SGGW

03
stycznia
2017

Wręczenie nominacji kierownikom katedr

Kierownicy wszystkich katedr otrzymali z rąk rektora uczelni profesora Wiesława Bielawskiego oraz dziekanów nominacje do pełnienia swoich funkcji na kadencję 2016/2017 - 2019/2020. W Sali Kominkowej Pałacu Rektorskiego 3 stycznia 2017 roku odbyła się uroczystość wręczenia nominacji kierownikom katedr wydziałów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie prof. dr hab. Wiesław Bielawski w krótkim przemówieniu powiedział między innymi: "Przez najbliższe 4 lata będziecie Państwo kierować podstawową i najważniejszą jednostką organizacyjną Uczelni. Katedry są jak żywe komórki, w których przebiegają wszystkie podstawowe procesy życiowe. To w katedrach realizowane są podstawowe procesy nauki, dydaktyka, badania naukowe, współpraca z przedsiębiorcami. To tu swoją przygodę z nauką rozpoczynają studenci i doktoranci. To tu młodzi pracownicy nauki zdobywają kolejne stopnie i tytuły naukowe, a wykonywane przez nich prace decydują o randze i prestiżu Uczelni w Polsce i na świecie." Rektor Bielawski życzył nominowanym kierownikom wielu sukcesów, niegasnącego zapału oraz determinacji w działaniach na rzecz dynamicznego rozwoju katedr. 

W uroczystości uczestniczyli prorektorzy, pełnomocnicy rektora, dziekani wszystkich wydziałów oraz kanclerz SGGW.