Uczelnia

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej


 

NZOZ SGGW

NIEPUBLICZNY  ZAKŁAD  OPIEKI  ZDROWOTNEJ  (NZOZ)  SZKOŁY  GŁÓWNEJ  GOSPODARSTWA  WIEJSKIEGO  W  WARSZAWIE

Zakres Usług:

 1. Podstawowa  Opieka  Zdrowotna (lekarze interniści).
 2. Medycyna  Pracy dla pracowników SGGW oraz w ramach podpisanych kontraktów  (lekarze medycyny pracy).
 3. Opieka Lekarzy Specjalistów (lekarze specjaliści).

Poradnie  NZOZ  SGGW

 1. Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) dla dorosłych (medycyna rodzinna).
 2. Poradnia Medycyny Pracy.
 3. Poradnie Specjalistyczne, w tym:
  1. 1. Poradnia Okulistyczna;
  2. 2. Poradnia Otolaryngologiczna;
  3. 3. Poradnia Ginekologiczna, w tym transwaginalne badania usg;
  4. 4. Poradnia Pielęgniarki Środowiskowej (rodzinnej);
  5. 5. Poradnia Psychologiczna;
  6. 6. Poradnia Neurologiczna;
  7. 7. Poradnia Diagnostyki Obrazowej (USG), w tym przepływy szyjne, kończyn,  jamy brzusznej, echo serca, stawów i innych organów miękkich;
  8. 8. Poradnia Kardiologiczna (konsultacje);
  9. 9. Poradnia Urologiczna (konsultacje);
  10. 10. Poradnia Chirurgii Naczyniowej (konsultacje);
  11. 11. Poradnia Reumatologiczna;
  12. 12. Poradnia Endokrynologiczna;
  13. 13. Poradnia Diabetologiczna.

Zapisy na wizytę osobiście lub telefonicznie, przypomnienia o wizycie sms-em.

Nasze  Usługi  

Pracownikom, ich rodzinom, emerytom i rencistom oraz studentom SGGW, którzy złożą deklaracje do POZ oferujemy bezpłatnie konsultacje lekarzy POZ, specjalistów oraz badania diagnostyczne.

Oferujemy również usługi komercyjne w zakresie wizyt lekarskich i badań diagnostycznych.

Kontakt:

02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 161 (przy DS. LIMBA)
Tel. 22 593 14 30
NZOZ czynny od poniedziałku do piątku, w godzinach: 8.00 – 18.00.

Dyrektor Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej SGGW w Warszawie
Dr inż. Piotr J. Zaprzałek