Współpraca Międzynarodowa

Własny Fundusz Stypendialny


NABÓR WNIOSKÓW NA ROK AKADEMICKI 2018/19, termin składania wniosków: 19.06-31.08.2018

Zasady przyznawania środków finansowych z Własnego Funduszu Stypendialnego SGGW dla młodych nauczycieli akademickich i doktorantów wyjeżdżających za granicę w celu prowadzenia badań lub kontynuacji studiów, rok akademicki 2018/2019:

Na podstawie Uchwały nr 53-2010/2011 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie własnego funduszu stypendialnego SGGW (z uwzględnieniem Uchwały nr 64-2010/2011) informujemy, że istnieje możliwość ubiegania się o stypendia dla wyróżniających się młodych naukowców akademickich (po doktoracie, przed habilitacją) oraz doktorantów, wyjeżdżających za granicę w celu prowadzenia badań lub kontynuacji studiów.

Zasady przyznawania środków finansowych z Własnego Funduszu Stypendialnego 2018

Pracownicy i doktoranci proszeni są o składanie wniosków w Biurze Współpracy Międzynarodowej, bud. 8, p 17.

Wnioski należy składać do 31 sieprnia 2018 r. Ogłoszenie wyników nastąpi do 20.10.2018

Decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje JM Rektor SGGW.

Więcej informacji: Katarzyna Kowalska, tel: 313 13, katarzyna_kowalska@sggw.pl

 

Załącznik do decyzji:

Potwierdzenie pobytu oraz zobowiązanie