STYPENDIA FULBRIGHTA

Program Fulbrighta ma na celu inicjowanie międzynarodowej wymiany naukowej i kulturalnej między Polską, a USA. W ramach swoich programów, Komisja Fulbrighta wspiera studia, badania naukowe i inną działalność akademicką polskich i amerykańskich ludzi nauki oraz instytucji naukowych. Polski Program Fulbright jest największy w Europie Centralnej i Wschodniej, stanowiąc jednocześnie najbardziej prestiżową w naszym kraju ofertę wymiany naukowej pomiędzy USA i Polską.

Komisja zajmuje się organizacją wymiany studentów, stażystów, naukowców i nauczycieli, realizując tym samym główny cel Programu Fulbrighta: umożliwienie wzajemnego poznania i porozumienia pomiędzy ludźmi różnych nacji poprzez wymianę idei, wiedzy, umiejętności i doświadczeń w ramach naukowej i kulturalnej wymiany. Do szczegółowych zadań Komisji należy między innymi kwalifikacja najlepszych i najbardziej wartościowych polskich kandydatów na stypendia do USA w ramach otwartego konkursu.

Komisja Fulbrighta w Polsce działa od 1990 roku i od samego początku SGGW bierze udział w konkursach na wyjazdy w ramach programów stypendialnych dla kadry naukowo-dydaktycznej, jak również jesteśmy uczelnią przyjmującą dla amerykańskich profesorów, chcących wykładać na naszej uczelni.

Stypendia w ramach Programów Fulbrighta przyznawane są na zasadach konkursowych, zatwierdzonych przez Radę Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta. Rada Komisji podejmuje ostateczne decyzje o przyznanych stypendiach.

Stypendia, realizowane wyłącznie w USA, zapewniają:

  • pokrycie kosztów utrzymania,
  • ubezpieczenia i podróży stypendysty;
  • nie obejmują kosztów podróży i pobytu towarzyszącej rodziny
DLA POLAKÓW:

FULBRIGHT JUNIOR ADVANCED RESEARCH PROGRAM

Stypendia przeznaczone dla doktorantów w polskich uczelniach i instytucjach naukowych, którzy w roku realizacji stypendium 2013-2014 będą uczestnikami ostatnich 2 lat studiów doktoranckich i których rozprawa doktorska będzie ukończona nie wcześniej niż po powrocie ze stypendium.

Czas trwania stypendium: od 6 do 12 miesięcy.

Termin składania zgłoszeń: rekrutacja zakończona – upłynął 30 kwietnia 2014

FULBRIGHT SENIOR ADVANCED RESEARCH AWARDS

Stypendia są przeznaczone dla pracowników naukowych polskich wyższych uczelni i instytucji naukowych na realizację własnych projektów badawczych w uczelniach amerykańskich. Stypendium zapewnia pokrycie kosztów utrzymania, ubezpieczenia i podróży do USA.

Czas trwania stypendium: od 3 do 12 miesięcy.

Termin składania zgłoszeń: rekrutacja zakończona – upłynął 30 kwietnia 2014

GRADUATE STUDENT AWARDS

Stypendia dla absolwentów polskich szkół wyższych zainteresowanych studiami magisterskimi i doktoranckimi w uczelniach amerykańskich w roku akademickim 2015-16. Zgłoszenia przyjmowane są na dowolny kierunek, oprócz programów MBA i studiów medycznych.

Czas trwania stypendium: 9 miesięcy.

Termin składania zgłoszeń: 30 SIERPNIA 2014

SELF-PLACED GRADUATE STUDENT AWARDS

Stypendia dla absolwentów polskich szkół wyższych, którzy zostali przyjęci na I rok studiów magisterskich lub doktoranckich w uczelniach amerykańskich na rok akademicki 2012-13 z dowolnych dziedzin, oprócz programów LLM, MBA i studiów medycznych.

Termin składania zgłoszeń: rekrutacja zakończona – upłynął 30 kwietnia 2014

FULBRIGHT SCHUMAN PROGRAM

Stypendia na realizację projektów dotyczących stosunków pomiędzy USA i Unią Europejską lub związanych ze sprawami Unii Europejskiej.

FULBRIGHT LECTURESHIP IN SLAVIC STUDIES AWARD

Stypendia dla pracowników naukowych polskich uczelni na prowadzenie wykładów poświęconych kulturze polskiej.

Termin składania zgłoszeń: 31 LIPCA 2014

 

Więcej informacji TUTAJ.

 

KONTAKT

Polsko – Amerykańska Komisja Fulbrighta

ul. K.I. Gałczyńskiego 4
00-362 Warszawa

Tel: 22 10-10-040
fulbright@fulbright.edu.pl
 
 

UWAGA: uprzejmie prosimy o zapoznanie się z regulacjami dot. wyjazdów zagranicznych.