SGGW

23
sierpnia
2017

X Międzynarodowe Forum Finansowo-Bankowe

Uprzejmie zapraszamy do udziału w X Międzynarodowym Forum Finansowo-Bankowym „System finansowy państwa a wzrost gospodarczy – stan i perspektywy" organizowanym przez Katedrę Finansów Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie. Forum odbędzie się w dniach 23-24.11.2017 roku.

Tematyka Forum obejmuje m.in. zagadnienia dotyczące systemu finansów publicznych, znaczenia rynku kapitałowego i ubezpieczeniowego w aspekcie wzrostu gospodarczego, źródeł pozyskania i efektywność wykorzystania kapitału w działalności gospodarczej oraz aktywnych funkcji banków komercyjnych i spółdzielczych.

 

Artykuły w języku polskim lub angielskim zostaną opublikowane w Acta Scientiarum Polonorum Oeconomia (15 pkt), Zeszytach Naukowych SGGW w Warszawie seria Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej (13 pkt), Zeszytach Naukowych Polityki Europejskie, Finanse i Marketing (13 pkt), Zeszytach Naukowych SGGW w Warszawie seria Problemy Rolnictwa Światowego (13 pkt) oraz w czasopiśmie Zarządzanie Finansami i Rachunkowość (6 pkt). Kwalifikacji artykułów do miejsca publikacji, po pozytywnych recenzjach, dokonuje Rada Naukowa Forum.

 

Zgłoszenia przyjmowane są do 30.08.2017 na adres:

Ewelina Gołąbek

SGGW w Warszawie

Katedra Finansów

ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa

Fax +48 22 59 342 50

e-mail: mffb_wne@sggw.pl

 

Przesyłanie tekstów artykułów:

I termin – do 30.08.2017 r. – publikacja w 2017 r.

II termin – do 30.10.2017 r. – publikacja w 2018 r.

e-mail: marzena_ganc@sggw.pl

Wniesienie opłaty i przesłanie skanu potwierdzenia przelewu do 30.08.2017 r. na e-mail: mffb_wne@sggw.pl