SGGW

20
czerwca
2017

Własny Fundusz Stypendialny dla wyróżniających się młodych naukowców akademickich, NABÓR WNIOSKÓW 2017/18

Na podstawie uchwały nr 53-2010/2011 Senatu SGGW z dnia 20 czerwca 2011 z uwzględnieniem uchwały nr 64- 2012/2013 z dnia 22 kwietnia 2013 roku w sprawie własnego funduszu stypendialnego SGGW uprzejmie informujemy, iż istnieje możliwość ubiegania się o stypendium dla wyróżniających się młodych naukowców akademickich (po doktoracie, przed habilitacją) oraz doktorantów (po otwarciu przewodu doktorskiego), wyjeżdżających za granice w celu prowadzenia badań lub kontynuacji studiów.

Pracownicy i doktoranci proszeni są o składanie wniosków w Biurze Wspołpracy Międzynarodowej, bud. 8 p.17. Decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje JM Rektor SGGW.

Zasady Przyznawania środków finansowych z Własnego Fundusz Stypendialnego 2017

Wnioski należy składać do 31 lipca 2017 r.

Więcej informacji:
mgr inż. Katarzyna Kowalska,
Biuro Współpracy Międzynarodowej SGGW
tel: 22 59 313 13
katarzyna_kowalska@sggw.pl