Współpraca Międzynarodowa

Biuro Współpracy Międzynarodowej


BIURO WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ

ul. Nowoursynowska 166; 02-787 Warszawa

budynek 8, stary kampus (MAPA)

 
Prof. dr hab. Michał Zasada
Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej

prorektor_int@sggw.pl

tel : +48 22 59 32 400

 

mgr Anna Żuchowska
Kierownik Biura Współpracy Międzynarodowej

anna_zuchowska@sggw.pl

tel: 22 59 310 40

 

mgr inż. Katarzyna Kowalska
Zastępca Kierownika Biura Współpracy Międzynarodowej

katarzyna_kowalska@sggw.pl

tel: 22 59 313 13

 


 

dr Mieczysław Rygalski

koordynator uczelniany w programie ERASMUS+, Akcja 1 (wymiana z krajami pozaunijnymi), Profesorowie wizytujący

mieczyslaw_rygalski@sggw.pl

tel: 22 59 310 76

 

Maria Giełdowska

maria_gieldowska@sggw.pl

tel: 22 59 310 43

 

Barbara Kalińska

barbara_kalinska@sggwl.pl

tel: 22 59 310 44

 

Ewelina Belkiewicz

Program Erasmus+ (kraje partnerskie), Program Erasmus Mundus

ewelina_belkiewicz@sgww.pl

tel: 22 59 310 45

 

Małgorzata Szczęsna

Program Erasmus+ (kraje partnerskie), Program Erasmus Mundus

malgorzata_szczesna@sggw.pl

tel. 22 59 310 46

 

Marta Tymińska

koordynator uczelniany w programie ERASMUS+, Akcja 1 (wymiana z krajami Unii Europejskiej i stowarzyszonymi), mobilność nauczycieli, umowy bilateralne

marta_tyminska@sggw.pl

tel: 22 59 310 49

 

Joanna Żach

Program Erasmus + studenci wyjeżdżający

Praktyki w programie Erasmus +

joanna_zach@sggw.pl

tel: 22 59 310 51

 

Anna Jasiuk

Program Erasmus + studenci wyjeżdżający

Praktyki w programie Erasmus +

erasmus@sggw.pl

tel: 22 59 310 56

 

Małgorzata Kowalczyk

Program Erasmus +  studenci przyjeżdżający

Program CEEPUS

incoming@sggw.pl

ceepus@sggw.pl

tel: 22 59 310 52

 

Joanna Lubecka - urlop

joanna_lubecka@sggw.pl

tel: 22 59 310 47