SGGW

17
stycznia
2018

Wizyta delegacji Łotewskiego Uniwersytetu Rolniczego w Jełgawie

W dniach 15-16 stycznia wizyte w SGGW złożyła 13-osobowa delegacja Łotewskiego Uniwersytetu Rolniczego w Jełgawie.

W skład delegacji wchodzili m.in. :

Pani Irina Pilvere - Rektor, Pan Aigars Laizans - Prorektor ds. Studiów, Pani Zinta Gaile - Dziekan Wydziału Rolnictwa, Pan Ilmars Dukulis - Dziekan Wydziału Technicznego, Pan Linards Sisenis - Dziekan Wydzialu Leśnego, Pan Martins Sabovics - Dziekan Wydziału Technologii Żywności, Pan Voldemars Bariss - Kierownik Centrum Współpracy Międzynarodowej, Pani Sandra Muiziece-Brasava - Dyrektor Centrum Transferu Technologii, Pani Nora Tomane - Dyrektor Centrum Finansowego, Pani Sandra Sproge - Dyrektor Centrum Studiów, Pani Lasma Licite - Dyrektor Centrum Komunikacji i Marketingu.

W pierwszym dniu wizyty odbyły sie spotkania z władzami SGGW: Prorektor ds. Wspólpracy Międzynarodowej Prof. dr hab. Michał Zasada, Prorektor ds. Rozwoju Prof. dr hab. Kazimierz Banasik, Prorektor ds. Dydaktyki Prof. dr hab. Kazimierz Tomala. Dziekani złozyli wizyty na Wydziałach : Rolnictwa i Biologii, Inżynierii Produkcji, Leśnym, Nauk o Żywności, Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Nauk Społecznych. Przedstawiciele administracji spotkali sie z kierownikami jednostek administracji centralnej SGGW: Kwestura, Centrum Informacji i Transferu Technologii, Biuro Wspołpracy Międzynarodowej, Biuro Spraw Studenckich, Biuro Promocji i Biuro Prasowe, Biuro Międzynarodowych Projektów Badawczych. Goscie zwiedzili tez Centrum Wodne.

W latach 2009-2014 Łotewski Uniwersytet Rolniczy był naszym partnerem w programie wymiany akademickiej Erasmus, od  2015 współpracujemy w ramach w programu Erasmus+ kraje programu. Prowadzone rozmowy dotyczyły możliwości dalszego rozwoju współpracy dydaktycznej i naukowej obu uczelni.