Uczelnia

Zamówienia spoza ustawy


24/06/2019

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

ul. Nowoursynowska  159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o  zamiarze udzielenia zamówienia na zakup odczynników: zestawu do aktywacji limfocytów. Dostawy sukcesywne  

 

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Samodzielny Zakład Przyrodniczych Podstaw Ogrodnictwa
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówieniu nazakupnastępujących srodków ochrony osobistej: 

gogle przeciwodpryskowe Honeywell DuraMaxx  - 2 sztuki

kombinezon ochronny DuPont Tyvek 600 Plus rozmiar L – 2 sztuki

kombinezon ochronny DuPont Tyvek 600 Plus rozmiar XXL – 2 sztuki

filtropochłaniacz bagnetowy MSA ADV 2002 – 4 komplety

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzielanym zapytaniu ofertowym na  zakup  czterotlenku osmu przeznaczonego do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia: 

 

 

 • czterotlenek osmu  - rozrwór 4% czda - 15x2ml
 • czterotlenek osmu – roztwór 4%  czda- 5x5ml

 

 

 

 


Warszawa, dn. 19.06.2019

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego W Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Fizjologii Roślin
budynek 37, przyziemie, ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt 8a oraz art. 4 pkt 8b  ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzielonym zamówieniu na

sukcesywna dostawa odczynników chemicznych

Lp.

Nazwa

Ilość

1

2mM dNTP Mix 1 ml Thermo scientific

4

2

DreamTaq Green DNA Polymerase  5x 500 units, Thermo scientific

5

3

GeneRuler 100 bp DNA Ladder 50 µg, Thermo scientific 100bp-3000bp

5

4

RevertAid™ First Strand cDNA Synthesis Kit 100 reactions Thermo scientific

10

5

RiboLock RNase Inhibitor (40 U/µL) 2,500 units Thermo scientific

5

6

DNase I, RNase-free, HC (50 U/µL) 1000 units Thermo scientific

2

7

Carboxy-PTIO 25 mg Invitrogen

 

5

8

Luminaris Color HiGreen qPCR Master Mix  Thermo scientific

 

2

9

Pierce™ Protein Concentrators PES, 3K MWCO, 0.5 mL, 25 concentrators Thermo scientific

20

10

Pageruler plus prestained protein ladder 2x250 μL Thermo scientific

2

11

Pierce™ Protein Concentrator PES, 3K MWCO, 2-6 mL 88515 Thermo scientific

10

12

Goat anti-Mouse IgG (H+L) Superclonal™ Secondary Antibody, Alexa Fluor 488 Invitrogen

1

13

Click-iT™ EdU Alexa Fluor™ 488 Imaging Kit Invitrogen

1

14

Pierce™ Protein G Plus Agarose Thermo scientific

2

15

dNTP Mix 2 mM 5x1ml Thermo scientific

 

3

16

Bufor dla polimerazy DreamTaq™ Green, 10X Thermo scientific

 

 

4

17

Drabinka DNA GeneRuler™ Mix, range of 100 bp to 10,000 bp Thermo scientific

 

4

18

agaroza PRONA Basica LE, 0,5 kg

 

2

19

RevertAid™ H Minus First Strand cDNA Synthesis Kit  100 reactions Thermo scientific

 

5

20

Phusion® Hot Start High-Fidelity DNA Polymerase 100 units Thermo Scientific

 

 

2

21

Deoxyribonuclease I (RNase free), 1U/ul Thermos scientific

3

22

pENTR™/D-TOPO® Cloning Kit, with One Shot® Mach1™-T1R Chemically Competent E. coli 20 reakcji Invitrogen

2

23

Gateway™ LR Clonase™ II Enzyme mix Invitrogen, 20 reactions

 

2

W wyniku konkursu wyłoniono najkorzystniejszą ofertę firmy Life Technologies Polska Sp. z o.o. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa


18/06/2019

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o zamiarze udzielenia zamówienia na zakup odczynnika do mrożenia komórek(ERC/20/2019).

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.


18/06/2019

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o zamiarze udzielenia zamówienia na zakup barwnika (ERC/19/2019).

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na zkup żywicy  firmy Agar Scientific przeznaczonych do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

 

 • Agar 100 AGR1043 – 4X500G

 

Zamówienia udzielono firmie  PIK INSTRUMENTS ul. Gen. L. Okulickiego 7/9,  05-500 Piaseczno


Warszawa 17.06.2019

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Zwierzętach
Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt
ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  udzielenym zamówienia  na:   

zakup plastików laboratoryjnych firmy Eppendorf

Zamówienia udzielono firmie:

Eppendorf Poland Sp.z o.o. Al. Jerozolimskie 212, 02-486 Warszawa      


Warszawa 17.06.2019

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Zwierzętach
Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt
ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  udzielenym zamówienia  na:   

zakup pipet laboratoryjnych firmy Eppendorf

Zamówienia udzielono firmie:

„Equimed”      Sp.J. ul. Płowiecka 105/107 04-501 Warszawa


17.06.2019

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 d 1, 1) ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

USTAWĄ z dnia 22 czerwca 2016 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:           

nr 8/KPDW/2019 na: Łaźnia wodna z wytrzęsaniem okrężnym

 

Ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert


17.06.2019 r.

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 d 1, 1) ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

USTAWĄ z dnia 22 czerwca 2016 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2015 r  poz. 2164  z późn. zm.) ogłasza o  udzieleniu zamówienia  na:           

nr 7/KPDW/2019 na Wielodetekcyjny, modułowy system do hodowli, obrazowania oraz oceny funkcjonalności komórek i tkanek

 

 

Zamówienia udzielono firmie :

Sampler

ul. Myśliborska 62c lok. 9,

03-185 Warszawa


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 d 1, 1) ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

USTAWĄ z dnia 22 czerwca 2016 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2015 r  poz. 2164  z późn. zm.) ogłasza o  udzieleniu zamówienia  na:           

nr 6/KPDW/2019 na Zadanie 1: Samodzielny spektofotometr

 

Zamówienia udzielono firmie :

SPECTRO-LAB Sp. z o.o.,

ul. Warszawska 100/102,

05-092 Łomianki

 

nr 6/KPDW/2019 na Zadanie 2: Łaźnia wodna z wytrzęsaniem okrężnym

 

Nie wyłoniono wykonawcy z powodu braku ofert.


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

Katedra Żywności Funkcjonalnej, Ekologicznej i Towaroznawstwa
ul. Nowoursynowska 159c, bud. 32

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o zamiarze udzielenia zamówienia na:

Zakup urządzeń komputerowych

przeznaczonych do realizacji prac prowadzonych w ramach projektu badawczego ProOrg.

 

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


Warszawa 11.06.2019

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:   

Zakup sprzętu laboratoryjnego plastikowego do reakcji Real-Time PCR

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


Warszawa 12.06.2019

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia  na:   

Zakup przeciwciał do analizy IF/WB

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

Warszawa 12.06.2019

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzielanym zapytaniu ofertowym na  zakup  żywicy  firmy Agar Scientific

przeznaczonych do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

 

 

 • Agar 100 AGR1043 – 4X500G

 

Warszawa 12.06.2019

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Fizjologicznych

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art.4d, ust.1., pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielonym zamówieniu na:

Zakup odczyników: zestawu do separacji limfocytów. Dostawy sukcesywne.

 

Zamówienia udzielono firmie:

STEMCELL Technologies SARL

40 Rue des Berges, Miniparc Polytec, Batiment Sirocco,

38000 Grenoble, Francja

Warszawa 12.06.2019

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Fizjologicznych

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art.4d, ust.1., pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielonym zamówieniu na:

Zakup slajdów do liczenia komórek (dostawy sukcesywne)

 

Zamówienia udzielono firmie:

ALAB Sp. z o.o.,

ul. Stępińska 22/30 lok. 222,

00-739 Warszawa

 

Warszawa 11.06.2019

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:   

Zakup sprzętu laboratoryjnego plastikowego do reakcji Real-Time PCR

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


11/06/2019

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Fizjologicznych

ul. Nowoursynowska 159 

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielonym zamówieniu na:

Zakup odczynnika do transfekcji komórek (ERC/15/2019)

Zamówienia udzielono firmie:

Promega GmbH

ul. Schildkrötstraße 15

68199 Mannheim

Niemcy

 

 

 


*Warszawa, dn. 10.06.2019*

 

*Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie *

Wydział Rolnictwa i Biologii

Katedra Fizjologii Roślin

ul. Nowoursynowska 159 bud. 37.

 

02-776 Warszawa

 

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego

w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia

2004r.

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza

informację

o  zamiarze udzielenia zamówienia na sukcesywną dostawę odczynników

chemicznych.

 

*Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.*

*Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.*

 

Warszawa, dnia 11.06.2019

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

    

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego prosi o składanie ofert na dostawę Systemu infrastruktury skanującej na potrzeby systemu EZD dla SGGW. Oferta powinna być sporządzona wg. następującego opisu przedmiotu zamówienia:

 1. Szczegółowy zakres prac objętych przedmiotem niniejszego zamówienia został określony w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia, który zawiera wyszczególnienie wymaganych parametrów technicznych sprzętu.  
 2. Zamawiający wymaga dostawy w ciągu 3 tygodni od dnia podpisania umowy.
 3. Zamawiający wymaga minimum 36 miesięcznej gwarancji na zaoferowany sprzęt.
 4. O wyborze oferty decydować będzie najniższa cena.
 5. Z wybranym Wykonawcą podpisana zostanie umowa, wg wzoru dołączonego do niniejszego ogłoszenia.
 6. Oferty należy składać do dnia 19 czerwca 2019 roku do godziny 15.00 wyłącznie na adres               e-mail: monika_prolejko@sggw.pl.

 

 

Załączniki do niniejszego ogłoszenia:

 

Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia

 

Załącznik nr 2 – wzór umowy


Warszawa, dnia 10.06.2019

 

O G Ł O S Z E N I E  

 

    Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie prosi o składanie ofert na dostawę 8 000 szt. blankietów elektronicznej legitymacji studenckiej z nadrukiem numeru seryjnego układu elektronicznego standardu MIFARE dla SGGW, w tym 6 500 szt. blankietów                            w zamówieniu podstawowym i 1 500 szt. blankietów w zamówieniu opcjonalnym. Oferta powinna być sporządzona wg. następującego opisu przedmiotu zamówienia:

 

Wymagania techniczno-funkcjonalne dla karty elektronicznej – blankietu ELS

Wstępnie zadrukowany blankiet ELS (Karta) jest hybrydową elektroniczną kartą procesorową z dwoma niezależnymi układami procesorowymi: jeden z interfejsem stykowym, a drugi                     z interfejsem bezstykowym:

 1. stykowym określonym w normach ISO/IEC 7816-2 i ISO/IEC 7816-3 o pojemności pamięci EEPROM co najmniej 67 kilobajtów,
 2. bezstykowym określonym w normie ISO/IEC 14443 typ A, zgodnym ze standardem przemysłowym MIFARE® dla protokołu klasycznego o pojemności pamięci 1 kilobajt (MIFARE® Stadnard Card IC MF1 IC S50 Functional Specification).

Karty wykonane są z materiału laminowanego nie ulegającemu odkształceniu i / lub rozwarstwieniu, o wymiarach i właściwościach fizycznych zgodnych z wymogami dla kart identyfikacyjnych formatu ID-1 określonymi w normie ISO/IEC 7810, a ich własności i odporność muszą być potwierdzone badaniami przeprowadzonymi zgodnie z wieloczęściową normą ISO/IEC 10373.

Sposób wykonania kart określa załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 kwietnia 2019 r. (Dz. U. 2019 poz. 787).

Wygląd legitymacji

Karta ma być wstępnie zadrukowanym blankietem elektronicznej legitymacji studenckiej spełniającym wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego             z dnia 16 kwietnia 2019 r. (Dz.U. 2019 poz. 787).

Część elektroniczna – stykowa

Część stykowa karty jest wyposażona w interfejs określony w normach  ISO/IEC 7816-2
i ISO/IEC 7816-3.

Polecenia i odpowiedzi przesyłane podczas komunikacji Karty z infrastrukturą informatyczną powinny mieć strukturę zgodną z APDU określoną w normie ISO/IEC 7816-4. Pojemność karty dla danych w systemie plików zgodnym z ISO 7816-4 powinna wynosić co najmniej 10 kilobajtów.

Polecenia realizowane przez Kartę dla operacji kryptograficznych i zarządzania są zgodne                     z ISO/IEC 7816-8, ISO/IEC 7816-9 oraz opcjonalnie ISO/IEC 7816-15.

Blankiet może być stosowany jako kwalifikowane urządzenie do składania podpisu elektronicznego zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r.  w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania                        w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE – Załącznik II  Wymogi dla kwalifikowanych urządzeń do składania podpisu elektronicznego, na które powołuje się Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. 2016 poz. 1579).

 

Blankiet ELS musi spełniać następujące wymagania:

 1. układ elektroniczny o pojemności pamięci EEPROM co najmniej 67 kilobajtów                        z wbudowanym koprocesorem kryptograficznym;
 2. układ elektroniczny blankietu ELS musi posiadać certyfikat Common Criteria Standard na poziomie co najmniej  EAL4+;
 3. Card Management i API zgodne z Global Platform 2.1.1;
 4. system operacyjny Java Card Virtual Machine, RTE i API zgodne z JC2.2.1;
 5. blankiet ELS musi posiadać certyfikat Common Criteria Standard według profilu PPSSCD Protection Profile – Secure Signature Creation Device Type 2 and/or 3, version 1.05, EAL4+ (CWA14169);
 6. zgodny ze standardem funkcjonalności E-Sign K (CWA14890);
 7. DAP zgodne z Global Platform 2.1  (PK-Based);
 8. obsługiwane protokoły: T=0, T=1, PPS;
 9. prędkość transmisji czytnik – karta do 230 Kbauds;
 10. dostęp do klucza prywatnego zapisanego na Karcie możliwy jest wyłącznie przez koprocesor kryptograficzny Karty;
 11. wszystkie operacje kryptograficzne dotyczące klucza prywatnego wykonywane na karcie;
 12. użycie klucza prywatnego tylko po podaniu kodu PIN użytkownika;
 13. generowanie kluczy kryptograficznych o długości do 2048 bitów przeznaczonych do użycia przez algorytm RSA, podpisywanie za pomocą algorytmu RSA, obsługa funkcji skrótu SHA-1, SHA-256, obsługa algorytmów DES, 3DES (ECB, CBC), AES;
 14. Karta przystosowana do umieszczenia na niej certyfikatu kwalifikowanego wraz z kluczami kryptograficznymi oraz certyfikatu niekwalifikowanego wraz z kluczami kryptograficznymi; certyfikaty mogą zostać umieszczone w późniejszym czasie.

Część elektroniczna – bezstykowa

Część bezstykowa jest wyposażona w interfejs zgodny z ISO/IEC 14443 typ A.

Sposób komunikacji Karty jest zgodny ze standardem przemysłowym MIFARE® dla protokołu klasycznego spełniającym wymagania normy ISO/IEC 14443-1, ISO/IEC 14443-2, ISO/IEC 14443-3 oraz opcjonalnie ISO/IEC 14443-4 (protokół T=CL), przy zachowaniu pełnej antykolizyjności.

Wymagania wobec nadruku numeru seryjnego układu elektronicznego standardu MIFARE

1. Wykonawca umieści na blankiecie w sposób trwały, w miejscu przeznaczonym na kod kreskowy, numer karty (odpowiadającemu numerowi seryjnemu zapisanemu w bloku nr 0 w sektorze nr 0 układu scalonego z interfejsem bezstykowym) oraz kod kreskowy.

2. Obowiązuje następujący format nadruku numeru karty:

a. zawsze 11 cyfr zgrupowanych w dwóch ciągach rozdzielonych odstępem odpowiednio po 3 i 8 cyfr (np. 001 00000001),

b. grupa 3 pierwszych cyfr odpowiada 8 najbardziej znaczącym bitom 32 bitowego kodu numeru, przyjmuje wartości z przedziału < 000, 255 >,

c. grupa pozostałych 8 cyfr odpowiada 24 pozostałym bitom 32 bitowego kodu numeru, przyjmuje wartości z przedziału < 00000000,16777215 >,

d. obowiązuje zasada uzupełniania każdej grupy cyfr nieznaczącymi zerami (z przodu) do osiągnięcia odpowiednio 3 i 8 cyfr (w sumie zawsze 11 cyfr),

e. cyfry powinny mieć wysokość nie mniejszą niż 2 mm i nie większą niż 3 mm,

3. kod kreskowy powinien być czytelny dla czytników kodu kreskowego,

4. kod kreskowy musi być odczytywany przez czytniki kodów kreskowych, jako 11 cyfr zgrupowanych w dwóch ciągach rozdzielonych odstępem odpowiednio po 3 i 8 cyfr.

Zabezpieczenia na czas dostawy

Dostęp do układów elektronicznych blankietów ELS jest zabezpieczany na czas dostawy specjalnymi kluczami transportowymi dla części bezstykowej (MIFARE®) i stykowej.

Zgodność z systemem

Proponowane Karty muszą być zgodne (kompatybilne) z zainstalowanym na Uczelni Systemem Elektronicznej Legitymacji Studenckiej OPTIcamp firmy OPTeam S.A.

Termin dostawy

Zamawiający wymaga dostawy 6 500 blankietów w ciągu 2 tygodni od dnia podpisania umowy. Zamawiający ma prawo zamówić 1 500 blankietów z zamówienia opcjonalnego w ciągu 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

 

 

 1. Złożona oferta winna zawierać poniższą tabelę:

Producent i typ oferowanej karty ELS:

jednostkowa cena netto

stawka VAT

liczba sztuk

cena netto

cena brutto

 

23 %

8 000

 

 

 

 1. O wyborze oferty decydować będzie najniższa cena.
 1. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie złożyć próbkę oferowanych blankietów w ilości 3 sztuk, w celu sprawdzenia spełniania wymagań Zamawiającego, w terminie do 7 dni od otrzymania informacji o wyborze.
 2. Oferty należy składać do dnia 17 czerwca 2019 r. do godziny 14.00 wyłącznie w formie elektronicznej na adres mailowy: monika_prolejko@sggw.pl 

 

 

              KANCLERZ

                                                                            Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 

                                                                                                                    w Warszawie

 

                                                                               /Dr inż. Władysław W. Skarżyński/

 

07/06/2019

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Fizjologicznych

ul. Nowoursynowska 159 

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielonym zamówieniu na:

Zakup acetonówki (dostawy sukcesywne)
(ERC/13/2019)

Zamówienia udzielono firmie:

LINEGAL CHEMICALS Sp. z o. o.

ul. Kasprzaka 44/52

01-224 Warszawa

 

 

07.06.2019 r.

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 d 1, 1) ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

USTAWĄ z dnia 22 czerwca 2016 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2015 r  poz. 2164  z późn. zm.) ogłasza o  udzieleniu zamówienia  na:           

nr 5/KPDW/2019 na Cieplarkę z atmosferą CO2

Zamówienia udzielono firmie :

DANLAB Danuta Katryńska,

ul. Handlowa 6A,

15-399 Białystok

Warszawa, dn. 7.06.2019

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Fizjologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37.

02-776 Warszawa

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o  zamiarze udzielenia zamówienia na drobny sprzęt laboratoryjny do wytrząsania i grzania z dostawą.

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.


Warszawa, dn. 7.06.2019

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego W Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Fizjologii Roślin
budynek 37, przyziemie, ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt 8a oraz art. 4 pkt 8b  ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzielonym zamówieniu na

drobny sprzęt laboratoryjny do wytrząsania i grzania z dostawą

Lp.

Nazwa 

Ilość 

1.

Termowytrząsarka ThermoMixer® C, producent Eppendorf

1 szt.

2. 

Wymienny wkład SmartBlock™ na 24 probówki o poj. 1,5 ml, producent Eppendorf

1 szt.

W wyniku konkursu wyłoniono najkorzystniejszą ofertę firmy "EQUIMED" Sp. J. ul. Prądnicka 46, 31-202 Kraków


07.06.2019

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Fizjologicznych

ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 24

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d, ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielonym zamówieniu na:

Zakup wirówki laboratoryjnej z akcesoriami

 

Zamówienia udzielono firmie:

Eppendorf Poland Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 212, 

02-486 Warszawa 

 

 

Warszawa 5.06.2019

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Zwierzętach
Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt
ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:    

zakup plastików laboratoryjnych firmy Eppendorf 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

04.06.2019

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 d 1, 1) ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

USTAWĄ z dnia 22 czerwca 2016 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:           

nr 6/KPDW/2019 na Zadanie 1: Samodzielny spektofotometr

Zadanie 2: Łaźnia wodna z wytrzęsaniem okrężnym

 

Ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert

04.06.2019

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 d 1, 1) ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

USTAWĄ z dnia 22 czerwca 2016 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:           

nr 7/KPDW/2019 na Wielodetekcyjny, modułowy system do hodowli, obrazowania oraz oceny funkcjonalności komórek i tkanek

 

Ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumcji

Katedra Technologii Gastronomicznej i Higieny Żywności
ul. Nowoursynowska 159c, bud. 32

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o zamiarze udzielenia zamówienia na:

analizy chemiczne o profilu kwasów tłuszczowych w takich produktach jak śmietanka UHT, mleko UHT, majonez, tuńczyk konserwa, fasolka w sosie pomidorowym konserwa, pasztet konserwa.

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.


Warszawa, 5.06.2019

Na podstawie regulaminu udzielenia zamówień publicznych na dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych albo z zakresu działalności kulturalnej,1 których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty netto 30.000 EURO, i jest mniejsza od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę dostaw/usług, określonych poniżej:

   1. Zamawiający SGGW w Warszawie, Wydział Nauki o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Katedra Dietetyki, Zakład Fizjologii Żywienia zaprasza do złożenia oferty
   2. Przedmiot zamówienia: 
 1. Homogenizator kulkowy Omni Bead Ruptor 12 do jednoczesnej homogenizacji do 12 próbek miękkich i twardych, leków i próbek środowiskowych w probówkach 2ml; 0,5ml lub 7ml 
 2. Komplet probówek 2ml do homogenizatora wraz z kulkami ceramicznymi 2,8mm - 50 szt.
 3. Komplet probówek 7ml do homogenizatora (Prefilled Sample Tubes) wraz z kulkami 2.4mm (Metal Beads) - 50 szt.
 1. Termin realizacji zamówienia: 30 dni od dnia podpisania umowy 
 1. Kryteria oceny ofert oraz ich znaczenie procentowe (cena ewentualnie inne kryteria oceny składanych ofert) CENA
 2. Inne istotne warunki zamówienia    

 Sposób przygotowania oferty:

Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie dokumentu pdf. Ofertę złożyć można u zamawiającego pocztą elektroniczną na adres  katarzyna_dziendzikowska@sggw.pl 

7. Miejsce i termin złożenia oferty

Ofertę złożyć należy do dnia 10.06.2019 godz. 10:00


......................................................................        (data, podpis osoby prowadzącej sprawę)

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

    Zgodnie z Art. 13 ust. 1 i 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679                        z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”), informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa, zwana dalej „Administratorem”;
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz wykonywaniem praw przez osoby, których dane dotyczą, przysługujących na mocy RODO pod adresem e-mail: iod@sggw.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe pozyskane w związku z przeprowadzaniem postepowania zakupowego,   będą przetwarzane na podstawie: art. 6 ust.1 lit. b) RODO -  w celu realizacji w/w usługi oraz realizacji prawnie uzasadnionych interesów przez Administratora, art. 6 ust.1 lit. c ) RODO - w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze;
 4. Odbiorcami państwa danych będą podmioty i organy, którym Administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, oraz podmioty, którym Administrator powierzy ich przetwarzanie na podstawie stosownej umowy w związku ze świadczonymi przez w/w podmiot usługami na rzecz Administratora,                   a gwarantującymi należytą realizację celów, o których mowa w pkt c) powyżej;
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania świadczonej usługi hotelowej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego lub dla zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz      w celu obrony przed takimi roszczeniami;
 6. Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do w/w danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 7. Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, na terytorium RP organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 
 8. Podanie przez Pani /Pana danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do realizacji niniejszej usługi.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, oraz nie będą poddawane profilowaniu.
 10.  

 


Warszawa 4.06.2019

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Zwierzętach
Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt
ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:    

zakup pipet laboratoryjnych firmy Eppendorf 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na zakup  przeciwciał  firmy Agrisera przeznaczonych do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia: 

 

 

 • Anti-BiP Lumenal-binding protein (rabbit polyclonal antibody) – nr katalogowy: AS09 481 - 50 µg, liofilizowane   - 1 opakowanie  
 • Anti- GFP | Green Fluorescent Protein (mouse monoclonal antibody) – nr katalogowy: AS18 4175 - 100 µg - 1 opakowanie  

 

Zamówienia udzielono firmie  Agrisera AB Box 57, S-91121 Vännäs, Szwecja

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Warszawa 03.06.2019

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia na:   

Zakup kolumienek do frakcjonowania białka i filtrów strzykawkowych.

Zamówienie udzielono firmie:

BIOKOM, Baka, Olszewski spółka jawna; 05-090 Janki, ul. Wspólna 3

Sigma – Aldrich Sp. z o.o.  ul. Szelągowska 30, 61-626 Poznań

 

 


Warszawa 03.06.2019

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia na:   

Zakup odczynników do pomiaru aktywności i proliferacji komórek.

Zamówienie udzielono firmie:

Nazwa wykonawcy: Sigma – Aldrich Sp. z o.o.

Adres: ul. Szelągowska 30, 61-626 Poznań.

Nazwa wykonawcy: Life Technologies Polska Sp. z o.o.

Adres: ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

 

 

 


 

 

Warszawa, 30.05.2019r.

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Rada Uczelniana Samorządu Studentów

ul. Nowoursynowska 166

02-787 Warszawa

 

Dot.: przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie: Ustawa Prawa Zamówień Publicznych art. 4d ust. 1 pkt 2 Zarz. Nr 19 Rektora SGGW z dnia 16.04.2014 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych na dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych albo z zakresu działalności kulturalnej.

Postępowanie dotyczyło prowadzenia wydarzenia Ursynalia 2019 przez konferansjera

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Rada Uczelniana Samorządu Studentów informuje o podpisaniu umowy z: Paweł Stefanowicz, Akademia Rozrywki Impresariat Artystyczny, ul. Osiedlowa 10A/10, 19-504 Dubeninki

 


Warszawa, 30.05.2019

Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji
Katedra Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji
ul. Nowoursynowska 159C bud. nr 32
02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z
art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r poz. 907 z

późn. zm.) ogłasza o udzielonym zamówieniu na:

usługę wynajmu profesjonalnej fokusowni (odpowiednio wyposażonej pracowni z lustrem weneckim)
na potrzeby realizacji dwóch sesji zogniskowanych wywiadów grupowych w zadaniu wraz z obsługą
audio-wizualną, rejestracją dźwiękową oraz wideo w technologii FullHD (około 260 minut nagrania),
symultanicznym tłumaczeniem, archiwizacją uzyskanych danych na nośniku DVD w 4 egz.

Zamówienia udzielono:
Fokusownia BIT

ul. Podwale 13/15; II Piętro (Budynek ZDZ)

00-252 Warszawa

29/05/2019

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Fizjologicznych

ul. Nowoursynowska 159 

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielonym zamówieniu na:

Zakup odczynników do izolacji i hodowli ludzkich makrofagów
oraz probówek do wirowania w gradiencie gęstości
(ERC/11/2019 oraz ERC/12/2019)

Zamówienia udzielono firmie:

 

Zadanie 2

STEMCELL TECHNOLOGIES SARL

40 Rue des Berges 

Miniparc Polytec, Batiment Sirocco

 38000 Grenoble

France

 

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzielanym zapytaniu ofertowym na  zakup  przeciwciał  firmy Agrisera przeznaczonych do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia: 

 

 

 • Anti-BiP Lumenal-binding protein (rabbit polyclonal antibody) – nr katalogowy: AS09 481 - 50 µg, liofilizowane   - 1 opakowanie  
 • Anti- GFP | Green Fluorescent Protein (mouse monoclonal antibody) – nr katalogowy: AS18 4175 - 100 µg - 1 opakowanie  

 

 

 

 


Warszawa, 28.05.2019r.

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Rada Uczelniana Samorządu Studentów

ul. Nowoursynowska 166

02-787 Warszawa

 

Podstawą prawną zamieszczenia jest Ustawa Prawa Zamówień Publicznych art. 4d ust. 1 pkt 2 Zarz. Nr 19 Rektora SGGW z dnia 16.04.2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych na dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych albo z zakresu działalności kulturalnej.

Postępowanie dotyczy prowadzenia wydarzenia Ursynalia 2019 przez konferansjera w dniach

31.05-01.06.2019r. 

Jednocześnie informujemy, że ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.


Warszawa, 28.05.2019

 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Katedra Technologii Gastronomicznej i Higieny Żywności

ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 32

02-776 Warszawa

Na podstawie regulaminu udzielenia zamówień publicznych na dostawy lub usługi służące wyłącznie  do celów prac  badawczych, eksperymentalnych, naukowych  lub rozwojowych albo z zakresu działalności kulturalnej,1 których wartość przekracza  wyrażoną w złotych równowartość kwoty netto 30.000 EURO, i jest  mniejsza od kwoty określonej  w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej:

Pomiar ilości nieskonsumowanej żywności w polskich gospodarstwach domowych metodą bieżącego notowania 

przedstawionej przez firmę:

Kantar Polska S.A., Plac Konesera 9, 03-736 Warszawa


Warszawa, 28.05.2019

ZAPROSZNIE DO SKŁADANIA OFERT NA ZBYCIE  PRAW DO WZORÓW PRZEMYSŁOWYCH

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z siedzibą przy ul. Nowoursynowskiej 166, 02-787 Warszawa, NIP 525-000-74-25; REGON 000001784 zaprasza do składania ofert w sprawie zbycia następujących wzorów przemysłowych stanowiących własność Uczelni:

I  System znakowania piktogramowego jakości i sposobu przygotowania wołowiny

 – numer rejestracji w UPRP: 002899039-0001

II System znakowania piktogramowego jakości i sposobu przygotowania wołowiny

– numer rejestracji w UPRP: 002899039-0002

III System znakowania piktogramowego jakości i sposobu przygotowania wołowiny– numer rejestracji w UPRP: 002899039-0003

ZAPROSZNIE DO SKŁADANIA OFERT NA ZBYCIE  PRAW DO WZORÓW PRZEMYSŁOWYCH <<Dokument do pobrania>>

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,

Wydział Nauk o Zwierzętach,

Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt,

Zakład Hodowli Bydła

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

    

 

Na podstawie regulaminu udzielenia zamówień publicznych na dostawy lub usługi służące wyłącznie  do celów prac  badawczych, eksperymentalnych, naukowych  lub rozwojowych albo z zakresu działalności kulturalnej,1 których wartość przekracza  wyrażoną w złotych równowartość kwoty netto 30.000 EURO, i jest  mniejsza od kwoty określonej  w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, z siedzibą ul. Nowoursynowska 166,02-787 Warszawa, zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej: 

          

Elektroniczny moduł sterujący do ELISA.

 

zostały wybrane oferty następującej firmy:

 

DONSERV

ul. Michała Spisaka 31, 02-495 Warszawa

NIP: 522-001-14-45


 

 

 

Warszawa 27.05.2019

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Zwierzętach
Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt
ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  udzielenym zamówienia  na:    

naprawa  mikroskopu konfokalnego FV1000

Zamówienia udzielono firmie:

Olympus Polska sp. z o.o. ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa    

 


Warszawa 27.05.2019

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:    

Zakup odczynników do izolacji kwasów nukleinowych

Zamówienia udzielono firmie Life Technologies Polska Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa


Warszawa 27.05.2019r.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie

w związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielanym

zamówieniu na:

Zakup tonerów do drukarek laserowych i fotokopiarek.

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 

 


Warszawa 27.05.2019

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  udzielonym zamówieniu  na:    

Zakup membran białkowych i przeciwciał:

Human Receptor Antibody Array (Membrane, 40 Targets)

Recombinant Anti-FAK antibody [EP695Y] Rabbit monoclonal

Recombinant Anti-FAK (phospho Y397) antibody [EP2160Y]  Rabbit monoclonal

Recombinant Anti-Src antibody [EPR5496] Rabbit monoclonal

Recombinant Anti-SRC Family (phospho Y418) antibody [EP503Y]

Tivozanib, VEGF receptor tyrosine kinase inhibitor

FAK Inhibitor 14 (mM/ml), FAK autophosphorylation inhibitor

Src Kinase Inhibitor I (SKI-1)

Anti-VEGF Receptor 2 (phospho Y1054 + Y1059) antibody

Zamówienia udzielono firmie:

Symbios Sp. z o.o.

83-010 Straszyn, ul. Modrzewiowa 37

 


Warszawa 24.05.2019

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:   

Zakup membran białkowych i przeciwciał

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

23.05.2019

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Fizjologicznych

ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 24

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d, ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia na:

Zakup wirówki laboratoryjnej z akcesoriami

Jednocześnie informujemy, że ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

Warszawa, dn. 23.05.2019.

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawi
Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji
Katedra Technologii Gastronomicznej i Higieny Żywności
ul. Nowoursynowska 159C bud. nr 32
02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  udzielonym zamówieniu  na:           

Przedmiot zamówienia:

Wałkownica do ciasta szer. 40 cm, cena do 3200 zł brutto,

Grill kontaktowy pojedynczy ryflowany, cena do 1100 zł brutto,

Frytownica beztłuszczowa do 600 zł brutto,

Krajalnica do frytek, cena do 170 zł brutto

Każdy asortyment po 1 szt.

 

Zamówienia udzielono firmie:

 

XXL Gastro Domaniewska 37A/lokal 324, 02-672 Warszawa,

 

 

 

Warszawa 22.05.2019

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:   

naprawa  mikroskopu konfokalnego FV1000

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

Warszawa, dn. 22.05.2019.

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawi
Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji
Katedra Technologii Gastronomicznej i Higieny Żywności
ul. Nowoursynowska 159C bud. nr 32
02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  udzielonym zamówieniu  na:           

Przedmiot zamówienia:


1.Eppendorf Safe-Lock Tubes 1,5ml

2.Eppendorf Safe-Lock Tubes, 2,0 mL

3.Końcówki epTIPS w worku - bezbarwne 100-5000 µl

4.Końcówki epTIPS w worku - bezbarwne 50-1000 µl

5.Końcówki epTIPS w worku - bezbarwne 2-200 µl

6.Końcówki epTIPS w worku - bezbarwne 0,5-20 µl

7.Probówki typu Falcon z PP stożkowodenne  15ml

8.Probówki typu Falcon z PP samostojące 50ml.

  

Zamówienia udzielono firmie: Bionovo  ul. Nowodworska 7, 59-220 Legnica

 

Warszawa 21.05.2019

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:   

Zakup sekwencji mikroRNA

Zamówienia udzielono firmie Sigma – Aldrich Sp. Z o. o., ul. Szelągowska 30, 61-626 Poznań.

Warszawa, 21.05.2019

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzieleniu zamówienia na:

 

Dostawa aparatury do badań naukowych

Część 1 – Termocykler - Mastercycler MC Nexus Gradient firmy Eppendorf

Cześć 2 – Konduktometr stołowy - Miernik przwodności/TDS/°C, stołowe, pHenomenal® CO 3100 L

                 firmy VWR

Część 3 – Myjka ultradźwiękowa - BATH ULTR. 5,4L DIG TIMERHEATD 45 KH firmy VWR

Część 4 – Rotator do probówek wraz z akcesoriami firmy VWR

 

Zamówienia udzielono firmie:

 • EPPENDORF Poland Sp. z o.o., ul. Aleje Jerozolimskie 212, 02-486 Warszawa – w Części 1
 • VWR International Sp. z o. o., ul. Limbowa   nr 5, 80-175 Gdańsk – w Części 2,3,4

 

 

 

 

Warszawa, 21.05.2019

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawi
Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji
Katedra Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji
ul. Nowoursynowska 159C bud. nr 32
02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:

usługę wynajmu profesjonalnej fokusowni (odpowiednio wyposażonej pracowni z lustrem weneckim) na potrzeby realizacji dwóch sesji zogniskowanych wywiadów grupowych w zadaniu wraz z obsługą audio-wizualną, rejestracją dźwiękową oraz wideo w technologii FullHD (około 260 minut nagrania), symultanicznym tłumaczeniem, archiwizacją uzyskanych danych na nośniku DVD w 4 egz.

osoba do kontaktu: Sylwia Żakowska-Biemans;  sylwia_zakowska_biemans@sggw.pl

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

Warszawa, 21.05.2019

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawi
Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji
Katedra Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji
ul. Nowoursynowska 159C bud. nr 32
02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:

usługę związaną z transkrypcją przebiegu wywiadów zrealizowanych w ramach badań jakościowych metodą dyskusji grupowych w języku angielskim na potrzeby dalszych eksperckich analiz jakościowych (około 260 minut nagrania audio).

osoba do kontaktu: Sylwia Żakowska-Biemans;  sylwia_zakowska_biemans@sggw.pl

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

Warszawa 20.04.2019

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

 

 

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.) ogłasza o udzieleniu zamówienia na:

Zakup i dostawę odczynników chemicznych:

4-(Dimethylamino)benzaldehyde

Allantoin

2-Ethoxyethanol

N-Chlorobenzenesulfonamide sodium salt

(2S,4R)-4-Hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid

Hydroxyproline Assay Kit

Phosphate buffered saline – 100 tabletek

Cell Proliferation Kit II (XTT)

Glutathione

5,5′-Dithiobis(2-nitrobenzoic acid)

Annexin V-FITC Apoptosis Detection Kit

Propidium iodide 100 mg

 

Merck (Sigma-Aldrich) Szelągowska 30, 61-626 Poznań

20/05/2019

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

ul. Nowoursynowska  159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o  zamiarze udzielenia zamówienia na: zakup przeciwciał do Western blot. Dostawy sukcesywe.

 

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Nauk o Zwierzętach
Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt,
ul. Ciszewskiego 8 bud. nr 23
02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d ust. 1 pkt 1ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia na:

Elektroniczny moduł sterujący do ELISA.

Specyfikacja

 • Procesor: Intel Core i9-8950HK (6 rdzeni, od 2.90 GHz do 4.80 GHz, 12 MB cache)
 • Pamięć RAM: 32 GB (SO-DIMM DDR4, 2666MHz)
 • Ilość gniazd pamięci (ogółem / wolne): 2/0
 • Dysk SSD M.2 PCIe: 1000 GB
 • Łączność:Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
 • Moduł Bluetooth
 • Rodzaje wejść / wyjść: USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt.
 • Szyfrowanie TPM
 • Zasilacz
 • Gwarancja:24 miesiące 

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

Osoba do kontaktu: Marcin Gołębiewski; e-mail: marcin_golebiewski@sggw.pl

 


Warszawa 20.05.2019

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:    

Dostawę odczynników chemicznych (membrany białkowe) 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na odczynników firmy SIGMA przeznaczonych do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia: 

 

 • McCown’s Woody Plant Basal Salt Mixture M6774-10L – 1 op.
 • Sodium nitroprusside dihydrate 71778-25G – 1 op.
 • Melatonin M5250-1G – 1 op.

 

Zamówienia udzielono firmie  Sigma Aldrich Sp. z o.o., ul. Szelągowska 30, 61-626 Poznań

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzielanym zapytaniu ofertowym na  zakup  szkiełek podstawowych przeznaczonych do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia: 

 

 • Szkiełka mikroskopowe podstawowe Super Grade 75x25x1,1 mm szlifowane 90o , czyste gotowe do użycia – 100 op/50szt

 

 

 

 


 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawi
Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji
Katedra Technologii Gastronomicznej i Higieny Żywności
ul. Nowoursynowska 159C bud. nr 32
02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 d 1. 1) ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

USTAWĄ z dnia 22 czerwca 2016 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:           

Wałkownica do ciasta szer. 40 cm, cena do 3200 zł brutto,

Grill kontaktowy pojedynczy ryflowany, cena do 1100 zł brutto,

Frytownica beztłuszczowa do 600 zł brutto,

Krajalnica do frytek, cena do 170 zł brutto

Każdy asortyment po 1 szt.

 

17/05/2019

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Fizjologicznych

ul. Nowoursynowska 159 

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielonym zamówieniu na:

Zakup odczynników do izolacji i hodowli ludzkich makrofagów
oraz probówek do wirowania w gradiencie gęstości
(ERC/11/2019 oraz ERC/12/2019)

Zamówienia udzielono firmie:

 

Zadanie 1 

BioLike Jarosław Gaudyn

ul. Mikołaja Wierzynka 6B

32-020 Wieliczka


17/05/2019

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Fizjologicznych

ul. Nowoursynowska 159 

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielonym zamówieniu na:

Zakup surowic (dostawy sukcesywne) (ERC/10/2019)

Zamówienia udzielono firmie: 

GE MEDICAL SYSTEMS POLSKA Sp. z o. o.

ul. Wołoska 9

02-583 Warszawa


                                  

17/05/2019

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Fizjologicznych

ul. Nowoursynowska 159 

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielonym zamówieniu na:

Zakup ludzkiego czynnika stymulującego hodowle makrofagowe M-CSF (ERC/09/2019)

Zamówienia udzielono firmie: 

BIOCOURSE.PL DARIUSZ JASTRZĘBSKI Sp. z o. o.

ul. Staromiejska 6/10D

40-013 Katowice

 


         Warszawa, 16.05.2019

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzieleniu zamówienia na:
 

 

Dostawę przenośnego analizatora wymiany gazowej i fluorescencji do badań naukowych

 

Zamówienia udzielono firmie: IDALIA Ireneusz Wolak Spółka Jawna, ul. Marii Fołtyn 10, 26-615 Radom

 

 

 


Warszawa 16.05.2019r.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Nauk o Zwierzętach
Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt,
ul. Ciszewskiego 8 bud. nr 23
02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzieleniu zamówienia na zakup 2 rzutników multimedialnych.  

Zamówienia udzielono firmie:.

Cezar Sp. zo.o., 01-904 Warszawa, ul. Aspekt 42.

.

 

 

 


 

 

 

 

 

Warszawa dn. 2019-05-16

 

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówienia na:

 

Dostawa odczynników do badań naukowych

Część 1 - odczynniki firmy Sigma-Aldrich

Część 2 – odczynniki firmy New England BioLabs

Część 3 – odczynniki firmy Clontech

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


Warszawa dn. 2019-05-16

 

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o  udzieleniu zamówienia na:

 

Dostawa odczynników do badań naukowych firmy Sigma –Aldrich

 


16/05/2019

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o zamiarze udzielenia zamówienia na zakup płynu do łaźni wodnej (ERC/18/2019).

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na zakup  odczynników firmy MERCK przeznaczonych do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia: 

 

 • 1 Zestaw żywic Epoxy Embedding Medium kit (nr katalogowy 45359-1EA-F) 

 

Zamówienia udzielono firmie  Sigma Aldrich Sp. z o.o., ul. Szelągowska 30, 61-626 Poznań

 

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na zakup odczynnika  przeznaczonego do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia: 

 

Kakodylan sodu (Sól sodowa kwasu kakodylowego trihydrat >98%)  – 2x500g

 

Zamówienia udzielono firmie  PIK INSTRUMENTS, ul. Gen. L. Okulickiego 7/9,  05-500 Piaseczno

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na zakup  odczynników firmy Bio Shop  przeznaczonych do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

Krótki opis przedmiotu zamówienia: 

 

 • AGAR, Laboratory Grade, AGR003 – 2 kg
 • D-MANNITOL, Reagent Grade MAN509 – 1 kg

 

Zamówienia udzielono firmie  Lab Empire s.c. Ewa Magdalena Lach, Grażyna Pyczuła, ul. Borowa 1C, 35-232 Rzeszów

 

 

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na zakup  akcesoriów laboratoryjnych i odczynników  przeznaczonego do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia: 

 

1 opakowanie ampułek czterotlenku osmu firmy AGAR (nr katalogowy:

AGR1015), 

2 opakowania 500ml tlenku propylenu firmy Agar (nr katalogowy AGR1080) 

3 opakowania siatek TEM z kwadratową strukturą &#8211; niklowe - Siatki Agar, struktura 100, średnica 3,05mm, nikiel (nr katalogowy AGG2100N

3 pudełka na siatki TEM z numerem identyfikacyjnym &#8211;(nr katalogowy

AGG276N) 

 

Zamówienia udzielono firmie  PIK INSTRUMENTS, ul. Gen. L. Okulickiego 7/9,  05-500 Piaseczno

 

 

 

 

 

 

 

 


ZAPYTANIE OFERTOWE 

Na podstawie regulaminu udzielenia zamówień publicznych na dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych albo z zakresu działalności kulturalnej,1 których wartość przekracza  wyrażoną w złotych równowartość kwoty netto 30.000 EURO, i jest  mniejsza od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Zamawiający:

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

Katedra Technologii Gastronomicznej i Higieny Żywności

ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 32
02-776 Warszawa

Przedmiot zamówienia jest :

Pomiar ilości nieskonsumowanej żywności w polskich gospodarstwach domowych metodą bieżącego notowania 

Oferta powinna być sporządzona zgodnie z treścią zapytania ofertowego; określenie przedmiotu/szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamieszczono w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego; wzór oferty zamieszczono w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Załącznik 1

Załącznik 2 

 

Termin realizacji zamówienia od dnia zawarcia umowy 35 dni

 

Ofertę złożyć należy do dnia 22.05.2019  do godz.12.00. Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, ul. Nowoursynowska 159c, (Budynek 32), pok. 88, 02-776 Warszawa

Dodatkowych informacji udziela Marzena Tomaszewska pod adresem email: marzena_tomaszewska@sggw.pl

 

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzielanym zapytaniu ofertowym na  zakup  odczynników firmy SIGMA przeznaczonych do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia: 

 

 • McCown’s Woody Plant Basal Salt Mixture M6774-10L – 1 op.
 • Sodium nitroprusside dihydrate 71778-25G – 1 op.
 • Melatonin M5250-1G – 1 op.

 

 

 

 

 


Warszawa 15.05.2019

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:    

Zakup odczynników do izolacji kwasów nukleinowych

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

Warszawa 15.05.2019

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:    

Zakup sekwencji mikroRNA

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 

Warszawa dn. 2019-05-14

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia na:

 

   

Dostawę aparatury do badań naukowych 

Część 1 – Termocykler - Mastercycler MC Nexus Gradient firmy Eppendorf

Cześć 2 – Konduktometr stołowy - Miernik przwodności/TDS/°C, stołowe, pHenomenal® CO 3100 L 

                 firmy VWR

Część 3 – Myjka ultradźwiękowa - BATH ULTR. 5,4L DIG TIMERHEATD 45 KH firmy VWR

Część 4 – Rotator do probówek wraz z akcesoriami firmy VWR

 

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 

 

 

 

 

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawi
Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji
Katedra Technologii Gastronomicznej i Higieny Żywności
ul. Nowoursynowska 159C bud. nr 32
02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 d 1. 1) ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

USTAWĄ z dnia 22 czerwca 2016 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:           

Eppendorf Safe-Lock Tubes 1,5ml

Eppendorf Safe-Lock Tubes, 2,0 mL

Końcówki epTIPS w worku - bezbarwne 100-5000 µl

Końcówki epTIPS w worku - bezbarwne 50-1000 µl

Końcówki epTIPS w worku - bezbarwne 2-200 µl

Końcówki epTIPS w worku - bezbarwne 0,5-20 µl

Probówki typu Falcon z PP stożkowodenne  15ml

Probówki typu Falcon z PP samostojące 50ml.

 


14.05.2019

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Medycyny Weterynaryjnej 

Katedra Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 d 1, 1) ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

USTAWĄ z dnia 22 czerwca 2016 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:           

nr 5/KPDW/2019 na Cieplarkę z atmosferą CO2 - z lampą UV

 

Ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert

 

 

 

Warszawa 13.05.2019

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  udzieleniu zamówienia  na:    

Zakup alkoholi do dezynfekcji oraz analiz laboratoryjnych

Zamówienia udzielono firmie:

Linegal Chemicals Sp. z o.o., ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa.

 

 

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na odczynników  firmy SIGMA      przeznaczonych do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia: 

 

 • lithium chloride L9650-100G – 1x100G
 • Phenol Solution P4682-100ML – 1x100ML

 

Zamówienia udzielono firmie  Alchem Grupa Sp. zo.o., Ul. Podleśna 10, 01-673 Warszawa

 

 

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na produktów  firmy EURx przeznaczonych do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia: 

 

Simply Safe E4600-01 –1ml

10mM Ultrapure dNTPs mix E0503-01 – 1ml

6x Loading Buffer Blue E0260-01 – 1 op. (5x1ml)

Perfect Plus 2kb DNA ladder E3140-01 – 1 ml

 

Zamówienia udzielono firmie  EURx Sp. zo.o., Ul. Przyrodników 3, 80-297 Gdańsk

 

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na zakup moździerzy porcelanowych z tłuczkiem  przeznaczonych do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia: 

 

 • moździerz porcelanowy porowaty wewnątrz, LLG pojemność 25 ml, wysokość 32 mm średnica zewnętrzna 51 mm – 10 szt
 • tłuczek porcelanowy LLG, średnica główki 24 mm, długość 115 mm – 10 szt

 

Zamówienia udzielono firmie  EQUIMED, Oddz. Wa-wa, Ul. Włodarzewska95a, 02-393 Warrszawa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzielanym zapytaniu ofertowym na  zakup  odczynników firmy MERCK przeznaczonych do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia: 

 

 • 1 Zestaw żywic Epoxy Embedding Medium kit (nr katalogowy 45359-1EA-F) 

 

 

 

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzielanym zapytaniu ofertowym na zakup  odczynnikó firmy Bio Shop  przeznaczonych do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia: 

 

 • AGAR, Laboratory Grade, AGR003 – 2 kg
 • D-MANNITOL, Reagent Grade MAN509 – 1 kg

 

 

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzielanym zapytaniu ofertowym na zakup odczynnika  przeznaczonego do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia: 

 

 • Kakodylan sodu (Sól sodowa kwasu kakodylowego trihydrat >98%)  – 2x500g 

 

 

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzielanym zapytaniu ofertowym na zakup akcesoriów laboratoryjnych i odczynników  przeznaczonego do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia: 

 

1 opakowanie ampułek czterotlenku osmu firmy AGAR (nr katalogowy:

AGR1015), 

2 opakowania 500ml tlenku propylenu firmy Agar (nr katalogowy AGR1080) 

3 opakowania siatek TEM z kwadratową strukturą &#8211; niklowe - Siatki Agar, struktura 100, średnica 3,05mm, nikiel (nr katalogowy AGG2100N

3 pudełka na siatki TEM z numerem identyfikacyjnym &#8211;(nr katalogowy

AGG276N) 

 

 

 

Warszawa 13.05.2019

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  udzielenym zamówienia  na:    

Zakup tonerów do drukarek laserowych i fotokopiarek. 

Zamówienia udzielono firmie:

printEX Sp. z o.o. Sp.k., Al. Piłsudskiego 105b, 05-270 Marki.

 


                                Warszawa, 13.05.2019

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Przedklinicznych

ul. Ciszewskiego 8 bud. nr 23

02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzieleniu zamówienia na:

 

 Zapytanie ofertowe nr 01/KNP/WMW/2019

 – sprzęt chłodniczy 

 

Zamówienia udzielono firmie: 

WIMaKS Skwara Sławomir

26-300 Opoczno ul. Wyszyńskiego 2a

 

 

 

 

 

 

 


10/05/2019

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Fizjologicznych

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielonym zamówieniu na:

Zakup odczynnika do hodowli komórkowych (dostawy sukcesywne) (ERC/08/2019)

Zamówienia udzielono firmie:

HURT-CHEM HURTOWNIA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH Piotr Bartocha

ul. Boczna 10

Duchnice

05-850 Ożarów Mazowiecki

 


 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Samodzielny Zakład Przyrodniczych Podstaw Ogrodnictwa
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w
Warszawie w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.) ogłasza
informację o zamiarze udzielenia zamówieniu na 
zakup klucza licencji akademickiej madułu XL stat premium

W wyniku konkursu wyłoniono najkorzystniejszą ofertę firmy: Biuro JN, 60-135
Poznań ul. Raszyńska 40A/9, NIP 923-000-23-03.

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Samodzielny Zakład Przyrodniczych Podstaw Ogrodnictwa
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w
Warszawie w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.) ogłasza
informację o zamiarze udzielenia zamówieniu na 
zakup destylatora

W wyniku konkursu wyłoniono najkorzystniejszą ofertę firmy: Conbest Sp z
o.o., 30-415 Kraków

ul. Wadowicka 12, REGON: 003917443, Rejestr-BDO: 000011104, NIP: 679 008 54
64

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Samodzielny Zakład Przyrodniczych Podstaw Ogrodnictwa
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w
Warszawie w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.) ogłasza
informację o zamiarze udzielenia zamówieniu na 
zakup sterylizatora parowego

W wyniku konkursu wyłoniono najkorzystniejszą ofertę firmy: BIONOVO ul.
Nowodworska 7, 59-220 Legnica, NIP: 691-181-07-58, Numer rejestrowy BDO:
000003867

 

 


09/05/2019

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Fizjologicznych

ul. Nowoursynowska 159 

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o unieważnieniu postępowania na:

Zakup płynu do łaźni wodnej (ERC/14/2019)

Uzasadnienie:

Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, 

w związku z tym postępowanie zostało unieważnione 

na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp.

 

 

 

 

 


09.05.2019 r.

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Medycyny Weterynaryjnej 

Katedra Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 d 1, 1) ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

USTAWĄ z dnia 22 czerwca 2016 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2015 r  poz. 2164  z późn. zm.) ogłasza o  udzieleniu zamówienia  na:           

nr 3/KPDW/2019 na szafową zamrażarkę niskotemperaturową do – 86°C

Zamówienia udzielono firmie :

ALAB Sp. Z o.o. 

ul. Stępińska 22/30 lok. 222 

00-739 Warszawa

 


09.05.2019 r.

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Medycyny Weterynaryjnej 

Katedra Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 d 1, 1) ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

USTAWĄ z dnia 22 czerwca 2016 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2015 r  poz. 2164  z późn. zm.) ogłasza o  udzieleniu zamówienia  na:           

nr 2/KPDW/2019 na Termocykler gradientowy

Zamówienia udzielono firmie :

Bio-Rad Polska Sp. z.o.o. 

Przyokopowa 33,  piętro 4, budynek A 

01-208 Warszawa


09.05.2019 r.

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Medycyny Weterynaryjnej 

Katedra Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 d 1, 1) ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

USTAWĄ z dnia 22 czerwca 2016 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2015 r  poz. 2164  z późn. zm.) ogłasza o  udzieleniu zamówienia  na:           

nr 1/KPDW/2019 na Termocykler typu real-time PCR oraz Automatyczny system do izolacji materiału genetycznego i białek metodą kolumienkową

Zamówienia udzielono firmie :

Q4Lab Sp. z o.o. 

ul. Stępińska 22/30 

02-739 Warszawa

 


Warszawa dn. 2019-05-08

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia na:

 

   

Dostawę przenośnego analizatora wymiany gazowej i fluorescencji do badań naukowych

 

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 

 

 

 

 


Warszawa 08.05.2019r.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Nauk o Zwierzętach
Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt,
ul. Ciszewskiego 8 bud. nr 23
02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia na:

Dwa rzutniki multimedialne

Krótki opis przedmiotu zamówienia

- maksymalna przekątna ekranu – nie mniejsza niż 7,62 m

- współczynnik kontrastu min. 15000:1,

- regulacja jasności i ostrości,

- rozdzielczość optyczna min. 1920x1080

- jasność min. 3300 lumen,

- żywotność lampy min. 10000 h w trybie eco, w trybie normalnym min 6000 h 

- moc lampy min. 203 W,

- gwarancja min. 36 miesięcy.

 

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

Osoba do kontaktu: Anna Kurek; e-mail: anna_kurek@sggw.pl

 

 


Warszawa dnia 08.05.2019r.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego W Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Biochemii
budynek 37, parter, ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d, ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzieleniu  zamówienia na sprzedaż wraz z dostawą
kompaktowego inkubatora z wytrząsaniem przeznaczonego do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Biochemii:

 

 • Zamówienia udzielono firmie:

VWR International Sp. z o.o., ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk

 


08/05/2019

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Fizjologicznych

ul. Nowoursynowska 159 

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielonym zamówieniu na:

Zakup płytek do liczenia (ERC/07/2019)

Zamówienia udzielono firmie: 

LIFE TECHNOLOGIES POLSKA Sp. z o. o.

ul. Bonifraterska 17

00-203 Warszawa

 

Warszawa 08.05.2019r.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie

w związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielanym

zamówieniu na:

Zakup tonerów do drukarek laserowych i fotokopiarek.

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 


07/05/2019

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o zamiarze udzielenia zamówienia na zakup zestawu do izolacji plazmidowego DNA
(ERC/17/2019).

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 


07/05/2019

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o zamiarze udzielenia zamówienia na zakup alkoholu etylowego 96% (dostawy sukcesywne)
(ERC/16/2019).

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzielanym zapytaniu ofertowym na  zakup  odczynników  firmy SIGMa   przeznaczonych do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia: 

 

 • lithium chloride L9650-100G – 1x100G
 • Phenol Solution P4682-100ML – 1x100ML

 

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzielanym zapytaniu ofertowym na zakup  produktów  firmy EURx przeznaczonych do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia: 

 

Simply Safe E4600-01 –1ml

10mM Ultrapure dNTPs mix E0503-01 – 1ml

6x Loading Buffer Blue E0260-01 – 1 op. (5x1ml)

Perfect Plus 2kb DNA ladder E3140-01 – 1 ml

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzielanym zapytaniu ofertowym na  moździerze porcelanowe z tłuczkiem

 przeznaczonego do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia: 

 

 

 • moździerz porcelanowy porowaty wewnątrz, LLG pojemność 25 ml, wysokość 32 mm średnica zewnętrzna 51 mm – 10 szt
 • tłuczek porcelanowy LLG, średnica główki 24 mm, długość 115 mm – 10 szt

 

 

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na zakup  akcesorii laboratoryjnych   przeznaczonych do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia: 

 

 • Pęseta Dumont HP, typ SS stal węglowa, końcówki 0.14 x 0.10 mm AGT5263 – 2 szt.
 • Pęseta Dumont HP, typ 7 stal nierdzewna, końcówki 0.17 x 0.10 mm AGT5039 – 1 szt.
 • Pęseta Dumont HP, typ 7a stal nierdzewna, końcówki 0.24 x 0.16 mm AGT5040 – 1 szt.
 • Pęseta z końcówkami ceramicznymi – proste, zaokrąglone końcówki AGT5514 – 1 szt.
 • Pęseta do przenoszenia membran AGT5027 - 1 szt.
 • Plastikowa pęseta odporna na wysoką temperaturę AGT5236 - 1 szt.
 • Pęseta do przenoszenia motyli AGT5175 - 1 szt. - 1 szt.
 • Pęseta z szpadlowym zakończeniem AGT5046 - 1 szt.
 • Stojak na pęsety na 5 pęset AGT5179 - 1 szt.
 • SPRĘŻYNUJĄCE NOŻYCZKI DO SEKCJONOWANIA PRÓBEK, 95MM AGT5372 - 1 szt.
 • Zestaw czterech szpatułek ze stali nierdzewnej AGT5541 - 1 op.
 • OSŁONKI NA KOŃCÓWKĘ PĘSETY AGT516 - 1 op./20 szt.
 • Jednorazowy skalpel w rozmiarze 11 AGT5207 – 1op./10 szt.

 

Zamówienia udzielono firmie  PIK INSTRUMENTS, ul. Gen. L. Okulickiego 7/9,  05-500 Piaseczno

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na zakup  probówek i akcesorii firmy 4titude przeznaczonych do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia: 

 

 • Probówki PCR 0,2 ml, w paskach po 8 szt., z indywidualnymi płaskimi zamknięciami 4ti-07992 – 3 op./120szt
 • Rolka do folii samoprzylepnych 4ti-0502 – 1 szt.
 • Aplikator do folii samoprzylepnych 4ti0503 – 1 szt.

 

Zamówienia udzielono firmie  Genomed S. A., ul.Ponczowa 12, 02-971 Warszawa

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego zakup  licznika kolonii bakterii przeznaczonego do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia: 

 

 • Licznik kolonii bakterii PCC-04 000-PCC-04a – 1 szt

 

Zamówienia udzielono firmie  Alchem Grupa Sp. zo.o., Ul. Podleśna 10, 01-673 Warszawa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Warszawa 06.05.2019

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia na:    

Zakup odczynników do pomiaru aktywności i proliferacji komórek.

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

Warszawa 06.05.2019

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia na:    

Zakup kolumienek do frakcjonowania białka i filtrów strzykawkowych.

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

Samodzielny Zakład Przyrodniczych Podstaw Ogrodnictwa

ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37

02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w
Warszawie w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.) zawiadamia o
wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej:

naprawy termostatu w spektrofotometrze

została wybrana oferta następującej firmy:

Panalytica Sp. z o.o.

Rydygiera 8

01-793 Warszawa

NIP: 118-00-10-554

 

 

 


 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Medycyny Weterynaryjnej,
Katedra Nauk Przedklinicznych

ul. Ciszewskiego 8 , 02-786 Warszawa

 

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 d1,1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o zamiarze udzielenia zamówienia na:

 

„DOSTAWA LODÓWEK i LODÓWKO-ZAMRAŻAREK  DLA  KATEDRY NAUK PRZEDKLINICZNYCH

WYDZIAŁU MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ SGGW W WARSZAWIE”

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

- Sprzęt chłodniczy do celów prac badawczych, badań naukowych lub rozwojowych- wg zał. 2 –opis przedmiotu zamówienia.

 

Ogłoszenie  nie stanowi zaproszenia do składania ofert.


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Samodzielny Zakład Przyrodniczych Podstaw Ogrodnictwa
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w
Warszawie w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.) ogłasza
informację o zamiarze udzielenia zamówieniu na zakup destlatora
Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Samodzielny Zakład Przyrodniczych Podstaw Ogrodnictwa
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w
Warszawie w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.) ogłasza
informację o zamiarze udzielenia zamówieniu na zakup sterylizatora
parowego

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert

 

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na zakup autoklawu przeznaczonego do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

 

Autoklaw CERTOCLAV CONNECT, 18 L, stal nierdz., programowalny do 140°C, dotykowy wyświetlacz, z koszem ze stali nierdzewnej  (nr kat 9.842 031) – 1 szt.

 

Zamówienia udzielono firmie  A-Biotech M. Zemanek-Zboch, SP.J., ul. Strzegomska 260A, 54-432 Wrocław


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzielanym zapytaniu ofertowym na  zakup  akcesorii laboratoryjnych   przeznaczonych do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

 

 • Pęseta Dumont HP, typ SS stal węglowa, końcówki 0.14 x 0.10 mm AGT5263 – 2 szt.
 • Pęseta Dumont HP, typ 7 stal nierdzewna, końcówki 0.17 x 0.10 mm AGT5039 – 1 szt.
 • Pęseta Dumont HP, typ 7a stal nierdzewna, końcówki 0.24 x 0.16 mm AGT5040 – 1 szt.
 • Pęseta z końcówkami ceramicznymi – proste, zaokrąglone końcówki AGT5514 – 1 szt.
 • Pęseta do przenoszenia membran AGT5027 - 1 szt.
 • Plastikowa pęseta odporna na wysoką temperaturę AGT5236 - 1 szt.
 • Pęseta do przenoszenia motyli AGT5175 - 1 szt. - 1 szt.
 • Pęseta z szpadlowym zakończeniem AGT5046 - 1 szt.
 • Stojak na pęsety na 5 pęset AGT5179 - 1 szt.
 • SPRĘŻYNUJĄCE NOŻYCZKI DO SEKCJONOWANIA PRÓBEK, 95MM AGT5372 - 1 szt.
 • Zestaw czterech szpatułek ze stali nierdzewnej AGT5541 - 1 op.
 • OSŁONKI NA KOŃCÓWKĘ PĘSETY AGT516 - 1 op./20 szt.
 • Jednorazowy skalpel w rozmiarze 11 AGT5207 – 1op./10 szt.

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzielanym zapytaniu ofertowym na zakup  probówek i akcesorii firmy 4titude przeznaczonych do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

 

 

 • Probówki PCR 0,2 ml, w paskach po 8 szt., z indywidualnymi płaskimi zamknięciami 4ti-07992 – 3 op./120szt
 • Rolka do folii samoprzylepnych 4ti-0502 – 1 szt.
 • Aplikator do folii samoprzylepnych 4ti0503 – 1 szt.

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzielanym zapytaniu ofertowym na  zakup  licznika kolonii bakterii przeznaczonego do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

 

 

 • Licznik kolonii bakterii PCC-04 000-PCC-04a – 1 szt

 

 

 


Warszawa 25.04.2019

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:   

Zakup alkoholi do dezynfekcji oraz analiz laboratoryjnych

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:   

Zakup i dostawę odczynników chemicznych:

4-(Dimethylamino)benzaldehyde

Allantoin

2-Ethoxyethanol

N-Chlorobenzenesulfonamide sodium salt

(2S,4R)-4-Hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid

Hydroxyproline Assay Kit

Phosphate buffered saline – 100 tabletek 

Cell Proliferation Kit II (XTT)

Glutathione

5,5′-Dithiobis(2-nitrobenzoic acid)

Annexin V-FITC Apoptosis Detection Kit

Propidium iodide 100 mg

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Samodzielny Zakład Przyrodniczych Podstaw Ogrodnictwa
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówieniu nazakup klucza licencji akademickiej madułu XL stat premium

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert


 

 

 

17/04/2019

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

ul. Nowoursynowska  159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o  zamiarze udzielenia zamówienia na: zakup odczynników: zestaw do separacji limfocytów. Dostawy sukcesywe.

 

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Samodzielny Zakład Przyrodniczych Podstaw Ogrodnictwa
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.) 

ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówieniu naNaprawę termostatu w spektrofotometrze

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert


 

Warszawa, 15.04.2019

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Fizjologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37.

02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzielanym zapytaniu ofertowym na:

 1. Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych
 2. Zakup kulek z tlenku cyrkonu do homogenizacji tkanek
 3. Usługę kalibracji spektrofotometru Nano-Drop-2000 w autoryzowanym serwisie
 4. Zakup odczynników Thermo Fisher Scientific
 5. Zakup odczynników i akcesoriów firmy Duchefa Biochemie

 

 

Ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


16/04/2019

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

ul. Nowoursynowska  159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o  zamiarze udzielenia zamówienia na: zakup slajdów do liczenia komórek. Dostawy sukcesywe.

 

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


Warszawa dnia 11.04.2019r.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego W Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Biochemii
budynek 37, parter, ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d, ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzieleniu  zamówienia na sprzedaż wraz z dostawą poniższego sprzętu laboratoryjnego przeznaczonego do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Biochemii:

 • wagi analitycznej- zamówienia udzielono firmie: RADWAG Wagi Elektroniczne Witold   Lewandowski, ul Toruńska 5, 26-600 Radom

 

 • rotatora do probówek z trzema tarczami - zamówienia udzielono firmie: „ALCHEM GRUPA” Sp. z o.o. Oddział Warszawa, ul. Podleśna 10, 01-673 Warszawa

 

10.04.2019

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Fizjologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37.

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt 8a oraz art. 4 pkt 8b  ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o zakończeniu udzielenia zamówień na zakup:

 1. komputera przenośnego i monitora - zamówienia udzielono firmie X-Kom oraz Morele.net Sp z o.o.
 2. oprogramowania naukowego Statgraphics - zamówienia udzielono firmie Gambit COiS Sp z o.o.
 3. ziemi uniwersalnego do uprawy roslin - zamówienia udzielono firmie Obi Polska
 4. kriopudełek kartonowych do głębokiego mrożenia – zamówienia udzielono firmie Equimed S.J.
 5. sitka easy strainer - zamówienia udzielono firmie CytoGen – Polska Sp. z o.o.
 6. Zestaw do izolacji RNA producenta A&A Biotechnology - zamówienia udzielono firmie A&A Biotechnology

 

 

 

10/04/2019

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Fizjologicznych

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d, ust. 1, pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielonym zamówieniu na:

Zakup odczynników:
barwnika, przeciwciał oraz płynu eksploatacyjnego do cytometru przepływowego (ERC/02/2019)

Zamówienia udzielono firmie:

 

Zadanie 4

 

BECTON DICKINSON POLSKA Sp. z o. o.

ul. Osmańska 14

02-823 Warszawa

 

 

 

Warszawa dn. 2019-04-09

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o  udzieleniu zamówienia na:

 

Dostawa mikromanipulatora Eppendorf InjectMan 4 z dynamiczną kontrolą ruchu i wyposażeniem do badań naukowych

 

 

 

 

 

 

 


09/04/2019

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Fizjologicznych

ul. Nowoursynowska 159 

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d, ust. 1, pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielonym zamówieniu na:

Zakup odczynników:
barwnika, przeciwciał oraz płynu eksploatacyjnego do cytometru przepływowego (ERC/02/2019)

Zamówienia udzielono firmie: 

 

Zadanie 1

 

BIOCOURSE.PL DARIUSZ JASTRZĘBSKI Sp. z o. o.

 

ul. Staromiejska 6/10D

 

40-013 Katowice

 

Zadanie 3

BIOCOURSE.PL DARIUSZ JASTRZĘBSKI Sp. z o. o.

ul. Staromiejska 6/10D

40-013 Katowice


Warszawa 08.04.2019

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Fizjologicznych

ul. Nowoursynowska 159 

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art.4d, ust.1., pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielonym zamówieniu na:

Zakup odczynników laboratoryjnych I - dostawy sukcesywne

 

Zamówienia udzielono firmie: 

Zadanie 1.

Life Technologies Polska Sp. z o.o.,

ul. Bonifraterska 17,

00-203 Warszawa    

 

Zadanie 2.

BIOKOM BAKA OLSZEWSKI SPÓŁKA JAWNA,

 ul. Wspólna 3, 

05-090 Janki    

 

Zadanie 3.

BLIRT S.A.,

ul. Trzy Lipy 3/1.38,

80-172 Gdańsk

 

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Centrum Innowacji i Transferu Technologii
ul. Nowoursynowska 166, bud. nr 8
02-787 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d ust. 1 pkt 1ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r poz. 1986 z późn. zm.) ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia na:

Testowanie prototypu agregatu wysiewająco-zagarniająco-okrywającego

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

Warszawa, 06.03.2019

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Fizjologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37.

02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzielanym zapytaniu ofertowym na zakup:

 1. Etykiet na probówki do drukarki Brady
 2. Kriopudełek kartonowych do głębokiego mrożenia
 3. Kalibracja pipet HTL w serwisie

 

 

Ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


08/04/2019

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o zamiarze udzielenia zamówienia na zakup odczynnika do transfekcji komórek
(ERC/15/2019).

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.


04/04/2019

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o zamiarze udzielenia zamówienia na zakup płynu do łaźni wodnej
(ERC/14/2019).

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


04/04/2019

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o zamiarze udzielenia zamówienia na zakup acetonówki (dostawy sukcesywne)
(ERC/13/2019).

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 


04/04/2019

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o zamiarze udzielenia zamówienia na zakup płynu do łaźni wodnej
(ERC/14/2019).

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


04/04/2019

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o zamiarze udzielenia zamówienia na zakup acetonówki (dostawy sukcesywne)
(ERC/13/2019).

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


Warszawa dn. 2019-04-04

 

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówienia na:

 

Dostawa odczynników do badań naukowych firmy Sigma –Aldrich

 

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.


Warszawa 03.04.2019

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  udzielonym zamówieniu  na:    

Zakup testu płytkowego - Cellular Membrane Potential Assay Kit i przeciwciała -  Goat Anti-Mouse IgG2b heavy chain (HRP)

Zamówienia udzielono firmie:

Symbios Sp. z o.o.

83-010 Straszyn, ul. Modrzewiowa 37

 

 


Warszawa 03.04.2019

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  udzielonym zamówieniu  na:    

Zakup odczynników do PCR oraz sekwencjonowania

Zamówienia udzielono firmie:

Thermo Fisher Scientific

Life Sciences Solutions

Bonifraterska 17, 00-203, Warszawa

 


Warszawa 03.04.2019

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:    

Usługę oznaczenia zawartości karotenoidów w próbkach ekstraktu z raków.

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 


Warszawa, dn. 03.04.2019 r.

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawi
Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji
Katedra Technologii Gastronomicznej i Higieny Żywności
ul. Nowoursynowska 159C bud. nr 32
02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  udzielonym zamówieniu  na:           

 1. Przedmiot zamówienia: identyfikacja białek z zastosowaniem spektrometrii mas

 

 1. Zamówienia udzielono firmie: 

 

Środowiskowe Laboratorium Spektrometrii Mas IBB PAN

 

ul. Pawińskiego 5a

 

 02-106 Warszawa

 

NIP: 526-103-97-42            

 

 


Warszawa 03.04.2019

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:    

Zakup odczynników do transfekcji komórek in vitro

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 

 

 

Warszawa 03.04.2019

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:    

Zakup kuwet do systemu elektroporacji Gene Micropulser firmy Bio Rad

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 


03/04/2019

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Fizjologicznych

ul. Nowoursynowska 159 

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d, ust. 1, pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielonym zamówieniu na:

Zakup odczynników do doświadczeń z zakresu hodowli komórkowych (ERC/05/2019)

Zamówienia udzielono firmie: 

 

Zadanie 1

LIFE TECHNOLOGIES POLSKA Sp. z o. o. 

ul. Bonifraterska 17

00-203 Warszawa

 

Zadanie 2

LIFE TECHNOLOGIES POLSKA Sp. z o. o. 

ul. Bonifraterska 17

00-203 Warszawa

 

01/04/2019

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumcji

Katedra Technologii Gastronomicznej i Higieny Żywności
ul. Nowoursynowska 159c, bud. 32

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o zamiarze udzielenia zamówienia na:

oznaczenia chemiczne (aminy biogenne, mykotoksyny, stopień oksydacji tłuszczu) w produktach spożywczych, takich jak mleko i przetwory mleczne, produkty zbożowe, produkty owocowo-warzywne, produkty mięsno-rybne, sosy i dania gotowe.

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 


01.04.2019

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Medycyny Weterynaryjnej 

Katedra Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 d 1, 1) ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

USTAWĄ z dnia 22 czerwca 2016 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:           

nr 3/KPDW/2019 na Szafową zamrażarkę niskotemperaturową do – 86°C

Opis przedmiotu zamówienia: 

Szafowa zamrażarka niskotemperaturowa do – 86°C -  zawiera załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – specyfikacja.

 

Ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert

 

01.04.2019

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Medycyny Weterynaryjnej 

Katedra Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 d 1, 1) ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

USTAWĄ z dnia 22 czerwca 2016 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:           

nr 2/KPDW/2019 na Termocykler gradientowy

Opis przedmiotu zamówienia: 

Termocykler gradientowy -  zawiera załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – specyfikacja.

Ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert

 

01.04.2019

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Medycyny Weterynaryjnej 

Katedra Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 d 1, 1) ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

USTAWĄ z dnia 22 czerwca 2016 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:           

nr 1/KPDW/2019 na Termocykler typu real-time PCR oraz Automatyczny system do izolacji materiału genetycznego i białek metodą kolumienkową

Opis przedmiotu zamówienia: 

Termocykler typu real-time PCR oraz Automatyczny system do izolacji materiału genetycznego i białek metodą kolumienkową -  zawiera załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – specyfikacja.

Ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert

 

Warszawa 29.03.2019

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:   

Zakup testu płytkowego - Cellular Membrane Potential Assay Kit i przeciwciała -  Goat Anti-Mouse IgG2b heavy chain (HRP)

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

Warszawa 29.03.2019

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:   

Zakup odczynników do PCR oraz sekwencjonowania

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 

28/03/2019

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o zamiarze udzielenia zamówienia na zakup odczynników do izolacji i hodowli ludzkich makrofagów oraz probówek do wirowania w gradiencie gęstości
(ERC/11/2019 oraz ERC/12/2019).

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 

 


27/03/2019

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Fizjologicznych

ul. Nowoursynowska 159 

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d, ust. 1, pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielonym zamówieniu na:

Zakup plastików laboratoryjnych: płytek, szalek oraz insertów do doświadczeń z zakresu hodowli komórkowych i obrazowania mikroskopowego
oraz odczynnika do doświadczeń z zakresu obrazowania mikroskopowego
(ERC/03/2019 oraz ERC/04/2019)

Zamówienia udzielono firmie: 

 

Zadanie 1

ANIMALAB Sp. z o. o.

ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 343

60-419 Poznań

 

Zadanie 2

ANIMALAB Sp. z o. o.

ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 343

60-419 Poznań

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Na podstawie regulaminu  udzielenia zamówień publicznych na dostawy lub usługi służące wyłącznie  do celów prac  badawczych, eksperymentalnych, naukowych  lub rozwojowych albo z zakresu działalności kulturalnej,1 których wartość przekracza  wyrażoną w złotych równowartość kwoty netto 30.000 EURO, i jest  mniejsza od kwoty określonej  w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Zamawiający:

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

Katedra Technologii Gastronomicznej i Higieny Żywności

ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 32
02-776 Warszawa

Przedmiotem  zamówienia są :

peptony

Oferta powinna być sporządzona zgodnie z treścią zapytania ofertowego; określenie przedmiotu/szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamieszczono w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego; wzór oferty zamieszczono w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Załącznik 1

Załącznik 2 

 

Termin realizacji zamówienia od dnia zawarcia umowy do 30.04.2019 r.

 

Ofertę złożyć należy do dnia.23.11.2018  do godz.15.00, osobiście u zamawiającego Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, ul. Nowoursynowska 159c, (Budynek 32), pok. 88, 02-776 Warszawa, pocztą elektroniczną na adres  anna_rzepkowska@sggw.pl lub faksem pod nr 22 59 370 83. 

 

 

Załącznik 1

 

Opis przedmiotu zamówienia

 

XLD agar - 1 szt
Harlequin Listeria agar - 1 szt
Polymixin supplement List - 1 szt
LCA supplement List - 1 szt
Fraser broth base - 3 szt
1/2  Fraser supplement - 3 szt
Fraser supplement - 3 szt
YGC agar - 5 szt
Nutrient agar - 5 szt
Nutrient broth - 5 szt
VRBG agar - 1 szt
Woda peptonowa - 10 szt
Agar no 2 bacteriological - 4 szt
Yeast extract - 3 szt
Meat peptone - 3 szt
Acid hydrolysed casein - 2 szt

 


26/03/2019

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Fizjologicznych

ul. Nowoursynowska 159 

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d, ust. 1, pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielonym zamówieniu na:

Zakup kolumn separacyjnych (ERC/06/2019)

Zamówienia udzielono firmie: 

BioLike Jarosław Gaudyn

ul. Mikołaja Wierzynka 6B

32-020 Wieliczka

 


26/03/2019

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Fizjologicznych

ul. Nowoursynowska 159 

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d, ust. 1, pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielonym zamówieniu na:

Zakup plastików laboratoryjnych: butelek oraz probówek (ERC/01/2019)

Zamówienia udzielono firmie: 

 

Zadanie 1

GRAŻYNA KONECKA DIAG- MED.

ul. Modularna 11A, lok. H3

02-238 Warszawa

 

Zadanie 2

GRAŻYNA KONECKA DIAG- MED

ul. Modularna 11A, lok. H3

02-238 Warszawa

 

 


Warszawa, 25.03.2019

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Ul. Nowoursynowska 166

02-787 Warszawa

Nr Sprawy SZP.253.1.2019

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Postępowanie prowadzone zgodnie z art. 138g ust. 1 w związku z art. 138o  ust. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych, (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.). Zamawiający informuje o prowadzonym postępowaniu na: 

 

Świadczenie usług doradztwa w zakresie patentów i praw autorskich.

 

Ogłoszenie o zamówieniu 

Załączniki - wersja do edycji


Warszawa 22.03.2019

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie

w związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielanym

zamówieniu na:

Dostawę sprzętu laboratoryjnego, optycznego i precyzyjnego (z wyjątkiem szklanego).

Zamówienia udzielono firmie:

GenoPlast Biochemicals Tomasz Schröder, ul. Brzozowa 10, 83-200 Rokocin

 

Warszawa, dn. 22.03.2019 r.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawi
Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji
Katedra Technologii Gastronomicznej i Higieny Żywności
ul. Nowoursynowska 159C bud. nr 32
02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:           

 1. Przedmiot zamówienia: identyfikacja białek z zastosowaniem spektrometrii mas
 2. Termin realizacji zamówienia do 2 tygodni od zlecenia
 3. Kryteria oceny ofert oraz ich znaczenie procentowe (cena ewentualnie inne kryteria oceny
  składanych ofert)
  100% cena
 4. Inne istotne warunki zamówienia: 

 

- identyfikacja białek z fragmentów żelu poliakrylamidowego (technika 2-DE);

    - prosimy o złożenie oferty na 1 próbkę.

Wymagamy 30 dniowego terminu płatności.

 

 

 Osoba do kontaktu: mgr inż. Piotr Sałek, e-mail: piotr_salek@sggw.pl

 

Ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

             

 


21/03/2019

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o zamiarze udzielenia zamówienia na zakup ludzkiego czynnika
stymulującego hodowle makrofagowe M-CSF
(ERC/09/2019).

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

21/03/2019

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o zamiarze udzielenia zamówienia na zakup surowic (dostawy sukcesywne)
(ERC/10/2019).

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

Warszawa 20.03.2019.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie

w związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielanym

zamówieniu na:

Dostawę sprzętu laboratoryjnego, optycznego i precyzyjnego (z wyjątkiem szklanego).

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

Warszawa, 19.03.2019

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,

Wydział Nauk o Zwierzętach,

Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt,

Zakład Hodowli Bydła

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

          

 

Na podstawie regulaminu udzielenia zamówień publicznych na dostawy lub usługi służące wyłącznie  do celów prac  badawczych, eksperymentalnych, naukowych  lub rozwojowych albo z zakresu działalności kulturalnej,1 których wartość przekracza  wyrażoną w złotych równowartość kwoty netto 30.000 EURO, i jest  mniejsza od kwoty określonej  w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, z siedzibą ul. Nowoursynowska 166,02-787 Warszawa, zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej:

         

Odczynniki chemiczne

zostały wybrane oferty następujących firm:

 

 

Zrób Sobie Krem Kosmetyki Naturalne, Jana Kochanowskiego 18 A, 59-230 Prochowice

NIP: 118-163-87-34

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie regulaminu  udzielenia zamówień publicznych na dostawy lub usługi służące wyłącznie  do celów prac  badawczych, eksperymentalnych, naukowych  lub rozwojowych albo z zakresu działalności kulturalnej,1 których wartość przekracza  wyrażoną w złotych równowartość kwoty netto 30.000 EURO, i jest  mniejsza od kwoty określonej  w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Zamawiający:

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Katedra Technologii Gastronomicznej i Higieny Żywności

ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 32
02-776 Warszawa

Przedmiotem  zamówienia jest :

artykuły cateringowe

Oferta powinna być sporządzona zgodnie z treścią zapytania ofertowego; określenie przedmiotu/szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamieszczono w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego; wzór oferty zamieszczono w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

 

Termin realizacji zamówienia od dnia zawarcia umowy do 30.04.2019 r.

 

Ofertę złożyć należy do dnia.23.11.2018  do godz.15.00, osobiście u zamawiającego Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, ul. Nowoursynowska 159c, (Budynek 32), pok. 88, 02-776 Warszawa, pocztą elektroniczną na adres  anna_rzepkowska@sggw.pl lub faksem pod nr 22 59 370 83.

 

 

Załacznik 1

 

Opis przedmiotu zamówienia

Opakowania PP na surówki/sałatki otwarte 150ml 50 sztuk - 30 opakowań

Opakowania PP na surówki/sałatki otwarte 200ml 50 sztuk - 30 opakowań

Sosjerki PS 50ml 65/30mm 84szt. - 20 opakowań

Sosjerki PS 30 ml - 20 opakowań

Pokrywki do opakowań PP i sosjerek PS - stosownie do ilości j.w.

 

Załącznik nr 2


ZAPYTANIE OFERTOWE pipety i akcesoria laboratoryjne

Na podstawie regulaminu  udzielenia zamówień publicznych na dostawy lub usługi służące wyłącznie  do celów prac  badawczych, eksperymentalnych, naukowych  lub rozwojowych albo z zakresu działalności kulturalnej,1 których wartość przekracza  wyrażoną w złotych równowartość kwoty netto 30.000 EURO, i jest  mniejsza od kwoty określonej  w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Zamawiający:

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Katedra Technologii Gastronomicznej i Higieny Żywności

ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 32
02-776 Warszawa

Przedmiotem  zamówienia jest :

pipety i akcesoria laboratoryjne

Oferta powinna być sporządzona zgodnie z treścią zapytania ofertowego; określenie przedmiotu/szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamieszczono w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego; wzór oferty zamieszczono w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Termin realizacji zamówienia od dnia zawarcia umowy do 30.04.2019 r.

 

Ofertę złożyć należy do dnia.23.11.2018  do godz.15.00, osobiście u zamawiającego Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, ul. Nowoursynowska 159c, (Budynek 32), pok. 88, 02-776 Warszawa, pocztą elektroniczną na adres  anna_rzepkowska@sggw.pl lub faksem pod nr 22 59 370 83.

 

 

Załacznik 1

 

Opis przedmiotu zamówienia

 

Artykuły

sztuki

Płytki Petriego 90 mm 600 szt

3

Sterylne ezy 10 ul 400 szt

1

Głaszczki L-kształtne 50x10 szt

1

Końcówki do pipet 1 ml typu eppendorf bez filtra

5

Końcówki do pipet 200 ul typu eppendorf bez filtra

5

Końcówki do pipet 10 ul typu gilson bez filtra

5

Pudełka na końcówki 200 ul

5

Rękawiczki nitrylowe S

10

Rękawiczki nitrylowe M

5

Probówki eppendorf 1,5 ml

2

Probówki eppendorf 2 ml

2

Pipeta eppendorf 10 ul

1

Korki metalowe 16 mm 100 szt

1

Oprawka (uchwyt) do ezy

10

Pipetor

1

Filtr do pipetora

1

 

Załącznik nr 2


Warszawa 18.03.2019

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie

w związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielanym

zamówieniu na:

Dostawę odczynników laboratoryjnych.

Zamówienia udzielono firmie:

Bio-Rad Polska Sp. z o.o., ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa.

 

Warszawa 18.03.2019

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie

w związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielanym

zamówieniu na:

Dostawę odczynników laboratoryjnych.

Zamówienia udzielono firmom:

Sigma-Aldrich, ul. Szelągowska 30, 61-626 Poznań

i Krakchemia S.A., ul. Powstania Listopadowego 14, 30-298 Kraków.

 

 


 

Warszawa dn. 18.03.2019

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówienia na:

 

Dostawa mikromanipulatora Eppendorf InjectMan 4 z dynamiczną kontrolą ruchu i wyposażeniem do badań naukowych

 

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 

 

 

 

 


Warszawa, 18 marca 2019

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk o Żywności, Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji
ul. Nowoursynowska 159c
02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w
Warszawie w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.) zawiadamia o
wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej:
zakupu urządzenia do oznaczania błonnika pokarmowego z akcesoriami

została wybrana oferta następującej firmy:
FOSS POLSKA SP ZOO
ul. Osmańska 14
02-823 Warszawa


Warszawa, 14 marca 2019

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Samodzielny Zakład Przyrodniczych Podstaw Ogrodnictwa
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.) zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej:
doposażenia chromatografu cieczowego- kolumna

została wybrana oferta następującej firmy:

SHIM-POL A.M.BORZYMOWSKI E.Borzymowska-Reszka, A. Reszka Spółka Jawna, ul. Lubomirskiego 5, 05-080 Izabelin; NIP: 1181788600

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Nauk o Zwierzętach
Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt,
ul. Ciszewskiego 8 bud. nr 23
02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d ust. 1 pkt 1ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia na:

Zakup odczynników chemicznych.

 Krótki opis przedmiotu zamówienia:

L.P

Nazwa

Ilość

1

2

3

4

5

6

kwas salicylowy

witamina A

witamina E

witamina C kwas askorbinowy

witamina B3

glikol propylenowy

3kg

1kg

1kg

1kg

1kg

3kg

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

Osoba do kontaktu: Marcin Gołębiewski; e-mail:marcin_golebiewski@sggw.pl

 

 


Warszawa 14.03.2019.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie

w związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielanym

zamówieniu na:

Dostawę odczynników laboratoryjnych.

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 

 


Warszawa 14.03.2019.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie

w związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielanym

zamówieniu na:

Dostawę odczynników laboratoryjnych.

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


Warszawa dn. 2019-03-14

 

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o  udzieleniu zamówienia na:

 

Dostawa odczynników do badań naukowych:

 

Część 1 – dostawa odczynników firmy Thermo Scientific pakiet 1

Część 2 – dostawa odczynników firmy Thermo-Fisher Scientific pakiet 2

Część 3- dostawa odczynników firmy Sigma –Aldrich

Część 4 - dostawa odczynników firmy BIOCHEMdevelopment

Część 5 - dostawa odczynników firmy CLONTECH

Część 6 – dostawa odczynników firmy QuantaBiosciences

Część 7 - dostawa odczynników firmy Bioo Scientific (USA

Część 8 – dostawa odczynników firmy MERCK

Część 9 – dostawa odczynników firmy, Linegal 

Część 10 – dostawa odczynników firmy New England BioLabs 

 


 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,

Centrum Innowacji i Transferu Technologii

ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa,

 

 

Na podstawie regulaminu udzielenia zamówień publicznych na dostawy lub usługi służące wyłącznie  do celów prac  badawczych, eksperymentalnych, naukowych  lub rozwojowych albo z zakresu działalności kulturalnej,1 których wartość przekracza  wyrażoną w złotych równowartość kwoty netto 30.000 EURO, i jest  mniejsza od kwoty określonej  w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, z siedzibą ul. Nowoursynowska 166,02-787 Warszawa, zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej: 

 

Wsparcie w wykonaniu prototypu agregatu wysiewająco-zagarniająco-okrywającego

 

została wybrana oferta następującej firmy:

 

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Marcin Wiśniewski, Stare Gumino 10,

09-164 Dzierzążnia, NIP: 567-178-73-43

 


Warszawa, 12.03.2019

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,

Centrum Innowacji i Transferu Technologii

ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa,

 

 

Na podstawie regulaminu udzielenia zamówień publicznych na dostawy lub usługi służące wyłącznie  do celów prac  badawczych, eksperymentalnych, naukowych  lub rozwojowych albo z zakresu działalności kulturalnej,1 których wartość przekracza  wyrażoną w złotych równowartość kwoty netto 30.000 EURO, i jest  mniejsza od kwoty określonej  w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, z siedzibą ul. Nowoursynowska 166,02-787 Warszawa, zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej:

 

Usługi ślusarskie w trakcie wykonywania prototypu agregatu wysiewająco-zagarniająco-okrywającego

 

została wybrana oferta następującej firmy:

 

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Marcin Wiśniewski, Stare Gumino 10,

09-164 Dzierzążnia, NIP: 567-178-73-43

 

Warszawa, 12.03.2019

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Fizjologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37.

02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzielanym zapytaniu ofertowym na zakup:

 1. Odczynniki chemiczne do podłoży bakteryjnych i izolacji białek
 2. Kolumna chromatograficzna
 3. Zakup komputera przenośnego z akcesoriami i monitora

 

 

Ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

11/03/2019

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Żywności

ul. Nowoursynowska 159c

02-776 Warszawa

 

 

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia na zakup urządzenia do oznaczania błonnika pokarmowego z akcesoriami

 

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert


11.03.2019 Warszawa

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Samodzielny Zakład Przyrodniczych Podstaw Ogrodnictwa
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w
Warszawie w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.) ogłasza
informację o udzielonym zamówieniu na
torebki białe nr 4 10x7 - 3000 sztuk
torebki białe nr 7 10 x 15 - 3000 sztuk
torebki białe nr 9 12x17 - 3000 sztuk

W wyniku konkursu wyłoniono najkorzystniejszą ofertę firmy: Farmar Kozak
Sp.J.ul. Legionów 65; 43-300 Bielsko-Biała
NIP: 937-266-55-45; REGON: 24318349811.03.2019 Warszawa

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Samodzielny Zakład Przyrodniczych Podstaw Ogrodnictwa
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w
Warszawie w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.) ogłasza
informację o udzielonym zamówieniu na podłoża ogrodnicze firmy KRONEN:
ziemię do uprawy warzyw - 72x 80 l
torf nieodkwaszony - 2x 200l.
W wyniku konkursu wyłoniono najkorzystniejszą ofertę firmy: FLORADA SP. z
o.o., Wyszyńskiego 11
05-220 Zielonka, NIP: 125-13-46-185, REGON: 140163245

 

 


Warszawa dn. 2019-03-08

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówienia na:

 

Dostawa odczynników do badań naukowych:

 

Część 1 – dostawa odczynników firmy New England BioLabs 

Część 2 – dostawa odczynników firmy Bio Omega-Tek

 

 

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

07.03.2019r.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 d 1, 1) ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

USTAWĄ z dnia 22 czerwca 2016 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2015 r  poz. 2164  z późn. zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:           

Sukcesywną dostawę wyrobów z tworzyw sztucznych i wyrobów ze szkła dla Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie

 

Zamówienia udzielono firmom :

Nr umowy

Nazwa firmy

Zadanie

22

EQUIMED Sp. j.

1

   

10

   

16

   

18

   

30

   

31

   

32

     

23

POLGEN Sp. z o.o.

6

   

12

   

17

   

21

     

24

EPENDORF POLAND Sp. z o.o.

9

     

25

GenoPlast Biochemicals

13

   

19

   

24

     

26

BLIRT S.A.

14

     

27

BIOKOM SYSTEMS

20

     

28

Life Technologies Polska Sp. z o.o.

26

   

29

     

29

BIO-RAD Polska Sp. z o.o.

27

     

30

ANIMALAB Sp. z o.o.

28

     

31

VWR International

33

     

32

Becton Dickinson polska Sp. z o.o.

34

     

33

CytoGen Polska Sp. z o.o.

35

   

36

 

06/03/2019

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o zamiarze udzielenia zamówienia na zakup odczynnika do hodowli komórkowych
(dostawy sukcesywne)
(ERC/08/2019).

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


06/03/2019

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o zamiarze udzielenia zamówienia na zakup płytek do liczenia (ERC/07/2019).

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


Warszawa, 26.02.2019

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Fizjologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37.

02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzielanym zapytaniu ofertowym na zakup:

 1. Sitka Easy Strainer 100µm do hodowli komórkowej
 2. Ziemi uniwersalnej do uprawy roślin
 3. Zestaw do izolacji RNA producenta A&A Biotechnology (powtarzalność badań)
 4. Elektroda pH Elmetron i bufory do kalibracji
 5. Oprogramowanie komputerowego do statystyki
 6. Filtry do dejonizacji wody, filtry do redestylacji oraz filtry sznurkowe

 

Ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

Katedra Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji

ul. Nowoursynowska 159C

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielonym zamówieniu na: usługę badań rynkowych i ekonomicznych związaną z rekrutacją i badaniem postaw konsumentów żywności.

Zamówienia udzielono firmie:

PBS Sp. z o.o.

ul. Junaków 2

81-812 Sopot

 


Warszawa dn. 2019-03-04

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzieleniu zamówienia na:

 

  

Dostawa pipet do badań naukowych

Część 1 – pipety pojedyncze, jednokanałowe, zmienne firmy Eppendorf

Cześć 2 – zestawy pipet jednokanałowych, zmiennych firmy Eppendorf

 

Zamówienia udzielono firmie:

EPPENDORF Poland Sp. z o.o., ul. Aleje Jerozolimskie 212, 02-486 Warszawa

 

 

 


Warszawa 01.03.2019

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Fizjologicznych

ul. Nowoursynowska 159 

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art.4d, ust.1., pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielonym zamówieniu na:

Zakup odczynników laboratoryjnych I - dostawy sukcesywne

 

Zamówienia udzielono firmie: 

Zadanie 1.

Life Technologies Polska Sp. z o.o.,

ul. Bonifraterska 17,

00-203 Warszawa    

 

Zadanie 2.

BIOKOM BAKA OLSZEWSKI SPÓŁKA JAWNA,

 ul. Wspólna 3, 

05-090 Janki    

 

Zadanie 3.

BLIRT S.A.,

ul. Trzy Lipy 3/1.38,

80-172 Gdańsk

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Samodzielny Zakład Przyrodniczych Podstaw Ogrodnictwa
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w
Warszawie w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.) ogłasza
informację o zamiarze udzielenia zamówieniu na zakup podłoży ogrodniczych
firmy KRONEN: Ziemi do warzyw - 72 worki po 80 L oraz torfu kwaśnego ph
3,5 &#8211; 4,5 2 opakowania po 200 L


Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert

 

 


 

 

 

 

Warszawa dnia 27.02.2019r.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego W Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Biochemii
budynek 37, parter, ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d, ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o zamiarze udzielenia  zamówienia na sprzedaż wraz z dostawą poniższego sprzętu laboratoryjnego przeznaczonego do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Biochemii:

 • wagi analitycznej
 • inkubatora z wytrząsaniem
 • rotatora do probówek z trzema tarczami

UWAGA!

Poniższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Samodzielny Zakład Przyrodniczych Podstaw Ogrodnictwa
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówieniu na 

torebki białe nr 4 10x7 - 3000 sztuk 

torebki białe nr 7 10 x 15 - 3000 sztuk

torebki białe nr 9 12x17 - 3000 sztuk

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Samodzielny Zakład Przyrodniczych Podstaw Ogrodnictwa
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówieniu nadoposażenia chromatografu cieczowego- kolumna

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na zakup akcesorii laboratoryjnych przeznaczonych do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

Krótki opis przedmiotu zamówienia: 

 

 • Sterylne probówki typu Falcon, 15ml, STANDARD, do 10000g, w workach, Nest Scientific Biotechnology, 10x50szt/500szt – 3 op.
 • Sterylne probówki typu Falcon, 50ml, samostojące STANDARD, do 12500g, w workach, Nest Scientific Biotechnology, 20x25szt/500szt – 1 op.
 • Probówki 0.2ml do PCR, szczelne zamkniecie (utrata w stopniu mniejszym niż 0.2%), Nest Scientific Biotechnology 401001, ednotoksyny: 0.1 EU, USP VI Grade, w worku 1000szt – 3 op.
 • Probówki wirówkowe 1.5ml typu Eppendorf, z zamknięciem Lock up, okrągłodenne do 30000g, -80°C do 121°C, est Scientific Biotechnology, endotoksyny: 0.1EU, USP VI Grade, w worku 500szt – 8 op.
 • Probówki wirówkowe 2.0ml typu Eppendorf, z zamknięciem Lock up, do 30000g, -80°C do 121°C Nest Scientific Biotechnology, endotoksyny: 0.1EU, USP VI Grade, w worku 500szt, - 8 op.
 • Sterylne 12-dołkowe płytki do hodowli w zawiesinie typu F, indywidualnie pakowane, Nest Scientific Biotechnology, 50x1szt/50szt – 1 op.
 • Sterylne szalki Petriego Ø.60mm, z wentylacją, 67x15szt/ 1005szt – 1 op.
 • Sterylne szalki Petriego Ø.90mm, z wentylacją, 24x25szt/ 600szt – 6 op.
 • Sterylne płytki Petriego Ø140mm, wysokość 20mm, z wentylacją, 11x10szt / 110szt – 8 op.

 

Zamówienia udzielono firmie  GenoPlast Biochemicals, ul. Brzozowa 10, 83-200 Rokocin

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na zakup końcówek do pipet firmy VWR i pojemników na mocz przeznaczonych do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia: 

 

 • końcówki do pipet 1-200ul worek (1000szt) nr 613-0891 – 10 op
 • Pojemnik PP 120ml na mocz z czerwoną nakrętką  pakowane zbiorowo – 300 szt

 

Zamówienia udzielono firmie  VWR International Sp. Zo.o., Ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk

 

 

 

 

 

 

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na zakup autoklawu przeznaczonego do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

Krótki opis przedmiotu zamówienia: 

 

Autoklaw CERTOCLAV CONNECT, 18 L, stal nierdz., programowalny do 140°C, dotykowy wyświetlacz, z koszem ze stali nierdzewnej  (nr kat 9.842 031) – 1 szt.

 

Zamówienia udzielono firmie  A-BioTech, ul. Grabiszyńska 281, 53-234 Wrocław

 

 

 

 

 

 


25.02.2019

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Samodzielny Zakład Przyrodniczych Podstaw Ogrodnictwa
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówieniu naOdczynniki laboratoryjne

W wyniku konkursu wyłoniono najkorzystniejszą ofertę firmy:IDALIA Ireneusz Wolak sp. j., 26-615 Radom, ul.Marii Fołtyn 10


25.02.2019

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Samodzielny Zakład Przyrodniczych Podstaw Ogrodnictwa
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówieniu nazakup Pipet

W wyniku konkursu wyłoniono najkorzystniejszą ofertę firmy: Eppendorf Poland Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 212, 02-486 Warszawa


Warszawa dn. 2019-02-25

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia na:

 

  

Dostawa pipet do badań naukowych

Część 1 – pipety pojedyncze, jednokanałowe, zmienne firmy Eppendorf

Cześć 2 – zestawy pipet jednokanałowych, zmiennych firmy Eppendorf

 

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na zakup autoklawu przeznaczonego do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

 

Autoklaw CERTOCLAV CONNECT, 18 L, stal nierdz., programowalny do 140°C, dotykowy wyświetlacz, z koszem ze stali nierdzewnej  (nr kat 9.842 031) – 1 szt.

 

Zamówienia udzielono firmie  A-BioTech, ul. Grabiszyńska 281, 53-234 Wrocław
 

 

 


22/02/2019

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Fizjologicznych

ul. Nowoursynowska 159 

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d, ust. 1, pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielonym zamówieniu na:

Dostawę pasty bakteryjnej (ERC/43/2018)

Zamówienia udzielono firmie: 

 

Genscript Biotech (Netherlands) B.V.

Robert Boyleweg 4

2333CG Leiden 

Holandia

 

 

 


 

 

 

Warszawa 21.02.2019

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia  na:    

Zakup przeciwciał pierwszorzędowych do analizy ekspresji białek referencyjnych

Zamówienie udzielono firmie: 

Life Technologies Polska Sp. z o.o. ul.Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

 

 


Warszawa 21.02.2019

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia  na:    

Zakup przeciwciał pierwszorzędowych do analizy ekspresji białek związanych z miogenezą u Gallus domesticus

Zamówienie udzielono firmie: 

Symbios Sp. z o.o., ul. Modrzewiowa 37, 83-010 Rotmanka

 

Warszawa, 20.02.2019

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,

Centrum Innowacji i Transferu Technologii

ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa,

 

 

Na podstawie regulaminu udzielenia zamówień publicznych na dostawy lub usługi służące wyłącznie  do celów prac  badawczych, eksperymentalnych, naukowych  lub rozwojowych albo z zakresu działalności kulturalnej,1 których wartość przekracza  wyrażoną w złotych równowartość kwoty netto 30.000 EURO, i jest  mniejsza od kwoty określonej  w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, z siedzibą ul. Nowoursynowska 166,02-787 Warszawa, zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej: 

 

Wykonania projektu technicznego agregatu wysiewająco-zagarniająco-okrywającego

 

została wybrana oferta następującej firmy:

 

KOMADO Aleksander i Paweł Kasprzyk, ul. Siłaczki 3/9, 02-495 Warszawa,

NIP: 524-010-29-32

 

 


Warszawa 20.02.2019

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia  na:    

Zakup przeciwciał pierwszorzędowych do analizy ekspresji białek referencyjnych

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

Warszawa 20.02.2019

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia  na:    

Zakup przeciwciał pierwszorzędowych do analizy ekspresji białek związanych z miogenezą u Gallus domesticus.

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzielanym zapytaniu ofertowym na  zakup  akcesorii laboratoryjnych   przeznaczonych do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia: 

 

 

 • Sterylne probówki typu Falcon, 15ml, STANDARD, do 10000g, w workach, Nest Scientific Biotechnology, 10x50szt/500szt – 3 op.
 • Sterylne probówki typu Falcon, 50ml, samostojące STANDARD, do 12500g, w workach, Nest Scientific Biotechnology, 20x25szt/500szt – 1 op.
 • Probówki 0.2ml do PCR, szczelne zamkniecie (utrata w stopniu mniejszym niż 0.2%), Nest Scientific Biotechnology 401001, ednotoksyny: 0.1 EU, USP VI Grade, w worku 1000szt – 3 op.
 • Probówki wirówkowe 1.5ml typu Eppendorf, z zamknięciem Lock up, okrągłodenne do 30000g, -80°C do 121°C, est Scientific Biotechnology, endotoksyny: 0.1EU, USP VI Grade, w worku 500szt – 8 op.
 • Probówki wirówkowe 2.0ml typu Eppendorf, z zamknięciem Lock up, do 30000g, -80°C do 121°C Nest Scientific Biotechnology, endotoksyny: 0.1EU, USP VI Grade, w worku 500szt, - 8 op.
 • Sterylne 12-dołkowe płytki do hodowli w zawiesinie typu F, indywidualnie pakowane, Nest Scientific Biotechnology, 50x1szt/50szt – 1 op.
 • Sterylne szalki Petriego Ø.60mm, z wentylacją, 67x15szt/ 1005szt – 1 op.
 • Sterylne szalki Petriego Ø.90mm, z wentylacją, 24x25szt/ 600szt – 6 op.
 • Sterylne płytki Petriego Ø140mm, wysokość 20mm, z wentylacją, 11x10szt / 110szt – 8 op.

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzielanym zapytaniu ofertowym na zakup  końcówek do pipet firmy VWR i pojemników na mocz    przeznaczonych do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia: 

 

 

 • końcówki do pipet 1-200ul worek (1000szt) nr 613-0891 – 10 op
 • Pojemnik PP 120ml na mocz z czerwoną nakrętką  pakowane zbiorowo – 300 szt

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzielanym zapytaniu ofertowym na  zakup  autoklawu    przeznaczonego do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia: 

 

 

Autoklaw CERTOCLAV CONNECT, 18 L, stal nierdz., programowalny do 140°C, dotykowy wyświetlacz, z koszem ze stali nierdzewnej  (nr kat 9.842 031) – 1 szt.

 

 


Warszawa, 19.02.2019

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawi
Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji
Katedra Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji
ul. Nowoursynowska 159C bud. nr 32
02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:

usługę badań rynkowych i ekonomicznych związaną z rekrutacją i badaniem postaw konsumentów żywności.

 osoba do kontaktu: Sylwia Żakowska-Biemans;  sylwia_zakowska_biemans@sggw.pl

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 


Warszawa, 19.02.2019

SGGW w Warszawie

Dział Obsługi Technicznej Obiektów SGGW

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.) ogłasza informację na udzielenie zamówienia na: " Zakup agregatu prądotwórczego na podwoziu przyczepy transportowej 250kVA „ 


Oferty prosimy składać do dnia 08.03.2019 na adres mail: dt@sggw.pllub złożyć osobiście u zamawiającego Bud.8 pok.108

Zapytanie ofertowe

 


 

Warszawa, 18.02.2019

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawi
Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji
Katedra Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji
ul. Nowoursynowska 159C bud. nr 32
02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o unieważnieniu  zamówienia  na:

usługę badań rynkowych i ekonomicznych związaną z rekrutacją i badaniem postaw konsumentów żywności. 

Zamawiający Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie informuje, iż unieważnia przedmiotowe postępowanie z uwagi na fakt, iż kwota najkorzystniej oferty przekracza środki, którymi dysponuje Zamawiający na realizację zamówienia.

 osoba do kontaktu: Sylwia Żakowska-Biemans;  sylwia_zakowska_biemans@sggw.pl

 

 


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,

Wydział Nauk o Zwierzętach,

Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt,

Zakład Hodowli Bydła

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

          

 

Na podstawie regulaminu udzielenia zamówień publicznych na dostawy lub usługi służące wyłącznie  do celów prac  badawczych, eksperymentalnych, naukowych  lub rozwojowych albo z zakresu działalności kulturalnej,1 których wartość przekracza  wyrażoną w złotych równowartość kwoty netto 30.000 EURO, i jest  mniejsza od kwoty określonej  w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, z siedzibą ul. Nowoursynowska 166,02-787 Warszawa, zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej:

         

Zakup odczynników chemicznych

 

zostały wybrane oferty następującej firmy:

 

DONSERV

ul. Michała Spisaka 31, 02-495 Warszawa

NIP: 522-001-14-45


 

 

 

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Nauk o Zwierzętach
Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt,
ul. Ciszewskiego 8 bud. nr 23
02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d ust. 1 pkt 1ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia na:

Zakup odczynników chemicznych

 Krótki opis przedmiotu zamówienia:

LP

Specyfikacja

ilość

1

Etanol 96% Line-Antybacteria 96

1

2

Końcówka HTL do pipet automatycznych 1000ul bezbarwna bez znacznika sterylna w statywie

10

3

Końcówka HTL do pipet automatycznych 10ul bezbarwna bez znacznika sterylna w statywie

2

4

Płyn do dezynfekcji Meliseptol® rapid

2

5

Presto blue 100 ml

                        1

6

Podłoże menitol slat lab agar Mannitol Salt Lab Agar

2

7

Edwards LAB- AGARTM

2

8

Nanocząstki złoto - nanotech Axonnite Gold- 50 ppm

20

9

Nanocząstki srebro - nanotech Axonnite Silver- 50 ppm

20

10

Nanocząstki miedź - nanotech - Axonnite Copper- 50 ppm

20

11

Olej parafinowy

4

12

Wazelina techniczna

2

13

Tlenek cynku

1

14

Kit do barwienia grama Merck

1

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

Osoba do kontaktu: Marcin Gołębiewski; e-mail:marcin_golebiewski@sggw.pl

 


Warszawa, 11.02.2019

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Samodzielny Zakład Przyrodniczych Podstaw Ogrodnictwa
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówieniu nazakup Pipet

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.


11/02/2019

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Fizjologicznych

ul. Nowoursynowska 159 

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d, ust. 1, pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielonym zamówieniu na:

Zakup odczynników: barwników, odczynników do hodowli komórkowej i biologii molekularnej oraz przeciwciał. Dostawy sukcesywne. (ERC/56/2018)

Zamówienia udzielono firmie: 

 

Zadanie 1

LIFE TECHNOLOGIES POLSKA Sp. z o. o.

ul. Bonifraterska 17

00-203 Warszawa

 

Zadanie 2

LIFE TECHNOLOGIES POLSKA Sp. z o. o.

ul. Bonifraterska 17 

00-203 Warszawa

 

 


08/02/2019

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

ul. Nowoursynowska  159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o  zamiarze udzielenia zamówienia na:
zakup odczynników laboratoryjnych I - dostawy sukcesywne   

 

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 

 

 

 

 


08/02/2019

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o zamiarze udzielenia zamówienia na zakup odczynników: barwnika, przeciwciał oraz płynu eksploatacyjnego do cytometru przepływowego (ERC/02/2019).

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 

 


08/02/2019

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o zamiarze udzielenia zamówienia na zakup plastików laboratoryjnych: płytek, szalek
oraz insertów do doświadczeń z zakresu hodowli komórkowych i obrazowania mikroskopowego oraz odczynnika do doświadczeń z zakresu obrazowania mikroskopowego (ERC/03/2019 oraz ERC/04/2019).

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


08/02/2019

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o zamiarze udzielenia zamówienia na zakup odczynników do doświadczeń z zakresu
hodowli komórkowych (ERC/05/2019).

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


08/02/2019

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o zamiarze udzielenia zamówienia na zakup kolumn separacyjnych (ERC/06/2019).

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Centrum Innowacji i Transferu Technologii
ul. Nowoursynowska 166, bud. nr 8
02-787 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d ust. 1 pkt 1ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r poz. 1986 z późn. zm.) ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia na:

Wykonanie projektu technicznego agregatu wysiewająco-zagarniająco-okrywającego

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.


07/02/2019

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Fizjologicznych

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d, ust. 1., pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielonym zamówieniu na:

Zakup buforów i odczynników do hodowli komórkowych oraz kolumn filtracyjnych
oraz kuwet do elektroporacji (ERC/49/2018 oraz ERC/50/2018 oraz ERC/53/2018)

Zamówienia udzielono firmie:

 

Zadanie 1

HURT-CHEM HURTOWNIA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH Piotr Bartocha

ul. Boczna 10, Duchnice, 05-850 Ożarów Mazowiecki

 

Zadanie 2

HURT-CHEM HURTOWNIA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH Piotr Bartocha

ul. Boczna 10, Duchnice, 05-850 Ożarów Mazowiecki

 

Zadanie 3

HURT-CHEM HURTOWNIA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH Piotr Bartocha

ul. Boczna 10, Duchnice, 05-850 Ożarów Mazowiecki

 

Zadanie 4

HURT-CHEM HURTOWNIA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH Piotr Bartocha

ul. Boczna 10, Duchnice, 05-850 Ożarów Mazowiecki

 


Warszawa, dn. 06.02.2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907 z późn.  zm.) ogłasza o  udzielonym zamówieniu  na:    

dostawę sprzętu laboratoryjnego, optycznego i precyzyjnego (z wyjątkiem szklanego)

Zamówienia udzielono firmie:

VWR International Sp. z o.o. 

ul. Limbowa 5
80-175 Gdańsk

 

 

 

 

 

 

 

 


Warszawa dn. 2019-02-05

 

 

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówienia na:

 

Dostawa odczynników do badań naukowych:

 

Część 1 – dostawa odczynników firmy Thermo Scientific pakiet 1 

Część 2 – dostawa odczynników firmy Thermo-Fisher Scientific pakiet 2 

Część 3- dostawa odczynników firmy Sigma –Aldrich 

Część 4 - dostawa odczynników firmy BIOCHEMdevelopment 

Część 5 - dostawa odczynników firmy CLONTECH 

Część 6 – dostawa odczynników firmy QuantaBiosciences

Część 7 - dostawa odczynników firmy Bioo Scientific (USA

Część 8 – dostawa odczynników firmy MERCK

Część 9 – dostawa odczynników firmy, Linegal  

Część 10 – dostawa odczynników firmy New England BioLabs  

 

 

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


05/02/2019

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Fizjologicznych

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art.4d, ust.1., pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielonym zamówieniu na:

Zakup przeciwciała kontrolnego do Western Blot (ERC/54/2018)

Zamówienia udzielono firmie:

BARTOSZ CZAJKOWSKI STI

ul. I. Domeyki 19

61-332 Poznań


05/02/2019

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Fizjologicznych

ul. Nowoursynowska 159 

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art.4d, ust.1., pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielonym zamówieniu na:

Zakup odczynnika do izolacji i hodowli ludzkich makrofagów (ERC/55/2018)

Zamówienia udzielono firmie: 

MEDIANUS Sp. z o. o.

ul. Cystersów 13/2

31-553 Kraków

 

 


Warszawa, 5.02.2019

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na siatek miedzianych przeznaczonych do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

Krótki opis przedmiotu zamówienia: 

 

-siatki miedziane do mikroskopu elektronowego (sloty) pojedyncze szczelina 2X1mm, srednica 3,05mm – 20 op.

 

Zamówienia udzielono firmie EQUIMED, Oddz. Wa-wa, Ul. Włodarzewska95a, 02-393 Warrszawa

 

 

 

 

Warszawa, 5.02.2019

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na szkiełek nakrywkowych i podstawowych przeznaczonych do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

Krótki opis przedmiotu zamówienia: 

 

 • Szkiełka nakrywkowe (ready to use) 24x60 mm gr 013-0,16mm – 50op/100szt
 • Szkiełka nakrywkowe (ready to use) 24x40 mm gr 013-0,16mm – 40op/100szt
 • Szkiełka mikroskopowe podstawowe (ready to use)  25x75x1mm REF 1042050–  20 op/50

 

Zamówienia udzielono firmie ELO SERWIS, ul. Sotta K. "Sokoła" 7/2A, 02-790 Warszawa

 

 

 

 

 


Warszawa, 04.02.2019

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na siatek miedzianych przeznaczonych do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

Krótki opis przedmiotu zamówienia: 

 

-siatki miedziane do mikroskopu elektronowego (sloty) pojedyncze szczelina 2X1mm, srednica 3,05mm – 20 op.

 

Zamówienia udzielono firmie EQUIMED, Oddz. Wa-wa, Ul. Włodarzewska95a, 02-393 Warrszawa

 

 

 

 

Warszawa, 04.02.2019

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na szkiełek nakrywkowych i podstawowych przeznaczonych do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

Krótki opis przedmiotu zamówienia: 

 

 • Szkiełka nakrywkowe (ready to use) 24x60 mm gr 013-0,16mm – 50op/100szt
 • Szkiełka nakrywkowe (ready to use) 24x40 mm gr 013-0,16mm – 40op/100szt
 • Szkiełka mikroskopowe podstawowe (ready to use)  25x75x1mm REF 1042050–  20 op/50

 

Zamówienia udzielono firmie ELO SERWIS, ul. Sotta K. "Sokoła" 7/2A, 02-790 Warszawa

 

 

 

 

 


Warszawa, 4.02.2019

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Samodzielny Zakład Przyrodniczych Podstaw Ogrodnictwa
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówieniu naOdczynniki laboratoryjne

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.


Warszawa 01.02.2019

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji
Katedra Technologii Gastronomicznej i Higieny Żywności
02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159c (Budynek 32)

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na zakup teksturometru w Katedrze Technologii Gastronomicznej i Higieny Żywności
 

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

 Zakup teksturometru

 

Zamówienia udzielono firmie:

 LABO PLUS

ul. Obornicka 5, 02-948 Warszawa

 

 

 


Warszawa, 31.01.2019

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzielanym zapytaniu ofertowym na  zakup  siatek miedzianych   przeznaczonych do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia: 

 

 

-siatki miedziane do mikroskopu elektronowego (sloty) pojedyncze szczelina 2X1mm, srednica 3,05mm – 20 op.

 

 

 

Warszawa, 31.01.2019

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzielanym zapytaniu ofertowym na  zakup  szkiełek nakrywkowych i podstawowych   przeznaczonych do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia: 

 

 

 • Szkiełka nakrywkowe (ready to use) 24x60 mm gr 013-0,16mm – 50op/100szt
 • Szkiełka nakrywkowe (ready to use) 24x40 mm gr 013-0,16mm – 40op/100szt
 • Szkiełka mikroskopowe podstawowe (ready to use)  25x75x1mm REF 1042050–  20 op/50
 •  

 


Warszawa, 31.01.2019

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawi
Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji
Katedra Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji
ul. Nowoursynowska 159C bud. nr 32
02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:

usługę badań rynkowych i ekonomicznych związaną z rekrutacją i badaniem postaw konsumentów żywności.

 osoba do kontaktu: Sylwia Żakowska-Biemans;  sylwia_zakowska_biemans@sggw.pl

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 

Warszawa, 31.01.2019

O G Ł O S Z E N I E

 

            Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie prosi o składanie ofert na usługi programistyczne dla SGGW. Oferta powinna być sporządzona wg. następującego opisu przedmiotu zamówienia:

1.    Szczegółowy zakres prac objętych przedmiotem niniejszego zamówienia został określony w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia, który zawiera szablon Umowy, jaką Zamawiający zamierza podpisać z wybranym Wykonawcą. 

2.    O wyborze oferty decydować będzie najniższa cena.

3.    Oferty należy składać w zaklejonej i opisanej kopercie do dnia 7 lutego 2019 r. do godziny 14:00 w siedzibie zamawiającego: Centrum Informatyczne SGGW ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa, bud. nr 1, pokój nr 12 lub mailem na adres monika_prolejko@sggw.pl

Załącznik nr 1

 


Warszawa  31.01.2019

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

                        Biblioteka Główna

                         Ul. Nowoursynowska 161 bud. Nr 48

                        07-787 Warszawa

 

    Na podstawie § 67 ust.1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  ( Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza  informację o udzielonym zamówieniu na usługę:

Licencja, serwisowanie, dostęp do aktualizacji oraz bieżąca pomoc techniczna systemu bibliotecznego Aleph.

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania  ofert.


Warszawa,30.01.2019r.

 

 

WYBÓR

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Rada Uczelniana Samorządu Studentów

ul. Nowoursynowska 166

02-787 Warszawa

 

Dot.: przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie: Ustawa Prawa Zamówień Publicznych art. 4d ust. 1 pkt 2 Zarz. Nr 19 Rektora SGGW z dnia 16.04.2014 r. (ze zmianami) w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych na dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych albo z zakresu działalności kulturalnej.

Postępowanie dotyczyło kompleksowej usługi organizacji imprezy kulturalnej, Juwenalia studenckie SGGW pod nazwą Ursynalia 2019, w dniach 31.05-01.06.2019r.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Rada Uczelniana Samorządu Studentów informuje o wyłonieniu najkorzystniejszej oferty:

Fundacja na rzecz studentów i absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego „Universitatis Varsoviensis, ul. Żwirki i Wigury 99, 02-089 Warszawa”

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę cenową i posiada doświadczenie w organizowaniu imprez studenckich.


Warszawa, 25.01.2019

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Przedklinicznych

ul. Ciszewskiego 8 bud. nr 23

02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzieleniu zamówienia na:

 

Zapytanie ofertowe nr 01/KNP/WMW/2019
 – wyroby diagnostyczne

Zamówienia udzielono firmie:
Graso Zenon Sobiecki
83-200 Starogard Gd., Krag 4A


30/01/2019

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Fizjologicznych

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art.4d, ust.1., pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielonym zamówieniu na:

Zakup linii komórkowej RAW 264.7 (ERC/52/2018)

Zamówienia udzielono firmie:

SIGMA - ALDRICH Sp. z o. o.

ul. Szelągowska 30

61-626 Poznań


29/01/2019

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

ul. Nowoursynowska  159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o  zamiarze udzielenia zamówienia na zakup plastików laboratoryjnych:
butelek oraz probówek (ERC/01/2019).

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.


Warszawa, 28.01.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie regulaminu  udzielenia zamówień publicznych na dostawy lub usługi służące wyłącznie  do celów prac  badawczych, eksperymentalnych, naukowych  lub rozwojowych albo z zakresu działalności kulturalnej,1 których wartość przekracza  wyrażoną w złotych równowartość kwoty netto 30.000 EURO, i jest  mniejsza od kwoty określonej  w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Zamawiający:

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Katedra Technologii Gastronomicznej i Higieny Żywności

ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 32
02-776 Warszawa

Przedmiotem zamówienia jest :

Zakup teksturometru

Oferta powinna być sporządzona zgodnie z treścią zapytania ofertowego; określenie przedmiotu/szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamieszczono w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego; wzór oferty zamieszczono w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Załącznik 1

Załącznik 2

 

Termin realizacji zamówienia: do 2 miesięcy od terminu złożenia ofert.

Ofertę złożyć należy do dnia 01.02.2019  do godz.13.00, pocztą lub  osobiście u zamawiającego: Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, ul. Nowoursynowska 159c, (Budynek 32), pok. 88, 02-776 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres aleksandra_szydlowska@sggw.pl.

 


Warszawa, 28.01.2019

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji
Katedra Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji
ul. Nowoursynowska 159C bud. nr 32
02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o unieważnieniu  zamówienia  na:

usługę badań rynkowych i ekonomicznych związaną z rekrutacją i badaniem postaw konsumentów żywności.

Zamawiający Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie informuje, iż unieważnia przedmiotowe postępowanie z uwagi na fakt, iż kwota najkorzystniej oferty przekracza środki, którymi dysponuje Zamawiający na realizację zamówienia.

 osoba do kontaktu: Sylwia Żakowska-Biemans;  sylwia_zakowska_biemans@sggw.pl


Warszawa, 28.01.2019

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:   

dostawę sprzętu laboratoryjnego, optycznego i precyzyjnego (z wyjątkiem szklanego)

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


Warszawa,23.01.2019

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Katedra Technologii Gastronomicznej i Higieny Żywności

ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 32

02-776 Warszawa

Na podstawie regulaminu  udzielenia zamówień publicznych na dostawy lub usługi służące wyłącznie  do celów prac  badawczych, eksperymentalnych, naukowych  lub rozwojowych albo z zakresu działalności kulturalnej,1 których wartość przekracza  wyrażoną w złotych równowartość kwoty netto 30.000 EURO, i jest  mniejsza od kwoty określonej  w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej:

Przeprowadzenie badania ilościowego – ankietowego na reprezentatywnej próbie Polaków powyżej 18 roku życia

przedstawionej przez firmę:

konsorcjum firm: DANAE Sp. z o.o. (Lider),  ul. Szarotki 10 lok. 16, 02-609 Warszawa,
NIP  8212640180 oraz Realizacja Sp. z o.o., al. KEN 93, 02-777 Warszawa, NIP 9512122337


Warszawa, 22.01.2019r.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Centrum Innowacji i Transferu Technologii
bud. 8, pok. 119   ul. Nowoursynowska166, 02-787 Warszawa

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielonym zamówieniu na:

Usługę informatyczną w zakresie przygotowania oprogramowania do tworzenia kalkulatorów opłacalności produkcji dla wybranych działalności rolniczych – w ramach projektu pn.: „System kalkulacji ekonomicznych wspomagających decyzje produkcyjne w gospodarstwach rolniczych”, w projekcie Inkubator Innowacyjności +.. 

Zamówienia udzielono firmie:

Polski Instytut Rolnictwa spółka z ograniczona odpowiedzialnością

 ul. Chłodna 64, pok. 315,

00-872 Warszawa

 


Warszawa, 22.01.2019r.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Centrum Innowacji i Transferu Technologii
bud. 8, pok. 119   ul. Nowoursynowska166, 02-787 Warszawa

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielonym zamówieniu na:

Wykonanie aplikacji serwerowej na telefon komórkowy z bazą danych i interfejsem www służącej do oceny drzew. 

Zamówienia udzielono firmie:

TAXUS IT Sp. z o.o. 

ul. Płomyka 56A

02-491 Warszawa

 


Warszawa dn. 2019-01-16

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o  udzieleniu zamówienia na:

 

Dostawa odczynników do badań naukowych:

Część 1 – dostawa odczynników firmy Thermo Scientific

Część 2 – dostawa odczynników firmy Thermo-Fisher Scientific

Część 3 – dostawa odczynników firmy PRONA

Część 4 – dostawa odczynników firmy EURx 

Część 5 – dostawa odczynników firmy AGRISERA 

Część 6 - dostawa odczynników firmy POCH  

Część 7 – dostawa odczynników firmy Roth, Linegal 

Część 8 – dostawa odczynników firmy Duchefa,  

Część 9 – dostawa odczynników firmy Plant Probes

Część 10 – dostawa odczynników firmy New England BioLabs  

Część 11 - dostawa odczynników firmy Qiagen

Część 12- dostawa odczynników firmy Sigma –Aldrich

Część 13 - dostawa odczynników firmy BIOCHEMdevelopment

Część 14 - dostawa odczynników firmy PROMEGA

Część 15 - dostawa odczynników firmy BIO-RAD

Część 16 - dostawa odczynników firmy Roche 

Część 17 - dostawa odczynników firmy Zymo Research 

Część 18 – dostawa odczynników firmy QuantaBiosciences

Część 19 – dostawa odczynników firmy VWR

Część 20 – dostawa odczynników firmy MERCK

 

 

Warszawa dn. 2019-01-16

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o  udzieleniu zamówienia na:

 

  

Dostawa akcesoriów laboratoryjnych do badań naukowych

Część 1 –akcesoria laboratoryjne firmy BIO-RAD

Cześć 2 – końcówki dedykowane do pipet HTL

Część 3 -–  akcesoria laboratoryjne firmy BIONOVO

Część 4 – pipety zmienno-pojemnościowe firmy Gilson

Część 5 – dostawa akcesoriów i   pipet firmy  Eppendorf

Część 6 – akcesoria firmy Nunc

Część 7 – akcesoria laboratoryjne firmy VWR International

 

 

16.01.2019

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Medycyny Weterynaryjnej,
Katedra Nauk Przedklinicznych

ul. Ciszewskiego 8 , 02-786 Warszawa

 

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 d1,1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o zamiarze udzielenia zamówienia na:

 

„DOSTAWA PRODUKTÓW DIAGNOSTYCZNYCH DLA  KATEDRY NAUK PRZEDKLINICZNYCH

WYDZIAŁU MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ SGGW W WARSZAWIE”

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

- Produkty diagnostyczne do celów prac badawczych, badań naukowych lub rozwojowych- wg zał. 2 –opis przedmiotu zamówienia.

 

Ogłoszenie  nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

16/01/2019

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Fizjologicznych

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art.4d, ust.1., pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielonym zamówieniu na:

Zakup odczynników do doświadczeń z zakresu biologii molekularnej,
hodowli komórkowej, transfekcji i znakowania komórek
(dostawy sukcesywne)
(ERC/48/2018)

Zadanie 1

Zamówienia udzielono firmie:

LIFE TECHNOLOGIES POLSKA Sp. z o. o.

ul. Bonifraterska 17

00-203 Warszawa

Zadanie 2

Zamówienia udzielono firmie:

LIFE TECHNOLOGIES POLSKA Sp. z o. o.

ul. Bonifraterska 17

00-203 Warszawa

 

 

 


Warszawa, 16.01.2019

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawi
Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji
Katedra Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji
ul. Nowoursynowska 159C bud. nr 32
02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:

usługę badań rynkowych i ekonomicznych związaną z rekrutacją i badaniem postaw konsumentów żywności.

 osoba do kontaktu: Sylwia Żakowska-Biemans;  sylwia_zakowska_biemans@sggw.pl

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

Warszawa, 14.01.2019r.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Centrum Innowacji i Transferu Technologii
bud. 8, pok. 119   ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielonym zamówieniu na:

Usługi opracowanie projektu technicznego, technologicznego i wykonanie prototypu regulatora piętrzenia wody w rowie nawadniającym lub zbieraczu drenarskim w ramach minigrantu „Regulator piętrzenia wody w rowie nawadniającym lub zbieraczu drenarskim” w projekcie Inkubator Innowacyjności +

Zamówienia udzielono firmie:

ANT Jerzy Antoniuk

Al. J. Piłsudskiego 41

17-100 Bielsk Podlaski


Warszawa 14.01.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Na podstawie regulaminu udzielenia zamówień publicznych na dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych albo z zakresu działalności kulturalnej,1 których wartość przekracza  wyrażoną w złotych równowartość kwoty netto 30.000 EURO, i jest  mniejsza od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Zamawiający:

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

Katedra Technologii Gastronomicznej i Higieny Żywności

ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 32
02-776 Warszawa

Przedmiot zamówienia jest :

Przeprowadzenie badania ilościowego – ankietowego na reprezentatywnej próbie Polaków powyżej 18 roku życia

Oferta powinna być sporządzona zgodnie z treścią zapytania ofertowego; określenie przedmiotu/szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamieszczono w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego; wzór oferty zamieszczono w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Załącznik 1

Załącznik 2 

 

Termin realizacji zamówienia od dnia zawarcia umowy 21 dni

 

Ofertę złożyć należy do dnia 18.01.2019 do godz.12.00, osobiście u zamawiającego Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, ul. Nowoursynowska 159c, (Budynek 32), pok. 88, 02-776 Warszawa, pocztą elektroniczną na adres marzena_tomaszewska@sggw.pl lub faksem pod nr 22 59 370 83.

 

 

Załącznik nr 4

do regulaminu udzielania zamówień  publicznych  na dostawy  lub usługi  służące  wyłącznie  do celów prac  badawczych, eksperymentalnych , naukowych   lub rozwojowych albo z zakresu  działalności  kulturalnej, których  wartość  przekracza  wyrażoną w złotych równowartość   kwoty netto 30000 EURO i jest  kwotą  mniejszą  od określonej  w przepisach wydanych  na podstawie  art. 11 ust. 8 ustawy  Prawo zamówień  publicznych

 

………………..............................

pieczątka oferenta, nr faks, e-mail                                                                               

 

 

                                                          OFERTA

 

Odpowiadając na skierowane do nas zapytanie ofertowe prowadzone przez Zamawiającego Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie dotyczące zamówienia publicznego realizowanego na podstawie regulaminu udzielenia zamówień publicznych, na dostawy lub usługi służące wyłącznie  do celów prac  badawczych, eksperymentalnych, naukowych  lub rozwojowych albo z zakresu działalności kulturalnej, których wartość przekracza1  wyrażoną w złotych równowartość kwoty netto 30.000 EURO, i jest  mniejsza od kwoty określonej  w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, a dotyczącego:

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(wpisać przedmiot zamówienia )

 

 

składamy ofertę  o następującej treści:

 

 1. Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę netto ........................................................ zł.

Obowiązujący podatek VAT    ....... %       Cena brutto............................................. zł.

Słownie: .................................................................................................................................

 1. Przyjmujemy do realizacji postawione przez Zamawiającego, w zapytaniu ofertowym, warunki realizacji przedmiotu zamówienia.
 1. Oświadczamy, że firma jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym
  NIP  .......................................................
 2. Oświadczamy, iż jesteśmy związani przedmiotową ofertą przez okres 30 dni. 
 3. Oświadczamy, iż podany w treści oferty faks oraz e-mail zobowiązujemy się utrzymywać w gotowości do kontaktów z Zamawiającym do czasu rozstrzygnięcia zapytania. 

     

 

                                                                              ............................................................

                                                                                     podpis osoby upoważnionej

 

-1 Niepotrzebne skreślić

 

Warszawa, 14.01.2019

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 d 1, 1) ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

USTAWĄ z dnia 22 czerwca 2016 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:           

Sukcesywna dostawa wyrobów z tworzyw sztucznych i wyrobów ze szkła dla Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie

Opis przedmiotu zamówienia:

Sukcesywna dostawa odczynników dla Wydziału Medycyny Weterynaryjnej do celów prac badawczych, badań naukowych lub rozwojowych -  Załącznik nr 2 -opis przedmiotu zamówienia.

Ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert

 

 

10/01/2019

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Fizjologicznych

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art.4d, ust.1., pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielonym zamówieniu na:

Zakup białek do hodowli komórkowej (ERC/51/2018)

Zamówienia udzielono firmie:

BIO - TECHNE Sp. z o. o.

ul. Aleje Jerozolimskie 56C

00-803 Warszawa

 


 

Warszawa, 09.01.2019r.

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie