Zadania Centrum Informatycznego

Centrum w ramach swojej działalności odpowiada za dostarczanie i utrzymanie usług informatycznych celem  efektywnej, racjonalnej i ekonomicznej realizacji zadań przez jednostki organizacyjne Uczelni

Do zadań Centrum należy w szczególności zarządzanie:

a) strategią usług informatycznych,

b) portfelem programów i projektów informatycznych,

c) zamówieniami na usługi i dostawy informatyczne,

d) określaniem ładu korporacyjnego w zakresie IT; 

e) procesem wsparcia użytkowników usług informatycznych,

f) architekturą usług informatycznych w domenie danych, aplikacji i infrastruktury,

g) centralną infrastrukturą teleinformatyczną i oprogramowaniem komputerowym w Uczelni,

h) Ogólnouczelnianą Siecią Komputerową we wszystkich lokalizacjach Uczelni.

 

Kontakt

ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa
tel. 22 59 355 40, fax 22 59 355 41
e-mail: ci(at)sggw.pl

Dyrektor
mgr inż. Rafał Bednarczyk

Kierownik Działu Infrastruktury Informatycznej
mgr inż. Piotr Gawin

Kierownik Działu Utrzymania i Rozwoju Oprogramowania
mgr inż. Tomasz Śmiałowski

Kierownik Działu Wsparcia i Organizacji
mgr Piotr Król

 

Pomoc Informatyczna

e-mail: pomoc_ci(at)sggw.pl
tel.: +48 22 59 355 50

telefonicznie przyjmujemy zgłoszenia w godz. 8.00 – 16.00