Uczelnia

Jednostki podległe Kwestorowi


Jednostki organizacyjne podległe bezpośrednio KWESTOROWI

mgr Wiktoria Braun 
KWESTOR– ZASTĘPCA KANCLERZA

22 59 312 00 22 59 312 02 kwestura@sggw.pl

mgr Anna Kamińska
Zastępca Kwestora

22 59 312 04 22 59 312 02 anna_kaminska@sggw.pl
mgr Halina Pawlikowska
Zastępca Kwestora
22 59 312 04 22 59 312 02 halina_pawlikowska@sggw.pl
mgr Ewa Szczęsna
Samodzielne Stanowisko
ds. Informatyzacji
22 59 312 05 22 59 312 02 ewa_szczesna@sggw.pl
.      
DZIAŁ FINANSOWY 22 84 787 13 22 847 87 13 df@sggw.pl
mgr inż. Laskowska Maria
kierownik działu
22 59 312 06 22 847 87 13 maria_laskowska@sggw.pl
.      
DZIAŁ PŁAC I STYPENDIÓW 22 59 312 61 22 59 312 61 dps@sggw.pl
inż. Dorota Kowalewska 22 59 312 61 22 59 312 61 dorota_kowalewska@sggw.pl
mgr inż. Dorota Marcinkowska 22 59 312 65 22 59 312 61 dorota_marcinkowska@sggw.pl
.      
DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI 22 59 312 40   dk@sggw.pl
mgr inż. Marzanna Rumowska 22 59 312 40   marzanna_rumowska@sggw.pl
mgr Bożena  Niewiadomska 22 59 312 47   bozena_niewiadomska@sggw.pl
.      
DZIAŁ KOSZTÓW i ANALIZ     dka@sggw.pl
mgr inż. Bożena Smosarska 22 59 312 32   bozena_samosaska@sggw.pl
inż. Ewa Faliszewska 22 59 312 36   ewa_faliszewska@sggw.pl
.      
DZIAŁ EWIDENCJI MAJĄTKU     dem@sggw.pl
mgr inż. Rafał Fijorek
kierownik działu
22 59 312 22   rafal_fijorek@sggw.pl
mgr Anna Szmorlińska
z-ca kierownika działu
    anna_szmorlinska@sggw.pl