Współpraca Międzynarodowa

Aktualności

19
kwietnia
2018

Program wymiany z Koreą - DUO-Korea 2018

Biuro Współpracy Międzynarodowej SGGW zaprasza do udziału w programie wymiany DUO-Korea 2018 w roku akademickim 2018/19.

DUO-Korea 2018 to program skierowany do studentów, zainteresowanych semestralną wymianą w roku 2018/19 (semestr zimowy / letni) w uczelniach partnerskich z Korei Południowej:

Oferta skierowana do studenci I i II stopnia
Liczba miejsc w ramach umowy z daną uczelnią partnerską SGGW może nominować 1 studenta
Długośc pobytu 1 semestr = 4 miesiące
Świadczenia

stypendium 4000 EUR / semestr

Termin aplikacji do

Biura Współpracy Międzynarodowej (budynek 8, pokój 20)
08.05.2018

Termin aplikacji do programu

dla studenta nominowanego przez BWM
 

14.05.2018*
Wymagane dokumenty w języku angielskim2

potwierdzenie statusu studenta

wykaz ocen (ToR powinien obejmować okres studiów z uwzględnieniem sem. zimowego 2017/18)

wykaz przedmiotów do zrealizowania w trakcie wymiany (Learning Agreement)**

certyfikat językowy

kopia paszportu (strona ze zdjęciem)

potwierdzenie środków finansowych (posiadanie co najmniej 4000 USD)

CV

list motywacyjny

Uczelnia partnerska SGGW Pusan National University
Ważne informacje dla kandydatów

Procedura aplikacyjna

Przewodnik

Formularz aplikacyjny

Kontakt SGGW

Ewelina Belkiewicz

ewelina_belkiewicz@sggw

*  Nominacja SGGW jest uzależniona od nominacji studenta z uczelni partnerskiej. W programie DUO-Korea 2018 aplikacje mogą składać wyłącznie pary studentów (1 student EU + 1 student z Korei Południowej), wyselekcjonowanych przez uczelnie, wspólpracujące w ramach danej umowy dwustronnej / MoU.

** Zgodnie z wymaganiami SGGW liczba punktów do uzyskania w semestrze jest równa 30 ECTS (min. akceptowalna liczba punktów w programie DUO-Korea to 20 ECTS). Przed wyjazdem Learning Agreement studenta musi uzyskać akceptację odpowiedniego Dziekana ds. Dydaktyki.