Współpraca Międzynarodowa

Aktualności

18
lutego
2018

NPUST - wymiana akademicka w semestrze zimowym 2018/19 - APLIKUJ w BWM do 31 marca 2018

BWM zaprasza do wzięcia udziału w programie wymiany akademickiej pomiędzy SGGW w Warszawie a National Pingtung University of Science and Technology na Tajwanie, w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/19.

W ramach umowy pomiędzy Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i National Pingtung University of Science and Technology na Tajwanie oferowany jest semestralny program wymiany studentów I, II lub III stopnia studiów.

Uczestnicy mają zapewnione darmowe zakwaterowanie w domu studenckim przez okres 3 miesięcy.

Koszty podróży*, koszty utrzymania i ubezpieczenia oraz drobne opłaty lokalne (legitymacja, Internet) są opłacane przez studenta.

* SGGW aktualnie rozpatruje możliwość dofinansowania podróży. Szczegółowe informacje zostaną udostępnione nominowanym studentom w przypadku podjęcia ostatecznej decyzji przez Władze Uczelni.

Liczba studentów: z wymiany może skorzystać max. 4 studentów w roku akademickim

Poziom studiów: I, II lub III cykl studiów

Terminy: semestr zimowy 2018/19 (okres max. 5 miesięcy) : wrzesień 2018 - styczeń 2019

Najbliższy termin składania zgłoszeń do BWM upływa: 31 marca 2018

Kandydaci:

- status studenta SGGW,

- ukończony co najmniej 1 rok studiów,

- nominacja poprzez Biuro Współpracy Międzynarodowej SGGW.

Wymagane dokumenty (w języku angielskim):

 1. Formularz aplikacyjny* wraz ze zdjęciem paszportowym,
 2. Potwierdzenie statusu studenta,
 3. Wykaz ocen (Transcript of records),
 4. Lista przedmiotów do zrealizowania w NCHU (Learning Agreement)**,
 5. CV,
 6. List polecający,
 7. Certyfikat językowy / potwierdzenie znajomości języka angielskiego co najmniej na poz. B2,
 8. Kopia paszportu,
 9. Potwierdzenie posiadania wystarczających środków finansowych.

* Dokumenty wypełnione odręcznie NIE będą akceptowane.

** Zgodnie z wymaganiami SGGW liczba punktów do uzyskania w semestrze jest równa 30 ECTS (Learning Agreement studenta musi uzyskać akceptację odpowiedniego Dziekana ds. Dydaktyki).

W przypadku pytań o ofertę dydaktyczną należy kontaktować się z Office of International Affairs: kokann@mail.npust.edu.tw.

Procedura aplikacyjna:

 1. Składanie zgłoszeń w Biurze Współpracy Międzynarodowej, budynek 8, pokój 20 (do 31.03.2018),
 2. Selekcja aplikacji i nominacja studentów przez BWM,
 3. Weryfikacja aplikacji i ogłoszenie wyników przez NPUST,
 4. Złożenie wniosku wyjazdowego w BWM i aplikacja o wizę,
 5. Rozpoczęcie semestru w NPUST.

Szczegółowe informacje na temat NPUST są dostępne na stronie uczelni oraz stronie SGGW.

ZAPRASZAMY!!!

Kontakt:

SGGW (BWM, bud. 8, pok. 20) NPUST (Office of International Affairs)
Ewelina Belkiewicz Mr Angus Wong
ewelina_belkiewicz@sggw.pl kokann@mail.npust.edu.tw