Uczelnia

Jednostki podległe Zastępcy Kanclerza - Dyrektorowi Ekonomicznemu


Jednostki podległe Zastępcy Kanclerza - Dyrektorowi Ekonomicznemu

mgr Wojciech Motelski
ZASTĘPCA KANCLERZA - DYREKTOR EKONOMICZNY
22 59 338 00 22 59 338 01 do@sggw.pl
       
SEKCJA PLANOWANIA I ANALIZ 22 59 338 03   spa@sggw.pl
mgr inż. Wojciech Radomski
kierownik sekcji
    anna_szwarc@sggw.pl
       
SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 22 59 313 90 22 59 313 91 szp@sggw.pl
inż. Władysław Sadowski
kierownik sekcji
22 59 313 90 22 59 313 91 wladyslaw_sadowski@sggw.pl
mgr inż. Magdalena Żywno
z-ca kierownika sekcji
22 59 313 85 22 59 313 91 magdalena_zywno@sggw.pl
       
SEKCJA GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI      
mgr Agnieszka Michalska 22 59 310 18 22 59 310 17 agnieszka_michalska@sggw.pl
       
SEKCJA GOSPODAROWANIA ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I UŻYTKOWYMI 22 59 313 30   sgzmu@sggw.pl
mgr inż. Magdalena Karolak
kierownik sekcji
22 59 313 30   magdalena_karolak@sggw.pl
       
ADMINISTRACJA OBIEKTÓW SPORTOWYCH 22 59 312 81 22 59 312 81 aos@sggw.pl
mgr Dominik Szymański
kierownik
22 59 312 80 22 59 312 81 dominik_szymanski@sggw.pl
       
ADMINISTRACJA DOMÓW STUDENCKICH I STOŁÓWEK STUDENCKICH 22 59 330 00 22 59 330 03 adiss@sggw.pl
mgr inż. Tadeusz Nadolny
kierownik  jednostki
22 59 330 00 22 59 330 03 tadeusz_nadolny@sggw.pl
       
ADMINISTRACJA OBIEKTÓW SGGW PRZY UL. RAKOWIECKIEJ 22 364 16 98   aor@sggw.pl
mgr inż. Józef Moczulski
kierownik
22 364 16 98   jozef_moczulski@sggw.pl
       
POKOJE GOŚCINNE "IKAR"

mgr Anna Zielińska
kierownik
22 59 337 33
 
  ikar@sggw.pl
       

DOM  ASYSTENCKI  „IKAR”

mgr Anna Zielińska
kierownik

22 59 334 00 22 59 334 01 haikar@sggw.pl
       

STRAŻ AKADEMICKA SGGW
PATROL INTERWENCYJNY

Kierownik Straży Akademickiej
mgr Tomasz Witkowski

22 593 39 00

 

22 593 14 01

697 901 012
604 605 319


604 605 907

obsługa całodobowa

 

straz_akademicka@sggw.pl

Parking SGGW
Abonamenty i opłaty
22 593 14 05   oplata_parking@sggw.pl
CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII 22 59 356 90 22 59 356 91 ciitt@sggw.pl
dr Maciej Paszewski 22 59 356 92   maciej_paszewski@sggw.pl
       
CENTRUM INFORMATYCZNE 22 59 355 40   ci@sggw.pl
mgr inż. Rafał Bednarczyk 22 59 355 40   rafal_bednarczyk@sggw.pl