Uczelnia

Zamówienia spoza ustawy


 

 

Warszawa dn. 2018-04-23

 

 

 

 

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówienia na:

 

Dostawa odczynników do badań naukowych firmy Quanta Biosciences :

 

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 

 

 

 

 

 

 


Warszawa, 23.04.2018r.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie  Centrum Innowacji i Transferu Technologii
bud. 8, pok. 119   ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d, ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielanym zamówieniu na:

Usługa informatyczna polegająca na opracowaniu założeń i algorytmów Kalkulatora VAT do obliczania skutków przejścia ze statusu rolnika ryczałtowego na zasady ogólne rozliczania VAT w ujęciu statycznym i dynamicznym.

 

Składanie ofert do dnia 04.05.2018r. godz. 16:00

 

Ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.


Warszawa, 23.04.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Fizjologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37.

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o zakończeniu udzielenia zamówień na:

1. Mikropłytki 96-dołkowe, typ F, czyste, MICROLON, sterylne

Zamówienia udzielono firmie VWR International Sp. z o.o.


Warszawa, 23.04.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Fizjologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37.

02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzielanym zapytaniu ofertowym na zakup:

1. Mikropłytki 96-dołkowe, typ F, czyste, MICROLON, sterylne

Ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


20.04.2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Fizjologicznych

ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 24

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d, ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielonym zamówieniu na:

Zakup pipet jednokanałowych o zmiennej nastawie i dedykowanych do nich statywów

 

Zamówienia udzielono firmie:

Equimed Spółka Jawna

ul.Prądnicka 46

31-202 Kraków

20.04.2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Fizjologicznych

ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 24

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d, ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielonym zamówieniu na:

Zakup pipet jednokanałowych i wielokanałowych zmiennych, pipetorów, statywów na pipety wraz z wyposażeniem

 

Zamówienia udzielono firmie:

Eppendorf Poland Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 212,

02-486 Warszawa 

20/04/2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Fizjologicznych

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art.4d, ust.1., pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielonym zamówieniu na:

Zakup surowic (dostawy sukcesywne) (ERC/11/2018)

 

Zamówienia udzielono firmie:

SYMBIOS Sp. z o. o.

ul. Modrzewiowa 37

83-010 Rotmanka/Straszyn

Warszawa, dn. 19.04.2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego W Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Fizjologii Roślin
budynek 37, przyziemie, ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówieniu na dostawę drobnego sprzętu laboratoryjnego do wytrząsania i grzania

 

 

Lp.

Nazwa

Ilość

1.

Termoblok pojedynczy D1301-230V, Producent LABNET

1 szt.

2.

Blok 12x15ml (typ Falcon) D1115-TALL,  Producent LABNET

1 szt.

3.

Wytrząsarka do probówek typu VORTEX SO-200-230V-EU, Producent LABNET

1 szt.

4.

Głowica do probówek 8x15ml i 8x12/13mm średnicy SO200-23, Producent LABNET

1 szt.

 

Ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

Warszawa dn. 2018-04-19

 

 

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówienia na:

 

 

 

„Dostawę pompy perystaltycznej do badań naukowych”

 

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

Warszawa dn. 2018-04-19

 

 

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówienia na:

 

 

 

„Dostawę  pH-metru laboratoryjnego  do badań naukowych Hanna HI2221-02”

 

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

Warszawa, 19.04.2018r.

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Rada Uczelniana Samorządu Studentów

ul. Nowoursynowska 166

02-787 Warszawa

 

Podstawą prawną zamieszczenia jest Ustawa Prawa Zamówień Publicznych art. 4d ust. 1 pkt 2 Zarz. Nr 19 Rektora SGGW z dnia 16.04.2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych na dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych albo z zakresu działalności kulturalnej.

Postępowanie dotyczy prowadzenia wydarzenia Ursynalia 2018 przez konferansjera w dniach

08-09.06.2018r.

Jednocześnie informujemy, że ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

Warszawa 18.04.2018

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Fizjologicznych

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art.4d, ust.1., pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielonym zamówieniu na:

Zakup odczynników: cytokin i przeciwciał do programowania psich limfocytów oraz zestawów ELISA. Dostawy sukcesywne.

 

Zamówienia udzielono firmie:

Bio-Techne Sp. z o.o.,

Aleje Jerozolimskie 56C,

00-803 Warszawa,

 

18/04/2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Fizjologicznych

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art.4d, ust.1., pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielonym zamówieniu na:

Zakup plazmidów (ERC/19/2018)

 

Zamówienia udzielono firmie:

STI BARTOSZ CZAJKOWSKI

ul. I. Domeyki 19

61-332 Poznań

Warszawa dn. 2018-04-18

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o  udzieleniu zamówienia na:

 

       Dostawa akcesoriów laboratoryjnych do badań naukowych

Część 1 –  akcesoria laboratoryjne,  końcówki ,  probówki typ Eppendorf

Cześć 2 – akcesoria do Real Time dedykowane do aparatów firmy BIO-RAD

Część 3 – akcesoria laboratoryjne firmy VWR International


Warszawa, dn. 17.04.2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego W Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Fizjologii Roślin
budynek 37, przyziemie, ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzieleniu zamówienia na dostawę drobnego sprzętu laboratoryjnego do wytrząsania i grzania

 

 

Lp.

Nazwa

Ilość

1.

Termoblok pojedynczy D1301-230V, Producent LABNET

1 szt.

2.

Blok 12x15ml (typ Falcon) D1115-TALL,  Producent LABNET

1 szt.

3.

Wytrząsarka do probówek typu VORTEX SO-200-230V-EU, Producent LABNET

1 szt.

4.

Głowica do probówek 8x15ml i 8x12/13mm średnicy SO200-23, Producent LABNET

1 szt.

 

 

 

W wyniku konkursu wyłoniono najkorzystniejszą ofertę firmy Equimed Spółka Jawna, ul.Prądnicka 46, 31-202 Kraków


Warszawa dn. 2018-04-17

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o  udzieleniu zamówienia na:

 

Dostawa odczynników do badań naukowych:

 

Część 1 - dostawa odczynników firmy Thermo-Fisher Scientific

Część 2 - dostawa odczynników firmy Sigma –Aldrich

Warszawa dn. 2018-04-18

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o  udzieleniu zamówienia na:

 

Dostawa przenośnych komputerów z oprogramowaniem do badań naukowych

 

Część 1 – dostawa laptopa Lenovo Legion Y520-15IKBN (80WK00EPPB) - 480GB SSD | 16GB z dodatkowym monitorem -   1 szt.

Część 2 – dostawa laptopa Dell Vostro 3568 (S064VN3568BTSPL01_1805) / 8GB RAM / 1TB HDD/ Win 10 PL -   z dodatkowym monitorem -   1 szt.

Warszawa dn. 2018-04-18

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówienia na:

 

Dostawa odczynników do badań naukowych:

 

Część 1 – dostawa odczynników firmy New England BioLabs

Część 2 - dostawa odczynników firmy Thermo-Fisher Scientific

Część 3 - dostawa odczynników firmy Roche

Część 4 – dostawa odczynników firmy Merck

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

18/04/2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Fizjologicznych

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art.4d, ust.1., pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielonym zamówieniu na:

Zakup zbuforowanego roztworu soli fizjologicznej bez jonów wapnia i magnezu (DPBS) (dostawy sukcesywne) (ERC/10/2018)

 

Zamówienia udzielono firmie:

VWR INTERNATIONAL Sp. z o. o.

ul. Limbowa 5

80-175 Gdańsk

17/04/2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Fizjologicznych

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art.4d, ust.1., pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielonym zamówieniu na:

Zakup plastików i materiałów laboratoryjnych (dostawy sukcesywne) (ERC/09/2018)

 

Zamówienia udzielono firmie:

GRAŻYNA KONECKA DIAG- MED.

ul. Stanisława 50

05-800 Pruszków

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Ogrodnictwa Biotechnologii i Architektury Krajobrazu,

Samodzielny Zakład Entomologii Stosowanej,

ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt. 8a oraz art. 4 pkt. 8b  ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzielonym zamówieniu na dostawę ciekłego dwutlenku węgla (Zadanie I) i dzierżawę butli (Zadanie II)

 

Zamówienia udzielono firmie:

Zadanie I i II

Air Products Sp. z o.o.

ul. Komitetu Obrony Robotników 48

02-146 Warszawa

 

 

Warszawa, 12.04.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Samodzielny Zakład Przyrodniczych Podstaw Ogrodnictwa
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówieniu na zakupu:

* DNA POLYMERASE PHUSION HF (2U/µL, ) szt. 1 (500 jednostek ) firmy  Thermo fisher

* E.Z.N.A MicroElute® Gel Extraction Kit (zestaw na 50 prób) firmy Omega-Biotek

 
Na podstawie przesłanych ofert wytypowano ofertę firmy  VWR International Sp. z o.o. ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk 

 


12.04.2018 Warszawa

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Samodzielny Zakład Przyrodniczych Podstaw Ogrodnictwa
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówieniu na zakupu:

* DNA POLYMERASE PHUSION HF (2U/µL, ) szt. 1 (500 jednostek ) firmy  Thermo fisher.

* E.Z.N.A MicroElute® Gel Extraction Kit (zestaw na 50 prób) firmy Omega-Biotek

 
Na podstawie przesłanych ofert wytypowano ofertę firmy  VWR International Sp. z o.o. ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk 

 

12/04/2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

ul. Nowoursynowska  159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o  zamiarze udzielenia zamówienia na zakup przeciwciała (ERC/28/2018).

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

Warszawa 11.04 .2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Fizjologicznych

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art.4d, ust.1., pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielonym zamówieniu na:

Zakup plastików laboratoryjnych. Dostawy sukcesywne.

 

Zamówienia udzielono firmie:

„EQUIMED” Sp. J.,

ul. Płowiecka 105/107,

04-501 Warszawa

 

Warszawa, 11.04.2018r.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Centrum Innowacji i Transferu Technologii
bud. 8, pok. 119   ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art.4d, ust.1., pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielonym zamówieniu na:

Usługę badawczą polegającą na opracowaniu i wykonaniu modelu rzeczywistego mechanizmu prowadząco-kopiującego sekcji roboczej pielnika wraz z systemem sterowania.

Zamówienia udzielono firmie:

HCS Sp. z o.o., Nowy Tuchom 10, 80-209 Chwaszczyno ; NIP: 7382091464;

Warszawa, 11.04.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Samodzielny Zakład Przyrodniczych Podstaw Ogrodnictwa
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówieniu na zakupu wagi elektronicznej firmy RADWAG, obciążenie 2000 - 5000 g, dokładność 0,01g szalka kwadratowa powyżej 150 mm.

 
Na podstawie przesłanych ofert wytypowano ofertę firmy  RADWAG wagi elektroniczne biuro handlowe w Warszawie


Warszawa, 10.04.2018

 

WYBÓR

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Rada Uczelniana Samorządu Studentów

ul. Nowoursynowska 166

02-787 Warszawa

 

Dot.: przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie: Ustawa Prawa Zamówień Publicznych art. 4d ust. 1 pkt 2 Zarz. Nr 19 Rektora SGGW z dnia 16.04.2014 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych na dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych albo z zakresu działalności kulturalnej.

Postępowanie dotyczyło wykonania przez zespoły muzyczne programów artystycznych składających się z utworów słowno-muzycznych podczas "Ursynaliów 2018”.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Rada Uczelniana Samorządu Studentów informuje o wyłonieniu artystów:

Bitamina, Dejw, Jarecki, Long & Junior, Markus P, Pawbeats, Playboys, Top Girls, Zeus.

 

 


Warszawa dn. 2018-04-10

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia na:

dostawę kamery termowizyjnej i obiektywu do kamery do badań naukowych dla Katedry Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin, SGGW w Warszawie.

 

Część 1 -kamera termowizyjna– 1 szt.

Część 2 -obiektyw do kamery– 1 szt.

 

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

Warszawa dn. 2018-04-10

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia na:

dostawę kamery CCD i filtra emisyjnego do badań naukowych dla Katedry Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin, SGGW w Warszawie.

 

Część 1 -kamera CCD z przetwornikiem CCD – 1 szt.

Część 2 -filtr emisyjny ET667/30nm – 1 szt.

 

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

10/04/2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

ul. Nowoursynowska  159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o  zamiarze udzielenia zamówienia na zakup przeciwciała (ERC/27/2018).

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

Warszawa dn. 2018-04-09

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówienia na:

dostawę półprzewodnikowych, wielomodowych laserów z wbudowanym driverem i galvo skanera do badań naukowych dla Katedry Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin, SGGW w Warszawie.

 

Część 1 - półprzewodnikowy, wielomodowy laser z wbudowanym driverem 445 nm – 1 szt.

Część 2 - półprzewodnikowy, wielomodowy laser z wbudowanym driverem 650 nm– 1 szt.

Część 3 - galvo skaner – 1 szt.

 

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

Warszawa, dnia 09.04.2018r.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego W Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Biochemii
budynek 37, parter, ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d, ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielonym zamówieniu na sukcesywną dostawę  odczynników do badań naukowych niżej wymienionych firm:

Roth, Avantor Performance Materials Poland S.A, Sigma Aldrich/MERCK, Eurx, Novagen, Bio-Rad, GE Healthcare, Bachem, Agrisera Antibodies, ATCCC, BTL

 Zamówienia udzielono firmom:

 

http://ezd.sggw.pl/images/empty14.png

       

    Linegal Chemicals Sp. Z o. o. Pani Małgorzata Pniewska

 

 

 

http://ezd.sggw.pl/images/empty14.png

     

http://ezd.sggw.pl/images/empty14.png

Merck Sp. z o. o. Pani Magdalena Skibicka

 

 

 

http://ezd.sggw.pl/images/empty14.png

     

http://ezd.sggw.pl/images/empty14.png

UNIMARKET Lewandowska Aldona

 

 

 

http://ezd.sggw.pl/images/empty14.png

     

http://ezd.sggw.pl/images/empty14.png

Sigma Aldrich Sp. z o. o. Pani Magdalena Basińska

 

 

 

http://ezd.sggw.pl/images/empty14.png

     

http://ezd.sggw.pl/images/empty14.png

HURT - CHEM Hurtownia Odczynników Chemicznych Pani BOŻENA SIERAKOWSKA

 

 

 

http://ezd.sggw.pl/images/empty14.png

     

http://ezd.sggw.pl/images/empty14.png

BTL Sp. z o.o. ZAKŁAD ENZYMÓW I PEPTONÓW Pani Joanna Kostecka

 

 

 

http://ezd.sggw.pl/images/empty14.png

     

http://ezd.sggw.pl/images/empty14.png

Bio-Rad Polska Sp z o.o. Pani Liwia Kłosińska

 

 

 

http://ezd.sggw.pl/images/empty14.png

     

http://ezd.sggw.pl/images/empty14.png

EURx Sp. z o. o. Pani Ewa Chojnacka

 

 

 

http://ezd.sggw.pl/images/empty14.png

   

http://ezd.sggw.pl/images/empty14.png

Gentaur sp. z o.o. Pan Michał Hościk

 

 

 

http://ezd.sggw.pl/images/empty14.png

     

http://ezd.sggw.pl/images/empty14.png

GE Medical Systems Polska Sp.z o.o. Olszewska Karolina

 


Warszawa, 9.04.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Biochemii
budynek 37, parter, ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d, ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzielonym zamówieniu na dostawę pipet typu HTL

Zamówienie udzieliła następująca firma:

EQUIMED Sp. j.- Filia Warszawa, ul. Płowiecka 105/107, 04 -501 Warszawa

 


Warszawa 09.04.2018

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Fizjologicznych

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art.4d, ust.1., pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielonym zamówieniu na:

Zakup odczynników: przeciwciał do fenotypowania psich limfocytów oraz odczynników do detekcji białek. Dostawy sukcesywne.

 

Zamówienia udzielono firmie:

Life Technologies Polska Sp. z o.o.,

ul. Bonifraterska 17,

00-203 Warszawa


Warszawa 09/04/2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

ul. Nowoursynowska  159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o  zamiarze udzielenia zamówienia na zakup barwnika do oceny żywotności komórek (ERC/26/2018).

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


Warszawa, 09/04/2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

ul. Nowoursynowska  159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o  zamiarze udzielenia zamówienia na zakup przeciwciał, odczynników do hodowli komórkowej, transfekcji i znakowania komórek (ERC/25/2018).

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 

 

 

 

 

 


Warszawa, 6.04.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Ogrodnictwa Biotechnologii i Architektury Krajobrazu,

Samodzielny Zakład  Entomologii Stosowanej,

ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt. 8a oraz art. 4 pkt. 8b  ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzielaniu zamówienia na zakup ciekłego dwutlenku węgla (Zadanie I) i dzierżawę butli (Zadanie II)

Krótki opis przedmiotu zamówienia:         

Ciekły dwutlenek węgla: klasa czystości 4,5; ilość: 37,5 kg

Dzierżawa butli: abonament roczny na dzierżawę butli (na ciekły dwutlenek węgla), butla z syfonem, pojemność 50l, opłata transportowa

 

 


Warszawa 08.04.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:   

Wykonanie usługi polegającej na prowadzeniu banku plemników żubra, w którym przechowywane byłyby plemniki możliwie wysokiej jakości i odpowiednie do zapłodnienia pozaustrojowego.

Krótki opis przedmiotu zamówienia :       

Wykonanie usługi polegającej na prowadzeniu banku plemników żubra, w którym przechowywane byłyby plemniki możliwie wysokiej jakości i odpowiednie do zapłodnienia pozaustrojowego.

Przedmiot zamówienia składa się z czterech etapów:

Etap pierwszy: Pozyskiwanie nasienia eliminowanych od samców.

Etap drugi. Ocena właściwości biologicznych i przydatności do mrożenia

Etap trzeci. Kriokonserwacja, mrożenie pozyskanego nasienia i prowadzenie banku nasienia

Etap czwarty. ocena nasienia rozmrożonego i jego wartości biologicznej oraz katalogowanie dawek inseminacyjnych

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 


06/04/2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

ul. Nowoursynowska  159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o  zamiarze udzielenia zamówienia na zakup odczynników do doświadczeń z zakresu biologii molekularnej (ERC/21/2018).

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 

 

 

 

 

 


06/04/2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

ul. Nowoursynowska  159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o  zamiarze udzielenia zamówienia na zakup buforu i antybiotyku (ERC/24/2018).

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 


Warszawa 05.04.2018

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Fizjologicznych

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art.4d, ust.1., pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielonym zamówieniu na:

Zakup odczynników i buforów do prowadzenia hodowli limfocytów i detekcji białek.  Dostawy sukcesywne.

 

Zamówienia udzielono firmie:

Sigma-Aldrich Sp. z o.o.,

ul. Szelągowska 30,

61-626 Poznań, 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Samodzielny Zakład Przyrodniczych Podstaw Ogrodnictwa
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówieniu na zakupu:

* DNA POLYMERASE PHUSION HF (2U/µL, ) szt. 1 (500 jednostek ) firmy  Thermo fisher.

* E.Z.N.A MicroElute® Gel Extraction Kit (zestaw na 50 prób) firmy Omega-Biotek

 
Zamówienia prosimy składać w ciągu 7 dni na adres mail: monika_malecka@sggw.pl


Warszawa, 4.04.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Samodzielny Zakład Przyrodniczych Podstaw Ogrodnictwa
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówieniu na zakupu wagi elektronicznej firmy RADWAG, obciążenie 2000 - 5000 g, dokładność 0,01g szalka kwadratowa powyżej 150 mm.

 
Zamówienia prosimy składać w ciągu 7 dni na adres mail: mariola_wrochna@sggw.pl


Warszawa, 4.04.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego W Warszawie
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Doświadczalnictwa i Bioinformatyki
budynek 37,
ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d, ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielanym zamówieniu na zakup odczynników (dNTP Mix (10 mM) (100 μl); Random Primers, 3 μg/μL (100 μl); SuperScript II™ Reverse Transcriptase; SUPERase•In™; DNase I Solution (1 unit/µL), RNase-free; 10X DNase I Buffer (1 ml) Invitrogen; GeneChip DNA Labeling Reagent (30 reakcji) Applied Biosystems™; GeneChip® Hybridization, Wash, and Stain Kit (30 reakcji) Applied Biosystems; Nuclease-free Water: Ambion; EDTA, 0.5M, pH 8.0: Invitrogen; GeneChip™ E. coli Genome 2.0 Array (12 arrays); GeneChip™ P. aeruginosa Genome Array (15 arrays); GeneChip™ Yeast Genome 2.0 Array; GeneChip™ 3' IVT PLUS Reagent Kit; GeneChip™ Hybridization, Wash, and Stain Kit)

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

04/04/2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

ul. Nowoursynowska  159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o  zamiarze udzielenia zamówienia na zakup odczynników do elektroforezy i Western blot (dostawy sukcesywne) (ERC/23/2018).

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

Warszawa 03.04.2018

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Fizjologicznych

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art.4d, ust.1., pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielonym zamówieniu na:

Zakup odczynników: przeciwciał do fenotypowania psich limfocytów oraz odczynników do detekcji białek. Dostawy sukcesywne.

 

Zamówienia udzielono firmie:

BIOKOM BAKA OLSZEWSKI SPÓŁKA JAWNA,

 ul. Wspólna 3,

05-090 Janki

 

Warszawa, 03.04.2018 r.

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Technologii Drewna

Katedra Fizyki

ul. Nowoursynowska  159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o  zamiarze udzielenia zamówienia na:

zakup ultrawirówki 200 000 x g do izolacji egzosomów    

 

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 


Warszawa, 03.04.2018 r.

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Technologii Drewna

Katedra Fizyki

ul. Nowoursynowska  159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o  zamiarze udzielenia zamówienia na:

zakup rotorów do ultrawirówki 200 000 x g

 

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


Warszawa, 3.04.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk o Żywności
Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii i Oceny Żywności
ul. Nowoursynowska 159c bud. nr 32
02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego
w Warszawie  w związku z art. 4d ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2013 r.  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza konkurs ofert na:

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowoczesnej, nieużywanej i wydajnej pompy turbomolekularnej do pompowania powietrza i czystych gazów do chromatografu gazowego sprzężonego z spektrometrem masy firmy Shimadzu typ GCMS-QP 2010s (wraz z montażem                            i weryfikacją poprawności działania). Wymagany okres gwarancji: minimum 12 miesięcy (pompa fabrycznie nowa),  gwarancja na usługę zamontowania pompy 6 miesięcy.

 

Dostawa pompy turbomolekularnej.

Lp.

Przedmiot zamówienia

Jednostka miary

Ilość Jednostek miary

1

Pompa turbomolekularna do chromatografu GCMS-QP 2010s  Shimadzu (fabrycznie nowa)

 
- łożyska ceramiczne po stronie próżni wstępnej,
- łożyska magnetyczne po stronie próżni wysokiej,
- rozbieg pompy 1.7 min
- zasilanie prądem zmiennym od 90 do 265 V AC
- prędkość pompowania dla argonu 66 l/s
- prędkość pompowania dla azotu 67 l/s
- maksymalne ciśnienie próżni wstępnej 1500 hPa
- prędkość obrotu 90 000  min -1
- zestaw podłączeniowy umożliwiający przyłączenie pompy do aparatu GCMS-QP 2010s Shimadzu
- gwarancja 12 miesięcy

- gwarancja na usługę zamontowania pompy 6 miesięcy

szt.

1

 

Termin składania ofert do: 11.04.2018 r. do godz. 10:00

 

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.


Warszawa, 30.03.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Nauk o Zwierzętach
Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt,
ul. Ciszewskiego 8 bud. nr 23
02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d ust. 1 pkt 1ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia na:

Zakup jednorazowych, niechemicznych artykułów medycznych i hematologicznych

 Krótki opis przedmiotu zamówienia:

L.P

Nazwa

Charakterystyka

Ilość

1

chusteczki nawilżane

(bez środka dezynfekcyjnego)

5 000 szt.

2

worki do utylizacji

Utoklawowalne; o poj. ok 30l

150 szt.

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

Osoba do kontaktu: Marcin Gołębiewski; e-mail:marcin_golebiewski@sggw.pl

 

Warszawa,29.03.2018r.

 

 

WYBÓR

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Rada Uczelniana Samorządu Studentów

ul. Nowoursynowska 166

02-787 Warszawa

 

Dot.: przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie: Ustawa Prawa Zamówień Publicznych art. 4d ust. 1 pkt 2 Zarz. Nr 19 Rektora SGGW z dnia 16.04.2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych na dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych albo z zakresu działalności kulturalnej.

Postępowanie dotyczyło kompleksowej usługi organizacji imprezy kulturalnej, Juwenalia studenckie SGGW pod nazwą Ursynalia 2018, w dniach 08-09.06.2018r.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Rada Uczelniana Samorządu Studentów informuje o wyłonieniu najkorzystniejszej oferty:

Fundacja na rzecz studentów i absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego „Universitatis Varsoviensis, ul. Żwirki i Wigury 99, 02-089 Warszawa”

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę cenową i posiada doświadczenie w organizowaniu imprez studenckich.

 

 


28/03/2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

ul. Nowoursynowska  159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o  zamiarze udzielenia zamówienia na: zakup odczynników do badania proliferacji i apoptozy limfocytów. Dostawy sukcesywne    

 

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.


 

 

 

 

 

 

Warszawa dn. 2018-03-29

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o  udzieleniu zamówienia na:

 

Dostawę komory klimatycznej do hodowli Arabidopsis z wyposażeniem Adaptis A1000 AR  firmy CONVIRON do badań naukowych

 

 

 

 

 

 


 

Warszawa, 28.03.2018r. 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Fizjologicznych

ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 24

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d, ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielanym zamówieniu na:

Usługę kalibracji pipet jednokanałowych i wielokanałowych oraz pipetorów

 

Jednocześnie informujemy, że ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 

 

 


 

Warszawa, 27.03.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

NIP 525-00-07-425

Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

Katedra Techniki i Projektowania Żywności

ul. Nowoursynowska 159C

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art.4d, ust.1., pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielonym zamówieniu na:

dostawę drobnych materiałów laboratoryjnych oraz odczynników chemicznych.

Zamówienia udzielono firmie:

Zadanie 1: Foss Sp. z o.o., Osmańska 14, 02-823 Warszawa

Zadanie 2: Globcenter Lesław Kalisz, ul. 1-go Maja 50, 17-240 Czeremcha

Zadanie 3: Chemland Zbigniew Bartczak, ul. Usługowa 3, 73-110 Stargard Szczeciński

 

 


Warszawa, 27.03.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

NIP 525-00-07-425

Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

Katedra Techniki i Projektowania Żywności

ul. Nowoursynowska 159C

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art.4d, ust.1., pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielonym zamówieniu na:

Elektrody z wbudowanym czujnikiem temperatury

Zamówienia udzielono firmie:

Alchem Grupa Sp. z o.o., Odział Warszawa ul. Podleśna 10, 01-673 Warszawa,

NIP 527-23-55-435

 

 


Warszawa, 26.03.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego W Warszawie
Wydział Rolnictwa i Biologii
Samodzielny Zakład Biologii Mikroorganizmów
budynek 37,
ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d, ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielanym zamówieniu na zakup zestawu do izolacji DNA z żeli agarozowych (250 izolacji) - EXTRACTME DNA GEL-OUT KIT, ilość: 4 szt; Zestaw do klonowania produktów PCR - CloneJET ™  PCR Cloning Kit, ilość: 1 szt.

 

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 


Warszawa, 26.03.2018

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,

Wydział Nauk o Zwierzętach,

Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt,

Zakład Hodowli Bydła

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

          

 

Na podstawie regulaminu udzielenia zamówień publicznych na dostawy lub usługi służące wyłącznie  do celów prac  badawczych, eksperymentalnych, naukowych  lub rozwojowych albo z zakresu działalności kulturalnej,1 których wartość przekracza  wyrażoną w złotych równowartość kwoty netto 30.000 EURO, i jest  mniejsza od kwoty określonej  w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, z siedzibą ul. Nowoursynowska 166,02-787 Warszawa, zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej:

         

 1. Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

 

zostały wybrane oferty następujących firm:

 

w zakresie Części 1 – Zakup: Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

BIOMAXIMA S.A.   20-277 Lublin, ul. Vetterów 5.

NIP: 946 23 60 625.

 

 

 

 


Warszawa 22.03.2018

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Fizjologicznych

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art.4d, ust.1., pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielonym zamówieniu na:

Zakup odczynników: przeciwciał i buforów do barwienia, odczynników do hodowli komórkowych oraz odczynników do badań ekspresji genów.  Dostawy sukcesywne.

 

Zamówienia udzielono firmie:

BioCourse.pl Dariusz Jastrzębski Sp. z o.o.,

ul. Staromiejska 6/10 D,

40-013 Katowice

22/03/2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

ul. Nowoursynowska  159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o  zamiarze udzielenia zamówienia na zakup przeciwciał (ERC/20/2018 oraz ERC/22/2018).

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

Warszawa, 21.03.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Samodzielny Zakład Przyrodniczych Podstaw Ogrodnictwa
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówieniu na zakupu młyna kulowego (miksującego):

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

 

Wielkość wejściowa - ≤ 8 mm
Rozdrobnienie końcowe -~ 5 µm
wielkość wej. / ilość materiału - max. 2 x 20ml
Liczba stanowisk – 2
Ustawianie częstotliwości wibracji cyfrowo - 3 - 30 Hz (180 - 1800 obr/min)
Typowy czas mielenia - 30 s - 2 min
Mielenie suche
Mielenie mokre
Mielenie kriogeniczne
Rozbijanie komórek w próbówkach do 20 x 2.0 ml
Układ zatrzaskowy samocentrujący   
Wykonanie materiałowe elementów rozdrabniających stal utwardzana, stal nierdzewna, węglik wolframu, agat, tlenek cyrkonu, PTFE
Wielkości naczyń mielących    1.5 ml / 5 ml / 10 ml / 25 ml / 35 ml / 50ml
Ustawienie czasu mielenia cyfrowo - 10 s - 99 min
Dane elektryczne - 100-240 V, 50/60 Hz
Podłączenie do sieci    1-fazowa
Stopień ochronny    IP 30
Pobór mocy    150 W
W x H x D w pozycji zamkniętej - 371 x 266 x 461 mm
Waga netto    ~ 26 kg
Adapter na 5 szt. próbówek 1,5 - 2,0 ml; PTFE 2 szt
Adapter na 10 szt. próbówek 0,2 ml; PTFE 2 szt
Adapter na 10 szt. próbówek 1,5 - 2,0 ml; PTFE 2 szt
Adapter na płytkę 96 dołków 2 szt
Kule szklane 1,00-1,50 mm; 500 g (ok. 320 ml) 1 szt
Kule mielące 2 mm, 500 g, stal nierdzewna 1 szt
Kule mielące 3 mm, 500 g, stal nierdzewna 1 szt

W wyniku konkursu wyłoniono najkorzystniejszą ofertę firmy Verder-Polska Sp. z o.o. – oddział Retsch w Polsce · ul. Porcelanowa 23 · 40-246 Katowice


 

 

Warszawa dn. 2018-03-21

 

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówienia na:

 

 

 

„Dostawę termocyklera z kompletnym wyposażeniem Eppendorf Mastercycler MC nexus gradient (6331000017)-  do badań naukowych.”

 

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 

 

 

 

 

 


Warszawa, 21.03.2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Inżynierii Produkcji

Katedra Podstaw Inżynierii

Zakład Gospodarki Energetycznej

ul. Nowoursynowska 164

02-787 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o  udzielonym zamówieniu na dostawę stanowiska pomiarowego:

Symulator układu ogrzewania i chłodzenia budynku z możliwością magazynowania ciepła

 

Zamówienia udzielono firmie:

PHU INTRATA S.C. Wojciech Nyc, Paweł Nyc

ul. Julianowska 14

05-500 Piaseczno


Warszawa, 20.03.2018r.

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Rada Uczelniana Samorządu Studentów

ul. Nowoursynowska 166

02-787 Warszawa

 

Podstawą prawną zamieszczenia jest Ustawa Prawa Zamówień Publicznych art. 4d ust. 1 pkt 2 Zarz. Nr 19 Rektora SGGW z dnia 16.04.2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych na dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych albo z zakresu działalności kulturalnej.

Postępowanie dotyczy kompleksowej usługi organizacji imprezy kulturalnej, Juwenalia studenckie SGGW pod nazwą Ursynalia 2018, w dniach 08-09.06.2018r.

Jednocześnie informujemy, że ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 


Warszawa, 20.03.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Samodzielny Zakład Przyrodniczych Podstaw Ogrodnictwa
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówieniu na zakupu plasków laboratoryjnych

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

 •    Probówki wirówkowe 1.5ml typu Eppendorf, z zamknięciem Lockup, do 30000g, -80oC do 121oC, 500 sztuk,  5 op.
•    Probówki wirówkowe 2.0ml typu Eppendorf, z zamknieciem Lockup, do 30000g, -80oC do 121oC, 500 sztuk,  2 op.
•    Probówki do PCR w paskach po 8 szt z idywidualnie dołączonymi zatyczkami        
•    NISKO ADHEZYJNE końcówki 200μl, uniwersalne, żółte, 1000 sztuk, 20 op.
•    NISKO ADHEZYJNE końcówki 1000μl, uniwersalne, niebieskie, 1000 sztuk, 5 op.
•    NISKO ADHEZYJNE mikrokoncówki 10μl,uniwersalne, bezbarwne, 1000 sztuk,    5 op.
•    Rękawiczki jednorazowe nitrylowe M, 100 sztuk,    50 op
•    Rękawiczki jednorazowe nitrylowe L     ,100 sztuk,    10 op
•    Folia uszczelniająca typu parafilm 100mm x 75m, 1szt PARAFILM® M sealing film-1 sztuka

•    UVette® 220 nm – 1 600 nm, kuweta plastikowa Eppendorf, pakowane oddzielnie, (również RNase-free, DNase-free) i protein-free, PCR clean, 50 – 2000 µL,80 szt., 1 op
•    kuweta plastikowa do pomiarów w zakresie Vis, maks. objętość napełniania 4.500 µL,    10x100, 1op
•    Zestaw startowy IsoTherm-System®, zawiera IsoSafe, IsoRack, 0 °C IsoPack i -21 °C IsoPack, do probówek 1,5/2,0 ml    1op
 

 

 

W wyniku konkursu wyłoniono najkorzystniejszą ofertę firmy GenoPlast Biochemicals Tomasz Schröderul. Brzozowa 10, 83-200 Rokocin

 

Warszawa, 20.03.2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Samodzielny Zakład Przyrodniczych Podstaw Ogrodnictwa
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówieniu na zakupu pipet

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

•    Eppendorf Reference® 2, 3-pack, jednokanałowa, zmienna, Opcja 1: 0,5 – 10 µL, 10 – 100 µL, 100 – 1.000 µL, 1szt
•    Eppendorf Reference® 2, 3-pack, jednokanałowa, zmienna, Opcja 2: 2 – 20 µL żółty, 20 – 200 µL, 100 – 1.000 µL, 1szt.
•    Eppendorf Xplorer®, jednokanałowa, zmienna, 15 – 300 µL, pomarańczowy, 1szt

W wyniku konkursu wyłoniono najkorzystniejszą ofertę firmy Eppendorf Poland Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 212 02-486 Warszawa

 

Warszawa, 20.03.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Samodzielny Zakład Przyrodniczych Podstaw Ogrodnictwa
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówieniu na zakup Zestawu pudełek chłodzących na probówki PCR , ThermoCooler - 2 szt.

 

W wyniku konkursu wyłoniono najkorzystniejszą ofertę firmy Eppendorf Poland Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 212 02-486 Warszawa

 

Warszawa, 20.03.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Samodzielny Zakład Przyrodniczych Podstaw Ogrodnictwa
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówieniu na zakup :zakupu paletek do rozsady

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

 

 • Paletki rozsadowe białe, okrągłe,  24 otwory    Format (cm): 30x50, 100szt. ,5op
 • Podstawki pod paletki rozsadowe Format (cm): 30x50, 100szt, 1op

 

W wyniku konkursu wyłoniono najkorzystniejszą ofertę firmy LEMAR, ul.Waldorffa 9, 01-494 Warszawa

 


Warszawa, 20.03.2018r.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Centrum Innowacji i Transferu Technologii
bud. 8, pok. 119   ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art.4d, ust.1., pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielonym zamówieniu na:

Usługę badawczą w zakresie analizy dostarczonych rozwiązań projektowych dot. modelu cyfrowego obudowy instrumentu geodezyjnego, wybór optymalnego projektu, budowa modelu cyfrowego
oraz wydruk w 3D demonstratora.

Zamówienia udzielono firmie:

Rapid Crafting Rafał Grabowski

Ul. Okrężna 49A, 02-925 Warszawa; NIP: 5262870696;

20/03/2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Medycyny Weterynaryjnej  

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 d 1, 1) ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

USTAWĄ z dnia 22 czerwca 2016 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:           

Na dostawę sprzętu komputerowego   

Opis przedmiotu zamówienia:  

- Zestaw komputerowy All in One- szt.2

-  laptop-szt. 1

Ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert

20/03/2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

ul. Nowoursynowska  159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o  zamiarze udzielenia zamówienia na zakup alkoholu etylowego 96% (dostawy sukcesywne) (ERC/14/2018).

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

Warszawa 19/03/2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

ul. Nowoursynowska  159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o  zamiarze udzielenia zamówienia na zakup acetonówki (dostawy sukcesywne) (ERC/13/2018).

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.


Warszawa, 16.03.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Nauk o Zwierzętach
Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt,
ul. Ciszewskiego 8 bud. nr 23
02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d ust. 1 pkt 1ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia na:

Zakup jednorazowych, niechemicznych artykułów medycznych i hematologicznych

 Krótki opis przedmiotu zamówienia:

L.P

Nazwa

Charakterystyka

Ilość

1

Sterylne płytki Petriego

śr. 90mm bez wentylacji, wys.14,2mm

24 000 szt.

2

Sterylne pojemniki na mleko

Pojemność ok 100 ml

2 800 szt.

3

Probówki Falcone

PP 50ml 30x115mm stożkowe z podziałką, STERYLNE

4 300 szt.

4

Końcówki typu EPPENDORF

niebieskie 50-1000ul

10 000 szt.

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

Osoba do kontaktu: Marcin Gołębiewski; e-mail:marcin_golebiewski@sggw.pl

 


Warszawa, 16.03.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego W Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Fizjologii Roślin
budynek 37, przyziemie, ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt 8a oraz art. 4 pkt 8b  ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzielonym zamówieniu na dostawę wytrząsarki typu Vortex, wytrząsarki, mieszadła magnetycznego

W wyniku konkursu wyłoniono najkorzystniejszą ofertę firmy VWR International Sp. z o.o. ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk.

 

 

Warszawa, 16.03.2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego W Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Fizjologii Roślin
budynek 37, przyziemie, ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt 8a oraz art. 4 pkt 8b  ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzielonym zamówieniu na dostawę pipet automatycznych

W wyniku konkursu wyłoniono najkorzystniejszą ofertę firmy Equimed Spółka Jawna, ul. Prądnicka 46, 31-202 Kraków

 

Warszawa, 16.03.2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego W Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Fizjologii Roślin
budynek 37, przyziemie, ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt 8a oraz art. 4 pkt 8b  ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzielonym zamówieniu na  sukcesywną dostawę odczynników chemicznych

W wyniku konkursu wyłoniono najkorzystniejszą ofertę firmy IDALIA - Ireneusz Wolak - Spółka Jawna, ul. Marii Fołtyn 10, 26-610 Radom

 


Warszawa, 16.03.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego W Warszawie
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Doświadczalnictwa i Bioinformatyki
budynek 37,
ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d, ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielanym zamówieniu na zakup Bicine, wielkość opakowania: 250g, ilość opakowań: 1 szt.

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 

                                                                                               


Warszawa, 16.03.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego W Warszawie
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Doświadczalnictwa i Bioinformatyki
budynek 37,
ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d, ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielanym zamówieniu na zakup BIS_TRIS, wielkość opakowania: 500g, Producent: BIOSHOP.

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 


Warszawa, 16.03.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego W Warszawie
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Doświadczalnictwa i Bioinformatyki
budynek 37,
ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d, ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielanym zamówieniu na zakup D-Sorbitol, wielkość opakowania: 1 opak./5 kg; D-Mannitol, wielkość opakowania: 1 opak./5 kg

  

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 


16/03/2018 Warszawa

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

ul. Nowoursynowska  159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o  zamiarze udzielenia zamówienia na zakup odczynników do doświadczeń z zakresu biologii molekularnej (dostawy sukcesywne) (ERC/16/2018).

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.


16/03/2018 Warszawa

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

ul. Nowoursynowska  159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o  zamiarze udzielenia zamówienia na zakup płynów eksploatacyjnych do cytometru przepływowego (dostawy sukcesywne) (ERC/12/2018).

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


        Warszawa, dnia 15.03.2018 r.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Rada Uczelniana Samorządu Studentów

ul. Nowoursynowska 166

02-787 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art.4d, ust.1., pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o unieważnieniu postępowania na:

Kompleksową usługę organizacji imprezy kulturalnej, Juwenalia studenckie SGGW pod nazwą Ursynalia 2018, w dniach 08-09.06.2018r. 

Uzasadnienie:

Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania z uwagi na pisemną odmowę zawarcia umowy przez wybrany w postępowaniu podmiot: Fundacja na rzecz studentów i absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego „Universitatis Varsoviensis, ul. Żwirki i Wigury 99, 02-089 Warszawa”. Podmiot poinformował, że nie jest w stanie zrealizować zamówienia na organizację Ursynaliów 2018, za kwotę niższą niż zaproponowana w ofercie, ze względu na otrzymaną przez SGGW niższą kwotę dotacji z Miasta st. Warszawy na realizację Ursynaliów 2018. W związku z powyższym zachodzi konieczność unieważnienia przedmiotowego postępowania.

 


Warszawa, 15.03.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzielanym zapytaniu ofertowym na  zakup wibratomu Leica

 przeznaczonego do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

automatyczny wibratom Leica VT1000S

 

 

 


Warszawa, 15.03.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Samodzielny Zakład Przyrodniczych Podstaw Ogrodnictwa
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówieniu na zakupu młyna kulowego (miksującego):

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

 

Wielkość wejściowa - ≤ 8 mm
Rozdrobnienie końcowe -~ 5 µm
wielkość wej. / ilość materiału - max. 2 x 20ml
Liczba stanowisk – 2
Ustawianie częstotliwości wibracji cyfrowo - 3 - 30 Hz (180 - 1800 obr/min)
Typowy czas mielenia - 30 s - 2 min
Mielenie suche
Mielenie mokre
Mielenie kriogeniczne
Rozbijanie komórek w próbówkach do 20 x 2.0 ml
Układ zatrzaskowy samocentrujący   
Wykonanie materiałowe elementów rozdrabniających stal utwardzana, stal nierdzewna, węglik wolframu, agat, tlenek cyrkonu, PTFE
Wielkości naczyń mielących    1.5 ml / 5 ml / 10 ml / 25 ml / 35 ml / 50ml
Ustawienie czasu mielenia cyfrowo - 10 s - 99 min
Dane elektryczne - 100-240 V, 50/60 Hz
Podłączenie do sieci    1-fazowa
Stopień ochronny    IP 30
Pobór mocy    150 W
W x H x D w pozycji zamkniętej - 371 x 266 x 461 mm
Waga netto    ~ 26 kg
Adapter na 5 szt. próbówek 1,5 - 2,0 ml; PTFE 2 szt
Adapter na 10 szt. próbówek 0,2 ml; PTFE 2 szt
Adapter na 10 szt. próbówek 1,5 - 2,0 ml; PTFE 2 szt
Adapter na płytkę 96 dołków 2 szt
Kule szklane 1,00-1,50 mm; 500 g (ok. 320 ml) 1 szt
Kule mielące 2 mm, 500 g, stal nierdzewna 1 szt
Kule mielące 3 mm, 500 g, stal nierdzewna 1 szt

 

Zamówienia prosimy składać w ciągu 7 dni na adres mail: monika.malecka@gmail.com

 


Warszawa 14/03/2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

ul. Nowoursynowska  159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o  zamiarze udzielenia zamówienia na zakup plazmidów (ERC/19/2018).

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 

 

 

 

 

 


Warszwa, 14.03.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

NIP 525-00-07-425

Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

Katedra Techniki i Projektowania Żywności

ul. Nowoursynowska 159C

02-776 Warszawa

 

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie 
w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia na dostawę naczynia zbierającego do suszarki rozpyłowej w związku z realizacją projektu pt. „Mikrokapsułkowanie jako technika zwiększania aplikacyjności beta-glukanu w przemyśle spożywczym” (LIDER/25/0022/L-7/15/NCBR/2016).

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Zbiornik na produkty do suszarki rozpyłowej.

 

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.


Warszawa, 13/03/2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Samodzielny Zakład Przyrodniczych Podstaw Ogrodnictwa
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówieniu na zakupu plasków laboratoryjnych

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

 •    Probówki wirówkowe 1.5ml typu Eppendorf, z zamknięciem Lockup, do 30000g, -80oC do 121oC, 500 sztuk,  5 op.
•    Probówki wirówkowe 2.0ml typu Eppendorf, z zamknieciem Lockup, do 30000g, -80oC do 121oC, 500 sztuk,  2 op.
•    Probówki do PCR w paskach po 8 szt z idywidualnie dołączonymi zatyczkami        
•    NISKO ADHEZYJNE końcówki 200μl, uniwersalne, żółte, 1000 sztuk, 20 op.
•    NISKO ADHEZYJNE końcówki 1000μl, uniwersalne, niebieskie, 1000 sztuk, 5 op.
•    NISKO ADHEZYJNE mikrokoncówki 10μl,uniwersalne, bezbarwne, 1000 sztuk,    5 op.
•    Rękawiczki jednorazowe nitrylowe M, 100 sztuk,    50 op
•    Rękawiczki jednorazowe nitrylowe L     ,100 sztuk,    10 op
•    Folia uszczelniająca typu parafilm 100mm x 75m, 1szt PARAFILM® M sealing film-1 sztuka

•    UVette® 220 nm – 1 600 nm, kuweta plastikowa Eppendorf, pakowane oddzielnie, (również RNase-free, DNase-free) i protein-free, PCR clean, 50 – 2000 µL,80 szt., 1 op
•    kuweta plastikowa do pomiarów w zakresie Vis, maks. objętość napełniania 4.500 µL,    10x100, 1op
•    Zestaw startowy IsoTherm-System®, zawiera IsoSafe, IsoRack, 0 °C IsoPack i -21 °C IsoPack, do probówek 1,5/2,0 ml    1op
 

Zamówienia prosimy składać w ciągu 7 dni na adres mail: mariola_wrochna@sggw.pl

 

Warszawa, 13/03/2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Samodzielny Zakład Przyrodniczych Podstaw Ogrodnictwa
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówieniu na zakupu pipet

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

•    Eppendorf Reference® 2, 3-pack, jednokanałowa, zmienna, Opcja 1: 0,5 – 10 µL, 10 – 100 µL, 100 – 1.000 µL, 1szt
•    Eppendorf Reference® 2, 3-pack, jednokanałowa, zmienna, Opcja 2: 2 – 20 µL żółty, 20 – 200 µL, 100 – 1.000 µL, 1szt.
•    Eppendorf Xplorer®, jednokanałowa, zmienna, 15 – 300 µL, pomarańczowy, 1szt

Zamówienia prosimy składać w ciągu 7 dni na adres mail: mariola_wrochna@sggw.pl

 

Warszawa, 13/03/2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Samodzielny Zakład Przyrodniczych Podstaw Ogrodnictwa
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówieniu na zakup Zestawu pudełek chłodzących na probówki PCR , ThermoCooler - 2 szt.

 

Zamówienia prosimy składać w ciągu 7 dni na adres mail: mariola_wrochna@sggw.pl

 

Warszawa, 13/03/2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Samodzielny Zakład Przyrodniczych Podstaw Ogrodnictwa
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówieniu na zakup :zakupu paletek do rozsady

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

 

 

 • Paletki rozsadowe białe, okrągłe,  24 otwory    Format (cm): 30x50, 100szt. ,5op
 • Podstawki pod paletki rozsadowe Format (cm): 30x50, 100szt, 1op

 

 

Zamówienia prosimy składać w ciągu 7 dni na adres mail: mariola_wrochna@sggw.pl


Warszawa, 13.03.2018 r.

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Leśny

Samodzielny Zakład Botaniki Leśnej

ul. Nowoursynowska  159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o  zamiarze udzielenia zamówienia na

zakup systemu pomiarowego z cyfrowym analizatorem obrazu.

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

Warszawa, 13/03/2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Fizjologicznych

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art.4d, ust.1., pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielonym zamówieniu na:

Zakup odczynnika do immunohistochemii (ERC/04/2018)

 

Zamówienia udzielono firmie:

SYMBIOS Sp. z o. o.

ul. Modrzewiowa 37

83-010 Rotmanka/Straszyn

 


Warszawa dn. 2018-03-12

 

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówienia na:

 

Dostawa przenośnych komputerów z oprogramowaniem do badań naukowych

 

Część 1 – dostawa laptopa Lenovo Legion Y520-15IKBN (80WK00EPPB) - 480GB SSD | 16GB z dodatkowym monitorem -   1 szt.

Część 2 – dostawa laptopa Dell Vostro 3568 (S064VN3568BTSPL01_1805) / 8GB RAM / 1TB HDD/ Win 10 PL -   z dodatkowym monitorem -   1 szt.

 

 

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 

 

 

 

 

 


09.03.2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Fizjologicznych

ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 24

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d, ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia na:

Zakup pipet jednokanałowych o zmiennej nastawie i dedykowanych do nich statywów

Jednocześnie informujemy, że ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

09.03.2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Fizjologicznych

ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 24

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d, ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia na:

Zakup pipet jednokanałowych i wielokanałowych zmiennych, pipetorów, statywów na pipety wraz z wyposażeniem

Jednocześnie informujemy, że ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

09/03/2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

ul. Nowoursynowska  159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o  zamiarze udzielenia zamówienia na zakup krótkich interferujących RNA (siRNA) (ERC/18/2018).

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

09/03/2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

ul. Nowoursynowska  159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o  zamiarze udzielenia zamówienia na zakup przeciwciała (ERC/17/2018).

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

09/03/2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

ul. Nowoursynowska  159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o  zamiarze udzielenia zamówienia na zakup roztworu do izolacji limfocytów (ERC/15/2018).

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

Warszawa, 8 marca 2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Technologii Drewna

Katedra Technologii i Przedsiębiorczości w Przemyśle Drzewnym

ul. Nowoursynowska 159/34, 02-776 Warszawa

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) oraz zarządzenia Rektora SGGW Nr 19 z dnia 16 kwietnia 2014 ogłasza informację o udzieleniu zamówienia na Dostawę i zakup głębokościomierzy, liniałów, płytek wzorcowych do urządzeń oraz statywu do badań w projekcie Biostrateg:

 

Zamówienia udzielono firmie: Gregorjan Paulina Kilian, ul. Fabryczna 11, 05-500 Łoziska

 

 

 

 

 

 


Warszawa 08/03/2018

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,

Wydział Nauk o Zwierzętach,

Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt,

Zakład Hodowli Bydła

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

          

 

Na podstawie regulaminu udzielenia zamówień publicznych na dostawy lub usługi służące wyłącznie  do celów prac  badawczych, eksperymentalnych, naukowych  lub rozwojowych albo z zakresu działalności kulturalnej,1 których wartość przekracza  wyrażoną w złotych równowartość kwoty netto 30.000 EURO, i jest  mniejsza od kwoty określonej  w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, z siedzibą ul. Nowoursynowska 166,02-787 Warszawa, zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej:

         

1. Zakup: Odczynniki chemiczne

2. Zakup: Odczynniki chemiczne

 

zostały wybrane oferty następujących firm:

 

w zakresie Części 1 – Zakup: Odczynniki chemiczne

Zrób Sobie Krem Kosmetyki Naturalne, Jana Kochanowskiego 18 A, 59-230 Prochowice,

NIP: 118-163-87-34

 

w zakresie Części 2 – Zakup: Odczynniki chemiczne

Life Technologies Polska Sp. z o.o., ul Bonifraterskiej 17, 00-203 Warszawa

NIP: 118 00 39 931

 

 

 


Warszawa 08/03/2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Fizjologicznych

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art.4d, ust.1., pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielonym zamówieniu na:

Zakup pojemników na odczynniki do pipet automatycznych, wielokanałowych (ERC/02/2018)

 

Zamówienia udzielono firmie:

SIGMA - ALDRICH Sp. z o. o.

ul. Szelągowska 30

 61-626 Poznań

 


 

Warszawa dn. 2018-03-07

 

 

 

07/03/2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Fizjologicznych

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art.4d, ust.1., pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielonym zamówieniu na:

Zakup płynu do łaźni wodnej (ERC/03/2018)

 

Zamówienia udzielono firmie:

VWR INTERNATIONAL Sp. z o.o.

 ul. Limbowa 5

80-175 Gdańsk


Warszawa dn. 2018-03-07

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego W Warszawie
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Doświadczalnictwa i Bioinformatyki
budynek 37,
ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d, ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielanym zamówieniu na zakup 40% Acrylamide/Bis Solution, 37,5:1, ilość: 1 opakowanie/500 ml

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 

 


Warszawa dn. 2018-03-07

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówienia na:

 

Dostawa odczynników do badań naukowych:

 

Część 1 - dostawa odczynników firmy Thermo-Fisher Scientific

Część 2 - dostawa odczynników firmy Sigma –Aldrich

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 


07/03/2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Fizjologicznych

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art.4d, ust.1., pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielonym zamówieniu na:

Zakup płytek do hodowli komórkowych oraz zestawu do oceny zanieczyszczenia mykoplazmą (ERC/01/2018)

 

Zamówienia udzielono firmie:

BLIRT S.A.

ul. Trzy Lipy 3/1.38

80-172 Gdańsk


Warszawa, 07.03.2018r.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Centrum Innowacji i Transferu Technologii
bud. 8, pok. 119   ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie
w związku z art. 4d, ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielanym zamówieniu na:

Ekspertyzę dotyczącą właściwości fizykochemicznych oraz możliwości wykorzystania substratów w procesie fermentacji anaerobowej.

 

Składanie ofert do dnia 19.03.2018r. godz. 16:00

 

Ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.


Warszawa, 05.03.2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Inżynierii Produkcji

Katedra Podstaw Inżynierii

Zakład Gospodarki Energetycznej

ul. Nowoursynowska 164

02-787 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o  zamiarze udzielenia zamówienia na dostawę stanowiska pomiarowego:

Symulator układu ogrzewania i chłodzenia budynku z możliwością magazynowania ciepła

Zestaw stanowić będą: kolektory słoneczne, pompa ciepła, zbiorniki na wodę, pompy, urządzenia do pomiaru: temperatury, ciśnienia, przepływu, energii elektrycznej i promieniowania słonecznego, chłodnice, wymienniki ciepła, naczynia przeponowe, zawory, odpowietrzniki, elementy konstrukcyjne, rury i przewody wraz z elementami pomocniczymi.

 

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.


05.03.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Fizjologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37.

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt 8a oraz art. 4 pkt 8b  ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o zakończeniu udzielenia zamówień na:

 1. Sukcesywna dostawa ciekłego azotu
 2. Zakup pipety elektronicznej 1-10ul
 3. Zakup higromycyny firmy Duchefa Biochemie
 4. Zestaw komputerowy iMac z oprogramowaniem

 

 


Warszawa, 02.03.2018r.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie  

Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

ul. Nowoursynowska  159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówienia na: zakup surowic do badań naukowych.

 

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

Warszawa, 02.03.2018r.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Centrum Innowacji i Transferu Technologii
bud. 8, pok. 119   ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie
w związku z art. 4, pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielonym zamówieniu na:

Usługi doradztwa w zakresie patentów i prowadzenie przez Wykonawcę spraw związanych
z ochroną własności przemysłowej Zamawiającego.

Zamówienia udzielono firmie:

Rzecznik patentowy Grażyna Padee
Al. Niepodległości 222 Kl. A lok. 20 , 00-663 Warszawa;  NIP: 9511311071

 

Warszawa dn. 2018-03-01

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówienia na:

 

Dostawę komory klimatycznej do hodowli Arabidopsis z wyposażeniem Adaptis A1000 AR  firmy CONVIRON do badań naukowych

 

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

01/03/2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

ul. Nowoursynowska  159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o  zamiarze udzielenia zamówienia na zakup zbuforowanego roztworu soli fizjologicznej bez jonów wapnia i magnezu (DPBS) (dostawy sukcesywne).

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

28/02/2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

ul. Nowoursynowska  159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o  zamiarze udzielenia zamówienia na zakup surowic (dostawy sukcesywne).

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

Warszawa, 27.02.2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Fizjologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37.

02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzielanym zapytaniu ofertowym na zakup:

 1. System do pomiaru zawartości chlorofilu
 2. Światłomierz Sekonic
 3. Zestaw komputerowy iMac z oprogramowaniem

Ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

27/02/2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

ul. Nowoursynowska  159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o  zamiarze udzielenia zamówienia na zakup plastików i materiałów laboratoryjnych (dostawy sukcesywne).

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 

Warszawa, 26.02.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

NIP 525-00-07-425

Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

Katedra Techniki i Projektowania Żywności

ul. Nowoursynowska 159C

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art.4d, ust.1., pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielonym zamówieniu na:

Homogenizator wraz z akcesoriami

Zamówienia udzielono firmie:

Wojciech Kaca „Donserv” ul. Spisaka 31, 02-495 Warszawa,

NIP 522-001-14-45

 


Warszawa dn. 2018-02-26

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówienia na:

 

       Dostawa akcesoriów laboratoryjnych do badań naukowych

Część 1 –  akcesoria laboratoryjne,  końcówki ,  probówki typ Eppendorf

Cześć 2 – akcesoria do Real Time dedykowane do aparatów firmy BIO-RAD

Część 3 – akcesoria laboratoryjne firmy VWR International

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

Warszawa 23.02.2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Fizjologicznych

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art.4d, ust.1., pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielonym zamówieniu na:

Zakup zestawu do izolacji limfocytów. Dostawy sukcesywne.

 

Zamówienia udzielono firmie:

BLIRT S.A.,

ul. Trzy Lipy 3/1.38,

80-172 Gdańsk


Warszawa, 22.02.2018
 
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Katedra Inżynierii Wodnej
ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa
 
działając na podstawie art. 4.8 Ustawa PZP (Dz. U. z 2015 r., Poz. 2164) oraz zarządzenia nr 18/2014 Rektora SGGW z dnia 16.04.2014 r. ogłasza informację o wynikach postępowania usługę ekspercką z zakresu rozbudowy metodyki waloryzacji potrzeb wodnych w ramach projektu Framwat (CE983). Wybrano następującą ofertę: Zespół: Dorota Pusłowska-Tyszewska, Wojciech Frątczak, Warszawa.

Warszawa 22.02.2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Fizjologicznych

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art.4d, ust.1., pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielonym zamówieniu na:

Zakup zestawu do aktywacji limfocytów. Dostawy sukcesywne.

 

Zamówienia udzielono firmie:

MEDianus Sp. z o.o.,

ul. Cystersów 13/2,

31-553 Kraków

 

Warszawa, 22.02.2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Katedra Inżynierii Wodnej

ul. Nowoursynowska 166

02-787 Warszawa

 

 

działając na podstawie art. 4.8 Ustawa PZP (Dz. U. z 2015 r., Poz. 2164) oraz zarządzenia nr 18/2014 Rektora SGGW z dnia 16.04.2014 r. ogłasza informację o wynikach postępowania usługę ekspercką z zakresu rozbudowy metodyki waloryzacji potrzeb wodnych w ramach projektu Framwat (CE983). Wybrano następującą ofertę: Zespół: Dorota Pusłowska-Tyszewska, Wojciech Frątczak, Warszawa.

Więcej informacji: http://wbis.sggw.pl/2017/12/05/framwat-zapytanie-ofertowe-na-uslugi-doradcze-w-zakresie-badan-i-rozwoju/

Warszawa dn. 2018-02-22

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o  udzieleniu zamówienia na:

 

Dostawa odczynników do badań naukowych:

 

Część 1 - firmy Thermo Scientific ( Fermentas, Finzymes, Abgene), Prona

Część 2 – firmy dostawa odczynników firmy EURx

Część 3 - dostawa odczynników firmy Thermo-Fisher Scientific

Część 4 – dostawa odczynników firmy Merck

Część 5 - dostawa odczynników firmy POCH

Część 6 – dostawa odczynników firmy Roth, Linegal

Część 7 – dostawa odczynników firmy Duchefa

Część 8 – dostawa odczynników firmy New England BioLabs

Część 9 - dostawa odczynników firmy Takara

Część 10 - dostawa odczynników firmy Qiagen

Część 11- dostawa odczynników firmy Sigma –Aldrich

Część 12 – dostawa odczynników firmy BIOCHEMdevelopment

 

Warszawa dn. 2018-02-22

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o  udzieleniu zamówienia na:

 

Dostawę mikroskopu odwróconego z wyposażaniem do badań naukowych 

Warszawa 21/02/2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art.4d, ust.1., pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o unieważnieniu postępowania na:

Zakup odczynnika do RT-PCR (ERC/05/2018)

 

Uzasadnienie:

Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania z uwagi na wadę opisu przedmiotu zamówienia i brak określenia w zapytaniu ofertowym sposobu badania produktu równoważnego pod kątem zgodności z wymaganym przez Zamawiającego.

Charakter wady jest nieusuwalny, nie ma możliwości zmiany opisu przedmiotu zamówienia po terminie składania ofert. W związku z powyższym zachodzi konieczność unieważnienia przedmiotowego postępowania.


Warszawa, 20 lutego 2018 rok

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Technologii Drewna

Katedra Technologii i Przedsiębiorczości w Przemyśle Drzewnym

ul. Nowoursynowska 159/34, 02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie

w związku z art. 4d, ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.)  ogłasza informację

o zamiarze udzielaniu zamówienia na Dostawę i zakup głębokościomierzy, liniałów, płytek wzorcowych do urządzeń  do badań w projekcie Biostrateg.

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia :       

 

a) 3 głębokościomierze o parametrach:

- zakres pomiarowy: 2 x 0-150 mm i 0-300

- działka elementarna: 0,001 mm

- transmisja danych

b) 3 statywy magnetyczne przegubowe o parametrach:

- chromowe / aluminiowe kolumny

- podstawa magnetyczna „V”

- magnes z przełącznikiem ON/OFF

- siła magnetyczna 800N

- zasięg ramienia: do 320 mm i większy

c) 2 liniały elektroniczne o parametrach:

- zakres pomiarowy: do 450-500 i do 1000 mm

- działka elementarna: 0,01 mm

- max błąd pomiaru: +/- 0,04 (dla zakresu do 500 mm) oraz +/- 0,07  (dla zakresu do 1000 mm)

- transmisja danych

d) zestaw płytek wzorcowych:

- o klasie tolerancji 0

e) 2 liniały wzorcowe:

- długość 500mm i 1000mm

- klasa 0

f) 1 stanowisko pomiarowe o parametrach:

- granitowa płyta pomiarowa

- wymiary 400 x 400 x ≥50mm

- klasa dokładności 00

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 

 

 

Warszawa, 19.02.2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Fizjologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37.

02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzielanym zapytaniu ofertowym na zakup:

 1. Sukcesywna dostawa ciekłego azotu
 2. Zakup pipety elektronicznej 1-10ul
 3. Zakup higromycyny firmy Duchefa Biochemie

Ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,

Wydział Nauk o Zwierzętach,

Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt,

Zakład Hodowli Bydła

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

          

 

Na podstawie regulaminu udzielenia zamówień publicznych na dostawy lub usługi służące wyłącznie  do celów prac  badawczych, eksperymentalnych, naukowych  lub rozwojowych albo z zakresu działalności kulturalnej,1 których wartość przekracza  wyrażoną w złotych równowartość kwoty netto 30.000 EURO, i jest  mniejsza od kwoty określonej  w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, z siedzibą ul. Nowoursynowska 166,02-787 Warszawa, zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej:

         

Usługi zaprojektowania, wykonania oraz administrowania strony internetowej w trakcie trwania projektu.

 

zostały wybrane oferty następujących firm:

 

w zakresie: Usługi zaprojektowania, wykonania oraz administrowania strony internetowej w trakcie trwania projektu.

WiDI ART Sp. z o.o. 35-326 Rzeszów, Al. Rejtana 23/1.2.

NIP: 813-372-92-99

 

 


Warszawa 16.02.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Nauk o Zwierzętach
Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt,
ul. Ciszewskiego 8 bud. nr 23
02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d ust. 1 pkt 1ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia na:

Zakup odczynników chemicznych

 Krótki opis przedmiotu zamówienia:

L.P

Nazwa

Pojemność opakowania

Ilość opakowań

1

gliceryna

1 kg

7 szt.

2

mocznik

1 kg

7 szt.

3

witamina C

100 g

8 szt.

4

D-pantenol

1 kg, roztwór 75%

7 szt.

5

glikol propylenowy

1 kg

7 szt.

6

mleczan sodu

1 kg

7 szt.

7

kolagen+elastyna

1 kg

7 szt.

8

sorbitol

1 kg

7 szt.

9

ekstrakt z nagietka

50g

8 szt.

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

Osoba do kontaktu: Marcin Gołębiewski; e-mail:marcin_golebiewski@sggw.pl


Warszawa 16.02.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Nauk o Zwierzętach
Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt,
ul. Ciszewskiego 8 bud. nr 23
02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d ust. 1 pkt 1ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia na:

Zakup odczynników chemicznych

 Krótki opis przedmiotu zamówienia:

L.P

Nazwa

1

Human Mammary Epithelial Cells (HMEC)

2

Image-IT™ DEAD Green™ Viability Stain

3

Image-iT™ Green Hypoxia Reagent

4

Western-Star™ Immunodetection System with Goat Anti-Rabbit IgG AP conjugate

5

Western-Star™ Immunodetection System with Goat Anti-Mouse IgG + IgM AP conjugate

6

SureCast™ Acrylamide Solution (40%)

7

Pierce™ LDH Cytotoxicity Assay Kit

8

CyQUANT™ Cell Proliferation Assay Kit, for cells in culture

9

Premo™ FUCCI Cell Cycle Sensor (BacMam 2.0)

10

HBSS, no calcium, no magnesium, no phenol red 20 x 100 mL

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

Osoba do kontaktu: Marcin Gołębiewski; e-mail:marcin_golebiewski@sggw.pl


Warszawa, 16.02.2018r.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Centrum Innowacji i Transferu Technologii
bud. 8, pok. 119   ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art.4d, ust.1., pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielonym zamówieniu na:

Usługę badawczą polegającą na opracowaniu koncepcji, wykonaniu, montażu i rozruchu technologicznym stanowiska do badania wpracowania złóż uzdatniających wody podziemne.

Zamówienia udzielono firmie:

Granimex W. Granops sp j., ul. Trąmpczyńskiego 18, 61-414 Poznań; NIP: 7831611342;


W-wa 16/02/2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

ul. Nowoursynowska  159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o  zamiarze udzielenia zamówienia na: zakup odczynników: cytokin i przeciwciał do programowania psich limfocytów oraz zestawów ELISA. Dostawy sukcesywne

 

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


W-wa16/02/2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

ul. Nowoursynowska  159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o  zamiarze udzielenia zamówienia na: zakup odczynników i buforów do prowadzenia hodowli limfocytów i detekcji białek. Dostawy sukcesywne

 

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


W-wa 16/02/2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

ul. Nowoursynowska  159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o  zamiarze udzielenia zamówienia na: zakup odczynników: przeciwciał do fenotypowania psich limfocytów oraz odczynników do detekcji białek. Dostawy sukcesywne

 

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 

 

 

 

 

 


W-wa 16/02/2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

ul. Nowoursynowska  159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o  zamiarze udzielenia zamówienia na: zakup plastików laboratoryjnych. Dostawy sukcesywne

 

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na zakup Epoxy embedding medium z firmy SIGMA przeznaczonego do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

 • Epoxy embedding medium nr kat. 45345-1l-F – 3 l

 

 

Zamówienia udzielono firmie SIGMA-ALDRICH Sp. z o.o., ul. Szelągowska30, 61-626 Poznań

 


 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

NIP 525-00-07-425

Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

Katedra Techniki i Projektowania Żywności

ul. Nowoursynowska 159C

02-776 Warszawa

 

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie 
w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia na dostawę drobnych materiałów laboratoryjnych oraz odczynników chemicznych w związku z realizacją projektu pt. „Mikrokapsułkowanie jako technika zwiększania aplikacyjności beta-glukanu w przemyśle spożywczym” (LIDER/25/0022/L-7/15/NCBR/2016).

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Drobne materiały laboratoryjne oraz odczynniki chemiczne.

 

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


13.02.2018 Warszawa

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Żywności

Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji

ul. Nowoursynowska 159C bud. nr 32

                                                                                                                                                                                                                                02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza konkurs ofert na zakup odczynnika chemicznego:


- dihydroxyaceton (DHA)  do syntezy 250 g - 3 opakowania

Jednocześnie informujemy, że ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.
Osoba do kontaktu: mgr Katarzyna Rybak     katarzyna_rybak@sggw.pl


Warszawa, 14 lutego 2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Technologii Drewna

Katedra Technologii i Przedsiębiorczości w Przemyśle Drzewnym

ul. Nowoursynowska 159/34, 02-776 Warszawa

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) oraz zarządzenia Rektora SGGW Nr 19 z dnia 16 kwietnia 2014 ogłasza informację o udzieleniu zamówienia na

Usługę wykonania i analizy badań materiałów podłogowych na wodnym ogrzewaniu podłogowym:

 

Zamówienia udzielono firmie Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

 

 

 

 


12.02.2018 Warszawa

WYBÓR

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Rada Uczelniana Samorządu Studentów

ul. Nowoursynowska 166

02-787 Warszawa

 

Dot.: przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie: Ustawa Prawa Zamówień Publicznych art. 4d ust. 1 pkt 2 Zarz. Nr 19 Rektora SGGW z dnia 16.04.2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych na dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych albo z zakresu działalności kulturalnej.

Postępowanie dotyczyło kompleksowej usługi organizacji imprezy kulturalnej, Juwenalia studenckie SGGW pod nazwą Ursynalia 2018, w dniach 08-09.06.2017r.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Rada Uczelniana Samorządu Studentów informuje o wyłonieniu najkorzystniejszej oferty:

Fundacja na rzecz studentów i absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego „Universitatis Varsoviensis, ul. Żwirki i Wigury 99, 02-089 Warszawa”

 

 

 


Warszawa, 12.02.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzielanym zapytaniu ofertowym na  zakup Epoxy embedding medium z firmy SIGMA

 przeznaczonego do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

 • Epoxy embedding medium nr kat. 45345-1l-F – 3 l

 

 

 

 


Warszawa, 12.02.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Technologii Drewna

Katedra Technologii i Przedsiębiorczości w Przemyśle Drzewnym

ul. Nowoursynowska 159/34, 02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie

w związku z art. 4d, ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.)  ogłasza informację

o zamiarze udzielaniu zamówienia na Dostawę i zakup głębokościomierzy, liniałów, płytek wzorcowych do urządzeń  do badań w projekcie Biostrateg.

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia :       

 

a) 3 głębokościomierze z możliwością zamocowania w statywach z punktu (b) o parametrach:

- zakres pomiarowy: 2 x 0-150 mm i 0-300

- działka elementarna: 0,001 mm

- transmisja danych

b) 3 statywy magnetyczne przegubowe z możliwością zamocowania głębokościomierzy z punktu (a) o parametrach:

- chromowe / aluminiowe kolumny

- podstawa magnetyczna „V”

- magnes z przełącznikiem ON/OFF

- siła magnetyczna 800N

- zasięg ramienia: do 320 mm i większy

c) 2 liniały elektroniczne o parametrach:

- zakres pomiarowy: do 450-500 i do 1000 mm

- działka elementarna: 0,01 mm

- max błąd pomiaru: +/- 0,04 (dla zakresu do 500 mm) oraz +/- 0,07  (dla zakresu do 1000 mm)

- transmisja danych

d) zestaw płytek wzorcowych:

- o klasie tolerancji 0

e) 2 liniały wzorcowe:

- długość 500mm i 1000mm

- klasa 0

f) 1 stanowisko pomiarowe o parametrach:

- granitowa płyta pomiarowa

- wymiary 400 x 400 x ≥50mm

- klasa dokładności 00

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 

 

 


Warszawa, 12.02.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

NIP 525-00-07-425

Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

Katedra Techniki i Projektowania Żywności

ul. Nowoursynowska 159C

02-776 Warszawa

 

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie 
w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia na dostawę homogenizatora wraz z akcesoriami w związku z realizacją projektu pt. „Mikrokapsułkowanie jako technika zwiększania aplikacyjności beta-glukanu w przemyśle spożywczym” (LIDER/25/0022/L-7/15/NCBR/2016).

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Elektroda z wbudowanym czujnikiem temperatury:

 

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


8/02/2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

ul. Nowoursynowska  159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o  zamiarze udzielenia zamówienia na: zakup odczynników: przeciwciał i buforów do barwienia, odczynników do hodowli komórkowych oraz odczynników do badań ekspresji genów. Dostawy sukcesywne    

 

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

Warszawa, 8.02.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Nauk o Zwierzętach
Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt,
ul. Ciszewskiego 8 bud. nr 23
02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówienia na

Czytnik mikropłytek - sztuk 1

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

 

 • Dotykowy ekran LCD.
 • Możliwość przeprowadzenia 12 różnych testów na jednej płytce
 • 8 kanałowy system optyczny z APCS - automatycznym systemem pozycjonowania odczytu w stosunku do środka dołka płytki pozwalający na optymalne warunki pomiaru i jego wysoką precyzję pomiaru.
 • Możliwość pomiaru jedną lub dwoma długościami fal.
 • Walidacja do pracy z ludzkimi hormonami oraz białkami mięśni i krwi .
 • Wiele możliwości eksportowania danych wraz z możliwością utworzenia raportu płytki.
 • Automatyczna regulacja i kalibracja lampy.
 • Możliwość podłączenia urządzenia do komputera wraz z oprogramowaniem.
-         Wymagana certyfikacja do badań medycznych CE-IVD.
-         Fotodetektor: Krzemowa fotodioda.
-         Źródło światła: Wolframowa lampa halogenowa
-         Zakres długości fali: 400-800nm
-         Zakres wskazań: 0.000~4.000OD
-         Rozdzielczość: 0.001OD
-         Dokładność: ±1.0% przy 1.0OD, 450nm
-         Standardowe filtry: 405, 450, 492, 630nm + możliwość dołożenia niestandardowych.

Transport wliczony w cenę zamówienia

Osoba do kontaktu: Witold Rant, e-mail: witold_rant@sggw.pl, tel. 225936566

06/02/2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Fizjologicznych

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art.4d, ust.1., pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielonym zamówieniu na:

Zakup buforu oraz odczynników do doświadczeń z zakresu biologii molekularnej

 

Zamówienia udzielono firmie:

HURT-CHEM HURTOWNIA

ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH Piotr Bartocha

ul. Boczna 10, Duchnice

05-850 Ożarów Mazowiecki

 

 

 

Warszawa 05.02.2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Fizjologicznych

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art.4d, ust.1., pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielonym zamówieniu na:

Zakup plastików laboratoryjnych. Dostawy sukcesywne.

 

Zamówienia udzielono firmie:

GRAŻYNA KONECKA DIAG- MED.

ul. Stanisława 50

 05-850 Pruszków

 

 

02/02/2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

ul. Nowoursynowska  159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o  zamiarze udzielenia zamówienia na: prowadzenie pracy badawczej nad optymalną metodą łączenia leków antynowotworowych z ferrytyną, metody przechowywania ferrytyny z lekami oraz metodą kontroli jakości ferrytyny i ferrytyny z lekiem.

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

02/02/2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

ul. Nowoursynowska  159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o  zamiarze udzielenia zamówienia na: prowadzenie pracy badawczej nad mechanizmem przekazywania ferrytyny z makrofagów do komórki nowotworowej.

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

02/02/2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

ul. Nowoursynowska  159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o  zamiarze udzielenia zamówienia na: prowadzenie pracy badawczej – obrazowanie PET myszy z nowotworem 4T1/ CT26 nastrzykniętych dożylnie makrofagami zawierającymi ferrytynę połączoną z radioizotopem.

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

Warszawa, 02.02.2018r.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Centrum Innowacji i Transferu Technologii
bud. 8, pok. 119   ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie
w związku z art. 4d, ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielanym zamówieniu na:

Usługę badawczą w zakresie analizy dostarczonych rozwiązań projektowych dot. modelu cyfrowego obudowy instrumentu geodezyjnego, wybór optymalnego projektu, budowa modelu cyfrowego oraz wydruk w 3D demonstratora.

 

Składanie ofert do dnia do dnia 12.02.2018r. godz. 12:00

 

Ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

Warszawa dnia 02.02.2018r.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego W Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Biochemii
budynek 37, parter, ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d, ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzieleniu  zamówienia na sukcesywną dostawę  odczynników do badań naukowych niżej wymienionych firm:

Roth

Avantor Performance Materials Poland S.A

Thermo Scientific

Sigma Aldrich/MERCK
Eurx

Novagen

Bio-Rad

GE Healthcare

Bachem

Agrisera Antibodies

ATCCC

BTL

UWAGA!

Poniższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

31/01/2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Fizjologicznych

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art.4d, ust.1., pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielonym zamówieniu na:

Zakup probówek oraz płytek do hodowli

 

Zamówienia udzielono firmie:

GRAŻYNA KONECKA DIAG- MED

 ul. Stanisława 50

 05-800 Pruszków


31/01/2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Fizjologicznych

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art.4d, ust.1., pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielonym zamówieniu na:

Zakup przeciwciała oraz barwników fluorescencyjnych

 

Zamówienia udzielono firmie:

LIFE TECHNOLOGIES POLSKA Sp. z o.o.

ul. Bonifraterska 17

 00-203 Warszawa


31/01/2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Fizjologicznych

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art.4d, ust.1., pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielonym zamówieniu na:

Zakup ludzkiego czynnika stymulującego kolonie makrofagowe M-CSF

 

Zamówienia udzielono firmie:

BIOCOURSE.PL DARIUSZ JASTRZĘBSKI Sp. z o.o.

ul. Staromiejska 6/10 D

40-013 Katowice


31/01/2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Fizjologicznych

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art.4d, ust.1., pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielonym zamówieniu na:

Zakup barwników

 

Zamówienia udzielono firmie:

MEDIANUS Sp. z o.o.

 ul. Cystersów 13/2

 31-553 Kraków


Warszawa, 30.01.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Fizjologicznych

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art.4d, ust.1., pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielonym zamówieniu na:

Zakup odczynników: przeciwciał i buforów do barwienia, odczynników do hodowli komórkowych oraz odczynników do badań ekspresji genów.  Dostawy sukcesywne.

 

Zamówienia udzielono firmie:

Life Technologies Polska Sp. z o.o.,

 ul. Bonifraterska 17,

00-203 Warszawa

 

 


Warszawa, 30.02.2018 r

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Technologii Drewna

Katedra Technologii i Przedsiębiorczości w Przemyśle Drzewnym

ul. Nowoursynowska 159/34, 02-776 Warszawa

  Na podstawie § 67 ust.1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o zamiarze udzielania zamówienia na Usługę wykonania i analizy badań materiałów podłogowych na wodnym ogrzewaniu podłogowym .

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia :       

Badania 3-warstwowej deski podłogowej przyklejonej do wylewki z systemem wodnego ogrzewania podłogowego. Badania wykonane według następujących wytycznych:

Badane cechy- Zachowanie posadzki na wodnym ogrzewaniu podłogowym

Przyjęta metodyka:

- wykonanie wylewki wraz z rozprowadzeniem i podłączeniem przewodów grzewczych;

- zamocowanie czujników temperatury w górnej warstwie wylewki (6 termopar);

- ułożenie posadzki z desek warstwowych, przygotowanych przez Zamawiającego;

- zamocowanie czujników temperatury na powierzchni posadzki (12 termopar) oraz reperów do pomiarów zmian wymiarów liniowych;

- stopniowe podnoszenie temperatury posadzki do uzyskania wartości docelowej;

- badania posadzki w czasie działania ogrzewania podłogowego;

- rejestrację temperatury i wilgotności względnej powietrza w pomieszczeniu, przez cały okres trwania badania;

- badania posadzki po wyłączeniu ogrzewania;

Ogrzewanie będzie miało charakter cyklicznie zmienny tzn. będzie włączane i wyłączane w ustalonym interwale godzin.

Badaniu poddane zostaną 4 modele podłogi.

Wymiar jednego modelu podłogi to w przybliżeniu 3,0m x 1,7m.

Temperatura powietrza w pomieszczeniu, w którym prowadzone będą badania- 18 do 24°C.

Wilgotność względna powietrza- 30 do 70% (monitorowana cogodzinnie).

Straty ciepła zostać mają wyrażone różnicą temperatury na wyjściu i temperatury pod i na powierzchni posadzki.

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 

 


Warszawa  30.01.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

                                                                              Biblioteka Główna

                                                        Ul. Nowoursynowska 161 bud. Nr 48

                                                                              07-787 Warszawa

 

    Na podstawie § 67 ust.1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  ( Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza  informację o udzielonym zamówieniu na usługę:

Licencja, serwisowanie, dostęp do aktualizacji oraz bieżąca pomoc techniczna systemu bibliotecznego Aleph.

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania  ofert.


30/01/2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

ul. Nowoursynowska  159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o  zamiarze udzielenia zamówienia na: zakup odczynnika do RT-PCR.

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


30/01/2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

ul. Nowoursynowska  159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o  zamiarze udzielenia zamówienia na: zakup odczynnika do immunohistochemii.

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.


Warszawa, 29.01.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o  udzieleniu zamówienia na:

 

Dostawa akcesoriów laboratoryjnych do badań naukowych

Część 1 - pipeta  wielokanałowa Metler Toledo wraz z dedykowanymi końcówkami.

Część 2 - pipeta automatyczna firmy Gilson.

Część 3 – pipeta 12-kanałowa  firmy Capp.

Część 4 -  zestaw pipet firmy Eppendorf wraz z uchwytem ściennym i akcesoriami.

Część 5 - zestaw pipet firmy Tacta z wyposażeniem oraz z dedykowanymi końcówkami.

Część 6 - materiały do hodowli komórek, izolacji białek i akcesoria.

Część 7 - końcówki dedykowane do pipet HTL.

Część 8 - końcówki typ Eppendorf  i inne akcesoria.

Część 9 – stripy firmy Axygen.

 

 

 

 


Warszawa, 29.01.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o  udzieleniu zamówienia na:

 

 

Dostawa odczynników chemicznych do badań naukowych  

Część 1- dostawa odczynników firmy Sigma-Aldrich.

Część 2 – dostawa odczynników firmy Merck.

Część 3 – dostawa odczynników firmy Solulink.

Część 4 – dostawa odczynników firmy Beckman Coulter.

Część 5- dostawa odczynników firmy Thermo Scientific ( Fermentas, Finzymes, Abgene), Prona .

Część 6 – dostawa odczynników firmy VWR Chemicals.

Część 7 – dostawa odczynników firmy Amresco.

Część 8 – dostawa odczynników firmy New England BioLabs.

Część 9 - dostawa odczynników firmy ARMAR-Chemicals.

Część 10 - dostawa odczynników firmy Qiagen.

Część 11 - dostawa odczynników firmy EURx.

 


Warszawa, 29.01.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o  udzieleniu zamówienia na:

 

 

Dostawa odczynników chemicznych do badań naukowych  firmy Thermo Scientific ( Fermentas, Finzymes, Abgene), Prona .

 

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 


Warszawa, 29.01.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówienia na:

 

Dostawę mikroskopu odwróconego z wyposażaniem do badań naukowych

 

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 

 


Warszawa, 29.01.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówienia na:

 

Dostawa odczynników do badań naukowych:

 

Część 1 - firmy Thermo Scientific ( Fermentas, Finzymes, Abgene), Prona

Część 2 – firmy dostawa odczynników firmy EURx

Część 3 - dostawa odczynników firmy Thermo-Fisher Scientific

Część 4 – dostawa odczynników firmy Merck

Część 5 - dostawa odczynników firmy POCH

Część 6 – dostawa odczynników firmy Roth, Linegal

Część 7 – dostawa odczynników firmy Duchefa

Część 8 – dostawa odczynników firmy New England BioLabs

Część 9 - dostawa odczynników firmy Takara

Część 10 - dostawa odczynników firmy Qiagen

Część 11- dostawa odczynników firmy Sigma –Aldrich

Część 12 – dostawa odczynników firmy BIOCHEMdevelopment

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 


Warszawa, 24.01.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na zakup czterotlenku osmu   przeznaczonego do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

czterotlenek osmu 99,95% czda – 20X100mg  

 

Zamówienia udzielono firmie Merck  Sp. z o.o.,  ul. Jutrzenki 137, 02-231 Warszawa


24/01/2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

ul. Nowoursynowska  159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o  zamiarze udzielenia zamówienia na: zakup płynu do łaźni wodnej.

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.


24/01/2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

ul. Nowoursynowska  159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o  zamiarze udzielenia zamówienia na: zakup płytek do hodowli komórkowych oraz zestawu do oceny zanieczyszczenia mykoplazmą.

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


Warszawa, 23.01.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Medycyny Weterynaryjnej,
Katedra Nauk Przedklinicznych

ul. Ciszewskiego 8 , 02-786 Warszawa

 

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza konkurs ofert  nr 01/KNP/WMW/2018:

 

„ZAKUP LAPTOPA  DLA  KATEDRY NAUK PRZEDKLINICZNYCH

WYDZIAŁU MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ SGGW W WARSZAWIE”

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

- Laptop

 

Ogłoszenie  nie stanowi zaproszenia do składania ofert.


22/01/2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

ul. Nowoursynowska  159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o  zamiarze udzielenia zamówienia na: zakup pojemników na odczynniki do pipet automatycznych, wielokanałowych.

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 

 

 

 

 

 


Warszawa, 19.01.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzielanym zapytaniu ofertowym na  zakup czterotlenku osmu przeznaczonego do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

czterotlenek osmu 99,95% czda – 20x100mg

 

 

 


Warszawa, 19.01.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

NIP 525-00-07-425

Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

Katedra Techniki i Projektowania Żywności

ul. Nowoursynowska 159C

02-776 Warszawa

 

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie 
w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia na dostawę homogenizatora wraz z akcesoriami w związku z realizacją projektu pt. „Mikrokapsułkowanie jako technika zwiększania aplikacyjności beta-glukanu w przemyśle spożywczym” (LIDER/25/0022/L-7/15/NCBR/2016).

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Homogenizator:

1.   Elektroniczna stabilizacja prędkości

2.   Wyświetlacz LCD zadanej i aktualnej prędkości obrotowej

3.   Maksymalna objętość homogenizowanej próbki 1500 ml

4.   Zakres prędkości obrotowej minimum: 4 000 ÷ 33 000 obr/min

5.   Moc urządzenia minimum 1000 W

 

Końcówka homogenizująca:

1.   Narzędzie do homogenizacji materiałów lepkich

2.    Średnica wałka 10 mm

3.   Długość wałka 205 mm

4.   Liczba zębów: rotor-2, stator- 9

5.   Średnica statora: wewnętrzna – 13,3 mm, zewnętrzna 17 mm

6.   Średnica zewnętrzna rotora 12,5 mm

 

Statyw z uchwytem:

1.   Statyw z prostokątną podstawą o wymiarach minimum 330 x 200 mm, wyposażony w uchwyt ze stali kwasoodpornej

2.   Wysokość statywu  minimum 690 mm, średnica prętu minimum16 mm

 

 

 

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia:

 

Dr inż. Marcin Kurek

Katedra Techniki i Projektowania Żywności WNoŻCiK

ul. Nowoursynowska 159c, (Budynek 32), pok. A109

02-776 Warszawa

Tel. +48 22 593 70 78

 

 

Termin składania ofert: 24.01.2018r.

 

 

 


18/01/2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

ul. Nowoursynowska  159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o  zamiarze udzielenia zamówienia na: zakup zestawu do aktywacji limfocytów. Dostawy sukcesywne  

 

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

18/01/2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Fizjologicznych

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art.4d, ust.1., pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielonym zamówieniu na:

Zakup przeciwciała

 

Zamówienia udzielono firmie:

LAB-JOT LTD Sp. z o.o. Sp. k.

 ul. Al. Jerozolimskie 214

02-486 Warszawa

18/01/2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Fizjologicznych

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art.4d, ust.1., pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielonym zamówieniu na:

Zakup zestawu do oczyszczania RNA

 

Zamówienia udzielono firmie:

QIALAB Sp. z o.o.

ul. Kątna 17

00-703 Warszawa

Warszawa, 18.01.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Biuro Prasowe
ul. Nowoursynowska 166, bud. 8, pok. 104
02-787 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie 
w związku z art. 4d, ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielanym zamówieniu na:
Zakup usługi monitoring mediów.

Zamówienie udzielono Firmie:

Instytut Monitorowania Mediów

Ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa

Warszawa, 17.01.2018r.

OGŁOSZENIE

o wyborze Partnerów do Projektu

do współpracy w zakresie przygotowania i realizacji projektu, w odpowiedzi na konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-UMO/17

na projekty dotyczące rozwoju ofert uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji
,, Uniwersytet Młodego Odkrywcy’’

ogłoszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Ogłoszenie dotyczy wyboru Partnerów spoza sektora finansów publicznych do Projektu, przygotowywanego przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-UMO/17 na projekty dotyczące rozwoju ofert uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji ,,Uniwersytet Młodego Odkrywcy’’ ogłoszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, w ramach w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w oparciu o zapisy art. 33 ustawy z dnia z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. 2014 poz. 1146) jako wnioskodawca (podmiot ubiegający się o dofinansowanie) w w/w konkursie ogłosił, w dniu 21 grudnia 2017 r., otwarty nabór Partnerów spoza sektora finansów publicznych do w/w konkurs na stronie Uczelni. 

W odpowiedzi na ogłoszenie nr POWR.03.01.00-IP.08-00-UMO/17 wpłynęła jedna oferta złożona przez Unię Pracodawców i Przedsiębiorców Przemysłu Mięsnego.  

W dniu tj.  15.01.2018 r., Komisja konkursowa, w oparciu o złożoną do Katedry Edukacji
i Kultury budynek 35, pok. 215 Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie propozycję współpracy, dokonała oceny formalnej i merytorycznej zgodnej z założonymi w ogłoszeniu kryteriami i postanowiła zaprosić Unię Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego do negocjacji w celu doprecyzowania podziału i zakresu zadań w ramach przygotowywanego projektu oraz innych kwestii niezbędnych do zawarcia umowy/porozumienia partnerstwa.

Warszawa, 17.01.2018r.

OGŁOSZENIE

o wyborze Partnerów do Projektu

do współpracy w zakresie przygotowania i realizacji projektu, w odpowiedzi na konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-UMO/17

na projekty dotyczące rozwoju ofert uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji
,, Uniwersytet Młodego Odkrywcy’’

ogłoszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Ogłoszenie dotyczy wyboru Partnerów spoza sektora finansów publicznych do Projektu, przygotowywanego przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-UMO/17 na projekty dotyczące rozwoju ofert uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji ,,Uniwersytet Młodego Odkrywcy’’ ogłoszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, w ramach w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w oparciu o zapisy art. 33 ustawy z dnia z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. 2014 poz. 1146) jako wnioskodawca (podmiot ubiegający się o dofinansowanie) w w/w konkursie ogłosił, w dniu 22 grudnia 2017 r., otwarty nabór Partnerów spoza sektora finansów publicznych do w/w konkurs na stronie Uczelni. 

W odpowiedzi na ogłoszenie nr POWR.03.01.00-IP.08-00-UMO/17 wpłynęła jedna oferta złożona przez Unię Pracodawców i Przedsiębiorców Przemysłu Mięsnego.  

W dniu 17 stycznia 2018 r., Komisja konkursowa, w oparciu o złożoną do Uniwersytetu Otwartego budynek 8, pok. 8a Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie propozycję współpracy, dokonała oceny formalnej i merytorycznej zgodnej z założonymi w ogłoszeniu kryteriami i postanowiła zaprosić Unię Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego do negocjacji w celu doprecyzowania podziału i zakresu zadań w ramach przygotowywanego projektu oraz innych kwestii niezbędnych do zawarcia umowy/porozumienia partnerstwa.

Warszawa, 17.01.2018r.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Centrum Innowacji i Transferu Technologii
bud. 8, pok. 119   ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie 
w związku z art. 4d, ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielanym zamówieniu na:

Usługę badawczą polegającą na opracowaniu koncepcji, wykonaniu, montażu i rozruchu technologicznym stanowiska do badania wpracowania złóż uzdatniających wody podziemne.

 

Składanie ofert do dnia do dnia 25.01.2018r. godz. 10:00

 

Ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

Warszawa, 17.01.2018r.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Centrum Innowacji i Transferu Technologii
bud. 8, pok. 119   ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art.4d, ust.1., pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielonym zamówieniu na:

Usługę badawczą w zakresie opracowania, montażu oraz uruchomienia prototypów bezprzewodowych akcelerometrów do monitoringu porodów krów mlecznych wraz z systemem bezprzewodowej transmisji danych.

Zamówienia udzielono firmie:

MICROLABS Sp. z o.o., Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, NIP: 958-16-61-801

Warszawa, 12.01.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Rada Uczelniana Samorządu Studentów

ul. Nowoursynowska 166

02-787 Warszawa

 

Podstawą prawną zamieszczenia jest Ustawa Prawa Zamówień Publicznych art. 4d ust. 1 pkt 2 Zarz. Nr 19 Rektora SGGW z dnia 16.04.2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych na dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych albo z zakresu działalności kulturalnej.

Postępowanie dotyczy wykonania przez zespoły muzyczne programów artystycznych składających się z utworów słowno-muzycznych podczas "Ursynaliów 2018”.

Jednocześnie informujemy, że ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.


Warszawa, 12.01.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Rada Uczelniana Samorządu Studentów

ul. Nowoursynowska 166

02-787 Warszawa

 

Podstawą prawną zamieszczenia jest Ustawa Prawa Zamówień Publicznych art. 4d ust. 1 pkt 2 Zarz. Nr 19 Rektora SGGW z dnia 16.04.2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych na dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych albo z zakresu działalności kulturalnej.

Postępowanie dotyczy kompleksowej usługi organizacji imprezy kulturalnej, Juwenalia studenckie SGGW pod nazwą Ursynalia 2018, w dniach 08-09.06.2018r.

Jednocześnie informujemy, że ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 


Warszawa, 11.01.2018r.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Centrum Innowacji i Transferu Technologii
bud. 8, pok. 119   ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie
w związku z art. 4, pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielanym zamówieniu na:

Usługi doradztwa w zakresie patentów i prowadzenie przez Wykonawcę spraw związanych
z ochroną własności przemysłowej Zamawiającego
.

 

Składanie ofert do dnia 19.01.2018r. godz. 10:00

 

Ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.


Warszawa, 10.01.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Nauk o Zwierzętach
Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt
budynek 23, parter , ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Informujemy, że w postępowaniu prowadzonym na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust. 1 pkt 1  z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o wynikach  postępowania na udzielenie zamówienia na dostawę

produktów laboratoryjnych z ofert  firm: Avantor Performancee Materials (gr.III), MyBioSource (gr. II), Sigma Aldrich  (gr.I).

Wybrano nast. oferty:

Gr. I - Sigma-ALDRICH Sp. z o.o.. ul. Szelągowska 30. 61-626 Poznań

Gr. II -   Immonogen Polska, ul Bernardyńska 16b/104, 02-904 Warszawa.

Gr. II - Hurt-chem s.c., ul. Boczna 10, 05-850 Duchnice

 


09/01/2018, Warszawa

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

ul. Nowoursynowska  159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o  zamiarze udzielenia zamówienia na: zakup zestawu do izolacji limfocytów. Dostawy sukcesywne  

 

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 


Warszawa, 9 stycznia 2018 r.

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW

do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu nr POWR.03.01.00-IP.08-00-UMO/17

w programie „Uniwersytet Młodego Odkrywcy”

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Żywności jako Wnioskodawca (podmiot ubiegający się o dofinansowanie)

w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

– Konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-UMO/17

na projekty w programie „Uniwersytet Młodego Odkrywcy”

ogłoszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

ogłasza otwarty nabór Partnerów do wspólnej realizacji projektu przygotowanego
w odpowiedzi na ww. konkurs.

Niniejsze ogłoszenie ma charakter informacyjny i nie stanowi ogłoszenia w rozumieniu przepisów o zamówieniach publicznych oraz o działalności pożytku publicznego.

 

I. Podmioty uprawnione do udziału w naborze:

Nabór, w oparciu o zapisy art. 33 ustawy z dnia z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2014 poz. 1146) dotyczy podmiotów spoza sektora finansów publicznych, które wniosą do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe oraz wspólnie z projektodawcą będą uczestniczyć w przygotowywaniu wniosku o dofinansowanie projektu, jak również w jego realizacji.

Partnerem nie może być podmiot wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania (o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) oraz zgodnie z art. 33 ust. 6 ustawy z dnia z 11 lipca 2014 r. podmiot powiązany z Wnioskodawcą w rozumieniu Załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26.06.2014 r.).

Partnerem nie może być również podmiot zalegający z należnościami publiczno-prawnymi.

 

II. Cel partnerstwa:

Współpraca przy opracowaniu i realizacji projektu przygotowywanego w odpowiedzi na konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-UMO/17, ogłoszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na projekty w programie „Uniwersytet Młodego Odkrywcy” dotyczący rozwoju oferty uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji.

III. Cel projektu:                                                                                                    

Celem projektu jest rozwój oferty uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji jako forum aktywności społecznej np. poprzez programy realizowane przy współpracy z organizacjami pozarządowymi, przyczyniające się do rozwoju kompetencji kluczowych, odpowiadających potrzebom rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa.

Projekt mają służyć realizacji celów POWER, w tym przede wszystkim podniesieniu kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa poprzez zwiększenie liczby osób, które podniosły kompetencje w ramach działań uczelni wspartych z EFS.

Planowany termin realizacji projektu: najwcześniej od czerwca 2018 r. przez okres  maksymalnie 24 miesięcy.

IV. W ramach projektu planowane są następujące działania:

 1. Zakres zadań i działań przewidzianych do realizacji w projekcie przewiduje wyłącznie opracowanie programów kształcenia  i realizację działań dydaktycznych wspólnie z  jednostkami samorządu terytorialnego lub organizacjami pozarządowymi dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 16 lat, służących rozwijaniu u jego uczestników kompetencji pozwalających na:

- rozbudzanie ich ciekawości poznawczej,

-stymulowanie intelektualnego aksjologicznego i społecznego rozwoju młodego pokolenia,

- inspirowanie do twórczego myślenia i rozwijania zainteresowań i pasji,

- propagowanie kultury innowacyjności,

- zapoznanie ze środowiskiem akademickim i uczelnią jako miejscem naukowego oglądu rzeczywistości,

- integrację lokalnej społeczności wokół ośrodków akademickich przez stworzenie warunków do prowadzenia zorganizowanych, pozaszkolnych zajęć edukacyjnych, popularyzatorskich, a także wsparcia działalności i podwyższenie jakości już prowadzonych zajęć.

 

Działania w ramach projektu mają umożliwić rozwój co najmniej trzech ze wskazanych poniżej kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych  tzw. transversal skills niezbędnych na rynku pracy:

- umiejętności matematyczno – przyrodnicze,

- umiejętności posługiwania się językami obcymi,

- ICT,

- umiejętności rozumienia (ang. literacy),

- kreatywności,

- innowacyjności,

- przedsiębiorczości,

- krytycznego myślenia,

- rozwiązywania problemów,

- umiejętności uczenia się,

- umiejętności pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy.

V. Proponowany zakres działań dla Partnerów:

 1. Współpraca z wnioskodawcą przy tworzeniu opisu merytorycznego projektu,
  w szczególności części opisów merytorycznych w zakresie zadań wykonywanych przez Partnera.
 2. Zgromadzenie i przygotowanie informacji niezbędnych do przygotowania wniosku
  o dofinansowanie projektu w zakresie danych finansowych oraz budżetu projektu.
 3. Realizacja działań w ramach projektu, w szczególności zgodnie z ustaleniami dokonanymi z wnioskodawcą.
 4. Współpraca w zakresie działań informacyjno-promocyjnych projektu.

VI. Wymogi dotyczące ofert:

 1. Oferty składane przez potencjalnych Partnerów należy przygotować w języku polskim na formularzu: Karta Zgłoszenia Partnera stanowiącej załącznik do niniejszego ogłoszenia.
 2. Do Karty Zgłoszenia Partnera należy dołączyć:
 • dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
 • statut (jeżeli dotyczy),
 • sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy.

Uwaga: Wszelkie dokumenty, w tym kserokopie złożonych do oferty dokumentów muszą być opatrzone pieczęcią podmiotu, aktualną datą, własnoręcznym podpisem osoby/osób uprawnionej/-ych do reprezentowania podmiotu oraz poświadczone za zgodność z oryginałem (dotyczy kserokopii).

VII. Miejsce i termin składania ofert:

 1. Ofertę (wypełnioną Kartę Zgłoszenia Partnera wraz z załącznikami) należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres:

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Wydział Nauk o Żywności

ul. Nowoursynowska 166

02-787 Warszawa

Budynek 8, pok. 8a

poniedziałek – piątek od godz. 9.00 do godz. 15.00

 1. Ofertę należy składać w zamkniętej kopercie oznaczonej w następujący sposób: „Zgłoszenie Partnera do współpracy w zakresie przygotowania i realizacji projektu, w odpowiedzi na konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-UMO/17 ogłoszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (Wydział Nauk o Żywności)”.
 2. Nie będą przyjmowane oferty lub załączniki przesyłane drogą elektroniczną.
 3. Zgodnie z zapisami art. 33 ustawy z dnia z 11 lipca 2014, oferty przyjmowane są przez okres 21 dni od dnia opublikowania przedmiotowego ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej SGGW. Na potrzeby otwartego naboru, przyjmuje się, że wskazany okres będzie liczony w dniach kalendarzowych. Ostatnim dniem jest 21 dzień od dnia opublikowania przedmiotowego ogłoszenia. Decyduje data wpływu do wskazanej w pkt 1 jednostki.

VIII. Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo:

 1. Negocjacji warunków realizacji działań z Partnerem.
 2. Unieważnienia naboru bez podania przyczyny.
 3. Zawieszenia naboru na każdym etapie.
 4. Dokonywania zmian w ogłoszeniu o otwartym naborze Partnerów w trakcie trwania naboru.
 5. Przedłużenia terminu rozstrzygnięcia.
 6. Wyboru jednego lub większej liczby Partnerów spośród zgłoszonych podmiotów.
 7. Podania do publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej (BIP SGGW) informacji o podmiotach wybranych do pełnienia funkcji Partnera.

IX. Kryteria wyboru oferty:

 1. Ocena złożonych zgłoszeń prowadzona będzie zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania podmiotów.
 2. Oferty złożone po terminie lub na niewłaściwym formularzu, bez wszystkich wymaganych załączników, przez nieuprawniony podmiot zostaną odrzucone ze względów formalnych.
 3. Oferty nieprawidłowe pod względem formalnym, nie będą poddane weryfikacji merytorycznej.
 4. Weryfikacja merytoryczna ofert dokonana zostanie z uwzględnieniem następujących kryteriów:

 

Kryteria oceny merytorycznej

Punktacja

1. Zgodność działania (profilu działalności) potencjalnego partnera z celami partnerstwa

0 – 10 pkt

2. Deklarowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa (zasoby)

0 – 20 pkt

3. Doświadczenie w realizacji projektów (zadań)  

0 – 20 pkt

 

Maksymalna liczba: 50 pkt

 1. Oferty zostaną odrzucone z powodów merytorycznych, jeżeli uzyskają łącznie ocenę
  25 i mniej punktów lub uzyskają przy zastosowaniu któregokolwiek z kryteriów 0 punktów.
 2. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie planuje wybrać w naborze co najmniej jeden podmiot, który zostanie zaproszony do negocjacji w celu doprecyzowania niezbędnych do zawarcia umowy/porozumienia partnerstwa. 
 3. Lista podmiotów zaproszonych do negocjacji oraz informacja o stronach umowy i zakresie ich zadań (podmiotach wybranych do pełnienia funkcji Partnera), zostanie ogłoszona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

 

X. Procedura odwoławcza:

 1. Podmiotom biorącym udział w naborze przysługuje prawo odwołania się od decyzji wskazującej wybranego partnera w terminie 3 dni kalendarzowych od daty jej opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej. Po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane złożone odwołania.
 2. Odwołanie należy złożyć w zamkniętej kopercie na adres składania ofert.
 3. Odwołanie zostanie rozpatrzone w terminie do 2 dni roboczych od daty jego otrzymania.
 4. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia odwołania przeprowadzone zostaną ponowne negocjacje z udziałem zainteresowanego podmiotu i podmiotu pierwotnie wybranego przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
 5. Po zakończeniu negocjacji w Biuletynie Informacji Publicznej zostanie opublikowana ostateczna decyzja wskazująca wybranego partnera.

 

XI. Postanowienia końcowe:

 1. W przypadku unieważnienia naboru Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakie poniósł z tego tytułu podmiot zainteresowany zgłoszeniem swojej kandydatury lub kandydat na partnera, który dokonał zgłoszenia, a w szczególności Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego nie ponosi odpowiedzialności za koszty przygotowania zgłoszenia.
 2. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiającej zawarcie umowy partnerstwa z wybranym w wyniku naboru partnerem, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie dopuszcza możliwość zawarcia umowy partnerstwa z podmiotem, który jako następny w kolejności został najwyżej oceniony.
 3. Udział Partnera w realizacji projektu nie jest gwarantowany i będzie on uzależniony od uzyskania dofinansowania ze środków UE.
 4. Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie internetowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Bezpośredni link do ogłoszenia o konkursie:

 

http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/konkursy---aktualne-nabory/umo17/

 

 

Karta Zgłoszenia

Warszawa, 8.01.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

NIP 525-00-07-425

Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

Katedra Techniki i Projektowania Żywności

ul. Nowoursynowska 159C

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art.4d, ust.1., pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielonym zamówieniu na:

Dozownik z zestawem końcówek oraz akcesoria laboratoryjne

Zamówienia udzielono firmie:

EPPENDORF POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Al. Jerozolimskie 212, 02-486 Warszawa,

NIP 7010276552


Warszawa, 05.01.2018r.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Centrum Innowacji i Transferu Technologii
bud. 8, pok. 119   ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie
w związku z art. 4d, ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielanym zamówieniu na:

Usługę badawczą polegającą na opracowaniu koncepcji, wykonaniu, montażu i rozruchu technologicznym stanowiska do badania wpracowania złóż uzdatniających wody podziemne.

 

Składanie ofert do dnia 15.01.2018r. godz. 10:00

 

Ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

Zamawiający, Centrum Innowacji i Transferu Technologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie informuje, iż unieważnia przedmiotowe postępowanie.

W w/w postępowaniu wpłynęła jedna oferta, której cena przewyższa kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Mając na uwadze powyższe Zamawiający postanawia jak na wstępie.

Warszawa, 05.01.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Biuro Prasowe
ul. Nowoursynowska 166, bud. 8, pok. 104
02-787 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie 
w związku z art. 4d, ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia na:
Zakup usługi monitoring mediów.

Składanie ofert do dnia do dnia 18.01.2018r. godz. 10:00.

Ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.


Warszawa 4.01.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Medycyny Weterynaryjnej,
Katedra Nauk Przedklinicznych

ul. Ciszewskiego 8 , 02-786 Warszawa

 

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza konkurs ofert nr 18/KNP/WMW/2017:

 

„DOSTAWA komór Ussinga wraz z uchwytami do montowania tkanek oraz jednokanałowych wzmacniaczy biologicznych

 dla KATEDRY NAUK PRZEDKLINICZNYCH

WYDZIAŁU MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ SGGW W WARSZAWIE”

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

- Komory Ussinga wraz z uchwytami do montowania tkanek – szt. 3

- Jednokanałowe wzmacniacze biologiczne – sz. 2

 

 

 

Ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.


 

Warszawa, 04.01.2018r.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Centrum Innowacji i Transferu Technologii
bud. 8, pok. 119   ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie
w związku z art. 4d, ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielanym zamówieniu na:

Usługę badawczą polegająca na opracowaniu i wykonaniu modelu rzeczywistego mechanizmu prowadząco-kopiującego sekcji roboczej pielnika wraz z systemem sterowania.

Składanie ofert do dnia 11.01.2018r. godz. 16:00

Ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

Warszawa, 03.01.2018 r.

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW

do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu nr POWR.03.01.00-IP.08-00-UMO/17

w programie „Uniwersytet Młodego Odkrywcy”

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Technologii Drewna jako Wnioskodawca (podmiot ubiegający się o dofinansowanie)

w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

– Konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-UMO/17

na projekty w programie „Uniwersytet Młodego Odkrywcy”

ogłoszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

ogłasza otwarty nabór Partnerów do wspólnej realizacji projektu przygotowanego
w odpowiedzi na ww. konkurs.

Niniejsze ogłoszenie ma charakter informacyjny i nie stanowi ogłoszenia w rozumieniu przepisów o zamówieniach publicznych oraz o działalności pożytku publicznego.

 

I. Podmioty uprawnione do udziału w naborze:

Nabór, w oparciu o zapisy art. 33 ustawy z dnia z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2014 poz. 1146) dotyczy podmiotów spoza sektora finansów publicznych, które wniosą do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe oraz wspólnie z projektodawcą będą uczestniczyć w przygotowywaniu wniosku o dofinansowanie projektu, jak również w jego realizacji.

Partnerem nie może być podmiot wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania (o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) oraz zgodnie z art. 33 ust. 6 ustawy z dnia z 11 lipca 2014 r. podmiot powiązany z Wnioskodawcą w rozumieniu Załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26.06.2014 r.).

Partnerem nie może być również podmiot zalegający z należnościami publiczno-prawnymi.

 

II. Cel partnerstwa:

Współpraca przy opracowaniu i realizacji projektu przygotowywanego w odpowiedzi na konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-UMO/17, ogłoszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na projekty w programie „Uniwersytet Młodego Odkrywcy” dotyczący rozwoju oferty uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji.

III. Cel projektu:                                                                                                    

Celem projektu jest rozwój oferty uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji jako forum aktywności społecznej np. poprzez programy realizowane przy współpracy z organizacjami pozarządowymi, przyczyniające się do rozwoju kompetencji kluczowych, odpowiadających potrzebom rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa.

Projekt mają służyć realizacji celów POWER, w tym przede wszystkim podniesieniu kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa poprzez zwiększenie liczby osób, które podniosły kompetencje w ramach działań uczelni wspartych z EFS.

Planowany termin realizacji projektu: najwcześniej od czerwca 2018 r. przez okres  maksymalnie 24 miesięcy.

IV. W ramach projektu planowane są następujące działania:

1.

- rozbudzanie ich ciekawości poznawczej,

-stymulowanie intelektualnego aksjologicznego i społecznego rozwoju młodego pokolenia,

- inspirowanie do twórczego myślenia i rozwijania zainteresowań i pasji,

- propagowanie kultury innowacyjności,

- zapoznanie ze środowiskiem akademickim i uczelnią jako miejscem naukowego oglądu rzeczywistości,

- integrację lokalnej społeczności wokół ośrodków akademickich przez stworzenie warunków do prowadzenia zorganizowanych, pozaszkolnych zajęć edukacyjnych, popularyzatorskich, a także wsparcia działalności i podwyższenie jakości już prowadzonych zajęć.

 

Działania w ramach projektu mają umożliwić rozwój co najmniej trzech ze wskazanych poniżej kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych  tzw. transversal skills niezbędnych na rynku pracy:

- umiejętności matematyczno – przyrodnicze,

- umiejętności posługiwania się językami obcymi,

- ICT,

- umiejętności rozumienia (ang. literacy),

- kreatywności,

- innowacyjności,

- przedsiębiorczości,

- krytycznego myślenia,

- rozwiązywania problemów,

- umiejętności uczenia się,

- umiejętności pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy.

V. Proponowany zakres działań dla Partnerów:

 1. Współpraca z wnioskodawcą przy tworzeniu opisu merytorycznego projektu,
  w szczególności części opisów merytorycznych w zakresie zadań wykonywanych przez Partnera.
 2. Zgromadzenie i przygotowanie informacji niezbędnych do przygotowania wniosku
  o dofinansowanie projektu w zakresie danych finansowych oraz budżetu projektu.
 3. Realizacja działań w ramach projektu, w szczególności zgodnie z ustaleniami dokonanymi z wnioskodawcą.
 4. Współpraca w zakresie działań informacyjno-promocyjnych projektu.

VI. Wymogi dotyczące ofert:

 1. Oferty składane przez potencjalnych Partnerów należy przygotować w języku polskim na formularzu: Karta Zgłoszenia Partnera stanowiącej załącznik do niniejszego ogłoszenia.
 2. Do Karty Zgłoszenia Partnera należy dołączyć:
 • dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
 • statut (jeżeli dotyczy),
 • sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy.

Uwaga: Wszelkie dokumenty, w tym kserokopie złożonych do oferty dokumentów muszą być opatrzone pieczęcią podmiotu, aktualną datą, własnoręcznym podpisem osoby/osób uprawnionej/-ych do reprezentowania podmiotu oraz poświadczone za zgodność z oryginałem (dotyczy kserokopii).

VII. Miejsce i termin składania ofert:

 1. Ofertę (wypełnioną Kartę Zgłoszenia Partnera wraz z załącznikami) należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres:

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Wydział Technologii Drewna

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

Katedra Fizyki

Budynek 34, pok. 69

poniedziałek – piątek od godz. 9.00 do godz. 15.00

 1. Ofertę należy składać w zamkniętej kopercie oznaczonej w następujący sposób: „Zgłoszenie Partnera do współpracy w zakresie przygotowania i realizacji projektu, w odpowiedzi na konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-UMO/17 ogłoszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju”.
 2. Nie będą przyjmowane oferty lub załączniki przesyłane drogą elektroniczną.
 3. Zgodnie z zapisami art. 33 ustawy z dnia z 11 lipca 2014, oferty przyjmowane są przez okres 21 dni od dnia opublikowania przedmiotowego ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej SGGW. Na potrzeby otwartego naboru, przyjmuje się, że wskazany okres będzie liczony w dniach kalendarzowych. Ostatnim dniem jest 21 dzień od dnia opublikowania przedmiotowego ogłoszenia. Decyduje data wpływu do wskazanej w pkt 1 jednostki.

VIII. Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo:

 1. Negocjacji warunków realizacji działań z Partnerem.
 2. Unieważnienia naboru bez podania przyczyny.
 3. Zawieszenia naboru na każdym etapie.
 4. Dokonywania zmian w ogłoszeniu o otwartym naborze Partnerów w trakcie trwania naboru.
 5. Przedłużenia terminu rozstrzygnięcia.
 6. Wyboru jednego lub większej liczby Partnerów spośród zgłoszonych podmiotów.
 7. Podania do publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej (BIP SGGW) informacji o podmiotach wybranych do pełnienia funkcji Partnera.

IX. Kryteria wyboru oferty:

 1. Ocena złożonych zgłoszeń prowadzona będzie zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania podmiotów.
 2. Oferty złożone po terminie lub na niewłaściwym formularzu, bez wszystkich wymaganych załączników, przez nieuprawniony podmiot zostaną odrzucone ze względów formalnych.
 3. Oferty nieprawidłowe pod względem formalnym, nie będą poddane weryfikacji merytorycznej.
 4. Weryfikacja merytoryczna ofert dokonana zostanie z uwzględnieniem następujących kryteriów:

 

Kryteria oceny merytorycznej

Punktacja

1. Zgodność działania (profilu działalności) potencjalnego partnera z celami partnerstwa

0 – 10 pkt

2. Deklarowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa (zasoby)

0 – 20 pkt

3. Doświadczenie w realizacji projektów (zadań)  

0 – 20 pkt

 

Maksymalna liczba: 50 pkt

 1. Oferty zostaną odrzucone z powodów merytorycznych, jeżeli uzyskają łącznie ocenę
  25 i mniej punktów lub uzyskają przy zastosowaniu któregokolwiek z kryteriów 0 punktów.
 2. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie planuje wybrać w naborze co najmniej jeden podmiot, który zostanie zaproszony do negocjacji w celu doprecyzowania niezbędnych do zawarcia umowy/porozumienia partnerstwa. 
 3. Lista podmiotów zaproszonych do negocjacji oraz informacja o stronach umowy i zakresie ich zadań (podmiotach wybranych do pełnienia funkcji Partnera), zostanie ogłoszona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

 

X. Procedura odwoławcza:

 1. Podmiotom biorącym udział w naborze przysługuje prawo odwołania się od decyzji wskazującej wybranego partnera w terminie 3 dni kalendarzowych od daty jej opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej. Po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane złożone odwołania.
 2. Odwołanie należy złożyć w zamkniętej kopercie na adres składania ofert.
 3. Odwołanie zostanie rozpatrzone w terminie do 2 dni roboczych od daty jego otrzymania.
 4. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia odwołania przeprowadzone zostaną ponowne negocjacje z udziałem zainteresowanego podmiotu i podmiotu pierwotnie wybranego przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
 5. Po zakończeniu negocjacji w Biuletynie Informacji Publicznej zostanie opublikowana ostateczna decyzja wskazująca wybranego partnera.

 

XI. Postanowienia końcowe:

 1. W przypadku unieważnienia naboru Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakie poniósł z tego tytułu podmiot zainteresowany zgłoszeniem swojej kandydatury lub kandydat na partnera, który dokonał zgłoszenia, a w szczególności Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego nie ponosi odpowiedzialności za koszty przygotowania zgłoszenia.
 2. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiającej zawarcie umowy partnerstwa z wybranym w wyniku naboru partnerem, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie dopuszcza możliwość zawarcia umowy partnerstwa z podmiotem, który jako następny w kolejności został najwyżej oceniony.
 3. Udział Partnera w realizacji projektu nie jest gwarantowany i będzie on uzależniony od uzyskania dofinansowania ze środków UE.
 4. Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie internetowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Bezpośredni link do ogłoszenia o konkursie:

 

http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/konkursy---aktualne-nabory/umo17/

Karta Zgłoszenia Partnera <<pobierz>>

 


Warszawa, 03.01.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Nauk o Zwierzętach
Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt
budynek 23, parter , ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust. 1 pkt 1  z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o postępowaniu na udzielenie zamówienia na dostawę

produktów laboratoryjnych z ofert  firm: Avantor Performancee Materials, MyBioSource, Sigma Aldrich    

Dokumenty do udziału w postępowaniu można uzyskać pod adresem edward_krolak@sggw.pl. Składanie ofert do 10.01.2018 godz. 12:00.

 

 

 

 


3/01/2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art.4d, ust.1., pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o unieważnieniu postępowania na:

Zakup odczynnika do analiz z wykorzystaniem mikroskopu konfokalnego

 

Uzasadnienie: brak ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu.


Warszawa, 3.01.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Nauk o Zwierzętach
Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt,
ul. Ciszewskiego 8 bud. nr 23
02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d ust. 1 pkt 1ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówienia na:

Zamrażarka skrzyniowa

 • Klasa efektywności energetycznej: co najmniej A
 • Pojemność:   300 -350 l
 • Sterowanie: Elektroniczne
 • Wyświetlacz: Panel LED
 • Oświetlenie: wewnętrzne
 • Możliwość zamknięcia drzwi na klucz
 • Alarm wzrostu temperatury
 • Funkcja szybkiego mrożenia
 • Funkcja ECO
 • Stop Frost
 • Czas utrzymania temp. w przyp. braku zasilania [h]: > 40
 • Ustawiona na 4 kółkach
 • System odprowadzania wody przy rozmrażaniu
 • Transport wliczony w cenę zamówienia

 

Termin zgłoszeń do 10 stycznia 2018r. do godz. 12.00

Osoba do kontaktu: Marcin Świątek, e-mail: marcin_swiatek@sggw.pl, tel. 225936553


03/01/2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Fizjologicznych

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art.4d, ust.1., pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielonym zamówieniu na:

Zakup barwnika do oceny żywotności komórek

 

Zamówienia udzielono firmie:

BIOCOURSE.PL DARIUSZ JASTRZĘBSKI Sp. z o.o.

ul. Staromiejska 6/10 D

40-013 Katowice


03/01/2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Fizjologicznych

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art.4d, ust.1., pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielonym zamówieniu na:

Zakup buforu do Western Blot oraz zestawu do elektroforezy

 

Zamówienia udzielono firmie:

„BIO-RAD POLSKA" Sp. z o.o.

ul. Przyokopowa 33

 01-208 Warszawa


03/01/2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Fizjologicznych

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art.4d, ust.1., pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielonym zamówieniu na:

Zakup przeciwciała do techniki Western Blot oraz buforu do elektroforezy

 

Zamówienia udzielono firmie:

LIFE TECHNOLOGIES POLSKA Sp. z o.o.

ul. Bonifraterska 17

00-203 Warszawa


Warszawa, 29.12.2017

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Nauk o Zwierzętach
Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt
budynek 23, parter , ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust. 1 pkt 1  z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o postępowaniu na udzielenie zamówienia na:

 1. syntezę oligonukleotydów
 2. dostawę przeciwciał

Zapytania ofertowe i wzory oferty dostępne pod adresem: marta_grodzik@sggw.pl

Składanie ofert do 05.01.2018 godz. 11:00.

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 

 

 

 

 


Warszawa, 29 grudnia 2017

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Technologii Drewna

Katedra Technologii i Przedsiębiorczości w Przemyśle Drzewnym

ul. Nowoursynowska 159/34, 02-776 Warszawa

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) oraz zarządzenia Rektora SGGW Nr 19 z dnia 16 kwietnia 2014 ogłasza informację o udzieleniu zamówienia na Dostawę i zakup urządzeń pomiarowych do badań w projekcie Biostrateg:

 

Zamówienia udzielono firmom:

Część 1: Mierzymy.pl Marek Pudło, 05-311 Dębe Wielkie, ul. Polna 206A

Część 2: Gregorjan Paulina Kilian, ul. Fabryczna 11, 05-500 Łoziska

Część 3: Gregorjan Paulina Kilian, ul. Fabryczna 11, 05-500 Łoziska

Część 4: Gregorjan Paulina Kilian, ul. Fabryczna 11, 05-500 Łoziska

 

 

 

 

 


Warszawa, 28 grudnia 2017

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Technologii Drewna

Katedra Technologii i Przedsiębiorczości w Przemyśle Drzewnym

ul. Nowoursynowska 159/34, 02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2015 r  poz. 2164  z późn.  zm.) oraz zarządzenia Rektora SGGW Nr 19 z dnia 16 kwietnia 2014 ogłasza informację o unieważnieniu postępowania na Dostawę i zakup 3 profesjonalnych monitorów do komputera Samsung.

 

Uzasadnienie: brak ważnych ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu. 

 

 


Warszawa 28.12.2017

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Nauk o Zwierzętach
Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt,
ul. Ciszewskiego 8 bud. nr 23
02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówienia na oznaczenie pełnego profilu kwasów tłuszczowych w próbach mięsa jagniąt.

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Analizy powinny być wykonane przez laboratorium z akredytacją na następujące kwasy tłuszczowe:

 • Kwas masłowy (C4:0)
 • Kwas kapronowy (C6:0)
 • Kwas kaprylowy (C8:0)
 • Kwas kaprynowy (C10:0)
 • Kwas undekanowy (C11:0)
 • Kwas laurynowy (C12:0)
 • Kwas tridekanowy (C13:0)
 • Kwas mirystynowy (C14:0)
 • Kwas mirystoleinowy (C14:1)
 • Kwas pentadekanowy (C15:0)
 • Kwas cis-10-pentadecenowy (C15:1)
 • Kwas palmitynowy (C16:0)
 • Kwas palmitoleinowy (C16:1)
 • Kwas heptadekanowy (C17:0)
 • Kwas cis-10-heptadecenowy (C17:1)
 • Kwas stearynowy (C18:0)
 • Kwas oktadecenowy - suma izomerow trans (C18:1 trans)
 • Kwas oleinowy (C18:1n9c)
 • Kwas cis-wakcenowy (C18:1n7c)
 • Kwas oktadekadienowy - suma izomerow trans (C18:2 trans)
 • Kwas linolowy, LA (C18:2n6c)
 • Kwas arachidowy (C20:0)
 • Kwas gamma-linolenowy, GLA (C18:3n6)
 • Kwas oktadekatrienowy - suma izomerow trans (C18:3 trans)
 • Kwas cis-11-eikozenowy (C20:1)
 • Kwas alfa-linolenowy, ALA (C18:3n3)
 • Kwas heneikozanowy (C21:0)
 • Kwas cis-11,14-eikozadienowy (C20:2)
 • Kwas dokozanowy (C22:0)
 • Kwas cis-8,11,14-eikozatrienowy (C20:3n6)
 • Kwas erukowy (C22:1n9)
 • Kwas cis-11,14,17-eikozatrienowy (C20:3n3)
 • Kwas arachidonowy, ARA (C20:4n6)
 • Kwas trikozanowy (C23:0)
 • Kwas cis-13,16-dokozadienowy (C22:2)
 • Kwas tetrakozanowy (C24:0)
 • Kwas cis-5,8,11,14,17-eikozapentaenowy, EPA (C20:5n3)
 • Kwas nerwonowy (C24:1)
 • Kwas cis-7,10,13,16,19-dokozapentaenowy, DPA (C22:5n3)
 • Kwas cis-4,7,10,13,16,19-dokozaheksaenowy, DHA (C22:6n3)
 • Kwas linolowy sprzężony, CLA (C18:2 c9,t11)


 

Osoba do kontaktu: Witold Rant, e-mail: witold_rant@sggw.pl, tel. 225936566

Termin składania ofert – 14.12.2017 do godz. 10.00

Zamówienia udzielono firmie: JARS Sp. z o.o.  Łajski ul. Kościelna 2a, 05-119 Legionowo


Warszawa, 28.12.2017 r.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8

02-786 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art.4d, ust.1., pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielonym zamówieniu na:

Dostawę mikromacierzy i odczynników do prac badawczych dotyczących wszechstronnej analizy zmienności u żubrów tj. Mikromacierz SNP 

Zamówienia udzielono firmie:

ANALITYK Ewa Kowalczyk.

 Ul. Eugeniusza Romera 10 lok. B9

02-784 Warszawa

Warszawa 28.12.2017

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,

Wydział Nauk o Zwierzętach,

Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt,

Zakład Hodowli Bydła

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

          

 

Na podstawie regulaminu udzielenia zamówień publicznych na dostawy lub usługi służące wyłącznie  do celów prac  badawczych, eksperymentalnych, naukowych  lub rozwojowych albo z zakresu działalności kulturalnej,1 których wartość przekracza  wyrażoną w złotych równowartość kwoty netto 30.000 EURO, i jest  mniejsza od kwoty określonej  w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, z siedzibą ul. Nowoursynowska 166,02-787 Warszawa, zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej:

         

1. Zakup: Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne - plastiki

2. Zakup: Odczynniki do badań mikrobiologicznych

 

zostały wybrane oferty następujących firm:

 

w zakresie Części 1 – Zakup: Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

Eppendorf Poland Sp. Z o. o., Al. Jerozolimskie 212, 02-486 Warszawa,

NIP: 701-02-76-552

 

w zakresie Części 2 – Zakup: Odczynniki do badań mikrobiologicznych

BIOMAXIMA S.A.   20-277 Lublin, ul. Vetterów 5.

NIP: 946-23-60-625

 

Warszawa, 22.12.2017 r.

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW

do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu nr POWR.03.01.00-IP.08-00-UMO/17

w programie „Uniwersytet Młodego Odkrywcy”

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Uniwersytet Otwarty jako Wnioskodawca (podmiot ubiegający się o dofinansowanie)

w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

– Konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-UMO/17

na projekty w programie „Uniwersytet Młodego Odkrywcy”

ogłoszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

ogłasza otwarty nabór Partnerów do wspólnej realizacji projektu przygotowanego
w odpowiedzi na ww. konkurs.

Niniejsze ogłoszenie ma charakter informacyjny i nie stanowi ogłoszenia w rozumieniu przepisów o zamówieniach publicznych oraz o działalności pożytku publicznego.

 

I. Podmioty uprawnione do udziału w naborze:

Nabór, w oparciu o zapisy art. 33 ustawy z dnia z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2014 poz. 1146) dotyczy podmiotów spoza sektora finansów publicznych, które wniosą do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe oraz wspólnie z projektodawcą będą uczestniczyć w przygotowywaniu wniosku o dofinansowanie projektu, jak również w jego realizacji.

Partnerem nie może być podmiot wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania (o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) oraz zgodnie z art. 33 ust. 6 ustawy z dnia z 11 lipca 2014 r. podmiot powiązany z Wnioskodawcą w rozumieniu Załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26.06.2014 r.).

Partnerem nie może być również podmiot zalegający z należnościami publiczno-prawnymi.

 

II. Cel partnerstwa:

Współpraca przy opracowaniu i realizacji projektu przygotowywanego w odpowiedzi na konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-UMO/17, ogłoszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na projekty w programie „Uniwersytet Młodego Odkrywcy” dotyczący rozwoju oferty uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji.

III. Cel projektu:                                                                                                    

Celem projektu jest rozwój oferty uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji jako forum aktywności społecznej np. poprzez programy realizowane przy współpracy z organizacjami pozarządowymi, przyczyniające się do rozwoju kompetencji kluczowych, odpowiadających potrzebom rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa.

Projekt mają służyć realizacji celów POWER, w tym przede wszystkim podniesieniu kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa poprzez zwiększenie liczby osób, które podniosły kompetencje w ramach działań uczelni wspartych z EFS.

Planowany termin realizacji projektu: najwcześniej od czerwca 2018 r. przez okres  maksymalnie 24 miesięcy.

IV. W ramach projektu planowane są następujące działania:

1.

- rozbudzanie ich ciekawości poznawczej,

-stymulowanie intelektualnego aksjologicznego i społecznego rozwoju młodego pokolenia,

- inspirowanie do twórczego myślenia i rozwijania zainteresowań i pasji,

- propagowanie kultury innowacyjności,

- zapoznanie ze środowiskiem akademickim i uczelnią jako miejscem naukowego oglądu rzeczywistości,

- integrację lokalnej społeczności wokół ośrodków akademickich przez stworzenie warunków do prowadzenia zorganizowanych, pozaszkolnych zajęć edukacyjnych, popularyzatorskich, a także wsparcia działalności i podwyższenie jakości już prowadzonych zajęć.

 

Działania w ramach projektu mają umożliwić rozwój co najmniej trzech ze wskazanych poniżej kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych  tzw. transversal skills niezbędnych na rynku pracy:

- umiejętności matematyczno – przyrodnicze,

- umiejętności posługiwania się językami obcymi,

- ICT,

- umiejętności rozumienia (ang. literacy),

- kreatywności,

- innowacyjności,

- przedsiębiorczości,

- krytycznego myślenia,

- rozwiązywania problemów,

- umiejętności uczenia się,

- umiejętności pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy.

V. Proponowany zakres działań dla Partnerów:

 1. Współpraca z wnioskodawcą przy tworzeniu opisu merytorycznego projektu,
  w szczególności części opisów merytorycznych w zakresie zadań wykonywanych przez Partnera.
 2. Zgromadzenie i przygotowanie informacji niezbędnych do przygotowania wniosku
  o dofinansowanie projektu w zakresie danych finansowych oraz budżetu projektu.
 3. Realizacja działań w ramach projektu, w szczególności zgodnie z ustaleniami dokonanymi z wnioskodawcą.
 4. Współpraca w zakresie działań informacyjno-promocyjnych projektu.

VI. Wymogi dotyczące ofert:

 1. Oferty składane przez potencjalnych Partnerów należy przygotować w języku polskim na formularzu: Karta Zgłoszenia Partnera stanowiącej załącznik do niniejszego ogłoszenia.
 2. Do Karty Zgłoszenia Partnera należy dołączyć:
 • dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
 • statut (jeżeli dotyczy),
 • sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy.

Uwaga: Wszelkie dokumenty, w tym kserokopie złożonych do oferty dokumentów muszą być opatrzone pieczęcią podmiotu, aktualną datą, własnoręcznym podpisem osoby/osób uprawnionej/-ych do reprezentowania podmiotu oraz poświadczone za zgodność z oryginałem (dotyczy kserokopii).

VII. Miejsce i termin składania ofert:

 1. Ofertę (wypełnioną Kartę Zgłoszenia Partnera wraz z załącznikami) należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres:

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Uniwersytet Otwarty

ul. Nowoursynowska 166

02-787 Warszawa

Budynek 8, pok. 8a

poniedziałek – piątek od godz. 9.00 do godz. 15.00

 1. Ofertę należy składać w zamkniętej kopercie oznaczonej w następujący sposób: „Zgłoszenie Partnera do współpracy w zakresie przygotowania i realizacji projektu, w odpowiedzi na konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-UMO/17 ogłoszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju”.
 2. Nie będą przyjmowane oferty lub załączniki przesyłane drogą elektroniczną.
 3. Zgodnie z zapisami art. 33 ustawy z dnia z 11 lipca 2014, oferty przyjmowane są przez okres 21 dni od dnia opublikowania przedmiotowego ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej SGGW. Na potrzeby otwartego naboru, przyjmuje się, że wskazany okres będzie liczony w dniach kalendarzowych. Ostatnim dniem jest 21 dzień od dnia opublikowania przedmiotowego ogłoszenia. Decyduje data wpływu do wskazanej w pkt 1 jednostki.

VIII. Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo:

 1. Negocjacji warunków realizacji działań z Partnerem.
 2. Unieważnienia naboru bez podania przyczyny.
 3. Zawieszenia naboru na każdym etapie.
 4. Dokonywania zmian w ogłoszeniu o otwartym naborze Partnerów w trakcie trwania naboru.
 5. Przedłużenia terminu rozstrzygnięcia.
 6. Wyboru jednego lub większej liczby Partnerów spośród zgłoszonych podmiotów.
 7. Podania do publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej (BIP SGGW) informacji o podmiotach wybranych do pełnienia funkcji Partnera.

IX. Kryteria wyboru oferty:

 1. Ocena złożonych zgłoszeń prowadzona będzie zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania podmiotów.
 2. Oferty złożone po terminie lub na niewłaściwym formularzu, bez wszystkich wymaganych załączników, przez nieuprawniony podmiot zostaną odrzucone ze względów formalnych.
 3. Oferty nieprawidłowe pod względem formalnym, nie będą poddane weryfikacji merytorycznej.
 4. Weryfikacja merytoryczna ofert dokonana zostanie z uwzględnieniem następujących kryteriów:

 

Kryteria oceny merytorycznej

Punktacja

1. Zgodność działania (profilu działalności) potencjalnego partnera z celami partnerstwa

0 – 10 pkt

2. Deklarowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa (zasoby)

0 – 20 pkt

3. Doświadczenie w realizacji projektów (zadań)  

0 – 20 pkt

 

Maksymalna liczba: 50 pkt

 1. Oferty zostaną odrzucone z powodów merytorycznych, jeżeli uzyskają łącznie ocenę
  25 i mniej punktów lub uzyskają przy zastosowaniu któregokolwiek z kryteriów 0 punktów.
 2. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie planuje wybrać w naborze co najmniej jeden podmiot, który zostanie zaproszony do negocjacji w celu doprecyzowania niezbędnych do zawarcia umowy/porozumienia partnerstwa. 
 3. Lista podmiotów zaproszonych do negocjacji oraz informacja o stronach umowy i zakresie ich zadań (podmiotach wybranych do pełnienia funkcji Partnera), zostanie ogłoszona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

 

X. Procedura odwoławcza:

 1. Podmiotom biorącym udział w naborze przysługuje prawo odwołania się od decyzji wskazującej wybranego partnera w terminie 3 dni kalendarzowych od daty jej opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej. Po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane złożone odwołania.
 2. Odwołanie należy złożyć w zamkniętej kopercie na adres składania ofert.
 3. Odwołanie zostanie rozpatrzone w terminie do 2 dni roboczych od daty jego otrzymania.
 4. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia odwołania przeprowadzone zostaną ponowne negocjacje z udziałem zainteresowanego podmiotu i podmiotu pierwotnie wybranego przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
 5. Po zakończeniu negocjacji w Biuletynie Informacji Publicznej zostanie opublikowana ostateczna decyzja wskazująca wybranego partnera.

 

XI. Postanowienia końcowe:

 1. W przypadku unieważnienia naboru Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakie poniósł z tego tytułu podmiot zainteresowany zgłoszeniem swojej kandydatury lub kandydat na partnera, który dokonał zgłoszenia, a w szczególności Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego nie ponosi odpowiedzialności za koszty przygotowania zgłoszenia.
 2. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiającej zawarcie umowy partnerstwa z wybranym w wyniku naboru partnerem, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie dopuszcza możliwość zawarcia umowy partnerstwa z podmiotem, który jako następny w kolejności został najwyżej oceniony.
 3. Udział Partnera w realizacji projektu nie jest gwarantowany i będzie on uzależniony od uzyskania dofinansowania ze środków UE.
 4. Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie internetowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Bezpośredni link do ogłoszenia o konkursie:

 

http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/konkursy---aktualne-nabory/umo17/

Zgłoszenie do pobrania

 


Warszawa, 21.12.2017 r.

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW
do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu nr POWR.03.01.00-IP.08-00-UMO/17
w programie „Uniwersytet Młodego Odkrywcy”
 
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk Społecznych jako Wnioskodawca (podmiot ubiegający się o dofinansowanie) 
w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym
Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
– Konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-UMO/17
na projekty w programie „Uniwersytet Młodego Odkrywcy”
ogłoszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ogłasza otwarty nabór Partnerów do wspólnej realizacji projektu przygotowanego 
w odpowiedzi na ww. konkurs.
Niniejsze ogłoszenie ma charakter informacyjny i nie stanowi ogłoszenia w rozumieniu przepisów o zamówieniach publicznych oraz o działalności pożytku publicznego.
 
I. Podmioty uprawnione do udziału w naborze:
Nabór, w oparciu o zapisy art. 33 ustawy z dnia z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2014 poz. 1146) dotyczy podmiotów spoza sektora finansów publicznych, które wniosą do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe oraz wspólnie z projektodawcą będą uczestniczyć w przygotowywaniu wniosku o dofinansowanie projektu, jak również w jego realizacji.
Partnerem nie może być podmiot wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania (o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) oraz zgodnie z art. 33 ust. 6 ustawy z dnia z 11 lipca 2014 r. podmiot powiązany z Wnioskodawcą w rozumieniu Załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26.06.2014 r.).
Partnerem nie może być również podmiot zalegający z należnościami publiczno-prawnymi.
 
 
II. Cel partnerstwa:
Współpraca przy opracowaniu i realizacji projektu przygotowywanego w odpowiedzi na konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-UMO/17, ogłoszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na projekty w programie „Uniwersytet Młodego Odkrywcy” dotyczący rozwoju oferty uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji.
III. Cel projektu:
Celem projektu jest rozwój oferty uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji jako forum aktywności społecznej np. poprzez programy realizowane przy współpracy z organizacjami pozarządowymi, przyczyniające się do rozwoju kompetencji kluczowych, odpowiadających potrzebom rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa.
Projekt mają służyć realizacji celów POWER, w tym przede wszystkim podniesieniu kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa poprzez zwiększenie liczby osób, które podniosły kompetencje w ramach działań uczelni wspartych z EFS.
Planowany termin realizacji projektu: najwcześniej od czerwca 2018 r. przez okres  maksymalnie 24 miesięcy.
IV. W ramach projektu planowane są następujące działania: 
1. Zakres zadań i działań przewidzianych do realizacji w projekcie przewiduje wyłącznie opracowanie programów kształcenia  i realizację działań dydaktycznych wspólnie z  jednostkami samorządu terytorialnego lub organizacjami pozarządowymi dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 16 lat, służących rozwijaniu u jego uczestników kompetencji pozwalających na:
- rozbudzanie ich ciekawości poznawczej,
- stymulowanie intelektualnego aksjologicznego i społecznego rozwoju młodego pokolenia,
- inspirowanie do twórczego myślenia i rozwijania zainteresowań i pasji,
- propagowanie kultury innowacyjności,
- zapoznanie ze środowiskiem akademickim i uczelnią jako miejscem naukowego oglądu rzeczywistości,
- integrację lokalnej społeczności wokół ośrodków akademickich przez stworzenie warunków do prowadzenia zorganizowanych, pozaszkolnych zajęć edukacyjnych, popularyzatorskich, a także wsparcia działalności i podwyższenie jakości już prowadzonych zajęć.
 
Działania w ramach projektu mają umożliwić rozwój co najmniej trzech ze wskazanych poniżej kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych  tzw. transversal skills niezbędnych na rynku pracy:
- umiejętności matematyczno – przyrodnicze,
- umiejętności posługiwania się językami obcymi,
- ICT,
- umiejętności rozumienia (ang. literacy),
- kreatywności,
- innowacyjności,
- przedsiębiorczości,
- krytycznego myślenia,
- rozwiązywania problemów,
- umiejętności uczenia się,
- umiejętności pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy.
V. Proponowany zakres działań dla Partnerów:
1. Współpraca z wnioskodawcą przy tworzeniu opisu merytorycznego projektu, 
w szczególności części opisów merytorycznych w zakresie zadań wykonywanych przez Partnera.
2. Zgromadzenie i przygotowanie informacji niezbędnych do przygotowania wniosku 
o dofinansowanie projektu w zakresie danych finansowych oraz budżetu projektu.
3. Realizacja działań w ramach projektu, w szczególności zgodnie z ustaleniami dokonanymi  z wnioskodawcą,
4. Współpraca w zakresie działań informacyjno-promocyjnych projektu.
VI. Wymogi dotyczące ofert:
1. Oferty składane przez potencjalnych Partnerów należy przygotować w języku polskim na formularzu: Karta Zgłoszenia Partnera stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.
2. Do Karty Zgłoszenia Partnera należy dołączyć:
• dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, 
• statut (jeżeli dotyczy), 
• sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy.
 
Uwaga: Wszelkie dokumenty, w tym kserokopie złożonych do oferty dokumentów muszą być opatrzone pieczęcią podmiotu, aktualną datą, własnoręcznym podpisem osoby/osób uprawnionej/-ych do reprezentowania podmiotu oraz poświadczone za zgodność z oryginałem (dotyczy kserokopii).
VII. Miejsce i termin składania ofert:
1. Ofertę (wypełnioną Kartę Zgłoszenia Partnera wraz z załącznikami) należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: 
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Wydział Nauk Społecznych
ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa
Katedra Edukacji i Kultury
Budynek 35, pok. 205 
poniedziałek – piątek od godz. 9.00 do godz. 15.00
2. Ofertę należy składać w zamkniętej kopercie oznaczonej w następujący sposób: „Zgłoszenie Partnera do współpracy w zakresie przygotowania i realizacji projektu, w odpowiedzi na konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-UMO/17 ogłoszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju”. 
3. Nie będą przyjmowane oferty lub załączniki przesyłane drogą elektroniczną.
4. Zgodnie z zapisami art. 33 ustawy z dnia z 11 lipca 2014, oferty przyjmowane są przez okres 21 dni od dnia opublikowania przedmiotowego ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej SGGW. Na potrzeby otwartego naboru, przyjmuje się, że wskazany okres będzie liczony w dniach kalendarzowych. Ostatnim dniem jest 21 dzień od dnia opublikowania przedmiotowego ogłoszenia. Decyduje data wpływu do wskazanej w pkt 1 jednostki.
VIII. Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo:
1. Negocjacji warunków realizacji działań z Partnerem.
2. Unieważnienia naboru bez podania przyczyny.
3. Zawieszenia naboru na każdym etapie.
4. Dokonywania zmian w ogłoszeniu o otwartym naborze Partnerów w trakcie trwania naboru.
5. Przedłużenia terminu rozstrzygnięcia.
6. Wyboru jednego lub większej liczby Partnerów spośród zgłoszonych podmiotów.
7. Podania do publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej (BIP SGGW) informacji o podmiotach wybranych do pełnienia funkcji Partnera.
IX. Kryteria wyboru oferty:
1. Ocena złożonych zgłoszeń prowadzona będzie zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania podmiotów.
2. Oferty złożone po terminie lub na niewłaściwym formularzu, bez wszystkich wymaganych załączników, przez nieuprawniony podmiot zostaną odrzucone ze względów formalnych.
3. Oferty nieprawidłowe pod względem formalnym, nie będą poddane weryfikacji merytorycznej.
4. Weryfikacja merytoryczna ofert dokonana zostanie z uwzględnieniem następujących kryteriów:
 
Kryteria oceny merytorycznej Punktacja
1. Zgodność działania (profilu działalności) potencjalnego partnera z celami partnerstwa 0 – 10 pkt
2. Deklarowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa (zasoby) 0 – 20 pkt
3. Doświadczenie w realizacji projektów (zadań) 0 – 20 pkt
Maksymalna liczba: 50 pkt
5. Oferty zostaną odrzucone z powodów merytorycznych, jeżeli uzyskają łącznie ocenę 
25 i mniej punktów lub uzyskają przy zastosowaniu któregokolwiek z kryteriów 0 punktów.
6. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie planuje wybrać w naborze co najmniej jeden podmiot, który zostanie zaproszony do negocjacji w celu doprecyzowania niezbędnych do zawarcia umowy/porozumienia partnerstwa.  
7. Lista podmiotów zaproszonych do negocjacji oraz informacja o stronach umowy i zakresie ich zadań (podmiotach wybranych do pełnienia funkcji Partnera), zostanie ogłoszona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
 
 
 
X. Procedura odwoławcza: 
1. Podmiotom biorącym udział w naborze przysługuje prawo odwołania się od decyzji wskazującej wybranego partnera w terminie 3 dni kalendarzowych od daty jej opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej. Po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane złożone odwołania.
2. Odwołanie należy złożyć w zamkniętej kopercie na adres składania ofert.
3. Odwołanie zostanie rozpatrzone w terminie do 2 dni roboczych od daty jego otrzymania.
4. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia odwołania przeprowadzone zostaną ponowne negocjacje z udziałem zainteresowanego podmiotu i podmiotu pierwotnie wybranego przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
5. Po zakończeniu negocjacji w Biuletynie Informacji Publicznej zostanie opublikowana ostateczna decyzja wskazująca wybranego partnera.
 
XI. Postanowienia końcowe:
1. W przypadku unieważnienia naboru Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakie poniósł z tego tytułu podmiot zainteresowany zgłoszeniem swojej kandydatury lub kandydat na partnera, który dokonał zgłoszenia, a w szczególności SGGW nie ponosi odpowiedzialności za koszty przygotowania zgłoszenia.
2. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiającej zawarcie umowy partnerstwa z wybranym w wyniku naboru partnerem, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie dopuszcza możliwość zawarcia umowy partnerstwa z podmiotem, który jako następny w kolejności został najwyżej oceniony.
3. Udział Partnera w realizacji projektu nie jest gwarantowany i będzie on uzależniony od uzyskania dofinansowania ze środków UE.
4. Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie internetowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Bezpośredni link do ogłoszenia o konkursie:
 
 

 

 
 

Warszawa, 21.12.2017 r.

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW

do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu nr POWR.03.01.00-IP.08-00-UMO/17

w programie „Uniwersytet Młodego Odkrywcy”

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk Społecznych jako Wnioskodawca (podmiot ubiegający się o dofinansowanie)

w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

– Konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-UMO/17

na projekty w programie „Uniwersytet Młodego Odkrywcy”

ogłoszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

ogłasza otwarty nabór Partnerów do wspólnej realizacji projektu przygotowanego
w odpowiedzi na ww. konkurs.

Niniejsze ogłoszenie ma charakter informacyjny i nie stanowi ogłoszenia w rozumieniu przepisów o zamówieniach publicznych oraz o działalności pożytku publicznego.

 

I. Podmioty uprawnione do udziału w naborze:

Nabór, w oparciu o zapisy art. 33 ustawy z dnia z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2014 poz. 1146) dotyczy podmiotów spoza sektora finansów publicznych, które wniosą do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe oraz wspólnie z projektodawcą będą uczestniczyć w przygotowywaniu wniosku o dofinansowanie projektu, jak również w jego realizacji.

Partnerem nie może być podmiot wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania (o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) oraz zgodnie z art. 33 ust. 6 ustawy z dnia z 11 lipca 2014 r. podmiot powiązany z Wnioskodawcą w rozumieniu Załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26.06.2014 r.).

Partnerem nie może być również podmiot zalegający z należnościami publiczno-prawnymi.

 

II. Cel partnerstwa:

Współpraca przy opracowaniu i realizacji projektu przygotowywanego w odpowiedzi na konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-UMO/17, ogłoszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na projekty w programie „Uniwersytet Młodego Odkrywcy” dotyczący rozwoju oferty uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji.

III. Cel projektu:                                                                                                                                          

Celem projektu jest rozwój oferty uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji jako forum aktywności społecznej np. poprzez programy realizowane przy współpracy z organizacjami pozarządowymi, przyczyniające się do rozwoju kompetencji kluczowych, odpowiadających potrzebom rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa.

Projekt mają służyć realizacji celów POWER, w tym przede wszystkim podniesieniu kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa poprzez zwiększenie liczby osób, które podniosły kompetencje w ramach działań uczelni wspartych z EFS.

Planowany termin realizacji projektu: najwcześniej od czerwca 2018 r. przez okres  maksymalnie 24 miesięcy.

IV. W ramach projektu planowane są następujące działania:

1.

- rozbudzanie ich ciekawości poznawczej,

- stymulowanie intelektualnego aksjologicznego i społecznego rozwoju młodego pokolenia,

- inspirowanie do twórczego myślenia i rozwijania zainteresowań i pasji,

- propagowanie kultury innowacyjności,

- zapoznanie ze środowiskiem akademickim i uczelnią jako miejscem naukowego oglądu rzeczywistości,

- integrację lokalnej społeczności wokół ośrodków akademickich przez stworzenie warunków do prowadzenia zorganizowanych, pozaszkolnych zajęć edukacyjnych, popularyzatorskich, a także wsparcia działalności i podwyższenie jakości już prowadzonych zajęć.

Działania w ramach projektu mają umożliwić rozwój co najmniej trzech ze wskazanych poniżej kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych  tzw. transversal skills niezbędnych na rynku pracy:

- umiejętności matematyczno – przyrodnicze,

- umiejętności posługiwania się językami obcymi,

- ICT,

- umiejętności rozumienia (ang. literacy),

- kreatywności,

- innowacyjności,

- przedsiębiorczości,

- krytycznego myślenia,

- rozwiązywania problemów,

- umiejętności uczenia się,

- umiejętności pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy.

V. Proponowany zakres działań dla Partnerów:

 1. Współpraca z wnioskodawcą przy tworzeniu opisu merytorycznego projektu,
  w szczególności części opisów merytorycznych w zakresie zadań wykonywanych przez Partnera.
 2. Zgromadzenie i przygotowanie informacji niezbędnych do przygotowania wniosku
  o dofinansowanie projektu w zakresie danych finansowych oraz budżetu projektu.
 3. Realizacja działań w ramach projektu, w szczególności zgodnie z ustaleniami dokonanymi  z wnioskodawcą,
 4. Współpraca w zakresie działań informacyjno-promocyjnych projektu.

VI. Wymogi dotyczące ofert:

 1. Oferty składane przez potencjalnych Partnerów należy przygotować w języku polskim na formularzu: Karta Zgłoszenia Partnera stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.
 2. Do Karty Zgłoszenia Partnera należy dołączyć:
 • dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
 • statut (jeżeli dotyczy),
 • sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy.

Uwaga: Wszelkie dokumenty, w tym kserokopie złożonych do oferty dokumentów muszą być opatrzone pieczęcią podmiotu, aktualną datą, własnoręcznym podpisem osoby/osób uprawnionej/-ych do reprezentowania podmiotu oraz poświadczone za zgodność z oryginałem (dotyczy kserokopii).

VII. Miejsce i termin składania ofert:

 1. Ofertę (wypełnioną Kartę Zgłoszenia Partnera wraz z załącznikami) należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres:

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Wydział Nauk Społecznych

ul. Nowoursynowska 166

02-787 Warszawa

Katedra Edukacji i Kultury

Budynek 35, pok. 215

poniedziałek – piątek od godz. 9.00 do godz. 15.00

 1. Ofertę należy składać w zamkniętej kopercie oznaczonej w następujący sposób: „Zgłoszenie Partnera do współpracy w zakresie przygotowania i realizacji projektu, w odpowiedzi na konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-UMO/17 ogłoszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju”.
 2. Nie będą przyjmowane oferty lub załączniki przesyłane drogą elektroniczną.
 3. Zgodnie z zapisami art. 33 ustawy z dnia z 11 lipca 2014, oferty przyjmowane są przez okres 21 dni od dnia opublikowania przedmiotowego ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej SGGW. Na potrzeby otwartego naboru, przyjmuje się, że wskazany okres będzie liczony w dniach kalendarzowych. Ostatnim dniem jest 21 dzień od dnia opublikowania przedmiotowego ogłoszenia. Decyduje data wpływu do wskazanej w pkt 1 jednostki.

VIII. Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo:

 1. Negocjacji warunków realizacji działań z Partnerem.
 2. Unieważnienia naboru bez podania przyczyny.
 3. Zawieszenia naboru na każdym etapie.
 4. Dokonywania zmian w ogłoszeniu o otwartym naborze Partnerów w trakcie trwania naboru.
 5. Przedłużenia terminu rozstrzygnięcia.
 6. Wyboru jednego lub większej liczby Partnerów spośród zgłoszonych podmiotów.
 7. Podania do publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej (BIP SGGW) informacji o podmiotach wybranych do pełnienia funkcji Partnera.

IX. Kryteria wyboru oferty:

 1. Ocena złożonych zgłoszeń prowadzona będzie zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania podmiotów.
 2. Oferty złożone po terminie lub na niewłaściwym formularzu, bez wszystkich wymaganych załączników, przez nieuprawniony podmiot zostaną odrzucone ze względów formalnych.
 3. Oferty nieprawidłowe pod względem formalnym, nie będą poddane weryfikacji merytorycznej.
 4. Weryfikacja merytoryczna ofert dokonana zostanie z uwzględnieniem następujących kryteriów:

 

Kryteria oceny merytorycznej

Punktacja

1. Zgodność działania (profilu działalności) potencjalnego partnera z celami partnerstwa

0 – 10 pkt

2. Deklarowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa (zasoby)

0 – 20 pkt

3. Doświadczenie w realizacji projektów (zadań)

0 – 20 pkt

 

Maksymalna liczba: 50 pkt

 1. Oferty zostaną odrzucone z powodów merytorycznych, jeżeli uzyskają łącznie ocenę
  25 i mniej punktów lub uzyskają przy zastosowaniu któregokolwiek z kryteriów 0 punktów.
 2. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie planuje wybrać w naborze co najmniej jeden podmiot, który zostanie zaproszony do negocjacji w celu doprecyzowania niezbędnych do zawarcia umowy/porozumienia partnerstwa. 
 3. Lista podmiotów zaproszonych do negocjacji oraz informacja o stronach umowy i zakresie ich zadań (podmiotach wybranych do pełnienia funkcji Partnera), zostanie ogłoszona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

X. Procedura odwoławcza:

 1. Podmiotom biorącym udział w naborze przysługuje prawo odwołania się od decyzji wskazującej wybranego partnera w terminie 3 dni kalendarzowych od daty jej opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej. Po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane złożone odwołania.
 2. Odwołanie należy złożyć w zamkniętej kopercie na adres składania ofert.
 3. Odwołanie zostanie rozpatrzone w terminie do 2 dni roboczych od daty jego otrzymania.
 4. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia odwołania przeprowadzone zostaną ponowne negocjacje z udziałem zainteresowanego podmiotu i podmiotu pierwotnie wybranego przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
 5. Po zakończeniu negocjacji w Biuletynie Informacji Publicznej zostanie opublikowana ostateczna decyzja wskazująca wybranego partnera.

XI. Postanowienia końcowe:

 1. W przypadku unieważnienia naboru Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakie poniósł z tego tytułu podmiot zainteresowany zgłoszeniem swojej kandydatury lub kandydat na partnera, który dokonał zgłoszenia, a w szczególności SGGW nie ponosi odpowiedzialności za koszty przygotowania zgłoszenia.
 2. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiającej zawarcie umowy partnerstwa z wybranym w wyniku naboru partnerem, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie dopuszcza możliwość zawarcia umowy partnerstwa z podmiotem, który jako następny w kolejności został najwyżej oceniony.
 3. Udział Partnera w realizacji projektu nie jest gwarantowany i będzie on uzależniony od uzyskania dofinansowania ze środków UE.
 4. Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie internetowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Bezpośredni link do ogłoszenia o konkursie:

http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/konkursy---aktualne-nabory/umo17/

KARTA ZGŁOSZENIOWA <<pobierz>>

                                                                        

Warszwa, 20.12.2017

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Medycyny Weterynaryjnej,
Katedra Nauk Przedklinicznych

ul. Ciszewskiego 8 , 02-786 Warszawa

 

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza konkurs ofert  nr 17/KNP/WMW/2017:

 

„DOSTAWA wysokowydajnego systemu akwizycji danych wraz z oprogramowaniem

 dla KATEDRY NAUK PRZEDKLINICZNYCH

WYDZIAŁU MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ SGGW W WARSZAWIE”

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

- Wysokowydajny system akwizycji danych wraz z oprogramowaniem – szt.1

 

 

 

Ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

            


          Warszawa, 20.12.2017

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Przedklinicznych

ul. Ciszewskiego 8 bud. nr 23

02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzieleniu zamówienia na:

 

 Zapytanie ofertowe nr 14/KNP/WMW/2017

 – produkty diagnostyczne

 

Zamówienia udzielono firmie:

GRASO Zenon Sobiecki

83-200 Starogard Gdański – Krąg 4a

 
 
 
 
 

 

 

 


 

Warszawa, 19.12.2017

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego W Warszawie
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Doświadczalnictwa i Bioinformatyki
budynek 37,
ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d, ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielanym zamówieniu na zakup Percoll, wielkość opakowania: 500 ml, ilość: 1 opak.

 

 

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 


Warszawa, 18 grudnia 2017

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Technologii Drewna

Katedra Technologii i Przedsiębiorczości w Przemyśle Drzewnym

ul. Nowoursynowska 159/34, 02-776 Warszawa

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) oraz zarządzenia Rektora SGGW Nr 19 z dnia 16 kwietnia 2014 ogłasza informację o unieważnieniu zamówienia na Dostawa i zakup suszarki laboratoryjnej:

 

Uzasadnienie: Wykonawca, firma ADVERTI Sp. z o.o. Sp. K., mimo przesłania w dniu
24 października 2017 umowy do dnia unieważnienia postępowania nie przesłał podpisanej umowy, co zostało potraktowane jako uchylenie się od zawarcia umowy. 

 

 


15.12.2017

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 d 1, 1) ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

USTAWĄ z dnia 22 czerwca 2016 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2017 r  poz. 1579) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:           

Dostawa RTG stomatologicznego dla Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie

Opis przedmiotu zamówienia:

Dostawa RTG stomatologicznego dla Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie -  Załącznik nr 2 -opis przedmiotu zamówienia.

 

Ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert

 


Warszawa 14.12.2017

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Medycyny Weterynaryjnej,
Katedra Nauk Przedklinicznych

ul. Ciszewskiego 8 , 02-786 Warszawa

 

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza konkurs ofert  nr 16/KNP/WMW/2017:

 

„DOSTAWA Kamery z mikroskopem dla KATEDRY NAUK PRZEDKLINICZNYCH

WYDZIAŁU MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ SGGW W WARSZAWIE”

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

- Kamera z mikroskopem szt.1

 

 

 

Ogłoszenie  nie stanowi zaproszenia do składania ofert.


Warszawa 14.12.2017

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Katedra Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji

ul. Nowoursynowska 159C

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o  zamiarze udzielenia zamówienia na: usługę przeprowadzenia badań rynkowych nt.: potrzeb konsumentów posiadających do 10tego roku życia w zakresie oferty pozażywieniowej w zakładach gastronomicznych

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


Warszawa 14.12.2017

Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na usługę przeprowadzenia badania ilościowego na temat  potrzeb konsumentów.

 

Unieważnienie postępowania

 

Zamawiający

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

Katedra Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji

Ul. Nowoursynowska 166

02-787 Warszawa

 

Informuję, iż unieważnia się przedmiotowe postępowanie, zważywszy na zaistniałą wadę w części dotyczącej opisu przedmiotu zamówienia. W wysłanym zapytaniu ofertowym Zamawiający omyłkowo wskazał, iż realizacja zamówienia powinna nastąpić z wykorzystaniem techniki CAWI i CATI, a powinno być tylko techniki CAWI. Mając na uwadze zmiany opisu przedmiotu zamówienia po upływie terminu składania ofert wyżej wymieniona wada ma charakter nieusuwalny, a co za tym idzie unieważnienie jest w pełni uzasadnione i konieczne.


Warszawa 14.12.2017

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Katedra Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji

ul. Nowoursynowska 159C

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o  zamiarze udzielenia zamówienia na: usługę przeprowadzenia badań rynkowych nt.: potrzeb konsumentów posiadających do 10tego roku życia w zakresie oferty pozażywieniowej w zakładach gastronomicznych

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

Warszawa, dn. 14.12.2017

 

Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na usługę przeprowadzenia badania ilościowego na temat  potrzeb konsumentów.

 

Unieważnienie postępowania

 

Zamawiający

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

Katedra Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji

Ul. Nowoursynowska 166

02-787 Warszawa

 

Informuję, iż unieważnia się przedmiotowe postępowanie, zważywszy na zaistniałą wadę w części dotyczącej opisu przedmiotu zamówienia. W wysłanym zapytaniu ofertowym Zamawiający omyłkowo wskazał, iż realizacja zamówienia powinna nastąpić z wykorzystaniem techniki CAWI i CATI, a powinno być tylko techniki CAWI. Mając na uwadze zmiany opisu przedmiotu zamówienia po upływie terminu składania ofert wyżej wymieniona wada ma charakter nieusuwalny, a co za tym idzie unieważnienie jest w pełni uzasadnione i konieczne.

14/12/2017

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

ul. Nowoursynowska  159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o  zamiarze udzielenia zamówienia na: zakup probówek oraz płytek do hodowli.

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

14/12/2017

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Fizjologicznych

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art.4d, ust.1., pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielonym zamówieniu na:

Zakup plastików i materiałów laboratoryjnych (dostawy sukcesywne)

Zadanie 1

 

Zamówienia udzielono firmie:

SARSTEDT Sp. z o.o.

ul. Warszawska 25

Blizne Łaszczyńskiego

05-082 Stare Babice

14/12/2017

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Nauk o Żywności

Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art.4d, ust.1., pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielonym zamówieniu na:

dostawę

 

Na dostawę eksykatora szafkowego

do realizacji zadania badawczego w projekcie  BIOSTRATEG2/298537/7/NCBR/2016

 

 

 

 

Zamówienia udzielono firmie:

 

 

 

AlfaChem Sp. z o.o. ul. Unii Lubelskiej 3, 61-249 Poznań

 

 

14/12/2017

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Nauk o Żywności

Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art.4d, ust.1., pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielonym zamówieniu na:

dostawę ręcznej lampy UV

 

 

Zamówienia udzielono firmie:

 

 

       

 

                                                                                                                                                                                                                                                                       MERAZET Spółka Akcyjna

                                                                                                                                                                                            ul. J. Krauthofera 36 60-203 Poznań

 

 

13.12.2017r.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 d 1, 1) ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

USTAWĄ z dnia 22 czerwca 2016 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2017 r  poz. 1579 ) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:           

Dostawa unitu stomatologicznego dla Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie

 

Zamówienia udzielono firmie :

ZURMED

ul. Mieszka I 13/24

26-600 Radom

 

 

13/12/2017

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Nauk o Zwierzętach
Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt,
ul. Ciszewskiego 8 bud. nr 23
02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d ust. 1 pkt 1ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia na:

Zakup odczynników mikrobiologicznych

 Krótki opis przedmiotu zamówienia:

L.P

Nazwa

Charakterystyka

Ilość

1

Eijkman Lactose Medium

PS76

2

2

Endo LAB-AGAR™

PS29

2

3

Egg’s Yolk Tellurite Sterile Emulsion

SL0036

1

4


Gelatin Lactose Medium

PS112

2

5

KAA Confirmatory LAB-AGAR™

PS123

1

6

Kligler Iron LAB-AGAR™

PS188

1

7

Sabouraud Dextrose LAB-AGAR™

PS16

1

8

TSC Supplement

SL0008

1

9

Urea Broth

PS593

1

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

Osoba do kontaktu: Marcin Gołębiewski; e-mail:marcin_golebiewski@sggw.pl

13/12/2017

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Nauk o Zwierzętach
Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt,
ul. Ciszewskiego 8 bud. nr 23
02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d ust. 1 pkt 1ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia na:

Zakup jednorazowych, niechemicznych artykułów medycznych i hematologicznych - plastitki

 Krótki opis przedmiotu zamówienia:

L.P

Nazwa

Charakterystyka

Ilość

1

Końcówki do pipet

niesterylne; Poj. 1-200 µL, Żółte, Typ A

9600 szt. (10 opakowań)

2

Eppendorf Safe-lock

2.0 mL, Eppendorf Quality™, bezbarwny,

2000 szt. (2 opakowania)

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

Osoba do kontaktu: Marcin Gołębiewski; e-mail:marcin_golebiewski@sggw.pl

12/12/2017

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na zakup BioSpectrometru kinetic firmy Eppendorf  przeznaczonego do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

 

Absorpcyjny fotometr jednokanałowy UV/VIS z wiązką odniesienia, wymiary nie większe niż (szer. x dł. wys.) 29,5 x 40 x 15 cm, źródło światła ksenonowa lampa błyskowa, analiza spektralna UV/VIS w zakresie 200 – 830 nm, możliwość wyboru fali co 1 nm, wyświetlacz TFT VGA lub równoważny o przekontnej nie mniejszej niż 5,7 cala, wbudowana pamięć umożliwająca zapisywanie conajmniej 100 metod lub wyników, wysokość promienia przechodzenia wiązki 8,5 mm, spektralna szerokość pasma nie większa niż 4nm, fotometryczny zakres pomiaru przy 260nm nie mniejszy niż 0 – 3,0A, błąd przypadkowy fotometru przy A=0 nie więszy niż 0,002 (0,2%), możliwość przesyłania danych za pomocą interfejsu USB, możliwość podłączenia drukarki za pomocą interfejsu RS-232, możliwość stosowania standartowych kuwet oraz kuwet mikrolitrowych, możliwość rejestrowania skanów absorbcij z analizą i wyznaczaniem pików, możliwość pomiaru absorbcji przy jednej lub wielu długościach fal, możliwość termostatyzowania kuwety w zakresie conajmniej od +20 do +42C z regulcją co 0,1C, możliwość podłączenia PC, możliwość wyznaczania stężenia z na podstwie wprowadzonej krzywej standardowej, odczyt poprzez matrycę diodową CMOS, Kuweta umożliwiająca pomiar stężenia DNA w objętości 1,5 ul w zakresie minimum 2,5-1500 ng/ul

µCuvette:

Cela pomiarowa do pomiaru próbek o objętościach 1,5-10 mikrolitrow o konstrukcji wychylnej, z hydrofobową powłoką na szkle kwarcowym na wysokości wiązki światła 8,5mm przystosowana do użytku ze fotometrem lub spektrofotometrem, o wymiarach zewnętrznych 12,5x12,5x48mm (SxGxW), droga wiązki światła przez próbkę: 1mm, umożliwiająca pomiar stężenia DNA w objętości 1,5 ul w zakresie minimum 2,5-1500 ng/ul

24-miesięczna gwarancja

 

Zamówienia udzielono firmie EPPENDORF POLAND Sp.zo.o., Al. Jerozolimskie 212, 02-486 Warszawa

12/12/2017

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

ul. Nowoursynowska  159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o  zamiarze udzielenia zamówienia na: zakup  ludzkiego czynnika stymulującego kolonie makrofagowe M-CSF.

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

Warszawa, 11.12.2017r.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Centrum Innowacji i Transferu Technologii
bud. 8, pok. 119   ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie 
w związku z art. 4d, ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielanym zamówieniu na:

Usługę badawczą w zakresie opracowania, montażu oraz uruchomienia prototypów bezprzewodowych akcelerometrów do monitoringu porodów krów mlecznych wraz 
z systemem bezprzewodowej transmisji danych.

Składanie ofert do dnia 19.12.2017r. godz. 18:00

Ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

11/12/2017

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

ul. Nowoursynowska  159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o  zamiarze udzielenia zamówienia na: zakup odczynników: przeciwciał i buforów do barwienia, odczynników do hodowli komórkowych oraz odczynników do badań ekspresji genów. Dostawy sukcesywne  

 

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

11.12.2017

Proszę o umieszczenie w BIPie zapytania ofertowego nr KI-159/2017 na dostawę ręcznej lampy UV

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Żywności

Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji

ul. Nowoursynowska 159C bud. nr 32

                                                                                                                                                                                                                                02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza konkurs ofert na zakup ręcznej lampy UV:


 

Lp

Przedmiot zamówienia

Ilość sztuk

1

Ręczna lampa UV

- może emitować promieniowanie o dwóch długościach fal (254 nm/366 nm), które można przełączać;

- filtr 20-50x150 mm;

- statyw na stół;

1Jednocześnie informujemy, że ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.
Osoba do kontaktu: mgr Katarzyna Rybak     katarzyna_rybak@sggw.pl

 

Warszawa, dnia 11.12.2017r.

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Biochemii
budynek 37, parter, ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d, ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzielonym zamówieniu na dostawę  zamrażarki niskotemperaturowej UFV500 Standard - BIND 9020-0236_D, wyposażonej w system Back-up o numerze katalogowym BIND8012-0845

 

Zamówienia udzielono następującej firmie:

VWR International Sp. z o.o., ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk

11/12/2017

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

Katedra Żywienia Człowieka

ul. Nowoursynowska 159C bud. nr 32

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) informuje o udzieleniu zamówienia na:

pipeta 8-kanałowa o zmiennej objętości 10-100 µl

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Mechaniczna pipeta 8-kanałowa o zmiennej objętości od 10 µl do 100 µl posiadająca sprężynujący stożek końcowy zapewniający optymalne dopasowanie mocowania końcówki przy minimalnej sile jej wciskania oraz mechanizm szybkiego zatrzasku umożliwiający łatwe zdejmowanie i obsługę części dolnej.

 

Zamówienia udzielono firmie VWR International Sp. z o.o., ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk.

11/12/2017

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Fizjologicznych

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art.4d, ust.1., pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielonym zamówieniu na:

Zakup medium oraz odczynników do obrazowania komórek

 

Zamówienia udzielono firmie:

LIFE TECHNOLOGIES POLSKA Sp. z o.o.

ul. Bonifraterska 17

00-203 Warszawa

Warszawa, 11.12.2017

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzielanym zapytaniu ofertowym na  zakup BioSpectrometru kinetic firmy Eppendorf przeznaczonego do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Absorpcyjny fotometr jednokanałowy UV/VIS z wiązką odniesienia, wymiary nie większe niż (szer. x dł. wys.) 29,5 x 40 x 15 cm, źródło światła ksenonowa lampa błyskowa, analiza spektralna UV/VIS w zakresie 200 – 830 nm, możliwość wyboru fali co 1 nm, wyświetlacz TFT VGA lub równoważny o przekontnej nie mniejszej niż 5,7 cala, wbudowana pamięć umożliwająca zapisywanie conajmniej 100 metod lub wyników, wysokość promienia przechodzenia wiązki 8,5 mm, spektralna szerokość pasma nie większa niż 4nm, fotometryczny zakres pomiaru przy 260nm nie mniejszy niż 0 – 3,0A, błąd przypadkowy fotometru przy A=0 nie więszy niż 0,002 (0,2%), możliwość przesyłania danych za pomocą interfejsu USB, możliwość podłączenia drukarki za pomocą interfejsu RS-232, możliwość stosowania standartowych kuwet oraz kuwet mikrolitrowych, możliwość rejestrowania skanów absorbcij z analizą i wyznaczaniem pików, możliwość pomiaru absorbcji przy jednej lub wielu długościach fal, możliwość termostatyzowania kuwety w zakresie conajmniej od +20 do +42C z regulcją co 0,1C, możliwość podłączenia PC, możliwość wyznaczania stężenia z na podstwie wprowadzonej krzywej standardowej, odczyt poprzez matrycę diodową CMOS, Kuweta umożliwiająca pomiar stężenia DNA w objętości 1,5 ul w zakresie minimum 2,5-1500 ng/ul

µCuvette:

Cela pomiarowa do pomiaru próbek o objętościach 1,5-10 mikrolitrow o konstrukcji wychylnej, z hydrofobową powłoką na szkle kwarcowym na wysokości wiązki światła 8,5mm przystosowana do użytku ze fotometrem lub spektrofotometrem, o wymiarach zewnętrznych 12,5x12,5x48mm (SxGxW), droga wiązki światła przez próbkę: 1mm, umożliwiająca pomiar stężenia DNA w objętości 1,5 ul w zakresie minimum 2,5-1500 ng/ul

24-miesięczna gwarancja

 

Warszawa, 8 grudnia 2017

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Technologii Drewna

Katedra Technologii i Przedsiębiorczości w Przemyśle Drzewnym

ul. Nowoursynowska 159/34, 02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt 8a oraz art. 4 pkt 8a  ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) oraz zarządzenia Rektora SGGW Nr 19 z dnia 16 kwietnia 2014 ogłasza informację o unieważnieniu postępowania na zamówienia Dostawę i zakup monitora komputerowego do specjalistycznej analizy obrazów w projekcie Biostrateg, w ramach realizacji projektu BIOSTRATEG2/298950/1/NCBR/2016 pt. „Podniesienie efektywności wykorzystania surowca drzewnego w procesach produkcji w przemyśle”

 

 

Uzasadnienie: brak ważnych ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu.

 

Warszawa, 8 grudnia 2017

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Technologii Drewna

Katedra Technologii i Przedsiębiorczości w Przemyśle Drzewnym

ul. Nowoursynowska 159/34, 02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt 8a oraz art. 4 pkt 8a  ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) oraz zarządzenia Rektora SGGW Nr 19 z dnia 16 kwietnia 2014 ogłasza informację o unieważnieniu postępowania na zamówienia Dostawę i zakup monitora komputerowego do specjalistycznej analizy obrazów w projekcie Biostrateg, w ramach realizacji projektu BIOSTRATEG2/298950/1/NCBR/2016 pt. „Podniesienie efektywności wykorzystania surowca drzewnego w procesach produkcji w przemyśle”

 

 

Uzasadnienie: brak ważnych ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu.

 

 


08.12.2017

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Przedklinicznych

ul. Ciszewskiego 8  bud. nr 23

02-786 Warszawa

 

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzieleniu zamówienia na:

„PRODUKTY DIAGNOSTYCZNE  DLA  KATEDRY NAUK PRZEDKLINICZNYCH

WYDZIAŁU MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ SGGW”–

Zapytanie ofertowe nr 14/KNP/2017

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia: produkty diagnostyczne wg zał. 1

 

 

OGŁOSZENIE  NIE  STANOWI ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT

08.12.2017

 

 


Proszę o umieszczenie w BIPie zapytania ofertowego nr KI-158/2017 na dostawę eksykatora szafkowego

 

 

do realizacji zadania badawczego w projekcie  BIOSTRATEG2/298537/7/NCBR/2016

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Żywności

Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji

ul. Nowoursynowska 159C bud. nr 32

                                                                                                                                                                                                                                02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza konkurs ofert na zakupeksykatora szafkowego:

Lp

Przedmiot zamówienia

Ilość sztuk

1

Eksykator szafkowy serii EKS GB 11 o pojemności 53 litrów do napełniania gazem

Dwa zawory kulowe umożliwiają wypełnienie eksykatora gazem obojętnym (np. azotem).

Cechy eksykatorów:

      - konstrukcja wykonana z anodowanego aluminium

      - ścianki bezbarwne wykonane z PLEXI (PMMA)

      - szczelna zabudowa

      - magnetyczny system zamknięcia

      - szeroki zakres regulacji wysokości półek

      - drzwiczki z uszczelką z gumy komórkowej

      - antypoślizgowe gumowe nóżki.

Wyposażenie standardowe eksykatorów EKS:

      - termohigrometr elektroniczny

      - półki z plexi (PMMA) grubości 5 mm - 4 szt.

      - zawory kulowe - 2 szt.

      - zamek bębenkowy - 1 szt.

      - klamry dociskowe - 2 szt.

      - tacka melaminowa - 1 szt.

      - żel osuszający, wskaźnikowy - 500 g

  - ścianki: PMMA transparentne, bezbarwne

      - temperatura pracy: -20°C ...+70°C

      - ciśnienie: atmosferyczne

      - obciążenie całkowite: 40 kg

      - gwarancja: 24 miesiące

Wymiary zewn.: 320 x 385 x 540

1

...

08/12/2017

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

ul. Nowoursynowska  159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o  zamiarze udzielenia zamówienia na: zakup odczynnika do analiz z wykorzystaniem mikroskopu konfokalnego.

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

08/12/2017

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

ul. Nowoursynowska  159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o  zamiarze udzielenia zamówienia na: zakup przeciwciała oraz barwników fluorescencyjnych.

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.


Warszawa, 8 grudnia 2017

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Technologii Drewna

Katedra Technologii i Przedsiębiorczości w Przemyśle Drzewnym

ul. Nowoursynowska 159/34, 02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt 8a oraz art. 4 pkt 8a  ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) oraz zarządzenia Rektora SGGW Nr 19 z dnia 16 kwietnia 2014 ogłasza informację o unieważnieniu postępowania na zamówienia Dostawę i zakup monitora komputerowego do specjalistycznej analizy obrazów w projekcie Biostrateg, w ramach realizacji projektu BIOSTRATEG2/298950/1/NCBR/2016 pt. „Podniesienie efektywności wykorzystania surowca drzewnego w procesach produkcji w przemyśle”

 

 

Uzasadnienie: brak ważnych ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu.

 

 


08/12/2017

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Nauk o Żywności

Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art.4d, ust.1., pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielonym zamówieniu na:

dostawę szklanych wyrobów laboratoryjnych

 

do realizacji zadania badawczego w projekcie  BIOSTRATEG2/298537/7/NCBR/2016

 

 

Zamówienia udzielono firmie:

 

EQUIMED s.j.
ul Płowiecka 105/107
04-501 Warszawa 

Warszawa, 07.12.2017

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Nauk o Zwierzętach
Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt
budynek 23, parter , ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust. 1 pkt 1  z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o wyynikach postępowania na udzielenie zamówienia na dostawę

produktów laboratoryjnych z ofert różnych firm 

Zamówień udzielono - dla poszczególnych zadań - wykonawcom:

I. Sigma-Aldrich Sp. z o.o.

      II.  ImmunoGen Polska

            III. Diag-Med

            IV. Life-Technologies Polska Sp. z o.o.

            V. BIO-RAD Polska Sp. z o.o.

            VI. HURT-CHEM s.c.

            VII. ImmunoGen Polska

            VIII.  HURT-CHEM  s,c,

            IX. Synbios Sp. z o.o.

             X. NANOPOZ

             XI. Bujno Chemicals

            XII. HURT-CHEM s.c.

Warszawa, dn. 07.12.2017 r.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

NIP 525-00-07-425

Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

Katedra Techniki i Projektowania Żywności

ul. Nowoursynowska 159C

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art.4d, ust.1., pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielonym zamówieniu na:

Dostawę mieszadła oraz akcesoriów laboratoryjnych

Zamówienia udzielono firmie:

Zbigniew Bartczak Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe "CHEMLAND", ul. Usługowa 3 73-110 Stargard Szczeciński, NIP 854-002-36-41

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

NIP 525-00-07-425

Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

Katedra Techniki i Projektowania Żywności

ul. Nowoursynowska 159C

02-776 Warszawa

Warszawa, dn. 07.12.2017 r.

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art.4d, ust.1., pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielonym zamówieniu na:

Dostawę odczynników chemicznych

(Tetrahydrofuranu CZDA, ACS - 1dm3 (3 opakowania) oraz Kofeiny - certyfikowany materiał odniesienia 100mg  (1 opakowanie)

Zamówienia udzielono firmie:

HURT-CHEM Hurtownia Odczynników Chemicznych Piotr Bartocha

 Duchnice, ul. Boczna nr 10, 05-850, Ożarów Mazowiecki

NIP 534-142-79-20

Warszawa, dn. 07.12.2017 r.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

NIP 525-00-07-425

Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

Katedra Techniki i Projektowania Żywności

ul. Nowoursynowska 159C

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art.4d, ust.1., pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielonym zamówieniu na:

dostawy alkoholu etylowego 96% czda (ilość:25dm3) oraz zestawu do produkcji liposomów

Zamówienia udzielono firmie:

W zakresie Zadania 1 (alkohol etylowy)

POL-AURA JAKUB ŁAWRYNOWICZ

11-001 Dywity, Różnowo 62e

NIP: 739-366-22-78

W zakresie Zadania 2 (zestaw do produkcji liposomów)

HURT-CHEM Hurtownia Odczynników Chemicznych Piotr Bartocha,

Duchnice, ul. Boczna nr 10, 05-850, Ożarów Mazowiecki,

NIP 534-142-79-20

 

Warszawa, dn. 07.12.2017 r.

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawi
Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji
Katedra Technologii Gastronomicznej i Higieny Żywności
ul. Nowoursynowska 159C bud. nr 32
02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  udzielonym zamówieniu  na:           

 1. Przedmiot zamówienia: zakup odczynników chemicznych

 

 1. Zamówienia udzielono firmie:

 

LINEGAL CHEMICALS Sp. z o.o.

 

ul. Kasprzaka 44/52

 

 01-224 Warszawa

 

NIP: 527-010-38-82           

 

Warszawa, dn. 07.12.2017 r.

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawi
Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji
Katedra Technologii Gastronomicznej i Higieny Żywności
ul. Nowoursynowska 159C bud. nr 32
02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  udzielonym zamówieniu  na:           

 1. Przedmiot zamówienia: zakup pasków do oznaczania stężenia glukozy i kwasu mlekowego

 

Zamówienia udzielono firmie:

 

HYDREX DIAGNOSTICS Sp. z o.o. Spółka komandytowa

 

ul. Tomasza Zana 4

 

 04-313 Warszawa

 

NIP: 113-00-24-519               

 

Warszawa, dn. 07.12.2017 r.

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawi
Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji
Katedra Technologii Gastronomicznej i Higieny Żywności
ul. Nowoursynowska 159C bud. nr 32
02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  udzielonym zamówieniu  na:           

 1. Przedmiot zamówienia: zakup sączków laboratoryjnych

 

 1. Zamówienia udzielono firmie:

 

Equimed Spółka Jawna

 

ul. Płowiecka 105/107

 

 04 -501 Warszawa

 

NIP: 676-001-28-97           

 

 

07/12/2017

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Fizjologicznych

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art.4d, ust.1., pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielonym zamówieniu na:

Zakup odczynników do doświadczeń z zakresu biologii molekularnej oraz odczynnika do hodowli komórkowej 

 

Zamówienia udzielono firmie:

SIGMA – ALDRICH Sp. z o.o.

ul. Szelągowska 30

 61-626 Poznań 

07/12/2017

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Fizjologicznych

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art.4d, ust.1., pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielonym zamówieniu na:

Zakup buforu oraz przeciwciała

 

Zamówienia udzielono firmie:

HURT-CHEM HURTOWNIA

ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH Piotr Bartocha

ul. Boczna 10, Duchnice,

05-850 Ożarów Mazowiecki

Warszawa, dn. 2017.12.07

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Nauk o Zwierzętach
Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt,
ul. Ciszewskiego 8 bud. nr 23
02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówienia na zestaw do izolacji DNA z krwi Blood Mini 250 – 5 szt.

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Zestaw do izolacji DNA z 0.1-1 ml krwi świeżej, 0.1 ml krwi mrożonej specyfikacja

- materiał: złoże krzemionkowe

- objętość próbki do izolacji: 0.1-1 ml krwi

- pojemność złoża: 20 µg DNA

- roztwory do elucji DNA ze złoża: bufor TE, bufor Tris lub woda

- minimalna objętość elucji: 100 µl

- jeden zestaw do izolacji na co najmniej 250 prób DNA

Transport wliczony w cenę zamówienia

Osoba do kontaktu: Marcin Świątek, e-mail: marcin_swiatek@sggw.pl, tel. 225936553

Zamówienie zostało udzielone firmie :  A&A Biotechnology Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia

 

Warszawa, dn. 2017.12.07

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Nauk o Zwierzętach
Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt,
ul. Ciszewskiego 8 bud. nr 23
02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówienia na strzykaweki do krwi z EDTA – 40 op.

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

- 50 szt w opakowaniu

- strzykawka  aspiracyjno - próżniowa do pobierania krwi z EDTA, 9ml

Transport wliczony w cenę zamówienia

Osoba do kontaktu: Marcin Świątek, e-mail: marcin_swiatek@sggw.pl, tel. 225936553

Zamówienie zostało udzielone firmie :  Genomed S.A. ul. Ponczowa 12, 02-971 Warszawa

Warszawa, dn. 2017.12.07

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Nauk o Zwierzętach
Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt,
ul. Ciszewskiego 8 bud. nr 23
02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówienia na igły do strzykawek do krwi z EDTA – 23 op.

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

 • 100 szt. w opakowaniu
 • igła 20 G x 1 1/2“ No. 1, ø 0,9 mm, żółta końcówka

Transport wliczony w cenę zamówienia

Osoba do kontaktu: Marcin Świątek, e-mail: marcin_swiatek@sggw.pl, tel. 225936553

Zamówienie zostało udzielone firmie :  Genomed S.A.ul. Ponczowa 12, 02-971 Warszawa

Warszawa, dn. 2017.12.07

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Nauk o Zwierzętach
Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt,
ul. Ciszewskiego 8 bud. nr 23
02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówienia na zestaw do izolacji DNA z krwi Blood Mini 250 – 5 szt.

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Zestaw do izolacji DNA z 0.1-1 ml krwi świeżej, 0.1 ml krwi mrożonej specyfikacja

- materiał: złoże krzemionkowe

- objętość próbki do izolacji: 0.1-1 ml krwi

- pojemność złoża: 20 µg DNA

- roztwory do elucji DNA ze złoża: bufor TE, bufor Tris lub woda

- minimalna objętość elucji: 100 µl

- jeden zestaw do izolacji na co najmniej 250 prób DNA

Transport wliczony w cenę zamówienia

Osoba do kontaktu: Marcin Świątek, e-mail: marcin_swiatek@sggw.pl, tel. 225936553

Warszawa, dn. 2017.12.07

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Nauk o Zwierzętach
Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt,
ul. Ciszewskiego 8 bud. nr 23
02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówienia na strzykaweki do krwi z EDTA – 40 op.

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

- 50 szt w opakowaniu

- strzykawka  aspiracyjno - próżniowa do pobierania krwi z EDTA, 9ml

Transport wliczony w cenę zamówienia

Osoba do kontaktu: Marcin Świątek, e-mail: marcin_swiatek@sggw.pl, tel. 225936553

Warszawa, dn. 2017.12.07

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Nauk o Zwierzętach
Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt,
ul. Ciszewskiego 8 bud. nr 23
02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówienia na igły do strzykawek do krwi z EDTA – 23 op.

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

 • 100 szt. w opakowaniu
 • igła 20 G x 1 1/2“ No. 1, ø 0,9 mm, żółta końcówka

Transport wliczony w cenę zamówienia

Osoba do kontaktu: Marcin Świątek, e-mail: marcin_swiatek@sggw.pl, tel. 225936553

 

Warszawa, dn. 2017.12.07

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Technologii Drewna,

Katedra Fizyki

 ul. Nowoursynowska 159,bud.34

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust.1 Statutu  Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art.4 pkt 8a  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r  Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r poz.907 z póź.zm.) ogłasza informację o udzieleniu zamówienia na:

 

Urządzenia pomiarowe do badań przepływu jonów

CPV: 38424000-3

 

     Zamówienia udzielono firmie:

DETEKTOR s.c.

05-090 Raszyn, ul. Wybickiego 24

  

07/12/2017

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Fizjologicznych

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art.4d, ust.1., pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielonym zamówieniu na:

Zakup zestawu przeciwciał oraz surowicy

 

Zamówienia udzielono firmie:

SYMBIOS Sp. z o.o.

ul. Modrzewiowa 37

83-010 Straszyn/Rotmanka

07/12/2017

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

ul. Nowoursynowska  159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o  zamiarze udzielenia zamówienia na: zakup barwników.

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

Warszawa 06.12.2017

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:   

Dostawę mikromacierzy i odczynników do prac badawczych dotyczących wszechstronnej analizy zmienności u żubrów tj. Mikromacierz SNP

Krótki opis przedmiotu zamówienia :       

Dostawa mikromacierzy i odczynników do prac badawczych dotyczących wszechstronnej analizy zmienności u żubrów tj. Mikromacierz SNP- zestaw do genotypowania zawierający markery typu SNP (Single Nucleotide Polymorphism) opisane dla gatunku Bos taurus wraz z odczynnikami umożliwiającymi analizę. Łączna liczba markerów na pojedynczej mikromacierzy nie mniejsza niż  9 000 (dziewięć tysięcy), w tym 2 000 (dwa tysiące) markerów wybranych przez zamawiającego. 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

06/12/2017

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Fizjologicznych

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art.4d, ust.1., pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielonym zamówieniu na:

Zakup mediów do hodowli komórek immunologicznych

 

Zamówienia udzielono firmie:

CELLLAB KRZYSZTOF GRABOWSKI

ul. Jagielska 29A

 02-886 Warszawa

6 grudnia 2017

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Technologii Drewna

Katedra Technologii i Przedsiębiorczości w Przemyśle Drzewnym

ul. Nowoursynowska 159/34, 02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt. 8a oraz art. 4 pkt. 8b  ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację

o zamiarze udzielaniu zamówienia na Dostawę i zakup urządzeń pomiarowych do badań w projekcie Biostrateg.

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia :       

Część 1- Przenośne dalmierze laserowe:

a) 1 sztuka o zasięgu pomiaru: od 0,05 do 300 m,

b) 2 sztuki o zasięgu pomiaru: : od 0,05 do 200 m,

Część 2- Psychro-higro-termometry/ termo-higro-barometry terenowo-laboratoryjne i laboratoryjne:

a) 1 sztuka o zakresie odczytu: dla temp. od – 40 do +70°C

b) 1 sztuka o zakresie odczytu: dla temp. min. od – 30 do +150°

c) 1 sztuka o zakresie pomiarowym temperatury (czujnik wewnętrzny) (-10 do +60) °C

Część 3- Przyrządy pomiarowe nr 1:

a) 6 czujników o zakresach pomiarowych 12,5 mm, 25 mm, 50 mm,  100 mm

Część 4- Grubościomierze / mikrometry z transmisją danych:

a)         2 sztuki o zakresie pomiarowym 10 mm

b)         2 sztuki cyfrowe zewnętrzne

c)         1 sztuka do pomiaru grubości cienkich materiałów

d)         2 sztuki do pomiarów wewnętrznych

 

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

Warszawa, dnia 06.12.2017r.

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Biochemii
budynek 37, parter, ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d, ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzielonym zamówieniu na dostawę zestawu odczynników  Abscisic Acid Immunoassay Detection Kit (Firma: Sigma-Aldrich, numer katalogowy: PGR1)

 

Zamówienia udzielono następującej firmie:

Sigma Aldrich Sp. z o.o., ul. Szelągowska 30, 61-626 Poznań

05/12/2017

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

NIP 525-00-07-425

Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

Katedra Techniki i Projektowania Żywności

ul. Nowoursynowska 159C

02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie 
w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia na dostawę dozownika z zestawem końcówek oraz akcesoriów laboratoryjnych w związku z realizacją projektu pt. „Mikrokapsułkowanie jako technika zwiększania aplikacyjności beta-glukanu w przemyśle spożywczym” (LIDER/25/0022/L-7/15/NCBR/2016).

Krótki opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1.

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia:

Dr inż. Marcin Kurek

Katedra Techniki i Projektowania Żywności WNoŻCiK

ul. Nowoursynowska 159c, (Budynek 32), pok. A109

02-776 Warszawa

Tel. +48 22 593 70 78

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego z dnia 06.12.2017 r.

 

Lp. 

Przedmiot Zamówienia

Ilość

1

Dozownik ręczny typu Multipette® M4 z akumulatorem i zestawem startowym końcówek lub równoważny spełniający cechy produktu o - numerze katalogowym z firmy Eppendorf 4982000314

1 sztuka

2

Uchwyt do pipet, uchwyt ścienny do Multipette® M4 lub równoważny spełniający cechy produktu o - numerze katalogowym z firmy Eppendorf 4982602004

1 sztuka

3

Eppendorf Combitips advanced®, 50 mL, lub równoważny spełniający cechy produktu o - numerze katalogowym z firmy Eppendorf 0030089480

4 opakowania

(każde opakowanie po 25 sztuk) każde zawiera jeden adapter

 

Wymagania równoważności: Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać takie same parametry techniczne lub wyższe parametry jakościowe jak towary wskazanych producentów.

Termin składania ofert: 11.12.2017.

05/12/2017

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

ul. Nowoursynowska  159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o  zamiarze udzielenia zamówienia na: zakup plastików laboratoryjnych (dostawy sukcesywne).

 

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

Warszawa, 5 grudnia 2017

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

Katedra Żywienia Człowieka

ul. Nowoursynowska 159C bud. nr 32

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d, ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2015 r  poz. 2164  z późn.  zm.) ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia na następujące dostawy:

pipeta 8-kanałowa o zmiennej objętości 10-100 µl

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Mechaniczna pipeta 8-kanałowa o zmiennej objętości od 10 µl do 100 µl posiadająca sprężynujący stożek końcowy zapewniający optymalne dopasowanie mocowania końcówki przy minimalnej sile jej wciskania oraz mechanizm szybkiego zatrzasku umożliwiający łatwe zdejmowanie i obsługę części dolnej.

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

Warszawa, 5 grudnia 2017
 
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Katedra Inżynierii Wodnej
 
działając na podstawie art. 4.8 Ustawa PZP (Dz. U. z 2015 r., Poz. 2164) oraz zarządzenia nr 18/2014 Rektora SGGW z dnia 16.04.2014 r. zaprasza do składania ofert na:usługę ekspercką z zakresu rozbudowy metodyki waloryzacji potrzeb wodnych w ramach projektu Framwat (CE983)

05/12/2017

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Nauk o Żywności

Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art.4d, ust.1., pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielonym zamówieniu na:

Wykonanie analiz zawartości kadmu i ołowiu w próbkach

papieru i  kartonu do realizacji Projektu: BIOSTRATEG2 pt. „Nowe opakowania  z wykorzystaniem surowców odnawialnych i innowacyjnych impregnatów parafinowych

 

Zamówienia udzielono firmie:

Centrum Analityczne SGGW
 

5.12.2017


Proszę o umieszczenie w BIPie zapytania ofertowego nr KI-155/2017 na dostawę szklanych wyrobów laboratoryjnych

do realizacji zadania badawczego w projekcie  BIOSTRATEG2/298537/7/NCBR/2016

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Żywności

Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji

ul. Nowoursynowska 159C bud. nr 32

                                                                                                                                                                                                                                02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza konkurs ofert na zakup szklanych wyrobów lab:


 

Lp

Przedmiot zamówienia

Ilość sztuk

1

Butelki laboratoryjne ze szkła Duran z zakrętką – Schot poj. 1000 ml

10

2

Butelki laboratoryjne ze szkła Duran z zakrętką – Schot poj. 750 ml

10

3

Butelki laboratoryjne ze szkła Duran z zakrętką – Schot poj. 500 ml

10

4

Lejek laboratoryjny borokrzemowy srednica 60 mm

20

5

Zlewka szklana Simax, wysoka poj. 1000ml  180 x 95 mm

10

6

Zlewka szklana Simax, niska poj. 1000ml  145 x 105 mm

10

7

 

Zlewka wysoka poj.  Borokrzemowa 100 ml, śred. 48 mm, wys. 80 mm

30

8

Zlewka wysoka borokrzemowa poj. 150 ml średnica: 54 mm, wys.95 mm

30

9

Zlewka niska borokrzemowa poj. 250 ml śred. 70 mm, wys. 95 mm

30

10

Cylinder miarowy kl. A z niebieską skalą poj. 25 ml

5

11

Szkiełko zegarkowe średnica: 70 mm

30


Jednocześnie informujemy, że ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.
Osoba do kontaktu: mgr Katarzyna Rybak     katarzyna_rybak@sggw.pl

 

04/12/2017

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

ul. Nowoursynowska  159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o  zamiarze udzielenia zamówienia na: zakup przeciwciała.

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

Warszawa 3.12.2017

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Katedra Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji

ul. Nowoursynowska 159C

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 statutu szkoły głównej gospodarstwa wiejskiego
w warszawie w związku z art. 4d ust.1. Pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (dz. U. Z 2015r poz. 2164 z późn. Zm.)

 Ogłasza informację
o  udzielonym zamówieniu na: usługę przeprowadzenia badań rynkowych: na temat analizy potrzeb konsumentów i dzieci do 10-tego roku życia

W zakresie oferty pozażywieniowej

W zakładach gastronomicznych

 

 

Zamówienia udzielono firmie:

IRCenter.com

Ul. Rakowiecka 34/13

02-532 Warszawa


                                                                                                          Warszawa 3.12.2017

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Katedra Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji

ul. Nowoursynowska 159C

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 statutu szkoły głównej gospodarstwa wiejskiego
w warszawie w związku z art. 4d ust.1. Pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (dz. U. Z 2015r poz. 2164 z późn. Zm.)

 Ogłasza informację
o  udzielonym zamówieniu na: usługę przeprowadzenia badań rynkowych: na temat potrzeb konsumentów i dzieci do 10-tego roku życia

W zakresie oferty pozażywieniowej

W zakładach gastronomicznych

 

 

Zamówienia udzielono firmie:

Interactive Research Center Sp. zo.o.

Ul. Rakowiecka 34/13

02-532 Warszawa

 


Warszawa, 1.12.2017

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Zwierzętach

Samodzielny Zakład Ichtiobiologii, Rybactwa i Biotechnologii Akwakultury

ul. Ciszewskiego 8 bud. nr 23

02-786 Warszawa

 

 

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art.4d, ust.1., pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielonym zamówieniu na:

 

Urządzenie do analizy immunologicznej do badań naukowych.

 

 

 

Zamówienia udzielono firmie:

 

TK Biotech Sp. z o.o.

 

ul. Królewicza Jakuba 40A

 

02-956 Warszawa

Warszawa, dn. 01.12.2017 r.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawi
Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji
Katedra Technologii Gastronomicznej i Higieny Żywności
ul. Nowoursynowska 159C bud. nr 32
02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:           

 1. Przedmiot zamówienia: zakup sączków laboratoryjnych
 2. Termin realizacji zamówienia do 2 tygodni od zlecenia
 3. Kryteria oceny ofert oraz ich znaczenie procentowe (cena ewentualnie inne kryteria oceny
  składanych ofert) 100% cena
 4. Inne istotne warunki zamówienia:

- sączki laboratoryjne ilościowe średnie (średnica: 110 mm);

- sączki laboratoryjne ilościowe twarde (średnica: 150 mm).

 

Osoba do kontaktu: mgr inż. Piotr Sałek, e-mail: piotr_salek@sggw.pl

Warszawa, dn. 01.12.2017 r.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawi
Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji
Katedra Technologii Gastronomicznej i Higieny Żywności
ul. Nowoursynowska 159C bud. nr 32
02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:           

 1. Przedmiot zamówienia: zakup pasków do oznaczania stężenia glukozy i kwasu mlekowego
 2. Termin realizacji zamówienia do 2 tygodni od zlecenia
 3. Kryteria oceny ofert oraz ich znaczenie procentowe (cena ewentualnie inne kryteria oceny
  składanych ofert) 100% cena
 4. Inne istotne warunki zamówienia:

- paski do  oznaczania stężenia glukozy;

- paski do oznaczania stężenia kwasu mlekowego.

 

 Osoba do kontaktu: mgr inż. Piotr Sałek, e-mail: piotr_salek@sggw.pl

             
 

Warszawa, dn. 01.12.2017 r.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawi
Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji
Katedra Technologii Gastronomicznej i Higieny Żywności
ul. Nowoursynowska 159C bud. nr 32
02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:           

 1. Przedmiot zamówienia: zakup odczynników chemicznych
 2. Termin realizacji zamówienia do 2 tygodni od zlecenia
 3. Kryteria oceny ofert oraz ich znaczenie procentowe (cena ewentualnie inne kryteria oceny
  składanych ofert) 100% cena
 4. Inne istotne warunki zamówienia:

- kwas trichlorooctowy (czda) – 500 g;

            - kwas 2-tiobarbiturowy (czda) – 25 g;

            - Tris-base (elektroforeza) – 250 g;

            - SDS (elektroforeza) – 100 g;

            - metanol (czda) – 3 dm3;

            - kwas octowy lodowaty (czda) – 1 dm3;

            - TEMED (elektroforeza) – 25 cm3;

            - HCl 38% (czda) – 1 dm3;

            - glicerol (elektroforeza) – 100 cm3;

            - odczynnik Bradford – 500 cm3;

            - kwas mlekowy (czda) – 1 dm3;

            - „acetonówka” – 5 dm3;

            - albumina BSA (do metody Bradford) – 10 g

            - wzorce mas do elektroforezy białek (niebarwione) – do 180 kDa i do 250 kDa.

 

 Osoba do kontaktu: mgr inż. Piotr Sałek, e-mail: piotr_salek@sggw.pl

01/12/2017

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

ul. Nowoursynowska  159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o  zamiarze udzielenia zamówienia na: zakup buforu oraz odczynników do doświadczeń z zakresu biologii molekularnej.

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

Warszawa, 1 grudnia 2017

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Katedra Inżynierii Wodnej

Ul. Nowoursynowska 166

02-787 Warszawa

 

Działając na podstawie art. 4.8 Ustawa PZP (Dz. U. z 2015 r., Poz. 2164) oraz zarządzenie nr 18/2014 Rektora SGGW z dnia 16.04.2014 r. Zaprasza do składania ofert na: Usługi programowania

Więcej informacji: http://wbis.sggw.pl/2017/12/01/framwat-zapytanie-ofertowe-na-uslugi-programowania/

Warsaw 30.11.2017

Warsaw University of Life Sciences

Faculty of Civil and Environmental Engineering

Nowoursynowska 166 street

02-787 Warsaw

Acting pursuant to art. 4.8 Act of the PZP (Journal of Laws of 2015, item 2164) and Order No. 18/2014 of the SGGW Rector of 16.04.2014, invites to submit an offer for: Consulting services in the fields of water management.

More information: http://wbis.sggw.pl/en/2017/11/30/framwat-request-for-proposal-qab-4/

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Katedra Inżynierii Wodnej

Ul. Nowoursynowska 166

02-787 Warszawa

Działając na podstawie art. 4.8 Ustawa PZP (Dz. U. z 2015 r., Poz. 2164) oraz zlecenie nr 18/2014 Rektora SGGW z dnia 16.04.2014 r. Zaprasza do składania ofert: Usługi doradcze w zakresie gospodarowania wodami.

Więcej informacji: http://wbis.sggw.pl/en/2017/11/30/framwat-request-for-proposal-qab-4/

 

Warszawa 30.11.2017

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Katedra Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji

ul. Nowoursynowska 159C

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o  udzielonym zamówieniu na: usługę przeprowadzenia badań rynkowych wśród konsumentów nt. „Porównanie konsumenckich uwarunkowań rozwoju marki własnej w Polsce i Wielkiej Brytanii”.

Zamówienia udzielono firmie:

Kantar Millward Brown S.A

ul. Branickiego 17

02-972 Warszawa

29.11.2017

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Technologii Drewna,

Katedra Fizyki

 ul. Nowoursynowska 159,bud.34

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust.1 Statutu  Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art.4 pkt 8a oraz pkt 8b ustawy z dnia 29 stycznia 2004r  Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r poz.907 z póź.zm.) ogłasza informacje o zamiarze udzielenia zamówienia na zakupienie:

 

 • Urządzeń pomiarowych do badań przepływu jonów

CPV: 38424000-3

 

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

Osoby do kontaktu:

Mirosław Zając: email: miroslaw-zajac@sggw.pl

Wanda Jarząbek: email: wanda_jarzabek@sggw.pl

 

29.11.2017

do realizacji zadania badawczego w projekcie  BIOSTRATEG2/298537/7/NCBR/2016

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Żywności

Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji

ul. Nowoursynowska 159C bud. nr 32

                                                                                                                                                                                                                                02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza konkurs ofert na wykonanie analiz:

 

Lp

Parametr

Metodyka

Ilość próbek

1

Kadm

Oznaczenie zawartości kadmu i ołowiu metodą ICP lub GFAAS po uprzedniej mineralizacji mikrofalowej

23

2

Ołów

Oznaczenie zawartości kadmu i ołowiu metodą ICP lub GFAAS po uprzedniej mineralizacji mikrofalowej

23

 Jednocześnie informujemy, że ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert. 
Osoba do kontaktu: mgr Katarzyna Rybak     katarzyna_rybak@sggw.pl

29/11/2017

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Fizjologicznych

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art.4d, ust.1., pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielonym zamówieniu na:

Zakup plastików i materiałów laboratoryjnych (dostawy sukcesywne)

Zadanie 2, Zadanie 3, Zadanie 4

 

Zamówienia udzielono firmie:

EQUIMED HOŁDA, LENK, TREMBECKI SPÓŁKA JAWNA

ul. Prądnicka 46

31-202 Kraków

29/11/2017

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Fizjologicznych

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art.4d, ust.1., pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielonym zamówieniu na:

Zakup odczynników do obrazowania komórek metodą mikroskopii konfokalnej oraz do doświadczeń z zakresu biologii molekularnej

 

Zamówienia udzielono firmie:

LIFE TECHNOLOGIES POLSKA Sp. z o.o.

 ul. Bonifraterska 17

 00-203 Warszawa

29/11/2017

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Fizjologicznych

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art.4d, ust.1., pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielonym zamówieniu na:

Zakup płytek do liczenia

 

Zamówienia udzielono firmie:

LIFE TECHNOLOGIES POLSKA Sp. z o.o.

ul. Bonifraterska 17

00-203 Warszawa

Warszawa 28.11.2017

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Technologii Drewna

Katedra Nauki o Drewnie i Ochrony Drewna

ul. Nowoursynowska  159, bud. nr 34

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielonym zamówieniu na:

zakup wielokanałowego systemu pomiarowego do badań mechanicznych z wyposażeniem.

 

Zamówienia udzielono firmie:

SPECTRO-LAB JAN BORKOWSKI, al. 3 Maja 2/170, 00-391 Warszawa

Warszawa 28.11.2017

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Katedra Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji

ul. Nowoursynowska 159C

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o  zamiarze udzielenia zamówienia na: usługę przeprowadzenia badań rynkowych: Konsumentów posiadających do 10tego roku życia w zakresie oferty pozażywieniowej w zakładach gastronomicznych

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

Warszawa dn. 2017-11-28

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego W Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Fizjologii Roślin
budynek 37, przyziemie, ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt 8a oraz art. 4 pkt 8b  ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzielonym zamówieniu na dostawę wytrząsarki z regulacją temperatury

W wyniku konkursu wyłoniono najkorzystniejszą ofertę firmy VWR International Sp. z o.o. ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk.

Warszawa dn. 2017-11-27

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówienia na:

 

 

Dotyczy dostawy wytrząsarki typu „vortex” do badań naukowych.

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

Warszawa dn. 2017-11-27

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówienia na:

 

 

Dotyczy dostawy aparatu do transferu białek do badań naukowych.

 

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

27.11.2017

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

ul. Nowoursynowska  159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o  zamiarze udzielenia zamówienia na: zakup zestawu do oczyszczania RNA.

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

24.11.2017

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Nauk o Zwierzętach
Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt,
ul. Ciszewskiego 8 bud. nr 23
02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówienia na

Bibuła Filtracyjna Wathman 2 - 1 opakowanie

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

wymiary 460 x 570 mm

- ilość sztuk w opakowaniu - 100

Transport wliczony w cenę zamówienia

Osoba do kontaktu: Witold Rant, e-mail: witold_rant@sggw.pl, tel. 225936566

24.11.2017

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Nauk o Zwierzętach
Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt,
ul. Ciszewskiego 8 bud. nr 23
02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówienia na

Enzymy restrykcyjne:MspI, NcoI, Hin6I

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

MspI -  400 reakcji

 NcoI - 500 jednostek

Hin6I - 2000 jednostek

 

Transport wliczony w cenę zamówienia

Osoba do kontaktu: Witold Rant, e-mail: witold_rant@sggw.pl, tel. 225936566

24.11.2017

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Nauk o Zwierzętach
Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt,
ul. Ciszewskiego 8 bud. nr 23
02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówienia na

Zestaw do izolacji  DNA z krwi- ilość 2 zestawy

OptiTag PCR Master Mix(2x), - ilość 1 zestaw

Bufor solution QB na 200 izolacji

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Transport wliczony w cenę zamówienia

Osoba do kontaktu: Witold Rant, e-mail: witold_rant@sggw.pl, tel. 225936566

24.11.2017

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 d 1, 1) ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

USTAWĄ z dnia 22 czerwca 2016 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2017 r  poz. 1579) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:           

Dostawa testów diagnostycznych dla Wydziału Medycyny Weterynaryjnej

Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia:

L.p.

Nazwa produktu

Numer katalogowy

Ilość

1

ELITEST CLA, Kit for the detection of IgG antibodies in sera from sheep or goats with caseous lymphadenitis (CLA); 5 płytek w opakowaniu

HYBCK105A

3

2

Goat PIV IgG ELISA Kit; 1 płytka w opakowaniu

EGTP0010

10

 

Dostawa testów diagnostycznych dla Wydziału Medycyny Weterynaryjnej – opis przedmiotu zamówienia w załączniku

 

Ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert

Warszawa, 24.11.2017

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Nauk o Zwierzętach
Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt,
ul. Ciszewskiego 8 bud. nr 23
02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówienia na zestaw do izolacji DNA z krwi Blood Mini 250 – 5 szt.

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Zestaw do izolacji DNA z 0.1-1 ml krwi świeżej, 0.1 ml krwi mrożonej specyfikacja

- materiał: złoże krzemionkowe

- objętość próbki do izolacji: 0.1-1 ml krwi

- pojemność złoża: 20 µg DNA

- roztwory do elucji DNA ze złoża: bufor TE, bufor Tris lub woda

- minimalna objętość elucji: 100 µl

- jeden zestaw do izolacji na co najmniej 250 prób DNA

Transport wliczony w cenę zamówienia

Osoba do kontaktu: Marcin Świątek, e-mail: marcin_swiatek@sggw.pl, tel. 225936553

Warszawa, 24.11.2017

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Nauk o Zwierzętach
Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt,
ul. Ciszewskiego 8 bud. nr 23
02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówienia na strzykaweki do krwi z EDTA – 40 op.

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

- 50 szt w opakowaniu

- strzykawka  aspiracyjno - próżniowa do pobierania krwi z EDTA, 9ml

Transport wliczony w cenę zamówienia

Osoba do kontaktu: Marcin Świątek, e-mail: marcin_swiatek@sggw.pl, tel. 225936553

Warszawa, 24.11.2017

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Nauk o Zwierzętach
Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt,
ul. Ciszewskiego 8 bud. nr 23
02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówienia na igły do strzykawek do krwi z EDTA – 23 op.

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

 • 100 szt. w opakowaniu
 • igła 20 G x 1 1/2“ No. 1, ø 0,9 mm, żółta końcówka

Transport wliczony w cenę zamówienia

Osoba do kontaktu: Marcin Świątek, e-mail: marcin_swiatek@sggw.pl, tel. 225936553

Warszawa, 24.11.2017

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Centrum Innowacji i Transferu Technologii
bud. 8, pok. 119   ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie 
w związku z art. 4d, ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielanym zamówieniu na:

Dostawę, montaż oraz uruchomienie bezprzewodowego akcelerometru do monitoringu porodów krów mlecznych wraz z systemem bezprzewodowej transmisji danych.

Treść zapytania ofertowego dostępna jest na stronie: http://inkubatorplus.sggw.pl/

Składanie ofert do końca dnia 04.12.2017r. 

Ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

Zamawiający, Centrum Innowacji i Transferu Technologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie informuje, iż unieważnia przedmiotowe postępowanie mając na uwadze zaistniałą wadę uniemożlwiającą dokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej oraz podpisanie umowy. W/w wada polega na zastosowaniu przez Zamawiającego wadliwej procedury do przeprowadzenia postępowania, to jest zamiast zastosować procedurę zgodną z Ustawą z dn. 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dokonał nieuprawnionego podziału przedmiotu zamówienia co skutkowało przeprowadzeniem postępowania zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy Pzp. Mając na uwadze powyższe Zamawiający postanawia jak na wstępie.

Warszawa, 23.11.2017

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Nauk o Zwierzętach
Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt
budynek 23, parter , ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie regulaminu udzielenia zamówień publicznych na dostawy lub usługi, których wartość netto jest większa niż 3 000 zł , a nie przekracza wyrażonej w złotych wartości netto 30.000 EURO zgodnie z zarządzeniem  Rektora SGGW Nr 18 z dnia 16 kwietnia 2014 r , SGGW w Warszawie ogłasza informację o postępowaniu na udzielenie zamówienia na dostawę

komputera przenośnego:

ASUS ZenBook Flip UX360CA M3-7Y30/8GB/256SSD/Win10.

 

Zapytanie ofertowe i wzór oferty dostępne pod adresem: edward_krolak@sggw.pl.

Składanie ofert do 29.11.2017 godz. 12:00.

 

Warszawa 22.11.2017

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Katedra Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji

ul. Nowoursynowska 159C

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o  zamiarze udzielenia zamówienia na: usługę przeprowadzenia badań rynkowych wśród konsumentów nt. „Porównanie konsumenckich uwarunkowań rozwoju marki własnej w Polsce i Wielkiej Brytanii”,

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

22/11/2017

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Fizjologicznych

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art.4d, ust.1., pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielonym zamówieniu na:

Zakup zestawu do oceny aktywności kinaz

 

Zamówienia udzielono firmie:

BIOKOM BAKA, OLSZEWSKI Sp. J.

ul. Wspólna 3

05-090 Janki

Warszawa dn. 2017-11-22

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówienia na:

 

 

Dostawa odczynników chemicznych do badań naukowych  firmy Thermo Scientific ( Fermentas, Finzymes, Abgene), Prona .

 

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

Warszawa dn. 2017-11-21

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Zwierzętach

Samodzielny Zakład Ichtiobiologii, Rybactwa i Biotechnologii Akwakultury

ul. Ciszewskiego 8 bud. nr 23

02-786 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówienia na:

 

 Dotyczy dostawy urządzenia do analizy immunologicznej do badań naukowych.

 

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

21/11/2017

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Fizjologicznych

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art.4d, ust.1., pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielonym zamówieniu na:

Zakup przeciwciała

 

Zamówienia udzielono firmie:

ANNA MARIA POTRZEBOWSKA "AMX" PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE

ul. Bułgarska 12A

93-362 Łódź

Warszawa, dn. 21.11.2017 r.

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawi
Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji
Katedra Technologii Gastronomicznej i Higieny Żywności
ul. Nowoursynowska 159C bud. nr 32
02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  udzielonym zamówieniu  na:           

 1. Przedmiot zamówienia: zakup aparatu do elektroforezy wraz z częściami zapasowymi

 

 1. Zamówienia udzielono firmie:

 

BIO-RAD Polska Sp. z o.o.

 

ul. Przyokopowa 33

 

01-208 Warszawa

 

NIP: 951-00-28-953            

21/11/2017

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Fizjologicznych

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art.4d, ust.1., pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielonym zamówieniu na:

Zakup przeciwciała

 

Zamówienia udzielono firmie:

ANNA MARIA POTRZEBOWSKA "AMX" PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE

ul. Bułgarska 12A

93-362 Łódź

Warszawa 28.11.2017

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Katedra Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji

ul. Nowoursynowska 159C

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o  zamiarze udzielenia zamówienia na: usługę przeprowadzenia badań rynkowych: Konsumentów posiadających do 10tego roku życia w zakresie oferty pozażywieniowej w zakładach gastronomicznych

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

21.11.2017

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 d 1, 1) ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

USTAWĄ z dnia 22 czerwca 2016 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2015 r  poz. 2164  z późn.  zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:           

Dostawa unitu stomatologicznego dla Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie

Opis przedmiotu zamówienia:

Dostawa unitu stomatologicznego dla Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie -  Załącznik nr 2 -opis przedmiotu zamówienia.

 

Ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert

21.11.2017

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na zakup mieszadła, statywu i mieszadełek przeznaczonych do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

 • Bezsilnikowe, 4-stanowiskowe mieszadło magnetyczne typu ES-24 H firmy WIGO z możliwością płynnej regulacji obrotów (50-1000 obr./min) oraz podgrzewaniem na czterech płytach grzejnych o średnicy 90 mm każda – 1 szt
 • Statyw do elektrod pomiarowych firmy ELMETRON – 1 szt
 • elementy mieszające w polewie polietylenowej 5x30mm – 1op./10szt

Zamówienia udzielono firmie Glob Center Lesław Kalisz ul. 1 Maja 50, 17-240 Czeremcha, Oddz. w Piastowie, Al. Piłsudskiego 2A, 05-820 Piastów

21.11.2017

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

NIP 525-00-07-425

Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

Katedra Techniki i Projektowania Żywności

ul. Nowoursynowska 159C

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art.4d, ust.1., pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielonym zamówieniu na:

Dostawę wagi technicznej

Zamówienia udzielono firmie:

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Jacek Piotrowicz

ul. Płońska 36A03-683 Warszawa

NIP 8411679428 REGON 145908626

 

21.11.2017

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

NIP 525-00-07-425

Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

Katedra Techniki i Projektowania Żywności

ul. Nowoursynowska 159C

02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie 
w związku z art.4d, ust.1., pkt 1 ustawy pkt ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2015 r  poz. 2164  z późn.  zm.) ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia  na dostawę odczynników chemicznych w związku z realizacją projektu pt. „Mikrokapsułkowanie jako technika zwiększania aplikacyjności beta-glukanu w przemyśle spożywczym” (LIDER/25/0022/L-7/15/NCBR/2016).

Przedmiot zamówienia stanowi dostawa odczynników chemicznych

a) Tetrahydrofuran CZDA, ACS - 1dm3

- ilość opakowań 3 sztuki

b) Kofeina - certyfikowany materiał odniesienia 100mg

- ilość opakowań 1 sztuka

Termin realizacji zamówienia: do 14 dni od daty podpisania umowy.

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia:

Dr inż. Marcin Kurek

Katedra Techniki i Projektowania Żywności WNoŻCiK

ul. Nowoursynowska 159c, (Budynek 32), pok. A109, 02-776 Warszawa

Tel. +48 22 593 70 78

e-mail: ktipz@sggw.pl

21.11.2017

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

NIP 525-00-07-425

Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

Katedra Techniki i Projektowania Żywności

ul. Nowoursynowska 159C

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie 
w związku z art.4d, ust.1., pkt 1 ustawy pkt ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2015 r  poz. 2164  z późn.  zm.) ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia  na dostawę wałkowarki, termometru cyfrowego z sondą, wagi gastronomicznej w związku z realizacją projektu pt. „Mikrokapsułkowanie jako technika zwiększania aplikacyjności beta-glukanu w przemyśle spożywczym” (LIDER/25/0022/L-7/15/NCBR/2016).

 

1. Wałkowarka z wykrojnikami

• szerokość wałkująca płaty ciasta do 140 mm z minimum ośmiostopniową regulacją grubości

• wykrojnik do tagliatelle i wykrojnik do spaghetti o średnicy 2 mm.

• pędzelek do czyszczenia

• wałkowarka współpracują z mikserem KitchenAid

2. Termometr cyfrowy z sondą

• Zakres pomiaru od -50 do + 300 o C

 • Cyfrowy z wymienną sondą ze stali nierdzewnej
 • Wodoszczelny
 • Podstawka
 • Ochronny futerał z tworzywa
 • Długość sondy wraz z rękojeścią min 265 mm
 • Dł. igły sondy min 130 mm
 • Czas wykrywania temperatury ok 1 sekundy

• Gwarancja minimum 12 miesiący

3. Waga gastronomiczna

• Dokładność do 1g

• Zakres pomiarów do 5kg

• Szalka ze stali nierdzewnej

• Zasilana bateriami

• Z timerem

• Funkcja tarowania

• Obudowa z tworzywa

• Gwarancja minimum 12 miesięcy

 

Termin realizacji zamówienia: do 10 dni od daty podpisania umowy.

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia:

Dr inż. Marcin Kurek

Katedra Techniki i Projektowania Żywności WNoŻCiK

ul. Nowoursynowska 159c, (Budynek 32), pok. A109, 02-776 Warszawa

Tel. +48 22 593 70 78

e-mail: ktipz@sggw.pl

21.11.2017

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

NIP 525-00-07-425

Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

Katedra Techniki i Projektowania Żywności

ul. Nowoursynowska 159C

02-776 Warszawa

 

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie 
w związku z art.4d, ust.1., pkt 1 ustawy pkt ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2015 r  poz. 2164  z późn.  zm.) ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia  na dostawę mieszadła oraz akcesoriów laboratoryjnych w związku z realizacją projektu pt. „Mikrokapsułkowanie jako technika zwiększania aplikacyjności beta-glukanu w przemyśle spożywczym” (LIDER/25/0022/L-7/15/NCBR/2016).

 

 1. Mieszadło magnetyczne z grzaniem i czujnikiem na statywie – 1 sztuka

Wymiary platformy [mm]

Ø135 (5 cali)

Materiał platformy

stal nierdzewna z pokryciem ceramicznym

Zasilanie

200-240 V

Częstotliwość

50/60 Hz

Liczba stanowisk mieszających

1

Maksymalna objętość mieszanego roztworu

20 L

Maksymalny rozmiar elementu mieszającego (L x Ø)

80 mm

Zakres prędkości

100-1500 obr./min.

Wyświetlacz prędkości

LCD

Moc grzewcza na wyjściu

500 W

Zakres temperatury grzania

od temperatury otoczenia do 340°C, skok co 1°C

Dokładność kontroli nagrzewania platformy

±1 (<100°C) ±1% (>100°C)

Temperatura bezpieczeństwa

360°C

Wyświetlacz temperatury

LCD

Dokładność wyświetlania temperatury 

±0,1°C

Zewnętrzny czujnik temperatury 

PT1000

Dokładność pomiaru czujnika 

±0,2°C

Ostrzeżenie przed gorącą powierzchnią

50°C

Zdalne sterowanie (interfejs RS232)

TAK

Klasa ochrony

IP42

Wymiary (W x D x H) [mm]

160 x 280 x 85

Waga

2,8 kg

Dopuszczalna temperatura otoczenia 

5-40°C

Dopuszczalna wilgotność względna

80%

Do mieszadła dołączony zostanie czujnik na statywie.

 

 1. Akcesoria laboratoryjne

Nazwa

Ilość

Zlewka niska z uchem poj. 1000ml, wykonana ze szkła borokrzemowego.

5

Zlewka niska z uchem poj. 500ml, wykonana ze szkła borokrzemowego.

5

Zlewka wysoka 250ml, wykonana ze szkła borokrzemowego.

20

Zlewka wysoka 100ml, wykonana ze szkła borokrzemowego.

20

Zlewka wysoka 500ml, wykonana ze szkła borokrzemowego.

10

Zlewka wysoka 50ml, wykonana ze szkła borokrzemowego.

10

Krystalizator z wylewem 300ml, wykonany ze szkła borokrzemowego.

5

Kolba stożkowa z wąską szyją 250ml, skalowana z pierścieniem wzmacniającym, wykonana ze szkła borokrzemowego.

5

Zlewka wg Philipsa 250ml,wykonana z wysokiej jakości białego szkła borokrzemowego 3.3, odpornego na działanie gorącej wody, kwasów, a także roztworów zasadowych. Ma kształt lekko stożkowy.

5

Butelka z nakrętką i skalą 050ml, wykonana ze szkła borokrzemowego

15

 

Termin realizacji zamówienia: do 14 dni od daty podpisania umowy.

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert

Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia:

Dr inż. Marcin Kurek

Katedra Techniki i Projektowania Żywności WNoŻCiK

ul. Nowoursynowska 159c, (Budynek 32), pok. A109, 02-776 Warszawa

Tel. +48 22 593 70 78

e-mail: ktipz@sggw.pl

 

20/11/2017 r.

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art.4d, ust.1., pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o unieważnieniu postępowania na:

Zakup kasety RTG

 

Uzasadnienie: brak złożonych ofert w przedmiotowym postępowaniu.

Warszawa, dn. 2017.11.17

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Technologii Drewna,

Katedra Fizyki

 ul. Nowoursynowska 159,bud.34

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust.1 Statutu  Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art.4 pkt 8a  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r  Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r poz.907 z póź.zm.) ogłasza informację o udzieleniu zamówienia na:

 

 • System do produkcji wody dejonizowanej

     CPV: 42924720-2

 

     Zamówienia udzielono firmie:

Merck Sp. z o.o.

ul. Jutrzenki 137, 02-231 Warszawa

17/11/2017

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Nauk o Żywności

Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art.4d, ust.1., pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielonym zamówieniu na:

Dostawę DIHYDROXYACETONU 3x250 g

 

Zamówienia udzielono firmie:

 

 

SIGMA ALDRICH Sp. z o.o..

ul. Szelągowska 30

61-626 Poznań

 

 

 

Warszawa 17.11.2017

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawi
Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji
Katedra Technologii Gastronomicznej i Higieny Żywności
ul. Nowoursynowska 159C bud. nr 32
02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:           

 1. Przedmiot zamówienia: zakup aparatu do elektroforezy wraz z częściami zapasowymi
 2. Termin realizacji zamówienia do 4 tygodni od zlecenia
 3. Kryteria oceny ofert oraz ich znaczenie procentowe (cena ewentualnie inne kryteria oceny
  składanych ofert) 60% jakość i 40% cena
 4. Inne istotne warunki zamówienia:

- kompletny aparat do elektroforezy (bez zasilacza)1DE (z możliwością rozbudowy do 2DE);

- wymiary żelu (20 cm x 16 cm);

- grubość żelu 1 mm;

- 15 studzienek/żel;

- łatwość przygotowania aparatu do pracy (wylanie żeli, nałożenie prób i prowadzenie   rozdziału);

- części zapasowe (komplet szyb);

- prowadzenie rozdziału na dwóch szybach jednocześnie.

Osoba do kontaktu: mgr inż. Piotr Sałek, e-mail: piotr_salek@sggw.pl

Warszawa 16.11.2017

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Katedra Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji

ul. Nowoursynowska 159C

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o  udzielonym zamówieniu na: usługę przeprowadzenia badań rynkowych: wśród pracowników obsługi nt. „Dawanie napiwków w gastronomii – perspektywa klienta i personelu obsługi”.

Zamówienia udzielono firmie:

Otawa Group, Grupa doradcza sp. z o.o., sp. komandytowa

ul. Grzyśki 16

40-560 Katowice

16/11/2017

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Fizjologicznych

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art.4d, ust.1., pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielonym zamówieniu na:

Zakup odczynników do doświadczeń z zakresu biologii molekularnej

 

Zamówienia udzielono firmie:

LIFE TECHNOLOGIES POLSKA Sp. z o.o.

 ul. Bonifraterska 17

 00-203 Warszawa

16/11/2017

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 d 1, 1) ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

USTAWĄ z dnia 22 czerwca 2016 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2015 r  poz. 2164  z późn. zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:           

Dostawę homogenizatora, spektrofotometru i kamery HGDMI do mikroskopu odwróconego dla Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie

 

Zamówienia udzielono firmom :

Zadanie I – Dostawa homogenizatora dla WMW SGGW w Warszawie

A.G.A. ANALYTICAL Sp. z o.o. Spółka komandytowa

Ul. Wiertnicza 52A

02-952 Warszawa

 

Zadanie II – Dostawa spektrofotometru dla WMW SGGW w Warszawie

SPECTRO-LAB Sp. z o.o.

Ul. Warszawska 100/102

05-092 Łomianki

 

Zadanie III – Dostawa kamery HDMI do mikroskopu odwróconego dla WMW SGGW w Warszawie

OPTA-TECH Sp. z o.o.

Al. Komisji Edukacji Narodowej 36 lok. U211

02-797 Warszawa

16/11/2017

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 d 1, 1) ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

USTAWĄ z dnia 22 czerwca 2016 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2015 r  poz. 2164  z późn. zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:           

Sukcesywna dostawa wyrobów z tworzyw sztucznych i wyrobów ze szkła dla Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie

 

Zamówienia udzielono firmom :

Zadanie 1.1: EQUIMED ul. Prądnicka 46, 31-202 Kraków

Zadanie 1.3:DIAG-MED., ul. Ryżowa 51, 02-495 Warszawa

Zadanie 1.4:Symbios Sp. z o.o., ul. Modrzewiowa 37, 83-010 Straszyn

Zadanie 1.5:GenoPlast Biochemicals, ul. Brzozowa 10, 83-200 Rokocin

Zadanie 1.6:EQUIMED ul. Prądnicka 46, 31-202 Kraków

Zadanie 1.9:GenoPlast Biochemicals, ul. Brzozowa 10, 83-200 Rokocin

Zadanie 1.12:CytoGen – Polska Sp. z o.o., ul. Kuropatwińskiej 2, 95-100 Zgierz,

Zadanie 1.13:GenoPlast Biochemicals, ul. Brzozowa 10, 83-200 Rokocin

Zadanie 2.1:GenoPlast Biochemicals, ul. Brzozowa 10, 83-200 Rokocin

Zadanie 2.2:EQUIMED ul. Prądnicka 46, 31-202 Kraków

Zadanie 2.3:SIGMA-ALDRICH sp. z o.o., ul. Szelągowska 30, 61-626 Poznań

Zadanie 2.4:SIGMA-ALDRICH sp. z o.o., ul. Szelągowska 30, 61-626 Poznań

Zadanie 2.5:DIAG-MED., ul. Ryżowa 51, 02-495 Warszawa

Zadanie 2.6:DIAG-MED., ul. Ryżowa 51, 02-495 Warszawa

Zadanie 2.7:ALAB Sp. z o.o., ul. Stepińska 22/30 lok. 222, 00-739 Warszawa;

Zadanie 3.2:EQUIMED ul. Prądnicka 46, 31-202 Kraków

Zadanie 3.3:EQUIMED ul. Prądnicka 46, 31-202 Kraków

Zadanie 3.4:ALAB Sp. z o.o., ul. Stepińska 22/30 lok. 222, 00-739 Warszawa

Zadanie 3.8:EQUIMED ul. Prądnicka 46, 31-202 Kraków

Zadanie 4.1:EQUIMED ul. Prądnicka 46, 31-202 Kraków

Zadanie V.1:EQUIMED ul. Prądnicka 46, 31-202 Kraków

Zadanie V.6:Life Technologies Polska Sp. z o.o., ul. Bonifaterska 17, 02-203 Warszawa

Zadanie VI:EQUIMED ul. Prądnicka 46, 31-202 Kraków

16/11/2017

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 d 1, 1) ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

USTAWĄ z dnia 22 czerwca 2016 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2015 r  poz. 2164  z późn. zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:           

Dostawa mikroskopu fluorescencyjnego dla Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie

 

Zamówienia udzielono firmie :

PRECOPTIC Co. Wojciechowscy Sp. Jawna

Ul. Arkuszowa 60,

01-934 Warszawa

16/11/2017

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

ul. Nowoursynowska  159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o  zamiarze udzielenia zamówienia na: zakup przeciwciała do techniki Western Blot oraz buforu do elektroforezy.

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

16/11/2017

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

ul. Nowoursynowska  159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o  zamiarze udzielenia zamówienia na: zakup buforu do Western Blot oraz zestawu do elektroforezy.

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

Warszawa dn. 2017-11-15

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzielanym zapytaniu ofertowym na  zakup mieszadła magnetycznego firmy Wigo, statywu i elementów przeznaczonych do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

 

 • Bezsilnikowe, 4-stanowiskowe mieszadło magnetyczne typu ES-24 H firmy WIGO z możliwością płynnej regulacji obrotów (50-1000 obr./min) oraz podgrzewaniem na czterech płytach grzejnych o średnicy 90 mm każda – 1 szt
 • Statyw do elektrod pomiarowych firmy ELMETRON – 1 szt
 • elementy mieszające w polewie polietylenowej 5x30mm – 1op./10szt

 

15/11/2017

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

ul. Nowoursynowska  159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o  zamiarze udzielenia zamówienia na: barwnika do oceny żywotności komórek.

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

Warszawa dn. 2017-11-15

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na zakup Szkiełka mikroskopowe podstawowe przeznaczonych do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Szkiełka mikroskopowe podstawowe szlifowane 90O powleczone POLY-L-LYSINE MENCEL – 11 op./72 szt

Zamówienia udzielono firmie: EQUIMED HOŁDA, LENK, TREMBECKI Sp. J.  ul. Prądnicka 46, 31-202 Kraków

Warszawa dn. 2017-11-15

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na odczynniki z firmy Agrisera  przeznaczonych do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Xylan-1/Xyloglucan I (CCRC-M108) nr kat AS163135 – 1 op.

XTH-Xet I XET5 Xyloglucan xyloglucosyl transferase nr kat. AS08319 – 1op.

RBOHD I Respiratory burst oxidase homolog protein D nr kat. AS15 2962 – 2 op.

Zamówienia udzielono firmie: Agrisera AB Box 57, S-91121 Vännäs, Szwecja, VAT nr SE556263276901

Warszawa dn. 2017-11-15

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na JaksonlmmunoResearch Europe przeznaczonych do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

 

 • 12nm Colloidal Golg AffiniPure Donkey Anti-Mouse IgG (H+L) (EM Grade)
  nr kat. 715-205-150 – 2 op.

Zamówienia udzielono firmie: BIOKOM Baka, Olszewski Sp.J. , ul. Wspólna 3, 05-090 Janki

 

Warszawa dn. 2017-11-15

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na zakup odczynników firmy Thermo Fisher Scientific przeznaczonych do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

 

 • Syto 9 nr kat S 34854 - 100 µl
 • H2-DCF,DCF nr kat. D399 – 100 mg

 

Zamówienia udzielono firmie: Life Technologies Polska Sp. z o.o. , ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

Warszawa dn. 2017-11-13

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Nauk o Zwierzętach
Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

budynek 23, parter , ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d, ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o rozstrzygnięciu postępowania na:

 1. dostawę  odczynników chemicznych firmy Thermo Fisher Scientific

 

Zamówienia udzielono firmie:

Thermo Fisher Scientific
Life Sciences Solutions
ul Bonifraterska17

00-203 Warszawa

Warszawa dn. 2017-11-13

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Nauk o Zwierzętach
Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

budynek 23, parter , ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d, ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o rozstrzygnięciu postępowania na:

 1. zakup plastików laboratoryjnych

 

Zamówienia udzielono firmie:

VWR International Sp. z o.o.
ul. Limbowa 5
80-175 Gdańsk

Warszawa dn. 2017-11-13

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówienia na:

 

 

Dostawa odczynników chemicznych do badań naukowych  

Część 1- dostawa odczynników firmy Sigma-Aldrich.

Część 2 – dostawa odczynników firmy Merck.

Część 3 – dostawa odczynników firmy Solulink.

Część 4 – dostawa odczynników firmy Beckman Coulter.

Część 5- dostawa odczynników firmy Thermo Scientific ( Fermentas, Finzymes, Abgene), Prona .

Część 6 – dostawa odczynników firmy VWR Chemicals.

Część 7 – dostawa odczynników firmy Amresco.

Część 8 – dostawa odczynników firmy New England BioLabs.

Część 9 - dostawa odczynników firmy ARMAR-Chemicals.

Część 10 - dostawa odczynników firmy Qiagen.

Część 11 - dostawa odczynników firmy EURx.

 

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

Warszawa dn. 2017-11-13

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówienia na:

 

 

Dostawa drukarki (urządzenie wielofunkcyjne z możliwością kopiowania, drukowania i skanowania) do badań naukowych model Konica Bizhub c258

 

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

13/11/2017

 

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Fizjologicznych

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art.4d, ust.1., pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielonym zamówieniu na:

Zakup jednorazowych plastików laboratoryjnych (dostawy sukcesywne)

 

Zamówienia udzielono firmie:

GRAŻYNA KONECKA DIAG- MED.

 ul. Stanisława 50

05-800 Pruszków

13/11/2017

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Fizjologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37.

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt 8a oraz art. 4 pkt 8b  ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o zakończeniu udzielenia zamówień na:

 1. 4 komputerów stacjonarnych
 2. elektrod do pH-metru
 3. termocyklera z gradientem
 4. wózka laboratoryjnego i podestu 3-stopniowego
 5. mini autoklawu
 6. filtrów do dejonizacji wody do aparatu Millipore
 7. wirówki z chłodzeniem
 8. mini spektrofotometru
 9. drobnego wyposażenia laboratoryjnego: mini wirówka stołowa (2x), mieszadło (2x), wytrząsarka typu worteks (2x), pH-metr wraz ze statywem (2x)
 10. odczynników chemicznych
 11. odczynnika- Amphoteircin B firmy Sigma-Aldrich
 12. kompletów pipet automatycznych
 13. specjalistycznego oprogramowania do analizy sekwencji nukleinowych
 14. nasion Arabidopsis

Ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

13/11/2017

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Nauk o Żywności

Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art.4d, ust.1., pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielonym zamówieniu na:

Zakup wagi analitycznej ME104/M

 

Zamówienia udzielono firmie:

 

 

Mettler-Toledo Sp. z o.o.. 

ul. Poleczki 21, 

02-822 Warszawa

13/11/2017

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Nauk o Żywności

Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art.4d, ust.1., pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielonym zamówieniu na:

Zakup filtrów Smart Pack do systemu oczyszczania wody Direct Q3

 

Zamówienia udzielono firmie:

 

Merck Sp. z o.o.

ul. Jutrzenki 137 

02-231 Warszawa

9/11/2017

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Fizjologicznych

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art.4d, ust.1., pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielonym zamówieniu na:

Zakup przeciwciał i odczynnika do doświadczeń z zakresu biologii komórki

 

Zamówienia udzielono firmie:

LAB-JOT LTD Sp. z o.o. Sp.k.

 ul. Al. Jerozolimskie 214

02-486 Warszawa

9/11/2017

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Fizjologicznych

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art.4d, ust.1., pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielonym zamówieniu na:

Zakup przeciwciała

 

Zamówienia udzielono firmie:

LAB-JOT LTD Sp. z o.o. Sp.k.

 ul. Al. Jerozolimskie 214

02-486 Warszawa

9/11/2017 r.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art.4d, ust.1., pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o unieważnieniu postępowania na:

Zakup zestawu do wywoływania błon rentgenowskich

 

Uzasadnienie: brak złożonych ofert w przedmiotowym postępowaniu.

Warszawa, 9.11.2017

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na zakup odczynników firmy Sigma przeznaczonych do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

 • Murashige and Skoog basal salt mixture (MS) M5524-50 L – 1 op
 • Nickel(II) sulfate 656895-10G – 1 op
 • Dimethylglyoxime 40390-100G – 1 op
 • Caffeine C0750-100G – 1op
 • Anti-Nitrosine rabbit N409-2ML – 1 op
 • Tri Reagent®RNA Isolation Reagent T9424-100ML – 1op
 • Glass beads Z250465-1PAK – 1 op

Zamówienia udzielono firmie: SIGMA-ALDRICH Sp. z o.o. , ul. Szelągowska30, 61-626 Poznań

 

Warszawa, 9.11.2017

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na zakup odczynników firmy Thermo Fisher przeznaczonych do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

 • Phen Green TM SK, Diacetate P14313
 • CellRoxTM Deep Red Reagent C10422
 • Barwnik DAF-FM diacetate do detekcji NO D23844

Zamówienia udzielono firmie: Life Technologies Polska Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

Warszawa, 9.11.2017

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na zakup odczynników firmy Macharey-Nagel przeznaczonych do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

 • Kit do izolacji RNA –NukleoSpin RNA XS – kit na 50 próbek

Zamówienia udzielono firmie: VWR International Sp. .z o.o.,  Limbowa 5, 80-175 Gdańsk

 

Warszawa, 9.11.2017

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzielanym zapytaniu ofertowym na  zakup odczynników z  firmy Thermo Fisher Scientific przeznaczonych do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

 

 • Syto 9 nr kat S 34854 - 100 µl
 • H2-DCF,DCF nr kat. D399 – 100 mg

 

Warszawa, 8.11.2017

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Technologii Drewna

Katedra Technologii i Przedsiębiorczości w Przemyśle Drzewnym

ul. Nowoursynowska 159/34, 02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt. 8a oraz art. 4 pkt. 8b  ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację

o zamiarze udzielaniu zamówienia na Dostawę i zakup 3 profesjonalnych monitorów do komputera Samsung.

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia :       

a.         Pierwszy monitor:

-przekątna: 28 cali,

-obszar aktywny: 621 x 341 mm,

-rozdzielczość nominalna: 3840 x 2160 (4K Ultra HD) piksele,

-rodzaj matrycy: TN,

-obrotowy ekran [pivot],

-wielkość plamki: 0.16 mm,

-redukcja migotania,

-filtr światła niebieskiego,

-porty wejścia/wyjścia: 1 x słuchawkowe, 1 x DisplayPort, 1 x mini DisplayPort, 2 x HDMI,

4 x USB 3.0

- Dodatkowe informacje o matrycy: kontrast 1000:1 (typowy), jasność 370 cd/m², czas reakcji plamki   1 ms (szary do szarego), kąt widzenia pion- 160°, kąt widzenia poziom-           170°, ilość wyświetlanych kolorów 1070 mln

-Dane fizyczne: kolor obudowy czarny, szerokość: 661 mm, wysokość: 421 mm (do 551mm), głębokość: 260 mm

b. Drugi monitor:

-przekątna: 27 cali,

-obszar aktywny: 597 x 336 mm,

-rozdzielczość nominalna: 1920 x 1080 (Full HD) piksele,

-rodzaj matrycy: VA,

-rodzaj podświetlenia: LED,

-zakrzywiony ekran,

-porty wejścia/wyjścia: 1 x słuchawkowe, 1 x wejście audio, 1 x DisplayPort, 1 x HDMI,
1 x DVI, 1 x D-Sub 15-pin,

-Dodatkowe informacje o matrycy:  kontrast 3000:1 (typowy), jasność 250 cd/m², czas reakcji plamki   4 ms (szary do szarego), kąt widzenia pion 178°, kąt widzenia poziom 178°, ilość wyświetlanych kolorów 16.7 mln,

-Dane fizyczne: kolor obudowy srebrny, szerokość 614.2 mm, wysokość 457.3 mm, głębokość 270.4 mm

c. Trzeci monitor:

-przekątna: 24 cali,

-obszar aktywny: 521 x 293 mm,

-rozdzielczość nominalna: 1920 x 1080 (Full HD) piksele,

-rodzaj matrycy: PLS,

-rodzaj podświetlenia: LED,

-głośniki,

-obrotowy ekran [pivot],

-wielkość plamki: 0.27 mm,

-porty wejścia/wyjścia: 1 x słuchawkowe, 1 x HDMI, 1 x DisplayPort, 1 x DVI,
1 x D-Sub 15-pin

-Dodatkowe informacje o matrycy: kontrast 1000:1, jasność 250 cd/m², czas reakcji plamki 4 ms, kąt widzenia pion 178°, kąt widzenia poziom 178°, ilość wyświetlanych kolorów: 16.7 mln

-Dane fizyczne: kolor obudowy czarny, szerokość 554.6 mm, wysokość 487.3mm, głębokość 224 mm

 Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

Warszawa, 8.11.2017

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Technologii Drewna

Katedra Technologii i Przedsiębiorczości w Przemyśle Drzewnym

ul. Nowoursynowska 159/34, 02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt. 8a oraz art. 4 pkt. 8b  ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację

o zamiarze udzielaniu zamówienia na Dostawę i zakup monitora komputerowego do specjalistycznej analizy obrazów.

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia :   

- przekątna co najmniej 27"

- proporcje ekranu 16:9

- rozdzielczość co najmniej WQHD (2560×1440)

- matryca IPS o co najmniej 99% pokrycia gamutu Adobe RGB

- kąty widzenia w pionie i poziomie co najmniej 175 stopni

- jasność co najmniej 300 cd/m²

- kontrast statyczny co najmniej 1000:1

- oprogramowanie korygujące odchylenia jasności i kolorów na powierzchni matrycy

- możliwość kalibracji sprzętowej

- wyposażenie:

            - kalibrator

            - kaptur

- złącza: DVI, HDMI

- możliwość regulacji kąta nachylenia, wysokości oraz obrotu ekranu

- co najmniej trzyletnia gwarancja.

 Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

Warszawa, 8.11.2017

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Technologii Drewna

Katedra Technologii i Przedsiębiorczości w Przemyśle Drzewnym

ul. Nowoursynowska 159/34, 02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt. 8a oraz art. 4 pkt. 8b  ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację

o zamiarze udzielaniu zamówienia na Dostawę i zakup literatury naukowej.

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia :   

Lp.

Dane o pozycji bibliograficznej

1

Wagenführ R., 2007: Holzatlas. 6., neu bearbeitete und erweitere Auflage. Mit zahlreichen Abbildungen. Fachbuchverlag Leipzig im Carl Hanser Verlag.

2

R.B. Keey, T.A.G. Langrish, J.C.F. Walke, 2011: Kiln-Drying of Lumber. Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co.

3

Siau J.F. 2011: Transport Processes in Wood. Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. K

4

Fritz Hans Schweingruber, 2012: Trees and Wood in Dendrochronology. Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. K

5

P. W. West, 2013: Growing Plantation Forests. Springer International Publishing AG

6

Fritz H. Schweingruber, 2016: Microscopic Wood Anatomy: Mikroskopische Holzanatomie, Anatomie microscopique du bois. Taschenbuch.

 Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

Warszawa, 07.11.2017

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego W Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Biochemii
budynek 37, parter, ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d, ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielanym zapytaniu ofertowym na dostawę zestawu odczynników  Abscisic Acid Immunoassay Detection Kit (Firma: Sigma-Aldrich, numer katalogowy: PGR1)

 

UWAGA!

Poniższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

Warszawa, 7.11.2017

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Fizjologicznych

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art.4d, ust.1., pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielonym zamówieniu na:

Zakup płytek do PCR

 

Zamówienia udzielono firmie:

Genomed S. A.

ul. Ponczowa 12

02-971 Warszawa

Warszawa dn. 2017-11-07

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówienia na:

 

Dostawa akcesoriów laboratoryjnych do badań naukowych

Część 1 - pipeta  wielokanałowa Metler Toledo wraz z dedykowanymi końcówkami.

Część 2 - pipeta automatyczna firmy Gilson.

Część 3 – pipeta 12-kanałowa  firmy Capp.

Część 4 -  zestaw pipet firmy Eppendorf wraz z uchwytem ściennym i akcesoriami.

Część 5 - zestaw pipet firmy Tacta z wyposażeniem oraz z dedykowanymi końcówkami.

Część 6 - materiały do hodowli komórek, izolacji białek i akcesoria.

Część 7 - końcówki dedykowane do pipet HTL.

Część 8 - końcówki typ Eppendorf  i inne akcesoria.

Część 9 – stripy firmy Axygen.

 

 

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 

Warszawa, 07.11.2017

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Nauk o Zwierzętach
Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt
budynek 23, parter , ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust. 1 pkt 1  z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o postępowaniu na udzielenie zamówienia na dostawę

produktów laboratoryjnych z ofert różnych firm 

Zapytanie ofertowe i wzór oferty dostępne pod adresem: edward_krolak@sggw.pl.

Składanie ofert do 14.11.2017 godz. 12:00.

Warszawa, 6.11.2017

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego W Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Biochemii
budynek 37, parter, ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

 

 

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d, ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielanym zamówieniu na: zakup wraz z dostawą zamrażarki niskotemperaturowej UFV 500 Standard - BIND 9020-0236_D, wyposażonej w system Back-up o numerze katalogowym BIND8012-0845

 

UWAGA!

Poniższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

Warszawa, 6.11.2017

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Fizjologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37.

02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzielanym zapytaniu ofertowym na zakup:

 1. Rotora kątowego do wirówki MPW 350R Nr 11466 10x15 ml Falcon
 2. Rotora kątowego do wirówki MPW 350R Nr 11461 24x1,5/2 ml
 3. Systemu do dwukierunkowej analizy białek Bio-Rad
 4. Koncentratora plus firmy Eppendorf, z wbudowaną pompą membranową, skraplaczem oraz rotorem F-45-48-11
 5. Systemu do analizy qPCR
 6. Termocyklera gradientowego PCR T100 Bio-Rad 
 7. Odczynników chemicznych Agrisera
 8. Wagi analitycznej AS 310.R2 producent Radwag
 9. Wagi analitycznej AS 110.R2 producent Radwag

Ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

Warszawa, 6.11.2017

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Żywności

Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji

ul. Nowoursynowska 159C bud. nr 32

                                                                                                                                                                                                                           02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza konkurs ofert na:

dostawę WAGI ANALITYCZNEJ:

Warszawa, 6.11.2017

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Żywności

Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji

ul. Nowoursynowska 159C bud. nr 32

                                                                                                                                                            02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza konkurs ofert na:

dostawę ZESTAWU OCZYSZCZAJĄCEGO:

L.p.

Przedmiot zamówienia

Ilość

1

Zestaw oczyszczający Smart Pack do Direct Q3

1 sztukaJednocześnie informujemy, że ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.
Osoba do kontaktu: mgr Katarzyna Rybak     katarzyna_rybak@sggw.pl

 

Warszawa, 6.11.2017

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Nauk o Zwierzętach
Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt
budynek 23, parter , ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d, ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielanym zamówieniu na:

 1. dostawę  odczynników chemicznych firmy Thermo Fisher Scientific

 

Zapytanie ofertowe i wzór oferty dostępne pod adresem: marta_grodzik@sggw.pl

Składanie ofert do 07.11.2017 godz. 14:00

 

Ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

Warszawa, 6.11.2017

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Nauk o Zwierzętach
Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt
budynek 23, parter , ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d, ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielanym zamówieniu na:

 1. zakup plastików laboratoryjnych

Zapytanie ofertowe i wzór oferty dostępne pod adresem: marta_grodzik@sggw.pl

Składanie ofert do 0.03.2017 godz. 12:00

 

Ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

Warszawa, 6.11.2017

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Nauk o Zwierzętach
Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt
budynek 23, parter , ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d, ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzieleniu zamówienia na:

usługę analizy XPS płatków grafenoidowych

UMCS, Wydział Chemii, Laboratorium analityczne, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 3, 20-031 Lublin

 

Warszawa, 3.11.2017

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Fizjologicznych

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art.4d, ust.1., pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielonym zamówieniu na:

Zakup zestawu przeciwciał do techniki western blot

 

Zamówienia udzielono firmie:

Bio-Lab Sp. z o.o.

ul. Tczewska 27c

83-031 Łęgowo

Warszawa, 3.11.2017

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Fizjologicznych

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art.4d, ust.1., pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielonym zamówieniu na:

Zakup odczynników do transfekcji i hodowli komórkowej

 

Zamówienia udzielono firmie:

LIFE TECHNOLOGIES POLSKA Sp. z o.o.

 ul. Bonifraterska 17

 00-203 Warszawa

Warsaw 2.11.2017
Warsaw University of Life Sciences
Faculty of Civil and Environmental Engineering
02-787 Warsaw
Acting pursuant to art. 4.8 Act of the PZP (Journal of Laws of 2015, item 2164) and Order No. 18/2014 of the SGGW Rector of 16.04.2014, invites to submit an offer for: Consulting services in the fields of water management.
 
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Katedra Inżynierii Wodnej
Działając na podstawie art. 4.8 Ustawa PZP (Dz. U. z 2015 r., Poz. 2164) oraz zlecenie nr 18/2014 Rektora SGGW z dnia 16.04.2014 r. Zaprasza do składania ofert: Usługi doradcze w zakresie gospodarowania wodami.

 

Warszawa, 2.11.2017

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Fizjologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37.

02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzielanym zapytaniu ofertowym na zakup:

 1. 4 komputerów stacjonarnych
 2. elektrod do pH-metru
 3. termocyklera z gradientem
 4. wózka laboratoryjnego i podestu 3-stopniowego
 5. mini autoklawu
 6. filtrów do dejonizacji wody do aparatu Millipore
 7. wirówki z chłodzeniem
 8. mini spektrofotometru
 9. drobnego wyposażenia laboratoryjnego: mini wirówka stołowa (2x), mieszadło (2x), wytrząsarka typu worteks (2x), pH-metr wraz ze statywem (2x)
 10. odczynników chemicznych
 11. odczynnika- Amphoteircin B firmy Sigma-Aldrich
 12. kompletów pipet automatycznych
 13. specjalistycznego oprogramowania do analizy sekwencji nukleinowych
 14. nasion Arabidopsis

Ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

Warszawa, 31.10.2017

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzielanym zapytaniu ofertowym na  zakup odczynników z firmy Agrisera przeznaczonych do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Xylan-1/Xyloglucan I (CCRC-M108) nr kat AS163135 – 1 op.

XTH-Xet I XET5 Xyloglucan xyloglucosyl transferase nr kat. AS08319 – 1op.

RBOHD I Respiratory burst oxidase homolog protein D nr kat. AS15 2962 – 2 op.

 

Warszawa, 31.10.2017

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzielanym zapytaniu ofertowym na  zakup przeciwciał JaksonlmmunoResearch Europe przeznaczonych do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

12nm Colloidal Golg AffiniPure Donkey Anti-Mouse IgG (H+L) (EM Grade)
nr kat. 715-205-150 – 2 op.

 

Warszawa, 31.10.2017

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzielanym zapytaniu ofertowym na  zakup szkiełek mikroskopowych przeznaczonych do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Szkiełka mikroskopowe podstawowe szlifowane 90O powleczone POLY-L-LYSINE MENCEL – 11 op./72 szt

 

 

Warszawa, 30.10.2017

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzielanym zapytaniu ofertowym na  zakup odczynników z firmy Sigma-Aldrich  przeznaczonych do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

 

 • Murashige and Skoog basal salt mixture (MS) M5524-50 L – 1 op
 • Nickel(II) sulfate 656895-10G – 1 op
 • Dimethylglyoxime 40390-100G – 1 op
 • Caffeine C0750-100G – 1op
 • Anti-Nitrosine rabbit N409-2ML – 1 op
 • Tri Reagent®RNA Isolation Reagent T9424-100ML – 1op
 • Glass beads Z250465-1PAK – 1 op

 


Warszawa, 30.10.2017

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzielanym zapytaniu ofertowym na  zakup odczynników  firmy Thermo Fisher Scientific przeznaczonych do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

 

 

 • Phen GreenTM SK, Diacetate P14313
 • CellROXTM Deep Red Reagent C10422
 • Barwnik  DAF-FM dicetate do detekcji NO D23844 – 10X 50µg

 

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzielanym zapytaniu ofertowym na  zakup odczynnika firmy Macharey-Nagel  przeznaczonego do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

 

 • Kit do izolacji RNA -NucleoSpin RNA XS – kit na 50 próbek

 


Warszawa 27.10.2017

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Fizjologicznych

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art.4d, ust.1., pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielonym zamówieniu na:

Zakup przeciwciała do doświadczeń z ludzkimi liniami nowotworowymi

 

Zamówienia udzielono firmie:

Grażyna Konecka DIAG-MED

ul. Stanisława 50

05-800 Pruszków


Warszawa 27.10.2017

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

ul. Nowoursynowska  159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o  zamiarze udzielenia zamówienia na: zakup kasety RTG.

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


Warszawa 27.10.2017

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

ul. Nowoursynowska  159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o  zamiarze udzielenia zamówienia na: zakup zestawu do wywoływania błon rentgenowskich.

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 

 

 

 

 

 


Warszawa, 26 października 2017

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Technologii Drewna

Katedra Technologii i Przedsiębiorczości w Przemyśle Drzewnym

ul. Nowoursynowska 159/34, 02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt 8a oraz art. 4 pkt 8a  ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) oraz zarządzenia Rektora SGGW Nr 19 z dnia 16 kwietnia 2014 ogłasza informację o unieważnieniu postępowania na Dostawę i zakup urządzeń pomiarowych do badań w projekcie Biostrateg, w ramach realizacji projektu BIOSTRATEG2/298950/1/NCBR/2016 pt. „Podniesienie efektywności wykorzystania surowca drzewnego w procesach produkcji w przemyśle”

 

 

Uzasadnienie: Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

 


Warszawa, 26.10.2017

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Katedra Inżynierii Wodnej

Ul. Nowoursynowska 156

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o  udzieleniu zamówienia  na: wykonanie i instalację 40 piezometrów w górnym Basenie Doliny Biebrzy oraz wykonanie instalacji 4 automatycznych czujników pomiaru stanów wody w rzece, w ramach realizacji projektu „Modelowanie interakcji wód powierzchniowych i podziemnych dla potrzeb analizy stanu siedlisk rzecznych i dolinowych”

Zamówienia udzielono:

Biebrzański Park Narodowy

Osowiec- Twierdza 8

19-110 Goniądz


Warszawa, 26.10.2017

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Katedra Inżynierii Wodnej

Ul. Nowoursynowska 156

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o  udzieleniu zamówienia  na: Dostawę automatycznych rejestratorów poziomu wody, w ramach realizacji projektu „Modelowanie interakcji wód powierzchniowych i podziemnych dla potrzeb analizy stanu siedlisk rzecznych i dolinowych”

Zamówienia udzielono firmie:

AquaTerra.pl Michał Oleksiewicz,

ul. Cytrynowa 15

60-185 Skórzewo


Warszwa 26.10.2017

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie  

Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

ul. Nowoursynowska  159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówienia na: zakup odczynników laboratoryjnych do badań naukowych

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


 

Warszawa, 26.10.2017

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

NIP 525-00-07-425

Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

Katedra Techniki i Projektowania Żywności

ul. Nowoursynowska 159C

02-776 Warszawa

 

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie 
w związku z art.4d, ust.1., pkt 1 ustawy pkt ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2015 r  poz. 2164  z późn.  zm.) ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia  na dostawę alkoholu etylowego 96% czda (ilość:25dm3) oraz zestawu do produkcji liposomów w związku z realizacją projektu pt. „Mikrokapsułkowanie jako technika zwiększania aplikacyjności beta-glukanu w przemyśle spożywczym” (LIDER/25/0022/L-7/15/NCBR/2016).

 

Przedmiot zamówienia stanowi:

Zadanie 1: Alkohol etylowy 96% czda, wielkość opakowania 25dm3, ilość opakowań 1 sztuka

Zadanie 2: Zestaw do produkcji liposomów: Mieszaniny lipidów do wytwarzania liposomów  - 1VL oraz Tween 60 nonionic detergent  - 1 sztuka, wielkość opakowania: 500ML

 

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 

Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia:

 

Dr inż. Marcin Kurek

Katedra Techniki i Projektowania Żywności WNoŻCiK

ul. Nowoursynowska 159c, (Budynek 32), pok. A109, 02-776 Warszawa

Tel. +48 22 593 70 78

e-mail: ktipz@sggw.pl

 

 

 

 

 


Warszawa 26.10.2017

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Fizjologicznych

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art.4d, ust.1., pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielonym zamówieniu na:

Zakup odczynników do doświadczeń z zakresu biologii komórki

 

Zamówienia udzielono firmie:

SIGMA – ALDRICH Sp. z o.o.

ul. Szelągowska 30

61-626 Poznań24.10.2017r.
Zamawiający, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział
Medycyny Weterynaryjnej, Katedra Nauk Fizjologicznych informuje, iż
unieważnia prowadzone na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych  (Dz. U. z 2015 r poz. 2164 z późn. zmian.),
postępowanie na dostawę "Chłodziarek ". Powodem unieważnienia jest
fakt , iż w postępowaniu nie złożono żadnej oferty.                              24.10.2017r.
Zamawiający, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział
Medycyny Weterynaryjnej, Katedra Nauk Fizjologicznych informuje, iż
unieważnia prowadzone na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych  (Dz. U. z 2015 r poz. 2164 z późn. zmian.),
postępowanie na dostawę "Zamrażalki". Powodem unieważnienia jest fakt
, iż w postępowaniu nie złożono żadnej oferty.

Warszawa 25.10.2017r.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Fizjologicznych

ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 24

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d, ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielonym zamówieniu na:

Usługę badania (konserwacji) komór laminarnych

 

Zamówienia udzielono firmie:

 

ALPINA Maciej Mixtacki

ul. Krzywoustego 9

62-510 Konin


Warszawa 24.10.2017r.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Fizjologicznych

ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 24

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d, ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielonym zamówieniu na:

Usługę wymiany filtra HEPA w komorze laminarnej

 

Zamówienia udzielono firmie:

 

ALPINA Maciej Mixtacki

ul. Krzywoustego 9

62-510 Konin


Warszawa 24.10.2017

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Fizjologicznych

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art.4d, ust.1., pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielonym zamówieniu na:

Zakup odczynników: cytokin i chemokin

 

Zamówienia udzielono firmie:

„IMMUNIQ” Beata Solon-Gogol

 ul. Sąsiedzka 1

 44-240 Żory


Warszawa, 24.10.2017

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

ul. Nowoursynowska  159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o  zamiarze udzielenia zamówienia na: zakup buforu oraz przeciwciała.

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


Warszawa, 24.10.2017

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

ul. Nowoursynowska  159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o  zamiarze udzielenia zamówienia na: zakup medium oraz odczynników do obrazowania komórek.

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.


Warszawa, 24.10.2017

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

ul. Nowoursynowska  159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o  zamiarze udzielenia zamówienia na: zakup zestawu przeciwciał oraz surowicy.

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


 

 

Warszawa dn. 2017-10-23

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o  udzieleniu zamówienia na:

 

Dostawa akcesoriów laboratoryjnych do badań naukowych

 Część 1 – zestaw pipet firmy Eppendorf wraz z uchwytem ściennym i akcesoriami

 Część 2 -  statywy magnetyczne firmy SP Scienceware

 


 

 

Warszawa dn. 2017-10-23

 

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o  udzieleniu zamówienia na:

 

Dostawa sprzętu komputerowego do badań naukowych – laptop z oprogramowaniem, 1 szt.

 


 

 

Warszawa dn. 2017-10-23

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o  udzieleniu zamówienia na:

 

Dostawa odczynników do badań naukowych

 - Część 1 - dostawa odczynników firmy Quanta Biosciences

- Część 2 - dostawa odczynników firmy Thermo-Fisher Scientific

 


 

Warszawa dn. 2017-10-23

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o  udzieleniu zamówienia na:

 

Dostawa odczynników do badań naukowych firmy EURx


 

 

Warszawa dn. 2017-10-23

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o  udzieleniu zamówienia na:

Dostawa serwera z 5 dyskami do badań naukowych

 - Część 1 – serwer z oprogramowaniem – 1 szt.

 - Część 2 – Dyski twarde 3TB  - 4 szt.      

 - Część 3 – Dysk twardy 1TB  -  1 szt.

 

 


 

 

 

Warszawa 20.10.2017

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Fizjologicznych

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art.4d, ust.1., pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielonym zamówieniu na:

Zakup zestawu do analiz DNA

 

Zamówienia udzielono firmie:

SYMBIOS Sp. z o.o.

ul. Modrzewiowa 37

83-010 Straszyn/Rotmanka


Warszawa 20.10.2017 r

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Fizjologicznych

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art.4d, ust.1., pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielonym zamówieniu na:

Zakup zestawu do elektroforezy

 

Zamówienia udzielono firmie:

"BIO-RAD POLSKA" Sp. z o.o.

ul. Przyokopowa 33

 01-208 Warszawa


Warszawa, 20.10.2017

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art.4d, ust.1., pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o unieważnieniu postępowania na:

Zakup zestawu do wywoływania błon rentgenowskich

 

Uzasadnienie: brak złożonych ofert w przedmiotowym postępowaniu.


19.10.2017 r.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Medycyny Weterynaryjnej,

Katedra Nauk Fizjologicznych,

ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt. 8a oraz art. 4 pkt. 8b  ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r.  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzieleniu zamówienia na zakup mikroskopu fluorescencyjnego odwróconego sztuk 1.

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia: mikroskop fluorescencyjny odwrócony z podwójnym tubusem ze zintegrowanym teleskopem centrującym i migawką, pochylenie 45o na statywie, regulacja odległości międzyźrenicznej 50-76 mm, okularami szerokopolowymi z regulacją ostrości (FN 22), lampą halogenową, manualnym stolikiem przedmiotowym z prawostronnym uchwytem przesuwu w osi X/Y, zakres ruchu: 114 mm x 75 mm (X x Y) lub 50 mm x 50 mm - zmiana zakresu przez odpowiednie ustawienie ograniczników, wyposażony w microplate holder, uchwyt do szalek petriego, kondensorem i obiektywami reliefowymi (kontrastowe 4x, 10x, 20x, 40x), źródłem światła fluorescencyjnego (palnik rtęciowy), oświetlaczem fluorescencyjnym, światłowodem o dł. 1,5 m, adapterem do światłowodów (dł. fali 340-800 nm), kamerą cyfrową wysokiej rozdzielczości (co najmniej Color CMOS, matryca 1/1,2 cala, rozdzielczość 5760 x 3600 pikseli, rozmiar piksela 5.86 x 5.86 µm, 12 bitowy konwerter, czasy ekspozycji 39μs - 60s, obraz filmowy 1920 × 1200 (1 × 1): 60 fps 1920 × 1080 (1 × 1): 60 fps, chłodzenie Peltiera, sterownik obrazu PCIe, live noise reduction position navigator 3CMOS mode) prawym portem kamery, montaż kamery przez C-mount, współczynnik powiększenia obrazu 1x (dostosowany do obserwacji przy długości fali do 1000 nm), komputerem co najmniej klasy: CPU: i7-6700, RAM: 8 GB, HDD: 1 TB SATA 7200 rpm, napędem optycznym DVD+RW, kartą graficzną Intel HD Graphics 530, systemem operacyjnym: Windows 7Pro/Windows 10Pro, klawiaturą USB, myszą USB, oprogramowaniem antywirusowym 2 lata, gwarancją 3 lata OnSite, monitorem co najmniej 4K 31,5 16:9, 8ms, DVI, HDMI, USB, P, Pi, Hi, 3840x2160 pikseli, z pełnym automatycznym/ręcznym oprogramowaniem do rejestracji, analizy i archiwizowania obrazów, automatycznym, zmotoryzowanym sześciopozycyjnym uchwytem rewolwerowym do obiektywów, jednostką kontrolującą kodujące funkcje ram mikroskopów, oświetlaczem ledowym U-LEDPS, kablem łączącym.

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


Warszwawa, 19.10.2017

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

Katedra Żywności Funkcjonalnej, Ekologicznej i Towaroznawstwa

Zakład Żywności Funkcjonalnej i Towaroznawstwa

ul. Nowoursynowska 159c, bud. 32

02-776 Warszawa

 

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielonym zamówieniu na:

 

Miernik potencjału Redox  - HM Digital ORP200 z wzorcami

 • Zakres pomiaru ORP: -999 do +1000 mV
 • Zakres pomiaru temperatury: 0-80°C
 • Dokładność pomiaru ORP: 0,5% +/- 2 mV

 

Zamówienia udzielono firmie:

CzystaWoda.pl

Jacek Maurycy Olewiński

ul. Jana III Sobieskiego 42

05-530 Góra Kalwaria


Warszawa, 19.11.2017 r.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

Katedra Żywności Funkcjonalnej, Ekologicznej i Towaroznawstwa

Zakład Żywności Funkcjonalnej i Towaroznawstwa

ul. Nowoursynowska 159c, bud. 32

02-776 Warszawa

 

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielonym zamówieniu na:

 

Miernik potencjału Redox  - HM Digital ORP200 z wzorcami

 • Zakres pomiaru ORP: -999 do +1000 mV
 • Zakres pomiaru temperatury: 0-80°C
 • Dokładność pomiaru ORP: 0,5% +/- 2 mV

 

Zamówienia udzielono firmie:

CzystaWoda.pl

Jacek Maurycy Olewiński

ul. Jana III Sobieskiego 42

05-530 Góra Kalwaria

Warszawa, 19.11.2017 r.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk o Żywności
Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji
ul. Nowoursynowska 159C bud. nr 32
02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza konkurs ofert na:

Na dostawę urządzeń do dozowania BRAND

 

L.p.

Przedmiot zamówienia

Kod producenta

Ilość

1

Biureta Titrette® o pojemności 25 ml, o dokładności 0,07, z podziałką 0,001 ml (od 20 ml 0,01 ml), o kompaktowej konstrukcji; obsługa bez konieczności przełączania między funkcją napełniania a miareczkowania, z czytelnym wyświetlaczem cyfrowym oraz oddzielnymi przyciskami wyłączania i włączania, z zaworem zwrotnym odpowietrzającym SafetyPrim, z możliwością ustawiania wylewki zarówno w pionie, jak i w poziomie; z interfejsem RS-232 umożliwiającym przeniesienie wyników miareczkowania automatycznie do komputera, z deklaracją zgodności, certyfikatem jakości, teleskopową rurką do napełniania urządzenia (o długości 170 - 330 mm), rurką dozującą zwrotną, 2 bateriami mikro 1,5 V (AAA/UM4/LR03), 3 adapterami z PP na butelki (GL 45/32, GL 45/S 40, GL 32/NS 29/32), 2 barwne okienka zabezpieczające przed światłem.

4760251

1 sztuka

2

Elektroniczny dozownik ręczny Handy Step zasilany akumulatorem ze zmiennym nastawianiem objętości w zakresie 1 µl do 50 ml; posiada funkcję automatycznego rozpoznawania końcówek PD-Tips z kodem identyfikacyjnym, z wyświetlaczem LCD, z  ładowarką z zasilaczem oraz zestawem baterii akumulatorowych NiMH (czas ładowania poniżej 2,5 godziny)

Brand 705000

1 sztuka

3

Pipeta Transferpette® S Typ digital poj. 2-20 µl

Brand 704772

1 sztuka

4

Pipeta Transferpette® S Typ digital poj. 20- 200 µl

Brand 704778

1 sztuka

5

Pipeta Transferpette® S Typ digital poj. 100-1000 µl

Brand 704780

1 sztuka

6

Pipeta Transferpette® S Typ digital poj. 500-5000 µl

Brand 704782

1 sztuka

7

Pipeta Transferpette® S Typ digital poj. 1000-10000 µl z zestawem końcówek 400 sztuk.

Brand 704784

1 sztuka

 

 


W wyniku konkursu wyłoniono najkorzystniejszą ofertę firmy:

 

 

 

MERCK Sp. z o.o.

ul.Jutrzenki 137 02-231 Warszawa


Warszawa dn. 2017-10-18

 

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówienia na:

 

Dostawa odczynników chemicznych do badań naukowych 

- Część 1- dostawa odczynników firmy Sigma-Aldrich

- Część 2 – dostawa odczynników firmy Bio-Rad Laboratories

- Część 3 – dostawa odczynników firmy Promega

- Część 4 – dostawa odczynników  firmy Qiagen

- Część 5 - dostawa odczynników firmy Thermo Fisher Scientific

 

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 

 

 

 

 

 


Warszawa, 17.10.2017 r

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Żywności

Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji

ul. Nowoursynowska 159C bud. nr 32

                              

                                                                                                                                                                                                                                                                       02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza konkurs ofert na:

dostawę urządzeń do dozowania BRAND:
 

L.p.

Przedmiot zamówienia

Kod producenta

Ilość

1

Biureta Titrette® o pojemności 25 ml, o dokładności 0,07, z podziałką 0,001 ml (od 20 ml 0,01 ml), o kompaktowej konstrukcji; obsługa bez konieczności przełączania między funkcją napełniania a miareczkowania, z czytelnym wyświetlaczem cyfrowym oraz oddzielnymi przyciskami wyłączania i włączania, z zaworem zwrotnym odpowietrzającym SafetyPrim, z możliwością ustawiania wylewki zarówno w pionie, jak i w poziomie; z interfejsem RS-232 umożliwiającym przeniesienie wyników miareczkowania automatycznie do komputera, z deklaracją zgodności, certyfikatem jakości, teleskopową rurką do napełniania urządzenia (o długości 170 - 330 mm), rurką dozującą zwrotną, 2 bateriami mikro 1,5 V (AAA/UM4/LR03), 3 adapterami z PP na butelki (GL 45/32, GL 45/S 40, GL 32/NS 29/32), 2 barwne okienka zabezpieczające przed światłem.

4760251

1 sztuka

2

Elektroniczny dozownik ręczny Handy Step zasilany akumulatorem ze zmiennym nastawianiem objętości w zakresie 1 µl do 50 ml; posiada funkcję automatycznego rozpoznawania końcówek PD-Tips z kodem identyfikacyjnym, z wyświetlaczem LCD, z  ładowarką z zasilaczem oraz zestawem baterii akumulatorowych NiMH (czas ładowania poniżej 2,5 godziny)

Brand 705000

1 sztuka

3

Pipeta Transferpette® S Typ digital poj. 2-20 µl

Brand 704772

1 sztuka

4

Pipeta Transferpette® S Typ digital poj. 20- 200 µl

Brand 704778

1 sztuka

5

Pipeta Transferpette® S Typ digital poj. 100-1000 µl

Brand 704780

1 sztuka

6

Pipeta Transferpette® S Typ digital poj. 500-5000 µl

Brand 704782

1 sztuka

7

Pipeta Transferpette® S Typ digital poj. 1000-10000 µl z zestawem końcówek 400 sztuk.

Brand 704784

1 sztukaJednocześnie informujemy, że ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.
Osoba do kontaktu: mgr Katarzyna Rybak     katarzyna_rybak@sggw.pl

Warszawa, 17.10.2017 r.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

Katedra Żywności Funkcjonalnej, Ekologicznej i Towaroznawstwa

Zakład Żywności Funkcjonalnej i Towaroznawstwa

ul. Nowoursynowska 159c, bud. 32

02-776 Warszawa

 

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia na:

Miernik potencjału Redox  - HM Digital ORP200 z wzorcami

 • Zakres pomiaru ORP: -999 do +1000 mV
 • Zakres pomiaru temperatury: 0-80°C
 • Dokładność pomiaru ORP: 0,5% +/- 2 mV

 

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.


Warszawa, 17.10.2017 r.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Fizjologicznych

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art.4d, ust.1., pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielonym zamówieniu na:

Zakup stałej licencji oprogramowania do analizy obrazów medycznych (PMOD)

 

Zamówienia udzielono firmie:

 

PMOD TECHNOLOGIES LLC.

 ul. Sumatrastrasse 25

CH-8006 Zürich, Switzerland


Warszawa, 17.10.2017 r.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Fizjologicznych

ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 24

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d, ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielanym zamówieniu na:

Usługę badania (konserwacji) komór laminarnych

 

Jednocześnie informujemy, że ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

Warszawa, 17.10.2017 r.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Fizjologicznych

ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 24

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d, ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielanym zamówieniu na:

Usługę wymiany filtra HEPA w komorze laminarnej

 

Jednocześnie informujemy, że ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

Warszawa, 17.10.2017 r.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

ul. Nowoursynowska  159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o  zamiarze udzielenia zamówienia na: zakup plastików i materiałów laboratoryjnych (dostawy sukcesywne).

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

Warszawa 16.10.2017

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Katedra Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji

ul. Nowoursynowska 159C

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o  udzielonym zamówieniu na: usługę przeprowadzenia badań rynkowych: wśród konsumentów nt. „Dawanie napiwków w gastronomii – perspektywa klienta i personelu obsługi”.

Zamówienia udzielono firmie:

Otawa Group, Grupa doradcza sp. z o.o., sp. komandytowa

ul. Grzyśki 16

40-560 Katowice


Warszawa 13.10.2017 r.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzielanym zapytaniu ofertowym na  zakup odczynników z firmy Sigma-Aldrich  przeznaczonych do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

 

 • Murashige and Skoog basal salt mixture (MS) M5524-50 L – 1 op
 • Nickel(II) sulfate 656895-10G – 1 op
 • Dimethylglyoxime 40390-100G – 1 op
 • Caffeine C0750-100G – 1op
 • Anti-Nitrosine rabbit N409-2ML – 1 op
 • Tri Reagent®RNA Isolation Reagent T9424-100ML – 1op
 • Glass beads Z250465-1PAK – 1 op

 


Warszawa 13.10.2017 r.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzielanym zapytaniu ofertowym na  zakup odczynników  firmy Thermo Fisher Scientific przeznaczonych do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

 

 

 • Phen GreenTM SK, Diacetate P14313
 • CellROXTM Deep Red Reagent C10422
 • Barwnik  DAF-FM dicetate do detekcji NO D23844 – 10X 50µg

 

 


Warszawa 13.10.2017 r.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzielanym zapytaniu ofertowym na  zakup odczynnika firmy Macharey-Nagel  przeznaczonego do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

 

 • Kit do izolacji RNA -NucleoSpin RNA XS – kit na 50 próbek

Warszawa 12.10.2017

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

ul. Nowoursynowska  159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o  zamiarze udzielenia zamówienia na: zakup odczynników do doświadczeń z zakresu biologii molekularnej oraz odczynnika do hodowli komórkowej.

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


Warszawa, 12.10.2017

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

ul. Nowoursynowska  159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o  zamiarze udzielenia zamówienia na: zakup odczynników do obrazowania komórek metodą mikroskopii konfokalnej oraz do doświadczeń z zakresu biologii molekularnej.

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


Warszawa, 11.10.2017

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

NIP 525-00-07-425

Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

Katedra Techniki i Projektowania Żywności

ul. Nowoursynowska 159C

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art.4d, ust.1., pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielonym zamówieniu na:

Dostawę alkoholu etylowego 96% CZDA, 25 litrów

Zamówienia udzielono firmie:

 

HURT-CHEM Hurtownia Odczynników Chemicznych Piotr Bartocha,

Duchnice, ul. Boczna nr 10, 05-850, Ożarów Mazowiecki,

NIP 534-142-79-20, REGON 014957253

 


Warszawa, 11.10.2017

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

NIP 525-00-07-425

Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

Katedra Techniki i Projektowania Żywności

ul. Nowoursynowska 159C

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art.4d, ust.1., pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielonym zamówieniu na:

Dostawę produktów z tworzyw sztucznych, szklanych oraz probówek:

Lp.

Przedmiot zamówienia

Liczba opakowań/sztuk

 1.  

Probówka typu FALCON  50ml gr - A sterylne 10szt stożkowa z nakrętką.

80 opakowań

 1.  

Zlewka 250ml z wylewem, skalowana , wykonana ze szkła borokrzemowego

20 sztuk

 1.  

Dozownik butelkowy 05,00-60,00ml

1 sztuka

 1.  

Butelka wykonana ze szkła bororzemowego z nakrętką, 2000ml

3 sztuki

 

 

 

Zamówienia udzielono firmie:

 

Lesław Kalisz P.P.H.U., GLOB CENTER

ul. 1 Maja 50, 17-240, Czeremcha

NIP 543-187-69-75 Regon 140804945


Warszawa, 11.10.2017

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

NIP 525-00-07-425

Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

Katedra Techniki i Projektowania Żywności

ul. Nowoursynowska 159C

02-776 Warszawa

 

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie 
w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia na dostawę wagi technicznej w związku z realizacją projektu pt. „Mikrokapsułkowanie jako technika zwiększania aplikacyjności beta-glukanu w przemyśle spożywczym” (LIDER/25/0022/L-7/15/NCBR/2016).

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1.

 

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 

Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia:

 

Dr inż. Marcin Kurek

Katedra Techniki i Projektowania Żywności WNoŻCiK

ul. Nowoursynowska 159c, (Budynek 32), pok. A109

02-776 Warszawa

Tel. +48 22 593 70 78

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego z dnia 11.10.2017r.

 

Opis przedmiotu zamówienia – waga techniczna

Waga precyzyjna przeznaczona jest do szybkiego i dokładnego wyznaczania masy w warunkach laboratoryjnych.

 
Parametry

gwarancja:

minimum 12 miesięcy

działka elementarna d:

0,1g

czas stabilizacji:

~1sek.

jednostki miary:

carat, dwt, g, Grain, mg, mom, msg, N, oz, tical, tola

kalibracja wewnętrzna:

nie

kalibracja zewnętrzna:

tak

liniowość:

0,2g

masa własna:

0,9kg

max zakres pomiarowy:

2100g

mody pracy:

liczenie sztuk, sumowanie, ważenie, ważenie kontrolne, ważenie procentowe, zatrzaskiwanie max pomiaru

obudowa:

tworzywo ABS

powtarzalność:

0,1g

poziom:

podstawowy

temperatura pracy:

+10°C do +40°C

wyświetlacz:

LCD z podświetleniem

zasilacz sieciowy:

zasilacz zew.

 

 


Warszawa, 11.10.2017

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Fizjologicznych

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art.4d, ust.1., pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielonym zamówieniu na:

Zakup zestawu do oczyszczania DNA

 

Zamówienia udzielono firmie:

"SYNGEN BIOTECH

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA"

ul. Ostródzka 13

54-116 Wrocław


Warszawa, 11.10.2107

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

ul. Nowoursynowska  159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o  zamiarze udzielenia zamówienia na: zakup przeciwciała.

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 

 


Warszawa, 11.10.2017 r.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

ul. Nowoursynowska  159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o  zamiarze udzielenia zamówienia na: zakup przeciwciała.

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 

 


Warszawa, 11.10.2017 r.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego W Warszawie
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Doświadczalnictwa i Bioinformatyki
budynek 37,
ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d, ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielanym zamówieniu na zakup PIPES, wielkość opakowania: 25g, ilość: 1 opak.; Percoll, wielkość opakowania: 100 ml, ilość: 1 opak.

 

 

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 

                  


Warszawa, 11.10.2017

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego W Warszawie
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Doświadczalnictwa i Bioinformatyki
budynek 37,
ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d, ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielanym zamówieniu na zakup: Butelki do hybrydyzacji małe, ilość: 2 szt., nr kat. B1503; Butelki do hybrydyzacji duże, ilość: 2 szt., nr kat. B3003

 

 

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 


Warszawa, 11.10.2017

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego W Warszawie
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Doświadczalnictwa i Bioinformatyki
budynek 37,
ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d, ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielanym zamówieniu na zakup: Ultrafree-MC HV Centrifugal Filter, ilość: 1 opak./25 szt.

 

 

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 


Warszawa, 10.10.2017

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Nauk o Zwierzętach
Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt
budynek 23, parter , ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust. 1 pkt 1  z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o postępowaniu na udzielenie zamówienia na 

modernizację mikroskopu konfokalnego OLYMPUS FV1000

Ogłoszenie niniejsze nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 

 

 

 

           


  Warszawa 10.10.2017 r

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Technologii Drewna

Katedra Technologii i Przedsiębiorczości w Przemyśle Drzewnym

ul. Nowoursynowska 159/34, 02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt. 8a oraz art. 4 pkt. 8b  ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację

o zamiarze udzielaniu zamówienia na Dostawa i zakup odczynników do badania silnie rozgałęzionych poligliceroli.

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia :       

1. aceton czda                                                15L

2. aceton techn                                   30 L

3. bezwodnik ftalowy czda               1kg

4. bufor pH 4                                     200 ml

5. bufor pH 9                                     200 ml

6. bufor PBS                                      3L

7. chloroform czda                             20L

8. DMF czda                                      1L

9. Ferroina roztw. 0,1%                     100 ml

10. gliceryna cz                                  30L                

11. glicydol >95%                             2,5 kg

12. imidazol czda                               1 kg

13. izopropanol czda                         6 L

14. kwas azotowy 65%                      6L

15. kwas solny 38%                           6L

16. kwas toluenosulfonowy               1 kg

17. pirydyna                                       6L

18. rodanek potasu                            1 kg

19. sól Mohra                                     2 kg

20. węglan dimetylu                          10 kg

21. MDI                                             5 kg

22. KOH                                            6 kg

23. THF czda                                     6L

24. Tris(hydroksymetylo)propan       6 kg

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 

 

 

              


           Warszawa, 10.10.2017  

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 d 1, 1) ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

USTAWĄ z dnia 22 czerwca 2016 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2015 r  poz. 2164  z późn.  zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:           

Dostawa mikroskopu fluorescencyjnego dla Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie

Opis przedmiotu zamówienia:

Dostawę mikroskopu fluorescencyjnego dla Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie -  Załącznik nr 2 -opis przedmiotu zamówienia.

 

Ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert


Warszawa, dn. 2017.10.09

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Technologii Drewna,

Katedra Fizyki

 ul. Nowoursynowska 159,bud.34

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust.1 Statutu  Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art.4 pkt 8a  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r  Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r poz.907 z póź.zm.) ogłasza informację o udzieleniu zamówienia na:

 

 • Rotor wychylny z adapterami do wirówki EPPENDORF

     CPV: 42924720-2

 

     Zamówienia udzielono firmie:

Eppendorf Poland Sp. z o.o.

02-486 Warszawa, Al.Jerozolimskie 212

 

                                 


              Warszawa 6.10.2017

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Katedra Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji

ul. Nowoursynowska 159C

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o  zamiarze udzielenia zamówienia na: usługę przeprowadzenia badań rynkowych: wśród konsumentów oraz pracowników obsługi nt. „Dawanie napiwków w gastronomii – perspektywa klienta i personelu obsługi”,

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


Warszawa, 6.10.2017

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

ul. Nowoursynowska  159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o  zamiarze udzielenia zamówienia na: zakup zestawu do wywoływania błon rentgenowskich.

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 

 


Warszawa, 6.10.2017

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

ul. Nowoursynowska  159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o  zamiarze udzielenia zamówienia na: zakup zestawu do oceny aktywności kinaz.

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 

 


Warszawa, 5.10.2017

Zamawiający Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowoursynowskiej 166, działając na podstawie zarządzenia nr 18 z 2014 r. JM Rektora SGGW w Warszawie zaprasza do złożenia oferty na: Opracowanie struktury i bazy danych modelu SWAT dla zlewni Słupi w ramach realizacji projektu  „RETURN - Reducing Emissions by Turning Nutrients and Carbon into Benefits” finansowanego w ramach BONUS (Art. 185) ze środków Komisji Europejskiej oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Szczegóły zamówienia na stronie  
 
 
 

Warszawa, 5.10.2017

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego W Warszawie
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Doświadczalnictwa i Bioinformatyki
budynek 37,
ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d, ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielanym zamówieniu na zakup: Mikropłytki titracyjne typ "U", pakowane indywidualnie, sterylne, wielkość opakowania: 50 sztuk/op., ilość: 3 op.; Pokrywki do płytek titracyjnych z PS, pakowane indywidualnie, sterylne, wielkość opakowania: 50 sztuk/op., ilość: 3 op.

 

 

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 


Warszawa, 5.10.2017

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego W Warszawie
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Doświadczalnictwa i Bioinformatyki
budynek 37,
ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d, ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielanym zamówieniu na zakup: Strzykawka 50 ml BD PLASTIPAK LUER LOCK 3-CZĘŚCIOWA, wielkość opakowania: 60 sztuk/op., ilość: 1 op.

 

 

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 


Warszawa, 5.10.2017

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego W Warszawie
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Doświadczalnictwa i Bioinformatyki
budynek 37,
ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d, ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielanym zamówieniu na zakup: Końcówki typu Gilson 1000 μl,niebieskie, Optimum Line, ilość: 10 op./1000szt.

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 


Warszawa,03.10.2017

 

Dotyczy zapytania ofertowego nr 10/KNP/WMW/2017 na dostawę laptopa dla Katedry Nauk Przedklinicznych Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie.

W w/w postępowaniu złożono 1 ofertę.

Wybór najkorzystniejszej oferty

1

2

3

4

Nr oferty

Oferent

Kwota brutto

Kwota netto

1

Prime Computers

Ul. Kraszewskiego 15A 50-229 Wrocław

4415,70 zł

3590,00 zł

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             


 

 

Warszawa, 25.09.2017

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Nauk o Zwierzętach
Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt
budynek 23, parter , ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) oraz zarządzenia Rektora SGGW Nr 19 z dnia 16 kwietnia 2014 ogłasza informację o  udzieleniu zamówienia na dostawę  

produktów z oferty firmy  Thermo- Fisher Scientific

Zamówienia udzielono firmie Life Technologies Polska Sp. z o.o., ul Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

 


Warszawa, 25.09.2017

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Nauk o Zwierzętach
Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt
budynek 23, parter , ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) oraz zarządzenia Rektora SGGW Nr 19 z dnia 16 kwietnia 2014 ogłasza informację o  udzieleniu zamówienia na dostawę  

produktów z oferty firmy  Sigma-Aldrich

Zamówienia udzielono firmie Sigma-Aldrich Sp. z o.o., ul. Szelągowska 30,

61-626 Poznań

 


Warszawa, 25.09.2017

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Nauk o Zwierzętach
Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt
budynek 23, parter , ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) oraz zarządzenia Rektora SGGW Nr 19 z dnia 16 kwietnia 2014 ogłasza informację o  udzieleniu zamówienia na dostawę  

produktów z oferty firmy  EURx

Zamówienia udzielono firmie EURx Sp. z o.o., ul.Przyrodników 3, 80-001 Gdańsk

 


Warszawa, 25.09.2017

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Nauk o Zwierzętach
Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt
budynek 23, parter , ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) oraz zarządzenia Rektora SGGW Nr 19 z dnia 16 kwietnia 2014 ogłasza informację o  udzieleniu zamówienia na dostawę  

produktów z oferty firmy  CHEMPUR

Zamówienia udzielono firmie HURT-CHEM, ul. Boczna 10, Duchnice,

05-850 Ożarów Mazowiecki

 


Warszawa, 25.09.2017

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Nauk o Zwierzętach
Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt
budynek 23, parter , ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) oraz zarządzenia Rektora SGGW Nr 19 z dnia 16 kwietnia 2014 ogłasza informację o  udzieleniu zamówienia na dostawę  

produktu z oferty firmy  Biotium

Zamówienia udzielono firmie IMMUNIQ Beata Solon-Gogol,ul. Sąsiedzka 1,

44-240 Żory

 


Warszawa, 25.09.2017

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Nauk o Zwierzętach
Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt
budynek 23, parter , ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) oraz zarządzenia Rektora SGGW Nr 19 z dnia 16 kwietnia 2014 ogłasza informację o  udzieleniu zamówienia na dostawę  

produktów z oferty firmy  Abcam

Zamówienia udzielono firmie SYMBIOS Sp. z o.o. ,ul. Modrzewiowa 37 ,

83-010 Straszyn

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Fizjologicznych

ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 24

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art.4d, ust.1., pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielonym zamówieniu na:

 

Wytrząsarkę orbitalną

 

Zamówienia udzielono firmie:

Biogenet Sp. z o.o.

ul. Parkingowa 1

05-420 Józefów k./Otwocka

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Fizjologicznych

ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 24

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d, ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielanym zamówieniu na:

Zakup chłodziarek

Jednocześnie informujemy, że ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Fizjologicznych

ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 24

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d, ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielanym zamówieniu na:

Zakup zamrażalki

Jednocześnie informujemy, że ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 

Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

 

Katedra Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji

 

ul. Nowoursynowska 159C

 

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielonym zamówieniu na: usługę badania postaw i zachowań konsumentów w stosunku do wybranych kategorii żywności.

Zamówienia udzielono firmie:

ARC Rynek i Opinia Sp. z o.o.

ul. Słowackiego 12

01-627 Warszawa

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Fizjologicznych

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art.4d, ust.1., pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielonym zamówieniu na:

Zakup produktów leczniczych

 

Zamówienia udzielono firmie:

Polypharm S.A.

 ul. Barska 33

 02-315 Warszawa


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Fizjologicznych

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art.4d, ust.1., pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielonym zamówieniu na:

Zakup produktów leczniczych

 

Zamówienia udzielono firmie:

Polypharm S.A.

 ul. Barska 33

 02-315 Warszawa


Warszawa, dnia 29 września 2017

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

            Centrum Informatyczne Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego prosi o składanie ofert na usługi programistyczne dla SGGW. Oferta powinna być sporządzona wg. następującego opisu przedmiotu zamówienia:

 1. Szczegółowy zakres prac objętych przedmiotem niniejszego zamówienia został określony w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia, który zawiera szablon Umowy, jaką Zamawiający zamierza podpisać z wybranym Wykonawcą.  
 2. O wyborze oferty decydować będzie najniższa cena.
 3. Oferty należy składać w zaklejonej i opisanej kopercie do dnia 9 października 2017 r. do godziny 14:00 w siedzibie zamawiającego: Centrum Informatyczne SGGW ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa, bud. Nr 1. pokój nr 11 lub mailem na adres monika_prolejko@sggw.pl

 

 

Załączniki:

 1. Opis przedmiotu zamówienia – szablon umowy

 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Technologii Drewna

Katedra Nauki o Drewnie i Ochrony Drewna

ul. Nowoursynowska  159, bud. nr 34

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielonym zamówieniu na::

zakup przyrządu do pomiaru barwy i połysku.

 

Zamówienia udzielono firmie:

ELMA, ul. Chorzowska 21/30, 44-100 Gliwice


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Katedra Inżynierii Wodnej

Ul. Nowoursynowska 156

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o  zamiarze udzielenia zamówienia na: Dostawę rur i akcesoriów, w ramach realizacji projektu „Modelowanie interakcji wód powierzchniowych i podziemnych dla potrzeb analizy stanu siedlisk rzecznych i dolinowych”

 

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


Publiczna prezentacja założeń projektu pt.
Multimedialne SGGW – innowacyjne udostępnianie, zwiększenie jakości i świadomości roli wolnych zasobów naukowych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w erze cyfrowego przetwarzania danych.
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie  zaprasza na publiczną prezentację założeń projektu „Multimedialne SGGW – innowacyjne udostępnianie, zwiększenie jakości i świadomości roli wolnych zasobów naukowych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w erze cyfrowego przetwarzania danych”. Prezentacja odbędzie się 13 października 2017 roku o godzinie 13.00 w budynku numer 8 sala 116 Centrum Edukacji Multimedialnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie przy ul. Nowoursynowskiej 166, 02-787 Warszawa.

W trakcie publicznej prezentacji przedstawione zostaną założenia projektu, którego złożenie planowane jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Poddziałanie 2.3.1 – „Cyfrowe udostępnianie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych  i zasobów nauki”  – typ II projektu: „Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki” (3 konkurs).
Osoby zainteresowane udziałem w publicznej prezentacji uprzejmie prosimy o przesłanie zgłoszenia do 11 października 2017 r. włącznie. W treści zgłoszenia prosimy o podanie imienia, nazwiska oraz danych kontaktowych wraz z nazwą reprezentowanej przez Państwa instytucji (jeśli dotyczy). Zgłoszenia należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres zbigniew_rusinowski@sggw.pl.

Przebieg prezentacji będzie utrwalany za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk lub dźwięk i obraz.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego W Warszawie
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Doświadczalnictwa i Bioinformatyki
budynek 37,
ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d, ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielanym zamówieniu na zakup enzymu restrykcyjnego NotI (10 U/µL), wielkość opakowania: 300 units, ilość: 1 opak.; T4 DNA Ligase (5 U/µL), wielkość opakowania: 1000 units, ilość: 2 opak.

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego W Warszawie
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Doświadczalnictwa i Bioinformatyki
budynek 37,
ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d, ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielanym zamówieniu na zakup H2O2, Hydrogen peroxide solution,   30 % (w/w) in H2O, contains stabilizer, wielkość opakowania: 100ml, ilość opakowań: 1 szt.

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego W Warszawie
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Doświadczalnictwa i Bioinformatyki
budynek 37,
ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d, ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielanym zamówieniu na zakup Glicyny, wielkość opakowania: 1kg, ilość opakowań: 1 szt.

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk o Żywieiu Człowieka i Konsumpcji

Katedra Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji

ul. Nowoursynowska 159C

02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d, ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielanym zamówieniu na usługę badania postaw i zachowań konsumentów w stosunku do wybranych kategorii żywności.

Krótki opis przedmiotu zamówienia: Badanie ogólnopolskie, ilościowe, metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) połączone z analizą conjoint czterech hipotetycznych produktów żywnościowych realizowane na reprezentatywnej próbie ogólnopolskiej liczącej łącznie 2400 respondentów odpowiedzialnych lub współodpowiedzialnych za dokonywanie zakupów żywności w wieku powyżej 18 roku życia.

Badanie będzie realizowane z wykorzystaniem autorskiego narzędzia badawczego podzielonego na dwie części, tj. A (n=1200) i B (n=1200). Od Wykonawcy oczekuje się realizacji łącznie 2400 efektywnych tzn. w pełni wypełnionych ankiet CAWI bez błędów i braków danych, z wykorzystaniem profesjonalnego oprogramowania do badań CAWI z możliwością prezentowania materiałów graficznych oraz realizacji badań metodą conjoint.

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

Warszawa, dnia 28 września 2017 r.

O G Ł O S Z E N I E

            W związku z realizacją  Umowy o dofinansowanie Nr RPMA.02.01.01-14-6501/16-00 „Rozwój e-Usług dla studentów w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie –  (e-SGGW)”, Centrum Informatyczne Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie prosi o składanie ofert na wykonanie dokumentacji technicznej mającej na celu wsparcie  w procesie wdrożenia nowych funkcjonalności w ramach posiadanego przez Zamawiającego systemu HMS Solution.

 1. Szczegółowy zakres prac objętych przedmiotem niniejszego zamówienia został określony  w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 2. Termin realizacji: do 5 tygodni od dnia zawarcia umowy, przy czym za datę wykonania przedmiotu zamówienia przyjmuje się datę podpisania Protokołu Odbioru Końcowego bez zastrzeżeń.
 3. Termin płatności: 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.
 4. O wyborze oferty decydować będzie najniższa cena.
 5. Wszelkie warunki na temat zmian umowy/odstąpienia od umowy zostały określone   w załączniku nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
 6. Oferty należy przesyłać wyłącznie w formie elektronicznej na adres: piotr_krol3@sggw.pl   w terminie do dnia 9 października 2017 r.

 

Załączniki do niniejszego ogłoszenia:

Załącznik nr 1 – szczegółowe założenia obejmujące zakres i wymagania realizacji przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – wzór umowy

      W ramach realizacji Zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do wytworzenia dokumentów na podstawie których możliwe będzie wsparcie procesu wdrożenia nowych funkcjonalności w ramach posiadanego przez Zamawiającego systemu HMS Solution.

W ramach prac konsultacyjnych i doradczych Wykonawca wykona i dostarczy na rzecz Zamawiającego dokumentację techniczną której opracowanie powinno być przygotowane zgodnie z elementami metodyki zarządzania projektami (np. PRINCE2 lub PMI).

 

Dokumentacja techniczna powinna zawierać w szczególności następujące bloki wraz z odpowiednimi opisami:

1.         Wstęp

Cel dokumentu

2.         Opis procesu wdrożenia

2.1       Etap Planowania

Produkty etapu:

•           Projekt wykonawczy wdrożenia funkcjonalności.

•           Harmonogram wdrożenia funkcjonalności (powinien zawierać przynajmniej listę działań wraz z datami krytycznymi i relacje miedzy nimi).

•           Scenariusze testów akceptacyjnych wdrożenia funkcjonalności.

•           Plan testów akceptacyjnych wdrożenia funkcjonalności.

•           Macierz odpowiedzialności.

•           Plan komunikacji i struktura organizacyjna realizacji kontraktu.

•           Plan zarządzania zmianami w czasie realizacji umowy.

•           Identyfikacja i analiza ryzyk realizacji procesu wdrożenia.

•           Plan szkoleń.

Warunki zakończenia realizacji etapu

2.2       Etap dostawy oprogramowania i licencji

Warunki wstępne do rozpoczęcia realizacji etapu

Produkty etapu:

•           Licencje;

•           Szablon protokołu odbioru ilościowego.

Warunki zakończenia realizacji etapu

2.3       Etap instalacji oprogramowania i wdrożenia funkcjonalności.

Warunki wstępne do rozpoczęcia realizacji etapu

Produkty etapu:

•           Opis procesu instalacji i wdrożenia nowych funkcjonalność Systemu.

•           Szablony protokołów testów akceptacyjnych wdrożenia funkcjonalności.

Warunki zakończenia realizacji etapu

2.4       Etap Dokumentacji

Produkty etapu:

•           Wymagania dla dokumentacji powykonawczej systemu (Dokumentacja Powykonawcza);

Warunki zakończenia realizacji etapu

2.5       Przekazania do eksploatacji

Warunki wstępne do rozpoczęcia realizacji etapu

Produkty etapu:

•           Szablon dla protokołu przekazania do eksploatacji (Podpisany przez strony).

Warunki zakończenia realizacji etapu

3.         Plan szkoleń wymaganych do obsługi i utrzymania systemu

Wymagania dla szkoleń, w tym obszar i role, poziom, ilość osób oraz czas trwania.

 

Dodatkowo, jako załączniki do dokumentu należy określić lub przygotować:

- obszary dla testów akceptacyjnych,

- wzór raportu z wykonanego wdrożenia,

- procedury odbioru (między innymi dla: dokumentacji, testów akceptacyjnych, szkoleń)

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego W Warszawie
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Doświadczalnictwa i Bioinformatyki
budynek 37,
ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d, ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielanym zamówieniu na zakup CSM-Ade-Arg-His-Leu-Trp-Ura Powder, wielkość opakowania: 10g, ilość opakowań: 1 szt.

 Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego W Warszawie
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Doświadczalnictwa i Bioinformatyki
budynek 37,
ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d, ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielanym zamówieniu na zakup QuikChange II Site-Directed Mutagenesis Kit, ilość: 1 op./ 30 Rxn.

 Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego W Warszawie
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Doświadczalnictwa i Bioinformatyki
budynek 37,
ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d, ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielanym zamówieniu na zakup BSA Albumin from bovine serum, minimum 97% electrophoresis, wielkość opakowania: 1 opak./ 100 g; Non-fat skimmed milk powder, wielkość opakowania: 1 opak./ 1 kg.

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego W Warszawie
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Doświadczalnictwa i Bioinformatyki
budynek 37,
ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d, ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielanym zamówieniu na zakup: Micro-tube 2 ml, PP, 100 sztuk/op., ilość: 10 op.

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Technologii Drewna

Katedra Nauki o Drewnie i Ochrony Drewna

ul. Nowoursynowska  159, bud. nr 34

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielonym zamówieniu na::

zakup przyrządu z wyposażeniem do oznaczania przenikania ciepła.

 

Zamówienia udzielono firmie:

alitech Sp. z o.o., ul. Stobrawska 30, 54-211 Wrocław

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Fizjologicznych

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art.4d, ust.1., pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielonym zamówieniu na:

Zakup zestawu odczynników do hodowli komórek macierzystych

 

Zamówienia udzielono firmie:

Life Technologies Polska Sp. z o. o.

ul. Bonifraterska 17

 00-203 Warszawa

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

ul. Nowoursynowska  159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o  zamiarze udzielenia zamówienia na: zakup płytek do PCR.

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

ul. Nowoursynowska  159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o  zamiarze udzielenia zamówienia na: zakup płytek do liczenia.

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Fizjologicznych

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art.4d, ust.1., pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielonym zamówieniu na:

Zakup zestawu przeciwciał do cytometrii przepływowej i western blot

 

Zamówienia udzielono firmie:

ANNA MARIA POTRZEBOWSKA "AMX" PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE

ul. Bułgarska 12A

93-362 Łódź

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Fizjologicznych

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art.4d, ust.1., pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielonym zamówieniu na:

Zakup peptydu

 

Zamówienia udzielono firmie:

Symbios Sp. z o.o.

ul. Modrzewiowa 37

 83-010 Straszyn

Warszawa dn. 2017-09-27

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówienia na:

 

Dostawa sprzętu komputerowego do badań naukowych – laptop z oprogramowaniem, 1 szt.

 

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

ul. Nowoursynowska  159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o  zamiarze udzielenia zamówienia na: zakup jednorazowych plastików laboratoryjnych (dostawy sukcesywne).

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

ul. Nowoursynowska  159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o  zamiarze udzielenia zamówienia na: zakup jednorazowych plastików laboratoryjnych (dostawy sukcesywne).

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

ul. Nowoursynowska  159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o  zamiarze udzielenia zamówienia na: zakup jednorazowych plastików laboratoryjnych (dostawy sukcesywne).

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

ul. Nowoursynowska  159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o  zamiarze udzielenia zamówienia na: zakup jednorazowych plastików laboratoryjnych (dostawy sukcesywne).

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk o Żywności
Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii i Oceny Żywności
ul. Nowoursynowska 159c bud. nr 32
02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego
w Warszawie  w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2013 r.  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza konkurs ofert na:

 

Zadanie IDostawa laboratoryjnych wyrobów szklanych

Lp.

Przedmiot zamówienia

Jednostka miary

Ilość Jednostek miary

1

Butla z niebieską nakrętką GL45 do sterylizacji w temperaturze 140°C 500 ml, szkło białe SIMAX

szt.

20

2

Kuwety ze szkła kwarcowego do pomiaru w zakresie dł. fali: 190nm-2700nm, poj. 1,4 ml

szt.

3

 

Zadanie IIDostawa laboratoryjnych wyrobów plastikowych

Lp.

Przedmiot zamówienia

Jednostka miary

Ilość Jednostek miary

1

Końcówki do pipet o pojemności do 200 µl, typ Eppendorf, klasa „Superior”, bezbarwne, wykonane z PP

op.

(1000 szt.)

3

2

Końcówki do pipet o pojemności do 1000 µl, typ Eppendorf, klasa „Superior”, bezbarwne, wykonane z PP

op.

(500 szt.)

6

3

Szalki Petriego o średnicy 90 mm i wysokości 16 mm, bez żeber wentylacyjnych, aseptyczne (24 x 25)   

op.

(600 szt.)

5

4

Probówki typu falcon poj. 50 ml z zakrętką, śr. 30mm, dł. 115mm, z PP

op.

(50szt.)

3

5

Korki celulozowe do probówek i innych naczyń, wielokrotnego użytku, do autoklawowania, do otworów o średnicy:17,5-19,5 mm

op.

(100 szt.)

3

 

Termin składania ofert do: 29.09.2017 r. do godz. 10.00

 

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Medycyny Weterynaryjnej,
Katedra Nauk Przedklinicznych

ul. Ciszewskiego 8 , 02-786 Warszawa

 

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza konkurs ofert  nr 10/KNP/WMW/2017:

 

„ZAKUP LAPTOPA  DLA  KATEDRY NAUK PRZEDKLINICZNYCH

WYDZIAŁU MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ SGGW W WARSZAWIE”

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

- Laptop

 

Ogłoszenie  nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Fizjologicznych

ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 24

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art.4d, ust.1., pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielonym zamówieniu na:

Łaźnię wodną

Zamówienia udzielono firmie:

Biogenet Sp. z o.o.

ul. Parkingowa 1

05-420 Józefów k./Otwocka

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Fizjologicznych

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art.4d, ust.1., pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielonym zamówieniu na:

Zakup ludzkiego czynnika stymulującego kolonie makrofagowe M-CSF

 

Zamówienia udzielono firmie:

BIOCOURSE.PL DARIUSZ JASTRZĘBSKI Sp. z o. o.

 ul. Staromiejska 6/10 D

 40-013 Katowice

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Fizjologicznych

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art.4d, ust.1., pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielonym zamówieniu na:

Zakup cytokiny – interleukiny 3, IL-3

 

Zamówienia udzielono firmie:

MIECZYSŁAWA BOGUŚ BIOMIBO

ul Strzygłowska 15

 04-872 Warszawa

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Fizjologicznych

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art.4d, ust.1., pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielonym zamówieniu na:

Zakup białek do hodowli komórkowej

 

Zamówienia udzielono firmie:

BIOKOM BAKA, OLSZEWSKI Sp. J.

ul. Wspólna 3

05-090 Janki

Warszawa, dnia 20 września 2017 r.

O G Ł O S Z E N I E

            W związku z realizacją  Umowy o dofinansowanie Nr RPMA.02.01.01-14-6501/16-00 „Rozwój e-Usług dla studentów w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie –               (e-SGGW)”, Centrum Informatyczne Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie prosi o składanie ofert na wykonanie usług i dostawę produktów informacyjno- promocyjnych. Oferta powinna być sporządzona wg. następującego opisu przedmiotu zamówienia:

 1. Szczegółowy zakres prac objętych przedmiotem niniejszego zamówienia został określony                w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 2. Zamawiający wymaga, aby do oferty dołączyć broszury, linki, zdjęcia proponowanych tabliczek na drzwi oraz minimum dwa plakaty wykonane w ostatnim roku.
 3. Zamawiający wymaga podania ceny oddzielnie dla każdej pozycji wymienionej w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 4. Termin realizacji: do 30 dni od złożenia zamówienia.
 5. Termin płatności: minimum 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.
 6. O wyborze oferty decydować będzie najniższa cena.
 7. Oferty należy przesyłać wyłącznie w formie elektronicznej na adres: piotr_krol3@sggw.pl    w terminie do dnia dnia 27 września 2017 r.

Załączniki do niniejszego ogłoszenia:

Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Księga identyfikacji wizualnej Funduszy Europejskich 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Fizjologicznych

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art.4d, ust.1., pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielonym zamówieniu na:

Zakup jednorazowych ochraniaczy na obuwie

 

Zamówienia udzielono firmie:

Bezpieczeństwo BHP Anna Raczkowska

ul. Bieżuńska 1 lok. 2

 03-578 Warszawa

 

Warszawa, dn. 2017.09.20.  

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Technologii Drewna,

Katedra Fizyki

 ul. Nowoursynowska 159,bud.34

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust.1 Statutu  Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art.4 pkt 8a  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r  Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r poz.907 z póź.zm.) ogłasza informacje o zamiarze udzielenia zamówienia na zakupienie:

 

 • Systemu do produkcji wody dejonizowanej

           CPV: 42924720-2

 • Rotora wychylnego z adapterami do wirówki EPPENDORF

     CPV: 42924720-2

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

Osoby do kontaktu:

Piotr Bednarczyk: email: Piotr_bednarczyk@sggw.pl

Wanda Jarząbek: email: wanda_jarzabek@sggw.pl

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Fizjologicznych

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art.4d, ust.1., pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielonym zamówieniu na:

Zakup odczynników do blokowania transportu białek

 

Zamówienia udzielono firmie:

Grażyna Konecka DIAG-MED

ul. Stanisława 50

05-800 Pruszków

 

Warszawa dn. 2017-09-19

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówienia na:

 

Dostawa odczynników do badań naukowych firmy EURx

 

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Nauk o Zwierzętach
Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt
budynek 23, parter , ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust. 1 pkt 1  z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o postępowaniu na udzielenie zamówienia na dostawę

produktów z oferty firmy  EURx

Zapytanie ofertowe i wzór oferty dostępne pod adresem: edward_krolak@sggw.pl.

Składanie ofert do xx.09.2017 godz. 12:00.

 

Warszawa, 14.09.2017

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Nauk o Zwierzętach
Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt
budynek 23, parter , ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust. 1 pkt 1  z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o postępowaniu na udzielenie zamówienia na dostawę

produktów z oferty firmy  Abcam

Zapytanie ofertowe i wzór oferty dostępne pod adresem: edward_krolak@sggw.pl.

Składanie ofert do 20.09.2017 godz. 12:00.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Katedra Inżynierii Wodnej

Ul. Nowoursynowska 156

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o  zamiarze udzielenia zamówienia na: Dostawę automatycznych rejestratorów poziomu wody, w ramach realizacji projektu „Modelowanie interakcji wód powierzchniowych i podziemnych dla potrzeb analizy stanu siedlisk rzecznych i dolinowych”

 

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 
 

Warszawa dn. 2017-09-18
 

Warszawa dn. 2017-09-18


 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówienia na:

Dostawa serwera z 5 dyskami do badań naukowych

- Część 1 – serwer z oprogramowaniem – 1 szt.

- Część 2 – Dyski twarde 3TB  - 4 szt.       

- Część 3 – Dysk twardy 1TB  -  1 szt. 

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert. 

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o  udzieleniu zamówienia na:

 

Dostawa akcesoriów laboratoryjnych do badań naukowych

- Część 1 - końcówki i probówki typ Eppendorf i akcesoria laboratoryjne

- Część 2 - akcesoria laboratoryjne firmy VWR

- Część 3 - końcówki dedykowane do pipet typu Gilson Pipetman

- Część 4 –końcówki dedykowane do pipet HTL     


 


Warszawa dn. 2017-09-18


 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o  udzieleniu zamówienia na:

 

Dostawa odczynników chemicznych do badań naukowych

- Część 1 - dostawa odczynników firmy Sigma-Aldrich

- Część 2 - dostawa odczynników firmy Thermo-Fisher Scientific

- Część 3 - dostawa odczynników firmy Eurx


Warszawa, 13.09.2017
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk o Zwierzętach
Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt
budynek 23, parter , ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa
Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa
Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust. 1 pkt 1  z dnia 29
stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z
późn.  zm.) ogłasza informację o postępowaniu na udzielenie zamówienia na
dostawę
produktów z oferty firmy  Sigma-Aldrich
Zapytanie ofertowe i wzór oferty dostępne pod adresem:
edward_krolak@sggw.pl. Składanie ofert do 19.09.2017 godz. 12:00.
------------------------------

---------------------
----------------------
Warszawa, 13.09.2017
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk o Zwierzętach
Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt
budynek 23, parter , ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa
Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa
Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust. 1 pkt 1  z dnia 29
stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z
późn.  zm.) ogłasza informację o postępowaniu na udzielenie zamówienia na
dostawę
produktów z oferty firmy  Thermo Fisher Scientific
Zapytanie ofertowe i wzór oferty dostępne pod adresem:
edward_krolak@sggw.pl. Składanie ofert do 19.09.2017 godz. 12:00.
 


----------------------------------------------------------------------------Warszawa,
13.09.2017
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk o Zwierzętach
Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt
budynek 23, parter , ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa
Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa
Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust. 1 pkt 1  z dnia 29
stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z
późn.  zm.) ogłasza informację o postępowaniu na udzielenie zamówienia na
dostawę
produktów z oferty firmy  Chempur
Zapytanie ofertowe i wzór oferty dostępne pod adresem:
edward_krolak@sggw.pl. Składanie ofert do 19.09.2017 godz. 12:00.

Warszawa, 18.09.2017
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk o Zwierzętach
Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt
budynek 23, parter , ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa
Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust. 1 pkt 1  z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o postępowaniu na udzielenie zamówienia na dostawę
produktu z oferty firmy  Biotium
Zapytanie ofertowe i wzór oferty dostępne pod adresem: edward_krolak@sggw.pl.
Składanie ofert do 22.09.2017 godz. 12:00.

 

 

 


Warszawa, dnia 12 września 2017

 

O G Ł O S Z E N I E

            Centrum Informatyczne Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego prosi o składanie ofert na dostawę 4 czytników kodów kreskowych do celów inwentaryzacji dla SGGW. Oferta powinna być sporządzona wg. następującego opisu przedmiotu zamówienia:

 1. Szczegółowy zakres prac objętych przedmiotem niniejszego zamówienia został określony w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 2. Zamawiający wymaga aby dostarczone oprogramowanie było kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego systemem SIMPLE.ERP.
 3. Zamawiający wymaga dostawy do dnia 15 października 2017r.
 4. Zamawiający wymaga minimum 24 miesięcznej gwarancji na zaoferowany sprzęt.
 5. O wyborze oferty decydować będzie najniższa cena.
 6. Z wybranym Wykonawcą podpisana zostanie umowa, wg wzoru dołączonego do niniejszego ogłoszenia.
 7. Oferty należy składać w zaklejonej i opisanej kopercie do dnia 20 września 2017 r. do godziny 10:00 w siedzibie zamawiającego: Centrum Informatyczne SGGW ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa, bud. Nr 1. pokój nr 11 lub mailem na adres ci@sggw.pl.

 

 

Zamawiający

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do niniejszego ogłoszenia:

Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – wzór umowy

 

Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia – formularz ofertowy

 

Lp.

SPECYFIKACJA

jednostkowa cena netto

liczba sztuk

cena netto

cena brutto

1

Terminal PM260, BT, WiFi, bateria STD, zasilacz, smycz

 

4

 

 

2

Dok komunikacyjny USB z ładowarką baterii

 

4

 

 

3

Bateria zapasowa EXT, 3300 mAh

 

4

 

 

4

Pokrywka do baterii EXT, 3300 mAh

 

4

 

 

5

Licencja Webtransfer

 

1

 

 

6

Licencja Inwentaryzator

 

4

 

 

7

Licencja Starter

 

4

 

 

Cena oferty netto

 

 

Cena oferty brutto

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 – wzór umowy

UMOWA NR …/CI/2017

zawarta w Warszawie w dniu … 2017 pomiędzy:

 

Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z siedzibą przy ul. Nowoursynowskiej 166, 02-787 Warszawa, zwaną w dalszej treści umowy „Kupującym”, reprezentowaną przez:

   

a

 

zwaną dalej „Sprzedawcą”.

 

 

§1 OŚWIADCZENIA

 1. Na podstawie przeprowadzonej procedury, zgodnie z zarządzeniem Rektora SGGW Nr 18 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie : wprowadzenia w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Regulaminu udzielania zamówień, których wartość netto jest większa niż 3000 złotych, a nie przekracza wyrażonej w złotych wartości netto 30000 EURO), w trybie art 4.8, Kupujący zleca, a Sprzedawca przyjmuje do realizacji przedmiot zamówienia określony w §2 umowy.
 2. Sprzedawca oświadcza, że jest uprawniony do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie objętym przedmiotem niniejszej Umowy.
 3. Sprzedawca oświadcza, że posiada odpowiednie możliwości osobowe i techniczne, konieczne dla realizacji zamówienia będącego przedmiotem niniejszej Umowy.
 4. Kupujący oświadcza, że posiada Numer Identyfikacji Podatkowej NIP 525-000-74-25 oraz REGON 000001784.
 5. Sprzedawca oświadcza, że posiada Numer Identyfikacji Podatkowej NIP … oraz REGON ….

 

 

§2 PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiot zamówienia stanowi przeniesienie na Kupującego własności oraz dostarczenie i wydanie mu sprzętu i oprogramowania o cechach określonych w załączniku nr 1 do umowy, zwanych w dalszej części umowy sprzętem.

2. Miejscem dostawy i wydania sprzętu jest siedziba Kupującego mieszcząca się przy ul. Nowoursynowskiej 166, 02-787 Warszawa, Kwestura.

 

 

§3 TERMIN REALIZACJI UMOWY

1. Dostawa sprzętu, zamówionego przez Kupującego nastąpi do dnia 15 października 2017r.

2. Za dzień realizacji przedmiotu zamówienia uznany będzie dzień, w którym Sprzedawca zakończy dokonywanie dostaw wszystkich zamówionych przez Kupującego egzemplarzy sprzętu. W celu potwierdzenia realizacji przedmiotu zamówienia Sprzedawca zobowiązany jest przedstawić Kupującemu kopie odpowiednich protokołów odbioru ilościowego i jakościowego obejmujących wszystkie zamówione przez Kupującego i dostarczone egzemplarze sprzętu.

 

 

§4 WYNAGRODZENIE SPRZEDAWCY

1. Za realizację przedmiotu zamówienia Kupujący zobowiązuje się zapłacić Sprzedawcy wynagrodzenie określone ceną podaną w formularzu ofertowym zawartym w ofercie z dnia … w wysokości: … zł netto (słownie: …) plus należny podatek VAT, co łącznie czyni cenę … zł brutto (słownie:…)

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 będzie liczone według cen jednostkowych podanych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

3. Wynagrodzenie wymienione w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty, jakie poniesie Sprzedawca z tytułu należytej i zgodnej z niniejszą umową oraz obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia w tym, w szczególności cenę sprzętu, cenę opakowań, cła, koszty transportu, ubezpieczenia, rozładunku w miejscu wskazanym przez Kupującego.

 

 

§5 WARUNKI DOSTAWY

1. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony zgodnie z zapisem umieszczonym w § 2 ust. 2 niniejszej umowy.

2. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu wyłącznie wyroby fabrycznie nowe, wolne od wad, oryginalnie zapakowane.

3. Do dostarczonego sprzętu dołączona będzie karta gwarancyjna oraz dokumentacja umożliwiająca wykorzystanie wszystkich możliwości technicznych sprzętu.

4. Kupujący, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Sprzedawcy z tym związanych, może odmówić przyjęcia dostawy w całości lub części, jeżeli:

a) termin dostawy nie był z nim uprzednio uzgodniony;

b) którykolwiek z dostarczonych egzemplarzy sprzętu nie będzie oryginalnie zapakowany i oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami;

5. Dokonanie dostawy zostanie potwierdzone protokołem dostawy (odbiór ilościowy) podpisanym przez obydwie strony.

6. Najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od daty dostawy upoważnieni przedstawiciele Stron dokonają odbioru jakościowego przedmiotu zamówienia. Odbiór jakościowy będzie polegał na stwierdzeniu zgodności dostarczonego sprzętu z treścią oferty i dokumentacją sprzętu w zakresie parametrów technicznych i funkcjonalnych, stwierdzeniem poprawności działania i braku uszkodzeń mechanicznych. Data odbioru jakościowego zostanie potwierdzona w protokole dostawy (odbiór jakościowy).

7. Za szkody powstałe na majątku Kupującego w czasie dostaw odpowiada Sprzedawca. Wartość szkód zostanie oszacowana przez Kupującego i potrącona z rachunku wystawionego przez Sprzedawcę.

8. Wszelkie dokumenty dotyczące dostaw (protokoły) przygotowuje Sprzedawca.

 

 

§6 WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Płatność wynagrodzenia nastąpi przelewem za zrealizowaną dostawę na konto podane przez Sprzedawcę w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Kupującego faktury, do której dołączone będą kopie odpowiednich protokołów dostawy z potwierdzeniem odbioru, wystawionej w ciągu 7 dni od dnia dokonania odbioru.

2. Płatności, o których mowa w niniejszym paragrafie dokonywane będą w formie przelewu bankowego na rachunek Sprzedawcy wskazany przez Sprzedawcę na fakturze.

3. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Kupującego.

4. Koszty obsługi bankowej powstałe poza bankiem Kupującego pokrywa Sprzedawca.

5. W przypadku opóźnienia płatności Sprzedawca może obciążyć Kupującego odsetkami w ustawowej wysokości.

 

§7 GWARANCJA

1. Sprzedawca zobowiązany jest dołączyć do każdego egzemplarza sprzętu kartę gwarancyjną, określającą warunki oraz czas trwania gwarancji.

2. Sprzedawca udziela gwarancji na dostarczone urządzenia w terminie 24 miesięcy.

 

 

§8 KARY UMOWNE

 1. Kupujący może żądać od Sprzedawcy zapłaty następujących kar umownych:
 1. za opóźnienie w dostawie przedmiotu zamówienia – kary w wysokości 0,3 % wartości brutto wynagrodzenia określonego w §4 ust 1 umowy za każdy dzień opóźnienia w ich dostawie;
 2. za niedotrzymanie przez Sprzedawcę terminów: napraw, dostarczenia wyrobu zastępczego, wymiany wyrobu na nowy, wolny od wad – kary w wysokości 1% wartości brutto wynagrodzenia określonego w §4 ust 1 umowy uszkodzonego sprzętu za każdy dzień opóźnienia.
 3. za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Sprzedawcy – 20% wynagrodzenia Sprzedawcy brutto określonego w sposób wskazany w § 4.

2. W razie niezrealizowania dostawy w terminie, o którym mowa w § 3 niniejszej umowy, Kupujący może wezwać pisemnie Sprzedawcę do spełnienia świadczenia w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania. Po bezskutecznym upływie tego terminu Kupujący ma prawo odstąpić od umowy w terminie 30 dni. W przypadku skorzystania przez Kupującego z prawa do wezwania mają zastosowanie postanowienia ust 1 lit a). Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu mają zastosowanie postanowienia ust 1 lit c).

3. Wysokość kar, o których mowa w ust.1 a) będzie obliczana przez Kupującego oddzielnie dla poszczególnych egzemplarzy sprzętu  na podstawie zapisów w protokołach odbioru.

4. Kupujący może dokonać potrącenia naliczonych i należnych mu kar z płatności faktur wystawionych przez Sprzedawcę.

5. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających wysokość kar umownych.

 

 

§9 POUFNOŚĆ

Strony niniejszej umowy zobowiązują się w czasie jej trwania oraz po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu do zachowania poufności co do informacji, o których dowiedziały się w związku z wykonywaniem niniejszej umowy.

 

§10 ZAWIADOMIENIA

Jakiekolwiek zawiadomienia lub notyfikacje dokonywane na podstawie niniejszej Umowy mogą być doręczone osobiście, za pomocą kuriera, listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub faksu za potwierdzeniem odbioru na adres:

 

 1. Kupujący:

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 

 1. Sprzedawca:

 

 

§11 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Sprzedawca będzie odpowiedzialny za całość szkód poniesionych przez Kupującego z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Sprzedawcę.

2. Żadna ze Stron nie będzie odpowiadała za niewykonanie swoich zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, jeżeli spowodowane zostały „Siłą wyższą”. “Siła wyższa“ oznacza wydarzenie nieprzewidywalne i poza kontrolą Strony, występujące po podpisaniu umowy, a uniemożliwiające wypełnienie obowiązków Strony. Wydarzenia takie mogą obejmować w szczególności: wojny, pożary, powodzie, embarga przewozowe, strajki oraz oficjalne decyzje organów władzy państwowej. W sytuacji „Siły wyższej” strony poinformują się natychmiast o jej zaistnieniu i w dobrej wierze rozpatrzą możliwości realizacji bądź rozwiązania umowy.

 

 

§12 SPORY

1. Wszelkie spory między Stronami mogące wyniknąć w trakcie realizacji niniejszej umowy powinny być rozwiązywane bez zbędnej zwłoki drogą negocjacji między Stronami.

2. W przypadku niepowodzenia tych negocjacji, zaistniałe spory będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby Kupującego.

 

 

§13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejsza umowa podlega prawu polskiemu.
 2. Sprzedawca nie może powierzyć wykonania umowy osobie trzeciej ani przenieść na nią swoich wierzytelności wynikających z umowy.
 3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 4. Poszczególne tytuły zastosowano w niniejszej umowie jedynie dla jej przejrzystości i nie mają wpływu na jej interpretację.
 5. Strony pozostają związane ofertą z dnia …r.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy o  zamówieniach publicznych.
 7. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania jej przez upoważnionych przedstawicieli Stron.
 8. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Kupującego i jeden egzemplarz dla Sprzedawcy.

 

 

 

 

 

 

......................................................

 

......................................................

(pieczęć i podpisy osób

reprezentujących Sprzedawcę)

 

(pieczęć i podpisy osób

reprezentujących Kupującego)

 

 

 

Załączniki:

 1. Opis przedmiotu zamówienia – formularz ofertowy.
 2. Wzór protokołu dostawy (odbioru ilościowego i jakościowego).

Załącznik nr 2 do umowy nr … z dnia … – protokół dostawy

 

PROTOKÓŁ DOSTAWY

DOTYCZY UMOWY NR …/CI/2017

ODBIÓR ILOŚCIOWY:

 

W dniu dzisiejszym dostarczono do Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego,  ...................................................

 

..................................................................................................................................................................................... niżej wymieniony sprzęt wraz z niezbędnym wyposażeniem i oprzyrządowaniem:

 

L.p.

Nazwa urządzenia, jego marka i typ.

Nr fabryczny

Wyposażenie

 

 

 

 

 

Powyższy sprzęt został dostarczony w stanie nieuszkodzonym i zgodnie ze specyfikacją dołączoną do umowy. Wraz z dostawą przekazano wszelką niezbędną dla ww. sprzętu dokumentację, w tym

kartę gwarancyjną.

 

Kupujący dokonał odbioru wszystkich wymienionych powyżej wyrobów.

 

 

Warszawa, dnia ………………….   

 

 

 

 

..............................................

(upoważniony pracownik Sprzedawcy)

.........................................................

(upoważniony przedstawiciel SGGW)

 

 

 

 

ODBIÓR JAKOŚCIOWY:

(Należy dokonać odbioru jakościowego w terminie 7 dni roboczych od daty ODBIORU ILOŚCIOWEGO.

Uwaga! W przypadku zastrzeżeń co do jakości, poniższy tekst należy przekreślić i podać przyczyny zastrzeżeń.)

 

Potwierdzamy zgodność dostarczonego sprzętu z treścią oferty i dostarczoną dokumentacją w zakresie parametrów technicznych i funkcjonalnych. Nie stwierdzono usterek ani uszkodzeń mechanicznych dostarczonego sprzętu.

 

Warszawa, dnia ………………….   

 

 

 

 

..............................................

(upoważniony pracownik Sprzedawcy)

.........................................................

(upoważniony przedstawiciel SGGW)

 

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Fizjologicznych

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art.4d, ust.1., pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielonym zamówieniu na:

Zakup zestawu do oceny hipoksji (niedoboru tlenu)

 

Zamówienia udzielono firmie:

Hypoxyprobe, Inc.,

121 Middlesex Turnpike Burlington,

Massachusetts USA 01803


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

ul. Nowoursynowska  159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o  zamiarze udzielenia zamówienia na: zakup odczynników do transfekcji i hodowli komórkowej.

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

ul. Nowoursynowska  159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o  zamiarze udzielenia zamówienia na: zakup odczynników: cytokin i chemokin.

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

ul. Nowoursynowska  159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o  zamiarze udzielenia zamówienia na: zakup przeciwciała.

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 

 


Warszawa dn. 2017-09-13

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówienia na:

 

Dostawa odczynników do badań naukowych

 - Część 1 - dostawa odczynników firmy Quanta Biosciences

- Część 2 - dostawa odczynników firmy Thermo-Fisher Scientific

 

 

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 


Warszawa dn. 2017-09-13

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówienia na:

 

Dostawa akcesoriów laboratoryjnych do badań naukowych

 Część 1 – zestaw pipet firmy Eppendorf wraz z uchwytem ściennym i akcesoriami

 Część 2 -  statywy magnetyczne firmy SP Scienceware

 

 

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Fizjologicznych

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art.4d, ust.1., pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielonym zamówieniu na:

Zakup przeciwciała i barwników fluorescencyjnych

 

 

Zamówienia udzielono firmie:

Life Technologies Polska Sp. z o.o.

ul. Bonifraterska 17

00-203 Warszawa


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

ul. Nowoursynowska  159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o  zamiarze udzielenia zamówienia na: zakup zestawu do elektroforezy.

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

ul. Nowoursynowska  159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o  zamiarze udzielenia zamówienia na: zakup zestawu do analiz DNA.

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

ul. Nowoursynowska  159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o  zamiarze udzielenia zamówienia na: zakup zestawu do oczyszczania DNA.

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

ul. Nowoursynowska  159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o  zamiarze udzielenia zamówienia na: zakup zestawu przeciwciał do techniki western blot.

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

ul. Nowoursynowska  159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o  zamiarze udzielenia zamówienia na: zakup przeciwciał i odczynnika do doświadczeń z zakresu biologii komórki.

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

ul. Nowoursynowska  159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o  zamiarze udzielenia zamówienia na: zakup odczynników do doświadczeń z zakresu biologii molekularnej.

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

ul. Nowoursynowska  159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o  zamiarze udzielenia zamówienia na: zakup odczynników do doświadczeń z zakresu biologii komórki.

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na zakup odczynników z firmy EURx  przeznaczonych do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Ribonuclease Inhibitor nr kat. E4210-01 – 7500u/1op.

Deoxyribonuclease I (DNaseI) RNase-free nrkat. E1345-02 – 5000u/1op.

 

Zamówienia udzielono firmie: EURx Sp. zo.o., ul. Przyrodników 3, 80-297 Gdańsk

 

 

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na zakup odczynników firmy Thermo Fisher przeznaczonych do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

 • DreamTaq Green DNA Polymerase (5U/µl  (nr kat. EP0713) – 5x500units/1op.

·High-Capacity cDNA Reverse (nr kat. 4368814) – 3x 200 reactions

 • Phusion Green Hot Start II High-Fidelity DNA Polymerase (U/µl) (nr kat. F537L 500units/1op. 
 • RFP Tag Monoclonal Antibody (RFSR) (nr kat. MA5-15257) – 2x100 µg

 

Zamówienia udzielono firmie: Life Technologies Polska Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na zakup odczynnika przeznaczonego do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

DIG DNA Labeling Mix – 3 x 50µl

 

Zamówienia udzielono firmie: SIGMA-ALDRICH Sp. z o.o., ul. Szelągowska30, 61-626 Poznań

 

 

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego W Warszawie
Wydział Rolnictwa i Biologii
Samodzielny Zakład Biologii Mikroorganizmów
budynek 37,
ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d, ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielanym zamówieniu na zakup odczynników podstawowych (agar bakteriologiczny, purpura bromokrezolowa wsk, błękit bromotymolowy wsk, potasu jodek czda, sodu molibdenian 2-hydrat czda, cynku chlorek bezw czda, litu chlorek 1-hydrat czda, cyny (II) chlorek 2-hydrat czda, potasu bromek czda, witamina B12 >98%, di-potasu wodorofosforan bezw czda, amonu azotan czda, cefalotyny sól sodowa >96%, klindamycyny chlorowodorek 97%, nystatyna 2-hydrat >4400i.u/mg, dla biochemii, sodu podchloryn 13% aktywnego chloru)

 

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego W Warszawie
Wydział Rolnictwa i Biologii
Samodzielny Zakład Biologii Mikroorganizmów
budynek 37,
ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa  Wiejskiego       w Warszawie w związku z art. 4d, ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielanym zamówieniu na zakup odczynników laboratoryjnych (Bacteriological Agar, Agarose, TRIS (Bioultrapure), Glycerol).  

 

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego W Warszawie
Wydział Rolnictwa i Biologii
Samodzielny Zakład Biologii Mikroorganizmów
budynek 37,
ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d, ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielanym zamówieniu na zakup odczynnika do izolacji DNA z bakterii PrepMan Ultra Sample Preparation Reagent (200 preps), 5 szt.

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 


Zamawiający, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział

Medycyny Weterynaryjnej, Katedra  Nauk Fizjologicznych informuje, iż

unieważnia  prowadzone  na podstawie  art. 4d ust. 1 pkt 1 ustawy  Prawo

zamówień publicznych   (Dz. U. z 2015 r poz. 2164 z późn. zmian.),

postępowanie  na dostawę  "Zamrażalki" .

Powodem  unieważnienia  jest fakt , iż w postępowaniu  nie złożono żadnej oferty .

 


Zamawiający, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział

Medycyny Weterynaryjnej, Katedra  Nauk Fizjologicznych informuje, iż

unieważnia  prowadzone  na podstawie  art. 4d ust. 1 pkt 1 ustawy  Prawo

zamówień publicznych   (Dz. U. z 2015 r poz. 2164 z późn. zmian.),

postępowanie  na dostawę  "Chłodziarek " .

Powodem  unieważnienia  jest fakt , iż w postępowaniu  nie złożono żadnej oferty .


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego W Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Biochemii
budynek 37, parter, ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

 

 

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d, ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielanym zamówieniu na zakup pojemnika na ciekły azot typu YDS-30L wraz z kołyską do wylewania azotu z podstawą na rolkach

 

Zamówienia udzielono firmie:

TOP GEN Sp. z o.o.

ul. B. Chrobrego 23

48-100 Głubczyce


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 d 1, 1) ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

USTAWĄ z dnia 22 czerwca 2016 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2015 r  poz. 2164  z późn.  zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:           

Sukcesywna dostawa wyrobów z tworzyw sztucznych i wyrobów ze szkła dla Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie

Opis przedmiotu zamówienia:

Sukcesywna dostawa wyrobów z tworzyw sztucznych i wyrobów ze szkła dla Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie -  Załącznik nr 2 -opis przedmiotu zamówienia.

 

Ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Fizjologicznych

ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 24

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art.4d, ust.1., pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielonym zamówieniu na:

 

Wagę analityczną

 

Zamówienia udzielono firmie:

Wagi Wielkopolska Henryk Ossowski

ul. Śląska 18

62-041 Puszczykowo


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego W Warszawie
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Doświadczalnictwa i Bioinformatyki
budynek 37,
ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d, ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielanym zamówieniu na zakup enzymów restrykcyjnych Apa I; Xba I; Bgl II oraz Pierce™ Anti-c-Myc Magnetic Beads.

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego W Warszawie
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Doświadczalnictwa i Bioinformatyki
budynek 37,
ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d, ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielanym zamówieniu na zakup 40% Acrylamide/Bis Solution, 37,5:1, ilość: 1 opakowanie/500 ml

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego W Warszawie
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Doświadczalnictwa i Bioinformatyki
budynek 37,
ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d, ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielanym zamówieniu na zakup: Micro-tube 2 ml, PP, 100 sztuk/op.

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Fizjologicznych

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art.4d, ust.1., pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielonym zamówieniu na:

Zakup przeciwciał

 

 

Zamówienia udzielono firmie:

BIOCOURSE.PL DARIUSZ JASTRZĘBSKI Sp. z o. o.

 ul. Staromiejska 6/10 D

40-013 Katowice

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

ul. Nowoursynowska  159

02-776 Warszawa

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o  zamiarze udzielenia zamówienia na: zakup przeciwciała do doświadczeń z ludzkimi liniami nowotworowymi.

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Fizjologicznych

ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 24

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art.4d, ust.1., pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielonym zamówieniu na:

Wytrząsarki worteks

Zamówienia udzielono firmie:

Biogenet Sp. z o.o.

ul. Parkingowa 1

05-420 Józefów k./Otwocka

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego W Warszawie
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Doświadczalnictwa i Bioinformatyki
budynek 37,
ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d, ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielanym zamówieniu na zakup RT HS-PCR Mix SYBR® B, ilość: 1 op./ 200 reactions.

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego W Warszawie
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Doświadczalnictwa i Bioinformatyki
budynek 37,
ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d, ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielanym zamówieniu na zakup Maxima First Strand cDNA Synthesis Kit for RT-qPCR, with dsDNase, ilość: 1 op./ 50 reactions

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego W Warszawie
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Doświadczalnictwa i Bioinformatyki
budynek 37,
ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d, ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielanym zamówieniu na zakup: Końcówki typu Gilson 1000 μl, Optimum Line, ilość: 2 op./1000szt.; Końcówki typu Gilson 200 μl, Optimum Line, ilość: 2 op./1000szt.

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzielanym zapytaniu ofertowym na  zakup odczynników z firmy EURx  przeznaczonych do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Ribonuclease Inhibitor nr kat. E4210-01 – 7500u/1op.

Deoxyribonuclease I (DNaseI) RNase-free nrkat. E1345-02 – 5000u/1op.

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzielanym zapytaniu ofertowym na  zakup odczynników  firmy Thermo Fisher Scientific przeznaczonych do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

 

 • DreamTaq Green DNA Polymerase (5U/µl  (nr kat. EP0713) – 5x500units/1op.

·High-Capacity cDNA Reverse (nr kat. 4368814) – 3x 200 reactions

 • Phusion Green Hot Start II High-Fidelity DNA Polymerase (U/µl) (nr kat. F537L 500units/1op. 
 • RFP Tag Monoclonal Antibody (RFSR) (nr kat. MA5-15257) – 2x100 µg

 

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzielanym zapytaniu ofertowym na  zakup odczynnika DIG DNA Labeling Mix przeznaczonego do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

 

DIG DNA Labeling Mix – 3 x 50µl

 

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Katedra Inżynierii Wodnej

 

Działając na podstawie art. 4.8 ustawy PZP (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) oraz Zarządzenia nr 18/2014 Rektora SGGW z dnia 16.04.2014 r, zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na: Usługi bufetowe oraz w zakresie podawania posiłków – przerwy kawowe i lunche dla uczestników spotkania Kick Off organizowanego w ramach projektu „FramWat: Framework for improving water balance and nutrient mitigation by applying small water retention measures” realizowanego w ramach programu Interreg Europa Środkowa finansowanego ze środków Europejskiego funduszu rozwoju regionalnego, wybrano następującą ofertę:

 

PPH Zioło Polskie Sp. z o.o. ul T. Zana 11a 60-691 Poznań NIP 7780021026 z restauracją „Smakowisko” w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 123a.

 
Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie:
 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Katedra Inżynierii Wodnej

 

Działając na podstawie art. 4.8 ustawy PZP (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) oraz Zarządzenia nr 18/2014 Rektora SGGW z dnia 16.04.2014 r, zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na: Usługi bufetowe oraz w zakresie podawania posiłków – organizacja kolacji dla uczestników spotkania Kick Off organizowanego w ramach projektu „FramWat: Framework for improving water balance and nutrient mitigation by applying small water retention measures” realizowanego w ramach programu Interreg Europa Środkowa finansowanego ze środków Europejskiego funduszu rozwoju regionalnego, wybrano następującą ofertę:

 

 

 

 

LIMBA Usługi Gastronomiczne ul. Nowoursynowska 161 02-787 Warszawa REGON 012303978, NIP 9511293491

 

 

 

 
Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie:
 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Technologii Drewna

Katedra Technologii i Przedsiębiorczości w Przemyśle Drzewnym

ul. Nowoursynowska 159/34, 02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt 8a oraz art. 4 pkt 8a  ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) oraz zarządzenia Rektora SGGW Nr 19 z dnia 16 kwietnia 2014 ogłasza informację o udzieleniu zamówienia na Dostawa i zakup zestawu zamrażarek laboratoryjnych:

 

Zamówienia udzielono firmie ALCHEM GRUPA Sp. z o. o., ul. Polna 21, 87-100 Toruń

 

 

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Technologii Drewna

Katedra Technologii i Przedsiębiorczości w Przemyśle Drzewnym

ul. Nowoursynowska 159/34, 02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt 8a oraz art. 4 pkt 8a  ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) oraz zarządzenia Rektora SGGW Nr 19 z dnia 16 kwietnia 2014 ogłasza informację o udzieleniu zamówienia na Dostawa i zakup suszarki laboratoryjnej:

 

Zamówienia udzielono firmie ADVERTI Sp. z o.o. Sp. K., al. 1 maja 87, 90-755 Łódź


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Technologii Drewna

Katedra Technologii i Przedsiębiorczości w Przemyśle Drzewnym

ul. Nowoursynowska 159/34, 02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt 8a oraz art. 4 pkt 8a  ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) oraz zarządzenia Rektora SGGW Nr 19 z dnia 16 kwietnia 2014 ogłasza informację o udzieleniu zamówienia na Dostawa i zakup zestawu do kontroli parametrów mikroklimatycznych:

 

Zamówienia udzielono firmie Przedsiębiorstwo Robót Specjalnych "Torfbud" Dawid Szopa, ul.Kopernika 6, 41-500 Chorzów 


 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Technologii Drewna

Katedra Technologii i Przedsiębiorczości w Przemyśle Drzewnym

ul. Nowoursynowska 159/34, 02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt 8a oraz art. 4 pkt 8a  ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) oraz zarządzenia Rektora SGGW Nr 19 z dnia 16 kwietnia 2014 ogłasza informację o unieważnieniu postępowania na Dostawę i zakup 3 profesjonalnych monitorów do komputera Samsung.

 

Uzasadnienie: brak ważnych ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu. 

 

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Technologii Drewna

Katedra Technologii i Przedsiębiorczości w Przemyśle Drzewnym

ul. Nowoursynowska 159/34, 02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt. 8a oraz art. 4 pkt. 8b  ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację

o zamiarze udzielaniu zamówienia na Dostawę i zakup urządzeń pomiarowych do badań w projekcie Biostrateg.

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia :       

Część 1- Przenośne dalmierze laserowe:

a) 2 sztuki o zasięgu pomiaru: od 0,05 do 300 m,

b) 2 sztuki o zasięgu pomiaru: : od 0,05 do 200 m,

Część 2- Psychro-higro-termometry/ termo-higro-barometry terenowo-laboratoryjne i laboratoryjne:

a) 1 sztuka o zakresie odczytu: dla temp. od – 40 do +70°C

b) 1 sztuka o zakresie odczytu: dla temp. min. od – 30 do +150°

c) 2 sztuki o zakresie pomiarowym temperatury (czujnik wewnętrzny) (-10 do +60) °C

Część 3- Przyrządy pomiarowe nr 1:

a) 12 suwmiarek elektronicznych

b) 7 czujników o zakresach pomiarowych 12,5 mm, 25 mm, 50 mm,  100 mm

Część 4- Grubościomierze / mikrometry z transmisją danych:

a)         2 sztuki o zakresie pomiarowym 10 mm

b)         2 sztuki cyfrowe zewnętrzne

c)         1 sztuka do pomiaru grubości cienkich materiałów

d)        1 sztuka do pomiarów wewnętrznych

Część 5- Przyrządy pomiarowe nr 2:

a) 2 głębokościomierze o zakresie pomiarowym od 0 do 200 mm

b) 2 liniały elektroniczne o zakresie pomiarowym do 450-500 i do 1000 mm

c) 2 zestawy płytek wzorcowych

d) 2 liniały wzorcowe

e) 1 stanowisko pomiarowe

f) 3 statywy magnetyczne przegubowe

 

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 

 

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza konkurs ofert na:

Na dostawę trzech komputerów  dla  Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, Samodzielnej  Pracowni Epidemiologii i Ekonomiki Weterynaryjnej

Opis przedmiotu zamówienia: 3 komputery typu ALLINONE


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Fizjologicznych

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art.4d, ust.1., pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielonym zamówieniu na:

Zakup zestawu do izolacji i hodowli makrofagów

 

 

Zamówienia udzielono firmie:

Medianus Sp. z o. o.

ul. Cystersów 13/2

 31-553 Kraków

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

Katedra Żywienia Człowieka

ul. Nowoursynowska 159C bud. nr 32

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) informuje o udzieleniu zamówienia na:

Wybrane analizy laboratoryjne krwi oraz nasienia oraz pobranie nadwyżki krwi (18 ml) do oznaczeń w ramach pracy własnej od 32 mężczyzn

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Specyfikacja wybranych analiz: Morfologia krwi (pełna), Lipidogram (CHOL, HDL, LDL, TG), Białko hsCRP, Albumina, Ferrytyna, Całkowita zdolność wiązania żelaza TIBC, Testosteron całkowity, Testosteron wolny, Dihydrotestosteron (DHT), Witamina D3 metabolit 25(OH), PSA całkowity, Seminogram - badanie nasienia wspomagane komputerową analizą danych, Usługa - pobranie materiału.

Zamówienia udzielono firmie Diagnostyka Sp. z o.o., ul. Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Technologii Drewna

Katedra Nauki o Drewnie i Ochrony Drewna

ul. Nowoursynowska  159, bud. nr 34

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówienia na: zakup wielokanałowego systemu pomiarowego do badań mechanicznych z wyposażeniem.

 

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Nauk o Zwierzętach
Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt
budynek 23, ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt 8a oraz art. 4 pkt 8  ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) oraz zarządzenia Rektora SGGW Nr 18 z dnia 16 kwietnia 2014 ogłasza informację oudzieleniu zamówienia 

            3 000 jaj wylęgowych kur Ross 308

 

Zamówienia udzielono rolniczce indywidualnejZuzannie Woźnickiej,

Marylka, ul. Akacjowa 60, 05-504 Złotokłos

 

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na odczynnika przeznaczonego do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

 • Tryptone T9410 – 250G
 • Yeast Extract 70161 – 100G
 • D-glucose G7021 – 1KG
 • Agar 05039 – 500G
 • Tryptic Soy Agar (TSA) 22091- 500G
 • Cycloheximide Solution 18079 – 10x10ML
 • Nystatin N6261 – 5MU

·Monochlorobimane 69899 – 1X5MG

·4-(Dimethylamino)cinnamaldehyde (DMACA) D4506 – 1x5G

·Phloroglucinol P3502 – 1x25G

·Indole-3-butyric acid (IBA) I5386 – 1x1G

·Albumin, Nitrated from bovine serum (BSA) N8159 – 1x1MG

·PTIO P5084 – 1x25MG

·Anti-Mouse IgG (whole molecule)–FITC antibody produced in goat affinity isolated antibody, buffered aqueous solution  F0257-1x2ML

 

Zamówienia udzielono firmie: SIGMA-ALDRICH Sp. z o.o., ul. Szelągowska30, 61-626 Poznań

 

 

 

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

ul. Nowoursynowska  159

02-776 Warszawa

 

 

działając na podstawie art. 4.8 ustawy PZP (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) oraz Zarządzenia nr 18/2014 Rektora SGGW z dnia 16.04.2014 r, zaprasza do złożenia oferty na: Usługi bufetowe oraz w zakresie podawania posiłków – organizacja kolacji dla uczestników spotkania Kick Off organizowanego w ramach projektu „FramWat: Framework for improving water balance and nutrient mitigation by applying small water retention measures” realizowanego w ramach programu Interreg Europa Środkowa finansowanego ze środków Europejskiego funduszu rozwoju regionalnego.

 

Pełna treść zamówienia znajduje się na stronie:

http://wbis.sggw.pl/2017/08/28/zaproszenie-do-zlozenia-oferty-kolacja/


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

ul. Nowoursynowska  159

02-776 Warszawa

 

 

działając na podstawie art. 4.8 ustawy PZP (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) oraz Zarządzenia nr 18/2014 Rektora SGGW z dnia 16.04.2014 r, zaprasza do złożenia oferty na: Usługi bufetowe oraz w zakresie podawania posiłków – przerwy kawowe i lunche dla uczestników spotkania Kick Off organizowanego w ramach projektu „FramWat: Framework for improving water balance and nutrient mitigation by applying small water retention measures” realizowanego w ramach programu Interreg Europa Środkowa finansowanego ze środków Europejskiego funduszu rozwoju regionalnego.

 

Pełna treść zamówienia znajduje się na stronie:

http://wbis.sggw.pl/2017/08/28/uslugi-bufetowe-w-ramach-dostarczenia-posilkow/


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Fizjologicznych

ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 24

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d, ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielanym zamówieniu na:

Zakup chłodziarek

Jednocześnie informujemy, że ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Fizjologicznych

ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 24

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d, ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielanym zamówieniu na:

Zakup zamrażalki

Jednocześnie informujemy, że ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Fizjologicznych

ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 24

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d, ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielanym zamówieniu na:

Zakup wytrząsarki orbitalnej z wyposażeniem

Jednocześnie informujemy, że ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Fizjologicznych

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art.4d, ust.1., pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielonym zamówieniu na:

Zakup barwnika i przeciwciała

Zamówienia udzielono firmie:

BIOCOURSE.PL DARIUSZ JASTRZĘBSKI Sp. z o. o.

 ul. Staromiejska 6/10 D

 40-013 Katowice

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Fizjologicznych

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art.4d, ust.1., pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielonym zamówieniu na:

 

Zakup zwierząt laboratoryjnych – myszy

 

 

Zamówienia udzielono:

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Centrum Medycyny Doświadczalnej

ul. Jana Kilińskiego 1

15-089 Białystok

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Fizjologicznych

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art.4d, ust.1., pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielonym zamówieniu na:

 

Zestaw przeciwciał do cytometrii przepływowej

 

Zamówienia udzielono firmie:

 

Life Technologies Polska Sp. z o.o.

 ul. Bonifraterska 17

00-203 Warszawa

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Nauk o Zwierzętach
Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt
budynek 23, parter , ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie regulaminu udzielenia w SGGW w Warszawie zamówień, których wartość netto jest większa niż 3 000 zł, a nie przekracza wyrażonej w złotych  równowartości netto

30 000 euro, Zamawiający – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę :

3 000 jaj wylęgowych kur Ross 308 - dostawa sukcesywna

 

Zapytanie ofertowe i wzór oferty dostępne pod adresem: edward_krolak@sggw.pl

Składanie ofert do 09.08.2017 godz. 12:00.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego W Warszawie
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Doświadczalnictwa i Bioinformatyki
budynek 37,
ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d, ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielanym zamówieniu na zakup Kolumienek (złoże krzemionkowe), ilość: 1 op./50 sztuk w opak.

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego W Warszawie
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Doświadczalnictwa i Bioinformatyki
budynek 37,
ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d, ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielanym zamówieniu na zakup Wieka wirnika (aluminium), do FA-45-24-11, nieprzepuszczające aerozoli, nr kat.5425740000

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,

Wydział Nauk o Zwierzętach,

Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt,

Zakład Hodowli Bydła

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

          

 

Na podstawie regulaminu udzielenia zamówień publicznych na dostawy lub usługi służące wyłącznie  do celów prac  badawczych, eksperymentalnych, naukowych  lub rozwojowych albo z zakresu działalności kulturalnej,1 których wartość przekracza  wyrażoną w złotych równowartość kwoty netto 30.000 EURO, i jest  mniejsza od kwoty określonej  w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, z siedzibą ul. Nowoursynowska 166,02-787 Warszawa, zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej:

         

Opracowanie koncepcji algorytmów oraz zaprojektowanie oprogramowania dla prototypu inteligentnego systemu do automatycznego monitorowania indywidualnej efektywności żywienia bydła.

 

zostały wybrane oferty następujących firm:

 

w zakresie Części 1 – Opracowanie koncepcji algorytmów oraz zaprojektowanie oprogramowania dla prototypu inteligentnego systemu do automatycznego monitorowania indywidualnej efektywności żywienia bydła:

 

Creative Developer Studio Sp. z o.o., ul. Okrężna 3; 44-240 Żory.

 

NIP: 651-171-80-03

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,

Wydział Nauk o Zwierzętach,

Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt,

Zakład Hodowli Bydła

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

          

 

Na podstawie regulaminu udzielenia zamówień publicznych na dostawy lub usługi służące wyłącznie  do celów prac  badawczych, eksperymentalnych, naukowych  lub rozwojowych albo z zakresu działalności kulturalnej,1 których wartość przekracza  wyrażoną w złotych równowartość kwoty netto 30.000 EURO, i jest  mniejsza od kwoty określonej  w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, z siedzibą ul. Nowoursynowska 166,02-787 Warszawa, zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej:

         

Przygotowanie oraz optymalizacja projektu technicznego prototypu inteligentnego systemu do automatycznego monitorowania indywidualnej efektywności żywienia bydła.

 

 

zostały wybrane oferty następujących firm:

 

w zakresie Części 1 – Przygotowanie oraz optymalizacja projektu technicznego prototypu inteligentnego systemu do automatycznego monitorowania indywidualnej efektywności żywienia bydła:

Instalus Elektroinstalacje Tomasz Spurek, ul. Straconki 115; 43-300 Bielsko Biała.

NIP: 937-222-87-67

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,

Wydział Nauk o Zwierzętach,

Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt,

Zakład Hodowli Bydła

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

          

 

Na podstawie regulaminu udzielenia zamówień publicznych na dostawy lub usługi służące wyłącznie  do celów prac  badawczych, eksperymentalnych, naukowych  lub rozwojowych albo z zakresu działalności kulturalnej,1 których wartość przekracza  wyrażoną w złotych równowartość kwoty netto 30.000 EURO, i jest  mniejsza od kwoty określonej  w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, z siedzibą ul. Nowoursynowska 166,02-787 Warszawa, zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej:

         

Opracowanie koncepcji oraz technicznych założeń do przygotowania prototypu inteligentnego systemu do automatycznego monitorowania indywidualnej efektywności żywienia bydła.

 

zostały wybrane oferty następujących firm:

 

w zakresie Części 1 – Opracowanie koncepcji oraz technicznych założeń do przygotowania prototypu inteligentnego systemu do automatycznego monitorowania indywidualnej efektywności żywienia bydła.

Storware Sp. z o.o Sp. K., ul. Leszno 8/44; 01-192 Warszawa.

NIP: 521-365-63-42

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Katedra Inżynierii Wodnej

Ul. Nowoursynowska 156

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o  zamiarze udzielenia zamówienia na: wykonanie i instalację 40 piezometrów w górnym Basenie Doliny Biebrzy oraz wykonanie instalacji 4 automatycznych czujników pomiaru stanów wody w rzece, w ramach realizacji projektu „Modelowanie interakcji wód powierzchniowych i podziemnych dla potrzeb analizy stanu siedlisk rzecznych i dolinowych”

 

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

ul. Nowoursynowska  159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o  zamiarze udzielenia zamówienia na: zakup mediów do hodowli komórek immunologicznych.

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Nauk o Zwierzętach
Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt,
ul. Ciszewskiego 8 bud. nr 23
02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d ust. 1 pkt 1ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia na:

Opracowanie koncepcji algorytmów oraz zaprojektowanie oprogramowania dla prototypu inteligentnego systemu do automatycznego monitorowania indywidualnej efektywności żywienia bydła.

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

 1. Opracowanie koncepcji algorytmów związanych z metodologią funkcjonowania oprogramowania informatycznego bazującego na przeliczeniach związanych z danymi wejściowymi z systemów sensorycznych a wartościami porównawczymi pochodzącymi z matryc referencyjnych/dobrostanu dla prototypu inteligentnego systemu do automatycznego monitorowania indywidualnej efektywności żywienia bydła.
 2. Zaprojektowanie oprogramowania wraz z interfejsem dla prototypu inteligentnego systemu do automatycznego monitorowania indywidualnej efektywności żywienia bydła.

 

Założenia ogólne:

 • Możliwości monitorowana żywienia wszystkich grup żywieniowych bydła (począwszy od momentu rozpoczęcia ich żywienia paszami stałymi, w tym objętościowymi);
 • Możliwości wymiany kosza zasobnika w zależności od rodzaju wykorzystywanej paszy (TMR, Siano) oraz grupy żywieniowej (różne wymiary zasobnika na paszę);
 • Wysokość dna zasobnika 10-20 cm powyżej poziomu podłoża po którym poruszają się zwierzęta;
 • Indywidualna identyfikacja zwierząt na bazie RFID;
 • System powinien być mobilny;
 • Możliwość przymocowania do drabiny paszowej lub alternatywnego sposobu mocowania na korytarzu paszowym;
 • Żywienie do woli (ad libidum) – bez programów restrykcyjnych wymagających wejścia do stacji paszowej ograniczającej dostęp zwierząt do paszy.

Funkcjonalność systemu:

 • Dane wejściowe
  • Rejestracja pobytu danego osobnika w rejonie karmidła – od-do
  • W obszarze karmidła, gdzie umieszczony jest prześwit, przez który zwierzę wsuwa głowę , zamocowana jest antena RFID.
  • Czytnik RFID sczytuje z obroży TAG, dzięki czemu system identyfikuje osobnika.
  • Czas w którym system „widzi ” TAG jest rejestrowany jako czas pobytu/pobierania paszy przez zwierzę.
  • Ilość pobranej paszy w czasie zarejestrowanego „pobytu”
  • System zapisuje różnicę wagi jaka jest zarejestrowana przed „pobytem”  i po jego zakończeniu
  • System zapisuje rodzaj pobranej paszy
  • Ilość, rodzaj i czas podania paszy do karmidła. Dane deklarowane/wprowadzane przez hodowcę.
 • Wykorzystanie Anteny RFID
  • Pracownik się identyfikuje przez odczyt TAGa ze swoim numerem.
  • Pracownik, który dodaje paszę, odczytuje przy pomocy anteny TAG, który oznacza, że nastąpi dodanie paszy
  • Pracownik wskazuje rodzaj paszy przez odczyt właściwego TAGA, który identyfikuje paszę
  • Pracownik dodaje paszę
  • System rejestruje zwiększenie wagi i zapisuje je jako wagę dosypanej paszy wraz z informacją o czasie, pracowniku  i rodzaju paszy.

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

Osoba do kontaktu: Marcin Gołębiewski; e-mail:marcin_golebiewski@sggw.pl

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Nauk o Zwierzętach
Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt,
ul. Ciszewskiego 8 bud. nr 23
02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d ust. 1 pkt 1ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia na:

Przygotowanie oraz optymalizacja projektu technicznego prototypu inteligentnego systemu do automatycznego monitorowania indywidualnej efektywności żywienia bydła.

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

 1. Przygotowanie projektu technicznego prototypu urządzenia do automatycznego monitorowania indywidualnej efektywności żywienia bydła zgodnie z założeniami przedstawionymi poniżej.
 2. Optymalizacja produkcyjna projektu prototypu urządzenia do automatycznego monitorowania indywidualnej efektywności żywienia bydła zgodnie z założeniami przedstawionymi poniżej.

 

Założenia ogólne:

 • Możliwości monitorowana żywienia wszystkich grup żywieniowych bydła (począwszy od momentu rozpoczęcia ich żywienia paszami stałymi, w tym objętościowymi);
 • Możliwości wymiany kosza zasobnika w zależności od rodzaju wykorzystywanej paszy (TMR, Siano) oraz grupy żywieniowej (różne wymiary zasobnika na paszę);
 • Wysokość dna zasobnika 10-20 cm powyżej poziomu podłoża po którym poruszają się zwierzęta;
 • Indywidualna identyfikacja zwierząt na bazie RFID;
 • System powinien być mobilny;
 • Możliwość przymocowania do drabiny paszowej lub alternatywnego sposobu mocowania na korytarzu paszowym;
 • Żywienie do woli (ad libidum) – bez programów restrykcyjnych wymagających wejścia do stacji paszowej ograniczającej dostęp zwierząt do paszy.

 

Założenia techniczne:

 • Łączna szerokość pojedynczej stacji 50-80 cm w zależności od grupy wiekowej zwierząt, głębokość 50 cm i wysokość ok 100 cm;
 • Kształt zasobnika na paszę: wszystkie ściany poza przylegającą do stanowiska powinny zwężać się lejkowato w kierunku dna;
 • Wymiary dna: 30-35 cm szerokości, 30 cm długości;
 • Od strony zwierząt wycięcie na głowę zwierzęcia szerokość u góry w najszerszym miejscu ok 35 cm (wcięcie na górnej krawędzi stacji), zwężające się do dołu u dołu ok 20 cm. Krawędź dolna ok 1o cm powyżej dna stacji;
 • Proponuję zastosowanie identyfikatora na szyi zwierzęcia z dolnym czytnikiem sygnału;
 • Wyświetlacz aktualnej masy paszy w stacji z możliwością tarowania.

Funkcjonalność systemu:

 • Identyfikacja zwierzęcia;
 • Ilość zjedzonej paszy (przy każdym podejściu oraz łącznie w ciągu doby, długość przebywanie zwierzęcia w stacji;
 • Częstotliwość podejścia zwierzęcia do stacji w ciągu doby;
 • Dokładne godziny wejść i wyjść.

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

Osoba do kontaktu: Marcin Gołębiewski; e-mail:marcin_golebiewski@sggw.pl


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Nauk o Zwierzętach
Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt,
ul. Ciszewskiego 8 bud. nr 23
02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d ust. 1 pkt 1ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia na:

Opracowanie koncepcji oraz technicznych założeń do przygotowania prototypu inteligentnego systemu do automatycznego monitorowania indywidualnej efektywności żywienia bydła.

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

 1. Opracowanie koncepcji funkcjonalnej systemu do automatycznego monitorowania indywidualnej efektywności żywienia bydła zgodnie z założeniami przedstawionymi poniżej.
 2. Opracowanie technicznych założeń prototypu systemu do automatycznego monitorowania indywidualnej efektywności żywienia bydła zgodnie z założeniami przedstawionymi poniżej.

Założenia ogólne:

 • Możliwości monitorowana żywienia wszystkich grup żywieniowych bydła (począwszy od momentu rozpoczęcia ich żywienia paszami stałymi, w tym objętościowymi);
 • Możliwości wymiany kosza zasobnika w zależności od rodzaju wykorzystywanej paszy (TMR, Siano) oraz grupy żywieniowej (różne wymiary zasobnika na paszę);
 • Wysokość dna zasobnika 10-20 cm powyżej poziomu podłoża po którym poruszają się zwierzęta;
 • Indywidualna identyfikacja zwierząt na bazie RFID;
 • System powinien być mobilny;
 • Możliwość przymocowania do drabiny paszowej lub alternatywnego sposobu mocowania na korytarzu paszowym;
 • Żywienie do woli (ad libidum) – bez programów restrykcyjnych wymagających wejścia do stacji paszowej ograniczającej dostęp zwierząt do paszy.

Funkcjonalność systemu:

 • Identyfikacja zwierzęcia;
 • Ilość zjedzonej paszy (przy każdym podejściu oraz łącznie w ciągu doby, długość przebywanie zwierzęcia w stacji,
 • Częstotliwość podejścia zwierzęcia do stacji w ciągu doby;
 • Dokładne godziny wejść i wyjść.

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zap