Współpraca Międzynarodowa

Program im. Lane’a Kirklanda


PROGRAM STYPENDIALNY IM. LANE'A KIRKLANDA

Program Stypendialny im. Lane’a Kirklanda jest programem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, administrowanym przez Fundację Edukacji dla Demokracji.

Głównym celem programu jest wspieranie demokratycznych i wolnorynkowych przemian w innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej w trakcie dwusemestralnych studiów uzupełniających połączonych z 2-4 tygodniowymi stażami w instytucjach państwowych i prywatnych.

Program adresowany jest do kandydatów z Ukrainy, Białorusi, Rosji, Mołdawii, Gruzji, Armenii, Azerbejdżanu, Kazachstanu i Kirgistanu.

DZIEDZINY:
 • Ekonomia i zarządzanie
 • Administracja / zarządzanie
 • Administracja publiczna (rządowa i samorządowa)
 • Prawo
 • Nauki społeczne
 • Nauki polityczne i stosunki międzynarodowe
 • Polityka rozwojowa i pomoc humanitarna
PROGRAM STYPENDIUM:
 1. Program orientacyjno-przygotowawczy
 2. Dwusemstralny program dydaktyczno-naukowy
 3. Spotkania integracyjno-merytoryczne
 4. Staż zawodowy (2-4 tygodnie)
 5. Obrona pracy dyplomowej
 6. Uroczystość wręczenia dyplomów na zakończenie programu

Pobyt na stypendium Kirklanda trwa 9,5 miesiąca i rozpoczyna się kursem przygotowawczym, którego celem jest integracja i przygotowanie stypendystów do pobytu w Polsce poprzez oswojenie ich z językiem i przybliżenie codziennych realiów. Następnie stypendyści realizują swoje indywidualne programy na uczelniach Warszawy, Krakowa, Poznania, Wrocławia i Lublina, przygotowując pod kierunkiem opiekunów naukowych prace semestralne i dyplomowe. Organizowane są spotkania integracyjno-merytoryczne, a także staże w instytucjach państwowych (np. w Sądzie Najwyższym, Narodowym Banku Polskim czy urzędach marszałkowskich), pozarządowych oraz prywatnych. Dodatkowym elementem programu są zajęcia z zakresu realizacji projektów i pracy zespołowej.

WARUNKI FINANSOWE:

Stypendium: 9 miesięcy x 1.800 PLN. Dodatkowo pokrywane są następujące koszty: opłaty edukacyjne, zakwaterowanie w Polsce, ubezpieczenie, podróż do i z Polski, zakup materiałów i pomocy naukowych. Komputery „laptop”, wypożyczane stypendystom na okres trwania stypendium, mogą przejść na ich własność dopiero po pełnym wypełnieniu warunków stypendium.

TERMIN ZGŁOSZENIA: upłynął 1 marca 2014
 
Więcej informacji dotyczących programu Lane'a Kirklanda znajduje się TUTAJ.

 

KONTAKT:

Biuro Programu Stypendialnego im. Lane'a Kirklanda

ul. Hoża 59 m. 1A

00-681 Warszawa

Urszula Sobiecka, Kierownik Programu Stypendialnego im. Lane’a Kirklanda

urszula.sobiecka@edudemo.org.pl