Współpraca Międzynarodowa

Biuro Międzynarodowych Projektów Badawczych


Pełnomocnik Rektora ds. Międzynarodowych Projektów Badawczych

Prof. dr hab. Kazimierz Banasik

Tel. +48 22 59 318 40

E-mail: research@sggw.pl

 

Sekretariat Pełnomocnika Rektora ds. Międzynarodowych Projektów Badawczych

Mgr Małgorzata Ciborowska

Tel. +48 22 59 318 41

E-mail: malgorzata_ciborowska@sggw.pl

 

Kierownik Biura Międzynarodowych Projektów Badawczych

Mgr Agnieszka Wojciechowska De Cokere

Tel. +48 22 59 310 50

E-mail: Agnieszka_Wojciechowska@sggw.pl

 

Pracownik Biura Międzynarodowych Projektów Badawczych

Sylwia Kosmala

Tel. +48 22 59 310 41

E-mail : sylwia_kosmala@sggw.pl