Współpraca Międzynarodowa

Dla pracowników

14
lipca
2014

Bio Based Industries/bioprzemysł - Pierwszy konkurs otwarty

Komisja Europejska ogłosiła pierwszy konkurs w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego w obszarze bioprzemysłu (BBI-Bio Based Industries) oraz Dzień Informacyjny BIC.
W ramach ogłoszonego konkursu znajduje się 16 tematów. Poniżej tematy
badawcze, a ich szczegółowy opis i zakres zawarty jest w Programie Pracy:

 1. BBI.VC1.R1: Efficient pre-treatment of lignocellulosic feedstock to
advanced bio-based chemicals and
biomaterials<http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/6050-bbi.vc1.r1.html>
 2. BBI.VC2.R2: New sustainable pulping
technologies<http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/6051-bbi.vc2.r2.html>
 3. BBI.VC2.R3: New products from sustainable cellulose pulp
exploitation<http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/6052-bbi.vc2.r3.html>
 4. BBI.VC3.R6: Fermentation processes to obtain biosurfactants and
specialty carbohydrates from agricultural and agro-industrial
streams<http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/6053-bbi.vc3.r6.html>
 5. BBI.VC3.R7: Protein products from plant
residues<http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/6054-bbi.vc3.r7.html>
 6. BBI.VC3.R8: Bioactive compounds from meso-organism's
bioconversion<http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/6055-bbi.vc3.r8.html>
 7. BBI.VC4.R9: Valuable products from heterogeneous biowaste
streams<http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/6056-bbi.vc4.r9.html>
 8. BBI.VC4.R10: Nutrient recovery from biobased waste streams and
residues<http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/6057-bbi.vc4.r10.html>
 9. BBI.VC1.D1: Lignocellulosic residues to (di)carboxylic acids, diols
and
polyols<http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/6058-bbi.vc1.d1.html>
 10. BBI.VC1.D2: Chemical building blocks and value-added materials
through integrated processing of
wood<http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/6059-bbi.vc1.d2.html>
 11. BBI.VC2.D3: Advanced products from lignin and cellulose streams of
the pulp and paper
industry<http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/6060-bbi.vc2.d3.html>
 12. BBI.VC3.D4: Functional additives from residues from the agro-food
industry<http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/6061-bbi.vc3.d4.html>
 13. BBI.VC4.D5: Cost efficient manure valorisation on large
scale<http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/6062-bbi.vc4.d5.html>
 14. BBI.VC3.F1: Added value products from underutilised agricultural
resources<http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/6063-bbi.vc3.f1.html>
 15. BBI.VC2.R4: Fibres and polymers from
lignin<http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/7050-bbi.vc2.r4.html>
 16. BBI.VC2.R5: Sugars from effluents of the pulping process and
discharged
fibres<http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/7051-bbi.vc2.r5.html>

Pełna dokumentacja konkursowa: program Pracy/Work Programme, warunki
przystąpienia do konkursu i inne niezbędne informacje znajdują się na
stronie :
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-bbi-ppp-2014-1.html

Termin nadsyłania wniosków upływa 15 października br.

Jednocześnie Komisja Europejska oraz konsorcjum BIC (Bio Industry
Consortium) zapraszają na dzień informacyjny do Brukseli w dniu 2
września br. Wydarzenie to będzie również doskonałą okazją do spotkania
potencjalnych partnerów do współpracy w projekcie.

Rejestracja na to wydarzenie upływa 20 lipca br. Informacje i rejestracja
na stronie:
http://ec.europa.eu/research/bioeconomy/news-events/news/20140902_en.htm

Bieżące informacje dotyczące innych ciekawych Konferencji i warsztatów w
zakresie BBI na stronie: http://biconsortium.eu/

 

Biuro Międzynarodowych Projektów Badawczych