Współpraca Międzynarodowa

Pełnomocnik Rektora ds. Międzynarodowych Projektów Badawczych


Pełnomocnik Rektora ds. Międzynarodowych Projektów Badawczych

Prof. dr hab. Kazimierz Banasik

Tel. +48 22 59 318 40

E-mail: research@sggw.pl

 

Sekretariat Pełnomocnika Rektora ds. Międzynarodowych Projektów Badawczych

Mgr Małgorzata Ciborowska

Tel. +48 22 59 318 41

E-mail: malgorzata_ciborowska@sggw.pl

Pełnomocnicy Dziekanów ds. międzynarodowych projektów badawczych:

Nazwa  Wydziału

Pełnomocnicy Dziekana ds. Międzynarodowych Projektów Badawczych

Wydział Rolnictwa i Biologii

Prof. dr hab. Renata Bogatek-Leszczyńska

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Prof. dr hab. Mikołaj Gralak

Wydział Leśny

Prof. dr hab. Michał Zasada

Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii  
i Architektury Krajobrazu

Dr Olga Kosakowska

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Dr inż.Agnieszka Karczmarczyk

Wydział Technologii Drewna

Prof. dr hab. Piotr Beer

Wydział Nauk o Zwierzętach

Dr hab.Robert Głogowski

Wydział Nauk Ekonomicznych

Dr inż.Agata Malak – Rawlikowska

Wydział Nauk o Żywności

Dr hab. Ewa Jakubczyk

Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka
 i Konsumpcji

Prof. dr hab. Ewa Rembiałkowska

Wydział Inżynierii Produkcji

Prof. dr hab. Marek Gaworski

Wydział Nauk Społecznych

Dr Agnieszka Maj

Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki

Prof. dr hab. Leszek Chmielewski