Współpraca Międzynarodowa

Aktualności

04
września
2018

PAX - wymiana akademicka w semestrze letnim 2018/19 - APLIKUJ do 28 września 2018

BWM zaprasza do wzięcia udziału w programie wymiany akademickiej PAX pomiędzy SGGW w Warszawie a National Chung Hsing University w Taichung na Tajwanie, w semestrze letnim roku akademickiego 2018/19.

PAX to program wymiany studenckiej w ramach umowy pomiędzy Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i National Chung Hsing University w Taichung na Tajwanie.

kandydaci

studenci I lub II stopnia studiów

ukończony co najmniej 1 rok studiów

liczba miejsc 1
długość wymiany 1 semestr (max. 5 miesięcy)
świadczenia

stypendium (250 USD wypłacane w walucie lokalnej)

zakwaterowanie

dofinansowanie podróży*

koszty studenta

ubezpieczenie

podróż

opłata konsularna

dokumenty apliakcyjne (w języku angielskim)

Potwierdzenie statusu studenta

Wykaz ocen

Wykaz przedmiotów do zrealizowania w NCHU (Learning Agreement)**

2 listy polecające

Autobiografia (300 do 500 słów)

Certyfikat językowy

Kopia paszport

deadline (BWM, bud. 8, pok. 20) 28 września 2018

* dofinansowanie podróży do 400 USD dla studentów, których podanie zostanie pozytywnie zaopiniowane przez Dziekana Wydziału oraz Prorektora ds. Wspólpracy Międzynarodowej

** 1 credit NCHU = 2 ECTS

Zgodnie z wymaganiami NCHU uczestnicy programu PAX są zobowiązani do wyboru co najmniej '6 credit' na wybranym wydziale przyjmującym w NCHU. Zgodnie z wymaganiami SGGW liczba punktów do uzyskania w semestrze jest równa 30 ECTS (Learning Agreement studenta musi uzyskać akceptację odpowiedniego Dziekana ds. Dydaktyki).

Oferta dydaktyczna znajduje się TUTAJ

W przypadku pytań o ofertę dydaktyczną należy kontaktować się z Division of the Office of Academic Affairs: course@dragon.nchu.edu.tw

więcej informacji o programie PAX

program fact sheet 1

program fact sheet 2

więcej informacji o NCHU

Studying at NCHU

NCHU campus

NCHU library

kontakt SGGW ewelina_belkiewicz@sggw.pl
kontakt NCHU yccheng@dragon.nchu.edu.tw