Współpraca Międzynarodowa

Aktualności

02
października
2018

ORIENTATION DAY semestr zimowy 2018/19

Biuro Współpracy Międzynarodowej informuje o Orientation Day dla studentów obcokrajowców w sem. zimowym 2018/19.

1 października 2018 r. odbyło się pierwsze w roku akademickim 2018/19 spotkanie informacyjne 'Orientation Day 2018' dla osób rozpoczynających studia w SGGW w ramach programu Erasmus+, CEEPUS, PAX oraz umów bilateralnych. Studentów powitał Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej prof. dr hab. Michał Zasada wraz z zespołem Biura Współpracy Międzynarodowej. Spotkanie, na którym przedstawiano Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz przekazano istotne informacje dotyczące pobytu, zakwaterowania i studiów w Uczelni, prowadziły mgr Ewelina Belkiewicz i mgr Małgorzata Szczęsna. Działania  studenckiego stowarzyszenia ESN (Erasmus Student Network) i form świadczonej pomocy dla studentów zagranicznych przedstawiła jego przewodnicząca.

W semestrze zimowym roku akademickiego 2018/19 wśród 145 osób reprezentujących 26 krajów. Z krajów europejskich studenci pochodzili m.in.: z  Austrii, Francji, Belgii, Czech, Hiszpanii, Niemiec, Holandii. Z krajów pozaeuropejskich studenci wywodzą się m.in. z Meksyku, Kazachstanu i Tajwanu.

W pierwszym tygodniu roku akademickiego studenci uczestniczą w całodniowych warsztatach międzykulturowo-integracyjnych, służących włączeniu w życie Uczelni i społeczności akademickiej oraz udzieleniu pomocy, niezbędnej przy przenoszeniu się z jednej kultury do drugiej.

Serdecznie witamy naszych nowych studentów i życzymy im powodzenia!