Współpraca Międzynarodowa

Biuro Współpracy Międzynarodowej


BIURO WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ

ul. Nowoursynowska 166; 02-787 Warszawa

budynek 8, stary kampus (MAPA KAMPUSU)

 

Prof. dr hab. Michał Zasada

Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej

prorektor_int@sggw.pl

tel : +48 22 59 32 400

 

mgr inż. Katarzyna Specjalska

Kierownik Biura Współpracy Międzynarodowej

katarzyna_kowalska@sggw.pl

tel: +48 22 59 31 313

 


 

dr Mieczysław Rygalski

koordynator uczelniany w programie ERASMUS+, Akcja 1 (kraje partnerskie), profesorowie wizytujący

mieczyslaw_rygalski@sggw.pl

tel: 22 59 310 76

 

Justyna Młynarska

justyna_mlynarska@sggw.pl

tel: 22 59 310 43

 

Dominika Zaremba

dominika_zaremba@sggw.pl

tel: 22 59 310 44

 

Ewelina Belkiewicz

Program Erasmus+ (kraje partnerskie), Program Erasmus Mundus

ewelina_belkiewicz@sgww.pl

tel: 22 59 310 45

 

Małgorzata Szczęsna

Program Erasmus+ (kraje partnerskie), Program Erasmus Mundus

malgorzata_szczesna@sggw.pl

tel. 22 59 310 46

 

Marta Tymińska

koordynator uczelniany w programie ERASMUS+, Akcja 1 (wymiana z krajami Unii Europejskiej i stowarzyszonymi), mobilność nauczycieli, umowy bilateralne

marta_tyminska@sggw.pl

tel: 22 59 310 49

 

Joanna Żach

Program Erasmus+ studenci wyjeżdżający

Praktyki w programie Erasmus+

joanna_zach@sggw.pl

erasmus@sggw.pl

tel: 22 59 310 51/56

 

Kamil Guz

Program Erasmus+  studenci przyjeżdżający

Program CEEPUS

incoming@sggw.pl

ceepus@sggw.pl

tel: 22 59 310 52