Współpraca Międzynarodowa

Własny Fundusz Stypendialny


NABÓR WNIOSKÓW NA ROK AKADEMICKI 2017/18, termin składania wniosków: 19.06-31.07.2017

Zasady przyznawania środków finansowych z Własnego Funduszu Stypendialnego SGGW dla młodych nauczycieli akademickich i doktorantów wyjeżdżających za granicę w celu prowadzenia badań lub kontynuacji studiów, rok akademicki 2017/2018:

Na podstawie uchwały nr 53-2010/2011 Senatu SGGW z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie Własnego Funduszu Stypendialnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (z uwzględnieniem Uchwały nr 64- 2012/2013 oraz Uchwały nr 42- 2015/2016) uprzejmie informujemy, iż istnieje możliwość ubiegania się o stypendium dla wyróżniających się młodych naukowców akademickich (po doktoracie, przed habilitacją) oraz doktorantów (po otwarciu przewodu doktorskiego), wyjeżdżających za granice w celu prowadzenia badań lub kontynuacji studiów.

Zasady Przyznawania środków finansowych z Własnego Fundusz Stypendialnego 2017

Pracownicy i doktoranci proszeni są o składanie wniosków w Biurze Współpracy Międzynarodowej, bud. 8, p 17.

Wnioski należy składać do 31 lipca 2017 r.

Decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje JM Rektor SGGW.

Więcej informacji: Katarzyna Kowalska, tel: 313 13, katarzyna_kowalska@sggw.pl