Współpraca Międzynarodowa

Punkt Kontaktowy ds. Programów Ramowych w SGGW


Punkt Kontaktowy ds. Programów Ramowych w SGGW

Konsorcjum Punktów Kontaktowych – Region Centralny

DZIAŁALNOŚĆ

Nieprzerwanie od 1999 roku działa w ramach sieci Krajowego Punktu Kontaktowego, Punkt Kontaktowy do spraw Programów Ramowych przy SGGW (PK-SGGW) udzielający pomocy zespołom naukowo-badawczym podejmującym działania w europejskich programach badawczych. Punkt ten osadzony jest obecnie w Biurze Współpracy Międzynarodowej – Centrum Programów Europejskich BWM – CPE.

PK-SGGW obejmuje swoim zakresem działania wszelkie formy organizacyjno-informacyjne wspomagające przygotowanie zespołów naukowych zajmujących się naukami rolniczymi i pokrewnymi do aktywnego i skutecznego uczestnictwa w programach badawczych UE w ramach Konsorcjum Punktów Kontaktowych Regionu Centralnego .

POTENCJALNI PARTNERZY

Uczelnie i instytucje naukowo-badawcze rolnictwa wraz ze współpracującymi z nimi jednostkami administracji terenowej oraz małymi i średnimi przedsiębiorstwami.

PK-SGGW ZAPEWNIA:

1. Indywidualne spotkania informacyjne – konsultacje

2. Pomoc w poszukiwaniu partnerów

3. Pomoc w przygotowaniu wniosku

4. Weryfikację wniosku przez sprawdzonych specjalistów

5. Szkolenia z udziałem ekspertów krajowych i Unii Europejskiej

6. Upowszechnianie i wdrażanie programów badawczych UE w SGGW

7. Promocję i przekazywanie informacji związanych ze współpracą z zagranicą w ramach programów oraz działań pomocowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w zakresie Programów Ramowych i innych programów Unii Europejskiej.

 

KONTAKT

Punkt Kontaktowy do spraw Programów Ramowych przy SGGW (PK-SGGW)

Biuro Międzynarodowych Projektów Badawczych

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Adres: ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa

 

Agnieszka Wojciechowska De Cokere

tel.: (+48 22) 59 310 50

e-mail: agnieszka_wojciechowska@sggw.pl

fax: (+48 22) 59 310 48

 

Sylwia Kosmala

tel.: (+48 22) 59 310 41

e-mail: sylwia_kosmala@sggw.pl

fax: (+48 22) 59 310 48