Współpraca Międzynarodowa

COST


Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo – Technicznych (European Cooperation in the Field of Scientific and Technical Research), znany pod akronimem COST, to utrzymywana wspólnie, obecnie przez 36 państw europejskich i Izrael (jako państwo współpracujące), struktura instytucjonalna, której najważniejszym zadaniem jest organizowanie multilateralnej współpracy naukowo – technicznej krajów członkowskich.

Najważniejsze informacje o Programie na stronie: www.cost.eu

Procedura przystępowania do Akcji w programie COST Po pobrania tutaj

Prezentacja dotycząca programu COST (w języku angielskim)  Pobierz

Informacje o programie: Biuro Międzynarodowych Projektów Badawczych

Małgorzata Ciborowska, malgorzata_ciborowska@sggw.pl, tel: 22 593  18 41

 

Spotkanie informacyjne dla pracowników SGGW na temat programu badawczego COST

W Centrum Wodnym 12 listopada odbyło się spotkanie dla pracowników SGGW, dotyczące programu badawczego COST (Europejskiego Programu Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo – Technicznych) zorganizowane przez Biuro Międzynarodowych Projektów Badawczych SGGW.

Spotkanie poprowadził Pełnomocnik Rektora ds. Międzynarodowych Projektów Badawczych – prof. dr hab. Kazimierz Banasik. Wykład szkoleniowy wygłosił wieloletni uczestnik programu COST prof. dr hab. Piotr Paschalis-Jakubowicz z Wydziału Leśnego SGGW. Wprowadzenie do szkolenia przedstawiła Pani Katarzyna Kruszewska.

Spotkanie miało na celu poszerzenie wiedzy o programie COST, umożliwienie kontaktu z pracownikami, którzy prowadzili takie programy w SGGW lub uczestniczą w Management Committee oraz poinformowanie zainteresowanych o zbliżających się terminach składania aplikacji. SGGW od lat aktywnie uczestniczy w wielu akcjach programu COST, co pozwala tworzyć mocne międzynarodowe relacje i umożliwia wspólną pracę nad ponadnarodowymi projektami badawczymi.

Prezentacja Pani Katarzyny Kruszewskiej