Współpraca Międzynarodowa

Dla studentów

22
listopada
2017

Konferencja Eurleague for Life Sciences - ELLS 2017

W dniach 16-18 listopada 2017 w University of Copenhagen – Faculty of SCIENCE odbyły się równocześnie dwie międzynarodowe konferencje – doroczna konferencja przedstawicieli uniwersytetów należących do EuroLeague for Life Sciences (ELLS) oraz Studencka Konferencja Naukowa ELLS. W konferencjach wzięło udział ok. 300 osób z 10 krajów, w tym 104 przedstawicieli Uczelni Europejskich oraz partnerów zrzeszonych w ELLS tj. rektorów, prorektorów, dziekanów i profesorów.

Euroleague for Life Sciences (ELLS) jest organizacją zrzeszającą wiodące uczelnie rolniczo-przyrodnicze w Europie, do której należą:

  • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • Wageningen University, Holandia,
  • University of Natural Resources and Applied Life Sciences w Wiedniu, Austria,
  • Czech University of Life Sciences w Pradze, Czechy,
  • University of Hohenhaim, Niemcy,
  • Swedish University of Agricultural Sciences, Szwecja,
  • University of Copenhagen, Dania,

oraz na świecie:

  • China Agricultural University, Chiny,
  • Hebrew University of Jerusalem, Food and Environment, Jerozolima,
  • Lincoln University, Nowa Zelandia.

Uczelnie współpracują w zakresie zarządzania zasobami naturalnymi, nauk rolniczych i leśnych, nauk przyrodniczych, nauk o żywieniu i nauk o środowisku naturalnym. Celem ELLS jest przygotowanie i prowadzenie wspólnych programów badawczych i dydaktycznych, ułatwianie mobilności studentów i nauczycieli akademickich przez uproszczenie stosowanych procedur oraz zapewnienie wysokiej jakości nauczania. 

Czwartek i piątek (16-17 listopada) były dniami intensywnej pracy zarządu Euroleague for Life Sciences oraz pracowników uczelni należących do ELLS. Omawiano sprawy związane z funkcjonowaniem sieci oraz przedstawione zostały działania wszystkich grup (tzw. subject area i suport teams) oraz ich plany na kolejny rok. Dodatkowo, uczestnicy konferencji wysłuchali dwóch prelekcji związanych z tematyką „Gender and diversity” wygłoszonych przez Liselotte Hojgaard i Bettinę Bock, po czym aktywnie brali udział w warsztatach poświęconych tym zagadnieniom oraz promujących dialog międzykulturowy.

W ceremonii otwarcia i zamknięcia obydwu konferencji uczestniczyli prof. John Renner Hansen z Faculty of SCIENCE University of Copenhagen, jak również przedstawiciele władz SGGW w Warszawie: prof. Kazimierz Banasik – Prorektor ds. Rozwoju oraz prof. Michał Zasada – Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej. W 2017 roku SGGW w Warszawie przejęła trzyletni okres prezydencji w sieci ELLS (2017 – 2019).

17-18 listopada to czas studenckiej konferencji ELLS z tematem wiodącym ”Global Challenges. The impact of Life Sciences”. Wygłoszone zostały dwie prezentacje przez prelegentów głównych. Jedna z prezentacji dotyczyła zmian klimatycznych (Connie Hedegaard), druga zaś badań nad insektami w odniesieniu do osiągania zrównoważonych celów rozwoju globalnego (Afton Halloran, projekt GreeInsect)

W konferencji uczestniczyło ponad 200 studentów uczelni ELLS, którzy wygłosili 115 referatów w 3 sesjach tematycznych (Global Health: Plants, Animals and Environment, Collaboration: Enabling innovation and Entrepreneurship, Food: Quality, Production and Safety): 50 prezentacji ustnych oraz 65 posterów. SGGW reprezentowała grupa 40 studentów.Spotkanie zakończyło wręczenie nagród w obydwu kategoriach (prezentacje ustne, postery).

Studentka SGGW w Warszawie Pani Wenesa Dylewska (Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska) zdobyła II nagrodę w kategorii poster w sesji tematycznej Collaboration and Global Health z pracą na temat: „Shhh! They hear us: noise as the pollutant of aqatic ecosystems and its impact on fish”. Dodatkowo, studentka została wyróżniona w konkursie fotograficznym organizowanym przez stowarzyszenie studentów Euroligi – ELSA (#SSC_moments).

Konferencja studencka cieszyła się dużym zainteresowaniem studentów i ich opiekunów, czego dowodem były ożywione dyskusje w trakcie, jak i po zakończeniu konferencji. Większość uczestników obiecywała, że spotka się na następnej konferencji ELLS, która odbędzie się w roku 2018 w Wageningen University and Research Centre (9-10.11.2018).