Współpraca Międzynarodowa

Aktualności

10
maja
2018

NPUST - wymiana akademicka w semestrze zimowym 2018/19 - APLIKUJ do 15 maja 2018

BWM zaprasza do wzięcia udziału w programie wymiany akademickiej pomiędzy SGGW w Warszawie a National Pingtung University of Science and Technology na Tajwanie, w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/19.

W ramach umowy pomiędzy Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i National Pingtung University of Science and Technology na Tajwanie oferowany jest semestralny program wymiany studentów I, II lub III stopnia studiów.

Uczestnicy mają zapewnione darmowe zakwaterowanie w domu studenckim przez okres 3 miesięcy.

Koszty podróży*, koszty utrzymania i ubezpieczenia oraz drobne opłaty lokalne (legitymacja, Internet) są opłacane przez studenta.

* SGGW zapewnia dofinansowanie podróży w wysokości 400 USD dla studentów, których podanie zostanie pozytywnie zaopiniowane przez Dziekana Wydziału oraz Prorektora ds. Wspólpracy Międzynarodowej.

Liczba studentów: z wymiany może skorzystać max. 4 studentów w roku akademickim

Poziom studiów: I, II lub III cykl studiów

Terminy: semestr zimowy 2018/19 (okres max. 5 miesięcy) : wrzesień 2018 - styczeń 2019

Najbliższy termin składania zgłoszeń do BWM upływa: 15 maja 2018

Kandydaci:

- status studenta SGGW,

- ukończony co najmniej 1 rok studiów,

- nominacja poprzez Biuro Współpracy Międzynarodowej SGGW.

Wymagane dokumenty (w języku angielskim):

 1. Formularz aplikacyjny* wraz ze zdjęciem paszportowym,
 2. Potwierdzenie statusu studenta,
 3. Wykaz ocen (Transcript of records),
 4. Lista przedmiotów do zrealizowania w NCHU (Learning Agreement)**,
 5. CV,
 6. List polecający,
 7. Certyfikat językowy / potwierdzenie znajomości języka angielskiego co najmniej na poz. B2,
 8. Kopia paszportu,
 9. Potwierdzenie posiadania wystarczających środków finansowych.

* Dokumenty wypełnione odręcznie NIE będą akceptowane.

** Zgodnie z wymaganiami SGGW liczba punktów do uzyskania w semestrze jest równa 30 ECTS (Learning Agreement studenta musi uzyskać akceptację odpowiedniego Dziekana ds. Dydaktyki).

W przypadku pytań o ofertę dydaktyczną należy kontaktować się z Office of International Affairs: kokann@mail.npust.edu.tw.

Procedura aplikacyjna:

 1. Składanie zgłoszeń w Biurze Współpracy Międzynarodowej, budynek 8, pokój 20 (do 15.05.2018),
 2. Selekcja aplikacji i nominacja studentów przez BWM,
 3. Weryfikacja aplikacji i ogłoszenie wyników przez NPUST,
 4. Złożenie wniosku wyjazdowego w BWM i aplikacja o wizę,
 5. Rozpoczęcie semestru w NPUST.

Anglojęzyczna oferta dydaktyczna:

Tropical Agriculture and International Cooperation
International Master Degree Program in Food Science
International Master Degree Program in Soil and Water Engineering
International Master Degree Program in Agribusiness Management
International Program in Ornamental Fish Science and Technology

Tropical Agriculture and International Cooperation oferuje anglojęzyczny program dla studentów I i II cyklu studiów.

Szczegółowe informacje na temat NPUST są dostępne na stronie NPUST oraz stronie SGGW.

ZAPRASZAMY!!!

Kontakt:

SGGW (BWM, bud. 8, pok. 20) NPUST (Office of International Affairs)
Ewelina Belkiewicz Mr Angus Wong
ewelina_belkiewicz@sggw.pl kokann@mail.npust.edu.tw