Uczelnia

Statut uczelni


Statut Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Uchwała Nr 31 - 2016/2017 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w  Statucie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawi

 

Uchwała Nr 20 - 2015/2016 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zmian w Statucie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawi

Uchwała nr 28 - 2013/2014 z dnia 24 lutego 2014 r.,  w sprawie  zmian w  Statucie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Uchwała nr  24 - 2013/2014 z dnia 27 stycznia 2014 r., w sprawie  zmian w  Statucie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Uchwała Nr 15 -  2013/2014 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie  zmian w  Statucie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie 

Uchwała Nr 8 2011/2012 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu SGGW

Statut wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r., z tym że:

1) § 112 ust. 1 zdanie ostatnie wchodzi w życie z dniem wejścia w życie Kodeksu etyki studenta SGGW,

2) § 125 ust. 1 zdanie drugie wchodzi w życie z dniem wejścia w życie Kodeksu etyki doktoranta SGGW,

3) ust. 10 i ust. 16 załącznika Nr 6 do Statutu wchodzą w życie z dniem 1 października 2013 r.

Statut Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, który obowiązuje w zakresie wymienionym powyżej do dnia wejścia w życie Kodeksu etyki studenta SGGW i Kodeksu etyki doktoranta SGGW oraz odpowiednich ustępów złącznika Nr 6 do dnia 30 września 2013 r.

Uchwała nr 40 – 2005/2006 Senatu SGGW z dnia 26 czerwca 2006r.

Uchwała Nr 34 2007/2008 Senatu SGGW z dnia 28 stycznia 2008 r.,

Uchwała Nr 32 2008/2009 Senatu SGGW z dnia 27 kwietnia 2009 r.,

Uchwała Nr 6 2009/2010 Senatu SGGW z dnia 30 listopada 2009 r.,

Uchwała Nr 30 – 2010/2011 Senatu SGGW z dnia 28 marca 2011 r.