Współpraca Międzynarodowa

Regulacje wewnętrzne dotyczące projektów badawczych


Ważne dokumenty do pobrania:

 

Konsultacje z firmą zewnętrzną

Istnieje możliwość odbycia konsultacji z ekspertami firmy zewnętrznej, którzy specjalizują się w zagadnieniach związanych z: kompleksowym wsparciem w przygotowaniu, realizacji i zamykaniu międzynarodowych projektów badawczych, badawczo-szkoleniowych oraz wspierających, ze szczególnym uwzględnieniem programów ramowych Unii Europejskiej.

 

Serdecznie prosimy osoby zainteresowane odbyciem konsultacji o przesłanie formularza wraz z określeniem “zagadnień problemowych” lub pytań, które wymagają konsultacji na adres sylwia_kosmala@sggw.pl nie później niż do 10 dnia miesiąca, w którym chcieliby Państwo, aby takie konsultacje się odbyły.

FORMULARZ