Współpraca Międzynarodowa

Dla studentów

24
października
2016

Program Akademia Młodych Dyplomatów (AMD)

Program Akademia Młodych Dyplomatów (AMD) umożliwia studentom przygotowanie się do podjęcia pracy w organizacjach międzynarodowych, instytucjach rządowych jak i pozarządowych. Program podzielony jest na trzy specjalizacje, z których dwie prowadzone są w języku angielskim: International Organizations oraz International Security oraz Polska Służba Zagraniczna realizowana w języku polskim. Rekrutacja trwa do 7 listopada 2016. Więcej informacji na stronie: http://diplomats.pl/

Na AMD składa się 8 weekendowych sesji poświęconych tematyce dyplomatycznej, w których udział biorą najlepsi studenci z ponad 20 krajów. Ten program stanowi dodatkową możliwość poznania praktycznych aspektów dyplomacji oraz umożliwia studentom rozwinięcie ich umiejętności miękkich i zbudowanie sieci profesjonalnych kontaktów.

Europejska Akademia Dyplomacji (EAD) jest pozarządową organizacją non-profit, z dwunastoletnim doświadczeniem w kształceniu młodych liderów, mającą obecnie 5000 absolwentów z ponad 50 krajów. Wielu absolwentów EAD z sukcesem ukończyło aplikację dyplomatyczno-konsularną, pozytywnie zdało egzaminy European Personnel Selection Office (EPSO) i podjęło pracę w instytucjach Unii Europejskiej, Organizacji Narodów Zjednoczonych, Radzie Europy czy Banku Światowym. Wielu zagranicznych alumnów AMD pracuje obecnie w swoich narodowych ministerstwach spraw zagranicznych.

Rekrutacja trwa do 7 listopada br.

Ulotka

W razie dodatkowych pytań  proszę o kontakt z Kierownikiem Programu, p. Anną Pieczątkowską, apieczatkowska@diplomats.pl.

Europejska Akademia Dyplomacji
E-mail: kwaksmundzka@diplomats.pl
www.diplomats.pl
Office: + 48 22 378 11 99
ul. Oleandrów 6, 00-629 Warszawa, Poland

FB: facebook.com/EuropeanAcademyOfDiplomacy
T: twitter.com/EAD_Diplomats
Vk: https://vk.com/ead_official