PROM - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA STYPENDIALNA DOKTORANTÓW I KADRY AKADEMICKIEJ

INFORMACJE OGÓLNE

dofinansowanie projektu z NAWA 527 120 PLN
okres trwania projektu

1 październik 2018 -

30 września 2019

uczestnicy

doktoranci

kadra akademicka

uczestnicy (< 40 r.ż.)

liczba miejsc 50 w tym:
liczba uczestników wyjeżdząjących (SGGW)

30 w tym:

24 doktorantów

6 kadra akademicka

liczba uczestników przyjeżdżających

20
wymiana stypendialna*

* tematyka wyjazdu musi być ściśle związana z tematyką rozprawy badawczej / prowadzonymi badaniami

staż

udział w konferencji zagranicznej (w tym sesja postarowa, flash talk)

udział w szkole letniej/zimowej

uprawnione koszty

koszty podróży

koszty wizy

koszty ubezpieczenia

koszty utrzymania

koszty opłat konferencyjnych

 
zasada równości i niedyskryminacji, zasada równości szans kobiet i mężczyzn

NABÓR

termin naboru

I: 26 listopad - 18 grudnia 2018

II: 8 luty - 8 marca 2019

III: otwarty

regulamin REGULAMIN
wymagane dokumenty

formularz aplikacyjny

potwierdzenie statusu doktoranta / potwierdzenie zatrudnienia

potwierdzenie z instytucji przyjmującej dla stażysty (wg wzoru lub dokument wystawiony bezpośrednio przez instytucję przyjmującą) / potwierdzenie rejestracji na konferencję / potwierdzenie rejestracji na szkołę letnią/zimową*

* wybór stażu/konferencji/szkoły powinien być zgodny z zasadą konkurencyjności

plan badań (wg wzoru):

doktoranci: plan badań zatwierdzony przez Promotora, Kierownika studiów doktoranckich i Dziekana

kadra: plan badań zatwierdzony przez Kierownika Katedry i Dziekana /

program konferencji / program szkoły letniej

opinia (list polecający):

doktoranci: opinia Promotora zatwierdzona przez Kierownika studiów doktoranckich i Dziekana

kadra: opinia Kierownika Katedry zatwierdzona przez  Dziekana

dokumenty nalezy składać w Biurze Wspólpracy Międzynarodowej SGGW (budynek 8, pokój 20, pon-pt 9 -15)
beneficjenci wyłaniani są w procesie kwalifikacji, której dokonuje Komisja na podstawie oceny dokumentów aplikacyjnych

INFORMACJE DLA WYJEŻDŻAJĄCYCH

termin wyjazdu

styczeń - wrzesień 2019 (wyjazd powinien się zakończyć do połowy września 2019)

formalności wyjazdowe
1. podpisanie umowy SGGW - uczestnik
2. złożenie dokokumentów w BWM:

wniosek wyjazdowy (2 egzemplarze, wydruk dwustronny)

formularz zgłoszeniowy

+ oświadczenie uczestnika NAWA

+ oświadczenie uczestnika POWER

bilety lotnicze
polisa ubezpieczeniowa

ROZLICZENIE WYJAZDU

złożenie dokokumentów w BWM:

potwierdzenie pobytu i nabytych kompetencji

ankieta ewaluacyjna (online)*

* dane do logowania zostaną przekazane przez BWM

formularz do kalkulacji kosztów

raport:

staż

konferencja / szkoła letnia/zimowa

KONTAKT

Biuro Wspólpracy Międzynarodowej SGGW:

Ewelina Belkiewicz, Małgorzata Szczęsna

prom@sggw.pl

PROM - Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej, nr umowy: POWR.03.03.00-00-PN13/18.

DOFINANSOWANE FORMY KSZTAŁCENIA [I NABÓR]

KADRA
staż marzec 2019 Hiszpania - Institute for biomedical Research of Salamanca P53 in multiple myeloma
staż kwiecień 2019 Włochy - University of Bologna Effect of sonication on the rehydration process of dired red pepper
konferencja kwiecień 2019 UK - University of Oxford Pathogen immunity and signaling
staż czerwiec 2019 SGGW - Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Assessing hydro-climate variability and predictability over Central Europe
konferencja czerwiec 2019 SGGW - Wydział Nauk Ekonomicznych KM Conference 2019
konferencja lipiec 2019 Chorwacja - University of Zagreb 11th European Symposium for Freshwater Sciences
staż lipiec 2019 SGGW - Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu Garden heritage - research and methodology
staż sierpień 2019 Dania - University of Copenhagen Existence of fruit and vegetable price connections on selected European markets
staż sierpień 2019 SGGW - Wydzial Nauk Ekonomicznych Ecoonmic mechanism of innovations financing
konferencja wrzesień 2019 Francja - Toulouse 3rd world congress on electroporation
DOKTORANCI
staż marzec 2019 USA - University of Arkansas Phylocoptes gracillis as a vector of raspberry leaf blotch virus
konferencja kwiecień 2019 UK - Abertray University Inter-individual differences in the nutrition response: from research to recommendations
staż kwiecień 2019 Niemcy - Friedrich-Loeffler Institut Establishing and improving diagnostic assays for the detection of pigeon rotaviruses
konferencja kwiecień 2019 UK - University of Greenwitch Scientific and Industrial Applications of Thermal Analysis and Calorimetry
staż maj 2019 SGGW - Wydział Medycyny Weterynaryjnej Evalutaion of commercial ELISA for detection of antibodies to Caprine arthritis encephalitis virus using bulk milk samples
staż maj 2019 SGGW - Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji Food and nutrients in male fertility parameters and fecundability
staż maj 2019 SGGW - Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Ecosystem disservices of aquatic ecosystems in Warsaw
konferencja czerwiec 2019 Francja- Montpellier Third Jack R. Harlan International Symposium dedicated to the origins of agriculture and the
domestication, evolution and utilization of genetic resources
konferencja czerwiec 2019 Francja- Montpellier Third Jack R. Harlan International Symposium dedicated to the origins of agriculture and the
domestication, evolution and utilization of genetic resources
konferencja czerwiec 2019 Czechy - Pilsen Beeronomics 2019
staż czerwiec 2019 SGGW - Wydział Nauk o Żywności Antimicrobial activity of pullulan film with extracts from pecan shells
staż czerwiec 2019 SGGW - Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu Eriophoid mites
staż czerwiec 2019 Włochy - University of Tuscia Property of apple red flesh in human health
szkoła letnia czerwiec 2019 Włochy - Cesena 6th school on pulsed electric field applications in food and biotechnology
szkoła letnia czerwiec 2019 Włochy - Florence 32nd residential summer course in epidemiology
szkoła letnia czerwiec 2019 Izrael - Rehovot Mediterranean diet  - from genes to health
konferencja lipiec 2019 Belgia - Ghent 6th ISHS international symposium on cucurbits
konferencja lipiec 2019 Niemcy - Munich 14th international conference on reactive oxygen and nitrogen species in plants
szkoła letnia lipiec 2019 Rosja - St. Petersburg Python for social science
staż sierpień 2019 Niemcy - Elea Vertriebs und Vermarktungsgesellschaft mbH Evaluating the influence of pulsed electric field as a preliminary teatment on the effectiveness of osmotic dehydratiion and drying of apple tissues