Uczelnia

Jednostki podległe Zastępcy Kanclerza - Dyrektorowi Technicznemu


Jednostki podległe Zastępcy Kanclerza - Dyrektorowi Technicznemu

DYREKTOR  TECHNICZNY 22 59 310 02 22 59 338 01 dt@sggw.pl
mgr inż. Jarosław Dadacz - ZASTĘPCA KANCLERZA - DYREKTOR TECHNICZNY 22 59 310 02    
.      
DZIAŁ GOSPODARCZY NR 1 22 59 311 39   dgn1@sggw.pl
mgr inż. Lech Niżyński
kierownik jednostki
22 59 311 40   lech_nizynski@sggw.pl
.      
DZIAŁ GOSPODARCZY NR 2 22 59 331 84   dgn2@sggw.pl
mgr Bień Piotr
kierownik jednostki
22 59 311 75   piotr_bien@sggw.pl
DZIAŁ GOSPODARCZY NR 3 22 59 311 91   dgn3@sggw.pl

inż. Kłobuszewski Waldemar
kierownik jednostki

22 59 311 90

   
.      
DZIAŁ OBSŁUGI OGÓLNEJ
I ZAOPATRZENIA
22 59 311 01 22 59 311 02 dooz@sggw.pl
inż. Antoni Krzyżanowski
kierownik jednostki
     
       
DZIAŁ OBSŁUGI TECHNICZNEJ OBIEKTÓW 22 59 311 20   drk@sggw.pl
mgr inż. Romuald Grochocki
kierownik jednostki
     
       
 

 

   
DZIAŁ APARATURY BADAWCZEJ I DYDAKTYCZNEJ 22 59 315 00 22 59 315 01 dand@sggw.pl
mgr Adam Płodzik
kierownik jednostki
22 59 315 02    
       
SEKCJA OBSŁUGI TELETECHNICZNEJ 22 59 313 00 22 59 313 01 sot@sggw.pl
mgr inż. Ryszard Krawczyk
kierownik jednostki
     
.      
DZIAŁ INWESTYCJI I NADZORU TECHNICZNEGO 22 59 314 80
22 59 313 70
22 59 314 81
22 59 313 71
bpki@sggw.pldnt@sggw.pl
inż. Teresa Paprocka
kierownik jednostki
     
.