Uczelnia

Zamówienia spoza ustawy


Warszawa, dn. 15.10.2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907 z późn.  zm.) ogłasza o  udzielonym zamówieniu  na:    

Zakup odczynników chemicznych. 

Zamówienia udzielono firmie:

Symbios Sp. z o.o.

Modrzewiowa 37 

83-010 Rotmanka


Warszawa 16.10.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907 z późn.  zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:    

sprzęt laboratoryjny:

Komora laminarna ESCO AIRSTREAM® Klasa II BIOHAZARD : szerokość robocza 1220mm, Statyw do zamocowania komory jako niezależne stanowisko pracy; na kółkach; lampa UV, gniazdo elektryczne

Inkubator laboratoryjny Memmert typ IN110, pojemność 108 l; naturalna konwekcja; sterownik SingleDISPLAY

Autoklaw z osprzętem: Sterylizator parowy:pionowa cylindryczna komora sterylizacyjna

pojemność komory 80 l; wersja pionowa:735/915/600 mm; 20 programów sterylizacji, sterowanie mikroprocesorowe; temperatura sterylizacji: programowana w zakresie 103÷136°C; woda 0,1 - 0,6 MPa; zasilanie elektryczne 230/400 V; 50 Hz; 6 kW; wbudowana wytwornica pary; system szybkiego chłodzenia; system próżniowy, podtrzymywanie ciśnienia w komorze; sprężarka cichobieżna wersje MS i MSV.

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na zakup probówek do chromatografii przeznaczonego do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

probówki do chromatografii wysokociśnieniowej HPLC:Low volume insert, 150µL glass 100/pkg  nr kat: WAT072294 – 2 op.

 

Zamówienia udzielono firmie Waters Sp. zo.o, ul. Powązkowska 44c, 01-797 Warszawa


16/10/2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Fizjologicznych

ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 24

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d, ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielonym zamówieniu na:

Naprawę oraz przegląd cytometru przepływowego

 

Zamówienia udzielono firmie:

Becton Dickinson Polska Sp. z o. o.

ul. Osmańska 14, 

02-823 Warszawa                               


15/10/2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Fizjologicznych

ul. Nowoursynowska 159 

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art.4d, ust.1., pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielonym zamówieniu na:

Zakup płytek do liczenia (ERC/42/2018)

Zamówienia udzielono firmie: 

VWR International Sp. z o.o.

ul. Limbowa 5

Gdańsk, 80-175

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Nauk o Zwierzętach
Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt,
ul. Ciszewskiego 8 bud. nr 23
02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d ust. 1 pkt 1ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia na:

Wykonanie urządzenia do pomiarów masy ciała cieląt.

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

1. Platforma wagowa:

 • Materiał: aluminium
 • Szerokość: 80 cm
 • Długość:150 cm
 • Wysokość: 100 cm

Wyposażenie:

 • Kółka z przodu klatki (tylko do przemieszczania klatki po utwardzonej powierzchni)
 • 2 x drzwi
 • Rączka otwierająca drzwi wyjściowe
 • Ryflowana podłoga

 

2. Panel wyświetlający:

 • Czas pracy baterii             do 5-9 godz. ciągłej pracy z podłączonymi czujnikami
 • Czas ładowania baterii                   3 godz. (w normalnych warunkach)
 • Zasilanie               zewnętrzny zasilacz (adapter) lub USB
 • Certyfikat ochrony           IP67 (w 100% odporny na wodęi kurz)
 • Grupowanie/sortowanie wyników           do 3 rodzajów wg. różnych kryteriów
 • Gwarancja           24 miesiące

 

3. Czujniki tensometryczne:

 • Maksymalne obciążenie jednego czujnika            1000 kg
 • Maksymalne obciążenie pary    2000 kg
 • Dokładność        +/-1%
 • Minimalna rozdzielczość               100 g
 • Wymiary (dł. x szer. x wys.) - jeden czujnik)           600 x 75 x 93 mm
 • Podstawka czujnika        102 x 170 mm
 • Długośćkabli      5 m
 • Gwarancja           24 miesiące

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

Osoba do kontaktu: Marcin Gołębiewski; e-mail: marcin_golebiewski@sggw.pl


12.10.2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Fizjologicznych

ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 24

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d, ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia na:

Zakup termomiksera laboratoryjnego

Jednocześnie informujemy, że ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


12/10/2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Fizjologicznych

ul. Nowoursynowska 159 

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art.4d, ust.1., pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielonym zamówieniu na:

Zakup odczynników: przeciwciała, antybiotyku oraz odczynników do transfekcji, znakowania i hodowli komórek (dostawy sukcesywne) (ERC/41/2018)

 

Zamówienia udzielono firmie: 

LIFE TECHNOLOGIES POLSKA Sp. z o. o.

ul. Bonifraterska 17

00-203 Warszawa

 


Warszawa, dn. 11.10.2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907 z późn.  zm.) ogłasza o  udzielonym zamówieniu  na:    

Usługi laboratoryjne 

Zamówienia udzielono firmie:

Rapid Crafting
Okrężna 49A
02-925 Warszawa


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzielanym zapytaniu ofertowym na  zakup probówek do chromatografii 

przeznaczonych do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

 

probówki do chromatografii wysokociśnieniowej HPLC:Low volume insert, 150µL glass 100/pkg  nr kat: WAT072294 – 2 op.

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Samodzielny Zakład Przyrodniczych Podstaw Ogrodnictwa
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówieniu na zakupu:

Paleteki rozsadowych, białych - okrągłe otwory format 30x50 - 500 sztuk
Podstawek pod paletki rozsadowe, białe, format 30x50 - 500 sztuk .


W wyniku konkursu wyłoniono najkorzystniejszą ofertę firmy LEMAR, ul.Waldorffa 9, 01-494 Warszawa


Warszawa 10.10.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907 z późn.  zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:    

Usługi laboratoryjne

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


Warszawa, 08.10.2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Fizjologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37

02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówieniana:

 

 1. Zakup analizatora CO2 QBox CO650 Plant
 2. Zakup zestawu do fluorescencji do mikroskopu Nikon
 3. Zakup zestawów do elektroforezy poziomej
 4. Zakup wirników do koncentratora 

Ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Medycyny Weterynaryjnej 
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 24
02-776 Warszawa

 

W ramach projektu:„Program podnoszenia kompetencji pracowników naukowo–dydaktycznych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie “ nr umowy POWR.03.04.00-00-D008/17-00 realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

 

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d ust. 1 pkt 1ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówienia na:

Szkolenie z języka angielskiego

 

Szczegółowe informacje pod adresem:  http://wmw.sggw.pl/category/pr_powr/

 


09/10/2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

ul. Nowoursynowska  159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o  zamiarze udzielenia zamówienia na zakupzbuforowanego roztworu soli fizjologicznej 
bez jonów wapnia i magnezu (DPBS) (dostawy sukcesywne) (ERC/44/2018).

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.


 

09/10/2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

ul. Nowoursynowska  159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o  zamiarze udzielenia zamówienia na dostawę pasty bakteryjnej (ERC/43/2018).

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Katedra Kształtowania Środowiska

ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielonym zamówieniu na: 

wykonanie  oprogramowania  koncepcyjnych  modeli  symulacyjnych  i  metod  szacowania  ich  parametrów, metod  operacyjnego  planowania  oraz  baz  danych  z  operacyjnego  monitoringu  nawodnień  podsiąkowych  i odwodnień w systemach  melioracyjnych  użytków  rolnych.

Zamówienia udzielono firmie: 

Pracownia Gospodarki Wodnej Pro-Woda Paweł Zaremba, 

02-796 Warszawa,

 ul. Wąwozowa 33/34


Warszawa 08.10.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907 z późn.  zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:    

Zakup odczynników chemicznych do analizy Western blot  

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Nauk o Zwierzętach
Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt,
ul. Ciszewskiego 8 bud. nr 23
02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d ust. 1 pkt 1ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówienia na:

 

Genotypowanie DNA owiec i kóz systemem KASPar

- genotypowanie wskazanych miejsc SNP w DNA owiec i kóz

- próbki DNA w 96 dołkowych płytkach

 

Termin zgłoszeń do 10 października 2018r. do godz. 10

Osoba do kontaktu: Marcin Świątek, e-mail: marcin_swiatek@sggw.pl, tel. 225936553


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na zakup pęset przeznaczonego do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

 • Pęseta Dumont biologiczna, Dumostar AGT5392 – 2 szt.
 • Pęseta Dumont HP, typ SS stal nierdzewna, końcówki 0.20 x 0.12 mm AGT5264 – 3 szt.
 • Pęseta Dumont HP, typ N7 pęseta krzyżowa stal Dumoxel, końcówki 0.17 x 0.10 mm AGT5007 – 3 szt.

Zamówienia udzielono firmie PIK INSTRUMENTS, ul. Gen. L. Okulickiego 7/9, 05-500 Piaseczno

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na zakup końcówek do pipet przeznaczonego do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

 

Końcówki do pipet automatycznych  firmy STARLAB - Tip One, 10/20 ul RPT XL Graduated Tip (10 x 96 Tip Racks), bez filtra (nr. Kat. S1160-3800)  – 5 opakowań

 

Zamówienia udzielono firmie Symbios, ul. Modrzewiowa 37, 83-010 Straszyn


 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na zakup odczynników firmy Sigma   przeznaczonego do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

 • MES M3671-50G – 1 op.
 • Acetosyringone D134406-5G – 1 op.

Zamówienia udzielono firmieSigma Aldrich Sp. z o.o., ul. Szelągowska 30, 61-626 Poznań


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na zakup odczynników firmy Thermo fisher   przeznaczonego do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

 • LEHLE SEEDS SILWET L-77 10ML  NC0138454 1x10 ml
 • CellMask™ Green Plasma Membrane Stain  C37608 – 1x100 ul

 

Zamówienia udzielono firmieLife Technologies Polska Sp. z.o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa


Warszawa, 05.10.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Dział Obsługi Technicznej Obiektów

ul. Nowoursynowska 166, bud. 15, pok. 41, 02-787 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.) ogłasza informację na udzielenie zamówienia na: "Sukcesywny zakup narzędzi ręcznych na potrzeby DOTO" . Umowa będzie zawarta na czas 12 miesięcy lub wyczerpania kwoty.

 


Oferty prosimy składać do dnia 19.10.2018 na adres mail: dt@sggw.pl lub złożyć osobiście u zamawiającego, bud.8 pok.108


Warszawa, 03.10.2018r.

Zapytanie Ofertowe Nr 11/ZO/II+/2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Centrum Innowacji i Transferu Technologii
bud. 8, pok. 119   ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) ogłasza informację
 

o unieważnieniu zamówienia na:

Usługę wykonania doświadczenia toksykologicznego na myszach do  realizacji badań prowadzonych w ramach projektu pn.: „Oncoplatinium Pierwszy selektywnie toksyczny lek na bazie płatków tlenku grafenu i nanocząstek platyny w antynowotworowej terapii glejaka mózgu” w projekcie Inkubator Innowacyjności +.


Warszawa, dn. 03.10.2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907 z późn.  zm.) ogłasza o  udzielonym zamówieniu  na:    

Zakup sprzętu laboratoryjnego plastikowego i akcesoriów laboratoryjnych do hodowli komórkowych. 

Zamówienia udzielono firmie:

VWR International Sp. z o.o.
ul. Limbowa 5
Gdańsk, 80-175


02/10/2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Fizjologicznych

ul. Nowoursynowska 159 

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art.4d, ust.1., pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielonym zamówieniu na:

Zakup odczynnika do hodowli komórkowych (dostawy sukcesywne) (ERC/39/2018)

 

Zamówienia udzielono firmie: 

SIGMA – ALDRICH Sp. z o. o.

ul. Szelągowska 30

61-626 Poznań

 


Warszawa, 1.10.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzielanym zapytaniu ofertowym na  zakup odczynników z SIGMY 

przeznaczonych do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

 

 • MES M3671-50G – 1 op.
 • Acetosyringone D134406-5G – 1 op.

 


Warszawa, 1.10.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na zakup przeciwciał firmy Agrisera przeznaczonego do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

 • przeciwciała PR-1 | Pathogenesis-related protein 1 (nr katalogowy AS10 687) – 2 op.
 • przeciwciała CPK-EF | Calcium-dependent protein kinase EF domain (nr katalogowy   AS11 1807) – 2 op.

 

Zamówienia udzielono firmieAgrisera AB Box 57, S-91121 Vännäs, Szwecja


Warszawa, 1.10.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na zakup przeciwciała firmy Bioreba przeznaczonego do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

 

przeciwciało IgG 1000 testów (numer katalogowy 161012 ) - op. 0,2 ml

 

Zamówienia udzielono firmie Hornik Sp. z o.o., ul. Rubież 46, 61-612 Poznań


Warszawa, 1.10.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na zakup odczynnika firmy Sigma   przeznaczonego do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

chlorek ceru (Cerium(III) chloride)   298190-50G – 1 op

 

Zamówienia udzielono firmie Sigma Aldrich Sp. z o.o., ul. Szelągowska 30, 61-626 Poznań


Warszawa, 1.10.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzielanym zapytaniu ofertowym na  zakup pęsetprzeznaczonych do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

 

 • Pęseta Dumont biologiczna, Dumostar AGT5392 -2szt.
 • Pęseta Dumont HP, typ SS stal nierdzewna, końcówki 0.20 x 0.12 mm AGT5264 -- 3szt.
 • Pęseta Dumont HP, typ N7 pęseta krzyżowa stal Dumoxel, końcówki 0.17 x 0.10 mm AGT5007 - 3szt

 


Warszawa, 1.10.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu  Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzielanym zapytaniu ofertowym na  zakup odczynników firmy Thermo Fisher Scientific przeznaczonych do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

 • LEHLE SEEDS SILWET L-77 10ML  NC0138454 1x10 ml
 • CellMask™ Green Plasma Membrane Stain  C37608 – 1x100 ul

 


Warszawa, 27.09.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Samodzielny Zakład Przyrodniczych Podstaw Ogrodnictwa
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.) ogłasza informację na wykonie pracy pod tytułem: "Przygotowanie wysiewów oraz pielęgnacja roślin do testów biologicznych określających ich odporność na herbicydy.". Umowa zlecenie będzie zawarta na czas 15.10-30.011.2018.
 

 
Zamówienia prosimy składać do dnia 04.10.2018 na adres mail: monika_malecka@sggw.pl


Warszawa, 27.09.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907 z późn.  zm.) ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia  na:    

Zakup przeciwciał do analizy immunohistochemicznej

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.


Warszawa dn. 2018-09-27

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o  udzielenia zamówienia na:

 

Dostawa odczynników do badań naukowych

Część 1 - dostawa odczynników firmy BIO BASIC

Część 2 –dostawa odczynników firmy BIO SHOP

Część 3– dostawa odczynników firmy Thermo-Fisher Scientific

Część 4– dostawa odczynników firmy ROTH


Warszawa dn. 2018-08-27

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o  udzieleniu zamówienia na:

 

   

Dostawa akcesoriów laboratoryjnych do badań naukowych

Część 1 – końcówki do pipet, probówki firmy Bionovo

Cześć 2 – końcówki dedykowane do pipet HTL

Część 3 – akcesoria laboratoryjne firmy Roth

Część 4 - pipety zmiennoobjętościowe firmy CAPP


Warszawa dn. 2018-09-27

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówienia na:

 

Dostawa odczynników do badań naukowych - dostawa odczynników firmy Quanta Biosciences

 

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.


Warszawa, 17.08.2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Fizjologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37.

02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówieniana:

 

 1. Zakup rotora do wirówki  firmy Eppendorf
 2. Zakup spektrometru do pomiaru światła wraz z oprogramowaniem
 3. Zakup wytwornicy lodu Scotsman 
 4. Zakup komory laminarnej klasy II

Ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 Warszawa, dnia 27.09.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Biochemii
budynek 37, parter, ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzielonym zamówieniu  na dostawę sterylizatorów parowych.

 

Zamówienia udzielono firmie: 

Promedus sp. z o.o. ul. Uniwersytecka 2/4,  90-137 Łódź


26/09/2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Fizjologicznych

ul. Nowoursynowska 159 

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art.4d, ust.1., pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielonym zamówieniu na:

Zakup plastików laboratoryjnych (dostawy sukcesywne) (ERC/40/2018)

Zadanie 1, Zadanie 2, Zadanie 3

 

Zamówienia udzielono firmie: 

EQUIMED HOŁDA, LENK, TREMBECKI 

SPÓŁKA JAWNA

ul. Prądnicka 46, 31-202 Kraków


Warszawa 26.09.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907 z późn.  zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:    

Zakup sekwencji miR.

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.


Warszawa dn. 24.09.2018r.

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Katedra Kształtowania Środowiska

ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa

Na podstawie §67 ust.1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d ust.I. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 201Sr poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego nadostawę:

 

indukcyjnego miernika natężenia przepływu z Joggerem

 

Zamówienia udzielono firmie: ENKO-POMIAR sp. z o. o.

ul. Dojazdowa 54

44-100 Gliwice


Warszawa 25.09.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:   

Zakup sprzętu laboratoryjnego plastikowego i akcesoriów laboratoryjnych do hodowli komórkowych.

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 


Warszawa 21.09.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907 z późn.  zm.) ogłasza o  udzielonym zamówieniu  na:    

Usługę oznaczania srebra w mięsie ślimaków Helix aspera:

Zamówienia udzielono firmie:

Narodowy Instytut Leków

00-725 Warszawa

Chełmska 30/34

 

Warszawa 21.09.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907 z późn.  zm.) ogłasza o  udzielonym zamówieniu  na:    

Dostawę odczynników marki Sigma

 

Zamówienia udzielono firmie:

Sigma Aldrich sp. z o.o.

Szelagowska 30 61-626 Poznan

 


Warszawa 21.09.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907 z późn.  zm.) ogłasza o  udzielonym zamówieniu  na:    

Dostawę membrany białkowej firmy Abcam

 

Zamówienia udzielono firmie:

Symbios Sp. z o.o. 

83-010 Straszyn, ul. Modrzewiowa 37


Warszawa, 24.09.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzieleniu zamówienia na:

 

 Usługę audytu zewnętrznego projektu BIOSTRATEG2 „Inteligentne systemy hodowli i uprawy, pszenicy, kukurydzy i topoli dla zoptymalizowanej produkcji, biomasy, biopaliw oraz zmodyfikowanego drewna.” finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

 

Zamówienia udzielono firmie APS Biuro Audytorsko Rachunkowe Sp. z o.o., ul. Rakowiecka 34/14,

            02-532 Warszawa


Warszawa, dnia 21.09.2018r.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Centrum Innowacji i Transferu Technologii
bud. 8, pok. 119   ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie
w związku z art. 4d ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielanym zamówieniu na:

Usługę wykonania doświadczenia toksykologicznego na myszach do  realizacji badań prowadzonych w ramach projektu pn.: „Oncoplatinium Pierwszy selektywnie toksyczny lek na bazie płatków tlenku grafenu i nanocząstek platyny w antynowotworowej terapii glejaka mózgu” w projekcie Inkubator Innowacyjności +.

Składanie ofert do dnia 02.10.2018r. do godz. 15:00

 


20/09/2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Fizjologicznych

ul. Nowoursynowska 159 

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art.4d, ust.1., pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielonym zamówieniu na:

Zakup roztworu do odparafinowania skrawków (ERC/37/2018)

 

Zamówienia udzielono firmie: 

Q4LAB Sp. z o. o.

ul. Kątna 17 

00-703 Warszawa


20/09/2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Fizjologicznych

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art.4d, ust.1., pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielonym zamówieniu na:

Zakup roztworu do odparafinowania skrawków (ERC/37/2018)

 

Zamówienia udzielono firmie:

Q4LAB Sp. z o. o.

ul. Kątna 17

00-703 Warszawa

 
 
 

Warszawa, 19.09.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Samodzielny Zakład Przyrodniczych Podstaw Ogrodnictwa
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówieniu na zakupu:

Paleteki rozsadowych, białych - okrągłe otwory format 30x50 - 500 sztuk
Podstawek pod paletki rozsadowe, białe, format 30x50 - 500 sztuk .

 
Zamówienia prosimy składać w ciągu 7 dni na adres mail: monika_malecka@sggw.pl

 


 

18.09.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Medycyny Weterynaryjnej 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 d 1, 1) ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

USTAWĄ z dnia 22 czerwca 2016 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2015 r  poz. 2164  z późn. zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:           

Sukcesywną dostawę odczynników dla Wydziału Medycyny Weterynaryjnej do celów prac badawczych, badań naukowych lub rozwojowych. Zakres 1.

Zamówienia udzielono firmom:

L.p.

Nazwa firmy

Numer zadania

1

Symbios Sp. z o.o. 

Zadanie 10 

Zadanie 17A

2

A&A BOTECHNOLOGY

Zadanie 1

3

ALAB

Zadanie 15

4

BIOMERIEUX

Zadanie 31 (19)

5

BIO-RAD POLSKA

Zadanie 2

6

Life Technologies

Zadanie 5

Zadanie 8 

Zadanie 11

7

Becton Dickinson Polska

Zadanie 20

Zadanie 21A

8

BIOKOM

Zadanie 2A

Zadanie 17

9

DIAG-MED.

Zadanie 21

10

CytoGen

Zadanie 7

11

Hurt-Chem

Zadanie 12A

Zadanie 13

Zadanie 23

12

Medianus

Zadanie 24

13

Sigma-Aldrich

Zadanie 3

Zadanie 5A

Zadanie 12

14

Q4Lab

Zadanie 6

Zadanie 14

15

VWR International

Zadanie 16

16

ABO

Zadanie 9 

 

 

Warszawa 11.09.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907 z późn.  zm.) ogłasza o  udzielonym zamówieniu  na:    

Dostawę jednorazowych akcesoriów laboratoryjnych

Zamówienia udzielono firmie:

GenoPlast Biochemicals

ul. Brzozowa 10, 83-200 Rokocin

 

 

Warszawa 11.09.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907 z późn.  zm.) ogłasza o  udzielonym zamówieniu  na:    

dostawę odczynników chemicznych wykorzystywanych do analiz klasycznych żywności i pasz

Zamówienia udzielono firmie:

Alchem Grupa Sp. z o.o.

Region Centralny

ul. Podleśna 10, 01-673 Warszawa

 

 

Warszawa 16.09.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907 z późn.  zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:    

Oznaczenie zawartości srebra w mięsie ślimaków Helix aspera muller.

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 

 

Warszawa 17.09.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907 z późn.  zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:    

Dostawę odczynników marki Sigma

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

Warszawa 17.09.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907 z późn.  zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:    

Dostawę membrany białkowej firmy Abcam

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 

 

18/09/2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Fizjologicznych

ul. Nowoursynowska 159 

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art.4d, ust.1., pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielonym zamówieniu na:

Zakup odczynników: przeciwciała do techniki Western Blot oraz odczynnika do obrazowania komórek metodą mikroskopii konfokalnej (ERC/38/2018)

 

Zamówienia udzielono firmie: 

LIFE TECHNOLOGIES POLSKA Sp. z o. o.

ul. Bonifraterska 17

00-203 Warszawa


 

Warszawa, 18.09.2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Katedra Kształtowania Środowiska ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

 

 

 

Na podstawie §67 ust. I Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d ust.I. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielonym zamówieniu na dostawę czujników do pomiaru stanu wody wcieku.

 

Zamówienia udzielono firmie: AquqTerra.pl Michał Oleksiewicz

ul. Cytrynowa 15

60-185 Skórzewo

 

 

 

Warszawa 13.09.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:   

Laboratoryjne usługi badawcze

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 


Warszawa 12.09.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:   

dostawę odczynników chemicznych wykorzystywanych do analiz klasycznych żywności i pasz

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


Warszawa 12.09.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:   

dostawę jednorazowych akcesoriów laboratoryjnych

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.


Warszawa 11.09.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  udzielenym zamówienia  na:   

Wykonanie analiz mikrobiologicznych  gleby i wymazów ze stołów paszowych.

Zamówienia udzielono firmie:

Ekolabos sp. z o.o.

Laboratorium Badań Środowiskowych

Wrocławski Park Technologiczny

54-413 Wrocław, ul Duńska 11

 

 


Warszawa, 10.09.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzielanym zapytaniu ofertowym na  zakup odczynników z firmy Agrisera przeznaczonych do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

 

 • przeciwciała PR-1 | Pathogenesis-related protein 1 (nr katalogowy AS10 687) – 2 op.
 • przeciwciała CPK-EF | Calcium-dependent protein kinase EF domain (nr katalogowy   AS11 1807) – 2 op.

 

 

Warszawa, 10.09.2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzielanym zapytaniu ofertowym na  zakup : odczynników  firmy Bioreba przeznaczonych do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

 

przeciwciało IgG 1000 testów (numer katalogowy 161012 ) - op. 0,2 ml

 

 

 

Warszawa, 10.09.2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzielanym zapytaniu ofertowym na  zakup : odczynników firmy SIGMA   przeznaczonych do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

chlorek ceru (Cerium(III) chloride)   298190-50G – 1 op

 

 

 

 


Warszawa 05.09.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:    analizy mikrobiologiczne gleby i wymazów z powierzchni stołów paszowych

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warszawa dn. 2018-09-10

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia na:

 

Usługę audytu zewnętrznego projektu BIOSTRATEG2 „Inteligentne systemy hodowli i uprawy, pszenicy, kukurydzy i topoli dla zoptymalizowanej produkcji, biomasy, biopaliw oraz zmodyfikowanego drewna.” współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

 

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na zakup odczynników firmy Sigma   przeznaczonego do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

 • Indole-3-butyric acid I 5386 – 5 g
 • Riboflavin R 4500 – 25 g

 

Zamówienia udzielono firmie IDALIA, UL. Zubrzyckiego 10, 26-610 Radom

 

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na zakup ekstraktu wołowego w proszku   przeznaczonego do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

 • Ekstrakt wołowy w proszku – 100g

 

Zamówienia udzielono firmie Hurt-Chem, Duchnice, Ul. Boczna 10, 05-850 Ożarów Mazowiecki

 

 

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na zakup odczynników firmy Sigma   przeznaczonego do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przenośna waga, Traceable® SpatulaBalance™  611-1565 – 1 szt

 

Zamówienia udzielono firmie Alchem Grupa Sp. zo.o., Ul. Sokratesa 17A, 01-909 Warszawa

 

 

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na zakup Sterylizatora kulkowego   przeznaczonego do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Sterylizator Kulkowy SR01 – 1 szt.

kulki do sterylizatora SR01 – 2 op.

 

Zamówienia udzielono firmie Biomak Sp.J., ul. Słońskiego 13, 05-820 Piastów

 

 

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na zakup produktów firmy EURx   przeznaczonych do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

 • Extraction Buffer (CTAB based) E0290-01 – 1l
 • Perfect Plus 1 kb DNA Ladder E3131-02 - 500µg
 • 6 x Loading Buffer BLUE E0260-01 – 5x1ml - 1
 • Komplet kolumn do oczyszczania RNA - GeneMATRIX UNIVERSAL RNA Purification Kit E0340-01 - 2 x 25 kolumn - 1
 • Tissue Grinding Tool E0359b-02 - 50 izolacji - 1
 • 0.5 M EDTA pH 8.0 (Molecular Biology Grade) E0240-02 - 500 ml
 • 1 M Tris-HCl pH 8.0 (Molecular Biology Grade) E0273-01 – 1l
 • Mini homogenizator ręczny E0357-01 – 1 szt.

 

Zamówienia udzielono firmie EURx Sp. zo.o., Ul. Przyrodników 3, 80-297 Gdańsk

 

 

 


Warszawa, 5.09.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzieleniu zamówienia na: dostawę sensora tlenków azotu do badań naukowych dla Katedry Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin, SGGW w Warszawie.

 

 


Warszawa 04.09.2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Fizjologicznych

ul. Nowoursynowska 159 

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art.4d, ust.1., pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielonym zamówieniu na:

Zakup zestawu do separacji limfocytów. Dostawy sukcesywne.

 

Zamówienia udzielono firmie: 

STEMCELL TECHNOLOGIES 

miniparc polytec, bat Sirocco, 40, rue des Berges, 

38000 Grenoble, Francja

Warszawa dn. 3.09.2018 r.

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Katedra Kształtowania Środowiska

ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia na usługę:

Wykonanie  oprogramowania  koncepcyjnych  modeli  symulacyjnych  i  metod  szacowania  ich  parametrów, metod  operacyjnego  planowania  oraz  baz  danych  z  operacyjnego  monitoringu  nawodnień  podsiąkowych  i odwodnień w systemach  melioracyjnych  użytków  rolnych.

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 

 

 


 

Warszawa 31.08.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na zakup Systemu do oczyszczania wody Direct-Q3 UV   przeznaczonego do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Laboratoryjny system oczyszczania wody produkujący wodę oczyszczoną (po membranie odwróconej osmozy RO) i wodę  ultraczystą, zasilany  wodą wodociągową o cechach:

 • Wydajność urządzenia do  3 L/h dla wody po RO, szybkość podawania wody ultraczystej ok.1L/min
 • Wbudowany, integralny zbiornik do przechowywania wody po RO
  o pojemności 6L, woda ultraczysta podawana na żądanie
 • Ruchomy, kolorowy wyświetlacz parametrów wody i statusu pracy urządzenia pozwalający na odczyt danych pod różnym kątem [w zależności od potrzeb użytkownika]
 • Możliwość odczytu parametrów wody (przewodnictwo) na wyświetlaczu urządzenia po oczyszczeniu wody na membranie odwróconej osmozy oraz parametrów wody ultraczystej (przewodnictwo/temperatura)
 • Możliwość odczytu parametrów wody ultraczystej w jednostkach uS/cm oraz Mohm*cm zamiennie, możliwość odczytu parametrów skompensowanych i nie skompensowanych temperaturowo
 • Automatyczna sygnalizacja konieczności wymiany elementów eksploatacyjnych, sygnalizacja alarmów i awarii
 • Automatyczna recyrkulacja wody pomiędzy okresami poboru wody (możliwość wymuszenia recyrkulacji manualnie)
 • Możliwość odczytu poziomu wypełnienia zbiornika na wyświetlaczu urządzenia
 • Urządzenie nie wymaga wykonywania okresowej sanityzacji membrany RO (membrana jest integralną częścią wkładu oczyszczania i podlega wymianie przy każdej zmianie wkładu)
 • Możliwość dozowania zadanych objętości wody ultraczystej (dozowanie wolumetryczne)
 • Możliwość ustawienia w systemie dozowania dokładnej ilości  wody ultra czystej  w zakresie do 10l z krokiem 0,25l
 • Dopuszczalne przewodnictwo wody zasilającej to 2000 µS/cm w 25 oC
 • Zbiornik o poj. 30 l do przechowywania wody wstępnie oczyszczonej wykonany z polietylenu, o gładkich wewnętrzne powierzchniach zapobiegających powstawaniu biofilmu na ściankach zbiornika,  cylindrycznym kształemt zbiornika ograniczającym powierzchnie styku z magazynowaną wodą, stożkowatym dnem umożliwiającym całkowite opróżnienie zbiornika, z manualnym zawórem na przedniej ścianie zbiornika do dozowania wody i wężykim przelewowym zabezpieczającym przed ewentualną awarią systemu,  zbiornik jest sprzężony z systemem produkującym wodę co powoduje automatyczne napełnianie zbiornika i bezpośrednie wskazywanie poziomu napełnienia ( % ),
 • Produkowana woda ultra czysta o parametrach: oporność 18,2 MΩ*cm, przewodność 0,055 uS/cm, poziom TOC < 5 ppb, cząstki stałe ( wielkość >0,22um) < 1 cząstki/ml, poziom bakterii < 0,1 cfu/ml
 • - filtr oddechowy – zabezpieczający przed zanieczyszczeniami z powietrza,
 • Wymiary systemu ( gł. x szer. x wys.) – 38 x 29 x 54 cm, waga – 8,6 kg, Waga systemu operacyjna – 18,2 kg, Zasilanie systemu  -  230V/50Hz
 • dodatkowe zestawy filtrów

-SPR0LSIA1  (Wkład SmartPak) – 2 szt

-MPGP02001  (Filtr końcowy Millipak) – 3 szt

-TANKMPK02  (Filtr oddechowy do zbiornika) – 3 szt.

-JAPLPK001  (Wkład prefiltra) – 3 szt

 

 

Zamówienia udzielono firmie Merck Sp. z o.o., Aleje Jerozolimskie 142 B | 02-305 Warszawa

 

 

 

 

 

 


Warszawa, 31.08.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzielanym zapytaniu ofertowym na  zakup odczynniki z SIGMY

przeznaczonych do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

 

 • Indole-3-butyric acid I 5386 – 5 g
 • Riboflavin R 4500 – 25 g

 


 

Warszawa, 31.08.2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzielanym zapytaniu ofertowym na  zakup : produkty  firmy EURx  przeznaczonych do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

 • Extraction Buffer (CTAB based) E0290-01 – 1l
 • Perfect Plus 1 kb DNA Ladder E3131-02 - 500µg
 • 6 x Loading Buffer BLUE E0260-01 – 5x1ml - 1
 • Komplet kolumn do oczyszczania RNA - GeneMATRIX UNIVERSAL RNA Purification Kit E0340-01 - 2 x 25 kolumn - 1
 • Tissue Grinding Tool E0359b-02 - 50 izolacji - 1
 • 0.5 M EDTA pH 8.0 (Molecular Biology Grade) E0240-02 - 500 ml
 • 1 M Tris-HCl pH 8.0 (Molecular Biology Grade) E0273-01 – 1l
 • Mini homogenizator ręczny E0357-01 – 1 szt.

 

 


Warszawa, 31.08.2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzielanym zapytaniu ofertowym na  zakup : Wagi

  przeznaczonej do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

 • Przenośna waga, Traceable® SpatulaBalance™  611-1565 – 1 szt

 

 


Warszawa, 31.08.2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzielanym zapytaniu ofertowym na  zakup sterylizatora przeznaczonego do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Sterylizator Kulkowy SR01 – 1 szt.

kulki do sterylizatora SR01 – 2 op.

Wymagane parametry:

Zasilanie 230V,50Hz, moc pobierana 150W, temperatura pracy 2400C
wymiary obudowy:  średnica 130 mm,  wysokość 150 mm
wymiary komory sterylizacyjnej: średnica 40 mm,  wysokość 80 mm, ciężar 1kg                     

 

 


Warszawa, 31.08.2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzielanym zapytaniu ofertowym na  zakup ekstraktu wołowego przeznaczonego do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

 • Ekstrakt wołowy w proszku – 100g

 

 


Warszawa 31.08.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzieleniu zamówienia na: dostawę galvo skanera
do badań naukowych dla Katedry Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin, SGGW w Warszawie.

 

Zamówienia udzielono firmie SPECTROPOL Krzysztof Korytkowski, ul. Trakt Lubelski 271G, 04-667 Warszawa

 


Warszawa 31.08.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzieleniu zamówienia na:

 

       Usługę audytu zewnętrznego projektu MAESTRO6 „Nowe molekularne i komórkowe mechanizmy śmierci komórki zależne od chloroplastowych retrosygnałów oraz ich znaczenie w regulacji produktywności
i odporności na stresy środowiskowe u Arabidopsis thaliana” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

 

Zamówienia udzielono firmie APS Biuro Audytorsko Rachunkowe Sp. z o.o., ul. Rakowiecka 34/14,

            02-532 Warszawa

 


Warszawa, 31.08.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907 z późn.  zm.) ogłasza o  udzieleniu zamówienia  na:    

Zakup laboratoryjnych wyrobów szklanych (butelki ze szkła Simax, szkiełka nakrywkowe)

Zamówienia udzielono firmie:

BIONOVO Aneta Ludwig, ul. Nowodworska 7, 59-220 Legnica.

 
 

 

30/08/2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Katedra Kształtowania Środowiska

ul. Nowoursynowska  159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówienia na dostawę czujników do pomiaru stanu wody w cieku.

 

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

30/08/2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Katedra Kształtowania Środowiska

ul. Nowoursynowska  159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówienia na dostawę indukcyjnego miernika natężenia przepływu z loggerem.

 

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


Warszawa dn. 2018-08-30

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Zwierzętach

Samodzielny Zakład Ichtiobiologii, Rybactwa i Biotechnologii Akwakultury

ul. Ciszewskiego 8 bud. nr 23

02-786 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówienia na:

 

 Dotyczy dostawy materiałów do badań naukowych:

- Alkoholu etylowego

- O-ksylenów (bądź mieszaniny izomerów)

- Immunoglobulin

- Odczynników i środków kontrastowych

 

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


Warszawa dn. 2018-08-30

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Zwierzętach

Samodzielny Zakład Ichtiobiologii, Rybactwa i Biotechnologii Akwakultury

ul. Ciszewskiego 8 bud. nr 23

02-786 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówienia na:

 

 Dotyczy dostawy materiałów do badań naukowych:

- Jednorazowych, niechemicznych artykułów medycznych i hematologicznych

- Produktów z polistyrenu

 

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 

 


29/08/2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

ul. Nowoursynowska  159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o  zamiarze udzielenia zamówienia na zakup odczynników: przeciwciała, antybiotyku
oraz odczynników do transfekcji, znakowania i hodowli komórek.
Dostawy sukcesywne (ERC/41/2018).

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.


29/08/2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

ul. Nowoursynowska  159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o  zamiarze udzielenia zamówienia na zakup płytek do liczenia (ERC/42/2018).

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Warszawa 28.08.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:   

Zakup laboratoryjnych wyrobów szklanych (butelki ze szkła Simax, szkiełka nakrywkowe)

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


Warszawa 27.08.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzieleniu zamówienia na: dostawę kamery termowizyjnej i obiektywu do kamery do badań naukowych dla Katedry Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin, SGGW w Warszawie.

 

Część 1 -  kamera termowizyjna– 1 szt.

Część 2 -  obiektyw do kamery– 1 szt.


 

Warszawa 27.08.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzieleniu zamówienia na: dostawę kamery CCD
z przetwornikiem CCD do badań naukowych dla Katedry Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin, SGGW w Warszawie.

 


Warszawa 27.08.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzieleniu zamówienia na: dostawę filtra emisyjnego
do badań naukowych dla Katedry Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin, SGGW w Warszawie.

 


 

Warszawa, 27.08.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzielanym zapytaniu ofertowym na  zakup Systemu do oczyszczania wody Direct-Q3 UV  przeznaczonego do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

 

Laboratoryjny system oczyszczania wody produkujący wodę oczyszczoną (po membranie odwróconej osmozy RO) i wodę  ultraczystą, zasilany  wodą wodociągową o cechach:

 • Wydajność urządzenia do  3 L/h dla wody po RO, szybkość podawania wody ultraczystej ok.1L/min
 • Wbudowany, integralny zbiornik do przechowywania wody po RO
  o pojemności 6L, woda ultraczysta podawana na żądanie
 • Ruchomy, kolorowy wyświetlacz parametrów wody i statusu pracy urządzenia pozwalający na odczyt danych pod różnym kątem [w zależności od potrzeb użytkownika]
 • Możliwość odczytu parametrów wody (przewodnictwo) na wyświetlaczu urządzenia po oczyszczeniu wody na membranie odwróconej osmozy oraz parametrów wody ultraczystej (przewodnictwo/temperatura)
 • Możliwość odczytu parametrów wody ultraczystej w jednostkach uS/cm oraz Mohm*cm zamiennie, możliwość odczytu parametrów skompensowanych i nie skompensowanych temperaturowo
 • Automatyczna sygnalizacja konieczności wymiany elementów eksploatacyjnych, sygnalizacja alarmów i awarii
 • Automatyczna recyrkulacja wody pomiędzy okresami poboru wody (możliwość wymuszenia recyrkulacji manualnie)
 • Możliwość odczytu poziomu wypełnienia zbiornika na wyświetlaczu urządzenia
 • Urządzenie nie wymaga wykonywania okresowej sanityzacji membrany RO (membrana jest integralną częścią wkładu oczyszczania i podlega wymianie przy każdej zmianie wkładu)
 • Możliwość dozowania zadanych objętości wody ultraczystej (dozowanie wolumetryczne)
 • Możliwość ustawienia w systemie dozowania dokładnej ilości  wody ultra czystej  w zakresie do 10l z krokiem 0,25l
 • Dopuszczalne przewodnictwo wody zasilającej to 2000 µS/cm w 25 oC
 • Zbiornik o poj. 30 l do przechowywania wody wstępnie oczyszczonej wykonany z polietylenu, o gładkich wewnętrzne powierzchniach zapobiegających powstawaniu biofilmu na ściankach zbiornika,  cylindrycznym kształemt zbiornika ograniczającym powierzchnie styku z magazynowaną wodą, stożkowatym dnem umożliwiającym całkowite opróżnienie zbiornika, z manualnym zawórem na przedniej ścianie zbiornika do dozowania wody i wężykim przelewowym zabezpieczającym przed ewentualną awarią systemu,  zbiornik jest sprzężony z systemem produkującym wodę co powoduje automatyczne napełnianie zbiornika i bezpośrednie wskazywanie poziomu napełnienia ( % ),
 • Produkowana woda ultra czysta o parametrach: oporność 18,2 MΩ*cm, przewodność 0,055 uS/cm, poziom TOC < 5 ppb, cząstki stałe ( wielkość >0,22um) < 1 cząstki/ml, poziom bakterii < 0,1 cfu/ml
 • - filtr oddechowy – zabezpieczający przed zanieczyszczeniami z powietrza,
 • Wymiary systemu ( gł. x szer. x wys.) – 38 x 29 x 54 cm, waga – 8,6 kg, Waga systemu operacyjna – 18,2 kg, Zasilanie systemu  -  230V/50Hz
 • dodatkowe zestawy filtrów

-SPR0LSIA1  (Wkład SmartPak) – 2 szt

-MPGP02001  (Filtr końcowy Millipak) – 3 szt

-TANKMPK02  (Filtr oddechowy do zbiornika) – 3 szt.

-JAPLPK001  (Wkład prefiltra) – 3 szt

Wszystkie wkłady oczyszczania oraz filtry niezbędne do pracy urządzenia będą dostarczane wraz ze świadectwami jakości i specyfikacją materiałów wchodzących w kontakt z wodą.

Dostawa i montaż w cenie oferty,  24-miesięczna gwarancja, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny posiadający autoryzację producenta na wykonywanie napraw i konserwacji. Serwis zlokalizowany na terenie Polski, urządzenie zastępcze na czas naprawy powyżej 5 dni roboczych w okresie gwarancji.

 


Warszawa 27.08.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  udzieleniu zamówienia  na:   

Zakup sprzętu laboratoryjnego plastikowego i akcesoriów laboratoryjnych

Zamówienia udzielono firmie:

BIONOVO Aneta Ludwig, ul. Nowodworska 7, 59-220 Legnica.

 

 

 

 


Warszawa dn. 2018-08-24

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia na:

 

Usługę audytu zewnętrznego projektu MAESTRO6 „Nowe molekularne i komórkowe mechanizmy śmierci komórki zależne od chloroplastowych retrosygnałów oraz ich znaczenie w regulacji produktywności i odporności na stresy środowiskowe u Arabidopsis thaliana” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

 

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warszawa dn. 2018-08-24

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia na:

 

Usługę audytu zewnętrznego projektu MAESTRO6 „Nowe molekularne i komórkowe mechanizmy śmierci komórki zależne od chloroplastowych retrosygnałów oraz ich znaczenie w regulacji produktywności i odporności na stresy środowiskowe u Arabidopsis thaliana” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

 

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


Warszawa dn. 2018-08-24

 

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia na:

dostawę galvo skanera do badań naukowych dla Katedry Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin, SGGW
w Warszawie.

 

 

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 

 

 

 

 

 


Warszawa 23.08.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:   

Zakup sprzętu laboratoryjnego plastikowego i akcesoriów laboratoryjnych.

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


Warszawa 22.08.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na zakup odczynników firmy Thermo Fisher Scientyfic  przeznaczonych do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

 • Gateway™ BP Clonase™ II Enzyme mix (11789020) 20rxn - 1
 • Phusion Green Hot Start II High-Fidelity DNA Polymerase (2 U/µL) (F537L) 500units - 1

 

 

Zamówienia udzielono firmie Life Technologies Polska Sp. z o.o. , ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

 

 

 

 

Warszawa 22.08.2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na zakup drobnego sprzętu laboratoryjnego firmy Sarstedt  przeznaczonego do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

 • Probówka PP 15ml (17x120mm) stożkowodenna, skalowana, z czerwoną nakrętką z polem do opisu, jałowa, niepirogenna (50szt) (62.554.502) – 50 op.
 • Probówki stożkowe PP z czerwoną zakrętką, polem do opisu i skalą, sterylne, nie-pirogenne, probówka 50 ml, 115xØ28 mm z kołnierzem przedłużającym - samostojące, 25 szt. (62.559.001) – 30 op.
 • Probówki Multiply® pojedyncze 0,2ml jałowe, kolor neutralny, BIOSPHERE (250szt), certyfikowane, wolne od DNA, DNaz, RNaz, inhibitorów PCR, ATP, pirogenów i endotoksyn (72.737) – 7 op.
 • Pipeta typu Pasteura 3,5 ml, z podziałką 0,5-3ml, długość 155 mm, wielkość kropli 35-55  µl, pakowane po 500 szt/pudełko (86.1171) – 10 op.
 • Parafilm 100mm długość 38mb. – 8 szt.
 • Skrzynki tekturowe z wkładkami i przykrywą, skrzynka na 81 naczyń 1.5/2.0 ml (9x9), wymiary 135x135x45, max średnica tub.13mm (95.64.981) – 40 szt.

 

 

 

Zamówienia udzielono firmie EQUIMED HOŁDA, LENK, TREMBECKI Sp. J., ul. Prądnicka 46, 31-202 Kraków

 

 

 

Warszawa 22.08.2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na zakup odczynników, siatek i pudełek na siatki  przeznaczonych do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Sinorhizobium meliloti, Poziom BSL: ATCC BSL 1 (ATCC-51124) – 1op.

 

Zamówienia udzielono firmie LGC Standarts Sp. zo.o. ul. Ogrodowa 27/29, Kiełpin, 05-092 Łomianki

 

 

 

Warszawa 22.08.2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na zakup foremek do zatapiania  przeznaczonych do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

 • Silikonowe foremki (PELCO 10505) do zatapiania (niebieskie) wyposażone w 21 ponumerowanych wnęk z przyciętym trapezoidalnie końcem o wymiarach 74x61x6 mm – 6 szt.
 • Silikonowe foremki (PELCO 10504) do zatapiania o wymiarach 105x70x7 mm, wyposażone w 24 ponumerowane wnęki z jednym przyciętym trapezoidalnym końcem, dodatkowo wyposażone w 3 duże bloki  – 9 szt.

 

Zamówienia udzielono firmie Unimarket Fundacja UAM, Ul. Rubież 46, 62-612 Poznań

 

 

 


Warszawa, dn. 21.08.2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego W Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Fizjologii Roślin
budynek 37, przyziemie, ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzieleniu zamówienia na dostarczenie dwóch mikroskopów stereoskopowych typu binokular

W wyniku konkursu wyłoniono najkorzystniejszą ofertę firmy MERAZET Spółka Akcyjna ul. J. Krauthofera 36, 60-203 Poznań

 

 

Ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warszawa dn. 2018-08-21

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówienia na:

 

  

Dostawa akcesoriów laboratoryjnych do badań naukowych

Część 1 –  końcówki do pipet, probówki firmy Bionovo

Cześć 2 – końcówki dedykowane do pipet HTL

Część 3 – akcesoria laboratoryjne firmy Roth

Część 4 - pipety zmiennoobjętościowe firmy CAPP

 

 

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Warszawa dn. 2018-08-21

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówienia na:

 

Dostawa odczynników do badań naukowych

Część 1 - dostawa odczynników firmy BIO BASIC

Część 2 – dostawa odczynników firmy BIO SHOP

Część 3 – dostawa odczynników firmy Thermo-Fisher Scientific

Część 4 – dostawa odczynników firmy ROTH

 

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.


 

 

 

Warszawa dn. 2018-08-21

 

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o  udzieleniu zamówienia na:

 

Dostawa odczynników do badań naukowych

Część 1 - dostawa odczynników firmy BIOCHEMdevelopment

Część 2 – dostawa odczynników firmy Roche

Część 3 – dostawa odczynników firmy VWR

Część 4 – dostawa odczynników firmy Thermo-Fisher Scientific

Część 5 – odczynniki firmy POCH

Część 6 – dostawa odczynników firmy EURx

 


20/08/2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Fizjologicznych

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art.4d, ust.1., pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielonym zamówieniu na:

Zakup linii komórkowej THP-1 (ERC/36/2018)

 

Zamówienia udzielono firmie:

"LGC STANDARDS" Sp. z o. o.

ul. Ogrodowa 27/29

Kiełpin, 05-092 Łomianki


Warszawa, 16.08.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzielanym zapytaniu ofertowym na  zakup : kultury z firmy Allele Biotechnology przeznaczonych do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

 

 • mNeonGreen Basic Single User License ABP-FP-MNEONSB-1

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzielanym zapytaniu ofertowym na  zakup : odczynników firmy Thermo Fisher Scientific przeznaczonych do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

 

 • Gateway™ BP Clonase™ II Enzyme mix (11789020) 20rxn - 1
 • Phusion Green Hot Start II High-Fidelity DNA Polymerase (2 U/µL) (F537L) 500units - 1

 

 

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzielanym zapytaniu ofertowym na  zakup : Akcesoria laboratoryjne z firmy Sarstedt   przeznaczonych do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

 • Probówka PP 15ml (17x120mm) stożkowodenna, skalowana, z czerwoną nakrętką z polem do opisu, jałowa, niepirogenna (50szt) (62.554.502) – 50 op.
 • Probówki stożkowe PP z czerwoną zakrętką, polem do opisu i skalą, sterylne, nie-pirogenne, probówka 50 ml, 115xØ28 mm z kołnierzem przedłużającym - samostojące, 25 szt. (62.559.001) – 30 op.
 • Probówki Multiply® pojedyncze 0,2ml jałowe, kolor neutralny, BIOSPHERE (250szt), certyfikowane, wolne od DNA, DNaz, RNaz, inhibitorów PCR, ATP, pirogenów i endotoksyn (72.737) – 7 op.
 • Pipeta typu Pasteura 3,5 ml, z podziałką 0,5-3ml, długość 155 mm, wielkość kropli 35-55  µl, pakowane po 500 szt/pudełko (86.1171) – 10 op.
 • Parafilm 100mm długość 38mb. – 8 szt.
 • Skrzynki tekturowe z wkładkami i przykrywą, skrzynka na 81 naczyń 1.5/2.0 ml (9x9), wymiary 135x135x45, max średnica tub.13mm (95.64.981) – 40 szt.

 


Warszawa, 16.08.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzielanym zapytaniu ofertowym na  zakup kultur mikrobiologicznych  przeznaczonych do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Sinorhizobium meliloti, Poziom BSL: ATCC BSL 1 (ATCC-51124) – 1op.

 


Warszawa, 16.08.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Samodzielny Zakład Przyrodniczych Podstaw Ogrodnictwa
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa WiejskieZestaw 100ul: Specjalna pipeta Microman, automatycznago w Warszawie w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówieniu na zakup:

Probówki typu falcon 15 ml (4x150 szt)
-Probówki typu falcon 50 ml (7x50 szt.)
-Szalki petriego (2x600 szt.)
-Zestaw pudełek chłodzących na probówki PCR 2 szt.
-końcówki do pipet z filtrem rozm. 10 (960 szt.)
-końcówki do pipet z filtrem rozm. 100 (960 szt.)
-końcówki do pipet z filtrem rozm. 1000 (960 szt.)Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


Warszawa, 16.08.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Samodzielny Zakład Przyrodniczych Podstaw Ogrodnictwa
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa WiejskieZestaw 100ul: Specjalna pipeta Microman, automatycznago w Warszawie w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówieniu na zakup:

200 U polimerazy Taq (preferencyjnie DreamTaq lub odpowiednik)oraz 200 g Potato Dextrose Agar.


Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.


Warszawa, 16.08.2018
 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Samodzielny Zakład Przyrodniczych Podstaw Ogrodnictwa
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa WiejskieZestaw 100ul: Specjalna pipeta Microman, automatycznago w Warszawie w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówieniu na zakup:

 Elementu nr 2  o numerze, katalogowym producenta XX1514702 (podstawa na filtr z porowatym szkłem i
wyjściem bocznym na pompę do podciśnienia) do szklanego zestawu filtracji cieczy firmy Merck Millipore.Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert. --

 


14/08/2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Fizjologicznych

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art.4d, ust.1., pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielonym zamówieniu na:

Zakup przeciwciała (ERC/29/2018)

 

Zamówienia udzielono firmie:

BIO - TECHNE Sp. z o. o.

ul. Aleje Jerozolimskie 56C

00-803 Warszawa


Warszawa, dn. 09.08.2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego W Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Fizjologii Roślin
budynek 37, przyziemie, ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzieleniu zamówienia na zakup i sukcesywną dostawę akcesoriów laboratoryjnych.

W wyniku konkursu wyłoniono najkorzystniejszą ofertę firmy Equimed Spółka Jawna, ul.Prądnicka 46, 31-202 Kraków

 

 

Ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


 

08/08/2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

ul. Nowoursynowska  159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o  zamiarze udzielenia zamówienia na zakup plastików laboratoryjnych. 
Dostawy sukcesywne (ERC/40/2018).

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 

08/08/2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

ul. Nowoursynowska  159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o  zamiarze udzielenia zamówienia na zakup odczynnika do hodowli komórkowych. 
Dostawy sukcesywne (ERC/39/2018).

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 

Warszawa dnia 07.08.2018r.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego W Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Biochemii
budynek 37, parter, ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d, ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzieleniu  zamówienia na Dostawę Sterylizatorów parowych PRESTIGE MEDICALL 12 litrów CLASSIC Standard 210048

 

 

 

UWAGA!

Poniższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


 

Warszawa, 06.08.2018r. 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Fizjologicznych

ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 24

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d, ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielanym zamówieniu na:

Usługę naprawy i przeglądu cytometru przepływowego

 

Jednocześnie informujemy, że ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 


06/08/2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Fizjologicznych

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art.4d, ust.1., pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielonym zamówieniu na:

Zakup zestawu do elektroforezy (ERC/33/2018)

 

Zamówienia udzielono firmie:

"BIO-RAD POLSKA" Sp. z o. o.

ul. Przyokopowa 33

01-208 Warszawa


Warszawa 02.08.2018

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Fizjologicznych

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art.4d, ust.1., pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielonym zamówieniu na:

Zakup automatycznego licznika komórek

 

Zamówienia udzielono firmie:

ALAB Sp. z o.o.,

ul. Stępińska 22/30 lok. 222,

00-739 Warszawa

 


02/08/2018

 

02/08/2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Fizjologicznych

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art.4d, ust.1., pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielonym zamówieniu na:

Zakup odczynników do doświadczeń z zakresu biologii molekularnej (ERC/31/2018)

 

Zamówienia udzielono firmie:

LIFE TECHNOLOGIES POLSKA Sp. z o. o.

ul. Bonifraterska 17

00-203 Warszawa

 

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Fizjologicznych

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art.4d, ust.1., pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielonym zamówieniu na:

Zakup odczynników do izolacji i hodowli ludzkich makrofagów (ERC/35/2018)

 

Zamówienia udzielono firmie:

Zadanie 1

MEDIANUS Sp. z o. o.

ul. Cystersów 13/2

31-553 Kraków

Zadanie 2

MEDIANUS Sp. z o. o.

ul. Cystersów 13/2

31-553 Kraków

 


Warszawa 01.08.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  udzieleniu zamówienia  na:   

Zakup akcesoriów (Cartridge Organic-Free Water oraz Cartridge Pretreatment DI Feed) do aparatury filtrującej wodę (Barnstead Easypure RF Compact Ultrapure Water System) wraz z instalacją

Zamówienia udzielono firmie:

ALAB Sp. z o.o., ul. Stępińska 22/30 lok. 222, 00-739 Warszawa.

 

 


31/07/2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Fizjologicznych

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art.4d, ust.1., pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielonym zamówieniu na:

Zakup buforów i drobnocząsteczkowych związków bioaktywnych (ERC/32/2018)

 

Zamówienia udzielono firmie:

SIGMA – ALDRICH Sp. z o. o.

 ul. Szelągowska 30

61-626 Poznań


31/07/2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

ul. Nowoursynowska  159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o  zamiarze udzielenia zamówienia na zakup roztworu do odparafinowania skrawków (ERC/37/2018).

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 

 

 

 

 

 


31/07/2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

ul. Nowoursynowska  159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o  zamiarze udzielenia zamówienia na zakup odczynników: przeciwciała do techniki Western Blot oraz odczynnika do obrazowania komórek metodą mikroskopii konfokalnej (ERC/38/2018).

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 

 

 

 

 

 


Warszawa, 27.07.2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Fizjologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37.

02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia na:

 

 1. Zakup akumulatorów do zamrażarki -80°C firmy AngelAntonii
 2. Zakup komputera przenośnego wraz z rzutnikiem multimedialnym
 3. Zakup otoczarki mikrolaboratoryjnej do nasion

Ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


Warszawa, 27.07.2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Fizjologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37.

02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia na:

 

 1. Kulki cyrkonowe do homogenizacji o śr. 2,8 oraz 1,4 mm
 2. System do uprawy Arabidopsis thaliana Aracons

Ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 1.  

Warszawa, dn. 27.07.2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego W Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Fizjologii Roślin
budynek 37, przyziemie, ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia na zakup i sukcesywną dostawę akcesoriów laboratoryjnych.

 

Ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 

 

 

 


27.07.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Fizjologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37.

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o zakończeniu udzielenia zamówień na:

 1. Urządzenie do pomiaru chlorofilu – zamówienia udzielono firmie Hansatech Instruments
 2. Dostawę mebli laboratoryjnych – zamówienia udzielono firmie Fabryka Mebli POLTECH sp z o.o.
 3. Ociekacze laboratoryjne – zamówienia udzielono firmie Equimed
 4. Pochłaniacz CO2 i desykant z indykatorem – zamówienia udzielono firmie Sigma-Aldrich i VWR
 5. Zestawy do izolacji RNA – zamówienia udzielono firmie A&A Biotechnology
 6. Drukarka do etykiet – zamówienia udzielono firmie Adva-Tech

26/07/2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Fizjologicznych

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art.4d, ust.1., pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielonym zamówieniu na:

Zakup przeciwciała (ERC/34/2018)

 

Zamówienia udzielono firmie:

LAB-JOT LTD. Sp. z o. o. Sp. k.

ul. Al. Jerozolimskie 214

02-486 Warszawa

 


26/07/2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Fizjologicznych

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art.4d, ust.1., pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielonym zamówieniu na:

Zakup przeciwciała (ERC/34/2018)

 

Zamówienia udzielono firmie:

LAB-JOT LTD. Sp. z o. o. Sp. k.

ul. Al. Jerozolimskie 214

02-486 Warszawa

 


Warszawa 25.07.2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

 

informuje o unieważnieniu zapytania ofertowego z dnia 10.07.2018r. na zakup sprzętu laboratoryjnego plastikowego i akcesoriów laboratoryjnych z powodu nieścisłości w opisie przedmiotu zamówienia.

 


Warszawa dn. 24.07.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Katedra Kształtowania Środowiska

ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na dostawę:

przenośnego automatu do poboru prób wód powierzchniowych z wyposażeniem

Zamówienia udzielono firmie:

IMC ENVAG Spółka z o.o.

02-924 Warszawa

ul. Iwonicka 21

 


Warszawa dn. 23.07.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Katedra Kształtowania Środowiska

ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na dostawę:

przepływomierza przenośnego o stopniu ochrony IP68 z zasilaniem bateryjnym wraz z sondą AV

Zamówienia udzielono firmie:

IMC ENVAG Spółka z o.o.

02-924 Warszawa

ul. Iwonicka 21

 

 


Warszawa, dn. 23.07.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Fizjologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37.

02-776 Warszawa

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o  zamiarze udzielenia zamówienia na zakup owoców: jabłek.

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


Warszawa 23.07.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:   

Zakup akcesoriów (Cartridge Organic-Free Water oraz Cartridge Pretreatment DI Feed) do aparatury filtrującej wodę (Barnstead Easypure RF Compact Ultrapure Water System) wraz z instalacją

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


 

Warszawa, 23.07.2018r.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Centrum Innowacji i Transferu Technologii
bud. 8, pok. 119   ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie
w związku z art. 4d ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielanym zamówieniu na:

Usługa informatyczna - wykonanie opracowania bazy danych

Składanie ofert do dnia 31.07.2018r. do godz. 15:00

 

Ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.


Warszawa 20.07.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  udzielenym zamówienia  na:   

Zakup tonerów do drukarek laserowych i fotokopiarek.

Zamówienia udzielono firmie:

printEX Sp. z o.o. Sp.k., Al. Piłsudskiego 105b, 05-270 Marki.

 

 


19/07/2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Fizjologicznych

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art.4d, ust.1., pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielonym zamówieniu na:

Zakup ludzkiego czynnika stymulującego hodowle makrofagowe M-CSF

oraz barwnika do oceny żywotności komórek (ERC/30/2018)

 

Zamówienia udzielono firmie:

BIOCOURSE.PL DARIUSZ JASTRZĘBSKI Sp. z o. o.

ul. Staromiejska 6/10D

40-013 Katowice


Warszawa 18.07.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Żywności

Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji

ul. Nowoursynowska 159c, 02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn. zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:

Zakup krążków węglowych 2 mm do mikroskopii elektronowej - 18 opakowań. 


Warszawa 17.07.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  udzielonym zamówieniu  na:

 Dostawę oligonukleotydów do rekacji real-time PCR

Zamówienia udzielono firmie:

Genomed S. A., ul. Ponczowa 12, 02-971 Warszawa

 

 


Warszawa 17.07.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:   

Zakup tonerów do drukarek laserowych i fotokopiarek.

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 


16.07.2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Fizjologicznych

ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 24

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d, ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielonym zamówieniu na:

Zakup zestawu wytrząsarek laboratoryjnych

 

Zamówienia udzielono firmie:

IKA POLAND SP. Z O.O.

ul. Poleczki 35,

02-822 Warszawa

 


                                                                                                        

16.07.2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Fizjologicznych

ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 24

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d, ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielonym zamówieniu na:

Zakup zestawu mieszadeł laboratoryjnych

 

Zamówienia udzielono firmie:

IKA POLAND SP. Z O.O.

ul. Poleczki 35,

02-822 Warszawa


Warszawa, dn. 13.07.2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego W Warszawie

 

Wydział Rolnictwa i Biologii

Katedra Fizjologii Roślin

 

budynek 37, przyziemie, ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego

w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację

o udzieleniu zamówienia na sukcesywną dostawę odczynników chemicznych.

W wyniku konkursu wyłoniono najkorzystniejszą ofertę firmy Sigma-Aldrich Sp. z o.o., 61-626 Poznań, ul. Szelągowska 30.

 

Warszawa, dnia 13.07.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego W Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Biochemii
budynek 37, parter, ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

 

 

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d, ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielanym zamówieniu na dostawę 5 sztuk spektrofotometrów VIS Metertech SP 830 wraz z wyposażeniem.

 

 

Zamówienia udzielono firmie:

Medson s.c. Krzysztof Kowalski, Dariusz Wlaź, ul. Średzka 15, 62-021 Paczkowo


  Warszawa 12.07.2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Katedra Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji

ul. Nowoursynowska 159C

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o  udzielonym zamówieniu na: usługę przeprowadzenia badań rynkowych

 nt. „Wykorzystanie Internetu przez konsumentów na rynku usług gastronomicznych”.

Zamówienia udzielono firmie:

Grupa doradcza Sp. z o.o., Sp. komandytowa

ul. Grzyśki 16

40-560 Katowice


Warszawa 12.07.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na zakup odczynników   przeznaczonych do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

 • Sacharoza 1kg – 5 opakowań
 • Tlenek propylenu 2,5l

Zamówienia udzielono firmie IDALIA,  ul. Zubrzyckiego 10, 26-610 Radom

 


 

Warszawa 12.07.2018

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na zakup drobnego sprzętu laboratoryjnego  przeznaczonego do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

 • - Kolba Erlenmeyera z szeroką szyją, bez szlifu, o pojemności 200 ml, wysokości 131 mm i średnicy podstawy 79 mm, wykonana z wysokiej jakości białego szkła borokrzemowego SIMAX, zgodnie z normą ISO 24 450 - 50 szt
 • - Probówka ze szkła sodowego 7ml (13x100mm) okrągłodenna (250szt) – 1 opakowanie
 • - Probówka PS 15ml (17x120mm) stożkowodenna, skalowana, z nakrętką z polem do opisu (50szt) – 4 opakowania

 

Zamówienia udzielono firmie EQUIMED HOŁDA, LENK, TREMBECKI Sp. J., ul. Prądnicka 46, 31-202 Kraków


Warszawa 12.07.2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na zakup odczynników, siatek i pudełek na siatki  przeznaczonych do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

nr katalogowy

nazwa

pojemność

Ilość opakowań

AGR1015

Czterotlenek osmu firmy Agar opakowanie 10x0,1g

10x0,1g

2 opakowania

AGR1104

Kakodylan sodu

100g

1 opakowanie

AGG2500C

Siatki Agar pojedyncza szczelina 2mmx1mm, miedź, średnica 3,05mm

tubka 100 szt.

2 opakowania

AGG276N

Pudełko na 100 siatek TEM

 

3 sztuki

 

Zamówienia udzielono firmie PIK INSTRUMENTS, ul. Gen. L. Okulickiego 7/9,  05-500 Piaseczno

 


Warszawa 12.07.2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na zakup foremek do zatapiania  przeznaczonych do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

 • Silikonowe foremki (PELCO 10505) do zatapiania (niebieskie) wyposażone w 21 ponumerowanych wnęk z przyciętym trapezoidalnie końcem o wymiarach 74x61x6 mm – 6 szt.
 • Silikonowe foremki (PELCO 10504) do zatapiania o wymiarach 105x70x7 mm, wyposażone w 24 ponumerowane wnęki z jednym przyciętym trapezoidalnym końcem, dodatkowo wyposażone w 3 duże bloki  – 9 szt.

 

Zamówienia udzielono firmie Unimarket Fundacja UAM, Ul. Rubież 46, 62-612 Poznań

 

 


Warszawa 10.07.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:   

Zakup sprzętu laboratoryjnego plastikowego i akcesoriów laboratoryjnych.

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 


Warszawa, 09.07.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Centrum Innowacji i Transferu Technologii
bud. 8, pok. 119   ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielonym zamówieniu na:

Elementy do tworzenia systemu monitoringu roślin.

Zamówienia udzielono firmie:

IDALIA Ireneusz Wolak Spółka Jawna

ul. Marii Fołtyn 10, 26-615 Radom

NIP: 796-010-13-18


 

Warszawa, dn. 09.07.2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego W Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Fizjologii Roślin
budynek 37, przyziemie, ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia na dwa mikroskopy stereoskopowe typu binokular

 

Ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


Warszawa 09.07.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Nauk o Zwierzętach
Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt,
ul. Ciszewskiego 8 bud. nr 23
02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d ust. 1 pkt 1ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówienia na:

Badanie składu podstawowego prób mleka:

 • badanie próbek tylko przy użyciu aparatu Combifoss (MilkoScan FT 6000)
 • ilość prób mleka – 250
 • próbki mleka z dodatkiem koncentratu dostarczone w probówkach
 • zbadanie w każdej próbce zawartości:
  • suchej masy,
  • tłuszczu,
  • białka,
  • laktozy,
  • mocznik,
  • komórki somatyczne,
  • punkt zamarzania 

 

Zamówienia udzielono firmie: Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt ul. Sokołowska 3,  01-142 Warszawa

Warszawa 09.07.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

Zakład Nanobiotechnologii

ul. Ciszewskiego 8, bud. nr. 23, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:   

Dostawę oligonukleotydów do rekacji real-time PCR

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

Warszawa, dn. 05.07.2018 r.

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawi
Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji
Katedra Technologii Gastronomicznej i Higieny Żywności
ul. Nowoursynowska 159C bud. nr 32
02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  udzielonym zamówieniu  na:           

 1. Przedmiot zamówienia: zakup chłodziarko-zamrażarki

 

 1. Zamówienia udzielono firmie:

 

TERG S.A.

 

ul. Za Dworcem 1D

 

77-400 Złotów

 

NIP: 767-10-04-218           

 

 

 

Warszawa 05.07.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:   

Sukcesywną dostawę odczynników do prac badawczych w związku z realizacją zadania badawczego: „Wszechstronny monitoring populacji i siedliska żubra” wykonywanego w ramach „Kompleksowego projektu ochrony żubra przez Lasy Państwowe”

Krótki opis przedmiotu zamówienia :       

Sukcesywną dostawę odczynników do prac badawczych w związku z realizacją zadania badawczego: „Wszechstronny monitoring populacji i siedliska żubra” wykonywanego w ramach „Kompleksowego projektu ochrony żubra przez Lasy Państwowe” Przedmiot zamówienia składa się z dwudziestu niezależnych zadań na dostawy odczynników

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

Warszawa dn. 2018-07-04

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o  udzieleniu zamówienia na:

 

  

Dostawa akcesoriów laboratoryjnych do badań naukowych

Część 1 – dostawa akcesoriów laboratoryjnych firmy Genoplast

Część 2 – dostawa akcesoriów laboratoryjnych firmy Greiner

Część 3 – dostawa akcesoriów laboratoryjnych firmy BIONOVO

Część 4 - końcówki dedykowane do pipet typu Gilson Pipetman

Warszawa dn. 2018-07-04

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o  udzieleniu zamówienia na:

 

Dostawa odczynników do badań naukowych

Część 1 – dostawa odczynników firmy SIGMA-ALDRICH

Część 2 – dostawa odczynników firmy Thermo-Fisher Scientific (pakiet 1)

Część 3 – dostawa odczynników firmy Thermo-Fisher Scientific (pakiet 2)

Część 4 – odczynniki firmy Roth, Linegal

Część 5 – odczynniki firmy Promega

Część 6 – odczynniki firmy Qiagen

Część 7 – odczynniki firmy POCH

Część 8 – odczynniki firmy A&A Biotechnology

Część 9 – odczynniki firmy New England BioLabs

Część 10 – odczynniki firmy Roche

Część 11 – dostawa odczynników firmy Duchefa

Część 12 – dostawa odczynników firmy VWR

Warszawa dn. 2018-07-04

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówienia na:

 

Dostawa sprzętu laboratoryjnego do badań naukowych

Część 1 – mieszadło rotacyjne Mini Labroller H5500-230V-EU

Część 2 – wytrząsarka Unimax 1010 Heidolph

Część 3 – Sonifikator model  UP100H firmy Hielscher

Warszawa dn. 2018-07-04

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o  udzieleniu zamówienia na:

 

 

 

„Dostawę  pH-metru laboratoryjnego  do badań naukowych Hanna HI2221-02”

 

 

 

Warszawa dn. 2018-07-04

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o  udzieleniu zamówienia na:

 

 

 

„Dostawę pompy perystaltycznej do badań naukowych”

Warszawa dn. 2018-07-04

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o  udzieleniu zamówienia na:

 

Dostawa odczynników do badań naukowych firmy Quanta Biosciences :

 

 

Warszawa 03.07.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  udzielenym zamówienia  na:   

Zakup mikropłytek do chemotaksji komórek nieadherentnych do badań naukowych.

Zamówienia udzielono firmie:

AnimaLab Sp. z o. o., ul. Dąbrowskiego 343, 60-419 Poznań.

 

 


03/07/2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

ul. Nowoursynowska  159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o  zamiarze udzielenia zamówienia na zakup linii komórkowej THP-1 (ERC/36/2018).

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 

 


Warszawa, 3.07.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie  

Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

ul. Nowoursynowska  159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówienia na: zakup odczynników laboratoryjnych i chemicznych do badań naukowych

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.


Warszawa, 3.07.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie  

Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

ul. Nowoursynowska  159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówienia na: zakup szkła i plastików laboratoryjnych.

 

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.


Warszawa, 3.07.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie  

Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

ul. Nowoursynowska  159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówienia na: zakup odczynników laboratoryjnych i chemicznych do badań naukowych

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

Warszawa, 3.07.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie  

Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

ul. Nowoursynowska  159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówienia na: zakup szkła i plastików laboratoryjnych.

 

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

Warszawa dn. 2018-07-02

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówienia na:

 

Dostawa odczynników do badań naukowych

Część 1 - dostawa odczynników firmy BIOCHEMdevelopment

Część 2 – dostawa odczynników firmy Roche

Część 3 – dostawa odczynników firmy VWR

Część 4 – dostawa odczynników firmy Thermo-Fisher Scientific

Część 5 – odczynniki firmy POCH

Część 6 – dostawa odczynników firmy EURx

 

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.


Warszawa, 02.07.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzielanym zapytaniu ofertowym na  zakup : odczynników przeznaczonych do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

 • Sacharoza 1kg – 5 opakowań
 • Tlenek propylenu 2,5l

 

Warszawa, 02.07.2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzielanym zapytaniu ofertowym na  zakup : plastikowych i szklanych wyrobów laboratoryjnych przeznaczonych do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

 • - Kolba Erlenmeyera z szeroką szyją, bez szlifu, o pojemności 200 ml, wysokości 131 mm i średnicy podstawy 79 mm, wykonana z wysokiej jakości białego szkła borokrzemowego SIMAX, zgodnie z normą ISO 24 450 - 50 szt
 • - Probówka ze szkła sodowego 7ml (13x100mm) okrągłodenna (250szt) – 1 opakowanie
 • - Probówka PS 15ml (17x120mm) stożkowodenna, skalowana, z nakrętką z polem do opisu (50szt) – 4 opakowania

 

 

Warszawa, 02.07.2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzielanym zapytaniu ofertowym na  zakup : odczynników, siatek i pudełek na siatki  przeznaczonych do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

nr katalogowy

nazwa

pojemność

Ilość opakowań

 

AGR1015

Czterotlenek osmu firmy Agar opakowanie 10x0,1g

10x0,1g

2 opakowania

 

AGR1104

Kakodylan sodu

100g

1 opakowanie

 

AGG2500C

Siatki Agar pojedyncza szczelina 2mmx1mm, miedź, średnica 3,05mm

tubka 100 szt.

2 opakowania

 

AGG276N

Pudełko na 100 siatek TEM

 

3 sztuki

 

 

 

           

 

 


Warszawa, 2.07.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na zakup odczynników z SIGMY  przeznaczonych do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

 • 2-Aminoethyl diphenylborinate D9754 - 10 g
 • Monochlorobimane  69899 - 5 mg
 • 2,4,6-Tris(dimethylaminomethyl)phenol  T58203 - 250 ml
 • Epoxy embedding medium, hardener DDSA 45346-250ML-F - 250 ml
 • Epoxy embedding medium, hardener MNA 45347-1L-F - 1 l
 • Epoxy embedding medium 45345 - 1 l
 • McCown’s Woody Plant Basal Salt Mixture - M6774 - 10 l x 2 szt.
 • Murashige and Skoog Basal Salt Mixture (MS)  M5524 - 50 l
 • Zeatin Z0164 - 5 mg
 • Phenylacetic acid P6061 - 500 g
 • Lead (II) nitrate 203580 - 10 g

 

Zamówienia udzielono firmie SIGMA-ALDRICH Sp. z o.o., ul. Szelągowska30, 61-626 Poznań

 

 


 

 

Warszawa, 2.07.2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na odczynników z Thermo Fisher Scientyfic  przeznaczonych do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

 • Leadmium™ Green AM A10024 - 5 x 50 µg
 • CellROX™ Orange Reagent C10443  - 5 x 50 µL
 • CellROX™ Green Reagent C10444 - 5 x 50 µL
 • Dihydroethidium (Hydroethidine) D11347 - 10 x 1 mg

 

Zamówienia udzielono firmie Life Technologies Polska Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

 


Warszawa, 29.06.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Nauk o Zwierzętach
Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt,
ul. Ciszewskiego 8 bud. nr 23
02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d ust. 1 pkt 1ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówienia na:

Badanie składu podstawowego prób mleka:

 • badanie próbek tylko przy użyciu aparatu Combifoss (MilkoScan FT 6000)
 • ilość prób mleka – 250
 • próbki mleka z dodatkiem koncentratu dostarczone w probówkach
 • zbadanie w każdej próbce zawartości:
  • suchej masy,
  • tłuszczu,
  • białka,
  • laktozy,
  • mocznik,
  • komórki somatyczne,
  • punkt zamarzania 

 

 

Termin zgłoszeń do 06 lipca 2018r. do godz. 10.00

Osoba do kontaktu: Żaneta Szymańska, e-mail: zaneta_szymanska@sggw.pl, tel. 225936553

Warszawa, 28.06.2018r.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Centrum Innowacji i Transferu Technologii
bud. 8, pok. 119   ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielonym zamówieniu na:

Dostawa materiałów laboratoryjnych do bezpośredniego zużycia

Zamówienia udzielono firmie:

„DONSERV” Wojciech Kaca, ul. Michała Spisaka 31, 02-495 Warszawa, NIP: 522-001-14-45

Warszawa, 28.06.2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Fizjologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37.

02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia na:

 

 1. Zakup mebli laboratoryjnych.
 2. Ociekaczy laboratoryjnych
 3. Pochłaniacza CO2 i desykanta z indykatorem
 4. Drukarka do etykiet
 5. Zestawy do izolacji RNA
 6. Tlen medyczny
 7. Odczynniki laboratoryjne do biologii molekularnej
 8. Akcesoria laboratoryjne do biologii molekularnej

Ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

Warszawa dn. 28.06.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Katedra Kształtowania Środowiska

ul. Nowoursunowska 166, 02-787 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia na dostawę :

przepływomierza przenośnego o stopniu ochrony IP68 z zasilaniem bateryjnym wraz z sondą AV

termin składania ofert: 02.07.2018

więcej informacji: http://wbis.sggw.pl/2018/06/27/przeplywomierz-zaproszenie-do-zlozenia-oferty/

Warszawa dn. 28.06.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Katedra Kształtowania Środowiska

ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia na dostawę :

przenośnego automatu do poboru prób wód powierzchniowych z wyposażeniem

 

termin składania ofert: 03.07.2018

więcej informacji: http://wbis.sggw.pl/2018/06/27/przenosny-automat-do-poboru-prob-wod-powierzchniowych-z-wyposazeniem-zaproszenie-do-zlozenia-oferty/

Warszawa, 27.06.2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Fizjologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37.

02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia na:

 

 1. ultrawirówka
 2. chromatograf FPLC
 3. akcesoria laboratoryjne do biologii molekularnej (pipety automatyczne, zasilacz do elektroforezy, shaker)
 4. chłodziarko-zamrażarka
 5. inkubator do krystalizacji białek
 6. inkubator do hodowli bakterii
 7. mikroskop stereoskopowy
 8. waga precyzyjna

Ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

Warszawa, 25.06.2018r.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Centrum Innowacji i Transferu Technologii
bud. 8, pok. 119   ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie 
w związku z art. 4d ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielanym zamówieniu na:

Elementy do tworzenia systemu monitoringu roślin.

Składanie ofert do dnia 03.07.2018r. godz. 15:00

 

Ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

21/06/2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

ul. Nowoursynowska  159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o  zamiarze udzielenia zamówienia na zakup odczynników do izolacji i hodowli ludzkich makrofagów (ERC/35/2018).

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 

 

 

 

 

 


20.06.2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Fizjologicznych

ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 24

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d, ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielonym zamówieniu na:

Zakup wirówek laboratoryjnych i rotora

 

Zamówienia udzielono firmie:

Eppendorf Poland Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 212,

02-486 Warszawa 

 


Warszawa 19.06.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:   

Zakup mikropłytek do chemotaksji komórek nieadherentnych do badań naukowych.

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 


Warszawa 19.06.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:   

Zakup plastików do wizualizacji chemotaksji komórek nieadherentnych do badań naukowych.

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


Warszawa 19.06.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:   

Zakup odczynników do badania chemotaksji leukocytów do celów prac naukowych.

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


Warszawa 19.06.2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Katedra Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji

ul. Nowoursynowska 159C

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o  zamiarze udzielenia zamówienia na:

usługę przeprowadzenia badań rynkowych wśród konsumentów nt.

„Wykorzystanie Internetu przez konsumentów na rynku usług gastronomicznych”.

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


Warszawa, 18.06.2018 r

Protokół z obrad komisji wybierającej partnera do projektu NCBiR ścieżki 3MU


Warszawa, dn. 18.06.2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego W Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Fizjologii Roślin
budynek 37, przyziemie, ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia na sukcesywną dostawę odczynników chemicznych firma Sigma

 

Ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 

 

 


 Warszawa dn. 2018-06-18

                                        Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

                                                 Centrum innowacji i Transferu Technologii

                                    ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa, budynek 8, pok. 119

 

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielonym zamówieniu na:

 „Usługa badawcza w zakresie analizy i optymalizacji technicznej projektu urządzenia z zastosowaniem innowacyjnego systemu nawożenia mineralnego roślin”

Zamówienia udzielono firmie:

KOMADO S.C. Aleksander Kasprzyk, Paweł Kasprzyk


 

Warszawa, dn. 15.06.2018 r.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawi
Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji
Katedra Technologii Gastronomicznej i Higieny Żywności
ul. Nowoursynowska 159C bud. nr 32
02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:           

 1. Przedmiot zamówienia: zakup chłodziarko-zamrażarki
 2. Termin realizacji zamówienia do 2 tygodni od zlecenia
 3. Kryteria oceny ofert oraz ich znaczenie procentowe (cena ewentualnie inne kryteria oceny
  składanych ofert) 100% cena
 4. Inne istotne warunki zamówienia:

- chłodziarko-zamrażarka z dolną zamrażarką;

- wysokość min. 200 cm, pojemność chłodziarki min. 250 l;

- system bezszronowy;

- klasa energetyczna min. A++.

 

 Osoba do kontaktu: mgr inż. Piotr Sałek, e-mail: piotr_salek@sggw.pl


14.06.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 d 1, 1) ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

USTAWĄ z dnia 22 czerwca 2016 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:           

Sukcesywną dostawę odczynników dla Wydziału Medycyny Weterynaryjnej do celów prac badawczych, badań naukowych lub rozwojowych

Opis przedmiotu zamówienia:

Sukcesywna dostawa odczynników dla Wydziału Medycyny Weterynaryjnej do celów prac badawczych, badań naukowych lub rozwojowych -  Załącznik nr 2 -opis przedmiotu zamówienia.

Ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert

 


Warszawa 13.06.2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Fizjologicznych

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art.4d, ust.1., pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielonym zamówieniu na:

Zakup odczynników do badania proliferacji i apoptozy limfocytów. Dostawy sukcesywne.

 

Zamówienia udzielono firmie:

Life Technologies Polska Sp. z o.o.,

 ul. Bonifraterska 17,

00-203 Warszawa

 


13/06/2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

ul. Nowoursynowska  159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o  zamiarze udzielenia zamówienia na: zakup automatycznego licznika komórek.

 

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


Warszawa dnia 13.06.2018r.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego W Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Biochemii
budynek 37, parter, ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d, ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzieleniu  zamówienia na Dostawę 5 sztuk spektrofotometrów VIS Metertech SP 830 wraz z wyposażeniem.

 

 

 

 

UWAGA!

Poniższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

12/06/2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

ul. Nowoursynowska  159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o  zamiarze udzielenia zamówienia na zakup przeciwciała (ERC/34/2018).

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

12/06/2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

ul. Nowoursynowska  159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o  zamiarze udzielenia zamówienia na zakup zestawu do elektroforezy (ERC/33/2018).

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

12/06/2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

ul. Nowoursynowska  159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o  zamiarze udzielenia zamówienia na zakup buforów i drobnocząsteczkowych związków bioaktywnych (ERC/32/2018).

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

Warszawa, 11.06.2018r.
 
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Rada Uczelniana Samorządu Studentów
ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa
 
Dot.: przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie: Ustawa Prawa
Zamówień Publicznych art. 4d ust. 1 pkt 2 Zarz. Nr 19 Rektora SGGW z dnia 16.04.2014 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych na dostawy lub
usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub
rozwojowych albo z zakresu działalności kulturalnej.
Postępowanie dotyczyło prowadzenia wydarzenia Ursynalia 2018 przez konferansjera
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Rada Uczelniana Samorządu
Studentów informuje o podpisaniu umowy z: Paweł Stefanowicz, Synergia Biznesu, ul. Grota
Roweckiego 27/47, 10-693 Olsztyn
Konferansjer został wyłoniony na podstawie negocjacji.
 
Warszawa, 11.06.2018r.
 
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Rada Uczelniana Samorządu Studentów
ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa
 
Podstawą prawną zamieszczenia jest Ustawa Prawa Zamówień Publicznych art. 4d ust. 1 pkt
2 Zarz. Nr 19 Rektora SGGW z dnia 16.04.2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu
udzielania zamówień publicznych na dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac
badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych albo z zakresu działalności
kulturalnej.
Postępowanie dotyczyło usługi organizacji imprezy kulturalnej, obejmującej pokazy filmowe
na Kampusie SGGW, w dniu 5.06.2018r.
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Rada Uczelniana Samorządu
Studentów informuje o podpisaniu umowy z: Szortal Sp. Z o.o. ul. Grzybowska 80/82, 00-844
Warszawa
Firma złożyła najkorzystniejszą ofertę cenową.

Warszawa, 11.06.2018r.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Centrum Innowacji i Transferu Technologii
bud. 8, pok. 119   ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d, ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielanym zamówieniu na:

Dostawa materiałów laboratoryjnych do bezpośredniego zużycia

 

Składanie ofert do dnia do dnia 21.06.2018r. godz. 15.00

 

Ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

11/06/2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Fizjologicznych

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art.4d, ust.1., pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielonym zamówieniu na:

Zakup acetonówki (dostawy sukcesywne) (ERC/13/2018)

 

Zamówienia udzielono firmie:

LINEGAL CHEMICALS Sp. z o. o.

ul. Kasprzaka 44/52

01-224 Warszawa

11/06/2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

ul. Nowoursynowska  159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o  zamiarze udzielenia zamówienia na zakup odczynników do doświadczeń z zakresu biologii molekularnej (ERC/31/2018).

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

11/06/2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

ul. Nowoursynowska  159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o  zamiarze udzielenia zamówienia na zakup ludzkiego czynnika stymulującego hodowle makrofagowe M-CSF oraz barwnika do oceny żywotności komórek (ERC/30/2018).

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

11/06/2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

ul. Nowoursynowska  159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o  zamiarze udzielenia zamówienia na zakup przeciwciała (ERC/29/2018).

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

Warszawa dn. 2018-06-11

                                        Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

                                                 Centrum innowacji i Transferu Technologii

                                    ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa, budynek 8, pok. 119

 

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielonym zamówieniu na:

 Usługę informatyczną polegającą na opracowaniu założeń i algorytmów Kalkulatora VAT 
do obliczania skutków przejścia ze statusu rolnika ryczałtowego 
na zasady ogólne rozliczania VAT w ujęciu statycznym i dynamicznym .

Zamówienia udzielono firmie:

Polski Instytut Rolnictwa Sp. z o.o., ul. Chłodna 64, pok. 315, 00-872 Warszawa

 

Warszawa, 07.06.2018r.

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Rada Uczelniana Samorządu Studentów

ul. Nowoursynowska 166

02-787 Warszawa

 

Dot.: przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie: Ustawa Prawa Zamówień Publicznych art. 4d ust. 1 pkt 2 Zarz. Nr 19 Rektora SGGW z dnia 16.04.2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych na dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych albo z zakresu działalności kulturalnej.

Postępowanie dotyczyło kompleksowej usługi organizacji imprezy kulturalnej, Juwenalia studenckie SGGW pod nazwą Ursynalia 2018, w dniach 08-09.06.2018r.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Rada Uczelniana Samorządu Studentów informuje o podpisaniu umowy:

Fundacja na rzecz studentów i absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego „Universitatis Varsoviensis, ul. Żwirki i Wigury 99, 02-089 Warszawa”

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę cenową i posiada doświadczenie w organizowaniu imprez studenckich.

 

 

Warszawa, 07.06.2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Rada Uczelniana Samorządu Studentów

ul. Nowoursynowska 166

02-787 Warszawa

 

Dot.: przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie: Ustawa Prawa Zamówień Publicznych art. 4d ust. 1 pkt 2 Zarz. Nr 19 Rektora SGGW z dnia 16.04.2014 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych na dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych albo z zakresu działalności kulturalnej.

Postępowanie dotyczyło wykonania przez zespoły muzyczne programów artystycznych składających się z utworów słowno-muzycznych podczas "Ursynaliów 2018”.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Rada Uczelniana Samorządu Studentów informuje o podpisaniu umów z artystami:

Bitamina, Dejw, Jarecki, Long & Junior, Markus P, Pawbeats, Playboys, Top Girls, Zeus.

Artyści zostali wyłonieni na podstawie negocjacji.

 

 


Warszawa, 07.06.2018 r.

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Leśny

Samodzielny Zakład Botaniki Leśnej

ul. Nowoursynowska  159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o  udzielonym zamówieniu na:

zakup systemu pomiarowego z cyfrowym analizatorem obrazu.

Zamówienia udzielono firmie:

Elhys Sp. z o.o.
ul. Naukowa 45
02-463 Warszawa


Warszawa, 7.06.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego W Warszawie
Wydział Rolnictwa i Biologii
Samodzielny Zakład Biologii Mikroorganizmów
budynek 37,
ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4 pkt 8a oraz art. 4 pkt 8b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielanym zamówieniu na zakup Barwnik do żeli agarozowych Simply-Safe, wielkość opakowania: 1ml, ilość: 6 szt.

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 


Warszawa, 7.06.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego W Warszawie
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Doświadczalnictwa i Bioinformatyki
budynek 37,
ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d, ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielanym zamówieniu na zakup RNeasy Plus Micro Kit (50).

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 

 


Warszawa, 7.06.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego W Warszawie
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Doświadczalnictwa i Bioinformatyki
budynek 37,
ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d, ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielanym zamówieniu na zakup WATER, sterile, nuclease free, 1l.

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 

 


Warszawa, 7.06.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego W Warszawie
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Doświadczalnictwa i Bioinformatyki
budynek 37,
ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d, ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielanym zamówieniu na zakup  Zymolyase 20T, wielkość opakowania: 1g, ilość: 4 szt., Nacalai.

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 


Warszawa dn. 2018-06-05

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Zwierzętach

Samodzielny Zakład Ichtiobiologii, Rybactwa i Biotechnologii Akwakultury

ul. Ciszewskiego 8 bud. nr 23

02-786 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówienia na:

 

 Dotyczy dostawy materiałów do badań naukowych:

- Alkoholu etylowego

- O-ksylenów (bądź mieszaniny izomerów)

- Immunoglobulin

- Odczynników i środków kontrastowych

 

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warszawa dn. 2018-06-05

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Zwierzętach

Samodzielny Zakład Ichtiobiologii, Rybactwa i Biotechnologii Akwakultury

ul. Ciszewskiego 8 bud. nr 23

02-786 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówienia na:

 

 Dotyczy dostawy materiałów do badań naukowych:

- Jednorazowych, niechemicznych artykułów medycznych i hematologicznych

- Produktów z polistyrenu

 

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 

 

 


05/06/2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Fizjologicznych

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art.4d, ust.1., pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielonym zamówieniu na:

Zakup odczynników do doświadczeń z zakresu biologii molekularnej (ERC/21/2018)

oraz

Zakup przeciwciał, odczynników do hodowli komórkowej, transfekcji i znakowania komórek (ERC/25/2018)

 

Zamówienia udzielono firmie:

LIFE TECHNOLOGIES POLSKA Sp. z o. o.

ul. Bonifraterska 17

00-203 Warszawa


01/06/2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Fizjologicznych

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art.4d, ust.1., pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielonym zamówieniu na:

Zakup przeciwciała (ERC/28/2018)

 

Zamówienia udzielono firmie:

Bio-Techne Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 56C

00-803 Warszawa

 

Warszawa dn. 2018-05-30

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówienia na:

 

  

Dostawa akcesoriów laboratoryjnych do badań naukowych

Część 1 – dostawa akcesoriów laboratoryjnych firmy Genoplast

Część 2 – dostawa akcesoriów laboratoryjnych firmy Greiner

Część 3 – dostawa akcesoriów laboratoryjnych firmy BIONOVO

Część 4 - końcówki dedykowane do pipet typu Gilson Pipetman

 

 

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.


 

 

Warszawa dn. 2018-05-30

 

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia na:

dostawę filtra emisyjnego do badań naukowych dla Katedry Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin, SGGW
w Warszawie.

 

 

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.