Uczelnia

Jednostki podległe Zastępcy Kanclerza - Dyrektorowi Ekonomicznemu


Jednostki podległe Zastępcy Kanclerza - Dyrektorowi Ekonomicznemu

mgr Wojciech Motelski
ZASTĘPCA KANCLERZA - DYREKTOR EKONOMICZNY
22 59 338 00 22 59 338 01 do@sggw.pl
       
SEKCJA PLANOWANIA I ANALIZ 22 59 338 03   spa@sggw.pl
mgr Anna Szwarc
kierownik sekcji
    anna_szwarc@sggw.pl
       
SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 22 59 313 90 22 59 313 91 szp@sggw.pl
inż. Władysław Sadowski
kierownik sekcji
22 59 313 90 22 59 313 91 wladyslaw_sadowski@sggw.pl
mgr inż. Magdalena Żywno
z-ca kierownika sekcji
22 59 313 85 22 59 313 91 magdalena_zywno@sggw.pl
       
SEKCJA GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI      
mgr Agnieszka Michalska 22 59 310 18 22 59 310 17 agnieszka_michalska@sggw.pl
       
SEKCJA GOSPODAROWANIA ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I UŻYTKOWYMI 22 59 313 30   sgzmu@sggw.pl
mgr inż. Magdalena Karolak
kierownik sekcji
22 59 313 30   magdalena_karolak@sggw.pl
       
ADMINISTRACJA OBIEKTÓW SPORTOWYCH 22 59 312 81 22 59 312 81 aos@sggw.pl
mgr Dominik Szymański
kierownik
22 59 312 80 22 59 312 81 dominik_szymanski@sggw.pl
       
ADMINISTRACJA DOMÓW STUDENCKICH I STOŁÓWEK STUDENCKICH 22 59 330 00 22 59 330 03 adiss@sggw.pl
mgr inż. Tadeusz Nadolny
kierownik  jednostki
22 59 330 00 22 59 330 03 tadeusz_nadolny@sggw.pl
       
ADMINISTRACJA OBIEKTÓW SGGW PRZY UL. RAKOWIECKIEJ 22 364 16 98   aor@sggw.pl
mgr inż. Józef Moczulski
kierownik
22 364 16 98   jozef_moczulski@sggw.pl
       
POKOJE GOŚCINNE "IKAR"

mgr Anna Zielińska
kierownik
22 59 337 33
 
  ikar@sggw.pl
       

DOM  ASYSTENCKI  „IKAR”

mgr Anna Zielińska
kierownik

22 59 334 00 22 59 334 01 haikar@sggw.pl
       

STRAŻ AKADEMICKA SGGW
mgr Tomasz Witkowski
kierownik

PATROL INTERWENCYJNY

22 593 14 01

 

 22 593 39 00

604 605 907

 

 697 901 012

 604 605 319

 
       
CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII 22 59 356 90 22 59 356 91 ciitt@sggw.pl
dr Maciej Paszewski 22 59 356 92   maciej_paszewski@sggw.pl
       
CENTRUM INFORMATYCZNE 22 59 355 40   ci@sggw.pl
mgr inż. Rafał Bednarczyk 22 59 355 40   rafal_bednarczyk@sggw.pl