Współpraca Międzynarodowa

Współpraca UE z krajami trzecimi


WSPÓŁPRACA UE Z KRAJAMI TRZECIMI

ICI-ECP Program Współpracy Edukacyjnej pomiędzy UE a Australią, Nową Zelandią, Japonią i Republiką Korei w zakresie szkolnictwa wyższego i szkolenia zawodowego.

CEL

Celem programu jest poprawa wzajemnego zrozumienia między narodami Unii Europejskiej i krajów partnerskich z uwzględnieniem lepszej znajomości ich języków, kultur i instytucji oraz poprawy jakości szkolnictwa wyższego i szkolenia zawodowego poprzez stymulowanie zrównoważonego partnerstwa pomiędzy szkołami wyższymi i instytucjami kształcenia zawodowego w Europie oraz w krajach partnerskich. 

WYMAGANIA DOT. WNIOSKODAWCÓW

Składanie wniosków o dotację jest otwarte dla instytucji szkolnictwa wyższego oraz instytucji kształcenia i szkolenia zawodowego.

Wnioskodawcy muszą pochodzić z  jednego z krajów partnerskich i jednego z 27 krajów Unii Europejskiej (lub Chorwacji).

KRYTERIA

Projekty muszą uwzględniać: opracowanie innowacyjnych programów międzynarodowych; programów rozwoju studentów, przygotowania językowego i kulturowego; przygotowania organizacyjnych ram dla mobilności studentów i wykładowców; oceny zrównoważonego rozwoju i upowszechniania przeprowadzonych działań.

BUDŻET

Dostępne środki finansowe wynoszą ok. 2,45mln EUR. Porównywalny budżet będzie wnoszony przez kraje partnerskie zgodnie z zasadami mającymi zastosowanie do każdego z nich.

TERMIN APLIKACJI

Termin składania zgloszeń upłynął 15 maja 2013r.

 
Więcej informacji dotyczących programu ICI-ECP znajduje się TUTAJ.

 

KONTAKT

EACEA-EU-ICI-ECP@ec.europa.eu