Uczelnia

Zamówienia spoza ustawy


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk o Żywności
Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii i Oceny Żywności
ul. Nowoursynowska 159C bud. nr 32
02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2013 r.  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzielonym zamówieniu na:

dostawę odczynników laboratoryjnych firmy Sigma-Aldrich

Zamówienia udzielono firmie:

Sigma-Aldrich Sp. z o.o.

ul. Szelągowska 30

61-626 Poznań

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art.4d, ust.1., pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielonym zamówieniu na:

Zakup jednorazowych plastików laboratoryjnych – probówek, skrobaków oraz butelek i płytek do hodowli adherentnych

 

Zamówienia udzielono firmie:

 

Grażyna Konecka DIAG-MED,

ul. Stanisława 50,

05-800 Pruszków

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art.4d, ust.1., pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielonym zamówieniu na:

Zakup jednorazowych plastików laboratoryjnych – końcówek do pipet Eppendorf

 

Zamówienia udzielono firmie:

 

ALFACHEM Sp. z o.o.,

ul. Unii Lubelskiej 3,

61-249 Poznań

 

 

 

 

 

 

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego W Warszawie
Wydział Rolnictwa i Biologii
Samodzielny Zakład Biologii Mikroorganizmów
budynek 37,
ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d, ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielanym zamówieniu na zakup odczynników do badań diagnostycnych: enzymy restrykcyjne HaeIII 3000U ora HhaI 2000U.

 

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego W Warszawie
Wydział Rolnictwa i Biologii
Samodzielny Zakład Biologii Mikroorganizmów
budynek 37,
ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d, ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielanym zamówieniu na zakup składników do podłóż mikrobilogicznych: agar500g, d-mannitol30g, pepton-trypton250g, oksydaza cytochroowa50pasków.

 

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego W Warszawie
Wydział Rolnictwa i Biologii
Samodzielny Zakład Biologii Mikroorganizmów
budynek 37,
ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d, ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielanym zamówieniu na zakup odczynników do analiz diagnostycnych – kanamycyny1g oraz ampicyliny5g.

 

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 


Warszawa, dn. 2016.03.07  

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Technologii Drewna,

Katedra Fizyki

 ul. Nowoursynowska 159,bud.34

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust.1 Statutu  Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art.4d, ust.1 pkt. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r  Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r poz.2164 z póź.zm.) ogłasza informacje o zamiarze udzielenia zamówienia na zakupienie:

 

 • Pompy próżniowej

           CPV: 42122450-9

 • Urządzenia do lutowania na miękko

     CPV: 42661100-8

 • Oświetlacza do mikroskopów

CPV: 38519100-7

 • Aparatury światłowodowej

CPV: 38621000-4

 • Lasera światłowodowego

CPV:38636100-3

 • Sprzętu laboratoryjnego, optycznego i precyzyjnego (specjalne zestawy optyczne do montowanie soczewek, luster, filtrów, precyzyjne zestawy optyczne typu „cage” , blaty optyczne)

CPV: 38000000-5

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

Osoby do kontaktu:

Sławomir Jakieła: email: slawomir_jakiela@sggw.pl

Wanda Jarząbek: email: wanda_jarzabek@sggw.pl


Warszawa, dn. 2016.03.07  

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Technologii Drewna,

Katedra Fizyki

 ul. Nowoursynowska 159,bud.34

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust.1 Statutu  Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art.4d, ust.1 pkt 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r  Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r poz.2164 z póź.zm.) ogłasza informacje o udzieleniu zamówienia na zakupienie:

 

 • Wierteł i frezów precyzyjnych do obrabiarki typu CNC

 

Zamówienia udzielono firmie:

InGRAPH (FrezyCNC.pl)

ul.Mikołajczyka 37

72-100 Goleniów

 

 • Pipet i akcesoriów laboratoryjnych: sterylne ezy, probówki, pipety automatyczne i inne.

     Zamówienia udzielono firmie:

      Linegal Chemicals Sp. z o.o.

      ul. Kasprzaka 44/52

      01-224 Warszawa

 

 

 • Artykułów  elektronicznych: wzmacniacze, oporniki niskoszumne,kondensatory, płytki PCB i inne.

 

Zamówienia udzielono firmie:

RS Components Sp. z o.o.

ul. Puławska 303

02-785Warszawa

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie          

Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

Katedra Żywności Funkcjonalnej, Ekologicznej i Towaroznawstwa

Zakład Żywności Ekologicznej

ul. Nowoursynowska 159C bud. nr 32

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d, ust.1, pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielonym zamówieniu na:

 

różny sprzęt -

przedkolumnę (akcesoria zużywalne) do HPLC wykorzystywanej do realizacji badań:

przedkolumna/SecurityGuard Cartridges Fusion-RP 4x 3,0 mm ID (10)

 

 

 

Zamówienia udzielono firmie:

“SHIM-POL A.M. Borzymowski” E.Borzymowska-Reszka, A.Reszka

Spółka Jawna

ul. Lubomirskiego 5

05-080 Izabelin 

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie  

Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

Katedra Żywności Funkcjonalnej, Ekologicznej i Towaroznawstwa

Zakład Żywności Ekologicznej

ul. Nowoursynowska 159C bud. nr 32

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d, ust.1, pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielonym zamówieniu na:

 

 

pipety i akcesoria laboratoryjne –

Jednorazowe akcesoria laboratoryjne do wykonywania analiz w ramach badań naukowych

- filtry do pipet HTL o poj. 5 i 10 ml (3 x 50szt.)

 

 

Zamówienia udzielono firmie:

EQUIMED HOŁDA LENK TREMBECKI Spółka Jawna
ul. Prądnicka 46

31-202 Kraków

 

Warszawa, 24.02.2017

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Nauk o Zwierzętach
Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt
budynek 23, parter , ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie regulaminu udzielenia w SGGW w Warszawie zamówień, których wartość netto jest większa niż 3 000 zł, a nie przekracza wyrażonej w złotych  równowartości nett

30 000 euro, Zamawiający – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę :

autoklawu  Prestige Medical Classic 2100 01

 

Zapytanie ofertowe i wzór oferty dostępne pod adresem: edward_krolak@sggw.pl

Składanie ofert do 04.03.2017 godz. 12:00.

Warszawa, 24.03.2017

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Nauk o Zwierzętach
Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt
budynek 23, parter , ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust. 1 pkt 1  z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o postępowaniu na udzielenie zamówienia na dostawę

"Mikroskopu świetlnego odwróconego z oprzyrządowaniem oraz licznika komórek z mikroskopem świetlnym prostym"

Zapytanie ofertowe, specyfikacja i wzór oferty dostępne pod adresem: edward_krolak@sggw.pl

Składanie ofert do 31.03.2017 godz. 12:00.

Warszawa, 14.02.2017

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Nauk o Zwierzętach
Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt
 

ogłasza informację o wyniku postępowania na udzielenie zamówienia na dostawę pipet z oferty firmy Eppendorf:

Eppendorf Research plus 3 pack: opcja 1 - 1 szt., opcja 2 - 1 szt.

Wybrana została oferta firmy Meranco Aparatura Kontrolno-Pomiarowa Sp.z o.o.,

ul. Myśliborska 89, 60-432 Poznań

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk o Żywności
Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii i Oceny Żywności
ul. Nowoursynowska 159c bud. nr 32
02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego
w Warszawie  w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2013 r.  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza konkurs ofert na:

 

Zadanie IDostawa odczynników laboratoryjnych firmy SIGMA - ALDRICH

Lp.

Przedmiot zamówienia

Czystość

Numer katalogowy

Jednostka miary

Ilość Jednostek miary

1

Membrany dializacyjne - Dialysis tubing cellulose membrane (avg.

diameter 21 mm, when full, avg. flat width 33 mm, capacity 110 mL/ft) SIGMA-ALDRICH

-

D9652-100FT

opakowanie

1

2

Włókna SPME CAR-PDMS 75 um - SPME fiber assembly

Carboxen/Polidimethylsiloxane (CAR-PDMS) df=75 um fiber, needle size 24 Ga -

SUPELCO-SIGMA-ALDRICH

-

57318

opakowanie

1

3

5-(Hydroxymethyl)furfural, czystość >/=98% (GC/HPLC), SIGMA_ALDRICH

-

53407-100Mg

Mg

100 Mg x 1

 

Termin składania ofert do: 29.03.2017 r. do godz. 10.00

 

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

ul. Nowoursynowska  159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o  zamiarze udzielenia zamówienia na: zakupu podłoża do hodowli.

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

NIP 525-00-07-425

Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

Katedra Techniki i Projektowania Żywności

ul. Nowoursynowska 159C

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt 8a oraz art. 4 pkt 8b  ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzielanym zamówieniu  na dostawę mieszadła mechanicznego z wyposażeniem w związku z realizacją projektu pt. „Mikrokapsułkowanie jako technika zwiększania aplikacyjności beta-glukanu w przemyśle spożywczym” (LIDER/25/0022/L-7/15/NCBR/2016).

Krótki opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1.

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia:

Dr inż. Marcin Kurek

Katedra Techniki i Projektowania Żywności WNoŻCiK

ul. Nowoursynowska 159c, (Budynek 32), pok. A109

02-776 Warszawa

Tel. +48 22 593 70 78

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Rada Uczelniana Samorządu Studentów

ul. Nowoursynowska 166

02-787 Warszawa

 

Dot.: przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie: Ustawa Prawa Zamówień Publicznych art. 4d ust. 2 pkt 2 Zarz. Nr 19 Rektora SGGW z dnia 16.04.2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych na dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych albo z zakresu działalności kulturalnej.

Postępowanie dotyczyło kompleksowej usługi organizacji imprezy kulturalnej, Juwenalia studenckie SGGW pod nazwą Ursynalia 2017, w dniach 02-03.06.2017r.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Rada Uczelniana Samorządu Studentów informuje o wyłonieniu najkorzystniejszej oferty:

Fundacja na rzecz studentów i absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego „Universitatis Varsoviensis, ul. Żwirki i Wigury 99, 02-089 Warszawa”


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

ul. Nowoursynowska  159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art.4d, ust.1., pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o  zamiarze udzielenia zamówienia na: zakup acetonówki.

 

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Żywności, Katedra Chemii

ul. Nowoursynowska  159 c

02-776 Warszawa

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówienia na zakup laboratoryjnych wyrobów plastikowych:

A)Probówki typu Eppendorf 2.00 ml z bezbarwnego polipropylenu, niesterylne- opak. 500 szt.

TIPSY do pipet HLT 100 – 1000 μl bez filtra, niesterylne – opak. 1000 szt.

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Żywności, Katedra Chemii

ul. Nowoursynowska  159 c

02-776 Warszawa

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówienia na zakup SIGMA ALDRICH Antifoam Y-30 Emulsion aqueous-silicone emulsion 250 ml.

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Żywności, Katedra Chemii

ul. Nowoursynowska  159 c

02-776 Warszawa

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówienia na zakup odczynników firmy SIGMA-ALDRICH:

a)Ricinoleic acid 100 mg

b)4-Hydroxyphenylacetic acid 5g

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Nauk o Żywności, Katedra Chemii

ul. Nowoursynowska  159 c

02-776 Warszawa

 Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówienia na: Zakup myjki ultradźwiękowej (EMAG Emmi D60)

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Nauk o Żywności, Katedra Chemii

ul. Nowoursynowska  159 c

02-776 Warszawa

 Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówienia na: zakup aparatu do oznaczania olejków eterycznych wg Derynga.

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Nauk o Żywności, Katedra Chemii

ul. Nowoursynowska  159 c

02-776 Warszawa

 Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówienia na: sukcesywną dostawę gazów oraz dzierżawę 4 butli gazowych.

Dostawy dotyczą gazów: azot czysty, tlen czysty, powietrze syntetyczne, wodór czysty.

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.


 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie  

Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

Katedra Żywności Funkcjonalnej, Ekologicznej i Towaroznawstwa

Zakład Żywności Ekologicznej

ul. Nowoursynowska 159C bud. nr 32

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d, ust.1, pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielanym zamówieniu na:

różny sprzęt -

przedkolumnę (akcesoria zużywalne) do HPLC wykorzystywanej di realizacji badań:

przedkolumna/SecurityGuard Cartridges Fusion-RP 4x 3,0 mm ID (10)

 

Jednocześnie informujemy, że ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie  

Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

Katedra Żywności Funkcjonalnej, Ekologicznej i Towaroznawstwa

Zakład Żywności Ekologicznej

ul. Nowoursynowska 159C bud. nr 32

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d, ust.1, pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielanym zamówieniu na:

różny sprzęt -

przedkolumnę (akcesoria zużywalne) do HPLC wykorzystywanej do realizacji badań:

przedkolumna/SecurityGuard Cartridges Fusion-RP 4x 3,0 mm ID (10)

 

Jednocześnie informujemy, że ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Technologii Drewna,

Katedra Fizyki

 ul. Nowoursynowska 159,bud.34

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust.1 Statutu  Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art.4 pkt 8  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r  Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r poz.907 z póź.zm.) ogłasza informacje o zamiarze udzielenia zamówienia na zakupienie:

 

 • Wierteł i frezów precyzyjnych do obrabiarki typu CNC

           CPV: 43132300-0

 • Pipet i akcesoriów laboratoryjnych: sterylne ezy, probówki, pipety automatyczne i inne.

     CPV: 38437000-7

 • Artykułów  elektronicznych: wzmacniacze, oporniki niskoszumne,kondensatory, płytki PCB i inne

CPV: 31711100-4

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

Osoby do kontaktu:

Sławomir Jakieła: email: slawomir_jakiela@sggw.pl

Wanda Jarząbek: email: wanda_jarzabek@sggw.pl


Warszawa, dn. 2017.03.14 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Technologii Drewna,

Katedra Fizyki

 ul. Nowoursynowska 159,bud.34

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust.1 Statutu  Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art.4d ust.1 pkt 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r  Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r poz.907 z póź.zm.) ogłasza informacje o udzieleniu zamówienia na:

 

 • Spektrofotometr światłowodowy

 

Zamówienia udzielono firmie:

2 PHOTONS

Adam Jurczuk

Więckowskiego 1/ 35

80-809 Gdańsk

 

 • Kamerę CMOS
 • Obiektywy do kamery CMOS

 

Zamówienia udzielono firmie:

OPTOSOFT sp. z o.o.

Ul. Radzionkowska 10

51-506 Wrocław

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

ul. Nowoursynowska  159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o  zamiarze udzielenia zamówienia na: zakup odczynnika do elektroporacji.

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

ul. Nowoursynowska  159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o  zamiarze udzielenia zamówienia na: zakup odczynnika do hodowli bakteryjnej.

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

ul. Nowoursynowska  159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o  zamiarze udzielenia zamówienia na: zakup zestawu do izolacji plazmidowego DNA.

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,

Wydział Nauk o Zwierzętach,

Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt,

Zakład Hodowli Bydła

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

          

 

Na podstawie regulaminu udzielenia zamówień publicznych na dostawy lub usługi służące wyłącznie  do celów prac  badawczych, eksperymentalnych, naukowych  lub rozwojowych albo z zakresu działalności kulturalnej,1 których wartość przekracza  wyrażoną w złotych równowartość kwoty netto 30.000 EURO, i jest  mniejsza od kwoty określonej  w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, z siedzibą ul. Nowoursynowska 166,02-787 Warszawa, zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej:

         

 1. Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne- plastiki

 

zostały wybrane oferty następujących firm:

 

w zakresie Części 1 – Zakup: Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne- plastiki

Witko sp. z o.o. al. Piłsudzkiego 143, 92-322 Łódź.

NIP: 729-255-02-18

 

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,

Wydział Nauk o Zwierzętach,

Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt,

Zakład Hodowli Bydła

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

          

 

Na podstawie regulaminu udzielenia zamówień publicznych na dostawy lub usługi służące wyłącznie  do celów prac  badawczych, eksperymentalnych, naukowych  lub rozwojowych albo z zakresu działalności kulturalnej,1 których wartość przekracza  wyrażoną w złotych równowartość kwoty netto 30.000 EURO, i jest  mniejsza od kwoty określonej  w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, z siedzibą ul. Nowoursynowska 166,02-787 Warszawa, zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej:

         

1.Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne- plastiki

 

zostały wybrane oferty następujących firm:

 

w zakresie Części 1 – Zakup: Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne- plastiki

Witko sp. z o.o. al. Piłsudzkiego 143, 92-322 Łódź.

NIP: 729-255-02-18

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego W Warszawie
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Doświadczalnictwa i Bioinformatyki
budynek 37,
ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d, ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielanym zamówieniu na zakup prostokątnych, szklanych płyt 10x8 cm do SE250 (ilość: 2 op./10 szt.);  przekładek T 8cmx0.75mm do SE 250,2 szt. (ilość: 2 zestawy).  

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego W Warszawie
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Doświadczalnictwa i Bioinformatyki
budynek 37,
ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d, ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielanym zamówieniu na zakup Polyclonal goat Anti-RABIT IgG-HRP,           1 ml, DAKO

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

ul. Nowoursynowska  159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o  zamiarze udzielenia zamówienia na: zakup zestawu do izolacji plazmidowego DNA.

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

ul. Nowoursynowska  159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o  zamiarze udzielenia zamówienia na: zakup odczynnika do hodowli bakteryjnej.

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

ul. Nowoursynowska  159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o  zamiarze udzielenia zamówienia na: zakup odczynnika do elektroporacji.

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.


Warszawa dn. 2017-03-08

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:

 

       Dostawę akcesoriów laboratoryjnych do badań naukowych

 - Część 1 - końcówki i probówki typ Eppendorf ,Falcon 

 - Część 2 - akcesoria laboratoryjne i szalki Petriego

 - Część 3 - akcesoria laboratoryjne firmy VWR

 - Część 4 - końcówki dedykowane do pipet typu Gilson Pipetman

 - Część 5 - końcówki dedykowane do pipet firmy HTL     

 

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 

 

 

 

 

 

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Rada Uczelniana Samorządu Studentów

ul. Nowoursynowska 166

02-787 Warszawa

 

Podstawą prawną zamieszczenia jest Ustawa Prawna Zamówień Publicznych art. 4d ust. 2 pkt 2 Zarz. Nr 19 Rektora SGGW z dnia 16.04.2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych na dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych albo z zakresu działalności kulturalnej.

Postępowanie dotyczy kompleksowej usługi organizacji imprezy kulturalnej, Juwenalia studenckie SGGW pod nazwą Ursynalia 2017, w dniach 02-03.06.2017r.

Jednocześnie informujemy, że ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Rada Uczelniana Samorządu Studentów

ul. Nowoursynowska 166

02-787 Warszawa

 

Podstawą prawną zamieszczenia jest Ustawa Prawna Zamówień Publicznych art. 4d ust. 2 pkt 2 Zarz. Nr 19 Rektora SGGW z dnia 16.04.2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych na dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych albo z zakresu działalności kulturalnej.

Postępowanie dotyczy wykonania przez zespoły muzyczne programów artystycznych składających się z utworów słowno-muzycznych podczas "Ursynaliów 2017”

Jednocześnie informujemy, że ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego W Warszawie
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Doświadczalnictwa i Bioinformatyki
budynek 37,
ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d, ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielanym zamówieniu na zakup FastDigest Eco105I (SnaBI), opakwanie 50 reakcji; N-glikozylaza uracylu, UNG, (1 U/µL), 200 U.

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego W Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Biochemii
budynek 37, parter, ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

 

 

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d, ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielanym zamówieniu na: zakup odczynników firmy Sigma Aldrich, Thermo Scientific, Eurx, Clontech, Bio-Rad, Dutchefa, ABO, Avantor Performance Materials Poland S.A.

 

UWAGA!

Poniższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,

Wydział Nauk o Zwierzętach,

Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt,

Zakład Hodowli Bydła

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

          

 

Na podstawie regulaminu udzielenia zamówień publicznych na dostawy lub usługi służące wyłącznie  do celów prac  badawczych, eksperymentalnych, naukowych  lub rozwojowych albo z zakresu działalności kulturalnej,1 których wartość przekracza  wyrażoną w złotych równowartość kwoty netto 30.000 EURO, i jest  mniejsza od kwoty określonej  w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, z siedzibą ul. Nowoursynowska 166,02-787 Warszawa, zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej:

         

 1. Zakup: Odczynniki laboratoryjne – nanocząstki

 

zostały wybrane oferty następujących firm:

 

w zakresie Części 1 – Zakup: Odczynniki laboratoryjne – nanocząstki

Nano-Tech Polska sp. z o.o. sp. k. ul. Grzybowska 16/22/717, 00-132 Warszawa.

NIP: 532-19-58-206

 

 


Warszawa dn. 2017-03.01

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:

 

Dostawa odczynników chemicznych do badań naukowych

- Część 1 - dostawa odczynników firmy Sigma –Aldrich

- Część 2 – dostawa odczynników firmy Bio Rad

- Część 3 - dostawa odczynników firmy PROMEGA

- Część 4 - dostawa odczynników firmy Thermo Scientific ( Fermentas, Finzymes, Abgene), Prona

- Część 5 - dostawa odczynników firmy Duchefa Biochemie B.V.

- Część 6 - dostawa odczynników firmy Roth

- Część 7 - dostawa odczynników firmy Thermo-Fisher Scientific

- Część 8 - dostawa odczynników firmy EURx

- Część 9 - dostawa odczynników firmy Quanta Biosciences

- Część 10 - dostawa odczynników firmy Roche

- Część 11 - dostawa odczynników firmy IBA Lifesciences

- Część 12 - dostawa odczynników firmy NEW ENGLAND BIOLABS

- Część 13 – dostawa odczynników firmy dostawa odczynników firmy Clontech is a Takara Bio Company

 

 

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego W Warszawie
Wydział Rolnictwa i Biologii
Samodzielny Zakład Biologii Mikroorganizmów
budynek 37,
ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d, ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielanym zamówieniu na zakup alkoholu etylowego bezwodnego 99,8% cz.d.a., 500 ml; ilość: 6 szt.

 

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego W Warszawie
Wydział Rolnictwa i Biologii
Samodzielny Zakład Biologii Mikroorganizmów
budynek 37,
ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d, ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielanym zamówieniu na zakup Incidin Liquid Spray-butelka 650 ml ze spryskiwaczem oraz Incidin Liquid Spray-kanister 5 litrowy

 

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk o Żywności
Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii i Oceny Żywności
ul. Nowoursynowska 159C bud. nr 32
02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2013 r.  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzielonym zamówieniu na:

dostawę szklanych kuwet

Zamówienia udzielono firmie:

Glob Center Lesław Kalisz,

ul. 1-go Maja 50

17-240 Czeremcha


Warszawa dn. 2017-02-28

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.) ogłasza informację o  udzieleniu zamówienia  na:

 

Dostawa termocyklera do RT-PCR( LightCycler 96) do badań naukowych

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Nauk o Zwierzętach
Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt
budynek 23, parter , ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d, ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielanym zamówieniu na:

 1. usługę przygotowania płatków grafenoidowych do pomiarów oraz analiza i interpretacja wyników pomiarowych
 2. usługę analizy elementarnej płatków grafenowych

Zapytanie ofertowe i wzór oferty dostępne pod adresem: marta_grodzik@sggw.pl

Składanie ofert do 03.03.2017 godz. 12:00

 

Ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 

 

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Nauk o Zwierzętach
Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt
budynek 23, parter , ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d, ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzieleniu zamówienia na:

usługę analizy XPS płatków grafenoidowych

UMCS, Wydział Chemii, Laboratorium analityczne, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 3, 20-031 Lublin 

 

Warszawa, 14.02.2017

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Nauk o Zwierzętach
Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt
 

ogłasza informację o wyniku postępowania na udzielenie zamówienia na dostawę pipet z oferty firmy Eppendorf:

Eppendorf Research plus 3 pack: opcja 1 - 1 szt., opcja 2 - 1 szt.

Wybrana została oferta firmy Meranco Aparatura Kontrolno-Pomiarowa Sp.z o.o.,

ul. Myśliborska 89, 60-432 Poznań

 

 

 

 

                                        


Warszawa, 24.02.2017

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Nauk o Zwierzętach
Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt
budynek 23, parter , ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie regulaminu udzielenia w SGGW w Warszawie zamówień, których wartość netto jest większa niż 3 000 zł, a nie przekracza wyrażonej w złotych  równowartości nett

30 000 euro, Zamawiający – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę :

autoklawu  Prestige Medical Classic 2100 01

 

Zapytanie ofertowe i wzór oferty dostępne pod adresem: edward_krolak@sggw.pl

Składanie ofert do 04.03.2017 godz. 12:00.

 

 

 

 

 

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego W Warszawie
Wydział Rolnictwa i Biologii
Samodzielny Zakład Biologii Mikroorganizmów
budynek 37,
ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4 pkt 8a oraz art. 4 pkt 8b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielanym zamówieniu na sterylne filtry strzykawkowe FiltropurS.

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Sterylne filtry strzykawkowe o średnicy porów 0,45µm, zawierające membranę PES, 50 sztuk w opakowaniu, producent Sarstedt.

 

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Przedklinicznych

ul. Ciszewskiego 8  bud. nr 23

02-786 Warszawa

 

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzieleniu zamówienia na:

 

„DOSTAWĘ ZESTAWu DO DIAGNOSTYKI MIKROSKOPOWEJ CHORÓB PASOŻYTNICZYCH DLA  KATEDRY NAUK PRZEDKLINICZNYCH WYDZIAŁU MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ SGGW”–

Zapytanie ofertowe nr 9/KNP/WMW/2017

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

ZESTAW DO DIAGNOSTYKI CHORÓB PASOŻYTNICZYCH – 1 szt.

Zestaw do diagnostyki chorób pasożytniczych, który składa się z mikroskopu diagnostyczno-dydaktycznego wraz z wyposażeniem, tj. kamerą do rejestracji obrazów mikroskopowych wraz  
z urządzeniem sterującym z oprogramowaniem do zapisu, obróbki i analizy porównawczej badanych preparatów parazytologicznych.

 

 

 

Ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert

                                            


          Warszawa, 24.02.2017

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Przedklinicznych

ul. Ciszewskiego 8 bud. nr 23

02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzieleniu zamówienia na:

 

 Zapytanie ofertowe nr 5/KNP/WMW/2017

 – przeciwciała firmy Cell Signaling Technology

 

Zamówienia udzielono firmie:

Lab-Jot Ltd Sp. z o.o.  Sp. K.

02-486 Warszawa, Al. Jerozolimskie 214

 
 
 
 
 

 

 

 

                                                                


                                                                                              Warszawa, 24.02.2017

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Przedklinicznych

ul. Ciszewskiego 8 bud. nr 23

02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzieleniu zamówienia na:

 

 Zapytanie ofertowe nr 4/KNP/WMW/2017

 – przeciwciała

 

Zamówienia udzielono firmie:

Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o.

01-531 Warszawa ul. Wybrzeże Gdyńskie6 B.

 
 
 
 
 

 

 

 

                  


            Warszawa, 24.02.2017

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Przedklinicznych

ul. Ciszewskiego 8 bud. nr 23

02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzieleniu zamówienia na:

 

 Zapytanie ofertowe nr 3/KNP/WMW/2017

 – przeciwciała

 

Zamówienia udzielono firmie:

AMX Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe

93-362 Łódź ul. Bułgarska 12

 
 
 
 
 

 

 

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

NIP 525-00-07-425

Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

Katedra Techniki i Projektowania Żywności

ul. Nowoursynowska 159C

02-776 Warszawa

 

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt 8a oraz art. 4 pkt 8b  ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzielanym zamówieniu  na dostawę drobnych akcesoriów laboratoryjnych w związku z realizacją projektu pt. „Mikrokapsułkowanie jako technika zwiększania aplikacyjności beta-glukanu w przemyśle spożywczym” (LIDER/25/0022/L-7/15/NCBR/2016):

 

 1. Kolba miarowa z PP z nakrętką 25 ml – 10 sztuk                            
 2. Kolba miarowa z PP z nakrętką 50 ml – 10 sztuk                            
 3. Kolba miarowa z PP z nakrętką 250 ml – 5 sztuk                            
 4. Kolba miarowa z PP z nakrętką 500 ml – 5 sztuk                
 5. Kolba miarowa z PP z nakrętką 1000ml – 5 sztuk               
 6. Butelka czworokątna PE-HD ECO 250ml – 10 sztuk                     
 7. Butelka czworokątna PE-HD ECO 500ml – 10 sztuk                     
 8. Butelka czworokątna PE-HD ECO 1000ml – 10 sztuk                   
 9. Kuweta z tworzywa sztucznego – opakowanie 100szt., 2 op.         
 10. Butelka szklana z niebieską nakrętką 1000ml - 10 sztuk                             
 11. Pęseta stalowa dł. 115mm – 2 sztuki                                    
 12. Pęseta stalowa dł. 200mm – 2 sztuki                                    
 13. Butelka PP z czarną skalą, 50ml, - 20 sztuk                         
 14. Butelka na próbki z nakrętką PE-HD 50ml biała – 20 sztuk
 15. Lejek z PP do materiałów sypkich, fi 065– 6 sztuk              
 16. Probówka Eppendorf 2ml, 500 sztuk – 1 op.                       
 17. Statyw na probówki Eppendorf, 100 miejsc                         
 18. Sączki ilościowe miękkie 150 w op. 100 sztuk, - 3 op.                                                       
 19. Sączki ilościowe średnie 150 w op. 100 sztuk, - 1 op.                     
 20. Sączki ilościowe twarde 150 w op. 100 sztuk, - 1 op.                     
 21. Sączki jakościowe miękkie 150 w op. 100 sztuk, - 3 op.                                         
 22. Sączki jakościowe średnie 150 w op. 100 sztuk, - 3 op.                  
 23. Sączki jakościowe twarde 150 w op. 100 sztuk, - 3 op.                   
 24. Sączki jakościowe średnie 110 w op. 100 sztuk – 2 op.                   
 25. Szczotki z włosia twardego do probówek śr. 12mm długość 300mm,                                
 26. Szczotki z włosia twardego do probówek śr. 30mm długość 300mm,
 27. Pisak wodoodporny cienki czarny – 3 sztuki            
 28. Pisak wodoodporny gruby czarny – 3 sztuki            
 29. Pisak wodoodporny niebieski gruby – 3 sztuki
 30. Tarcza na probówki 8 x 50ml do mieszadła promieniowego 06-MX-RD-PRO – 1 sztuka

 

Termin realizacji zamówienia: do 14 dni od daty podpisania umowy, nie później niż do 27  
 marca 2017 r.

Kryteria oceny ofert: najniższa cena - 100%

 

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia:

Dr inż. Marcin Kurek

Katedra Techniki i Projektowania Żywności WNoŻCiK

ul. Nowoursynowska 159c, (Budynek 32), pok. A109

02-776 Warszawa

Tel. +48 22 593 70 78

 

 

 

 

 

 

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

NIP 525-00-07-425

Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

Katedra Techniki i Projektowania Żywności

ul. Nowoursynowska 159C

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie 
w związku z art. 4 pkt 8a oraz art. 4 pkt 8b  ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzielanym zamówieniu na dostawę wirówki laboratoryjnej wirówki laboratoryjnej wraz z rotorem oraz  akcesoriami w związku z realizacją projektu pt. „Mikrokapsułkowanie jako technika zwiększania aplikacyjności beta-glukanu w przemyśle spożywczym” (LIDER/25/0022/L-7/15/NCBR/2016).

 

 1. Zadanie 1 - Wirówka laboratoryjna ze stołem pod aparaturę
 1. Wirówka laboratoryjna z chłodzeniem
 • Maks. przyspieszenie odśrodkowe:   21382 x g
 • Prędkość maks.:15000 obr./min
 • Zakres temperatury: -20 do +40 °C
 • Masa: 50-55kg
 • Minimalny czas rozpędzania/hamowania do maksymalnej prędkości obrotowej: 25/23
 • Ilość programów:10
 • Wymiary: 346x395x695
 1. Stół laboratoryjny przyścienny pod wirówkę wymienioną w ppkt.a)
 • Wymiary (W x G x S) – 75 x 75 x 60 cm
 • Powierzchnia blatu z konglomeratu typu Aglodrom
 • Udźwig do 120kg
 1. Zadanie 2 - Rotory i wkładki do wirówki z Zadania 1.
 1. Rotor kątowy do wirówki z poz. 1 do maks 6x85 mL, do wirówek Universal 320/320R
 2. Wkład na probówkę 15ml Falcon x 6 sztuk
 3. Wkład na probówkę 50ml Falcon x 6 sztuk
 4. Wkład na probówkę 30ml  x 6 sztuk

 

2. Termin realizacji zamówienia: do 14 dni od daty podpisania umowy.

3. Kryteria oceny ofert: najniższa cena - 100%

 1. Inne istotne warunki zamówienia
 1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wyłącznie towary nowe, wolne od wad,   oryginalnie zapakowane, w nieuszkodzonych opakowaniach.
 2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć karty katalogowe lub opisy techniczne zawierające i potwierdzające podstawowe dane techniczne dotyczące przedmiotu zamówienia przedstawionego w ofercie zgodne z wymaganiami Zamawiającego.
 3. Gwarancja: minimum 24  miesiące
 4. Z oferentem zostanie zawarta umowa na dostawę przedmiotu zamówienia.

 

 

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia:

 

Dr inż. Marcin Kurek

Katedra Techniki i Projektowania Żywności WNoŻCiK

ul. Nowoursynowska 159c, (Budynek 32), pok. A109

02-776 Warszawa

Tel. +48 22 593 70 78

 

 

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk o Żywności
Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii i Oceny Żywności
ul. Nowoursynowska 159C bud. nr 32
02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2013 r.  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzielonym zamówieniu na:

dostawę odczynników laboratoryjnych firmy Avantor (POCH)

Zamówienia udzielono firmie:

Glob Center Lesław Kalisz,

ul. 1-go Maja 50

17-240 Czeremcha


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Nauk o Zwierzętach
Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt,
ul. Ciszewskiego 8 bud. nr 23
02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d ust. 1 pkt 1ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia na:

Zakup jednorazowych, niechemicznych artykułów medycznych i hematologicznych - plastitki

 Krótki opis przedmiotu zamówienia:

L.P

Nazwa

Charakterystyka

Ilość

1

Butle, PE-LD,

Pojemność 100 ml, Przezroczyste, z zakrywkami, szczelne, szeroka szyjka, LLG

100 szt.

2

Butle, PE-LD,

Pojemność 250 ml, Przezroczyste, z zakrywkami, szczelne, szeroka szyjka, LLG

200 szt.

3

Butle, PE-LD,

Pojemność 500 ml, Przezroczyste, z zakrywkami, szczelne, szeroka szyjka, LLG

100 szt.

4

Końcówki do pipet

niesterylne; Poj. 1-200 µL, Żółte, Typ A

1000 szt.

5

Końcówki do pipet

niesterylne; Poj. 200-1000 µL, Niebieskie, Typ A

2000 szt.

6

Kapsle aluminiowe do naczynek kryzowanych

ze standardową szyjką. Średnica 11 mm, Uszczelka PTFE czerwony/Silikon.

500 szt.

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

Osoba do kontaktu: Marcin Gołębiewski; e-mail:marcin_golebiewski@sggw.pl

 


Warszawa, 20.02.2017

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Nauk o Zwierzętach
Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt
 

ogłasza informację o wyniku postępowania na udzielenie zamówienia na dostawę  sprzętu laboratoryjnego  firmy BIOSAN Medical-Biological Research  &Technologies

 

.wybrana została oferta firmy Biogenet Sp. z o.o.,ul. Parkingowa 1, 05-420 Józefów

 

 

 

 

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk o Żywności
Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji
ul. Nowoursynowska 159C bud. nr 32
02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza konkurs ofert na: Na dostawę cieplarki BINDER KBF 240

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

 

 

L.p.

Przedmiot zamówienia

Ilość

1

Cieplarka BINDER KBF 240 o parametrach: Zakres temperatury: 0 °C do 70 °C

• Zakres wilgotności od 10 do 80% wilg. wzgl.

• Technologia komory wstępnego nagrzewania APT.line™

• Regulacja wilgotności z pojemnościowym czujnikiem wilgotności i nawilżaniem parowym

• Komora wewnętrzna wykonana w całości ze stali nierdzewnej

• intuicyjny kontroler z ekranem dotykowym z programowaniem odcinków czasowych i programowaniem w czasie rzeczywistym, z wewnętrzną rejestracją danych pomiarowych

• Szczelnie zamykane drzwi wewnętrzne ze szkła bezpiecznego (ESG)

- 2 półki druciane ze stali nierdzewnej

• Port dostępu z zatyczką silikonową 30 mm, po lewej stronie

• 4 stabilne koła jezdne, dwa z hamulcami, od pojemności 240 L

• Czujnik temperatury klasy 3.1 (DIN 12880) z optycznym i akustycznym alarmem temperaturowym

• Interfejs do połączenia z komputerem: Ethernet

• Ogrzewanie drzwi

 

1 sztuka

2

Półka druciana ze stali nierdzewnej

2 sztuki

3

Zmiękczacz wody Binder Pure Aqua Service

1 sztuka

 


W wyniku konkursu wyłoniono najkorzystniejszą ofertę firmy: MERAZET S.A.

ul. Krauthofera 36, 60-203 Poznań

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,

Wydział Nauk o Zwierzętach,

Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt,

Zakład Hodowli Bydła

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

          

 

Na podstawie regulaminu udzielenia zamówień publicznych na dostawy lub usługi służące wyłącznie  do celów prac  badawczych, eksperymentalnych, naukowych  lub rozwojowych albo z zakresu działalności kulturalnej,1 których wartość przekracza  wyrażoną w złotych równowartość kwoty netto 30.000 EURO, i jest  mniejsza od kwoty określonej  w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, z siedzibą ul. Nowoursynowska 166,02-787 Warszawa, zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej:

         

1. Zakup: Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

2. Zakup: Pipety i akcesoria laboratoryjne

3. Zakup: Stojak na pipety

4. Zakup: Odczynniki laboratoryjne do badań mikrobiologicznych

5. Zakup: Odczynniki laboratoryjne do hodowli tkankowych

6. Zakup: Odczynniki laboratoryjne do badań biologii komórki

zostały wybrane oferty następujących firm:

 

w zakresie Części 1 – Zakup: Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

Eppendorf Poland Sp. Z o. o., Al. Jerozolimskie 212, 02-486 Warszawa,

NIP: 701-02-76-552

 

w zakresie Części 2 - Zakup: Pipety i akcesoria laboratoryjne

Eppendorf Poland Sp. Z o. o., Al. Jerozolimskie 212, 02-486 Warszawa,

NIP: 701-02-76-552

 

w zakresie Części 3 – Zakup: Stojak na pipety

Eppendorf Poland Sp. Z o. o., Al. Jerozolimskie 212, 02-486 Warszawa,

NIP: 701-02-76-552

 

w zakresie Części 4 – Zakup: Odczynniki laboratoryjne do badań mikrobiologicznych

BIOMAXIMA S.A.   20-277 Lublin, ul. Vetterów 5.

NIP: 946-23-60-625

 

w zakresie Części 5 – Zakup: Odczynniki laboratoryjne do hodowli tkankowych

Life Technologies Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul Bonifraterskiej 17, 00-203 Warszawa

NIP: 118-00-39-931

 

w zakresie Części 6 – Zakup: Odczynniki laboratoryjne do badań biologii komórki

SIGMA-ALDRICH Sp. z o.o., ul. Szelągowska 30, 61-626 Poznań

NIP: 778-10-02-137

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

ul. Nowoursynowska  159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o  zamiarze udzielenia zamówienia na: zakup jednorazowych plastików laboratoryjnych – końcówek do pipet Eppendorf.

 

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

ul. Nowoursynowska  159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o  zamiarze udzielenia zamówienia na: zakup jednorazowych plastików laboratoryjnych – pipety serologiczne.

 

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

ul. Nowoursynowska  159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o  zamiarze udzielenia zamówienia na: zakup jednorazowych plastików laboratoryjnych – probówek, skrobaków oraz butelek i płytek do hodowli adherentnych.

 

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

ul. Nowoursynowska  159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o  zamiarze udzielenia zamówienia na: zakup jednorazowych plastików laboratoryjnych – płytki do liczenia.

 

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

Warszawa, dn. 2017.02.16

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Technologii Drewna,

Katedra Fizyki

 ul. Nowoursynowska 159,bud.34

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust.1 Statutu  Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art.4 pkt 8a oraz pkt 8b ustawy z dnia 29 stycznia 2004r  Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r poz.907 z póź.zm.) ogłasza informacje o zamiarze udzielenia zamówienia na zakupienie:

 

 • Sektrofotometru światłowodowego

CPV: 38433000-9

 

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

Osoby do kontaktu:

Sławomir Jakieła: email: slawomir_jakiela@sggw.pl

Wanda Jarząbek: email: wanda_jarzabek@sggw.pl

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Technologii Drewna,

Katedra Fizyki

 ul. Nowoursynowska 159,bud.34

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust.1 Statutu  Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art.4 pkt 8a  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r  Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r poz.907 z póź.zm.) ogłasza informacje o udzieleniu zamówienia na:

 

 • Myjkę ultradźwiękową

 

Zamówienia udzielono firmie:

EMAG Polska Sp. z o.o.

Kojszówka 180

34-231 Kojszówka

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

NIP 525-00-07-425

Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

Katedra Techniki i Projektowania Żywności

ul. Nowoursynowska 159C

02-776 Warszawa

 

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt 8a oraz art. 4 pkt 8b  ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzielanym zamówieniu  na dostawę odczynników laboratoryjnych w związku z realizacją projektu
pt. „Mikrokapsułkowanie jako technika zwiększania aplikacyjności beta-glukanu w przemyśle spożywczym” (LIDER/25/0022/L-7/15/NCBR/2016).

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1.

 

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 

Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia:

 

Dr inż. Marcin Kurek

Katedra Techniki i Projektowania Żywności WNoŻCiK

ul. Nowoursynowska 159c, (Budynek 32), pok. A109

02-776 Warszawa

Tel. +48 22 593 70 78

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

NIP 525-00-07-425

Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

Katedra Techniki i Projektowania Żywności

ul. Nowoursynowska 159C

02-776 Warszawa

 

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt 8a oraz art. 4 pkt 8b  ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzielanym zamówieniu  na dostawę rotatora, wytrząsarki, mieszadeł i mieszadełek oraz czasomierza laboratoryjnego w związku z realizacją projektu pt. „Mikrokapsułkowanie jako technika zwiększania aplikacyjności beta-glukanu w przemyśle spożywczym” (LIDER/25/0022/L-7/15/NCBR/2016).

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1.

 

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 

Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia:

 

Dr inż. Marcin Kurek

Katedra Techniki i Projektowania Żywności WNoŻCiK

ul. Nowoursynowska 159c, (Budynek 32), pok. A109

02-776 Warszawa

Tel. +48 22 593 70 78

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

NIP 525-00-07-425

Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

Katedra Techniki i Projektowania Żywności

ul. Nowoursynowska 159C

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt 8a oraz art. 4 pkt 8b  ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzielonym zamówieniu na dostawę pH-metru laboratoryjnego w ramach projektu „Mikrokapsułkowanie jako technika zwiększania aplikacyjności beta-glukanu w przemyśle spożywczym” (LIDER/25/0022/L-7/15/NCBR/2016).

 

 

W wyniku konkursu wyłoniono najkorzystniejszą ofertę firmy

Wagi Wielkopolska Henryk Ossowski, ul. Śląska 18, 62-041 Puszczykowo, NIP: 777-15-51-049,  Regon: 630807574

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

NIP 525-00-07-425

Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

Katedra Techniki i Projektowania Żywności

ul. Nowoursynowska 159C

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt 8a oraz art. 4 pkt 8b  ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzielonym zamówieniu na dostawę przystawki do mielenia zbóż w ramach projektu „Mikrokapsułkowanie jako technika zwiększania aplikacyjności beta-glukanu w przemyśle spożywczym” (LIDER/25/0022/L-7/15/NCBR/2016).

 

 

W wyniku konkursu wyłoniono najkorzystniejszą ofertę firmy

VIVAMIX KRYSTYNA RADZIKOWSKA ul. Mrówcza 208, 04-697 Warszawa, NIP: 113-00-01-375,  Regon: 006915060


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Nauk o Zwierzętach
Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt,
ul. Ciszewskiego 8 bud. nr 23
02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d ust. 1 pkt 1ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia na:

Zakup odczynników laboratoryjnych - nanocząstki

 Krótki opis przedmiotu zamówienia:

L.P

Nazwa

Ilość

1

Srebro koloidalne nanocząstek srebra metalicznego 4 N 50 ppm

10szt. x (250 ml)

2

Miedź koloidalna nanocząstek miedzi metalicznej 4 N 50 ppm

10szt.  x (250 ml)

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

Osoba do kontaktu: Marcin Gołębiewski; e-mail:marcin_golebiewski@sggw.pl

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Żywności

Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji

ul. Nowoursynowska 159C bud. nr 32

                                                                                                                                                                                                                           02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza konkurs ofert na:

  DOSTAWĘ CIEPLARKI BINDER KBF 240
 

L.p.

Przedmiot zamówienia

Ilość

1

Cieplarka BINDER KBF 240 o parametrach: Zakres temperatury: 0 °C do 70 °C

• Zakres wilgotności od 10 do 80% wilg. wzgl.

• Technologia komory wstępnego nagrzewania APT.line™

• Regulacja wilgotności z pojemnościowym czujnikiem wilgotności i nawilżaniem parowym

• Komora wewnętrzna wykonana w całości ze stali nierdzewnej

• intuicyjny kontroler z ekranem dotykowym z programowaniem odcinków czasowych i programowaniem w czasie rzeczywistym, z wewnętrzną rejestracją danych pomiarowych

• Szczelnie zamykane drzwi wewnętrzne ze szkła bezpiecznego (ESG)

- 2 półki druciane ze stali nierdzewnej

• Port dostępu z zatyczką silikonową 30 mm, po lewej stronie

• 4 stabilne koła jezdne, dwa z hamulcami, od pojemności 240 L

• Czujnik temperatury klasy 3.1 (DIN 12880) z optycznym i akustycznym alarmem temperaturowym

• Interfejs do połączenia z komputerem: Ethernet

• Ogrzewanie drzwi

 

 1 sztuka

2

Półka druciana ze stali nierdzewnej

2 sztuki

3

Zmiękczacz wody Binder Pure Aqua Service

1 sztukaJednocześnie informujemy, że ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert. 
Osoba do kontaktu: mgr Katarzyna Rybak     katarzyna_rybak@sggw.pl

Warszawa, 14.02.2017

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Nauk o Zwierzętach
Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt
 

ogłasza informację o wyniku postępowania na udzielenie zamówienia na dostawę pipet z oferty firmy Eppendorf:

Eppendorf Research plus 3 pack: opcja 1 - 1 szt., opcja 2 - 1 szt.

Wybrana została oferta firmy Meranco Aparatura Kontrolno-Pomiarowa Sp.z o.o.,

ul. Myśliborska 89, 60-432 Poznań

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Przedklinicznych

ul. Ciszewskiego 8  bud. nr 23

02-786 Warszawa

 

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzieleniu zamówienia na:

 

„DOSTAWĘ PRZECIWCIAŁ DLA  KATEDRY NAUK PRZEDKLINICZNYCH WYDZIAŁU MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ SGGW”–

Zapytanie ofertowe nr 5/KNP/WMW/2017

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

PRZECIWCIAŁA

 

Ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Przedklinicznych

ul. Ciszewskiego 8  bud. nr 23

02-786 Warszawa

 

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzieleniu zamówienia na:

 

„DOSTAWĘ PRZECIWCIAŁ DLA  KATEDRY NAUK PRZEDKLINICZNYCH WYDZIAŁU MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ SGGW”–

Zapytanie ofertowe nr 4/KNP/WMW/2017

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

PRZECIWCIAŁA

 

Ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Przedklinicznych

ul. Ciszewskiego 8  bud. nr 23

02-786 Warszawa

 

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzieleniu zamówienia na:

 

„DOSTAWĘ PRZECIWCIAŁ DLA  KATEDRY NAUK PRZEDKLINICZNYCH WYDZIAŁU MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ SGGW”–

Zapytanie ofertowe nr 3/KNP/WMW/2017

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

PRZECIWCIAŁA

 

Ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk o Żywności
Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii i Oceny Żywności
ul. Nowoursynowska 159c bud. nr 32
02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego
w Warszawie  w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2013 r.  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza konkurs ofert na:

 

Zadanie IDostawa odczynników laboratoryjnych firmy Avantor (POCH)

Lp.

Przedmiot zamówienia

Czystość

Numer katalogowy

Jednostka miary

Ilość Jednostek miary

1

Etylowy alkohol 96%

czda

396420113 

5 dm3

2

2

Roztwór buforowy pH 4,00

 

765575176

100 cm3

10

3

Roztwór buforowy pH 7,00

 

765935172

100 cm3

10

 

Termin składania ofert do: 21.02.2017 r. do godz. 10.00

 

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Przedklinicznych

ul. Ciszewskiego 8  bud. nr 23

02-786 Warszawa

 

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzieleniu zamówienia na:

 

„DOSTAWĘ PRZECIWCIAŁ DLA  KATEDRY NAUK PRZEDKLINICZNYCH WYDZIAŁU MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ SGGW”–

Zapytanie ofertowe nr 4/KNP/WMW/2017

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

PRZECIWCIAŁA

 

Ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert


Warszawa, 13.02.2017

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Nauk o Zwierzętach
Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt
budynek 23, parter , ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d, ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielanym zamówieniu na:

 1. usługę przygotowania płatków grafenoidowych do pomiarów oraz analiza i interpretacja wyników pomiarowych
 2. usługę analizy XPS stanu i składu pierwiastkowego płatków grafenoidowch
 3. usługę analizy elementarnej płatków grafenowych

Zapytanie ofertowe i wzór oferty dostępne pod adresem: marta_grodzik@sggw.pl

Składanie ofert do 20.02.2017 godz. 12:00.

 

 

 

 

 

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Nauk o Zwierzętach
Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt
budynek 23, parter , ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt 8a  ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o postępowaniu na udzielenie zamówienia na  dostawę zestawu do izolacji komórek nowotworowych z guza.

W wyniku konkursu wyłoniono najkorzystniejszą ofertę firmy: MEDianus Sp. z o.o.; ul. Cystersów 13/2; 31-553 Kraków

 

 


Warszawa, 10.02.2017

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Nauk o Zwierzętach
Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt
budynek 23, parter , ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt 8a  z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o postępowaniu na udzielenie zamówienia na dostawę sprzętu laboratoryjnego firmy:

BIOSAN Medical-Biological Research &Technologies.

Zapytanie ofertowe i wzór oferty dostępne pod adresem: edward_krolak@sggw.pl

Składanie ofert do 20.02.2017 godz. 12:00.

 

 

 

 

 

 


10.02.2017 r.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Medycyny Weterynaryjnej,

Katedra Nauk Fizjologicznych,

ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt. 8a oraz art. 4 pkt. 8b  ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzieleniu zamówienia na zakup zatężonego buforu do elektroforezy 2.

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

 1. Zatężony (10X) bufor do elektroforezy sztuk 2.

 

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego W Warszawie
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Doświadczalnictwa i Bioinformatyki
budynek 37,
ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d, ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielanym zamówieniu na zakup AG 501-X8 Resin, 20-50 Mesh, wielkość opakowania: 500 g, Ready to use, ilość: 2 opakowania.

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego W Warszawie
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Doświadczalnictwa i Bioinformatyki
budynek 37,
ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d, ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielanym zamówieniu na zakup Filtry strzykawkowe, do sterylizacji, 0,22 μm, ilość: 1 op./45 szt.

 

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego W Warszawie
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Doświadczalnictwa i Bioinformatyki
budynek 37,
ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d, ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielanym zamówieniu na zakup D-mannitol, reagent grade, wielkość opakowania: 1 opak./5 kg.

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego W Warszawie
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Doświadczalnictwa i Bioinformatyki
budynek 37,
ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d, ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielanym zamówieniu na zakup PMSF czystość biochem., opakowanie: 25g, ilość opakowań: 1 szt.

 

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Medycyny Weterynaryjnej Katedra Nauk Fizjologicznych

 

 

Na podstawie ustawy  Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 art  4 ust 1 pkt 1 ze zmianami oraz  Regulaminu  udzielania  zamówień  publicznych  na dostawy  lub  usługi  służące wyłącznie do celów  prac  badawczych ,eksperymentalnych

zamawiający unieważnia postępowanie z dnia 30 stycznia 2017 r. dot. zamówienia  na dostawę sprzętu komputerowego ze względu na brak złożonych ofert.  

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Chorób Dużych Zwierząt z Kliniką

ul. Nowoursynowska 100   

02-787 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza konkurs ofert na:

Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa zestawów RIA KIT do oznaczenia estradiolu oraz zestawów RIA KIT do oznaczenia progesteronu:

- Zadanie 1. 10 sztuk zestawów do oznaczenia estradiolu RIA KIT; Zestaw do oznaczania estradiolu we krwi metodą radioimmunologiczną ( estradiol znakowany J 125 ) zestaw zawiera 100 probówek opłaszczonych przeciwciałami, czułość metody 1,36pg/ml , zakres krzywej 2,72 pg/ml do 550pg/ml; ESTRUS-US-CT, producent CIS BIO ASSAYS Francja

- Zadanie 2. 12 sztuk zestawów do oznaczenia progesteronu RIA KIT: Zestaw do oznaczania progesteronu we krwi metodą radioimmunologiczną ( progesteron znakowany J 125 ) zestaw zawiera 96 probówek opłaszczonych przeciwciałami, czułość metody 0,05 ng/ml , zakres krzywej 0,12-36,0 ng/ml; Diasource nr kat. KIP 1458

Zapytanie ofertowe

zadanie 1

zadanie 2


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Nauk o Zwierzętach
Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt,
ul. Ciszewskiego 8 bud. nr 23
02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d ust. 1 pkt 1ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia na:

Zakup jednorazowych, niechemicznych artykułów medycznych i hematologicznych

 Krótki opis przedmiotu zamówienia:

L.P

Nazwa

Charakterystyka

Ilość

1

Eppendorf Tubes®

3810X, 1.5 mL, Odporność na wirowanie g-safe®, Eppendorf Quality™, bezbarwny

4000 szt.

2

Eppendorf Safe-Lock Tubes,

2.0 mL, Eppendorf Quality™, bezbarwny

2000 szt.

3

Eppendorf Tubes®

5.0 mL z zakrętką, 5.0 mL, Eppendorf Quality™, bezbarwny

600 szt.

4

epT.I.P.S.® Standard, Eppendorf Quality™

0.1 – 10 µL, 34 mm, ciemnoszary

4000 szt.

5

epT.I.P.S.® Standard, Eppendorf Quality™

2 – 200 µL, 53 mm, żółty, końcówki żółte

4000 szt.

6

epT.I.P.S.® Standard, Eppendorf Quality™

50 – 1000 µL, 71 mm, niebieski, końcówki niebieskie

4000 szt.

7

Eppendorf Combitips advanced®

5.0 mL, Eppendorf Quality™, niebieski

200 szt.

8

Eppendorf Combitips advanced®

1.0 mL, Eppendorf Quality™, żółty

200 szt.

9

Eppendorf Combitips advanced®

10 mL, Eppendorf Quality™, pomarańczowy

200 szt.

10

Eppendorf Combitips advanced®

1.0 mL, Eppendorf Biopur®, żółty, pakowane oddzielnie

200 szt.

11

Eppendorf Combitips advanced®

5.0 mL, Eppendorf Biopur®, niebieski, Pakowane oddzielnie

200 szt.

12

Eppendorf GELoader®

Eppendorf Quality™, 0.5 – 20 µL, 62 mm, jasnoszary

384 szt.

13

Tube Rack

24 miejsca, do probówek 1,5/2,0 mL

2 szt.

14

Probówki wirówkowe z przejrzystego polipropylenu,

50 ml, sterylne, apyrogenne, w statywach styropianowych

2000 szt.

 

15

Probówki wirówkowe z polipropylenu,

15 ml, 120,75 x 17,37 mm, sterylne, RCF 12000, w 10 statywach styropianowych

2000 szt.

16

Pipety Pasteura z polietylenu (transferowe)

o objętości 3 ml, skalowane, pojedynczo pakowane, sterylne

500 szt.

17

Butelki do hodowli komórkowych  adherentnych

75 cm², skalowane, niebieski korek z filtrem, skośna szyjka, 250 ml

300 szt.

18

Butelki do hodowli komórkowych  adherentnych,

150 cm², skalowane, niebieski korek z filtrem, skośna szyjka, 600 ml

120 szt.

19

Płytki 6-dołkowe z płaskim dnem 9,6 cm²

do hodowli adherentnej, pojedynczo pakowane, z labiryntowym wieczkiem, żebrowany uchwyt

150 szt.

20

Płytki 96-dołkowe z płaskim dnem 0,32 cm²,

do hodowli adherentnej, pojedynczo pakowane, z labiryntowym wieczkiem, żebrowany uchwyt 

200 szt.

21

Pipety serologiczne 1 ml

indywidualnie pakowane plastik/papier, podziałka co 0,01 ml, sterylizowane radiacyjnie, żółty znacznik

1000 szt.

22

Pipety serologiczne 5 ml

indywidualnie pakowane plastik/papier - podziałka co 0,1 ml, sterylizowane radiacyjnie, niebieski znacznik

800 szt.

23

Pipety serologiczne 10 ml

indywidualnie pakowane plastik/papier - podziałka co 0,1 ml, sterylizowane radiacyjnie, czerwony znacznik

800 szt.

24

Pipety serologiczne 25 ml

indywidualnie pakowane plastik/papier, skalowane co 0,25 ml, sterylizowane radiacyjnie, fioletowy znacznik

400 szt.

25

Pipety serologiczne 50 ml

indywidualnie pakowane plastik/papier, skalowane co 1 ml, sterylizowane radiacyjnie, czarny znacznik

200 szt.

26

Skrobaczki do komórek 1,8 x 18 cm,

ostrze z polietylenu, sterylne, pojedynczo pakowane

100 szt.

27

Szalki do hodowli adherentnych 35 x 10 mm,

powierzchnia wzrostu 11,78 cm², denko easy-grip

500 szt.

28

Płytki 12-dołkowe z płaskim dnem do hodowli adherentnej,

pojedynczo pakowane, z labiryntowym wieczkiem, żebrowany uchwyt

100 szt.

29

Szalki Petriego

polistyrenowe okrągłe śr.90mm wentylowane, jałowe

4000 szt.

30

Filtry strzykawkowe,

o wielkości porów 0,2 µm, sterylne, pakowane indywidualnie

150 szt.

31

Mikroprobówki do mrożenia w cieklym azocie

o objętości 2 ml

1000 szt.

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

Osoba do kontaktu: Marcin Gołębiewski; e-mail:marcin_golebiewski@sggw.pl

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Nauk o Zwierzętach
Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt,
ul. Ciszewskiego 8 bud. nr 23
02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d ust. 1 pkt 1ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia na:

Zakup pipet i akcesoriów laboratoryjnych

 Krótki opis przedmiotu zamówienia:

L.P

Nazwa

Charakterystyka

Ilość

1

Pipeta

jednokanałowa, zmienna, zestaw próbek T.I.P.S., 0,5-10 µL, 10-100 µL, 100-1.000 µL

1

2

Pipeta elektroniczna

zasilacz, uchwyt na ścianę, statyw, 2 filtry membranowe 0,45 µm, 0.1 – 100 mL

1

3

Pipeta

jednokanałowa, statyw, 1 µL – 10 mL

1

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

Osoba do kontaktu: Marcin Gołębiewski; e-mail:marcin_golebiewski@sggw.pl

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Nauk o Zwierzętach
Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt,
ul. Ciszewskiego 8 bud. nr 23
02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d ust. 1 pkt 1ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia na:

Zakup stojaka na pipety

 Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Stojak karuzelowy z 6 uchwytami.

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

Osoba do kontaktu: Marcin Gołębiewski; e-mail:marcin_golebiewski@sggw.pl


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art.4d, ust.1., pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielonym zamówieniu na:

Zakup przeciwciał

 

Zamówienia udzielono firmie:

 

Grażyna Konecka DIAG-MED

ul. Stanisława 50

05-800 Pruszków


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

                                                                              Biblioteka Główna

                                               Ul. Nowoursynowska 161 bud. Nr 48

                                                                              07-787 Warszawa

 

    Na podstawie § 67 ust.1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  ( Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza  informację o udzielonym zamówieniu na usługę:

Licencja, serwisowanie, dostęp do aktualizacji oraz bieżąca pomoc techniczna systemu bibliotecznego Aleph.

Powyższe ogłoszenie jest informacja i nie stanowi zaproszenia do składania  ofert.


Warszawa dn. 2017-02-02

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:

 

Dostawa termocyklera do RT-PCR( LightCycler 96) do badań naukowych

 

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Medycyny Weterynaryjnej Katedra Nauk Fizjologicznych

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 d 1, 1) ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

USTAWĄ z dnia 22 czerwca 2016 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:           

Na dostawę sprzętu komputerowego    

Opis przedmiotu zamówienia:

 

 

Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1 Laptop L1 (szt. 1) dla KNF

*- niepotrzebne skreślić. Należy zostawić tylko jedną z alternatywnych odpowiedzi w zależności od stanu  faktycznego

L.p.

PARAMETRY TECHNICZNE  WYMAGANE PRZEZ  ZAMAWIAJĄCEGO

Oferowane przez Wykonawcę

spełnia/nie spełnia

1

2

 

3

1

Procesor

Intel® Core™ i7 6gen 6700HQ 2,6 - 3,5 GHz

spełnia/nie spełnia*

2

Liczba rdzeni procesora

4

spełnia/nie spełnia*

3

Pamięć podręczna CACHE

6 MB

spełnia/nie spełnia*

4

Ekran

15,6'', WUXGA (Full HD) 1920 x 1080 pikseli (16:9)

spełnia/nie spełnia*

5

Typ matrycy

matowa IPS

spełnia/nie spełnia*

6

Ekran dotykowy

nie

spełnia/nie spełnia*

7

Pamięć RAM

16 GB, DDR4

spełnia/nie spełnia*

8

Dysk twardy

1000 GB

spełnia/nie spełnia*

9

Dodatkowy dysk

128 GB SSD

spełnia/nie spełnia*

10

Grafika

nVidia® GeForce GTX 960M

spełnia/nie spełnia*

11

Pamięć karty graficznej

4096 MB

spełnia/nie spełnia*

12

Wbudowana kamera

tak

spełnia/nie spełnia*

13

Karta dźwiękowa

zintegrowana

spełnia/nie spełnia*

14

Wbudowane głośniki

2

spełnia/nie spełnia*

15

Wbudowany mikrofon

tak

spełnia/nie spełnia*

16

Karta bezprzewodowa Wi-Fi

802.11 ac

spełnia/nie spełnia*

17

Bluetooth

tak

spełnia/nie spełnia*

18

Karta sieciowa

10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet

spełnia/nie spełnia*

19

Czytnik kart pamięci

4 w 1 (SD, SDHC, SDXC, MMC)

spełnia/nie spełnia*

20

Wyjście HDMI

tak

spełnia/nie spełnia*

21

Złącze USB 2.0

1

spełnia/nie spełnia*

22

Złącze USB 3.0

2

spełnia/nie spełnia*

23

Złącze Combo jack (wejście/wyjście audio)

tak

spełnia/nie spełnia*

24

Waga

do 3 kg

spełnia/nie spełnia*

25

Maksymalny czas pracy

4-5 h

spełnia/nie spełnia*

26

Wyposażenie

instrukcja obsługi, zasilacz, akumulator, torba na laptopa

spełnia/nie spełnia*

29

Gwarancja

minimum 24 miesięcy

spełnia/nie spełnia*

Oświadczam(y) , iż zapoznałem(liśmy) się z treścią  i wymaganiami  powyższego opisu  przedmiotu zamówienia  w pełni  go akceptuję(emy)   oraz  oferuję(emy)   za  cenę  wskazaną  w formularzu ofertowym uwzględniającą  wymagania  opisu.

 

........................................................................................................

                               (miejscowość, data, podpis(y))

Podpis(y) i pieczątka(i) imienna(e) osoby(osób) upełnomocnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy

 

Zadanie nr 2 Laptop L2 (szt. 1) dla KNOW

*- niepotrzebne skreślić. Należy zostawić tylko jedną z alternatywnych odpowiedzi w zależności od stanu  faktycznego

L.p.

PARAMETRY TECHNICZNE  WYMAGANE PRZEZ  ZAMAWIAJĄCEGO

Oferowane przez Wykonawcę

spełnia/nie spełnia

1

2

3

1

Ekran 13,3-15,6 cali

spełnia/nie spełnia*

2

Karta graficzna zintegrowana,  wsparcie dla DirectX 11, min 2 GB pamięci karty graficznej

spełnia/nie spełnia*

3

High Definition, Technologia LED, Format 16:9, Matryca matowa, Full HD 1920x1080

spełnia/nie spełnia*

4

Procesor  Intel® Core™ i5  lub nowszy

spełnia/nie spełnia*

5

Taktowanie procesora min. 2,2 GHz

spełnia/nie spełnia*

6

Pamięć RAM co najmniej 8GB

spełnia/nie spełnia*

7

Urządzenie wskazujące Touchpad

spełnia/nie spełnia*

8

Klawiatura układ Qwerty

spełnia/nie spełnia*

9

Wbudowane głośniki, wbudowany mikrofon, wbudowana kamerka

spełnia/nie spełnia*

10

Dysk twardy  min. 1TB

spełnia/nie spełnia*

11

Nagrywarka DVD, wbudowany napęd DVD + oprogramowanie do nagrywania

spełnia/nie spełnia*

12

Akumulator litowo-jonowy, min. 6-7 godzin pracy na akumulatorze

spełnia/nie spełnia*

13

Łączność bezprzewodowa WiFi 80211 b/g/n

Bluetooth 4.0

spełnia/nie spełnia*

14

wyjście D-Sub (VGA)

Wyjście HDMI, Wejście mikrofonowe, Wyjście słuchawkowe

spełnia/nie spełnia*

15

Rodzaj USB: co najmniej 2x2.0 oraz co najmniej 1x3.0

Gniazda rozszerzeń : RJ-45LAN

Czytnik karty pamięci;  Obsługiwane karty pamięci :SD/SDHC

spełnia/nie spełnia*

16

Karta sieciowa 10/100/1000

spełnia/nie spełnia*

17

System operacyjny Windows 7  Professional PL 64bit lub nowszy

- dołączona licencja (klucz) 

spełnia/nie spełnia*

18

Dołączona mysz laserowa lub optyczna 3 przyciskowa USB, min. 1000dpi

spełnia/nie spełnia*

19

Torba na laptopa

spełnia/nie spełnia*

20

Gwarancja minimum 24 miesięcy

spełnia/nie spełnia*

 

Oświadczam(y) , iż zapoznałem(liśmy) się z treścią  i wymaganiami  powyższego opisu  przedmiotu zamówienia  w pełni  go akceptuję(emy)   oraz  oferuję(emy)   za  cenę  wskazaną  w formularzu ofertowym uwzględniającą  wymagania  opisu.

 

........................................................................................................

                               (miejscowość, data, podpis(y))

Podpis(y) i pieczątka(i) imienna(e) osoby(osób) upełnomocnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie nr 3 Laptop L3 (szt. 1) dla KNOW

*- niepotrzebne skreślić. Należy zostawić tylko jedną z alternatywnych odpowiedzi w zależności od stanu  faktycznego

L.p.

PARAMETRY TECHNICZNE  WYMAGANE PRZEZ  ZAMAWIAJĄCEGO

Oferowane przez Wykonawcę

spełnia/nie spełnia

1

2

3

1

Ekran 15,6 cali

spełnia/nie spełnia*

2

Karta graficzna min 2 GB,  wsparcie dla DirectX 11

spełnia/nie spełnia*

3

High Definition, Technologia LED, Format 16:9, Matryca matowa, Full HD 1920x1080

spełnia/nie spełnia*

4

Min. Procesor  Intel® Core™ i5-6300HQ (6Mb Cache, 2.30 / 3.20 GHz) lub nowszy

spełnia/nie spełnia*

5

Pamięć RAM co najmniej 8GB

spełnia/nie spełnia*

6

Urządzenie wskazujące Touchpad

spełnia/nie spełnia*

7

Klawiatura układ Qwerty

spełnia/nie spełnia*

8

Wbudowane głośniki, wbudowany mikrofon, wbudowana kamerka

spełnia/nie spełnia*

9

Min. 1 dysk twardy  min. 1TB

spełnia/nie spełnia*

10

Akumulator litowo-jonowy

spełnia/nie spełnia*

11

Łączność bezprzewodowa WiFi 80211 b/g/n

Bluetooth

spełnia/nie spełnia*

12

Wyjście HDMI, Wejście mikrofonowe, Wyjście słuchawkowe

spełnia/nie spełnia*

13

Rodzaj USB: co najmniej 2x2.0 oraz co najmniej 1x3.0

Gniazda rozszerzeń : RJ-45LAN

Czytnik karty pamięci;  Obsługiwane karty pamięci :SD/SDHC

spełnia/nie spełnia*

14

Karta sieciowa 10/100/1000

spełnia/nie spełnia*

15

Dołączona mysz laserowa lub optyczna 3 przyciskowa USB, min. 1000dpi

spełnia/nie spełnia*

16

Torba na laptopa

spełnia/nie spełnia*

17

Gwarancja minimum 24 miesiące

spełnia/nie spełnia*

 

Oświadczam(y) , iż zapoznałem(liśmy) się z treścią  i wymaganiami  powyższego opisu  przedmiotu zamówienia  w pełni  go akceptuję(emy)   oraz  oferuję(emy)   za  cenę  wskazaną  w formularzu ofertowym uwzględniającą  wymagania  opisu.

 

........................................................................................................

                               (miejscowość, data, podpis(y))

Podpis(y) i pieczątka(i) imienna(e) osoby(osób) upełnomocnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZADANIE nr 4 Komputer stacjonarny (szt. 1) dla KNOW

*- niepotrzebne skreślić. Należy zostawić tylko jedną z alternatywnych odpowiedzi w zależności od stanu faktycznego

L.p.

PARAMETRY TECHNICZNE  WYMAGANE PRZEZ  ZAMAWIAJĄCEGO

Oferowane przez Wykonawcę

spełnia/nie spełnia

1

2

3

Procesor

 Intel i5; min. 4x2.7-3.3 GHz  lub równoważny wydajnościowo, pamięć cache CPU co najmniej 6 MB L3

spełnia/nie spełnia*

Pamięć RAM

min. 4 GB DDR4

spełnia/nie spełnia*

Dysk twardy

HDD min 1 Tb

spełnia/nie spełnia*

Zasilacz

Min. 240 W

 

Karta graficzna

min. 2 GB pamięci karty graficznej, wsparcie dla DirectX 11,

spełnia/nie spełnia*

Karta dźwiękowa

karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną typu High Definition Audio

spełnia/nie spełnia*

Karta sieciowa

zintegrowana 10/100/1000 Ethernet RJ 45, karta sieciowa WiFi

spełnia/nie spełnia*

Porty

Wbudowane co najmniej : VGA, HDMI, min. 6x USB w tym co najmniej 2x USB 3.0 (w tym 2xUSB z przodu obudowy). Wymagana ilość i rozmieszczenie portów USB (w tym co najmniej 2 z przodu obudowy komputera) nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp., port sieciowy RJ-45

spełnia/nie spełnia*

Klawiatura

klawiatura USB (QWERTY)

spełnia/nie spełnia*

Mysz

mysz laserowa lub optyczna 3 przyciskowa USB, min. 1000dpi

spełnia/nie spełnia*

Nagrywarka DVD

min. 16x DVD+/-RW wraz z oprogramowaniem do nagrywania i odtwarzania CD i DVD

spełnia/nie spełnia*

 

Obudowa

typu mini tower, czarna lub szara; dołączone przewody zasilające

spełnia/nie spełnia*

Certyfikaty i standardy

Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu

Deklaracja zgodności CE

Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie jałowym (IDLE) wynosząca maksymalnie 27 dB

Zgodny z normą RoHS,

Zgodny z normą EnergyStar 5.0

spełnia/nie spełnia*

System operacyjny

zainstalowany Microsoft Windows 10 Professional – licencja (klucz)

spełnia/nie spełnia*

Inne

2x Karta pamięci micro SD (z adaptorem) 32 GB, odczyt 95 MB/s, 90 MB/s zapis; czytnik kart micro SD w formie pendrive’a (USB)

spełnia/nie spełnia*

Gwarancja

Minimum 36 miesięcy

spełnia/nie spełnia*

 

Oświadczam(y) , iż zapoznałem(liśmy) się z treścią  i wymaganiami  powyższego opisu  przedmiotu zamówienia  w pełni  go akceptuję(emy)   oraz  oferuję(emy)   za  cenę  wskazaną  w formularzu ofertowym uwzględniającą  wymagania  opisu.

 

........................................................................................................

                               (miejscowość, data, podpis(y))

Podpis(y) i pieczątka(i) imienna(e) osoby(osób) upełnomocnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie nr 5 Monitor komputerowy (szt. 1) dla KNOW

*- niepotrzebne skreślić. Należy zostawić tylko jedną z alternatywnych odpowiedzi w zależności od stanu  faktycznego

L.p.

PARAMETRY TECHNICZNE  WYMAGANE PRZEZ  ZAMAWIAJĄCEGO

oferowane przez Wykonawcę

spełnia/nie spełnia

1

2

3

typ, rodzaj panela

22”-24” IPS MATOWY 16:9

spełnia/nie spełnia*

wielkość plamki

max. 0,27 mm

spełnia/nie spełnia*

 czas odpowiedzi

max. 6 ms

spełnia/nie spełnia*

jasność

min. 250 cd/m2

spełnia/nie spełnia*

kontrast

min. 1000:1

spełnia/nie spełnia*

rozdzielczość fizyczna

min. 1920 x 1080

spełnia/nie spełnia*

kąty widzenia(poziom/pion)

min. 178°/178°

spełnia/nie spełnia*

złącza

Min. analogowe VGA, HDMI

spełnia/nie spełnia*

wymagane normy, standardy

CE, Energy Star 5,0

spełnia/nie spełnia*

minimalny wymagany zakres funkcji regulacyjnych OSD

min. jasność, kontrast, kolory użytkownika, temperatura kolorów, przesunięcie i rozciągnięcie obrazu (pion i poziom)

spełnia/nie spełnia*

inne

- format ekranu monitora: panoramiczny

- liczba wyświetlanych kolorów 16,7 mln

- regulacja pochylenia

- pivot
- regulacja wysokości

- stabilna podstawa

- kolor czarny lub zbliżony do czarnego

spełnia/nie spełnia*

uwagi

dołączone przewody: zasilający, VGA, HDMI

spełnia/nie spełnia*

gwarancja

- gwarancja i serwis: minimum 3 lata od daty sprzedaży

spełnia/nie spełnia*

 

Oświadczam(y) , iż zapoznałem(liśmy) się z treścią  i wymaganiami  powyższego opisu  przedmiotu zamówienia  w pełni  go akceptuję(emy)   oraz  oferuję(emy)   za  cenę  wskazaną  w formularzu ofertowym uwzględniającą  wymagania  opisu.

 

........................................................................................................

                               (miejscowość, data, podpis(y))

Podpis(y) i pieczątka(i) imienna(e) osoby(osób) upełnomocnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZADANIE nr 6 Urządzenie wielofunkcyjne laserowe monochromatyczne (1szt.) dla KNOW

*- niepotrzebne skreślić. Należy zostawić tylko jedną z alternatywnych odpowiedzi w zależności od stanu faktycznego

laserowe urządzenie wielofunkcyjne

 

 

Lp.

Parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego

Oferowany przez Wykonawcę

Typ

monochromatyczne laserowe urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, skaner, kopiarka) z możliwością pracy w sieci

spełnia/nie spełnia

Nośniki

Papier (wysoko- i niskogramaturowy, firmowy, zwykły, wstępnie zadrukowany, dziurkowany, ekologiczny, szorstki), koperty, przeźrocza, etykiety, pocztówki.

spełnia/nie spełnia

Obsługiwana gramatura nośników : min. Od 60 do 220 g/m2

spełnia/nie spełnia

Interfejs

port USB 2.0, wbudowany interfejs przewodowej sieci Ethernet 10/100 (RJ-45)

spełnia/nie spełnia

Komunikacja

 

 

Wi-Fi 802.11 b/g/n

spełnia/nie spełnia

Jakość druku

min. 4800x600 dpi

spełnia/nie spełnia

Minimalna szybkość druku

26 strony/minutę (A4, w czerni, tryb normalny)

spełnia/nie spełnia

Normatywne obciążenie miesięczne

co najmniej 12 000 stron/miesiąc

spełnia/nie spełnia

Pamięć

min. 128 MB

spełnia/nie spełnia

Obsługa papieru

wbudowany moduł automatycznego druku dwustronnego (Duplex)

spełnia/nie spełnia

Podawanie papieru

- podajnik podstawowy: 250 arkuszy papieru

spełnia/nie spełnia

- automatyczny podajnik dokumentów: min. 35 arkuszy

spełnia/nie spełnia

Funkcje specjalne

kopiowanie:

spełnia/nie spełnia

 - rozdzielczość kopiowania : min. 600x600 dpi

spełnia/nie spełnia

 - Powiększanie/Pomniejszanie : 25% - 400%

spełnia/nie spełnia

skanowanie:

spełnia/nie spełnia

 - rozdzielczość optyczna co najmniej 1200x1200 dpi

spełnia/nie spełnia

 - kolor min. 24 bitowy

spełnia/nie spełnia

 - co najmniej 256 poziomów szarości

spełnia/nie spełnia

Typ skanera

Skaner płaski, automatyczny podajnik dokumentów, skanowanie w kolorze

spełnia/nie spełnia

Obsługiwane systemy

Windows Vista/7/10

spełnia/nie spełnia

Języki drukowania

PCL 6, PCL 5, emulacja Postscript Level 3

spełnia/nie spełnia

Dołączone oprogramowanie

sterowniki, oprogramowanie do druku i skanowania w środowisku Windows,  oprogramowanie do rozpoznawania tekstu OCR

spełnia/nie spełnia

Przewody przyłączeniowe

USB 2.0 długości min. 2 m

spełnia/nie spełnia

Gwarancja

Minimum 24 miesięcy

spełnia/nie spełnia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZADANIE nr 7 Urządzenie wielofunkcyjne laserowe kolorowe (1szt.) dla KNOW

*- niepotrzebne skreślić. Należy zostawić tylko jedną z alternatywnych odpowiedzi w zależności od stanu faktycznego

laserowe urządzenie wielofunkcyjne

 

Drukarka komputerowa

Lp.

Parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego

Oferowany przez Wykonawcę

Typ

kolorowe laserowe urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, skaner, kopiarka, faks) z możliwością pracy w sieci

spełnia/nie spełnia

Rodzaj druku

Druk w kolorze

spełnia/nie spełnia

Materiały eksploatacyjne

Oddzielne pojemniki na toner czarny oraz CMY

spełnia/nie spełnia

Nośniki

Papier (wysoko- i niskogramaturowy, firmowy, zwykły, wstępnie zadrukowany, dziurkowany, ekologiczny, szorstki), koperty, przeźrocza, etykiety, pocztówki.

spełnia/nie spełnia

Obsługiwana gramatura nośników : min. Od 60 do 220 g/m2

spełnia/nie spełnia

Interfejs

port USB 2.0, wbudowany interfejs przewodowej sieci Ethernet 10/100 (RJ-45)

spełnia/nie spełnia

Jakość druku

min. 4800x600 dpi

spełnia/nie spełnia

Minimalna szybkość druku

Min. 24 strony/minutę (A4, w czerni i w kolorze, tryb normalny)

spełnia/nie spełnia

Normatywne obciążenie miesięczne

co najmniej 30 000 stron/miesiąc

spełnia/nie spełnia

Pamięć

min. 512 MB

spełnia/nie spełnia

Obsługa papieru

wbudowany moduł automatycznego druku dwustronnego (Duplex)

spełnia/nie spełnia

Podawanie papieru

- podajnik podstawowy: 250 arkuszy papieru

spełnia/nie spełnia

- automatyczny podajnik dokumentów: min. 40 arkuszy

spełnia/nie spełnia

Funkcje specjalne

kopiowanie:

spełnia/nie spełnia

 - rozdzielczość kopiowania : min. 600x600 dpi

spełnia/nie spełnia

 - Powiększanie/Pomniejszanie : 25% - 400%

spełnia/nie spełnia

skanowanie:

spełnia/nie spełnia

 - rozdzielczość optyczna co najmniej 1200x1200 dpi

spełnia/nie spełnia

 - kolor min. 24 bitowy

spełnia/nie spełnia

 - co najmniej 256 poziomów szarości

spełnia/nie spełnia

Typ skanera

Skaner płaski, automatyczny podajnik dokumentów, skanowanie w kolorze

spełnia/nie spełnia

Obsługiwane systemy

Windows Vista/7/10

spełnia/nie spełnia

Języki drukowania

PCL 6, PCL 5, emulacja Postscript Level 3

spełnia/nie spełnia

Dołączone oprogramowanie

sterowniki, oprogramowanie do druku i skanowania w środowisku Windows,  oprogramowanie do rozpoznawania tekstu OCR

spełnia/nie spełnia

Przewody przyłączeniowe

USB 2.0 długości min. 2 m

spełnia/nie spełnia

Gwarancja

Minimum 24 miesięcy

spełnia/nie spełnia

 

Oświadczam(y) , iż zapoznałem(liśmy) się z treścią  i wymaganiami  powyższego opisu  przedmiotu zamówienia  w pełni  go akceptuję(emy)   oraz  oferuję(emy)   za  cenę  wskazaną  w formularzu ofertowym uwzględniającą  wymagania  opisu.

 

........................................................................................................

                               (miejscowość, data, podpis(y))

Podpis(y) i pieczątka(i) imienna(e) osoby(osób) upełnomocnionej(ych) do reprezentowania

 

 

 

ZADANIE nr 8 – Serwer NAS (szt. 1) dla KNOW

*- niepotrzebne skreślić. Należy zostawić tylko jedną z alternatywnych odpowiedzi w zależności od stanu faktycznego

Parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego

Oferowany przez Wykonawcę

Procesor

Dual core min.  1.0 GHz 

spełnia/nie spełnia

Ilość dysków

2 x 3,5"

spełnia/nie spełnia

Pamięć RAM

min.  512 MB DDR3

spełnia/nie spełnia

Dyski w zestawie

2 x 4 TB dedykowane do serwera NAS/ rekomendowane przez producenta serwera NAS

spełnia/nie spełnia

Sieć

1 x Gigabit 10/100/1000 Mbit/s

spełnia/nie spełnia

Interfejsy

min. 2 x USB 3.0

spełnia/nie spełnia

1 x RJ-45 (LAN)

spełnia/nie spełnia

1 x Kensington Lock connector

spełnia/nie spełnia

1 x DC-in

spełnia/nie spełnia

Typy RAID

RAID 0, RAID1, JBOD, woluminy łączone

spełnia/nie spełnia

Przyciski

power, reset

spełnia/nie spełnia

Temperatura

pracy: 5°C do 40°C

spełnia/nie spełnia

przechowywania: -20°C do 60°C

spełnia/nie spełnia

 

wbudowany wentylator

Tryb chłodzenia

Tryb cichy

Tryb energooszczędny

spełnia/nie spełnia

Zasilanie

1 x wejście DC 12 V, do 4 A

spełnia/nie spełnia

Waga

do 1 kg

spełnia/nie spełnia

Wymiary mm

Maks. 165 x 100 x 226

spełnia/nie spełnia

Typ

Tower

spełnia/nie spełnia

Możliwości usługi udostępniania plików

Maksymalna liczba lokalnych kont użytkowników                1024

spełnia/nie spełnia

Maksymalna liczba lokalnych grup        256

spełnia/nie spełnia

Maks. liczba folderów udostępnionych 256

spełnia/nie spełnia

Maks. liczba jednoczesnych połączeń protokołu CIFS/AFP/FTP      128

spełnia/nie spełnia

Protokoły sieciowe

Protokół CIFS

Protokół AFP

Protokół NFS

Protokół FTP

WebDAV

CalDAV

iSCSI

Protokół Telnet

Protokół SSH

Protokół SNMP

VPN (PPTP, OpenVPN)

spełnia/nie spełnia

Funkcja Cloud

Dostęp z internetu (z dowolnego miejsca poza firmą)

Obsługa chmury - funkcja Cloud wraz z oprogramowaniem do obsługi

Synchronizacja danych na różnych urządzeniach, w tym przenośnych z Androidem

spełnia/nie spełnia

Systemy plików

EXT4 system, odczyt FAT/FAT32, NTFS, HFS+, EX2, EX3, EX4

spełnia/nie spełnia

Zarządzanie dyskami twardymi               

 

Hibernacja dysku twardego

S.M.A.R.T.

Dynamiczne mapowanie uszkodzonych sektorów

spełnia/nie spełnia

Zarządzanie zasilaniem

Przywracanie zasilania

Planowe włączanie / wyłączanie zasilania

Bezpieczne wyłączanie przy niskim stanie naładowania UPS

Sieciowy zasilacz awaryjny (opcja)

Wake On LAN 

spełnia/nie spełnia

 

Bezpieczeństwo     

 

FTP przez SSL/TLS

Automatyczne blokowanie adresów IP

Zapora sieciowa

Szyfrowana sieciowa kopia zapasowa przy użyciu protokołu Rsync

Połączenie HTTPS

spełnia/nie spełnia

 

Obsługa kamer

Maks. liczba kamer IP            10 (w tym min. 2 bezpłatnych licencji)

spełnia/nie spełnia

Wyposażenie

kabel Ethernet

spełnia/nie spełnia

zasilacz z kablem

spełnia/nie spełnia

instrukcja instalacji

spełnia/nie spełnia

Obsługiwane języki

Polski, Angielski

spełnia/nie spełnia

Certyfikaty             

 

FCC Class B

CE Class B

BSMI Class B

Zgodność z dyrektywą RoHS

spełnia/nie spełnia

 

Gwarancja

Serwer NAS minimum 24 miesiące

spełnia/nie spełnia

 

Dyski twarde minimum 36 miesięcy

spełnia/nie spełnia

 

Oświadczam(y) , iż zapoznałem(liśmy) się z treścią  i wymaganiami  powyższego opisu  przedmiotu zamówienia  w pełni  go akceptuję(emy)   oraz  oferuję(emy)   za  cenę  wskazaną  w formularzu ofertowym uwzględniającą  wymagania  opisu.

 

........................................................................................................

                               (miejscowość, data, podpis(y))

Podpis(y) i pieczątka(i) imienna(e) osoby(osób) upełnomocnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy

 

 

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Nauk o Zwierzętach
Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt,
ul. Ciszewskiego 8 bud. nr 23
02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d ust. 1 pkt 1ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówienia na:

 1. urządzenie wielofunkcyjne z drukarką laserową.

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

 

- Prędkość druku 30 str./min (mono i kolor)

- Kolorowy, dotykowy wyświetlacz LCD

- Automatyczne, 2-stronne drukowanie, kopiowanie, skanowanie i faksowanie

- Pamięć 256 MB

- Super wysokowydajne tonery

- Rozdzielczość druku 2400 x 600 dpi

- Sieć przewodowa i bezprzewodowa

- Podajniki papieru na 300 arkuszy (250 + 50)

- Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) na 50 arkuszy

Możliwość skanowania do:

-Obrazu

-OCR

-e-mail

-Pliku

-Pamięci USB

-Serwera pocztowego

-Folderu sieciowego

 

 

Zawartość opakowania winna zawierać:

* urządzenie wielofunkcyjne
* oryginalne tonery

* oryginalny bęben
* oryginalny pas transferu

* oryginalny pojemnik na zużyty toner

* płyta CD z oprogramowaniem do urządzenia i elektroniczną dokumentacją
* instrukcja instalacji, ulotka dot. pomocy technicznej, informacje o gwarancji
* kabel zasilania
* kabel USB

 

 

Osoba do kontaktu: Marcin Świątek, e-mail: marcin_swiatek@sggw.pl, tel. 225936553

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Nauk o Zwierzętach
Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt,
ul. Ciszewskiego 8 bud. nr 23
02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d ust. 1 pkt 1ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia na:

Zakup odczynników laboratoryjnych do analiz mikrobiologicznych

 Krótki opis przedmiotu zamówienia:

L.P

Nazwa

1

Beef Extract

2

Bacteriological LAB-AGAR™

3

Baird Parker LAB-AGAR™ Base acc. to ISO 6888-1

4

Brain Heart Infusion Broth

5

Columbia CNA LAB-AGAR™ Base

6

Edwards LAB-AGAR™ Base

7

Eijkman Lactose Medium

8

Enterococcus Confirmatory LAB-AGAR™

9

Giolitti Cantoni with Polysorbate Broth

10

Potassium Tellurite Sterile Solution 1%

11

Indol Nitrate Medium

12

Mac Conkey LAB-AGAR™

13

Mannitol Salt LAB-AGAR™

14

Nutrient LAB-AGAR™

15

Pseudomonas CN LAB-AGAR™ Base

16

Rose Bengal LAB-AGAR™

17

TSC LAB-AGAR™

18

Kovac’s Reagent

19

Tryptose Lauryl Sulfate Mannitol Tryptophan Broth

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

Osoba do kontaktu: Marcin Gołębiewski; e-mail:marcin_golebiewski@sggw.pl

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Nauk o Zwierzętach
Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt,
ul. Ciszewskiego 8 bud. nr 23
02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d ust. 1 pkt 1ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia na:

Zakup odczynników laboratoryjnych do hodowli tkankowych

 Krótki opis przedmiotu zamówienia:

 L.P

Nazwa

1

Human Mammary Epithelial Cells (HMEC) 1 vial

2

HuMEC Ready Medium (1X) (500 ml)

3

Pierce™ LDH Cytotoxicity Assay Kit

4

DMEM, high glucose, GlutaMAX™ Supplement, pyruvate 10 x 500ml

5

DPBS, no calcium, no magnesium 10 x 500 mL

6

Trypsin-EDTA (0.25%), phenol red 500 ml

7

Trypsin Neutralizer Solution (100 ml)

8

Antibiotic-Antimycotic (100X)

9

DMEM/F-12 (500 ml)

10

RPMI-1640  (10 x 500 ml)

11

NCTC-135 Medium (500 ml)

12

Transferrin, Bovine (Holo form), lyophilized (100 mg)

13

Fetal Bovine Serum, qualified, heat inactivated, E.U.-approved, South America Origin (500 mL)

14

Geltrex™ LDEV-Free Reduced Growth Factor Basement Membrane Matrix (5 ml)

15

Recovery™ Cell Culture Freezing Medium (50 ml)

16

IL-1 beta Polyclonal Antibody 1 mg

17

TNF alpha Polyclonal Antibody 1mg

18

TNF alpha Polyclonal Antibody 1mg

19

CXCL8 Polyclonal Antibody 100 ug

20

Lipopolysaccharides From Escherichia coli Serotype 055:B5, Alexa Fluor® 594 Conjugate 100 ug

21

eBioscience™ Lipopolysaccharide (LPS) Solution (500X) (100 ul)

22

NFkB p65 Antibody (4-2HCLC), ABfinity™ Rabbit Oligoclonal (100 ug)

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

Osoba do kontaktu: Marcin Gołębiewski; e-mail:marcin_golebiewski@sggw.pl

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Nauk o Zwierzętach
Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt,
ul. Ciszewskiego 8 bud. nr 23
02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d ust. 1 pkt 1ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia na:

Zakup odczynników laboratoryjnych do badań biologii komórki

 Krótki opis przedmiotu zamówienia:

L.P

Nazwa

1

α-Lactose monohydrate

2

L-Glutathione reduced

3

Insulin from bovine pancreas

4

hydrocortisone

5

L-ascorbic acid powder, cell culture tested, γ-irradiated

6

Copper nanopowder, 60-80 nm particle size (SAXS), ≥99.5% trace metals basis

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

Osoba do kontaktu: Marcin Gołębiewski; e-mail:marcin_golebiewski@sggw.pl

 


Warszawa, 01.02.2017

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Nauk o Zwierzętach
Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt
budynek 23, parter , ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt 8a  z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o postępowaniu na udzielenie zamówienia na dostawę pipet z oferty firmy Eppendorf:

Eppendorf Research plus 3 pack: opcja 1 - 1 szt., opcja 2 - 1 szt.

Zapytanie ofertowe i wzór oferty dostępne pod adresem: edward_krolak@sggw.pl

Składanie ofert do 10.02.2017 godz. 12:00.


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego W Warszawie
Wydział Rolnictwa i Biologii
Samodzielny Zakład Biologii Mikroorganizmów
budynek 37,
ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d, ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielanym zamówieniu na zakup Drobnego sprzętu laboratoryjnego wykonanego z tworzywa sztucznego, szkła, metalu

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia:
Specyfikacja: Szalki Petriego; Probówki polipropylenowe typu Falcon 50 ml; Tipsy do pipet automatycznych 1-200 µl, 0,5-10 µl, 100-1000 µl, 5 ml; Probówki typu Eppendorf 1,5 ml, wirówkowe; Probówki do zakładania kolekcji szczepów mikrobiologicznych, do głębokiego mrożenia, 2 ml, wolne od DNA, RNA, ATP; Probówki plastikowe 10/15 ml z korkami bakteriologicznymi plastikowymi; Parafilm 100mm, długość ok. 76 m; Statyw na probówki typu Eppendorf, 5 x 16 miejsc; Szkiełka mikroskopowe podstawowe o grubości 1 mm wym. 76x26mm; Probówki typu Eppendorf do PCR 0,2 ml; Druciki do ez, stal-nikiel-chrom.

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego W Warszawie
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Doświadczalnictwa i Bioinformatyki
budynek 37,
ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d, ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielanym zamówieniu na zakup odczynnika Glikol polietylenowy 6000, wielkość opak.: 1 kg, ilość: 2 op.

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego W Warszawie
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Doświadczalnictwa i Bioinformatyki
budynek 37,
ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d, ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielanym zamówieniu na zakup Macrocarriers, 1 opakowanie/ 500 sztuk.

 

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

ul. Nowoursynowska  159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art.4d, ust.1., pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o  zamiarze udzielenia zamówienia na: zakup przeciwciał.

 

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Nauk o Zwierzętach
Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt,
ul. Ciszewskiego 8 bud. nr 23
02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d ust. 1 pkt 1ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówienia na:

 1. urządzenie wielofunkcyjne z drukarką laserową.

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

 

- Prędkość druku 30 str./min (mono i kolor)

- Kolorowy, dotykowy wyświetlacz LCD

- Automatyczne, 2-stronne drukowanie, kopiowanie, skanowanie i faksowanie

- Pamięć 256 MB

- Super wysokowydajne tonery

- Rozdzielczość druku 2400 x 600 dpi

- Sieć przewodowa i bezprzewodowa

- Podajniki papieru na 300 arkuszy (250 + 50)

- Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) na 50 arkuszy

Możliwość skanowania do:

-Obrazu

-OCR

-e-mail

-Pliku

-Pamięci USB

-Serwera pocztowego

-Folderu sieciowego

Zawartość opakowania winna zawierać:


* urządzenie wielofunkcyjne
* oryginalne tonery

* oryginalny bęben
* oryginalny pas transferu

* oryginalny pojemnik na zużyty toner

* płyta CD z oprogramowaniem do urządzenia i elektroniczną dokumentacją
* instrukcja instalacji, ulotka dot. pomocy technicznej, informacje o gwarancji
* kabel zasilania
* kabel USB

 

 

Osoba do kontaktu: Marcin Świątek, e-mail: marcin_swiatek@sggw.pl, tel. 225936553

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego W Warszawie
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Doświadczalnictwa i Bioinformatyki
budynek 37,
ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d, ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielanym zamówieniu na zakup
odczynników (GeneMATRIX PCRDNA CLEAN-UP Purification Kit, 150 izolacji; GeneMATRIX AGAROSE-OUT DNA Purification Kit, 150 izolacji; Taq DNA polymerase, 1000u)

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego W Warszawie
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Doświadczalnictwa i Bioinformatyki
budynek 37,
ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d, ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielanym zamówieniu na zakup L-Histidine –Monohydrchloride, wielkość opakowania: 1 opak./25 g; ADENINE, Sulfate Salt, Dihydrate, wielkość opakowania: 1 opak./100 g.

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego W Warszawie
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Doświadczalnictwa i Bioinformatyki
budynek 37,
ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d, ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielanym zamówieniu na zakup CSM-HIS-LEU-TRP-URA (POWDER), ilość: 1 op./100g.

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.


Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Medycyny Weterynaryjnej Katedra Nauk Fizjologicznych

 

 

Na podstawie ustawy  Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 art  4 ust 1 pkt 1 ze zmianami oraz  Regulaminu  udzielania  zamówień  publicznych  na dostawy  lub  usługi  służące wyłącznie do celów  prac  badawczych, eksperymentalnych

zamawiający unieważnia postępowanie z dnia 17 stycznia 2017 r. dot. zamówienia  na dostawę sprzętu komputerowego ze względu na wadę prawną postępowania oraz brak złożonych ofert.  

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk o Żywności
Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji
ul. Nowoursynowska 159C bud. nr 32
02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt. 8a oraz art. 4 pkt. 8b  ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzielonym zamówieniu na: dostawę odczynników chemicznych.

 Krótki opis przedmiotu zamówienia:

 1. Etylu octan HPLC - opakowanie 2,5 litra – sztuk 1

 2. Metanol HPLC - opakowanie 2,5 litra – sztuk 3

 3. Acetonitryl HPLC - opakowanie 2,5 litra – sztuk 2

 4. Aceton HPLC - opakowanie 2,5 litra – sztuk 1

 5. Di fosforu pentatlenek cz.d.a. – opakowanie 500 g – sztuk 1

W wyniku konkursu wyłoniono najkorzystniejszą ofertę firmy: Alfachem Sp. z o. o., ul. Unii Lubelskiej 3, 61-249 Poznań

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Żywności
Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji
ul. Nowoursynowska 159C bud. nr 32
02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt. 8a oraz art. 4 pkt. 8b  ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzielonym zamówieniu na: dostawę akcesoriów do oznaczeń chromatograficznych.

 Krótki opis przedmiotu zamówienia:

 1. Vialki zakręcane przeźroczyste ND9 1.5ML 32x11.6 z polem do opisu i zakrętki PP niebieskie 9mm z otworem 6mm, septa silikon biały/PTFE czerwony - opakowanie 1000 sztuk
 2. Sączki strzykawkowe PTFE hydrofilowe 0,45 um średnica 30 mm – opakowanie 100 sztuk
 3. Vialki zakręcane oranżowe ND9 1.5ML 32x11.6 z polem do opisu i zakrętki PP niebieskie 9mm z otworem 6mm, septa silikon biały/PTFE czerwony – opakowanie 1000 sztuk
 4. Sączki strzykawkowe PTFE hydrofobowe 0,22 um średnica 17 mm – opakowanie 100 sztuk

W wyniku konkursu wyłoniono najkorzystniejszą ofertę firmy: Alfachem Sp. z o. o., ul. Unii Lubelskiej 3, 61-249 Poznań


Warszawa, 23.01.2017

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Nauk o Zwierzętach
Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt
budynek 23, parter , ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt 8a  ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o postępowaniu na udzielenie zamówienia na sukcesywną dostawę zestawu do izolacji komórek nowotworowych z guza

Zapytanie ofertowe i wzór oferty dostępne pod adresem: marta_grodzik@sggw.pl

Składanie ofert do 30.01.2017 godz. 12:00.


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Fizjologicznych

ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 24

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art.4d, ust.1., pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielonym zamówieniu na:

Dostawę rekombinowanych białek

Zamówienia udzielono firmie:

MOLIROM s.r.l.

z siedzibą w Rzymie (Włochy),

Via Ravenna 8

00161 Rzym (Włochy) 


Katedra Ochrony Lasu i Ekologii

Wydział Leśny

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

 

Podstawą prawną zamieszczenia jest Ustawa Prawna Zamówień Publicznych art. 4d ust. 1 pkt 1
Zarz. Nr 19 Rektora SGGW z dnia 16.04.2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych na dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych eksperymentalnych i naukowych.

Postępowanie dotyczy zakupu sprzętu laboratoryjnego: Chamber Insect 33CF, Light Banks/Set, Door Cover Light Tight.

Wymieniony sprzęt to wysoce specjalistyczne urządzenia do hodowli laboratoryjnej owadów, jakim jest komora z oprzyrządowaniem do hodowli owadów. 


Warszawa, dn. 2017.01.18

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Technologii Drewna,

Katedra Fizyki

 ul. Nowoursynowska 159,bud.34

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust.1 Statutu  Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art.4 pkt 8a oraz pkt 8b ustawy z dnia 29 stycznia 2004r  Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r poz.907 z póź.zm.) ogłasza informacje o zamiarze udzielenia zamówienia na zakupienie:

 

 • Kamera CMOS

CPV: 38651600-9

 

 • Obiektywy do mikroskopowych kamer CMOS

Kod CPV: 38519200-8

 

 • Myjka ultradźwiękowa

Kod CPV: 42943200-0

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

Osoby do kontaktu:

Sławomir Jakieła: email: slawomir_jakiela@sggw.pl

Wanda Jarzabek: email: wanda_jarzabek@sggw.pl

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk o Żywności
Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji
ul. Nowoursynowska 159C bud. nr 32
02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza konkurs ofert na: dostawę odczynników chemicznych.

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

 1. Etylu octan HPLC - opakowanie 2,5 litra – sztuk 1

 2. Metanol HPLC - opakowanie 2,5 litra – sztuk 3

 3. Acetonitryl HPLC - opakowanie 2,5 litra – sztuk 2

 4. Aceton HPLC - opakowanie 2,5 litra – sztuk 1

 5. Di fosforu pentatlenek cz.d.a. – opakowanie 500 g – sztuk 1

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk o Żywności
Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji
ul. Nowoursynowska 159C bud. nr 32
02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza konkurs ofert na: dostawę akcesoriów do oznaczeń chromatograficznych.

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

 1. Vialki zakręcane przeźroczyste ND9 1.5ML 32x11.6 z polem do opisu i zakrętki PP niebieskie 9mm z otworem 6mm, septa silikon biały/PTFE czerwony - opakowanie 1000 sztuk
 2. Sączki strzykawkowe PTFE hydrofilowe 0,45 um średnica 30 mm – opakowanie 100 sztuk
 3. Vialki zakręcane oranżowe ND9 1.5ML 32x11.6 z polem do opisu i zakrętki PP niebieskie 9mm z otworem 6mm, septa silikon biały/PTFE czerwony – opakowanie 1000 sztuk
 4. Sączki strzykawkowe PTFE hydrofobowe 0,22 um średnica 17 mm – opakowanie 100 sztuk


Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego W Warszawie
Wydział Rolnictwa i Biologii
Samodzielny Zakład Biologii Mikroorganizmów
budynek 37,
ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d, ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielanym zamówieniu na zakup odczynników (Polimeraza FastStart™ High Fidelity PCR System 500U (2 x 250 U); Carboxymethylcellulose sodium salt low viscosity; Cobalt(II) chloride hexahydrate; Casitone (pepton from casein, nancreatic digest); Ethylenediaminetetraacetic acid ferric sodium salt; Odczynnik Ehrlicha).

 

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego W Warszawie
Wydział Rolnictwa i Biologii
Samodzielny Zakład Biologii Mikroorganizmów
budynek 37,
ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d, ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielanym zamówieniu na zakup EDTA, Disodium Dihydrate, ilość: 1 szt., wielkość opak.: 500g.

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego W Warszawie
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Doświadczalnictwa i Bioinformatyki
budynek 37,
ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d, ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielanym zamówieniu na zakup odczynników (Chlorek rubidu, 25 g; D-glukoza, Anhydrous, 1 kg; Potato dextrose agar, 1 kg; Lizozym, ultra pure, 5 g)

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego W Warszawie
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Doświadczalnictwa i Bioinformatyki
budynek 37,
ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d, ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielanym zamówieniu na zakup T4 DNA ligaza, 200u, 2 op.; ONPG (O-nitrofenylo-β-D-galaktopiranozyd), 5 g, 1 op.; DreamTaq™ Green DNA Polymerase, 500U, 2 op.

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego W Warszawie
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Doświadczalnictwa i Bioinformatyki
budynek 37,
ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d, ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielanym zamówieniu na zakup Sorvall, probówki wirownicze, wymiary 14x89mm, 3 opakowania/ 50 sztuk.

 

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Żywności

Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji

ul. Nowoursynowska 159C bud. nr 32

                                                                                                                                                                                                                           02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
w związku z art. 4d ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielonym zamówieniu  na: dostawę wyrobów szklanych i aluminiowych do badań naukowych.

 

 

L.P

Nazwa

Wielkość opakowania

Ilość opak.

1

Zlewka szklana niska z wylewem 2000 ml SIMAX  130x185 mm

10 szt

1

2

Zlewka szklana wysoka z wylewem 1000 ml SIMAX

 

10szt

2

3

Zlewka szklana niska z wylewem 1000 ml SIMAX

10 szt

2

4

Zlewka szklana niska z wylewem 250 ml SIMAX

10 szt

4

5

Szalki aluminiowe z uchwytem na próbki 43x11 mm

100 szt

4

 

 

 

Zamówienia udzielono firmie:

EQUIMED;    Włodarzewska 95A, Warszawa


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

NIP 525-00-07-425

Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

Katedra Techniki i Projektowania Żywności

ul. Nowoursynowska 159C

02-776 Warszawa

 

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt 8a oraz art. 4 pkt 8b  ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzielanym zamówieniu  na dostawę laboratoryjnej suszarki rozpyłowej w związku z realizacją projektu pt. „Mikrokapsułkowanie jako technika zwiększania aplikacyjności beta-glukanu
w przemyśle spożywczym” (LIDER/25/0022/L-7/15/NCBR/2016).

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1.

 

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 

Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia:

 

Dr inż. Marcin Kurek

Katedra Techniki i Projektowania Żywności WNoŻCiK

ul. Nowoursynowska 159c, (Budynek 32), pok. A109

02-776 Warszawa

Tel. +48 22 593 70 78

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

NIP 525-00-07-425

Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

Katedra Techniki i Projektowania Żywności

ul. Nowoursynowska 159C

02-776 Warszawa

 

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie 
w związku z art. 4 pkt 8a oraz art. 4 pkt 8b  ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzielanym zamówieniu na dostawę pH-metru laboratoryjnego w związku z realizacją projektu pt. „Mikrokapsułkowanie jako technika zwiększania aplikacyjności beta-glukanu w przemyśle spożywczym” (LIDER/25/0022/L-7/15/NCBR/2016).

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1.

 

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 

Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia:

 

Dr inż. Marcin Kurek

Katedra Techniki i Projektowania Żywności WNoŻCiK

ul. Nowoursynowska 159c, (Budynek 32), pok. A109

02-776 Warszawa

Tel. +48 22 593 70 78

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

NIP 525-00-07-425

Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

Katedra Techniki i Projektowania Żywności

ul. Nowoursynowska 159C

02-776 Warszawa

 

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt 8a oraz art. 4 pkt 8b  ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzielanym zamówieniu  na dostawę przystawki do mielenia zbóż w związku z realizacją projektu pt. „Mikrokapsułkowanie jako technika zwiększania aplikacyjności beta-glukanu w przemyśle spożywczym” (LIDER/25/0022/L-7/15/NCBR/2016).

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1.

 

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 

Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia:

 

Dr inż. Marcin Kurek

Katedra Techniki i Projektowania Żywności WNoŻCiK

ul. Nowoursynowska 159c, (Budynek 32), pok. A109

02-776 Warszawa

Tel. +48 22 593 70 78

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Żywności

Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji

ul. Nowoursynowska 159C bud. nr 32

                                                                                                                                       02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza konkurs ofert na:

NA DOSTAWĘ wyrobów szklanych i aluminiowych:
 

L.P

Nazwa

Wielkość opakowania

Ilość opak.

1

Zlewka szklana niska z wylewem 2000 ml SIMAX  130x185 mm

10 szt

1

2

Zlewka szklana wysoka z wylewem 1000 ml SIMAX

 

10szt

2

3

Zlewka szklana niska z wylewem 1000 ml SIMAX

10 szt

2

4

Zlewka szklana niska z wylewem 250 ml SIMAX

10 szt

4

5

Szalki aluminiowe z uchwytem na próbki 43x11 mm

100 szt

4Osoba do kontaktu: mgr Katarzyna Rybak     katarzyna_rybak@sggw.pl
 

Jednocześnie informujemy, że ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Przedklinicznych

ul. Ciszewskiego 8  bud. nr 23

02-786 Warszawa

 

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzieleniu zamówienia na:

 

„DOSTAWĘ PRZECIWCIAŁ DLA  KATEDRY NAUK PRZEDKLINICZNYCH WYDZIAŁU MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ SGGW”–

Zapytanie ofertowe nr 1/KNP/WMW/2017

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

PRZECIWCIAŁA – 4 szt.

 

Ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Przedklinicznych

ul. Ciszewskiego 8  bud. nr 23

02-786 Warszawa

 

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzieleniu zamówienia na:

 

„DOSTAWĘ PRZECIWCIAŁ DLA  KATEDRY NAUK PRZEDKLINICZNYCH WYDZIAŁU MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ SGGW”–

Zapytanie ofertowe nr 2/KNP/WMW/2017

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przeciwciała – 2 szt.

 

Ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Nauk o Żywności, Katedra Chemii
ul. Nowoursynowska 159 c bud. nr 32, 02-776 Warszawa

na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związkuz art.4d, ust.1., pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielanym zamówieniu na zakup: prasy do oleju Yoda – prasa drugiej generacji YD-ZY-02A

Zamówienia udzielono firmie:

MOCSOKÓW.PL

Rzeczkowski Malik Top Concept S.C.

ul. Działdowska 11 lok. 7

01-184 Warszawa

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Nauk o Żywności, Katedra Chemii
ul. Nowoursynowska 159 c bud. nr 32, 02-776 Warszawa

na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związkuz art.4d, ust.1., pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielanym zamówieniu na zakup: lodówki SAMSUNG model RB37J5000SA.

Zamówienia udzielono firmie:

EURO-NET

Ul. Muszkieterów 15, 02-273 Warszawa


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Fizjologicznych

ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 24

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art.4d, ust.1., pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielonym zamówieniu na:

 

Markowy nowy zestaw komputerowy z urządzeniem wielofunkcyjnym (1szt.) oraz markowy nowy zestaw komputerowy (1szt.)

 

 

Zamówienia udzielono firmie:

NTOM Marcin Tomasiak

z siedzibą w Grójcu,

ul. Mogielnicka 22 m. 13,

05-600 Grójec 

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Biuro Promocji
ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa  

Na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych       (t.j. Dz. U. z 2015. Nr 2164 ze zm.) oraz Zarządzeniem nr 18/2014 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Regulaminu udzielania zamówień, których wartość netto jest większa niż 3000 złotych, a nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości netto 30000 EURO, ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego (tablet – 1 szt., urządzenie wielofunkcyjne – 1 szt.) w ramach projektu wyposażenia Biura Promocji. 

  

Osoba do kontaktu:

Paweł Gruba e-mail: pawel_gruba@sggw.pl

TABLET (OBSŁUGA APLIKACJI MOBILNYCH) APPLE IPAD PRO 9.7-INCH WI-FI 32GB I APPLE SMART KEYBOARD do IPAD PRO 9,7
ZAKUP KOMPUTERA STACJONARNEGO iMAC 21,5 CALA INTEL CORE 5 3.1 GHZ, INTEL IRIS PRO GRAPHICS 6200       

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

ul. Nowoursynowska  159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o  zamiarze udzielenia zamówienia na: dostawę rekombinowanych białek.

 

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego W Warszawie
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Doświadczalnictwa i Bioinformatyki
budynek 37,
ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d, ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielanym zamówieniu na zakup DreamTaq DNA Polymerase (5 U/µL), 5x500u; DreamTaq DNA Polymerase (5 U/µL), 5x500u, nr kat. EP0703; enzymy restrykcyjne (XbaI, 1,500 units; XhoI, 2,000 units; NcoI, 1,000 units).

 

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

22.12.2016 r.

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Medycyny Weterynaryjnej,

Katedra Nauk Fizjologicznych,

ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt. 8a oraz art. 4 pkt. 8b  ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzieleniu zamówienia na zakup pipet automatycznych 3-pak (0,5-10 uL; 10-100 uL; 100-1000 uL) szt. 1 i statywów karuzelowych do pipet eppendorfa szt 2.

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia: urządzenie 1. pipeta automatyczna jednokanałowa (100 – 1000 μL) z systemem bezpiecznego zrzucania końcówek działająca z dokładnością co najmniej 3.0 μL: ± 3.0 %; 4.0 μL: ± 0.8 %; 8.0 μL: ± 0.8 %; 0.6 μL: ≤ 0.6 %; 1.0 μL: ≤ 0.2 %; 8.0 μL: ≤ 0.8 % skok pipety 2,0 μL; 1. pipeta automatyczna jednokanałowa (10,0 – 100 μL) z systemem bezpiecznego zrzucania końcówek działająca z dokładnością co najmniej 0.35 μL: ± 3.5 %; 0.4 μL: ± 0.87 %; 0.8 μL: ± 0.8 %; 0.1 μL: ≤ 1.0 %; 0.12 μL: ≤ 0.24 %; 0.15 μL: ≤ 0.15 %; skok pipety 0,2 μL; 1. pipeta automatyczna jednokanałowa (0,5 – 10 μL) z systemem bezpiecznego zrzucania końcówek działająca z dokładnością co najmniej 0.025 μL: ± 2.5 %; 0.075 μL: ± 1.5 %; 0.1 μL: ± 1.0 %; 0.012 μL: ≤ 1.2 %; 0.03 μL: ≤ 0.6 %; 0.04 μL: ≤ 0.4 %; skok pipety 0,02 μL. Statyw karuzelowy do pipet eppendorfa z uchwytami szt. 2.

 

 

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.


22.12.2016 r.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Medycyny Weterynaryjnej,

Katedra Nauk Fizjologicznych,

ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt. 8a oraz art. 4 pkt. 8b  ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzieleniu zamówienia na zakup testu HTRF Cellular phospho-AKT(Ser473).

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia: Cellular phospho-AKT(Ser473) 500 testów (1 opakowanie).

 

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Nauk o Zwierzętach
Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt,
ul. Ciszewskiego 8 bud. nr 23
02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d ust. 1 pkt 1ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówienia na: zakup jagniąt w masie ciała ok. 20 kg, zakup określonych  pasz niezbędnych do przeprowadzenia tuczu, podzielenie stawki zakupionych jagniąt na 3 grupy doświadczalne, przeprowadzenie tuczu jagniąt do masy ciała 40 kg, przy zastosowaniu różnych dawek pokarmowych

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Zakup jagniąt w masie ciała ok. 20 kg, zakup określonych  pasz niezbędnych do przeprowadzenia tuczu, podzielenie stawki zakupionych jagniąt na 3 grupy doświadczalne, przeprowadzenie tuczu jagniąt do masy ciała 40 kg, przy zastosowaniu różnych dawek pokarmowych

Masa ciała jagniąt przy zakupie 20 kg +/- 1,5 kg,

Dysponowanie bazą do utrzymywania jagniąt zgodnie z dobrostanem zwierząt możliwość ciągłego dostępu do  zakupu pasz do dawek pokarmowych tj: omłoty, śruta owsiana, młóto pobrowarnicze, ziemniaki, siano

 

 

 

Osoba do kontaktu: Marcin Świątek, e-mail: marcin_swiatek@sggw.pl, tel. 225936553

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Nauk o Żywności, Katedra Chemii
ul. Nowoursynowska 159 c bud. nr 32, 02-776 Warszawa

na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku
z art.4d, ust.1., pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielanym zamówieniu na zakup: prasy do oleju
Yoda – prasa drugiej generacji YD-ZY-02A

Specyfikacja produktu: 

 • Napięcie znamionowe: 230 V, 50 Hz
 • Moc silnika: 180 W
 • Moc grzewcza: 300 W
 • Technologia: Tłoczenie na zimno za pomocą śruby
 • Sterowanie: Sterowanie mikroprocesorowe, czujnik
 • Control: CPU, ECB, temperatury i zabezpieczenie termiczne
 • Wymiary: 355x178x265 mm
 • Waga: 6,8 kg
 • Gwarancja producenta: 2 lata

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Nauk o Żywności, Katedra Chemii
ul. Nowoursynowska 159 c bud. nr 32, 02-776 Warszawa

na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku
z art.4d, ust.1., pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielanym zamówieniu na zakup: lodówki SAMSUNG model
RB37J5000SA.

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Nauk o Żywności, Katedra Chemii
ul. Nowoursynowska 159 c bud. nr 32, 02-776 Warszawa

na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku
z art.4d, ust.1., pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielonym zamówieniu na zakup: Aparatu Derynga

Zamówienia udzielono firmie: Wytwórnia Przyrządów Laboratoryjnych s.c., ul. Sowińskiego 5, 44-100 Gliwice.

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Nauk o Żywności, Katedra Chemii
ul. Nowoursynowska 159 c bud. nr 32, 02-776 Warszawa

na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku
z art.4d, ust.1., pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielonym zamówieniu na zakup: młynka laboratoryjnego WŻ-1

Zamówienia udzielono firmie: Zakład Badawczy Przemysłu Piekarskiego Sp. z o.o., ul. Startowa 2, 85-744 Bydgoszcz

 

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Żywności

Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji

ul. Nowoursynowska 159C bud. nr 32

                              

                                                                                                                                                                                             02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
w związku z art. 4d ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielonym zamówieniu  na: dostawę wyrobów szklanych i plastikowych do badań naukowych

 

 

L.P

Nazwa

Wielkość opakowania

Ilość opak.

1

Okrągłe szalki aluminiowe jednorazowego użytku. Posiadają uchwyt do przenoszenia lub numerowania próbek  średnica: 13 x 3,5 mm; 

op.100 szt

6

2

Szalki aluminiowe z uchwytem; Okrągłe szalki aluminiowe jednorazowego użytku. Posiadają uchwyt do przenoszenia lub numerowania próbek  średnica: 43 x 11 mm; 

op.100 szt

6

3

Szpatułko-łyżeczka wykonana ze stali szlachetnej. Posiada z jednej strony proste ostrze, a z drugiej podłużną łyżeczkę. Autoklawowalna.  Szerokość ostrza: 5 mm, długość: 150 mm

1 szt

3

4

Pinceta zagięta ze stali szlachetnej; Wykonana ze stali szlachetnej 18/8. Zagięta. Z cienką końcówką. Długość: 130 mm

1 szt

2

5

Naczynka wagowe jednorazowego użytku; Wykonane z PS. Stabilna konstrukcja umożliwia zastosowanie naczynek także do cieczy. Odporne na temperatury do +60°C. Prostokątny kształt. Jedna strona zakończona jest dzióbkiem ułatwiającym wylanie lub wysypanie substancji ważonej. 56 x 41 x 8 mm

op. 250 szt

1

6

Szalki aluminiowe z brzegiem; Uniwersalne szalki aluminiowe. Przeznaczone do zbierania, rozdzielania, magazynowania, ważenia i suszenia próbek oraz do wielu innych zastosowań. Wszystkie szalki mają karbowane brzegi i lekko stożkowy kształt, dlatego można je ustawiać piętrowo.poj:15 ml, średnica górna: 44mm, średnica dolna: 40 mm;

Op. 100 szt

1

7

Zlewka szklana Simax, wysoka. Wykonana ze szkła borokrzemowego 3.3. Z podziałką i wylewem. Zgodna z normą DIN 12 331, ISO 3819. POJ. 50 ml; wymiary: 70 x 38 mm

op. 10 szt

2

8

Zlewka szklana Simax, wysoka. Wykonana ze szkła borokrzemowego 3.3. Z podziałką i wylewem. Zgodna z normą DIN 12 331, ISO 3819. POJ. 100 ml; wymiary: 80 x 48 mm

op. 10 szt

2

9

Fiolki z płaskim dnem, szkło przeźroczyste + korek o śr. 8 mm; Pojemność: 1ml, wymiary: 40, x 8,2 mm; 

op. 100 szt

1

10

Czasomierz laboratoryjny z magnesem – TFA; Niewielki i łatwy w obsłudze czasomierz laboratoryjny. Wyposażony w magnes. Z czytelnym wyświetlaczem LCD. Z funkcją odliczania w przód i wstecz (99 min. 59 sek.). Powleczony gumą. zasilanie: bateria LR44 (dołączona); Wymiary: 54 x 16.5 mm

1 szt

2

 

 

 

Zamówienia udzielono firmie: BIONOVO Anata Ludwig, ul. Nowodworska 7 , 59-220 Legnica

 

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Biochemii
budynek 37, parter, ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d, ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzielonym zamówieniu na sukcesywną dostawę odczynników do badań naukowych firmy: Sigma Aldrich

 

Zamówienie udzielono firmie:

Sigma Aldrich Sp. z o.o., ul. Szelągowska 30, 61-626 Poznań

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Przedklinicznych

ul. Ciszewskiego 8  bud. nr 23

02-786 Warszawa

 

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzieleniu zamówienia na:

„PRODUKTY DIAGNOSTYCZNE  DLA  KATEDRY NAUK PRZEDKLINICZNYCH

WYDZIAŁU MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ SGGW”–

Zapytanie ofertowe nr 12/KNP/2016

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia: produkty diagnostyczne wg zał. 1

 

 

OGŁOSZENIE  NIE  STANOWI ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Żywności

Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji

ul. Nowoursynowska 159C bud. nr 32

                                                                                                                                                                                                                           02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d, ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielanym zamówieniu na dostawę dozownika:

 

 

 

L.p.

Przedmiot zamówienia

Kod producenta

Ilość

1

elektroniczny dozownik ręczny zasilany akumulatorem ze zmiennym nastawianiem objętości w zakresie 1 µl do 50 ml; posiada funkcję automatycznego rozpoznawania końcówek PD-Tips z kodem identyfikacyjnym, z wyświetlaczem LCD, z  ładowarką z zasilaczem oraz zestawem baterii akumulatorowych NiMH (czas ładowania poniżej 2,5 godziny)

Brand 705000

1 sztuka

2

Końcówki PD-Tips o pojemności 5 ml  (opakowanie 100sztuk)

Brand 702376

1 sztuka

3

Końcówki PD-Tips o pojemności 2,5 ml  (opakowanie 100 sztuk)

Brand 702374

1 sztuka

 

 

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.Osoba do kontaktu: mgr Katarzyna Rybak     katarzyna_rybak@sggw.pl

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Żywieniu człowieka i Konsumpcji

Katedra Żywności Funkcjonalnej, Ekologicznej i Towaroznawstwa

Bud 32, I piętro, ul. Nowoursynowska 159 C, 02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

W związku z art. 4 pkt 8a oraz art. 4 pkt 8b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo Zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r poz.907 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielanym zapytaniu ofertowym na zakup:

Kolumny chromatograficznej RT-2560

 o następujących parametrach 100m x 0,25mm x 0,20 µm0m x 0,25mµ

UWAGA.

Poniższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert


 

Warszawa, 09.12.2016

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Przedklinicznych

ul. Ciszewskiego 8 bud. nr 23

02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzieleniu zamówienia na:

 

 Zapytanie ofertowe nr 9/KNP/WMW/2016

 – Mini-Protean Tetra Cell i Mini Trans-Blot

 

Zamówienia udzielono firmie:

BIO-RAD Polska Sp. z o.o.

Ul. Przyokopowa 33

01-208 Warszawa

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Przedklinicznych

ul. Ciszewskiego 8 bud. nr 23

02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2013 r  poz. 907  z późn .  zm.) ogłasza informację o udzieleniu zamówienia na:

 

 Zapytanie ofertowe nr 6/KNP/WMW/2016

 – dostawa krzeseł gabinetowych

 

Zamówienia udzielono firmie:

4PLAN G.Piekarewicz, R. Suski S.C.

Ul. Wysockiego 4 lok.4

15-167 Białystok


Warszawa, 09.12.2016

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Przedklinicznych

ul. Ciszewskiego 8 bud. nr 23

02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzieleniu zamówienia na:

 

 Zapytanie ofertowe nr 9/KNP/WMW/2016

 – Mini-Protean Tetra Cell i Mini Trans-Blot

 

Zamówienia udzielono firmie:

BIO-RAD Polska Sp. z o.o.

Ul. Przyokopowa 33

01-208 Warszawa

Warszawa, 09.12.2016

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Przedklinicznych

ul. Ciszewskiego 8 bud. nr 23

02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2013 r  poz. 907  z późn .  zm.) ogłasza informację o udzieleniu zamówienia na:

 

 Zapytanie ofertowe nr 6/KNP/WMW/2016

 – dostawa krzeseł gabinetowych

 

Zamówienia udzielono firmie:

4PLAN G.Piekarewicz, R. Suski S.C.

Ul. Wysockiego 4 lok.4

15-167 Białystok


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Żywności

Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji

ul. Nowoursynowska 159C bud. nr 32

                                                                                                                                                                                                                           02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
w związku z art. 4d ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielonym zamówieniu  na: dostawę kolumny chromatograficznej ACQUITY UPLC z prekolumną

 

Kolumna chromatograficzna ACQUITY UPLC HSS T3 1.8μm 2.1x100mm wraz z prekolumną o wypełnieniu takim, jak w przypadku kolumny

 

Zamówienia udzielono firmie: Waters Sp. z o.o. ul. Powązkowska 44 c 01-797 Warszawa


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Żywności

Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji

ul. Nowoursynowska 159C bud. nr 32

                                                                                                                                                                                                                           02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
w związku z art. 4d ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielonym zamówieniu  na: dostawę odczynników chemicznych SIGMA-ALDRICH do badań naukowych

 

 

 

L.p.

Przedmiot zamówienia

Kod producenta

Wielkość opakowania

Ilość opakowań

1

2,2′-Azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid) diammonium salt

A1888-2G

2g

1

2

2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl

D9132-1G

1g

1

3

Tris-HCL  PHGOOO2-   

1KT

1KT

1

4

Bovine Serum Albumin

A 2153- 50 G

50g

1

5

Magnesium chloride 

M 2670- 500 G

500g

1

6

Acetylcholinoesterase from electric eel  

C2888 – 1 kU

1 kU

1

7

Butylylcholinoesterase from equine serum

C1057 1 kU

1 kU

1

8

S-butyrylthiocholine chloride

b3128-1G

1 g

1

9

DTNB   5,5-dithiobis-(2-nitrobenzoic acid)

D8130-1G

1 g

1

 

Zamówienia udzielono firmie: HURT-CHEM Duchnice, ul. Boczna 10 , 05-850 Ożarów Mazowiecki


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk Ekonomicznych

ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa

 

 

Na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2015. Nr 2164 ze zm.) oraz Zarządzeniem nr 18/2014 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Regulaminu udzielania zamówień, których wartość netto jest większa niż 3000 złotych, a nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości netto 30000 EURO, ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego (laptop – 3 szt., tablet – 2 szt., urządzenie wielofunkcyjne – 1 szt.) w ramach projektu pt. "W kierunku zrównoważonej uprawy winorośli: Poprawa produktywności upraw winorośli oraz ich tolerancji na stresy abiotyczne i biotyczne dzięki połączeniu odpornych odmian i pożytecznych mikroorganizmów". 

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

Osoba do kontaktu: dr Mariusz Maciejczak     mariusz_maciejczak@sggw.pl


 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk Ekonomicznych

ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa

Na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2015. Nr 2164 ze zm.) oraz Zarządzeniem nr 18/2014 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Regulaminu udzielania zamówień, których wartość netto jest większa niż 3000 złotych, a nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości netto 30000 EURO, ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego (komputer laptop i urządzenie wielofunkcyjne) w ramach projektu pt. "Teoretyczne koncepcje rozwoju "drobnych" gospodarstw rolniczych w Polsce z oceną skutków ekonomicznych, środowiskowych i społecznych". 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

Osoba do kontaktu: mgr Andrzej Hornowski     andrzej_hornowski@sggw.pl

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Nauk o Zwierzętach
Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt,
ul. Ciszewskiego 8 bud. nr 23
02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d ust. 1 pkt 1ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówienia na: zakup jagniąt w masie ciała ok. 20 kg, zakup określonych  pasz niezbędnych do przeprowadzenia tuczu, podzielenie stawki zakupionych jagniąt na 3 grupy doświadczalne, przeprowadzenie tuczu jagniąt do masy ciała 40 kg, przy zastosowaniu różnych dawek pokarmowych

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Zakup jagniąt w masie ciała ok. 20 kg, zakup określonych  pasz niezbędnych do przeprowadzenia tuczu, podzielenie stawki zakupionych jagniąt na 3 grupy doświadczalne, przeprowadzenie tuczu jagniąt do masy ciała 40 kg, przy zastosowaniu różnych dawek pokarmowych

Masa ciała jagniąt przy zakupie 20 kg +/- 1,5 kg,

Dysponowanie bazą do utrzymywania jagniąt zgodnie z dobrostanem zwierząt możliwość ciągłego dostępu do  zakupu pasz do dawek pokarmowych tj: omłoty, śruta owsiana, młóto pobrowarnicze, ziemniaki, sian

Osoba do kontaktu: Marcin Świątek, e-mail: marcin_swiatek@sggw.pl, tel. 225936553


Warszawa, 6 grudnia 2016

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Technologii Drewna

Katedra Technologii i Przedsiębiorczości w P.D.

ul. Nowoursynowska 159/34, 02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt. 8a oraz art. 4 pkt. 8b  ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzielaniu zamówienia na dostawę laptopa.

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Urządzenie przeznaczone jest do wyświetlania prezentacji multimedialnych na Podyplomowych studiach konserwacji drewna i musi być przenośne oraz powinno swobodnie obsługiwać pliki w programie Power Point zawierające skany i zdjęcia o wysokiej rozdzielczości.

Pozostałe cechy urządzenia:

 • procesor : intel Core i7
 • pamięć RAM (MB): 8192
 • dysku (GB): SDD 256 GB
 • karta graficzna: akcelerator z 2 GB pamięci własnej
 • wielkość matrycy : 15" - 15.9"
 • rozdzielczość matrycy : 1920 x 1080
 • system operacyjny: windows 8/10

 


Warszawa dn. 2016-12-06

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:

Dostawa sprzętu komputerowego i drukarek  do badań naukowych

Część 1 -  komputer stacjonarny – 6 szt.

Część 2 -  monitor II Yama Prolite XB2483HSU-B2 24'' – 6 szt.

Część 3 -  drukarka Color Laser Jet Pro MFP M176n – 1 szt.

Część 4 -  laptop Inspiron 7566 ze stacją dokującą

Część 5 -  urządzenie wielofunkcyjne KONICA MINOLTA Bizhub c227 – 1 szt

 

 

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Żywności

Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji

ul. Nowoursynowska 159C bud. nr 32

                                                                                                                                                                                                                           02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d, ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielanym zamówieniu na dostawę odczynników chemicznych firmy Sigma-Aldrich:

 

 

 

L.p.

Przedmiot zamówienia

Kod producenta

Wielkość opakowania

Ilość opakowań

1

2,2′-Azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid) diammonium salt

A1888-2G

2g

1

2

2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl

D9132-1G

1g

1

3

Tris-HCL  PHGOOO2-   

1KT

1KT

1

4

Bovine Serum Albumin

A 2153- 50 G

50g

1

5

Magnesium chloride 

M 2670- 500 G

500g

1

6

Acetylcholinoesterase from electric eel  

C2888 – 1 kU

1 kU

1

7

Butylylcholinoesterase from equine serum

C1057 1 kU

1 kU

1

8

S-butyrylthiocholine chloride

b3128-1G

1 g

1

9

DTNB   5,5-dithiobis-(2-nitrobenzoic acid)

D8130-1G

1 g

1

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.Osoba do kontaktu: mgr Katarzyna Rybak     katarzyna_rybak@sggw.pl

 

Warszawa dn.2016-12-05

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:

Dostawa chłodziarek  do celów badań naukowych:

- Część 1 – chłodziarka LIEBHERR T1710

- Część 2 – chłodziarka( mini lodówka) FM 050.4

 

 

 

 

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

Warszawa dn. 2016-11-28

 

 

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.) ogłasza informację o  udzieleniu zamówienia  na:

Dostawa odczynników chemicznych do badań naukowych

- Część 1 - dostawa odczynników firmy Avantor

- Część 2 – dostawa odczynników firmy BD Biosciences US

- Część 3 - dostawa odczynników firmy Sigma-Aldrich

- Część 4- dostawa odczynników firmy BIOCHEMdevelopment

Warszawa dn. 2016-11-22

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.) ogłasza informację o  udzieleniu zamówienia  na:

Dostawa odczynników chemicznych do badań naukowych

- Część 1 - dostawa odczynników firmy Clontech is a Takara Bio Company

- Część 2 - dostawa odczynników firmy Roche

- Część 3 – dostawa odczynników firmy Thermo-Fisher Scientific

- Część 4 - dostawa odczynników Sigma-Aldrich

Warszawa dn. 2016-11-28

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.) ogłasza informację o  udzieleniu zamówienia  na:

 

 

Dostawa liofilizatora laboratoryjnego Alpha 2-4 LD plus do celów naukowych

 

Warszawa dn. 2016-11-28

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.) ogłasza informację o  udzieleniu zamówienia  na

Zakup licencji na oprogramowanie LabVIEW do celów naukowych

- NI Academic Site License – LabVIEW (5User) # 784213-3505

Warszawa dn. 2016-11-28

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.) ogłasza informację o  udzieleniu zamówienia  na:

Dostawa laptopa do badań naukowych - model ASUS GL752VW-T4053T – 16 GB

 

 

 

 

Warszawa dn. 2016-11-28

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.) ogłasza informację o  udzieleniu zamówienia  na:

Dostawa laptopa do badań naukowych - model  INSPIRION 7566

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.) ogłasza informację o  udzieleniu zamówienia  na:

Dostawa monochromatycznej kamery CCD do celów naukowych wraz z optyką i diodami laserowymi 450 nm


Wydział Nauk o Żywności

Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji

ul. Nowoursynowska 159C bud. nr 32

      02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d, ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielanym zamówieniu na zakup KOLUMNY CHROMATOGRAFICZNEJ:

- Kolumna chromatograficzna ACQUITY UPLC HSS T3 1.8μm 2.1x100mm wraz z prekolumną o wypełnieniu takim, jak w przypadku kolumny.

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.Osoba do kontaktu: mgr Katarzyna Rybak     katarzyna_rybak@sggw.pl


Warszawa, 02.12.2016

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Przedklinicznych

ul. Ciszewskiego 8 bud. nr 23

02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzieleniu zamówienia na:

 

 Zapytanie ofertowe nr 7/KNP/WMW/2016

 – kompaktowy system do dokumentacji żeli

 

Zamówienia udzielono firmie:

BIO-RAD Polska Sp. z o.o.

Ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt 8a oraz art. 4 pkt 8b  ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na zakup Aparat do pionowej elektroforezy białek i kwasów nukleinowych dla czterech żeli i transferu Western Blot przeznaczony do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Aparat do pionowej elektroforezy białek i kwasów nukleinowych dla czterech żeli i transferu Western Blot firmy Bio-Rad ( nr kat. 165-8033SP)

Mini-PROTEAN Tetra Cell, Mini Trans-Blot Module and PowerPac Basic Power Supply - Aparat do pionowej elektroforezy białek i kwasów nukleinowych dla czterech żeli  o wymiarach 8,3× 7,3, w tym:  komora elektroforetyczna, pokrywa z przewodami elektrycznymi, wkład do wylewania żeli,wkład do umieszczania żeli w komorze,płytki szklane z przekładkami o grubości 1,0 mm (5szt.), małe płytki (5 szt.),grzebienie 10 zębowe o grubości 1,0mm (5 szt.)

Mini Trans-Blot Electrophoretic Transfer Module - Aparat do transferu na mokro dla dwóch żeli o wymiarach do 10x7.5 cm, w tym:  moduł do transferu (electrophoresis blotting module),  dwie kasety (gel holder cassette),  gąbki, rdzeń chłodzący

PowerPac Basic – zasilacz podstawowy: moc prądu: 75 W, napięcie prądu: 10-300 V, natężenie prądu: 10-400 mA, wyświetlacz LED, możliwość podłączenia 4 odbiorników jednocześnie.
 

 

 

Zamówienia udzielono firmie: BIO-RAD Polska Sp. zo.o., ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Medycyny Weterynaryjnej,
Katedra Nauk Przedklinicznych

ul. Ciszewskiego 8 , 02-786 Warszawa

 

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza konkurs ofert  nr 9/KNP/WMW/2016:

 

„ZAKUP APARATÓW DO ROZDZIAŁU ELEKTROFORETYCZNEGO BIAŁEK ORAZ ICH TRANSFERU Z ŻELU NA BLOT  DLA  KATEDRY NAUK PRZEDKLINICZNYCH

WYDZIAŁU MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ SGGW W WARSZAWIE”

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

- Mini-Proteon Tetra Cell

- Mini Trans- Blot

 

 

 

Ogłoszenie  nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Medycyny Weterynaryjnej,
Katedra Nauk Przedklinicznych

ul. Ciszewskiego 8 , 02-786 Warszawa

 

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza konkurs ofert  nr 8/KNP/WMW/2016:

 

„ZAKUP ZAMRAŻARKI  DLA  KATEDRY NAUK PRZEDKLINICZNYCH

WYDZIAŁU MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ SGGW W WARSZAWIE”

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

 

Zamrażarka szufladowa -20oC (poj. 309 l brutto, wys. 180 cm.) 1szt.

 

 

 

Ogłoszenie  nie stanowi zaproszenia do składania ofert.


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego W Warszawie
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Doświadczalnictwa i Bioinformatyki
budynek 37,
ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d, ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielanym zamówieniu na zakup Szalek Petriego (opis: Szalki Petriego, polistyrenowe, jednokomorowe, sterylne, niewentylowane, średnica 90 mm), ilość: 6 opakowań/500 szt. w opak.

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego W Warszawie
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Doświadczalnictwa i Bioinformatyki
budynek 37,
ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d, ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielanym zamówieniu na zakup Akcesoriów laboratoryjnych z tworzywa sztucznego, itp.

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Końcówki do pipet automatycznych 100 - 5000 µl Eppendorf; Druciki do ezy bakteriologiczej z oczkiem na jednym końcu, stal- nikiel-chrom.

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego W Warszawie
Wydział Rolnictwa i Biologii
Samodzielny Zakład Biologii Mikroorganizmów
budynek 37,
ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d, ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielanym zamówieniu na zakup odczynników (Polimeraza FastStart™ High Fidelity PCR System 500U (2 x 250 U); EDTA; Bromothymol Blue; K2HPO4; MnSO4 x 7H2O; Na2MoO4 x 2H2O; CoCl2; ZnCl2; LiCl;  SnCl2 x 2H2O; H3BO3; KBr; KI; Cyjanokobalamina; celuloza; ZnSO4; cytrynian żelaza; Sodium hypochlorite 13% active chlorine; Alkohol etylowy bezwodny 99,8%; Odczynnik Ehrlicha; Środek do dezynfekcji powierzchni laboratoryjnych w spray'u z aplikatorem, przeciwbakteryjny, przeciwgrzybiczy i przeciwwirusowy).

 

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego W Warszawie
Wydział Rolnictwa i Biologii
Samodzielny Zakład Biologii Mikroorganizmów
budynek 37,
ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d, ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielanym zamówieniu na zakup zestawu do izolacji DNA z żeli agarozowych (250 izolacji) - EXTRACTME DNA GEL-OUT KIT, ilość: 5 szt.

 

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego W Warszawie
Wydział Rolnictwa i Biologii
Samodzielny Zakład Biologii Mikroorganizmów
budynek 37,
ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d, ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielanym zamówieniu na zakup odczynnika do izolacji DNA z bakterii PrepMan Ultra Sample Preparation Reagent (200 preps), 5 szt.

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego W Warszawie
Wydział Rolnictwa i Biologii
Samodzielny Zakład Biologii Mikroorganizmów
budynek 37,
ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d, ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielanym zamówieniu na zakup Bufor obciążający TriTrack DNA Loading Dye (6X) (5 x 1 ml); Drabinka DNA GeneRuler 100 bp DNA Ladder PLUS, ilość: 1 zestaw; 10mM dNTP Mix, ilość: 2 op.; DreamTaq™ Green DNA Polymerase, wielkość opakowania: 5x500U, ilość: 1 zestaw.

 

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Nauk o Żywności, Katedra Chemii
ul. Nowoursynowska 159 c bud. nr 32
02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
w związku z art. 4d ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielonym zamówieniu  na: dostawę odczynników chemicznych do badań naukowych

 1. Odczynniki firmy Sigma Aldrich
 2. Odczynniki firmy Avantor Performance Materials Poland S.A

 

Zamówienia udzielono firmie: HURT-CHEM Duchnice, ul. Boczna 10 , 05-850 Ożarów Mazowiecki

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Nauk o Żywności, Katedra Chemii
ul. Nowoursynowska 159 c bud. nr 32
02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
w związku z art. 4d ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielonym zamówieniu  na: sprzedaż i dostawę laboratoryjnych wyrobów plastikowych, akcesoriów laboratoryjnych oraz szkła laboratoryjnego

 

Zamówienia udzielono firmie: LABO-MIX, ul. Łąkowa 3/5, 90-562 Łódź

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Żywności, Katedra Chemii

ul. Nowoursynowska 159 c bud. nr 32

02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

w związku z art. 4d ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielonym zamówieniu  na sprzedaż i dostawę :
kolumny kapilarnej do chromatografii gazowej BPX 70 SGE

 

Zamówienia udzielono firmie: MS Spektrum Szkolmowski Spółka Jawna ul. Lubomira 4/4, 04-002 Warszawa

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Żywności, Katedra Chemii

ul. Nowoursynowska 159 c bud. nr 32

02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

w związku z art. 4d ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielanym zamówieniu  na sprzedaż i dostawę :
aparatu do oznaczania olejków eterycznych wg Derynga

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Żywności, Katedra Chemii

ul. Nowoursynowska 159 c bud. nr 32

02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

w związku z art. 4d ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielanym zamówieniu  na sprzedaż i dostawę :
młynka laboratoryjnego typ WŻ-1 ZBPP

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Przedklinicznych

ul. Ciszewskiego 8  bud. nr 23

02-786 Warszawa

 

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzieleniu zamówienia na:

 

„DOSTAWĘ KRZESEŁ GABINETOWYCH DLA  KATEDRY NAUK PRZEDKLINICZNYCH WYDZIAŁU MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ SGGW”–

Zapytanie ofertowe nr 6/KNP/WMW/2016

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

KRZESŁA GABINETOWE  – 12 szt.

 

Ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzielanym zapytaniu ofertowym na  zakup Aparatu do pionowej elektroforezy białek i kwasów nukleinowych dla czterech żeli i transferu Western Blot  przeznaczonego do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Aparat do pionowej elektroforezy białek i kwasów nukleinowych dla czterech żeli i transferu Western Blot firmy Bio-Rad ( nr kat. 165-8033SP)

Mini-PROTEAN Tetra Cell, Mini Trans-Blot Module and PowerPac Basic Power Supply - Aparat do pionowej elektroforezy białek i kwasów nukleinowych dla czterech żeli  o wymiarach 8,3× 7,3, w tym:  komora elektroforetyczna, pokrywa z przewodami elektrycznymi, wkład do wylewania żeli,wkład do umieszczania żeli w komorze,płytki szklane z przekładkami o grubości 1,0 mm (5szt.), małe płytki (5 szt.),grzebienie 10 zębowe o grubości 1,0mm (5 szt.)

Mini Trans-Blot Electrophoretic Transfer Module - Aparat do transferu na mokro dla dwóch żeli o wymiarach do 10x7.5 cm, w tym:  moduł do transferu (electrophoresis blotting module),  dwie kasety (gel holder cassette),  gąbki, rdzeń chłodzący

PowerPac Basic – zasilacz podstawowy: moc prądu: 75 W, napięcie prądu: 10-300 V, natężenie prądu: 10-400 mA, wyświetlacz LED, możliwość podłączenia 4 odbiorników jednocześnie.
24-miesięczna gwarancja, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny posiadający autoryzację producenta na wykonywanie napraw i konserwacji. Serwis zlokalizowany na terenie Polski

Termin realizacji zamówienia 3 tygodnie

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Przedklinicznych

ul. Ciszewskiego 8  bud. nr 23

02-786 Warszawa

 

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzieleniu zamówienia na:

 

„DOSTAWĘ KOMPAKTOWEGO SYSTEMU DO DOKUMENTACJI  ŻELI DLA  KATEDRY NAUK PRZEDKLINICZNYCH WYDZIAŁU MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ SGGW”–

Zapytanie ofertowe nr 7/KNP/WMW/2016

 

KOMPAKTOWY SYSTEM DO DOKUMENTACJI ŻELI – 1 szt.

Kompaktowy system do dokumentacji żeli z oprogramowaniem do analizy jakościowej i ilościowej żeli. Aparat z wymiennymi kartridżami do różnych metod barwienia.

 

 

 

Ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert


Warszawa dn. 2016-11-22

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:

Zakup licencji na oprogramowanie LabVIEW do celów naukowych

- NI Academic Site License – LabVIEW (5User) # 784213-3505

 

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.


Warszawa dn. 2016-11-22

 

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:

Dostawa monochromatycznej kamery CCD do celów naukowych wraz z optyką i diodami laserowymi 450 nm

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.


Warszawa dn. 2016-11- 22

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:

 

Dostawa liofilizatora laboratoryjnego Alpha 2-4 LD plus do celów naukowych

 

 

 

 

 

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Fizjologicznych

ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 24

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art.4d, ust.1., pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielonym zamówieniu na:

 

Zestaw do Western Blot, elektroforezy wraz z wyposażeniem oraz systemem do dokumentacji żeli

 

Zamówienia udzielono firmie:

BIO-RAD Polska Sp. z.o.o.

z siedzibą w Warszawie,

ul. Przyokopowa 33,

01-208 Warszawa

 

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Fizjologicznych

ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 24

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art.4d, ust.1., pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielonym zamówieniu na:

 

Mikroskop odwrócony

 

Zamówienia udzielono firmie:

OPTA-TECH  Sp. Z o.o.

al. Komisji Edukacji Narodowej 36/U211,

02-797 Warszawa 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Nauk o Żywności, Katedra Chemii
ul. Nowoursynowska 159 c bud. nr 32
02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
w związku z art. 4d ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielanym zamówieniu  na: dostawę odczynników chemicznych do badań naukowych

 1. Odczynniki firmy Sigma Aldrich

 

Lp.

Przedmiot zamówienia

czystość

Nr katalogowy

Jednostka masy

Ilość jednostek

1

sodium azide

>99,5 %

S2002-100G

100 g

1

2

alfa-Amylase from porcine pancreas

---

A6255-10MG

10 mg

1

3

alfa-Amylase from Aspergillus oryzae

---

10065-10G

10 g

1

4

Rhodamine B

> 95 %

R6626-100G

100 g

1

5

Methyl pentadecanoate

---

76560-1ML

1 ml

5

6

 • Lipoxidase from Glycine max (soybean)
  Type I-B, lyophilized powder, ≥50,000 units/mg solid (Sigma)

---

L7395-15MU

--

1

7

azocasein

--

A2765-1G

1 g

2

8

stearoyl chloride

90 %, technical

85730-100ML

100 ml

1

9

Oleoyl chloride

>89 %

367850-100ML

100 ml

1

10

palmitoyl chloride

98 %

P78-100ML

100 ml

1

11

oleic acid

technical grade, 90%

364525-1L

1 dm3

1

12

methyl oleate

technical grade 70%

268038-1L

1 dm3

1

13

glyceryl trioleate,

65 %

T7752-100ML

100 ml

1

14

2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl

(DPPH)

---

D9132-1G

1 g

1

15

Kwas galusowy

 

G7384

100 g

1

16

Odczynnik Folina i Ciocalteu

 

F9252

100 ml

1

17

Sorbitol

 

S1876

100 g

1

 

 

 1. Odczynniki firmy Avantor Performance Materials Poland S.A

 

Lp.

Przedmiot zamówienia

czystość

Nr katalogowy

Jednostka masy

Ilość jednostek

1

Eter dietylowy

cz.d.a.

384210114

1 dm3

6

2

Heksan – frakcja z nafty

Cz.

466400426

1 dm3

6

3

Aceton

cz.d.a.

102480111

1 dm3

2

4

Emulsja silikonowa przeciwpieniąca

---

784350593

200 ml

1

5

Aceton

techn.

M00015191

5 dm3

1

6

D (+) glukoza bezwodna

Cz.

459560448

1 kg

1

7

Metanol

Cz.

621990426

1 dm3

1

8

Chloroform

cz.d.a.

234431116

2,5 dm3

1

9

Heksan

cz.d.a.

466310111

2,5 dm3

2

10

Alkohol etylowy

96 % cz.d.a.

396420113

1 dm3

2

11

Eter naftowy 40-60 

cz.d.a.

384690115

1 dm3

2

 

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Nauk o Żywności, Katedra Chemii
ul. Nowoursynowska 159 c bud. nr 32
02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
w związku z art. 4d ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielanym zamówieniu  na: sprzedaż i dostawę laboratoryjnych wyrobów plastikowych, akcesoriów laboratoryjnych oraz szkła laboratoryjnego wymienionego
w tabeli poniżej

Nazwa produktu

Ilość w opakowaniu

Ilość opakowań

kuwety kwarcowe spektrofotometryczne z pokrywką, szerokość10 mm

1 sztuka

6

kuwety szklane spektrofotometryczne z pokrywką, szerokość10 mm

1 sztuka

5

standardowe mieszadełko magnetyczne z teflonu 20 x 8 mm (Bionovo nr katalogowy 6-2003)

1 sztuka

8

TIPSY do pipet typ Eppendorf 50 – 1000 μl dł. 71 mm

2 x 500 szt.

1

Probówki typu Eppendorf 2.00 ml  z bezbarwnego polipropylenu, niesterylne

500 szt.

2

Kapturki aluminiowe do probówek, średnica wewnętrzna 17 mm, przeznaczone do sterylizacji (121oC)

100 szt.

1

TIPSY do pipet HLT 100 – 1000 μl bez filtra, niesterylne

1000 szt.

1

TIPSY do pipet HLT 5 - 50 μl bez filtra, niesterylne

1000 szt.

1

Tipsy do pipet HTL 5 ml, bez filtra, niesterylne

200 szt.

1

Septa gumowa biała; do szlifu NS14
Średnica podstawy: 14,2, średnica na górze zewnętrzna 15,5

Nr katalogowy: ROTH-EC95.1-R

20 szt.

2

 

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Żywności, Katedra Chemii

ul. Nowoursynowska 159 c bud. nr 32

02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

w związku z art. 4d ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielanym zamówieniu  na sprzedaż i dostawę :
kolumny kapilarnej do chromatografii gazowej BPX 70 SGE

 

Średnica [mm]

Długość [m]

Grubość filmu [µm]

Zakres temperatur [°C]

0.25

60

0.25

50 do 250 / 260

 

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Nauk o Żywności, Katedra Chemii
ul. Nowoursynowska 159 c bud. nr 32
02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
w związku z art. 4d ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielonym zamówieniu  na: zakup cząsteczek cDNA oraz starterów do reakcji PCR

Zamówienia udzielono:

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie

ul. Pawińskiego 5 A, 02-106 Warszawa

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Nauk o Żywności, Katedra Chemii
ul. Nowoursynowska 159 c bud. nr 32
02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
w związku z art. 4d ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielonym zamówieniu  na: sprzedaż i dostawę
tuszy i tonerów

Lp.

Symbol drukarki

Symbol tuszu/ tonera

Ilość

1.

HP LaserJet Pro M277DW

201 A (CF401A) turkus

1 szt.

2.

201 A (CF402A) żółty

1 szt.

3.

201 A (CF403A) purpurowy

1 szt.

4.

Laser Jet CP1025 color

CE 313A purpurowy

1 szt.

5.

CE 311A turkus

1 szt.

6.

CE 312 A żółty

1 szt.

7.

HP LaserJet 2550L

Q3962A żółty

1 szt.

8.

Q3961A turkus

1 szt.

9.

Q3960A czarny

1 szt.

10.

HP Office Pro 6830

Komplet tuszy XL
(czarny, żółty, purpurowy, turkus)

1 komplet

11.

Brother DCP 7030

Toner TN 2110

1 szt.

 

 

Zamówienia udzielono firmie:

INKON Edyta Filipkowska
ul. Drzeworytników 17
01-341 Warszawa

 


16.11.2016 r.

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Medycyny Weterynaryjnej,

Katedra Nauk Fizjologicznych,

ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt. 8a oraz art. 4 pkt. 8b  ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzieleniu zamówienia na zakup jałowych filtrów butelkowych 0,22 mikrometra z butelkami 500 mL 20 szt.

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia: Filtr butelkowy 500 ml , 0,22 PES + butelka,

TPP, 99500.

 

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.


16.11.2016 r.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Medycyny Weterynaryjnej,

Katedra Nauk Fizjologicznych,

ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt. 8a oraz art. 4 pkt. 8b  ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzieleniu zamówienia na zakup przeciwciał sztuk 1.

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

 1. Królicze przeciwciała anti-Rap1B (36E1), Rabbit mAb 100 mikroL (2326S) sztuk 1.
 2. Przeciwciała anti-Rap1A/Rap1B, mAb 100 mikroL (4938S) sztuk 1.

 

 

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie  

Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

Katedra Żywności Funkcjonalnej, Ekologicznej i Towaroznawstwa

Zakład Żywności Ekologicznej

ul. Nowoursynowska 159C bud. nr 32

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art.4d, ust.1., pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielanym zamówieniu na:

 

 

Różne produkty lecznicze –

zakup przeciwciał – materiał biologiczny

 

 

Specyfikacja Birch pollen Bet v 1 IgGa DDX0052, 100µg:

Klon: 102H10.05 (mAb2), 110G10.01 (mAb 13), 202B8 (mAb7)

Gatunek : BALB/c mysz

Specyficzność: pyłek brzozy Bet v 1

Krosreaktywność: Bet v 1 homologiczne alergeny roślin

Immunogen: ziarnka pyłku brzozy białej

Oczyszczanie: chromatografia jonowymienna QMA Hyper-D

Formulacja/ilość : oczyszczone 100 µg w 200 µl Tris-NaCl pH 8

 

 

Jednocześnie informujemy, że ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


Warszawa dn. 2016-05-04

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:

Dostawa pipet i akcesoriów laboratoryjnych do badań naukowych

 

- Część 1. - Zakup pipet firmy CAPP

- Część 2. - Zakup pipet i końcówek dedykowanych do pipet Eppendorf

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

            


Warszawa dn. 2016-11-15

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:

Dostawa wirówko-worteksu i  worteksu do celów badań naukowych

- Część 1 - dostawa wirówko-worteksu CVP-2 firmy BIOSAN

- Część 2 - dostawa worteksu V-1 Plus

 Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


Warszawa dn. 2016-11-10

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.) ogłasza informację o  udzieleniu zamówienia  na:

Dostawa laptopów/komputerów do badań naukowych

- część 1 - dostawa laptopa Inspiron 7559

- część 2 - dostawa laptopa ASUS G752VT-T7008T

Zamówienia nie udzielono ponieważ nie wpłynęła żadna ofertaWarszawa dn. 2016-11-10

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:

Dostawa laptopa do badań naukowych - model Inspiron 7566

 

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Nauk o Zwierzętach
Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt,
ul. Ciszewskiego 8 bud. nr 23
02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d ust. 1 pkt 1ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówienia na zakup jagniąt w masie ciała ok. 20 kg, zakup pasz niezbędnych do przeprowadzenia tuczu, przeprowadzenie tuczu jagniąt do masy ciała 40 kg..

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Zakup jagniąt w masie ciała ok. 20 kg, zakup pasz niezbędnych do przeprowadzenia tuczu, przeprowadzenie tuczu jagniąt do masy ciała 40 kg

Masa ciała jagniąt przy zakupie 20 kg +/- 1,5 kg, pasze dostosowane do norm żywienia tuczonych jagniąt

Osoba do kontaktu: Marcin Świątek, e-mail: marcin_swiatek@sggw.pl, tel. 225936553


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Fizjologicznych

ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 24

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d, ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielanym zamówieniu na:

 

Zestaw do Western Blot, elektroforezy wraz z wyposażeniem oraz systemem do dokumentacji żeli

Jednocześnie informujemy, że ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.


Warszawa dn. 2016-11-08

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego W Warszawie
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Doświadczalnictwa i Bioinformatyki
budynek 37,
ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d, ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielanym zamówieniu na zakup DreamTaq DNA Polymerase (5 U/µL), 5x500u.

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego W Warszawie
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Doświadczalnictwa i Bioinformatyki
budynek 37,
ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d, ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielanym zamówieniu na zakup Amersham Hybond PVDF Blotting Membrane, 0,45 μm.

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:

Dostawa odczynników chemicznych do badań naukowych

Dostawa odczynników chemicznych do badań naukowych

- Część 1 - dostawa odczynników firmy Avantor

- Część 2 – dostawa odczynników firmy BD Biosciences US

- Część 3 - dostawa odczynników firmy Sigma-Aldrich

- Część 4- dostawa odczynników firmy BIOCHEMdevelopment

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Nauk o Żywności, Katedra Chemii
ul. Nowoursynowska 159 c bud. nr 32, 02-776 Warszawa

na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku 

z art.4d, ust.1., pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielanych zamówieniach na zakupy:

 
1)    Zakup tuszy i tonerów do drukarek

Lp.

Symbol drukarki

Symbol tuszu/ tonera

Ilość

1.

HP LaserJet Pro M277DW

201 A (CF401A) turkus

1 szt.

2.

201 A (CF402A) żółty

1 szt.

3.

201 A (CF403A) purpurowy

1 szt.

4.

Laser Jet CP1025 color

CE 313A purpurowy

1 szt.

5.

CE 311A turkus

1 szt.

6.

CE 312 A żółty

1 szt.

7.

HP LaserJet 2550L

Q3962A żółty

1 szt.

8.

Q3961A turkus

1 szt.

9.

Q3960A czarny

1 szt.

10.

HP Office Pro 6830

Komplet tuszy XL (czarny, żółty, purpurowy, turkus)

1 komplet

11.

Brother DCP 7030

Toner TN 2110

1 szt.

 

 
2)    Zakup cząsteczek cDNA oraz starterów do reakcji PCR

Powyższe ogłoszenia nie stanowią zaproszenia do składania ofert.


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzielanym zapytaniu ofertowym na  zakup odczynników firmy Thermo Fisher Scientific

 przeznaczonych do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

-Gateway LR Clonase® II Enzyme (Onesite) nr kat. 11791-020 – 1x20 reakcji

- X-Gluc – nr kat. R0852 – 1x 0,5g

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzielanym zapytaniu ofertowym na  zakup odczynników z firmy EURx

 przeznaczonychdo badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Bufor LG E0312-02 – 1op. 100preps

Kit do izolacji RNA GeneMATRIX UNIWERSAL RNA Purification Kit E3598-02 – 2 op. 100 preps

GeneMATRIX Plasmid Miniprep DNA Purfication Kit E3500-02 – 1 op. 150 preps

 

 

 

 

 

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt 8a oraz art. 4 pkt 8b  ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na zakup Systemu do dokumentacji żeli i blotów 170-8195 firmy BIO-RAD przeznaczonego do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

 

System do dokumentacji żeli i blotów 170-8195 firmy BIO-RAD

Musi umożliwiać wizualizację, zapis i analizę próbek znakowanych fluorescencyjnie i kolorymetrycznie, musi posiadać zintegrowaną mini-ciemnię optyczna z wbudowanym transiluminatorem UV i oświetleniem światłem białym, transiluminator musi być wysuwany z urządzenia do załadowania żelu, detekcja musi być dokonywana za pomocą kamery z przetwornikiem CCD, rozdzielczość kamery musi wynosić minimum 1392x1040 pikseli, rozmiary piksela w kamerze CCD powinny wynosić 4.65x4.65 mm, zakres dynamiczny sygnału kamery musi być min. 12 bit (4 096 poziomów szarości), możliwość opcjonalnej rozbudowy systemu o kamerę z chłodzeniem układu CCD do minimum -30 ˚C, kalibracja ostrości zapewniająca ostry obraz przy każdym ustawieniu powiększenia (zoomie), programowalne przez użytkownika tryby utomatycznej akwizycji obrazów z optymalizacją na intensywne lub na słabe prążki, urządzenie musi pozwalać na umieszczenie próbki o wymiarach min. 28x36 cm, sterowanie kamerą pod kątem jej wszystkich parametrów musi być dostępne całkowicie z poziomu oprogramowania, sterowanie ustawieniami dla parametrów ostrości, ustawienia przesłony oraz parametru zoom musi być również dostępne z panelu sterującego zintegrowanego z ciemnią, urządzenie musi posiadać trzypozycyjny zmieniacz filtrów, urządzenie musi być wyposażone w filtr do pracy z próbkami znaczonymi bromkiem etydyny, opcjonalnie, w ofercie producenta, muszą być dostępne filtry do pracy z próbkami znaczonymi SybrGreen, Sypro  Ruby, Sypro Orange, Cy3, rodaminą, SybrSafe, urządzenie musi być wyposażone w system korekcji niedoskonałości układu optycznego i nierównomiernego oświetlenia, urządzenie musi posiadać transiluminator o wymiarach obszaru podświetlania min. 19x26 cm i długości fali światła 302 nm, opcjonalnie transiluminator musi mieć w ofercie możliwość zainstalowania lamp UV o długości 254 nm UV-C oraz 365 nm UV-A, transiluminator musi posiadać dwustopniową regulację intensywności światła, transiluminator UV musi być niezależnie wysuwany z urządzenia w celu załadowania żelu bez konieczności otwierania drzwi komory, urządzenie musi być wyposażone w osłonę, montowaną na szufladę transiluminatora, pozwalającą na preparatywne wycinanie prążków z żeli oraz ekran konwersji światła UV do światła białego, urządzenie musi posiadać opcjonalnie, w ofercie producenta, szablony umożliwiające szybkie i wygodne pozycjonowanie blotów i żeli, urządzenie musi mieć możliwość zainstalowania, opcjonalnej i dostępnej w ofercie producenta płytki konwertora światła UV o min. powierzchni 29 x 33 cm, umożliwiającą pracę z podświetlaniem światłem niebieskim. Ma ona również zabezpieczać analizowane próby przed szkodliwym działaniem światła UV, płytka konwertora światła UV do światła niebieskiego musi być zoptymalizowana do pracy z kwasami nukleinowymi i białkami znakowanymi m.in.: SYBR Safe, SYBR Gold, SYBR Green I i II, SYPRO Ruby, SYPRO Orange, czy Coomassie Fluor, Orange, płytka konwertora światła UV do światła niebieskiego musi być wyposażona w przywierające krawędzie zabezpieczające przed jej przesuwaniem podczas pracy i zamykanie szuflady transiluminatora, urządzenie musi posiadać opcjonalnie, w ofercie producenta, matryce pozwalające na szybkie umieszczenie w centralnym punkcie transiluminatora żeli o wymiarach: 7 x 7, 15 x 7, 7 x 10 oraz 15 x 10 cm, sterowanie urządzeniem z komputera PC poprzez port USB 2.0, akwizycja obrazu do komputera PC poprzez port USB 2.0, do sterowania urządzeniami, akwizycji i obróbki danych musi być jeden program,       oprogramowanie musi pracować w systemie Windows 7 i 8, oprogramowanie musi umożliwiać zapis zaprogramowanych ustawień kamery oraz ustawień obróbki obrazu w metody pomiarowe,

metody pomiarowe muszą umożliwiać automatyczne wykonywanie zdjęć, ich obróbkę oraz raportowanie wyników, oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie krzywych kalibracyjnych i analizę ilościową, musi być dostępna nielimitowana ilość licencji programu do obróbki i wydruku obrazów, oprogramowanie musi umożliwiać obróbkę obrazu (obracanie o dowolny kąt, negatyw, regulacja jasności i kontrastu pod kątem wybranego fragmentu lub całego żelu), oprogramowanie musi umożliwiać automatyczne rozpoznawanie ścieżek i prążków, oprogramowania musi umożliwiać zapisanie wszystkich etapów, w tym: zbierania obrazu, wyników oraz raportu w formie jednego wspólnego pliku, musi umożliwiać wyznaczanie mas cząsteczkowych, samouczek dostępny z menu program, oprogramowanie powinno posiadać funkcję Normalizacji wykorzystującą technologię StainFree dedykowaną dla białek „House keeping proteins” oraz dla „Białek całkowitych”. Funkcje do analizy obrazu z wykorzystaniem technologii StainFree muszą być dostępne z poziomu oprogramowania, 24-miesięczna gwarancja, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny posiadający autoryzację producenta na wykonywanie napraw i konserwacji. Serwis zlokalizowany na terenie Polski, urządzenie zastępcze na czas naprawy powyżej 5 dni roboczych w okresie gwarancji.

 

Zamówienia udzielono firmie: BIO-RAD Polska Sp. zo.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt 8a oraz art. 4 pkt 8b  ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na zakup Aparatu do pomiaru RT-PCR  185-5201  firmy Bio-Rad przeznaczonych do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

 

Aparat do pomiaru RT-PCR  185-5201  firmy Bio-Rad

 Blok grzejno-chłodzący z układami Peltier’a, klok grzejny o pojemności 96 próbek umożliwiający prowadzenie reakcji w standardowych niskoprofilowych mikropłytkach lub paskach probówek, budowa modułowa, zakres temperatury bloku 0 - 100°C, dokładność ustalenia temperatury ±0,2 °C w temp. 90 °C,  równomierność rozkładu temperatury na płycie ±0,4 °C osiągane w czasie 10 sek. dla temp. 90 °C, zakres wielkości próbki: 1 – 50 µl, maksymalna szybkość zmian temperatury co najmniej 5 °C/s,  posiada gradient termiczny umożliwiający jednoczesną optymalizację warunków reakcji dla 8 reagentów, maksymalna rozpiętość programowalnego zakresu gradientu termicznego co najmniej 24 °C. minimalna 1°C, zakres temp. ustawienia gradientu 30 – 100 °C, pokrywa z grzaniem do 105 °C,  metoda pomiarowa: fluorescencja, źródło światła: diody LED, multipleks 2 kanałowy – możliwość oznaczania jednocześnie do 2 genów w jednej próbce, dodatkowy kanał dostosowany do techniki FRET (wzbudzenie FAM, detekcja HEX), każdy kanał pomiarowy jest wyposażony w indywidualną diodę LED o długości światła optymalnej do barwników przypisanych do niego, urządzenie wyposażone w komplet filtrów światła wzbudzającego i emitowanego zainstalowanych dla każdego z kanałów, współpraca ze wszystkim sondami w zakresie długości fali wzbudzenia/emisji: 450-580 nm oraz barwnikami SybrGreen oraz Evareen, kilka trybów rejestracji danych w tym opcja szybkiego pomiaru dla pojedynczego kanału, możliwość programowania płytki doświadczalnej przed, w trakcie lub po zakończeniu pomiaru, obsługa urządzenia z komputera poprzez port USB 2.0, oprogramowanie zapewniające akwizycję i obróbkę wyników z możliwością instalacji na wielu komputerach, tworzenie krzywej kalibracyjnej umożliwiającej oznaczania ilościowe, analiza krzywej topnienia, analiza względnego stężenia DNA „gene expression” poprzez pomiar DCT lub DDCT z wieloma genami referencyjnymi, możliwość jednoczesnej analizy ekspresji genów dla próbek pochodzących z różnych pomiarów,  analiza z zaprogramowanym punktem końcowym pomiaru „end-point”, analiza alleli (dyskryminacja alleli), możliwość eksportu zapisanych wyników analiz do innych aplikacji (Microsoft Excel, Word, PowerPoint), możliwość rozbudowy o oprogramowanie do pomiaru krzywej topnienia wysokiej rozdzielczości, tzw. HRM, stacja robocza w formie laptopa- 1 sztuka do sterowania zbierania oraz analizy wyników w zestawie, 24-miesięczna gwarancja, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny posiadający autoryzację producenta na wykonywanie napraw i konserwacji., serwis zlokalizowany na terenie Polski, urządzenie zastępcze na czas naprawy powyżej 5 dni roboczych w okresie gwarancji.

 

Zamówienia udzielono firmie:  BIO-RAD Polska Sp. zo.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa

 

 

 

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Nauk o Zwierzętach
Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt,
ul. Ciszewskiego 8 bud. nr 23
02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d ust. 1 pkt 1ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówienia na zakup jagniąt w masie ciała ok. 20 kg, zakup pasz niezbędnych do przeprowadzenia tuczu, przeprowadzenie tuczu jagniąt do masy ciała 40 kg..

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Zakup jagniąt w masie ciała ok. 20 kg, zakup pasz niezbędnych do przeprowadzenia tuczu, przeprowadzenie tuczu jagniąt do masy ciała 40 kg

Masa ciała jagniąt przy zakupie 20 kg +/- 1,5 kg, pasze dostosowane do norm żywienia tuczonych jagniąt

Osoba do kontaktu: Marcin Świątek, e-mail: marcin_swiatek@sggw.pl, tel. 225936553


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Nauk o Żywności, Katedra Chemii
ul. Nowoursynowska 159 c bud. nr 32, 02-776 Warszawa

na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku 

z art.4d, ust.1., pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielonym zamówieniu na zakup:

olejowej pompy próżniowej PK 2 DC ILMVAC

wraz z filtrem wylotowym OME 10/16 do pomp PK 2 DC oraz próżniowym zaworem kulowym pełniącym funkcję zaworu zwrotnego.

 

Zamówienia udzielono firmie:

„DONSERV”

 ul. Michała Spisaka 31

02-495 Warszawa


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk o Żywności
Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii i Oceny Żywności
ul. Nowoursynowska 159c bud. nr 32
02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego
w Warszawie  w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2013 r.  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza konkurs ofert na:

 

 

Dostawa folii uszczelniającej

Lp.

Przedmiot zamówienia

Jednostka miary

Ilość Jednostek miary

1

Folia uszczelniająca, Parafilm®M dł. 75 m,
szer. 100 mm

szt.

2

2

Folia uszczelniająca, Parafilm®M dł. 38 m,
szer. 100 mm

szt.

1

 

 

 

Termin składania ofert do: 07.11.2016 r. do godz. 10.00

 

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.


Warszawa dn. 2016-10-26

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:

usługę wytworzenia półautomatycznego robota samojezdnego wyposażonego w głowice skanującą do precyzyjnej fenomiki do badań naukowych .

 

 

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.


Warszawa, 25 października 2016

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Technologii Drewna

Katedra Technologii i Przedsiębiorczości w Przemyśle Drzewnym

ul. Nowoursynowska 159/34, 02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust. 1 pkt. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) oraz zarządzenia Rektora SGGW Nr 19 z dnia 16 kwietnia 2014 ogłasza informację o udzieleniu zamówienia na Dostawę i zakup przyrządów pomiarowych oraz przyrządu do pomiaru oddziaływań narzędzie-drewno:

 

Zamówienia udzielono firmie ZEPWN J. Czerwiński i Wspólnicy sp. j., 05-270 Marki,
ul. Kołłątaja 8

 

 

 

 

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego W Warszawie
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Doświadczalnictwa i Bioinformatyki
budynek 37,
ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d, ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielanym zamówieniu na zakup cOmplete Mini EDTA-free, wielkość opakowania: 1 opak/25 tablets.

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego W Warszawie
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Doświadczalnictwa i Bioinformatyki
budynek 37,
ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d, ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielanym zamówieniu na zakup enzymów restrykcyjnych PvuII, PvuI, SmaI, SalI, SacI, XhoI, NdeI, KpnI, HindIII, SphI, ClaI.

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego W Warszawie
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Doświadczalnictwa i Bioinformatyki
budynek 37,
ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d, ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielanym zamówieniu na zakup Calcium ionophore II, ETH129, 50 mg.

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego W Warszawie
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Doświadczalnictwa i Bioinformatyki
budynek 37,
ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d, ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielanym zamówieniu na zakup WATER, sterile, nuclease free, 500ml.

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

Katedra Żywności Funkcjonalnej, Ekologicznej i Towaroznawstwa

Zakład Żywności Ekologicznej

ul. Nowoursynowska 159C bud. nr 32

02-776 Warszawa

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art.4d, ust.1., pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielonym zamówieniu na:

 

podstawowe chemikalia nieorganiczne i organiczne –

 

zakup odczynników chemicznych do realizacji  badań –
Test ELISA Gluten G12 (48 studzienek)

Zamówienia udzielno firmie:

FOODALLERGENS LAB POLSKA SP. Z O.O.

Ul. Bonifraterska 17

00-203 Warszawa

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzielanym zapytaniu ofertowym na  zakup Systemu do dokumentacji żeli i blotów 170-8195 firmy BIO-RAD

 przeznaczonego do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

 

System do dokumentacji żeli i blotów 170-8195 firmy BIO-RAD

Musi umożliwiać wizualizację, zapis i analizę próbek znakowanych fluorescencyjnie i kolorymetrycznie, musi posiadać zintegrowaną mini-ciemnię optyczna z wbudowanym transiluminatorem UV i oświetleniem światłem białym, transiluminator musi być wysuwany z urządzenia do załadowania żelu, detekcja musi być dokonywana za pomocą kamery z przetwornikiem CCD, rozdzielczość kamery musi wynosić minimum 1392x1040 pikseli, rozmiary piksela w kamerze CCD powinny wynosić 4.65x4.65 mm, zakres dynamiczny sygnału kamery musi być min. 12 bit (4 096 poziomów szarości), możliwość opcjonalnej rozbudowy systemu o kamerę z chłodzeniem układu CCD do minimum -30 ˚C, kalibracja ostrości zapewniająca ostry obraz przy każdym ustawieniu powiększenia (zoomie), programowalne przez użytkownika tryby utomatycznej akwizycji obrazów z optymalizacją na intensywne lub na słabe prążki, urządzenie musi pozwalać na umieszczenie próbki o wymiarach min. 28x36 cm, sterowanie kamerą pod kątem jej wszystkich parametrów musi być dostępne całkowicie z poziomu oprogramowania, sterowanie ustawieniami dla parametrów ostrości, ustawienia przesłony oraz parametru zoom musi być również dostępne z panelu sterującego zintegrowanego z ciemnią, urządzenie musi posiadać trzypozycyjny zmieniacz filtrów, urządzenie musi być wyposażone w filtr do pracy z próbkami znaczonymi bromkiem etydyny, opcjonalnie, w ofercie producenta, muszą być dostępne filtry do pracy z próbkami znaczonymi SybrGreen, Sypro  Ruby, Sypro Orange, Cy3, rodaminą, SybrSafe, urządzenie musi być wyposażone w system korekcji niedoskonałości układu optycznego i nierównomiernego oświetlenia, urządzenie musi posiadać transiluminator o wymiarach obszaru podświetlania min. 19x26 cm i długości fali światła 302 nm, opcjonalnie transiluminator musi mieć w ofercie możliwość zainstalowania lamp UV o długości 254 nm UV-C oraz 365 nm UV-A, transiluminator musi posiadać dwustopniową regulację intensywności światła, transiluminator UV musi być niezależnie wysuwany z urządzenia w celu załadowania żelu bez konieczności otwierania drzwi komory, urządzenie musi być wyposażone w osłonę, montowaną na szufladę transiluminatora, pozwalającą na preparatywne wycinanie prążków z żeli oraz ekran konwersji światła UV do światła białego, urządzenie musi posiadać opcjonalnie, w ofercie producenta, szablony umożliwiające szybkie i wygodne pozycjonowanie blotów i żeli, urządzenie musi mieć możliwość zainstalowania, opcjonalnej i dostępnej w ofercie producenta płytki konwertora światła UV o min. powierzchni 29 x 33 cm, umożliwiającą pracę z podświetlaniem światłem niebieskim. Ma ona również zabezpieczać analizowane próby przed szkodliwym działaniem światła UV, płytka konwertora światła UV do światła niebieskiego musi być zoptymalizowana do pracy z kwasami nukleinowymi i białkami znakowanymi m.in.: SYBR Safe, SYBR Gold, SYBR Green I i II, SYPRO Ruby, SYPRO Orange, czy Coomassie Fluor, Orange, płytka konwertora światła UV do światła niebieskiego musi być wyposażona w przywierające krawędzie zabezpieczające przed jej przesuwaniem podczas pracy i zamykanie szuflady transiluminatora, urządzenie musi posiadać opcjonalnie, w ofercie producenta, matryce pozwalające na szybkie umieszczenie w centralnym punkcie transiluminatora żeli o wymiarach: 7 x 7, 15 x 7, 7 x 10 oraz 15 x 10 cm, sterowanie urządzeniem z komputera PC poprzez port USB 2.0, akwizycja obrazu do komputera PC poprzez port USB 2.0, do sterowania urządzeniami, akwizycji i obróbki danych musi być jeden program,       oprogramowanie musi pracować w systemie Windows 7 i 8, oprogramowanie musi umożliwiać zapis zaprogramowanych ustawień kamery oraz ustawień obróbki obrazu w metody pomiarowe,

metody pomiarowe muszą umożliwiać automatyczne wykonywanie zdjęć, ich obróbkę oraz raportowanie wyników, oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie krzywych kalibracyjnych i analizę ilościową, musi być dostępna nielimitowana ilość licencji programu do obróbki i wydruku obrazów, oprogramowanie musi umożliwiać obróbkę obrazu (obracanie o dowolny kąt, negatyw, regulacja jasności i kontrastu pod kątem wybranego fragmentu lub całego żelu), oprogramowanie musi umożliwiać automatyczne rozpoznawanie ścieżek i prążków, oprogramowania musi umożliwiać zapisanie wszystkich etapów, w tym: zbierania obrazu, wyników oraz raportu w formie jednego wspólnego pliku, musi umożliwiać wyznaczanie mas cząsteczkowych, samouczek dostępny z menu program, oprogramowanie powinno posiadać funkcję Normalizacji wykorzystującą technologię StainFree dedykowaną dla białek „House keeping proteins” oraz dla „Białek całkowitych”. Funkcje do analizy obrazu z wykorzystaniem technologii StainFree muszą być dostępne z poziomu oprogramowania, 24-miesięczna gwarancja, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny posiadający autoryzację producenta na wykonywanie napraw i konserwacji. Serwis zlokalizowany na terenie Polski, urządzenie zastępcze na czas naprawy powyżej 5 dni roboczych w okresie gwarancji.

 

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzielanym zapytaniu ofertowym na  zakup Aparatu do pomiaru RT-PCR  185-5201  firmy Bio-Rad

 przeznaczonego do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

 

Aparat do pomiaru RT-PCR  185-5201  firmy Bio-Rad

 Blok grzejno-chłodzący z układami Peltier’a, klok grzejny o pojemności 96 próbek umożliwiający prowadzenie reakcji w standardowych niskoprofilowych mikropłytkach lub paskach probówek, budowa modułowa, zakres temperatury bloku 0 - 100°C, dokładność ustalenia temperatury ±0,2 °C w temp. 90 °C,  równomierność rozkładu temperatury na płycie ±0,4 °C osiągane w czasie 10 sek. dla temp. 90 °C, zakres wielkości próbki: 1 – 50 µl, maksymalna szybkość zmian temperatury co najmniej 5 °C/s,  posiada gradient termiczny umożliwiający jednoczesną optymalizację warunków reakcji dla 8 reagentów, maksymalna rozpiętość programowalnego zakresu gradientu termicznego co najmniej 24 °C. minimalna 1°C, zakres temp. ustawienia gradientu 30 – 100 °C, pokrywa z grzaniem do 105 °C,  metoda pomiarowa: fluorescencja, źródło światła: diody LED, multipleks 2 kanałowy – możliwość oznaczania jednocześnie do 2 genów w jednej próbce, dodatkowy kanał dostosowany do techniki FRET (wzbudzenie FAM, detekcja HEX), każdy kanał pomiarowy jest wyposażony w indywidualną diodę LED o długości światła optymalnej do barwników przypisanych do niego, urządzenie wyposażone w komplet filtrów światła wzbudzającego i emitowanego zainstalowanych dla każdego z kanałów, współpraca ze wszystkim sondami w zakresie długości fali wzbudzenia/emisji: 450-580 nm oraz barwnikami SybrGreen oraz Evareen, kilka trybów rejestracji danych w tym opcja szybkiego pomiaru dla pojedynczego kanału, możliwość programowania płytki doświadczalnej przed, w trakcie lub po zakończeniu pomiaru, obsługa urządzenia z komputera poprzez port USB 2.0, oprogramowanie zapewniające akwizycję i obróbkę wyników z możliwością instalacji na wielu komputerach, tworzenie krzywej kalibracyjnej umożliwiającej oznaczania ilościowe, analiza krzywej topnienia, analiza względnego stężenia DNA „gene expression” poprzez pomiar DCT lub DDCT z wieloma genami referencyjnymi, możliwość jednoczesnej analizy ekspresji genów dla próbek pochodzących z różnych pomiarów,  analiza z zaprogramowanym punktem końcowym pomiaru „end-point”, analiza alleli (dyskryminacja alleli), możliwość eksportu zapisanych wyników analiz do innych aplikacji (Microsoft Excel, Word, PowerPoint), możliwość rozbudowy o oprogramowanie do pomiaru krzywej topnienia wysokiej rozdzielczości, tzw. HRM, stacja robocza w formie laptopa- 1 sztuka do sterowania zbierania oraz analizy wyników w zestawie, 24-miesięczna gwarancja, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny posiadający autoryzację producenta na wykonywanie napraw i konserwacji., serwis zlokalizowany na terenie Polski, urządzenie zastępcze na czas naprawy powyżej 5 dni roboczych w okresie gwarancji.

 

 

 

 

 

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Nauk o Żywności, Katedra Chemii
ul. Nowoursynowska 159 c bud. nr 32, 02-776 Warszawa

na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku 

z art.4d, ust.1., pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielanym zamówieniu na zakup:

 

olejowej pompy próżniowej PK 2 DC ILMVAC

wraz z filtrem wylotowym OME 10/16 do pomp PK 2 DC oraz próżniowym zaworem kulowym pełniącym funkcję zaworu zwrotnego.

Parametry techniczne pompy:

Model

PK 2 DC

Wydajność m3/h (l/min)

1,8 (30)

Próżnia końcowa mbar

2 x 10-2

Poziom hałasu dB (A)

48

Moc silnika W

120

Ilość oleju ml

250

Wymiary mm (dł./ szer./ wys.)

330/165/170

Waga kg

8,0

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 

 


Warszawa, 20 października 2016

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Technologii Drewna

Katedra Technologii i Przedsiębiorczości w Przemyśle Drzewnym

ul. Nowoursynowska 159/34, 02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt 8a oraz art. 4 pkt 8a  ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) oraz zarządzenia Rektora SGGW Nr 19 z dnia 16 kwietnia 2014 ogłasza informację o udzieleniu zamówienia na Dostawę i zakup fabrycznie nowego programu komputerowego do analizy dendrochronologicznej, uchwytu na próbkę oraz pozycjonera próbki (rdzenia):

 

Zamówienia udzielono firmie Geomor- Technik Sp. z o.o., 71-220 Szczecin, ul. Modra 30

 

 

 

 

 


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Medycyny Weterynaryjnej Katedra Nauk Fizjologicznych

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 d 1, 1) ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

USTAWĄ z dnia 22 czerwca 2016 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:           

Mikroskop odwrócony z systemem do fotografii

Zamówienia udzielono firmie :

Olympus Polska Sp. Z o.o.

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk o Żywności
Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji
ul. Nowoursynowska 159C bud. nr 32
02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza konkurs ofert na: 

Usługi związane z przygotowanie informacji o projekcie z wykorzystaniem technologii informatycznych – strona projektu

 


W wyniku konkursu wyłoniono najkorzystniejszą ofertę firmy:

 

GRAPE PROJECT PATRYK GRABSKI Dantego 3/46; 01-914 Warszawa

     


          

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie  

Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

Katedra Żywności Funkcjonalnej, Ekologicznej i Towaroznawstwa

Zakład Żywności Ekologicznej

ul. Nowoursynowska 159C bud. nr 32

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art.4d, ust.1., pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielanym zamówieniu na:

 podstawowe chemikalia nieorganiczne i organiczne – zakup odczynników chemicznych do realizacji  badań –

Test ELISA Gluten G12 (48 studzienek)

 

Jednocześnie informujemy, że ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

               

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk o Żywności
Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji
ul. Nowoursynowska 159C bud. nr 32
02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza konkurs ofert na: Na dostawę
odczynników chemicznych

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

 

 

 

L.p.

Przedmiot zamówienia

Wielkość opakowania

Ilość opakowań

1

Octan sodu 3 hydrat czda

1 kg

1

2

Piasek morski oczyszczony kwasem i wyprażony CZDA

5 kg

1

3

Potasu octan bezwodny CZDA

1 kg

3

4

Kappa Karagen (SIGMA 22048-100G)

100 g

1

5

HYDRANAL wzorzec wody 10.0 (10mg/g) do wolumetrycznego miareczkowania KF

80 ml

1

 


W wyniku konkursu wyłoniono najkorzystniejszą ofertę firmy:

 

Alfachem  ul. Unii Lubelskiej 3 61-249 Poznań


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk o Żywności
Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji
ul. Nowoursynowska 159C bud. nr 32
02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza konkurs ofert na: Na dostawę
  noży Fiskars

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

 

 

 

Lp

Nazwa urządzenia

Ilość sztuk

1

Długi nóż do chleba z ząbkowanym ostrzem przeznaczony do krojenia różnych rodzajów pieczywa. Waga 110 g, długość ostrza 23 cm, Stal nierdzewna o twardości HRC 53, rękojeść Softgrip®

6

2

Nóż szefa kuchni. Tradycyjny nóż kuchenny, z szerokim ostrzem przy rękojeści. Przeznaczony do siekania warzyw i krojenia mięsa. Waga 103 g, długość ostrza 20 cm, Stal nierdzewna o twardości HRC 53, rękojeść Softgrip®

6

3

Nóż do siekania, typ azjatycki - doskonały do siekania warzyw. Waga 107 g, długość ostrza 17 cm, Stal nierdzewna o twardości HRC 53, rękojeść Softgrip®

6

4

Nóż do obierania i krojenia warzyw oraz owoców. Doskonały także do siekania drobnych warzyw i ziół. Waga 40 g, długość ostrza 11 cm, Stal nierdzewna o twardości HRC 53, rękojeść Softgrip®

6

5

Nóż do pomidorów z ząbkowanym ostrzem idealny do krojenia pomidorów oraz warzyw i owoców o śliskiej skórce. Waga 44 g, długość ostrza 12 cm, Stal nierdzewna o twardości HRC 53, rękojeść Softgrip®

6

6

Nóż szefa kuchni mały 1001391 - przeznaczony do siekania i krojenia. Waga 54 g, długość ostrza 12 cm, Stal nierdzewna o twardości HRC 53, rękojeść Softgrip®    

6

7

Nóż do skrobania i krojenia warzyw i owoców 1001386 Waga 38 g, długość ostrza 7 cm, Stal nierdzewna o twardości HRC 53, rękojeść Softgrip®

6

8

blok z naturalnego drewna w kolorze jasnego drewna na gumowej podstawie z dodatkowym magnesem. Blok pozwala bezpiecznie przechowywać noże - dodatkowe wycięcia ułatwiają wyciąganie i wkładanie noży.

6

 


W wyniku konkursu wyłoniono najkorzystniejszą ofertę firmy:

PHU VENDA Marcin Mazurek ul. Wrońska 4 20-327 Lublin


4.10.2016 r.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Medycyny Weterynaryjnej,

Katedra Nauk Fizjologicznych,

ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt. 8a oraz art. 4 pkt. 8b  ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzieleniu zamówienia na zakup przeciwciał sztuk 1.

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

 1. Królicze przeciwciała anti- Phospho-Stat5 (Tyr694) (D47E7) Rabbit mAb 100 mikroL sztuk 1.

 

 

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

                                                                         


   19.09.2016

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Medycyny Weterynaryjnej,

Katedra Nauk Fizjologicznych,

ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt. 8a oraz art. 4 pkt. 8b  ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzieleniu zamówienia na naprawę inkubatora CO2 model MCO firmy Sanyo sztuk 1.

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia: urządzenie wymaga wymiany pompek gazów.

 

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego W Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Biochemii
budynek 37, parter, ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

 

 

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d, ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielanym zamówieniu na: zakup odczynników firmy Sigma Aldrich.

 

UWAGA!

Poniższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Żywności

Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji

ul. Nowoursynowska 159C bud. nr 32

                              

                                                                                                                                                                                             02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza konkurs ofert na:

NA usługę związaną z przygotowaniem informacji o projekcie z wykorzystaniem technologii informatycznych-strona projektu.
 

Stworzenie opracowania/informacji o projekcie z wykorzystaniem technologii informatycznych – strony projektu i uruchomienie jej w ramach realizacji projektu:

 "Zastosowanie pulsacyjnego pola elektrycznego oraz kombinowanej metody z wykorzystaniem pulsacyjnego pola elektrycznego oraz ultradźwięków do wspomagania procesu suszenia tkanki roślinnej"

w oparciu o system zarządzania treścią (CMS).

 

Termin składania ofert: 20.10.2016 r. godz.8:00

Osoba do kontaktu: mgr Katarzyna Rybak     katarzyna_rybak@sggw.pl
 
Jednocześnie informujemy, że ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza konkurs ofert na:

Na dostawę odczynników  dla  Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, Samodzielnej  Pracowni Epidemiologii i Ekonomiki Weterynaryjnej

Opis przedmiotu zamówienia: odczynniki:

PHASE Haptoglobin Assay

Phase SAA Assay

Goat Serum Amyloid A ( SAA)ELISA kit

Interleukin 17(IL17)

 

 

Ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Żywności

Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji

ul. Nowoursynowska 159C bud. nr 32

                                                                                                                                               02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza konkurs ofert na:

NA DOSTAWĘ odczynników chemicznych
 

L.p.

Przedmiot zamówienia

Wielkość opakowania

Ilość opakowań

1

Octan sodu 3 hydrat czda

1 kg

1

2

Piasek morski oczyszczony kwasem i wyprażony CZDA

5 kg

1

3

Potasu octan bezwodny CZDA

1 kg

3

4

Kappa Karagen (SIGMA 22048-100G)

100 g

1

5

HYDRANAL wzorzec wody 10.0 (10mg/g) do wolumetrycznego miareczkowania KF

80 ml

1


Termin składania ofert: 18.10.2016 r. 

Osoba do kontaktu: mgr Katarzyna Rybak     katarzyna_rybak@sggw.pl
 

Jednocześnie informujemy, że ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Żywności

Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji

ul. Nowoursynowska 159C bud. nr 32

                                                                                                                                                           02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza konkurs ofert na:

NA DOSTAWĘ NOŻY FISKARS:
 

Lp

Nazwa urządzenia

Ilość sztuk

1

Długi nóż do chleba z ząbkowanym ostrzem przeznaczony do krojenia różnych rodzajów pieczywa. Waga 110 g, długość ostrza 23 cm, Stal nierdzewna o twardości HRC 53, rękojeść Softgrip®

6

2

Nóż szefa kuchni. Tradycyjny nóż kuchenny, z szerokim ostrzem przy rękojeści. Przeznaczony do siekania warzyw i krojenia mięsa. Waga 103 g, długość ostrza 20 cm, Stal nierdzewna o twardości HRC 53, rękojeść Softgrip®

6

3

Nóż do siekania, typ azjatycki - doskonały do siekania warzyw. Waga 107 g, długość ostrza 17 cm, Stal nierdzewna o twardości HRC 53, rękojeść Softgrip®

6

4

Nóż do obierania i krojenia warzyw oraz owoców. Doskonały także do siekania drobnych warzyw i ziół. Waga 40 g, długość ostrza 11 cm, Stal nierdzewna o twardości HRC 53, rękojeść Softgrip®

6

5

Nóż do pomidorów z ząbkowanym ostrzem idealny do krojenia pomidorów oraz warzyw i owoców o śliskiej skórce. Waga 44 g, długość ostrza 12 cm, Stal nierdzewna o twardości HRC 53, rękojeść Softgrip®

6

6

Nóż szefa kuchni mały 1001391 - przeznaczony do siekania i krojenia. Waga 54 g, długość ostrza 12 cm, Stal nierdzewna o twardości HRC 53, rękojeść Softgrip®    

6

7

Nóż do skrobania i krojenia warzyw i owoców 1001386 Waga 38 g, długość ostrza 7 cm, Stal nierdzewna o twardości HRC 53, rękojeść Softgrip®

6

8

blok z naturalnego drewna w kolorze jasnego drewna na gumowej podstawie z dodatkowym magnesem. Blok pozwala bezpiecznie przechowywać noże - dodatkowe wycięcia ułatwiają wyciąganie i wkładanie noży.

6


Termin składania ofert: 18.10.2016 r. godz.10:00

Osoba do kontaktu: mgr Katarzyna Rybak     katarzyna_rybak@sggw.pl
 

Jednocześnie informujemy, że ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.


Warszawa dn. 2016-10-11

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:

Dostawa odczynników chemicznych do badań naukowych

- Część 1 - dostawa odczynników firmy Clontech is a Takara Bio Company

- Część 2 - dostawa odczynników firmy Roche

- Część 3 – dostawa odczynników firmy Thermo-Fisher Scientific

- Część 4 - dostawa odczynników Sigma-Aldrich

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Fizjologicznych

ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 24

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d, ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielanym zamówieniu na:

 

Mikroskop odwrócony

 

Jednocześnie informujemy, że ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

Katedra Żywienia Człowieka

ul. Nowoursynowska 159C bud. nr 32

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzieleniu zamówienia na:

Odczynniki chemiczne firmy Merck chemicals

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

·           Kwas azotowy Suprapur 65%, Merck chemicals, nr kat. 1004411000 –          2 x 1litr

·           Aceton, Merck chemicals, nr kat. 1000141000 –                                              2 x 1 litr

·           Termin realizacji 14 dni od przesłania zamówienia

 

Zamówienia udzielono firmie Merck Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Jutrzenki 137, 02-231 Warszawa.


Warszawa dn. 2016-10-10

 

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:

Dostawa odczynników chemicznych do badań naukowych

- Część 1 - dostawa odczynników firmy Bioline Ltd.

- Część 2 - dostawa odczynników firmy Blirt

  


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego W Warszawie
Wydział Rolnictwa i Biologii
Samodzielny Zakład Biologii Mikroorganizmów
budynek 37,
ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d, ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielanym zamówieniu na zakup Szalki Petriego, polistyrenowe, jednokomorowe, sterylne, niewentylowane, średnica 90 mm, ilość: 10 opakowań/500 szt. w opak.; Probówki typu Eppendorf 1,5/1,6 ml, wirówkowe, z dnem stożkowym, z mocnym zamknięciem, przeroczyste, bezbarwne, płaskie wieczko, ilość: 10 opakowań/500 szt. w opak.

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego W Warszawie
Wydział Rolnictwa i Biologii
Samodzielny Zakład Biologii Mikroorganizmów
budynek 37,
ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d, ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielanym zamówieniu na zakup drobnego sprzętu laboratoryjnego wykonanego ze szkła, tworzywa sztucznego

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Specyfikacja: Uchwyty do ez bakteriologicznych; Pudełka polipropylenowe na probówki typu  Eppendorf 1,5/2 ml; Butelka laboratoryjna ze szkła bromokrzemowego, ze szkła przezroczystego z podziałką i gwintem GL 45,                 z nakrętką i uszczelką, 1000 ml, autoklawowalna; Butelka laboratoryjna ze szkła bromokrzemowego, ze szkła przezroczystego z podziałką i gwintem GL 45,                      z nakrętką i uszczelką, 2000 ml, autoklawowalna; Butelka laboratoryjna ze szkła bromokrzemowego, ze szkła przezroczystego z podziałką i gwintem GL 45,                z nakrętką i uszczelką, 5000 ml, autoklawowalna; Taśma wskaźnikowa do autoklawowania ze znacznikiem.

 

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk o Żywności
Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii i Oceny Żywności
ul. Nowoursynowska 159c bud. nr 32
02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego
w Warszawie  w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2013 r.  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza konkurs ofert na:

 

 

Zadanie IDostawa laboratoryjnych wyrobów plastikowych:

 

Lp.

Przedmiot zamówienia

Jednostka miary

Ilość Jednostek miary

1

Płtyki do aparatu bioscrin C Honeycomb z osłoną (Sterylna)  

szt.

20 szt.

 

 

Zadanie II – Dostawa laboratoryjnych wyrobów plastikowych 1:

 

Lp.

Przedmiot zamówienia

Jednostka miary

Ilość Jednostek miary

1

Końcówki do pipet typu  Eppendorf w worku, bezbarwne

autoklawowalne w 121°C, wykonane z PP

2-200 µl

1000 szt.

2

Końcówki do pipet typu  Eppendorf w worku, bezbarwne

autoklawowalne w 121°C, wykonane z PP

50-1000 µl

2000 szt.

 

Zadanie III – Dostawa laboratoryjnych wyrobów plastikowych 2:

 

Lp.

Przedmiot zamówienia

Jednostka miary

Ilość Jednostek miary

1

Płytki mikrotitracyjne, sterylne, 96-dołkowe, przezroczyste z przykrywką, kształt dołka  U / pojemność 330 µl

szt.

50 szt.

 

Zadanie IV – Dostawa odczynników laboratoryjnych:

 

Lp.

Przedmiot zamówienia

Jednostka miary

Ilość Jednostek miary

1

agar Mueller Hinton

kg

0,5 kg

 

Zadanie V – Dostawa odczynników laboratoryjnych 1:

 

Lp.

Przedmiot zamówienia

Jednostka miary

Ilość Jednostek miary

1

alkohol etylowy 96% czda.

dm3

0,5 dm3

 

      Zadanie VI – Dostawa laboratoryjnych wyrobów szklanych:

 

Lp.

Przedmiot zamówienia

Jednostka miary

Ilość Jednostek miary

1

Probówki szkło sodowo-wapniowe z prostą krawędzią

wysokość 100 mm

średnica 15 mm

100 szt.

 

Termin składania ofert do: 14.10.2016 r. do godz. 10.00

 

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego W Warszawie
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Fizjologii Roślin
budynek 37, przyziemie, ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) ogłasza informację o zakończeniu udzielenia zamówień na:

1. sukcesywną dostawę odczynników do biologii molekularnej firmy A&A Biotechnology. Zamówienia udzielono firmie A&A Biotechnology.

2. sukcesywną dostawę odczynników i akcesoriów do biologii molekularnej firmy Carl Roth. Zamówienia udzielono firmie Linegal Chemicals

3. sukcesywną dostawę odczynników i akcesoriów do biologii molekularnej firmy Sigma-Aldrich. Zamówienia udzielono firmie Sigma-Aldrich.

4. sukcesywną dostawę odczynników i akcesoriów do biologii molekularnej firmy Thermo Fisher Scientific (zestawy do klonowania DNA, zestawy do izolacji RNA). Zamówienia udzielono firmie Life Technologies.

5. sukcesywną dostawę odczynników laboratoryjnych do biologii molekularnej firmy Thermo Scientific (odczynniki do syntezy cDNA i qPCR, markery wielkosci białek). Zamówienia udzielono firmie ABO.

6. dostawę zamrażarki do głębokiego mrożenia o objętości 500 l, z systemem backup CO2, z drzwiami zamykanymi na klucz lub kartę, alarmem wizualnym i dźwiękowym.  Zamówienia udzielono firmie Cheminist Polska.


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego W Warszawie
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Fizjologii Roślin
budynek 37, przyziemie, ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) ogłasza informację o udzieleniu zamówienia na:

 

1. dostawę akcesoriów eksploatacyjnych do wykonania preparatów mikroskopowych tj foremek silikonowych do zatapiania tkanek oraz specjalistycznych penset.


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego W Warszawie
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Doświadczalnictwa i Bioinformatyki
budynek 37,
ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d, ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielanym zamówieniu na zakup Etanol 96%, wielkość opakowania: 1l, ilość opakowań: 5 szt.; Metanol, wielkość opakowania: 1l, ilość opakowań: 5 szt.

 Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego W Warszawie
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Doświadczalnictwa i Bioinformatyki
budynek 37,
ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d, ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielanym zamówieniu na zakup Anti-FLAG M2 antibody, wielkość opakowania: 1mg, ilość opakowań: 1 szt.

 Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego W Warszawie
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Doświadczalnictwa i Bioinformatyki
budynek 37,
ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d, ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielanym zamówieniu na zakup 40% Acrylamide/Bis Solution, 37,5:1, ilość: 1 opakowanie/500 ml; 1550 PSI RUPTURE DISKS,QTY 100, ilość: 1 opakowanie; 1350 PSI RUPTURE DISKS,QTY 100, ilość: 1 opakowanie.

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

      


Warszawa, 20 września 2016

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Technologii Drewna

Katedra Technologii i Przedsiębiorczości w Przemyśle Drzewnym

ul. Nowoursynowska 159/34, 02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt 8a oraz art. 4 pkt 8a  ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) oraz zarządzenia Rektora SGGW Nr 19 z dnia 16 kwietnia 2014 ogłasza informację o udzieleniu zamówienia na Wykonanie usługi w postaci badań próbek drewna przy użyciu rentgenowskiej tomografii komputerowej:

 

Zamówienia udzielono Katedrze Chorób Małych Zwierząt z Kliniką, Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie.

 

 

 

 

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Technologii Drewna

Katedra Technologii i Przedsiębiorczości w Przemyśle Drzewnym

ul. Nowoursynowska 159/34, 02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt. 8a oraz art. 4 pkt. 8b  ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację

o zamiarze udzielaniu zamówienia na Dostawę i zakup przyrządów pomiarowych oraz przyrządu do pomiaru oddziaływań narzędzie-drewno.

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia :       

Część 1- Wymagania dotyczące zamawianych elementów:

1. Trzyosiowy sześcioparametrowy tensometryczny czujnik sił i momentów (1 sztuka):

–          zakresy sił Fx, Fy, Fz: od 10 kN do 50 kN, zakresy momentów Mx, My, Mz: od 1 kNm do 5 kNm, częstotliwość rezonansu czujnika: 2,4 kHz, maksymalny uchyb każdego parametru: ≤ 1%, wpływ każdego parametru na pozostałe: ≤ 2%, kabel o długości 10 metrów,   bez adapterów montażowych

2. Wzmacniacze tensometryczne z wyjściem napięciowym (6 sztuk):

–          pasmo przenoszenia: 10 kHz, wyjście: napięciowe, napięcie zasilania: 24 Vdc

3. Trzyosiowy czujnik przyspieszeń (1 sztuka):

–          zakres pomiarowy: ±10 g lub ±30 g, pasmo przenoszenia (±3 dB): 2800 Hz, częstotliwość rezonansowa: ≥ 2 kHz, wyjście: napięciowe, nieliniowość: ≤ 1%, wpływ każdego parametru na pozostałe: ≤ 3%, napięcie zasilania: 24 Vdc, kabel o długości 10 metrów

4. Układ pomiarowy:

–          karta pomiarowa: USB, 16 kanałów analogowych, rozdzielczość 16 bitów, zakres napięć wejściowych ±1V, ±2V, ±5V lub ±10V, częstotliwość próbkowania dla pracy wielokanałowej 1 MHz (próbkowanie do 100 kHz dla 1 ÷ 10 kanałów), zasilanie 24 Vdc, dodatkowe wejścia 7 kanałów analogowych o zakresie napięć wejściowych ±1V, ±2V, ±5V lub ±10V, kabel USB do komputera, zasilacz 230 VAC / 24 Vdc, skrzynka pomiarowa, złącza, okablowanie wewnętrzne

5. Program do rejestracji przebiegów z karty pomiarowej:

–          częstotliwość próbkowania: 10 Hz, 20 Hz, 50 Hz, 100 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 5 kHz, 10 kHz, 20 kHz lub 50 kHz dla 1 ÷ 16 kanałów, 100 kHz dla 1 ÷ 10 kanałów, możliwość włączania / wyłączania dowolnych kanałów, dostępna kalibracja torów pomiarowych, możliwość definiowania wielu zestawów parametrów kalibracyjnych i parametrów pomiarów, wyświetlanie wykresów rejestrowanych przebiegów, eksport zarejestrowanych przebiegów do plików tekstowych, eksport wykresów do plików graficznych, komunikacja z Operatorem w języku polskim, praca w systemie Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1 lub 10

6. Komputer (laptop):

–          procesor Intel Core i5, pamięć RAM min. 12 GB, dysk HDD min. 1000 GB, napęd optyczny DVD-Super Multi DL, grafika zintegrowana Intel HD Graphics, ekran 15,6” matowy, rozdzielczość min. 1366 x 768, porty USB min. 3 szt., system operacyjny: Windows 7 Pro lub Windows 10 Pro, skonfigurowanie systemu operacyjnego, instalacja aktualizacji krytycznych

 

Część 2- Wymagania dotyczące zamawianych elementów:

1. Przyrząd do pomiaru oddziaływań narzędzie - drewno:

–          dwa dwuparametrowe tensometryczne czujniki do pomiaru sił w osiach X i Z wraz z adapterem mechanicznym, zakres pomiarowy siły podłużnej: 5 kN, zakres pomiarowy siły nacisku: 10 kN, maksymalny uchyb każdego parametru: ≤ 1%

2. Rejestrator dwukanałowy dla czujników tensometrycznych:

–          pasmo przenoszenia torów analogowych: 1 kHz, częstotliwość próbkowania w obu kanałach jednocześnie: 10 Hz, 20 Hz, 50 Hz, 100 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 5 kHz, 10 kHz, zasilanie akumulatorowe, wbudowana pamięć na jedną rejestrację, przesyłanie wyników do komputera przez Bluetooth (po zakończeniu rejestracji), zabudowany w zestawie tensometrycznych czujników do pomiaru oddziaływań narzędzie - drewno, pyłoszczelna obudowa

Opracowanie i wykonanie 1 sztuki:

Badanie kompatybilności elektromagnetycznej (do znaku CE).

3. Program do komunikacji z rejestratorem:

–          ręczny (z klawiatury komputera) start i stop rejestracji, wyświetlanie wykresów zarejestrowanych przebiegów, dostępna kalibracja torów pomiarowych, eksport zarejestrowanych przebiegów do plików tekstowych, eksport wykresów do plików graficznych, komunikacja z Operatorem w języku polskim, praca w systemie Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1 lub 10

4. Komputer (laptop):

–          procesor Intel Core i3, pamięć RAM min. 8 GB, dysk HDD min. 500 GB, napęd optyczny DVD-Super Multi DL, grafika zintegrowana Intel HD Graphics, ekran 15,6” matowy, rozdzielczość min. 1366 x 768, porty USB min. 3 szt., system operacyjny: Windows 7 Pro lub Windows 10 Pro, skonfigurowanie systemu operacyjnego, instalacja aktualizacji krytycznych

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Technologii Drewna

Katedra Technologii i Przedsiębiorczości w Przemyśle Drzewnym

ul. Nowoursynowska 159/34, 02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt. 8a oraz art. 4 pkt. 8b  ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację

o zamiarze udzielaniu zamówienia na Dostawę i zakup fabrycznie nowego programu komputerowego do analizy dendrochronologicznej, uchwytu na próbkę oraz pozycjonera próbki (rdzenia).

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia :       

Wymagania dotyczące zamawianych elementów:

1. Nowy program komputerowy do analizy dendrochronologicznej WinDENDRO Regular LA 2400 (DE-R LA)

2. Uchwyt na próbkę (rdzeń) 43 cm do skanerów typu LA (CORE-43)

3. Pozycjoner próbki (rdzenia) do skanerów typu LA (CORE-P)

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk o Żywności
Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii i Oceny Żywności
ul. Nowoursynowska 159c bud. nr 32
02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego
w Warszawie  w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2013 r.  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza konkurs ofert na:

 

 

Zadanie IDostawa osprzętu do chromatografii

Lp.

Przedmiot zamówienia

Jednostka miary

Ilość Jednostek miary

1

Kolumna: ZB-WAX Plus 30m x 0,25 mm x 0,25um lub Stabilwax Cap. Column (30m x 0,25 mm ID x 0,25 um) z wypełnieniem polarnym cross-linked Polyethylene glycol  do próbek z wodą

szt.

1

2

Zestaw naczynek 2ml  typu screw vial kit

szt.

1 opakowanie  (100 szt.)

3

Vials, screw top with phenolic open-top cap, pre-assembled size 15 mL, clear glass, O.D. × H 21 mm × 70 mm, tan PTFE/silicone septum

szt.

1 opakowanie  (100 szt.)

4

Nakrętki metalowe do instalacji kolumn kapilarnych w piecu GC pasujące do GC-FID TRACE 1300 Thermo Scientific

szt.

1

5

Ferrule Graphite/Vespel 0,1-0,25 mm do GC-FID TRACE 1300 Thermo Scientific

szt.

Opakowanie              (10 szt.)

 

6

O-ringi do linerów split/splitless do GC-FID TRACE 1300 Thermo Scientific

 

szt.

Opakowanie              (10 szt.)

 

 

Zadanie II – Dostawa odczynników powszechnie dostępnych:

Lp.

Przedmiot zamówienia

Jednostka miary

Ilość Jednostek miary

1

Acetonitryl do GC (lub do HPLC) do analizy pozostałości pestycydów,

L

2,5 L

2

Standard (±)​-​3-​Chloro-​1,2-​propanediol Synonym:   α-Chlorohydrin, α-Glycerol chlorohydrin, α-Monochlorohydrin, 3-MCPD analytical standard

 

MG

 

100MG

 

 

Zadanie III – Dostawa odczynników firmy Sigma-Aldrich:

Lp.

Przedmiot zamówienia

Jednostka miary

Ilość Jednostek miary

1

PQQ – nr kat. (Sigma-D7783)

 

MG

1MG

 

Zadanie IV – Dostawa laboratoryjnych wyrobów szklanych:

Lp.

Przedmiot zamówienia

Jednostka miary

Ilość Jednostek miary

1

Hamilton® syringe, 1000 series GASTIGHT®, LTN (fixed needle), volume 1.0 mL, needle size 22 ga (bevel tip)

szt.

1 szt.

 

Termin składania ofert do: 11.10.2016 r. do godz. 10.00

 

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Samodzielny Zakład Przyrodniczych Podstaw Ogrodnictwa
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówieniu na Doposażenie HPLC

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

 

 • Kolumna Kinetex 2.6u F5 1OOA 150 x 4.6 mm Ea
 • Przedkolumny / SecurityGuard ULTRA Cartridges UHPLC F5 for4.6mm ID Columns 3/Pk
 •  Uchwyt SecurityGuard ULTRA Holder for UHPLC Columns 2.1 to 4.6mm ID(1) Uchwyt (mocowanie) do przedkolumn SecurityGuardUltra
 • Membrany / Phenex Filter Membranes 0.20 um 47 mm Nylon(100)
 • Membrany / Phenex Filter Membranes 0.45 um 47 mm Nylon(100)
 • 2mL,AmberGlass,12x32mm, FlatBase, 9-425 Screw Thread Vial with Label 100/pk(1) –z polem do opisu
 • 2mL, Amber Glass,12x32mm, Flat Base, 9-425 Screw Thread Vial 100/pk(1) –bez polem do opisu
 • Blue, 9-425 OpenTop Ribbed Screw Capw ith 9mm Red PTFE/White Silicone 1mm thick(100)
 • Filtry/Nonsterile Hydrophilic  PTFE Syr. Filters, Pore 0,22(µm) , 25(mm) 1 00/pk(1)- strzkawkowe

Zamówienia udzielono firmie: „SHIM-POL A.M.BORZYMOWSKI” E.Borzymowska-Reszka, A.Reszka Spółka Jawna, ul. Lubomirskiego 5, 05-080 Izabelin


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Samodzielny Zakład Przyrodniczych Podstaw Ogrodnictwa
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówieniu na Pipety

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

 

 • Zestaw GILSON STARTER Kit model NEO, zawiera trzy pipety automatyczne, wielomiarowe: P20N (2-20ul), P200N (20-200ul), P1000N (100-1000ul) oraz dwa pudełka z końcówkami i 3 zawieszki na pipety
 • Statyw na siedem pipet - Karuzela
 • Warunki gwarancji: 12 miesięcy od daty dostarczenia
 • Zapewniamy co najmniej 10 letnią obsługę serwisową.

Zamówienia udzielono firmie: A.G.A. Analytical A. Bielińska Sp. zoo, ul. Wiertnicza 52A, 02-952 Warszawa


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Samodzielny Zakład Przyrodniczych Podstaw Ogrodnictwa
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówieniu na Waga

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Legalizacja Tak

Obciążenie maksymalne 1000 g

Dokładność odczytu 1 mg

Wymiar szalki 128 x 128 mm

Kalibracja wewnętrzna (automatyczna)

Wyświetlacz LCD (z podświetleniem)

Interfejs 2×RS 232, USB-A, USB-B

 

Zamówienia udzielono firmie RADWAG Wagi Elektroniczne ul. Białołęcka 218 A, 03-253 Warszawa


Warszawa, dnia  30.09.2016r.

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

pn.: „Wykonaj roboty budowlane i instalacyjne celem dostosowania pomieszczenia do  potrzeb lokalizacyjnych laboratorium naukowo-dydaktycznego  instalacji baterii słonecznych kolektorów cieczowych na terenie WIP SGGW w Warszawie- program HORYZONT 2020 projekt TESSe2b – pom. 10 w budynku nr 21 zlokalizowanym w Warszawie przy ul. Nowoursynowskiej 164”.

 

Na podstawie § 67 ust.1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku  z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. paz. 907 z późn. zm.) ogłasza się nabór ofert na wykonanie zamówienia pn. Wykonaj roboty budowlane i instalacyjne celem dostosowania pomieszczenia do  potrzeb lokalizacyjnych laboratorium naukowo-dydaktycznego  instalacji baterii słonecznych kolektorów cieczowych na terenie WIP SGGW w Warszawie- program HORYZONT 2020 projekt TESSe2b – pom. 10 w budynku nr 21 zlokalizowanym w Warszawie przy ul. Nowoursynowskiej 164”.

 

 

I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

ul. Nowoursynowska 166

02-787 Warszawa

 

II. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia

Wykonaj roboty budowlane i instalacyjne celem dostosowania pomieszczenia do  potrzeb lokalizacyjnych laboratorium naukowo-dydaktycznego  instalacji baterii słonecznych kolektorów cieczowych na terenie WIP SGGW w Warszawie- program HORYZONT 2020 projekt TESSe2b – pom. 10 w budynku nr 21 zlokalizowanym w Warszawie przy ul. Nowoursynowskiej 164

Dokładny opis przedmiotu Zamówienia znajduje się w załączniku 2 do niniejszego pisma.

CPV:

45214400-4 -  Roboty budowlane

 

III. Termin realizacji zamówienia

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od 14-30 dni od daty wprowadzenia Wykonawcy na roboty.

 

IV. Warunki realizacji usługi

      Miejscem odbioru przedmiotu zamówienia jest:

      Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166,   

      02‑787 Warszawa, budynek nr 21 Wydział Inżynierii Produkcji SGGW w Warszawie

 

 

V. Opis sposobu przygotowania oferty

 

 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

 

 1.  Oferta powinna zostać sporządzona w formie pisemnej według wzoru oferty (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

 

 1.  Przygotowana oferta powinna uwzględniać wszystkie elementy zapytania ofertowego wymienione w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego (Opis przedmiotu zamówienia).

 

 

 1.  Oferta powinna być:

— opatrzona pieczątką firmowa,

— posiadać datę sporządzenia,

— podpisana czytelnie przez wykonawcę.

 

 1.  Zeskanowaną ofertę należy wysłać w formie elektronicznej na adres e-mail:

dt@sggw.pl lub złożyć w Sekretariacie Dyrektora Technicznego SGGW - bud. 8 przy ul. Nowoursynowskiej 166 w Warszawie.

 

 1.  Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru/ aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

 

VI. Sposób oraz termin składania ofert

 

 1. Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres e-mail:  dt@sggw.pl  lub złożyć w formie pisemnej (oryginał) w Sekretariacie Dyrektora Technicznego SGGW - bud. 8 przy ul. Nowoursynowskiej 166 w Warszawie (za pokwitowaniem).

       Informacja zwrotna e-mail potwierdzająca odebranie oferty stanowi dowód jej złożenia.

 

 1. Termin składania ofert: 13 października 2016 r. do godz. 10:00

 

 1. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

 1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

VII. Kryterium oceny ofert

Cena – waga kryterium  – 80%,

Termin realizacji zamówienia  – 20%

 

VIII. Termin ważności oferty

Wykonawca będzie związany oferty przez 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

 

IX. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana za najkorzystniejszą zostanie powiadomiony odrębnie o formalnościach niezbędnych do zawarcia umowy.

 

Osoby upoważnione do kontaktu:

Kierownik DIiNT – inż. Teresa Paprocka tel./ 22 59 31480

Inspektor Nadzoru – mgr inż. Przemysław Sobieszek tel. 22 59 31370

fax. 22 59 31481

 

X. Załączniki

Załącznik nr 1 — Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 — Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 — Wzór umowy

Formularz cenowy

Plan pomieszczeń

 

 

 

Kanclerz SGGW w Warszawie

           dr inż. Władysław W. Skarżyński


Warszawa, 20 września 2016

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Technologii Drewna

Katedra Technologii i Przedsiębiorczości w Przemyśle Drzewnym

ul. Nowoursynowska 159/34, 02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt 8a oraz art. 4 pkt 8a  ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) oraz zarządzenia Rektora SGGW Nr 19 z dnia 16 kwietnia 2014 ogłasza informację o udzieleniu zamówienia na Wykonanie usługi w postaci przygotowania i obserwacji próbek drewna pod mikroskopem elektronowym:

 

Zamówienia udzielono firmie Centrum Analityczne SGGW w Warszawie, ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

 

 

 

 

 


Ogłoszenie o konkursie

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Medycyny Weterynaryjnej Katedra Nauk Fizjologicznych

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 d 1, 1) ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

USTAWĄ z dnia 22 czerwca 2016 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:           

Na dostawę dostawa mikroskopu odwróconego z systemem do fotografii     

Opis przedmiotu zamówienia: mikroskop odwrócony z systemem do fotografii:

 Mikroskop odwrócony

 

Statyw

 • Ergonomiczny z pokrętłem regulacji siły światła blisko śrub mikro/makro
 • Współosiowa dwustronna (z obu stron statywu), śruba mikro / makro do ustawiania ostrości.
 • Wbudowany oświetlacz LED o barwie ok 4000K

 

Optyka

 • Optyka korygowana do nieskończoności
 • Uniwersalna długość optyczna obiektywów 45mm

 

Kondensor

 • Kondensor aperturze numerycznej minimum 0,3  i odległości roboczej minimum 70mm  z  wycentrowaną minimum 3 pozycyjną wsuwką.
 • W zestawie wkładki optyczne do wsuwki: wkładka do kontrastu fazowego obsługująca obiektywy 4x, 10x, 20x i 40x, możliwość rozbudowy o wkładke do kontrastu inwersyjnego eliminującego efekt rozmycia brzegów przy kontraście fazowym, możliwość rozbudowy o wkładkę z przesłoną do obiektywu 2x
 • Regulowana przesłona aperturowa

 

Uchwyt rewolwerowy na  minimum 4 obiektywy.

 

Obiektywy:

 • Plan fluorytowy 4x, apertura minimum 0,13, odległość robocza minimum 16mm do kontrastu fazowego
 • Plan achromat 10x, apertura minimum 0,25, odległość robocza minimum 8,8 mm do kontrastu fazowego
 • Plan achromat 20x, apertura minimum 0,4, odległość robocza minimum 3,2 mm do kontrastu fazowego, korekcja na grubość dna naczynia 1mm
 • Plan achromat 40x, apertura minimum 0,55, odległość robocza minimum 2,2 mm do kontrastu fazowego, korekcja na grubość dna naczynia 1mm

 

Stolik

 • Mechaniczny o wymiarach minimum 200x250mm o trwałej powłoce
 • Ergonomiczna prowadnica bez wystających części z możliwością odchylenia uchwytu do tyłu i przesuwania naczynia ręcznie.
 • Regulowana wkładka do prowadnicy pozwalająca na obserwacje szkiełek i różnych typów naczyń

Nasadka okularowa:

 • Triokularowa o nachyleniu ok 45 stopni, regulacja rozstawu okularów 48-75mm, pole widzenia minimum 22, podział światła 100/0, 0/100.
 • Dolna i górna pozycja okularów

Okulary

 • szerokopolowe ze zwijanymi/rozwijanymi osłonkami gumowymi
 • powiększenie 10x, numer pola minimum FN22

 

Możliwość rozbudowy:

 • przystawkę fluorescencyjną z możliwością użycia różnych źródeł światła z 3 pozycyjnym suwakiem filtrów. Dowolny wybór filtrów
 • Przesłonę mocowaną na kondensorze odcinające światło zewnętrzne przy pracy z fluorescencją
 • system do analizy obrazu

 

System do fotografii

 

Kamera

 • Rozdzielczość: 2560 x 1920 pixeli
 • Element światłoczuły: CMOS
 • Czas ekspozycji: 31µs do 2,74 s
 • Zakres dynamiczny 12 bit
 • Pomiar światła przy automatycznej ekspozycji: pełne zdjęcie, 30% lub 1%
 • Czas odświeżania: maksymalnie 77fps
  32 fps przy rozdzielczości full HD
  15  fps przy najwyższej rozdzielczości
 • Mocowanie: standard C-mount
 • PC-interface: USB 3.0
 • Programowa kontrola wszystkich funkcji kamery
 • Automatyczny balans bieli

 

 

Oprogramowanie

·Oprogramowanie pozwalające na cyfrową rejestrację obrazu,

·Interaktywne sterowanie pracą kamery, ręczny i automatyczny dobór parametrów ekspozycji,

·Rejestracja zdjęć w różnych formatach (.jpg, .bmp., .tiff …)

·Nagrywanie filmów w formacie .avi

·Wyświetlanie historii i właściwości obrazów,

·Dostępne narzędzia do przesuwania i zmiany powiększenia obrazu,

·Wyświetlanie wielu obrazów z jednoczesną zmianą powiększenia wszystkich obrazów,

·Wyświetlanie, wyodrębnianie i usuwanie poszczególnych warstw obrazu,

·Automatyczne dostosowywanie parametrów wyświetlania obrazu

·Łączenie wielu obrazów RGB w jeden obraz wielowymiarowy,

·Nanoszenie na obraz opisów i strzałek, proste pomiary długości czy powierzchni

·Możliwość rozbudowy oprogramowania poprzez upgrade bez konieczności ponownego zakupu oprogramowania

·Bezpłatne aktualizacje przez internet

 

Zestaw komputerowy z monitorem

·CPU: min. i3-4170, 3,7 GHz lub równoważny

·RAM: min. 4GB,

·HDD: min. 500GB, SATA, 7200rpm,

·Naped optyczny: DVD±RW,

·Karta graficzna: min. zintegrowana Intel HD Graphics 4400,

·System operacyjny: Windows 7 PRO,
Akcesoria:

·klawiatura USB,

·mysz USB,

·Oprogramowanie antywirusowe: licencja min. 2 lata,

·Gwarancja: min. 3 lata OnSite

·Monitor LED min. 21,5 cala

 

Ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert

 


Warszawa, 30.09.2016

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Nauk o Zwierzętach
Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt
budynek 23, parter , ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt 8a oraz art. 4 pkt 8a  ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) oraz zarządzenia Rektora SGGW Nr 18 z dnia 16 kwietnia 2014 ogłasza informację o  udzieleniu zamówienia na dostawę  gazów przemysłowych.

Zamówienia udzielono:

w zakresie gazów sprężonych: Linde Gaz Polska Sp. z o.o.

ul. prof. M. Życzkowskiego 17, 31-864 Kraków

NIP: 6770067397

w zakresie azotu ciekłegoAir Products Sp. z o.o.

ul. 17 Stycznia 48, 02-146 Warszawa

 1.  

 

 


Warszawa, 22.02.2016 r.

 

 

Ogłoszenie

o udzielonym zamówieniu

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

 ul. Nowoursynowska 159C bud. nr 32 (zielony)

 02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. w związku z art. 4 d 1. 1) ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

USTAWĄ z dnia 22 czerwca 2016 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzieleniu zamówienia:                 

Wyniki konkursu ofert na: zestawy komputerowe komputerowe kompletne
(z monitorem) oraz nagrywarka zewnętrzna USB

 W wyniku konkursu wyłoniono najkorzystniejszą ofertę firmy: Cezary Sitarz

F.H. "ANTRACYT" os. Złotego Wieku 19-20, 31-617 Kraków


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt 8a oraz art. 4 pkt 8b  ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na zakup szkła do ultramikrotomu przeznaczonego do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

 

szkło do ultramikrotomu o wymiarach 400x25x6,4 mm – 2op/30szt

 

Zamówienia udzielono firmie: Unimarket ul. Rubież 46, 61-612 Poznań

 

 

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt 8a oraz art. 4 pkt 8b  ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na zakup przeciwciał z firmy Agrisera przeznaczonych do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

 

S-nitrosoglutathione reductase (GSNOR) nr kat. AS09 647

Nitro-L.glutathione (GSNO) nr kat. AS08 361

Zamówienia udzielono firmie:  Agrisera AB Box 57, S-91121 Vännäs, Szwecja,

 

 

 

 


Warszawa, 28.09.2016

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Nauk o Zwierzętach
Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt
budynek 23, parter , ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt 8a oraz art. 4 pkt 8b  ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzieleniu zamówienia na:          

1. sukcesywne pisemne tłumaczenia specjalistyczne z j.polskiego na j.angielski

W wyniku konkursu wyłoniono najkorzystniejszą ofertę firmy: „Zielińska-Choina Monika – SPEKTRA”, Płouszowice-Kolonia 54A, 21-008 Tomaszowice,

2. sukcesywną dostawę plastików laboratoryjnych do hodowli komórkowych

W wyniku konkursu wyłoniono najkorzystniejszą ofertę firmy: VWR International Sp. z o.o. ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk

3. sukcesywną dostawę plastików laboratoryjnych

W wyniku konkursu wyłoniono najkorzystniejszą ofertę firmy: Meranco ul. Myśliborska 89, 60-432 POZNAŃ

4. dostawę zestawu do hodowli in vitro w skład, którego wchodzi komora laminarna, inkubator CO2 i mikroskop odwrócony

W wyniku konkursu wyłoniono najkorzystniejszą ofertę firmy: DONSERV Wojciech Kaca z siedzibą w Warszawie, adres ul. Spisaka 31, kod pocztowy 02-495


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawi
Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji
Katedra Technologii Gastronomicznej i Higieny Żywności
ul. Nowoursynowska 159C bud. nr 32
02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 d 1, 1) ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

USTAWĄ z dnia 22 czerwca 2016 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:           

 1. Zestawy komputerowe kompletne (z monitorami + klawiatura, mysz USB) 3 szt.

·  2-rdzeniowy procesor AMD z taktowaniem 4,0GHz.

·  Grafika  typu Radeon™ HD 8470D.

·  Pamięć RAM 8GB DDR3 z radiatorami.

·  Dysk twardy HDD  min.500 GB.

·  Płyta główna ze złączami SATA III i USB 3.0.

·  Obudowa ze złączami USB z przodu;

·  monitor LCD/LED o przekątnej  min.18,5".

   -gwarancja min. 24 miesięcy, podać okres gwarancji (będzie uwzględniony przy wyborze oferty)           

2. Nagrywarka zewnętrzna USB

odczyt/zapis płyt CD/DVD

  - gwarancja min. 12 miesięcy, podać okres gwarancji (będzie uwzględniony przy wyborze oferty)  

 


Warszawa, 23.09.2016

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Nauk o Zwierzętach
Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt
budynek 23, parter , ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt 8a oraz art. 4 pkt 8a  ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o postępowaniu na udzielenie zamówienia na:

sukcesywny odbiór i utylizacja odpadów medycznych

Zapytanie ofertowe i wzór oferty dostępne pod adresem: marta_grodzik@sggw.pl

Składanie ofert do 29.09.2016 godz. 12:00.

 

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 

 

 

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego W Warszawie
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Doświadczalnictwa i Bioinformatyki
budynek 37,
ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d, ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielanym zamówieniu na zakup 4-acetamido-4’-maleimidylstilbene-2,2’-disulfonic acid (AMS), opakowanie: 25mg, ilość opakowań: 1 szt.

 

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego W Warszawie
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Doświadczalnictwa i Bioinformatyki
budynek 37,
ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d, ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielanym zamówieniu na zakup 4–20% Mini-PROTEAN® TGX™ Precast Protein Gels, 10-well.

 

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego W Warszawie
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Doświadczalnictwa i Bioinformatyki
budynek 37,
ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d, ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielanym zamówieniu na zakup Citric acid monohydrate (1op.), 25g; TCEP (Tris-(2-  carboxyethyl)phosphine hydrochloride) (1op.), 2g; Iodoacetamide (1op.), 5g.

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt 8a oraz art. 4 pkt 8b  ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na odczynniki firmy Thermo Fisher Scientific przeznaczonych do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

 

-Power SYBR® Green PCR Master Mix, (5 x 5 mL) nr kat. 4368702 – 1 op

-Phusion Hot Start II High-Fidelity DNA Polymerase (2 U/µL) nr kat. 4368702 -  2X500U

-GeneJET Gel Extraction Kit nr kat. K0692 – 1 X250 preps

-High Capacity cDNA Reverse Transcription Kit nr kat. 4368814 – 1X200reakcji

-Gateway® BP Clonase® II Enzyme mix nr kat. 11789-020 – 1X200 reakcji

 

Zamówienia udzielono firmie: Life Technologies Polska Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt 8a oraz art. 4 pkt 8b  ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na zakup Foremek silikonowych do zatapiania przeznaczonych do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Foremki silikonowe do zatapiania w żywicach epoksydowych firmy Pelco nr kat. 10590- 4szt.

Foremki silikonowe do zatapiania w żywicach epoksydowych firmy Pelco nr kat. 105- 4 szt

 

Zamówienia udzielono firmie: Unimarket ul. Rubież 46, 61-612 Poznań

 

 

 

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt 8a oraz art. 4 pkt 8b  ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na Płytki do real-time PCR i pokrywki do płytek firmy Thermo Fisher Scientyfic przeznaczonych do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

 

MicroAmp® Fast Optical 96-Well Reaction Plate, 0.1 mL nr kat 4346907- 20 op.

MicroAmp® Optical Adhesive Film nr kat 4311971 – 2 op.

Zamówienia udzielono firmie: Life Technologies Polska Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

 

 

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt 8a oraz art. 4 pkt 8b  ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na

odczynniki z firmy Sigma-Aldrich

przeznaczonych do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

 

- NAA nr kat. N0640-25G
- IAA nr kat. I2886-25G
- 2iP nr kat. D5912-1G
- BAP nr kat. B3408-5G
- KIN nr kat. K0753-1G
- PVP nr kat. P2307-100G
- Glukonian wapnia nr kat 21144-1KG
- DEPC nr kat. D5758-50ml
- tlenek propylenu nr kat 110205-2,5l

Zamówienia udzielono firmie: SIGMA-ALDRICH Sp. z o.o., ul. Szelągowska30, 61-626 Poznań

 

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt 8a oraz art. 4 pkt 8b  ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na pipety Eppendorf i statyw karuzelowy przeznaczonych do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

 

Pipeta Eppendorf  Research® plus 3-pack jednokanałowa zmienna opcja 1: 0.5-10µl, 10-100 µl, 100-1000 µl,  nr kat. 3120000909 – 1 op

Pipeta Eppendorf  Research® plus, jednokanałowa zmienna 0.1: 2.5-10µl, nr kat. 3120000011 – 1 szt

Pipeta Eppendorf  Research® plus, jednokanałowa zmienna: 0.5-5ml, nr kat. 3120000070 – 1 szt.

Statyw karuzelowy z 6 uchwytami nr kat. 3115000003 – 1 szt.

 

 

Zamówienia udzielono firmie: EPPENDORF POLAND Sp.zo.o., Al. Jerozolimskie 212, 02-486 Warszawa

 

 

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt 8a oraz art. 4 pkt 8b  ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na zakup Probówek w paskach przeznaczonych do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Probówki w paskach z osobnymi zamknięciami o poj. 200ul do przeprowadzenia reakcji PCR firmy 4titude- 3 op/120szt.

 

Zamówienia udzielono firmie: Genomed S.A., ul. Ponczowa12, 02-971 Warszawa

 

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt 8a oraz art. 4 pkt 8b  ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na zakup odczynników z firmy Sigma-Aldrich przeznaczonych do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

- Poly(etchylene glycol) distearate nr kat. 305413-1KG

- 1-Hexadecanol nr kat. 258741-100G

Zamówienia udzielono firmie: SIGMA-ALDRICH Sp. z o.o., ul. Szelągowska30, 61-626 Poznań

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt 8a oraz art. 4 pkt 8b  ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na zakup plastikowych akcesoriów laboratoryjnych przeznaczonych do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

 • Szalki Petriego okrągłe -90mm x14 mm z trzema żebrami wentylacyjnymi sterylne 600 szt.(24x25)- 8 op.
 • Szalki Petriego okrągłe -150 mm x18 mm z trzema żebrami wentylacyjnymi sterylne 220 szt.(22x10) - 5 op.
 • -Probówki typu Falcon z PP. o pojemności 15 ml. z nadrukowaną, białą skalą co

0,5 ml (dla 15 ml), wyposażone w szczelne, płaskie nakrętki umożliwiające nanoszenie na nich opisów, posiadające karbowany brzeg ułatwiający odkręcenie butelki nawet w rękawiczkach czy też jedną ręką, zbiałym polem opisowym, niesterylne, autoklawowalne w 121°C przez 20 min.- 3 op/50szt

 • Probówki typu Falcon stożkowe, samostojące, o pojemności 50 ml z podziałką  od 5 do 50 ml - co 5 ml,. płaskie nakrętki umożliwiające nanoszenie na nich opisów, posiadające karbowany brzeg ułatwiający odkręcenie butelki nawet w rękawiczkach czy też jedną ręką, zbiałym polem opisowym, autoklawowalne w 121°C przez 20 min. – 3 op/100szt.
 • - Pojemniki na mocz 100 ml – 1 op/100szt

Zamówienia udzielono firmie: EQUIMED HOUDA, LENK, TREMBECKI S.J. ul. Prądnicka 46, 31-202 Kraków

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

Katedra Żywienia Człowieka

ul. Nowoursynowska 159C bud. nr 32

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza konkurs ofert na:

Odczynniki chemiczne firmy Merck chemicals

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

·          Kwas azotowy Suprapur 65%, Merck chemicals, nr kat. 1004411000 – 2 x 1litr

·          Aceton, Merck chemicals, nr kat. 1000141000 –                                    2 x 1 litr

·          Termin realizacji 14 dni od przesłania zamówienia

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

                              


 

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt 8a oraz art. 4 pkt 8b  ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzielanym zapytaniu ofertowym na  zakup szkła do ultramikrotomu

 przeznaczonego do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

 

Wymagane parametry

 

szkło do ultramikrotomu firmy Leica o wymiarach 400x25x6,4 mm nr kat. 16840031 – 3op/30szt

 

 

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Chorób Dużych Zwierząt z Kliniką

ul. Nowoursynowska 100

02-797 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzieleniu zamówienia na:

Odczynniki histologiczne, tj:

 

- Kompletne zestawy do barwienia metodą “Trichrome Masson Stain” (barwienie trójbarwne wg Massona), o składzie: Biebrich scarlet-acid fuchsin solution, Phosphotungstic acid solution, Phosphomolybdic acid solution, Aniline blue solution – 3 szt. Oraz

 

- (3-Aminopropylo)trietoksysilan (≥98%), o właściwościach - postać: ciecz, czysty barwa: bezbarwny; początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia 217 °C w 1.013 hPa - lit.; temperatura zapłonu 93 °C - zamknięty tygiel; dolna/górna granica palności lub wybuchowości: górna granica wybuchowości: 4,5 %(V) dolna granica wybuchowości: 0,8 %(V); prężność par < 13 hPa w 100 °C 133 hPa w 155 °C; gęstość par 7,64 - (Powietrze = 1.0); gęstość względna 0,946 g/cm3 w 25 °C; współczynnik podziału: n-oktanol/woda log Pow: 1,7 w 20 °C; temperatura samozapłonu 270 °C - 3 op. Po 100 ml

 

Zamówienia udzielono firmie

Sigma-Aldrich Sp. z o.o.,                                                                                                                                                61-626 Poznań,                                                                                                               ul. Szelągowska 30

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Chorób Dużych Zwierząt z Kliniką

ul. Nowoursynowska 100  

02-797 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzieleniu zamówienia na:

Parafinę do histologii:

- parafina do histologii o temp. topnienia 56-57 stopni C; wzbogacona o 0,8% DMSO, co ułatwia penetrację parafiny w tkance; w formie łusek; polecana do filtracji i zatapiania materiału metodami manualnymi i w urządzeniach zatapiających (7 op. 8x1 kg/cs)

 

Zamówienia udzielono firmie

KAWA.SKA Sp z o.o.,                                                                                                  05-540 Zalesie Górne,                                                                                                    ul. Zaczarowanej Róży 1

 

 

                                           


Warszawa, 16.09.2016

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Przedklinicznych

ul. Ciszewskiego 8 bud. nr 23

02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzieleniu zamówienia na:

 

 Zapytanie ofertowe nr 2b/KNP/WMW/2016

 – zamrażarka

 

Zamówienia udzielono firmie:

PHPU ZUBER, Andrzej Zuber

Ul. Krakowska 29, 50-424 Wrocław

 
 
 
 
 

 

 

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt 8a oraz art. 4 pkt 8b  ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzielanym zapytaniu ofertowym na  zakup szalek Petriego probówek typu Falkon i pojemników na mocz

 przeznaczonych do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

 

Wymagane parametry

 

 • Szalki Petriego okrągłe -90mm x14 mm z trzema żebrami wentylacyjnymi sterylne 600 szt.(24x25)- 8 op.
 • Szalki Petriego okrągłe -150 mm x18 mm z trzema żebrami wentylacyjnymi sterylne 220 szt.(22x10) - 5 op.
 • -Probówki typu Falcon z PP. o pojemności 15 ml. z nadrukowaną, białą skalą co

0,5 ml (dla 15 ml), wyposażone w szczelne, płaskie nakrętki umożliwiające nanoszenie na nich opisów, posiadające karbowany brzeg ułatwiający odkręcenie butelki nawet w rękawiczkach czy też jedną ręką, zbiałym polem opisowym, niesterylne, autoklawowalne w 121°C przez 20 min.- 3 op/50szt

 • Probówki typu Falcon stożkowe, samostojące, o pojemności 50 ml z podziałką  od 5 do 50 ml - co 5 ml,. płaskie nakrętki umożliwiające nanoszenie na nich opisów, posiadające karbowany brzeg ułatwiający odkręcenie butelki nawet w rękawiczkach czy też jedną ręką, zbiałym polem opisowym, autoklawowalne w 121°C przez 20 min. – 3 op/100szt.
 • - Pojemniki na mocz 100 ml – 1 op/100szt

 


Warszawa, 19.09.2016

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Nauk o Zwierzętach
Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt
budynek 23, parter , ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt 8a oraz art. 4 pkt 8a  ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o postępowaniu na udzielenie zamówienia na:

 1. sukcesywną dostawę plastików laboratoryjnych
 2. sukcesywną dostawę plastików laboratoryjnych do hodowli komórkowych

Zapytanie ofertowe i wzór oferty dostępne pod adresem: marta_grodzik@sggw.pl

Składanie ofert do 26.09.2016 godz. 12:00.

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie  

Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

Katedra Żywności Funkcjonalnej, Ekologicznej i Towaroznawstwa

Zakład Żywności Ekologicznej

ul. Nowoursynowska 159C bud. nr 32

02-776 Warszawa

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art.4d, ust.1., pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielonym zamówieniu na:

 

aparaturę do wykrywania i analiz – zakup spektrofotometrów (2 szt.)

 

Specyfikacja techniczna spektrofotometru UV6000:

Lp.

Parametr techniczny

Wartość parametru

1.

Szczelina

1,8 nm

2.

Zakres pracy

190-1100 nm

3.

Dokładność długości fali

± 0,5 nm.

4.

Powtarzalność długości fali

0,3 nm

5.

Dokładność fotometryczna

± 0,3 %T

6.

Powtarzalność fotometryczna

± 0,2 %T

7.

Waga

Ok. 20,0 kg

8.

Czteropozycyjny uchwyt na kuwety

10 mm

9.

Źródło światła

Lampa wolframowa i deuterowa

10.

Standardowe możliwości:

Pomiary przy stałej długości fali, analiza ilościowa z krzywymi kalibracji, pomiary widma, pomiary kinetyczne oraz oznaczanie stężenia DNA i białka.

11.

Inne parametry

Wbudowany port USB do podłączenia do komputera

 

12.

Ekran LCD

Pozwalający na wyświetlenie krzywych kalibracji, wyników i metod

13.

Akcesoria

4 kuwety szklane oraz 2 kuwety kwarcowe

 

Specyfikacja techniczna spektrofotometru UV6100A:

Lp.

Parametr techniczny

Wartość parametru

1.

Szczelina

1,0 nm

2.

Zakres pracy

190-1100 nm

3.

Dokładność długości fali

± 0,3 nm.

4.

Powtarzalność długości fali

0,2 nm

5.

Dokładność fotometryczna

± 0,3 %T

6.

Powtarzalność fotometryczna

± 0,2 %T

7.

Stabilność pomiaru

± 0,002 A/h

8.

Linia bazowa widma

± 0,001 A/h

9.

Szumy

± 0,001 A/h

10.

Wymiary

460 x 360 x 225 mm

11.

Waga

Ok. 28,0 kg

12.

Źródło światła

Lampa wolframowa i deuterowa

13.

Standardowe możliwości

Pomiary przy stałej długości fali, analiza ilościowa z krzywymi kalibracji, pomiary widma, pomiary kinetyczne oraz oznaczanie stężenia DNA i białka.

14.

Inne parametry

Wbudowany port USB do podłączenia do komputera

 

15.

Ekran LCD

Pozwalający na wyświetlenie krzywych kalibracji, wyników i metod

16.

Akcesoria

4 kuwety szklane oraz 2 kuwety kwarcowe

17.

Pozostałe

Możliwość współpracy z zawansowanym oprogramowaniem UV Analyst które

zapewnia całkowitą kontrolę urządzenia, pomiarów, analizę danych oraz ich przetwarzanie. Umożliwia pomiar jednej, dwóch lub trzech długości fali oraz

pochodnych pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia.

Dzięki zaawansowanemu interfejsowi możliwe jest przetwarzanie i praca na dużej ilości danych oraz zaawansowane funkcje matematyczne.

 

 

Zamówienia udzielno firmie:

BIOSENS Marcin Guz

ul. Hery 25B/56

01-497 Warszawa

z siedzibą:

BIOSENS

ul. Górczewska 216

01-460 Warszawa


Warszawa, 13.09.2016

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Nauk o Zwierzętach
Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt
budynek 23, parter , ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o postępowaniu na dostawę odczynników do zajęć dydaktycznych.

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego W Warszawie
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Doświadczalnictwa i Bioinformatyki
budynek 37,
ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d, ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielanym zamówieniu na zakup  Zymolyase 20T, wielkość opakowania: 1g, ilość: 4 szt., Nacalai.

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego W Warszawie
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Doświadczalnictwa i Bioinformatyki
budynek 37,
ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d, ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielanym zamówieniu na zakup  Aparat do elektroforezy poziomej SUB6-6X7.5 cm + grzebienie SUB6, gr. 1.0mm, 12 zębów MC, ilość: 2 szt.

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie  

Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

Katedra Żywności Funkcjonalnej, Ekologicznej i Towaroznawstwa

Zakład Żywności Ekologicznej

ul. Nowoursynowska 159C bud. nr 32

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art.4d, ust.1., pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielanym zamówieniu na:

 

aparaturę do wykrywania i analiz – zakup spektrofotometrów (2 szt.)

 

Specyfikacja techniczna spektrofotometru UV6000:

Lp.

Parametr techniczny

Wartość parametru

1.

Szczelina

1,8 nm

2.

Zakres pracy

190-1100 nm

3.

Dokładność długości fali

± 0,5 nm.

4.

Powtarzalność długości fali

0,3 nm

5.

Dokładność fotometryczna

± 0,3 %T

6.

Powtarzalność fotometryczna

± 0,2 %T

7.

Waga

Ok. 20,0 kg

8.

Czteropozycyjny uchwyt na kuwety

10 mm

9.

Źródło światła

Lampa wolframowa i deuterowa

10.

Standardowe możliwości:

Pomiary przy stałej długości fali, analiza ilościowa z krzywymi kalibracji, pomiary widma, pomiary kinetyczne oraz oznaczanie stężenia DNA i białka.

11.

Inne parametry

Wbudowany port USB do podłączenia do komputera

 

12.

Ekran LCD

Pozwalający na wyświetlenie krzywych kalibracji, wyników i metod

13.

Akcesoria

4 kuwety szklane oraz 2 kuwety kwarcowe

 

Specyfikacja techniczna spektrofotometru UV6100A:

Lp.

Parametr techniczny

Wartość parametru

1.

Szczelina

1,0 nm

2.

Zakres pracy

190-1100 nm

3.

Dokładność długości fali

± 0,3 nm.

4.

Powtarzalność długości fali

0,2 nm

5.

Dokładność fotometryczna

± 0,3 %T

6.

Powtarzalność fotometryczna

± 0,2 %T

7.

Stabilność pomiaru

± 0,002 A/h

8.

Linia bazowa widma

± 0,001 A/h

9.

Szumy

± 0,001 A/h

10.

Wymiary

460 x 360 x 225 mm

11.

Waga

Ok. 28,0 kg

12.

Źródło światła

Lampa wolframowa i deuterowa

13.

Standardowe możliwości

Pomiary przy stałej długości fali, analiza ilościowa z krzywymi kalibracji, pomiary widma, pomiary kinetyczne oraz oznaczanie stężenia DNA i białka.

14.

Inne parametry

Wbudowany port USB do podłączenia do komputera

 

15.

Ekran LCD

Pozwalający na wyświetlenie krzywych kalibracji, wyników i metod

16.

Akcesoria

4 kuwety szklane oraz 2 kuwety kwarcowe

17.

Pozostałe

Możliwość współpracy z zawansowanym oprogramowaniem UV Analyst które

zapewnia całkowitą kontrolę urządzenia, pomiarów, analizę danych oraz ich przetwarzanie. Umożliwia pomiar jednej, dwóch lub trzech długości fali oraz

pochodnych pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia.

Dzięki zaawansowanemu interfejsowi możliwe jest przetwarzanie i praca na dużej ilości danych oraz zaawansowane funkcje matematyczne.

 

Jednocześnie informujemy, że ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie  

Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

Katedra Żywności Funkcjonalnej, Ekologicznej i Towaroznawstwa

Zakład Żywności Ekologicznej

ul. Nowoursynowska 159C bud. nr 32

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art.4d, ust.1., pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielanym zamówieniu na:

 

aparaturę do wykrywania i analiz – zakup spektrofotometrów (2 szt.)

 

Specyfikacja techniczna spektrofotometru UV6000:

Lp.

Parametr techniczny

Wartość parametru

1.

Szczelina

1,8 nm

2.

Zakres pracy

190-1100 nm

3.

Dokładność długości fali

± 0,5 nm.

4.

Powtarzalność długości fali

0,3 nm

5.

Dokładność fotometryczna

± 0,3 %T

6.

Powtarzalność fotometryczna

± 0,2 %T

7.

Waga

Ok. 20,0 kg

8.

Czteropozycyjny uchwyt na kuwety

10 mm

9.

Źródło światła

Lampa wolframowa i deuterowa

10.

Standardowe możliwości:

Pomiary przy stałej długości fali, analiza ilościowa z krzywymi kalibracji, pomiary widma, pomiary kinetyczne oraz oznaczanie stężenia DNA i białka.

11.

Inne parametry

Wbudowany port USB do podłączenia do komputera

 

12.

Ekran LCD

Pozwalający na wyświetlenie krzywych kalibracji, wyników i metod

13.

Akcesoria

4 kuwety szklane oraz 2 kuwety kwarcowe

 

Specyfikacja techniczna spektrofotometru UV6100A:

Lp.

Parametr techniczny

Wartość parametru

1.

Szczelina

1,0 nm

2.

Zakres pracy

190-1100 nm

3.

Dokładność długości fali

± 0,3 nm.

4.

Powtarzalność długości fali

0,2 nm

5.

Dokładność fotometryczna

± 0,3 %T

6.

Powtarzalność fotometryczna

± 0,2 %T

7.

Stabilność pomiaru

± 0,002 A/h

8.

Linia bazowa widma

± 0,001 A/h

9.

Szumy

± 0,001 A/h

10.

Wymiary

460 x 360 x 225 mm

11.

Waga

Ok. 28,0 kg

12.

Źródło światła

Lampa wolframowa i deuterowa

13.

Standardowe możliwości

Pomiary przy stałej długości fali, analiza ilościowa z krzywymi kalibracji, pomiary widma, pomiary kinetyczne oraz oznaczanie stężenia DNA i białka.

14.

Inne parametry

Wbudowany port USB do podłączenia do komputera

 

15.

Ekran LCD

Pozwalający na wyświetlenie krzywych kalibracji, wyników i metod

16.

Akcesoria

4 kuwety szklane oraz 2 kuwety kwarcowe

17.

Pozostałe

Możliwość współpracy z zawansowanym oprogramowaniem UV Analyst które

zapewnia całkowitą kontrolę urządzenia, pomiarów, analizę danych oraz ich przetwarzanie. Umożliwia pomiar jednej, dwóch lub trzech długości fali oraz

pochodnych pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia.

Dzięki zaawansowanemu interfejsowi możliwe jest przetwarzanie i praca na dużej ilości danych oraz zaawansowane funkcje matematyczne.

 

Jednocześnie informujemy, że ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


1.08.2016 r.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Medycyny Weterynaryjnej,

Katedra Nauk Fizjologicznych,

ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt. 8a oraz art. 4 pkt. 8b  ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzieleniu zamówienia na zakup przeciwciał sztuk 1.

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

 1. Królicze przeciwciała anti-Phospho-GSK-3-beta (Ser9) (D3A4) Rabbit mAb 100 mikroL sztuk 1.

 

 

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Medycyny Weterynaryjnej,

Katedra Nauk Fizjologicznych,

ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt. 8a oraz art. 4 pkt. 8b  ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzieleniu zamówienia na naprawę wirówki model TJ-6 firmy Beckman sztuk 1.

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia: urządzenie wymaga wymiany szczotek silnika elektrycznego i maty wygłuszającej.

 

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Medycyny Weterynaryjnej,

Katedra Nauk Fizjologicznych,

ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt. 8a oraz art. 4 pkt. 8b  ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzieleniu zamówienia na kalibrację czujnika CO2 w inkubatorze CO2 model MCO firmy Sanyo sztuk 1.

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia: urządzenie wymaga kalibracji czujnika CO2.

 

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.


Wydział Nauk o Żywności Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego informuje, że w wyniku ogłoszonego w dniu 12.08.2016 otwartego naboru partnerów do wspólnej realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, III Osi Priorytetowej „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju”, Działanie 3.1. „Kompetencje w szkolnictwie wyższym” w konkursie nr 4/SK2.0/POWER/3.1/2016, w programie Ścieżki Kopernika 2.0 wpłynęła 1 oferta, złożona przez Fundację Grupy Adamed. Podmiot ten został wybrany do pełnienia funkcji partnera

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Biologii Środowiska Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8 bud. 23 I p.

02-786 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa 

Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt 8a oraz art. 4 pkt 8b

ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z

2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzielanym zapytaniu

ofertowym na  zakup odczynników, do oceny morfologii w hodowlach komórkowych,

przeznaczonych do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Biologii Środowiska Zwierząt

 

 

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

 

mouse anty-vinculin do fluorescencji, mouse anty-talin do fluorescencji,
EGF (epidermal growth factor), DMEM (high glucose), FBS (fetal bovine
serum), szkiełka nakrywkowe okrągłe o średnicy 1cm, szkiełka podstawowe,
probówki konikalne 5 ml, izopropanol 1l

 

 

 


Warszawa, dnia  09.09.2016r.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

pn.: „Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych celem dostosowania pomieszczenia laboratoryjnego 0/105 w budynku nr 37 na potrzeby laboratorium „kultur i upraw roślinnych na podłożach sterylnych w Katedrze Fizjologii Roślin SGGW w Warszawie przy ul. Nowoursynowskiej 159- tryb zaprojektuj i wykonaj”.

Na podstawie § 67 ust.1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku  z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. paz. 907 z późn. zm.) ogłasza się nabór ofert na wykonanie zamówienia pn. „Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych celem dostosowania pomieszczenia laboratoryjnego 0/105 w budynku nr 37 na potrzeby laboratorium „kultur i upraw roślinnych na podłożach sterylnych w Katedrze Fizjologii Roślin SGGW w Warszawie przy ul. Nowoursynowskiej 159- tryb zaprojektuj i wykonaj”.

I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

ul. Nowoursynowska 166

02-787 Warszawa

 

II. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia

„Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych celem dostosowania pomieszczenia laboratoryjnego 0/105 w budynku nr 37 na potrzeby laboratorium „kultur i upraw roślinnych na podłożach sterylnych w Katedrze Fizjologii Roślin SGGW w Warszawie przy ul. Nowoursynowskiej 159- tryb zaprojektuj i wykonaj”. Dokładny opis przedmiotu Zamówienia znajduje się w załączniku 2 do niniejszego pisma.

CPV:

71.24.00.00-2 – Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania.

45000000-7 – Roboty budowlane

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

 

III. Termin realizacji zamówienia

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do dnia 16 listopada 2016 r. Termin ten może  ulec zmianie wyłącznie w przypadku przesunięcia terminu składania wniosków przez MNiSW.

 

IV. Warunki realizacji usługi

Miejscem odbioru przedmiotu zamówienia jest:

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, 02‑787 Warszawa, budynek nr 15 pokój 32 – Sekretariat DIiNT.

 

V. Opis sposobu przygotowania oferty

 

5.1.   Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

 

5.2.   Oferta powinna zostać sporządzona w formie pisemnej według wzoru oferty (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

 

5.3.   Przygotowana oferta powinna uwzględniać wszystkie elementy zapytania ofertowego wymienione w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego (Opis przedmiotu zamówienia).

 

 

5.4.   Oferta powinna być:

— opatrzona pieczątką firmowa,

— posiadać datę sporządzenia,

— podpisana czytelnie przez wykonawcę.

 

5.5.   Zeskanowaną ofertę należy wysłać w formie elektronicznej na adres e-mail:

diint@sggw.pl

 

5.6.   Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru/ aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

 

VI. Sposób oraz termin składania ofert

 

6.1.Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres e-mail:  diint@sggw.pl                         Informacja zwrotna e-mail potwierdzająca odebranie oferty stanowi dowód jej złożenia.

 

6.2.Termin składania ofert: 19 wrzesień 2016 r. do godz. 10:00

 

6.3.Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

6.4.W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

VII. Kryterium oceny ofert

Cena – waga kryterium – 90%,

Termin płatności faktur – 10%

 

VIII. Termin ważności oferty

Wykonawca będzie związany oferty przez 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

 

IX. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana za najkorzystniejszą zostanie powiadomiony odrębnie o formalnościach niezbędnych do zawarcia umowy.

 

X. Załączniki

Załącznik nr 1 — Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 — Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 — Wzór umowy

Zakres rzeczowy - Adaptacja i wyposażenie pomieszczenia laboratoryjnego 0-105 w bud 37 SGGW

Plan pomieszczenia 0105 w bud 37

 

KANCLERZ
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego W Warszawie
Dr inż. Władysław W. Skarżyński

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA <<DO POBRANIA>>

 

Unieważnienie postępowania pn:

Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych celem dostosowania pomieszczenia laboratorium 0105 w budynku nr 37 na potrzeby laboratorium „kultur i upraw roślinnych na podłożach sterylnych w KFR SGGW” ul. Nowoursynowska 159 w Warszawie – tryb zaprojektuj i wykonaj.”

Dokument do pobrania <<tutaj>>


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego W Warszawie
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Doświadczalnictwa i Bioinformatyki
budynek 37,
ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d, ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielanym zamówieniu na zakup  Trichloroacetic  acid, wielkość opakowania: 500g.

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Medycyny Weterynaryjnej,
Katedra Nauk Przedklinicznych

ul. Ciszewskiego 8 , 02-786 Warszawa

 

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza konkurs ofert  nr 2b/KNP/WMW/2016:

 

„ZAKUP ZAMRAŻARKI  DLA  KATEDRY NAUK PRZEDKLINICZNYCH

WYDZIAŁU MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ SGGW W WARSZAWIE”

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

 

Zamrażarka szufladowa -20oC (poj. 309 l brutto, wys. 180 cm.) 1szt.

 

 

 

Ogłoszenie  nie stanowi zaproszenia do składania ofert.


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Chorób Dużych Zwierząt z Kliniką

ul. Nowoursynowska 100

02-797 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzieleniu zamówienia na:

pompę infuzyjną

Zamówienia udzielono firmie ASCOR MED.

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Chorób Dużych Zwierząt z Kliniką

ul. Nowoursynowska 100

02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzieleniu zamówienia na:

monitor pacjenta z kapnografem

 

 

Zamówienia udzielono firmie CHS Tomasz Chorosiński.

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt 8a oraz art. 4 pkt 8b  ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na zakup komory laminarnej przeznaczonych do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

KOMORA LAMINARNA KL-21 FIRMY „POLON”

Zamówienia udzielono firmie: Fabryka Urządzeń Laboratoryjnych i Medycznych "POLON - POZNAŃ", ul. Bułgarska 63/65, 60-320 Poznań

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt 8a oraz art. 4 pkt 8b  ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na zakup STERYLIZATORA KULKOWEGO SR01 – 3 sztuki przeznaczonych do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

 

 

Wymagane parametry

Zasilanie 230V,50Hz, moc pobierana 150W, temperatura pracy 2400C
wymiary obudowy:  średnica 130 mm,  wysokość 150 mm
wymiary komory sterylizacyjnej: średnica 40 mm,  wysokość 80 mm, ciężar 1kg

Zamówienia udzielono firmie: BIOMAK” Małgorzata Kiełbowska i Sylwester Kiełbowski Sp.J. z ul. Słońskiego 13, 05-820 Piastów


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt 8a oraz art. 4 pkt 8b  ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzielanym zapytaniu ofertowym na  zakup odczynników z firmy Sigma-Aldrich

 przeznaczonych do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

 

Wymagane parametry

 

- Poly(etchylene glycol) distearate nr kat. 305413-1KG

- 1-Hexadecanol nr kat. 258741-100G

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt 8a oraz art. 4 pkt 8b  ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzielanym zapytaniu ofertowym na zakup przeciwciał z firmy Agrisera

 przeznaczonych do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

 

Wymagane parametry

S-nitrosoglutathione reductase (GSNOR) nr kat. AS09 647

Nitro-L.glutathione (GSNO) nr kat. AS08 361

 

 

 

 


Warszawa dn. 2016-09-07

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:

Dostawa zestawów pipet oraz  pipety do badań naukowych firmy Eppendorf

Część 1 -  Zestaw pipet  Research plus 3-Pack, (0,5-10μL/10-100μL/100-1000μL) # 3120000909 – 2 szt.

   Część 2 – Pipeta Research plus, nastawna 0,1-2,5 μl  # 3120000011 – 1 szt.

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

Katedra Żywności Funkcjonalnej, Ekologicznej i Towaroznawstwa

Zakład Żywności Ekologicznej

ul. Nowoursynowska 159C bud. nr 32

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art.4d, ust.1., pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielonym zamówieniu na:

pipety i akcesoria laboratoryjne – kuwety do spektrofotometru

 

Zamówienia udzielono firmie:

 MERANCO Aparatura Kontrolno – Pomiarowa i Laboratoryjna Sp. z o.o.

ul. Myśliborska 89

60-432 Poznań


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie  

Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

Katedra Żywności Funkcjonalnej, Ekologicznej i Towaroznawstwa

Zakład Żywności Ekologicznej

ul. Nowoursynowska 159C bud. nr 32

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art.4d, ust.1., pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielonym zamówieniu na:

aparaturę do wykrywania i analiz –  lampa wolframowa WI LAMP.YT55134(1)

 

Zamówienia udzielono firmie:

“SHIM-POL A.M. Borzymowski” E.Borzymowska-Reszka, A.Reszka

Spółka Jawna

ul. Lubomirskiego 5

05-080 Izabelin  


OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW

 

do wspólnej realizacji projektów w nr 1/Kadra/POWER/3.4/2016  na projekty podnoszące kompetencje kadry dydaktycznej uczelni Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 

Centrum Edukacji Multimedialnej

 

jako Wnioskodawca (podmiot ubiegający się o dofinansowanie)

 

w ramach Działanie 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

– konkurs nr 1/Kadra/POWER/3.4/2016  na projekty podnoszące kompetencje kadry dydaktycznej uczelni

 

w ramach wspierania zmian organizacyjnych i podnoszenia kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego ogłoszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

ogłasza otwarty nabór Partnerów do wspólnej realizacji projektu przygotowanego w odpowiedzi na ww. konkurs.

 

Niniejsze ogłoszenie ma charakter informacyjny i nie stanowi ogłoszenia w rozumieniu przepisów o zamówieniach publicznych oraz o działalności pożytku publicznego.

 

 

 

I. Podmioty uprawnione do udziału w naborze:

 

Nabór, w oparciu o zapisy art. 33 ustawy z dnia z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2014 poz. 1146)dotyczy podmiotów spoza sektora finansów publicznych, które wniosą do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe oraz wspólnie z projektodawcą będą uczestniczyć w przygotowywaniu wniosku o dofinansowanie projektu, jak również w jego realizacji.

 

Partnerem nie może być podmiot wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania (o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) oraz zgodnie z art. 33 ust. 6 ustawy z dnia z 11 lipca 2014 r. podmiot powiązany z Wnioskodawcą w rozumieniu Załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26.06.2014 r.).

 

Partnerem nie może być również podmiot zalegający z należnościami publiczno-prawnymi.

 

 

 

II. Cel partnerstwa:

 

Współpraca przy opracowaniu i realizacji projektu przygotowywanego w odpowiedzi na konkurs nr 1/Kadra/POWER/3.4/2016 na projekty podnoszące kompetencje kadry dydaktycznej uczelni w ramach wspierania zmian organizacyjnych i podnoszenia kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego Działanie 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego

Celem projektu są działania nastawione wspieranie zmian organizacyjnych i podnoszenia kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego Działanie 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego.

Działania mają zapewnić realizację następujących zadań prowadzonych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w zakresie:

- innowacyjnych umiejętności dydaktycznych (np. learning-by-doing, design-thinking),

- umiejętności informatycznych, w tym posługiwania się profesjonalnymi bazami danych i ich wykorzystania w procesie kształcenia,

- w zakresie prowadzenia dydaktyki w j. obcym,

- zarządzania informacją.

Planowany termin realizacji projektu: najwcześniej od listopada 2017 r. przez okres maksymalnie 2 lat.

 

IV. W ramach projektu planowane są działania w zakresie:

- innowacyjnych umiejętności dydaktycznych (np. learning-by-doing, design-thinking),

- umiejętności informatycznych, w tym posługiwania się profesjonalnymi bazami danych i ich wykorzystania w procesie kształcenia,

- w zakresie prowadzenia dydaktyki w j. obcym,

- zarządzania informacją

- działań informacyjno-promocyjnych.

 

V. Proponowany zakres działań dla Partnerów:

 

Współpraca z wnioskodawcą przy tworzeniu opisu merytorycznego projektu,

w szczególności części opisów merytorycznych w zakresie zadań wykonywanych przez Partnera.

Zgromadzenie i przygotowanie informacji niezbędnych do przygotowania Wniosku

o dofinansowanie w zakresie danych finansowych oraz budżetu projektu.

Współpraca w zakresie w zakresie realizacji międzynarodowych szkół letnich

Współpraca w zakresie działań informacyjno-promocyjnych projektu, w szczególności stworzenie i wyprodukowanie spójnych materiałów informacyjno-promocyjnych, uruchomienie i obsługa strony www projektu, organizacja konferencji projektowej.

 

VI. Wymogi dotyczące ofert:

 

Oferty składane przez potencjalnych Partnerów należy przygotować w języku polskim na formularzu: Karta Zgłoszenia Partnera stanowiącej załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Do Karty Zgłoszenia Partnera należy dołączyć:

dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,

statut (jeżeli dotyczy),

sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy,

wykaz realizowanych zadań wykonywanych przez instytucję, analogicznych do zadań wykonywanych w projekcie, realizowanych w okresie ostatnich 5 lat, zbieżne z zakresem konkursu.

 

Uwaga: Wszelkie dokumenty, w tym kserokopie złożonych do oferty dokumentów muszą być opatrzone pieczęcią podmiotu, aktualną datą, własnoręcznym podpisem osoby/osób uprawnionej/-ych do reprezentowania podmiotu oraz poświadczone za zgodność z oryginałem (dotyczy kserokopii).

 

VII. Miejsce i termin składania ofert:

 

Ofertę (wypełnioną Kartę Zgłoszenia Partnera wraz z załącznikami) należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres:

Centrum Edukacji Multimedialnej

 

ul Nowoursynowska 166

 

02-787 Warszawa

poniedziałek – piątek od godz. 9.00 do godz. 11.00

 

Ofertę należy składać w zamkniętej kopercie oznaczonej w następujący sposób: „Zgłoszenie Partnera do współpracy w zakresie przygotowania i realizacji projektu, w odpowiedzi na nr 1/Kadra/POWER/3.4/2016 ogłoszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju”.

Nie będą przyjmowane oferty lub załączniki przesyłane drogą elektroniczną.

Zgodnie z zapisami art. 33 ustawy z dnia z 11 lipca 2014, oferty przyjmowane są przez okres 21 dni od dnia opublikowania przedmiotowego ogłoszenia na stronie SGGW. Na potrzeby otwartego naboru, przyjmuje się, że wskazany okres będzie liczony w dniach kalendarzowych. Ostatnim dniem jest 21 dzień od dnia opublikowania przedmiotowego ogłoszenia. Decyduje data wpływu do wskazanej w pkt 1 jednostki.

VIII. Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo:

 

Negocjacji warunków realizacji działań z Partnerem.

Unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

Zawieszenia naboru na każdym etapie.

Dokonywania zmian w ogłoszeniu o otwartym naborze Partnerów w trakcie trwania naboru.

Przedłużenia terminu rozstrzygnięcia.

Wyboru jednego lub większej liczby Partnerów spośród zgłoszonych podmiotów.

Podania do publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej (SGGW) informacji o podmiotach wybranych do pełnienia funkcji Partnera.

IX. Kryteria wyboru oferty:

 

Ocena złożonych zgłoszeń prowadzona będzie zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania podmiotów.

Oferty złożone po terminie lub na niewłaściwym formularzu, bez wszystkich wymaganych załączników, przez nieuprawniony podmiot zostaną odrzucone ze względów formalnych.

Oferty nieprawidłowe pod względem formalnym, nie będą poddane weryfikacji merytorycznej.

Weryfikacja merytoryczna ofert dokonana zostanie z uwzględnieniem następujących kryteriów:

 

 

Kryteria oceny merytorycznej

 

Punktacja

 

1. Zgodność działania (profilu działalności) potencjalnego partnera z celami partnerstwa

 

0 – 10 pkt

 

2. Deklarowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa (zasoby)

 

0 – 20 pkt

 

3. Doświadczenie w realizacji projektów (zadań) o podobnym charakterze

 

0 – 20 pkt

 

 

 

 

Maksymalna liczba: 50 pkt

 

Oferty zostaną odrzucone z powodów merytorycznych, jeżeli uzyskają łącznie ocenę

25 i mniej punktów lub uzyskają przy zastosowaniu któregokolwiek z kryteriów 0 punktów.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie planuje wybrać w naborze, co najmniej jeden podmiot, który zostanie zaproszony do negocjacji w celu doprecyzowania niezbędnych do zawarcia umowy/porozumienia partnerstwa.

Lista podmiotów zaproszonych do negocjacji oraz informacja o stronach umowy i zakresie ich zadań (podmiotach wybranych do pełnienia funkcji Partnera), zostanie ogłoszona na stronie internetowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

 

X. Procedura odwoławcza:

 

Podmiotom biorącym udział w naborze przysługuje prawo odwołania się od decyzji wskazującej wybranego partnera w terminie 1 dnia kalendarzowego od daty jej opublikowania na stronie SGGW. Po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane złożone odwołania.

Odwołanie należy złożyć osobiście w zamkniętej kopercie na adres składania ofert.

Odwołanie zostanie rozpatrzone w terminie do 2 dni roboczych od daty jego otrzymania.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia odwołania przeprowadzone zostaną ponowne negocjacje z udziałem zainteresowanego podmiotu i podmiotu pierwotnie wybranego przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

 

XI. Postanowienia końcowe:

 

W przypadku unieważnienia naboru Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakie poniósł z tego tytułu podmiot zainteresowany zgłoszeniem swojej kandydatury lub kandydat na partnera, który dokonał zgłoszenia, a w szczególności SGGW nie ponosi odpowiedzialności za koszty przygotowania zgłoszenia.

W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiającej zawarcie umowy partnerstwa z wybranym w wyniku naboru partnerem, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie dopuszcza możliwość zawarcia umowy partnerstwa z podmiotem, który jako następny w kolejności został najwyżej oceniony.

Udział Partnera w realizacji projektu nie jest gwarantowany i będzie on uzależniony od uzyskania dofinansowania ze środków UE.

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie internetowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Bezpośredni link do ogłoszenia o konkursie:

 http://www.ncbir.pl/bip/aktualnosci/art,4329,konkurs-nr-1kadrapower3-42016-na-projekty-podnoszace-kompetencje-kadry-dydaktycznej-uczelni.html

Warszawa, 5.09.2016 r.

 

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Fizjologicznych

ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 24

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d, ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielanym zamówieniu na:

 

Inkubator laboratoryjny z wyposażeniem

Komorę laminarną

 

Jednocześnie informujemy, że ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt 8a oraz art. 4 pkt 8b  ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzielanym zapytaniu ofertowym na  zakup odczynników z firmy Sigma-Aldrich

 przeznaczonych do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

 

Wymagane parametry

- NAA nr kat. N0640-25G
- IAA nr kat. I2886-25G
- 2iP nr kat. D5912-1G
- BAP nr kat. B3408-5G
- KIN nr kat. K0753-1G
- PVP nr kat. P2307-100G
- Glukonian wapnia nr kat 21144-1KG
- DEPC nr kat. D5758-50ml
- tlenek propylenu nr kat 110205-2,5l

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt 8a oraz art. 4 pkt 8b  ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzielanym zapytaniu ofertowym na  pipety Eppendorf i statywu karuzelowego przeznaczonych do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

 

Wymagane parametry

Pipeta Eppendorf  Research® plus 3-pack jednokanałowa zmienna opcja 1: 0.5-10µl, 10-100 µl, 100-1000 µl,  nr kat. 3120000909 – 1 op

Pipeta Eppendorf  Research® plus, jednokanałowa zmienna 0.1: 2.5-10µl, nr kat. 3120000011 – 1 szt

Pipeta Eppendorf  Research® plus, jednokanałowa zmienna: 0.5-5ml, nr kat. 3120000070 – 1 szt.

Statyw karuzelowy z 6 uchwytami nr kat. 3115000003 – 1 szt.

 

 

 

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt 8a oraz art. 4 pkt 8b  ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzielanym zapytaniu ofertowym na  zakup probówek w paskach  przeznaczonych do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

 

Wymagane parametry

Probówki w paskach z osobnymi zamknięciami o poj. 200ul do przeprowadzenia reakcji PCR firmy 4titude- 3 op/120szt.

 

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

Katedra Żywności Funkcjonalnej, Ekologicznej i Towaroznawstwa

Zakład Żywności Ekologicznej

ul. Nowoursynowska 159C bud. nr 32

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art.4d, ust.1., pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielanym zamówieniu na:

 

aparaturę do wykrywania i analiz –

lampa wolframowa WI LAMP.YT55134(1)

 

Jednocześnie informujemy, że ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.


 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Medycyny Weterynaryjnej,
Katedra Nauk Przedklinicznych

ul. Ciszewskiego 8 , 02-786 Warszawa

 

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza konkurs ofert  nr 2/KNP/WMW/2016:

 

„ZAKUP ZAMRAŻARKI  DLA  KATEDRY NAUK PRZEDKLINICZNYCH

WYDZIAŁU MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ SGGW W WARSZAWIE”

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

 

Zamrażarka szufladowa -20oC   -  1szt.

 

 

 

Ogłoszenie  nie stanowi zaproszenia do składania ofert.


Warszawa, 25 sierpnia 2016

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Technologii Drewna

Katedra Technologii i Przedsiębiorczości w Przemyśle Drzewnym

ul. Nowoursynowska 159/34, 02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt 8a oraz art. 4 pkt 8a  ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) oraz zarządzenia Rektora SGGW Nr 19 z dnia 16 kwietnia 2014 ogłasza informację o udzieleniu zamówienia na Dostawę i zakup kamery termowizyjnej FLIR E60 wraz z dodatkową baterią:

 

Zamówienia udzielono firmie Merserwis Sp. z o.o. Sp. K., ul. Gen. Wł. Andersa 10, 00-201 Warszawa.

 


Warszawa, 25 sierpnia 2016

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Technologii Drewna

Katedra Technologii i Przedsiębiorczości w Przemyśle Drzewnym

ul. Nowoursynowska 159/34, 02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt 8a oraz art. 4 pkt 8a  ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) oraz zarządzenia Rektora SGGW Nr 19 z dnia 16 kwietnia 2014 ogłasza informację o udzieleniu zamówienia na Dostawa i zakup komputera stacjonarnego typu Sensilo SX-600 [H007] do analizy obrazów drewna i pomiarów Windendro z monitorem i niezbędnym oprzyrządowaniem:

 

Zamówienia udzielono firmie VOL Sp. z o. o. Sp. K., ul Dąbrowskiego 553, 50-451 Poznań.

 

 

 

 

 

 


Warszawa, 25 sierpnia 2016

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Technologii Drewna

Katedra Technologii i Przedsiębiorczości w Przemyśle Drzewnym

ul. Nowoursynowska 159/34, 02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt 8a oraz art. 4 pkt 8a  ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) oraz zarządzenia Rektora SGGW Nr 19 z dnia 16 kwietnia 2014 ogłasza informację o udzieleniu zamówienia na Dostawa i zakup zestawu urządzeń do synergicznej modyfikacji i analizy właściwości materiałów drzewnych:

 

Zamówienia udzielono firmie Ośrodek Badawczo Rozwojowy Przemysłu Płyt Drewnopochodnych sp. z o.o., 83-262 Czarna Woda, ul. Adama Mickiewicza 10a.

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

Katedra Żywności Funkcjonalnej, Ekologicznej i Towaroznawstwa

Zakład Żywności Ekologicznej

ul. Nowoursynowska 159C bud. nr 32

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d, ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielanym zamówieniu na:

 

Pipety i akcesoria laboratoryjne –  kuwety do spektrofotometru

 

Jednocześnie informujemy, że ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

Katedra Żywności Funkcjonalnej, Ekologicznej i Towaroznawstwa

Zakład Żywności Ekologicznej

ul. Nowoursynowska 159C bud. nr 32

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d, ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielanym zamówieniu na:

 

Pipety i akcesoria laboratoryjne –  kuwety do spektrofotometru

 

Jednocześnie informujemy, że ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


Warszawa, 25.08.2016

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Nauk o Zwierzętach
Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt
budynek 23, parter , ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie regulaminu udzielenia zamówień publicznych w SGGW na dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych , eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, których wartość netto jest większa niż 3 000 zł, a nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości d kwoty 30 000 zł, , Zamawiający – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę sukcesywnych dostaw gazów przemysłowych.

Zapytanie ofertowe i wzór oferty dostępne pod adresem: edward_krolak@sggw.pl

Składanie ofert do 09.09.2016 godz. 12:00.

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk o Żywności
Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji
ul. Nowoursynowska 159C bud. nr 32
02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza konkurs ofert na: Na dostawę 
szklanych i plastikowych akcesoriów do dydaktyki

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

 

 

 

Lp

Nazwa produktu

Wielkość opakowania

Ilość opakowań

1

Lejek szklany borokrzemowy średnica 60-65  mm, dł. nóżki 60 mm

1

18

2

Probówki wirówkowe, stożkowe, 50 ml, wirowanie do 12000 x g, z zakrętką, z podziałką,  30x115mm

500 szt

2

3

Zlewka szklana wysoka z wylewem 100 ml SIMAX;

D:48 mm; h:80 mm

1

50

4

Zlewka szklana wysoka z wylewem 150 ml; d: 54 mm; h: 95 mm

1

20

5

Wkład do eksykatora 250mm,  polipropylenowy;  średnica: 238 mm

1

6

6

szkiełka podstawowe SUPERFROST białe firmy MENZEL o wymiarach 26x76x1mm  (50szt)

50 szt

4

7

Szkiełko mikroskopowe nakrywkowe 18x18mm MENZEL (100szt)

100 szt

1

 

 

 


W wyniku konkursu wyłoniono najkorzystniejszą ofertę firmy: EQUIMED sp. j
ul. Włodarzewska 95a, 02-393 Warszawa


 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt 8a oraz art. 4 pkt 8b  ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzielanym zapytaniu ofertowym na  zakup Płyetk do real-time PCR i pokrywek do płytek firmy Thermo Fisher Scientyfic przeznaczonych do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

 

Wymagane parametry

MicroAmp® Fast Optical 96-Well Reaction Plate, 0.1 mL nr kat 4346907- 20 op.

MicroAmp® Optical Adhesive Film nr kat 4311971 – 2 op.

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt 8a oraz art. 4 pkt 8b  ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzielanym zapytaniu ofertowym na  zakup STERYLIZATORA KULKOWEGO SR01 – 3 sztuki

 przeznaczonego do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

 

Wymagane parametry

Zasilanie 230V,50Hz, moc pobierana 150W, temperatura pracy 2400C
wymiary obudowy:  średnica 130 mm,  wysokość 150 mm
wymiary komory sterylizacyjnej: średnica 40 mm,  wysokość 80 mm, ciężar 1kg

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt 8a oraz art. 4 pkt 8b  ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzielanym zapytaniu ofertowym na  zakup foremki do zatapiania

 przeznaczonego do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

 

Wymagane parametry

Foremki silikonowe do zatapiania w żywicach epoksydowych firmy Pelco nr kat. 10590 – 4 szt

Foremki silikonowe do zatapiania w żywicach epoksydowych firmy Pelco nr kat. 105 – 4 szt

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Żywności

Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji

ul. Nowoursynowska 159C bud. nr 32

                                                                                                                                                                                                                           02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza konkurs ofert na:

NA DOSTAWĘ SZKLANYCH I PLASTIKOWYCH AKCESORIÓW LABORATORYJNYCH DO DYDAKTYKI


Opis przedmiotu zamówienie:
 

Lp

Nazwa produktu

Wielkość opakowania

Ilość opakowań

1

Lejek szklany borokrzemowy średnica 60-65  mm, dł. nóżki 60 mm

1

18

2

Probówki wirówkowe, stożkowe, 50 ml, wirowanie do 12000 x g, z zakrętką, z podziałką,  30x115mm

500 szt

2

3

Zlewka szklana wysoka z wylewem 100 ml SIMAX;

D:48 mm; h:80 mm

1

50

4

Zlewka szklana wysoka z wylewem 150 ml; d: 54 mm; h: 95 mm

1

20

5

Wkład do eksykatora 250mm,  polipropylenowy;  średnica: 238 mm

1

6

6

szkiełka podstawowe SUPERFROST białe firmy MENZEL o wymiarach 26x76x1mm  (50szt)

50 szt

4

7

Szkiełko mikroskopowe nakrywkowe 18x18mm MENZEL (100szt)

100 szt

1
Osoba do kontaktu: mgr Katarzyna Rybak     katarzyna_rybak@sggw.pl


Jednocześnie informujemy, że ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

Warszawa, 19.08.2016

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Nauk o Zwierzętach
Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt
budynek 23, parter , ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt 8a oraz art. 4 pkt 8a  ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) oraz zarządzenia Rektora SGGW Nr 19 z dnia 16 kwietnia 2014 ogłasza informację o  udzieleniu zamówienia na dostawę  pipetora Falcon:

Zamówienia udzielono firmie Immunogen Polska Sp. z o. o., ul. Katowicka 28A, 41-500 Chorzów


Warszawa, 19.08.2016

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Nauk o Zwierzętach
Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt
budynek 23, parter , ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt 8a oraz art. 4 pkt 8a  ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) oraz zarządzenia Rektora SGGW Nr 19 z dnia 16 kwietnia 2014 ogłasza informację o  udzieleniu zamówienia na dostawę  zestawu pipet Eppendorf i statywu:

Zamówienia udzielono firmie Eppendorf Poland Sp. z o. o., Al Jerozolimskie 212, 02-286 Warszawa


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

NIP 525-00-07-425

Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

Katedra Techniki i Projektowania Żywności

ul. Nowoursynowska 159C

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt 8a oraz art. 4 pkt 8b  ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2015 r  poz. 2164) ogłasza informację o udzielanym zamówieniu na dostawę olei zwierzęcych lub roślinnych: (olejek z szałwii, olej konopny).

 

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia: został określony w załączniku nr 1

 

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 

 

Lp.

Produkt/przedmiot zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia

Jednostka opakowaniowa

Ilość opak.

Cena jednostkowa netto

Koszt całkowity netto

Koszt całkowity brutto

1

Olejek z szałwii

Olejek z szałwii lekarskiej otrzymany z młodych pędów szałwii, zebranych w fazie kwitnienia. Olejek pozyskany metodą destylacji parą wodną. GARDEN SAGE ESSENTIAL OIL 100%, bez barwników, konserwantów i sztucznych substancji zapachowych

(10 ml)

9

(9*10ml)

 

 

 

2

Olej konopny

Olej konopny tłoczony na zimno, powstały                        z wyselekcjonowanych odmian konopi siewnej. Posiadający zielono-brązową barwę, o lekko gorzkim, korzenno-orzechowym smaku. Zawierający nienasycone kwasy tłuszczowe

(250 ml)

1

(1*250ml)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

NIP 525-00-07-425

Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

Katedra Techniki i Projektowania Żywności

ul. Nowoursynowska 159C

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt 8a oraz art. 4 pkt 8b  ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2015 r  poz. 2164) ogłasza informację o udzielanym zamówieniu na dostawę gazów przemysłowych: (tlen spożywczy, azot, dwutlenek węgla, tlen, hel, argon).

 

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia: został określony w załączniku nr 1

 

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 

Załącznik nr 1 - kalkulacja ceny ofertowej do zapytania ofertowego

     
                 

Gaz

Pojemność butli/ ciśnienie

Czystość (min.)

Ilość butli

Cena jednostkowa netto (w zł)

Cena netto (iloczyn ceny jedn. oraz ilość)

Kwota należnego podatku VAT (w zł)

Wartość  brutto
(suma ceny netto oraz kwoty należnego podatku VAT)

Tlen spożywczy

50l/200mbar

spożywczy

1

 

 

 

 

Azot

50l/200mbar

spożywczy

1

 

 

 

 

Dwutlenek węgla

50l/200mbar

spożywczy

1

 

 

 

 

Tlen do urządzeń

50l/200mbar

chromatograf i DSC

1

 

 

 

 

Hel do urządzeń

50l/200mbar

chromatograf i DSC

1

 

 

 

 

Argon

50l/200mbar

chromatograf i DSC

1

 

 

 

 

Dzierżawa za 1 dzień

 

 

 

 

Dostawa (transport butli w obie strony bez względu na ilość butli)

 

X

 

 

SUMA

X

 

X

 

 

 

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego W Warszawie
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Doświadczalnictwa i Bioinformatyki
budynek 37,
ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4 pkt 8a oraz art. 4 pkt 8b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielanym zamówieniu na zakup T4 Ligase; NativePAGE 3-12% Bis-Tris Gel, 1,0 mmx10well.

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego W Warszawie
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Doświadczalnictwa i Bioinformatyki
budynek 37,
ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4 pkt 8a oraz art. 4 pkt 8b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielanym zamówieniu na zakup BIOLSTC MACROCAR.HOLDR,QTY OF5 (1 op).

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego W Warszawie
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Doświadczalnictwa i Bioinformatyki
budynek 37,
ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4 pkt 8a oraz art. 4 pkt 8b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielanym zamówieniu na zakup Chromatography paper 3 mm Whatmann, 3MM CHR Bibuła do blottingu arkusze 46 x 57 CM.

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt 8a oraz art. 4 pkt 8b  ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzielanym zapytaniu ofertowym na  zakup KOMORY LAMINARNEJ KL-21 FIRMY „POLON”

 przeznaczonego do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

 

przepływ powietrza – laminarny poziomy stabilność przepływu laminarnego dla prędkości 0,45 m/s ± 20%, automatyczna regulacja prędkości przepływu w miarę wzrostu oporów filtra, możliwość ustawienia poziomu prędkości przepływu powietrza, alarm dźwiękowy i świetlny nieprawidłowego nawiewu, skuteczność odpylania cząstek 0,3 μm i większych lepsza niż 99,995%, filtr wstępny i filtr HEPA wg Federal Standart nr 209 E oraz H14 wg PN - EN 1822, panel sterowania typu dialogowego w języku polskim,  funkcja aktywnego wyczekiwania na pracę przy zmniejszonej prędkości nawiewu (stand-by), dezynfekcja lampą bakteriobójczą z  programowanym wyłącznikiem czasowym, blokada wszystkich funkcji komory podczas pracy lampy bakteriobójczej, sygnalizacja świetlna i akustyczna zakończenia sterylizacji komory lampą bakteriobójczą, licznik czasu pracy komory, licznik czasu pracy lampy bakteriobójczej, dezynfekcja lampą bakteriobójczą, wskaźnik  prędkości przepływu powietrza, oświetlenie przestrzeni roboczej lampami fluorescencyjnymi min. 500 lx, płyta robocza wykonana ze stali nierdzewnej, płyta robocza wykonana w całości, ściany boczne przeszklone, obudowa malowana gładkimi, łatwo zmywalnymi farbami epoksydowymi, poziom natężenia dźwięku przy przepływie nominalnym < 65 dB (A), deklaracja zgodności CE, komory oznaczone znakiem CE, zasilanie 230V, 50Hz, wymiary zewnętrzne 1290x800x1760 mm; wymiary przestrzeni roboczej 1225 x 465 x 595 mm (szer. x gł. x wys.), dodatkowo – gniazdo elektryczne

 

 

 


 

 

 

 

Warszawa dn. 2016-08-18

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.) ogłasza informację o  udzieleniu zamówienia  na:

Dostawa odczynników chemicznych do badań naukowych

- Część 1 - dostawa odczynników firmy Macherey-Nagel

- Część 2 - dostawa odczynników firmy EURx

- Część 3 - dostawa odczynników firmy Avantor Performance Materials

- Część 4 - dostawa odczynników firmy Bioshop Canada Inc.

- Część 5 - dostawa odczynników firmy New England Biolabs

- Część 6 - dostawa odczynników firmy Sigma - Aldrich

- Część 7 - dostawa odczynników firmy Qiagen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Warszawa dn. 2016-08-18

 

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.) ogłasza informację o  udzieleniu zamówienia  na:

Dostawę zestawu komputerowego do badań naukowych tj.;

Komputer Dell OptiPlex 5040 Small Form Factor oraz Monitor Dell P2417H IPS 23,8 cali

 


Warszawa dn. 2016-08-18

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.) ogłasza informację o  udzieleniu zamówienia  na:

Dostawa pipet i akcesoriów laboratoryjnych do badań naukowych

Część. 1 – Zakup akcesoriów firmy  Eppendorf

Część 2 - Końcówki i probówki typ Eppendorf ,Falcon 

Część 3 -  Akcesoria laboratoryjne i szalki Petriego

Część 4  - Zestaw Pipet Gilson Starter Kit Neo i końcówki dedykowane do pipet typu Gilson Pipetman

Część 5- - Końcówki dedykowane do pipet firmy HTL

Część 6 - Artykuły szklane firmy ROTH


Warszawa dn. 2016-08-18

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:

Dostawa odczynników chemicznych do badań naukowych

- Część 1 - dostawa odczynników firmy Bioline Ltd.

- Część 2 - dostawa odczynników firmy Blirt

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

NIP 525-00-07-425

Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

Katedra Techniki i Projektowania Żywności

ul. Nowoursynowska 159C

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt 8a oraz art. 4 pkt 8b  ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2015 r  poz. 2164.) ogłasza informację o udzielonym zamówieniu na dostawę butelek szklanych do badań naukowych.

 

 

W wyniku konkursu wyłoniono najkorzystniejszą ofertę firmy

Hornik Sp. z o.o., ul. Rubież 46 E, 61-612 Poznań, NIP: 669 226 29 36,  Regon: 330465255.

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

NIP 525-00-07-425

Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

Katedra Techniki i Projektowania Żywności

ul. Nowoursynowska 159C

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt 8a oraz art. 4 pkt 8b  ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzielonym zamówieniu na dostawę odczynników chemicznych do analiz chemicznych.

 

 

W wyniku konkursu wyłoniono najkorzystniejszą ofertę firmy

ALCHEM GRUPA Sp. Z o.o.; 87-100 Toruń; ul. Polna 21; Oddział Warszawa 01-909 Warszawa; ul. Sokratesa 17A; NIP: 527-23-55-435

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

NIP 525-00-07-425

Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

Katedra Techniki i Projektowania Żywności

ul. Nowoursynowska 159C

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt 8a oraz art. 4 pkt 8b  ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzielonym zamówieniu na usługę badań mikrobiologicznych.

 

 

W wyniku konkursu wyłoniono najkorzystniejszą ofertę firmy

JARS Sp. z o.o. siedziba Łajski; ul. Kościelna 2a; 05-119 Legionowo NIP: 675-12-77-082

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

NIP 525-00-07-425

Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

Katedra Techniki i Projektowania Żywności

ul. Nowoursynowska 159C

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt 8a oraz art. 4 pkt 8b  ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzielonym zamówieniu na dostawę ekstraktów warzywnych do analiz chemicznych

 

 

W wyniku konkursu wyłoniono najkorzystniejszą ofertę firmy

ChemPol Sp. Z o.o; Al. Jana Pawła II 70/4; 00-175 Warszawa NIP: 525-24-40-385

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

NIP 525-00-07-425

Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

Katedra Techniki i Projektowania Żywności

ul. Nowoursynowska 159C

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt 8a oraz art. 4 pkt 8b  ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzielonym zamówieniu na dostawę odczynników chemicznych: (cz. 1 – ELISA – zestaw do oznaczania glutenu; cz. 2 – KIT – zestaw do oznaczania beta-glukanu)

 

 

W wyniku konkursu wyłoniono najkorzystniejsze firmy:

 Część 1 – testy ELISA: TK Biotech Sp. z o.o.; ul. Królewicza Jakuba 40A; 02-956 Warszawa NIP: 951-24-07-643

Część 2 – test KIT: NOACK Polen Sp. z o.o.; ul. Królowej Marysieńki 50; 02-954 Warszawa NIP: 526-02-50-32

 

 

 

 

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

NIP 525-00-07-425

Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

Katedra Techniki i Projektowania Żywności

ul. Nowoursynowska 159C

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt 8a oraz art. 4 pkt 8b  ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzielonym zamówieniu na dostawę szczepu pleśni Botrytis cinerea banku patogenów

 

 

W wyniku konkursu wyłoniono najkorzystniejszą ofertę firmy

Bank Patogenów Roślin i Badania ich Różnorodności; Instytutu Ochrony Roślin-PIB;                    ul. Władysława Węgorka 20; 60-318 Poznań

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie  

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

 Katedra Nauk Morfologicznych
ul. Nowoursynowska 159  bud. nr 24
02-776 Warszawa


Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielonym zamówieniu na: Wykonanie niestandardowych gablot do Muzeum Osteologicznego.

Zamówienia udzielono firmie:
FORNGRAF Wojciech Bednarz
ul. Żwirki i Wigury 6 lok. 1
37-450 Stalowa Wola


Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk o Żywności działając w oparciu o art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. poz. 1146, dalej: uRPS), jako wnioskodawca (podmiot ubiegający się̨ o dofinansowanie) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (dalej – „POWER”), III Osi Priorytetowej Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym w konkursie nr 4/SK2.0/POWER/3.1/2016 w programie Ścieżki Kopernika 2.0, niniejszym ogłasza otwarty nabór Partnerów spoza sektora finansów publicznych, w rozumieniu art. 33 ust. 2 uRPS, będących organizacjami pozarządowymi, którzy są zainteresowani wspólną realizacją projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków krajowych.

 

 1. Cel projektu

Zgodnie z dokumentacją konkursu w Działaniu 3.1 POWER zakładany do realizacji projekt obejmować będzie działania dydaktyczne służące rozwijaniu kompetencji uczniów szkół ponadpodstawowych w zakresie komunikowania się, współpracy, myślenia krytycznego i kreatywnego oraz rozwiązywania problemów i działania innowacyjnego, których efektem powinno być stworzenie i przeprowadzenie niekonwencjonalnych modułów zajęć obejmujących sposoby i metody rozbudzenia w młodzieży ciekawości, kreatywności i chęci pogłębiania wiedzy. Wyżej zdefiniowane działania wpisują się w realizację tzw. III misji Uczelni.

 1. Zakładane cele partnerstwa

Realizacja projektu mającego na celu promocję nauk ścisłych i przyrodniczych wśród młodzieży w Polsce oraz rozbudzenie w niej chęci do pogłębiania wiedzy i studiowania nauk matematyczno-przyrodniczych wpisuje się w misję Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, którą jest służenie rozwojowi gospodarczemu i intelektualnemu polskiego społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich, gospodarki żywnościowej i szeroko rozumianego środowiska naturalnego, jak również prowadzenie na najwyższym poziomie badań naukowych, kształcenia oraz działalności wdrożeniowej. Zakłada się, że w rezultacie partnerstwa będzie wzmocnienie skuteczności działania SGGW oraz uzyskania wartości dodanej niemożliwej do osiągnięcia w przypadku działań podejmowanych indywidualnie lub poprzez zlecanie działań podmiotom zewnętrznym wobec SGGW.

Rolę Lidera partnerstwa pełnić będzie Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego.

Do zadań Partnera należeć będzie co najmniej:

 • angażowanie młodzieży szkolnej w spójne tematycznie działania naukowe i/lub
 • aktywne włączanie młodzieży do działań promujących zadania realizowane w ramach projektu, poprzez m.in. wystawy, warsztaty, eksperymenty, doświadczenia, opracowania.
 1. Wymagania stawiane wobec Partnera:

Działalność potencjalnego partnera musi być zgodna z celami partnerstwa i celami projektu.

W oparciu o dokumentację konkursową:

 • Partner zobowiązany jest zadeklarować wniesienie wkładu w realizację zadań i celu partnerstwa w postaci wiedzy i doświadczenia;
 • obszarem działalności Partnera winny być, m.in. działania edukacyjne skierowane do młodzieży szkolnej;
 • Partner w złożonej ofercie winien wykazać posiadane doświadczenie we współtworzeniu i/lub realizacji modułów zajęć dydaktycznych obejmujących sposoby i metody rozbudzenia w młodzieży ciekawości, kreatywności i chęci pogłębiania wiedzy, mających na celu rozwijanie kompetencji uczestników w zakresie komunikowania się, współpracy, myślenia krytycznego i kreatywnego oraz rozwiązywania problemów i działania innowacyjnego;
 • Partner powinien dysponować zasobami ludzkimi i technicznymi niezbędnymi do realizacji projektu zgodnie z przedstawioną koncepcją działań, jakie Partner będzie realizował w ramach projektu;
 • Partner w złożonej ofercie winien wykazać, że posiada co najmniej roczne doświadczenie w zakresie realizacji projektów o podobnym charakterze.
 1. Sposób przygotowania oferty
 1. Oferta powinna być przygotowana z wykorzystaniem wzoru stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Dodatkowo Zamawiające dopuszcza możliwość przygotowania oferty w formacie ustalonym przez Partnera, przy czym oferty bez wypełnionego Załącznika nr 1 nie będą rozpatrywane.
 2. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
 3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.
 4. Oferta powinna zawierać minimum następujące informacje: nazwę i adres Oferenta, numer zapytania ofertowego, oraz niezbędne załączniki.
 5. Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
 6. Termin związania ofertą wynosi nie mniej niż 45 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 1. Oferty składane przez Partnerów powinny zawierać́:
 1. Informację dotyczącą zgodności działalności Partnera z celami partnerstwa,
 2. Informację na temat wkładu, jaki Partner planuje wnieść w realizację projektu,
 3. Prezentację koncepcji poszczególnych działań́ przewidzianych do realizacji przez Partnera w projekcie,
 4. Przedstawienie rodzaju i wysokości kosztów ponoszonych na realizację wymienionych zadań́ w projekcie, wraz z deklaracją, że Partner posiada łączny obrót za ostatni rok kalendarzowy równy lub wyższy od kosztów przewidywanych przez Oferenta na realizację wskazanych w ofercie zadań,
 5. Opis doświadczeń́ w realizacji projektów/zadań́ o podobnym charakterze, z uwzględnieniem zakładanych celów, działań́, rezultatów i budżetów pozostających w dyspozycji oferenta, w tym projektów współfinansowanych ze środków UE.
 6. Przedstawienie sposobu osiągniecia rezultatów projektu oraz wskaźników, określonych w punkcie X. ppkt 1) i 2) Regulaminu konkursu nr 4/SK2.0/POWER/3.1/2016 na projekty w programie Ścieżki Kopernika 2.0 w ramach rozwoju oferty uczelni w zakresie realizacji tzw. trzeciej misji, jako forum aktywności społecznej. Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym; Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju POWER.
 1. Do oferty Partnera powinien załączyć:
 1. Dokumenty potwierdzające status prawny Partnera,
 2. Umocowanie osób reprezentujących Partnera,
 3. Deklarację o braku powiązań, o których mowa w art. 33 ust. 6 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020 oraz w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych PO WER, pomiędzy Partnerem a SGGW.
 4.  Deklarację, że Partner nie podlega wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie w tym wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
 1. Kryteria oceny:

Ocena złożonych ofert odbywa się w oparciu o następujące kryteria:

 1. Zgodność działania potencjalnego Partnera z celami partnerstwa,
 2. Koncepcja realizacji poszczególnych działań zakładanych do wykonania przez Partnera, wraz z proponowanym zakresem współpracy w obszarze przygotowania i realizacji projektu oraz wyszczególnieniem kosztów ich realizacji,
 3. Oferowany wkład potencjalnego Partnera w realizację celu partnerstwa,
 4. Sposób osiągnięcia wskaźników i rezultatów projektu,
 5. Doświadczenie w realizacji projektów/zadań́ o podobnym charakterze (wykazanie realizacji projektów w obszarze, którego dotyczy projekt partnerski, z uwzględnieniem różnych źródłach finansowania).

 VIII. Sposób oceny złożonych ofert:

 1. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert w drodze ich porównania z punktu widzenia zapewnienia jak najlepszego poziomu realizacji celów projektu oraz partnerstwa, dokonując wyboru Partnera z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania podmiotów.
 2. Zamawiający ma prawo odrzucenia oferty złożonej przez Oferenta niespełniającego warunków udziału w postępowaniu lub jeśli oferta jest niekompletna lub niezgodna z niniejszym ogłoszeniem.

IX. Termin i sposób składania ofert:

 1. Oferty należy składać w terminie do 3 września 2016 r. do godziny 23.59

Ofertę podpisaną przez osobę upoważnioną należy złożyć na adres e-mail: rafal_wolosiak@sggw.pl (skan), lub pocztą tradycyjną (decyduje data wpływu dokumentu do jednostki) na adres:

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Żywności

Dziekanat (dr hab. Rafał Wołosiak)

ul. Nowoursynowska 159c

02-787 Warszawa

z dopiskiem lub tematem wiadomości: „Oferta: Ścieżki Kopernika – Konkurs 4/SK2.0/POWER/3.1/2016”.

 1. Do oferty należy dołączyć dokumenty wskazane w punkcie VI Zapytania.
 2. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.
 3. Oferent przed upływem terminu do składania ofert ma prawo wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego powiadomienia drogą opisaną dla składania ofert.

X. Sposób ogłaszania wyników oceny ofert:

 1. Informację o podmiocie wybranym do pełnienia funkcji partnera SGGW poda do publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej.

XI. Informacje dodatkowe:

 1. Wszelkie pytania związane z przedmiotem niniejszego zapytania należy kierować na adres mailowy: rafal_wolosiak@sggw.pl

 

OFERTA ZGŁOSZENIA PARTNERA DO PROJEKTU

 

zainteresowanego wspólną realizacją projektu
w ramach konkursu nr 4/SK2.0/POWER/3.1/2016

 

I. INFORMACJA O PODMIOCIE

 

 

1. Nazwa podmiotu

 

2. Forma organizacyjna

 

3. NIP

 

4. Numer KRS lub innego właściwego rejestru

 

5. Regon

 

6. Adres siedziby

 

6.1. Województwo

 

6.2. Miejscowość

 

6.3. Ulica

 

6.4. Numer domu

 

6.5. Numer lokalu

 

6.6. Kod pocztowy

 

6.7. Adres poczty elektronicznej

 

6.8. Adres strony internetowej

 

7. Osoba uprawniona do reprezentacji

 

7.1. Imię

 

7.2. Nazwisko

 

7.3. Numer telefonu

 

7.4. Adres poczty elektronicznej

 

8. Osoba do kontaktów roboczych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proszę uzupełnić tabelę w kolumnie „Opis”

 

L.P.

KRYTERIUM

OPIS

 1.  

Zgodność działalności Partnera z celami partnerstwa

 

 1.  

Koncepcja realizacji poszczególnych działań zakładanych do wykonania przez Partnera, wraz z proponowanym zakresem współpracy w obszarze przygotowania i realizacji projektu oraz wyszczególnieniem kosztów ich realizacji,

 

 1.  

Wkład partnera w realizację projektu obejmujący m.in. zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne

 

 1.  

Sposób osiągnięcia wskaźników i rezultatów projektu

 

 1.  

Doświadczenie w realizacji projektów (zadań) o podobnym charakterze, w tym projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej z uwzględnieniem zakładanych celów, działań, rezultatów i budżetów pozostających w dyspozycji oferenta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

............................................

 

 

 

 

 

 

 

..............................................

miejsce i data

 

pieczęć i podpisy osób

reprezentujących podmiot

 

 

 


Warszawa, 11.08.2016

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Nauk o Zwierzętach
Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt
budynek 23, parter , ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt 8a  z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o postępowaniu na udzielenie zamówienia na dostawę pipet z oferty firmy Eppendorf.

Zapytanie ofertowe i wzór oferty dostępne pod adresem: edward_krolak@sggw.pl

Składanie ofert do 18.08.2016 godz. 12:00.

 

 

 

 

 

 


 

Warszawa, 11.08.2016

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Nauk o Zwierzętach
Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt
budynek 23, parter , ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt 8a  z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o postępowaniu na udzielenie zamówienia na dostawę pipetora z oferty firmy Falcon.

Zapytanie ofertowe i wzór oferty dostępne pod adresem: edward_krolak@sggw.pl

Składanie ofert do 18.08.2016 godz. 12:00.

 

 

 

 

 

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego W Warszawie
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Fizjologii Roślin
budynek 37, przyziemie, ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) ogłasza informację o zakończeniu udzielenia zamówień na:

1. sukcesywną dostawę odczynników do biologii molekularnej firmy A&A Biotechnology. Zamówienia udzielono firmie A&A Biotechnology.

2. sukcesywną dostawę odczynników i akcesoriów do biologii molekularnej firmy Carl Roth. Zamówienia udzielono firmie Linegal Chemicals.

3. sukcesywną dostawę odczynników i akcesoriów do biologii molekularnej firmy Sigma-Aldrich. Zamówienia udzielono firmie Sigma-Aldrich

4. sukcesywną dostawę odczynników i akcesoriów do biologii molekularnej firmy Thermo Fisher Scientific (zestawy do klonowania DNA, zestawy do izolacji RNA). Zamówienia udzielono firmie Life Technologies.

5. sukcesywną dostawę odczynników laboratoryjnych do biologii molekularnej firmy Thermo Scientific (odczynniki do syntezy cDNA i qPCR, markery wielkosci białek). Zamówienia udzielono firmie ABO.

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego W Warszawie
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Fizjologii Roślin

budynek 37, przyziemie, ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) ogłasza informację o udzieleniu zamówienia na:

 

1. dostawę zamrażarki do głębokiego mrożenia o objętości 500 l, z systemem backup CO2, z drzwiami zamykanymi na klucz lub kartę, alarmem wizualnym i dźwiękowym.


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Technologii Drewna

Katedra Nauki o Drewnie i Ochrony Drewna

ul. Nowoursynowska 159/34, 02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt. 8a oraz art. 4 pkt. 8b  ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzielaniu zamówienia na dostawę wilgotnościomierza.

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Urządzeniu musi dokonywać pomiarów wilgotności niezależnie od temperatury mierzonego materiału oraz musi bazować na nieinwazyjnej metodzie pomiaru - podczas pomiaru nie może być niszczona powierzchnia materiału.

Pozostałe cechy miernika:

- zastosowana technologia fal elektromagnetycznych - głębokość pomiaru 20 mm;

- zakres pomiaru wilgotności  5-30%

- możliwość dokonania pomiarów wilgotności wielu rodzajów materiałów z drewna, w tym także płyt laminowanych

- czytelny cyfrowy wyświetlacz podający odczyt z dokładnością 0,1%

- podczas pracy urządzenie nie może zakłócać fal telewizyjnych i radiowych

- możliwość skalibrowania urządzenia do pomiaru materiałów zamarzniętych

- możliwość automatycznej dezaktywacji 1 min. bezczynności.


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Technologii Drewna

Katedra Nauki o Drewnie i Ochrony Drewna

ul. Nowoursynowska 159/34, 02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt. 8a oraz art. 4 pkt. 8b  ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzielaniu zamówienia na dostawę cyfrowego liniału poziomego.

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Liniał cyfrowy (elektroniczny) poziomy dokonujący pomiarów w zakresie 0-400mm, wyposażony w wyświetlacz o dokładności wyświetlania 0,01 mm.


1. Na zestaw do izolacji DNA najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:
A&A Biotechnology s.c.,
al. Zwycięstwa 96/98,
81-451 Gdynia


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Chorób Dużych Zwierząt z Kliniką

ul. Nowoursynowska 100 bud. Kliniki Koni  

02-797 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza konkurs ofert na:

Krótki opis przedmiotu zamówienia

- kalibrację dwóch parowników izofluranu


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza konkurs ofert na:

Sukcesywne dostawy odczynniki dla Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Katedry Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Publicznego

Opis przedmiotu zamówienia: odczynnik

Zadanie 1: AgraQuant® Gluten G12 Assay (4 - 200 ppm), GlutenTox ELISA Sandwich,

Zadanie 2: RIDASCREEN® Gliadin R7001 96 ozn. Test immunoenzymatyczny do ilościowego oznaczania zawartości gliadyny (glutenu) w produktach żywnościowych, Cocktail R7006 105 ml, Set of 3 Gliadin Assay Controls R7010 3 x 1,5 grama Zestaw 3 próbek kontrolnych zbóż.

Zadanie 3:GlutKit Real-Time PCR 50 Analysis Kit Gluten-containing cereals DNA detection Realtime PCR kit, GeneSpin  - DNA Extraction General Rapid Easy Extraction System DNA Kit

Ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Biochemii
budynek 37, parter, ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzielonym zamówieniu na sukcesywną dostawę odczynników do badań naukowych firm: Thermo Scientific, Eurx, Roth, Sigma Aldrich, Clontech, Invitrogen, Dutchefa, Merck Millipore, Megazyme

 

Zamówienia udzielono firmom:

ABO Sp. z o.o., ul. Podleśna 6a, 80-255 Gdańsk

EURx Sp. z o.o., ul. Przyrodników 3, 80-297 Banino, ul. Bonifraterska 17,00-203 Warszawa

BIOKOM Baka, Olszewski Spółka Jawna, ul. Wspólna 3, 05-090 Raszyn

Life Technologies Polska Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17,00-203 Warszawa

Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Rubież 46, 61-612 Poznań

Merck Sp. z o.o. ul. Jutrzenki 137, 02 - 231 Warszawa

Noack Polen Sp. z o.o., ul. Królowej Marysieńki 50, 02-954 Warszawa

Sigma Aldrich Sp. z o.o., ul. Szelągowska 30, 61-626 Poznań

Linegal Chemicals Sp. z o.o., ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Nauk o Zwierzętach
Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt,
ul. Ciszewskiego 8 bud. nr 23
02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówienia na zestaw do izolacji DNA z krwi Blood Mini 250 – 3 szt.

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Zestaw do izolacji DNA z 0.1-1 ml krwi świeżej, 0.1 ml krwi mrożonej specyfikacja

- materiał: złoże krzemionkowe

- objętość próbki do izolacji: 0.1-1 ml krwi

- pojemność złoża: 20 µg DNA

- roztwory do elucji DNA ze złoża: bufor TE, bufor Tris lub woda

- minimalna objętość elucji: 100 µl

- jeden zestaw do izolacji na co najmniej 250 prób DNA

Transport wliczony w cenę zamówienia

Osoba do kontaktu: Marcin Świątek, e-mail: marcin_swiatek@sggw.pl, tel. 225936553

 


1.08.2016 r.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Medycyny Weterynaryjnej,

Katedra Nauk Fizjologicznych,

ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt. 8a oraz art. 4 pkt. 8b  ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzieleniu zamówienia na zakup przeciwciał sztuk 2.

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

 1. Mysie przeciwciała monoklonalne mAb anti-Phospho-STAT3 (9138S) 100 mikroL sztuk 1.
 2. Królicze poliklonalne przeciwciała anti-LC3B 100 mikroL sztuk 1.

 

 

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk o Żywności
Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji
ul. Nowoursynowska 159C bud. nr 32
02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza konkurs ofert na: Na dostawę odczynników chemicznych do badań naukowych

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

 

 

L.p.

Przedmiot zamówienia

Wielkość opakowania

Ilość opakowań

1

Chlorek litu 1 hydrat czda

500 g

1

2

Azotan magnezu 6 hydrat czda

500 g

1

3

n-haksan czda

1 L

3

4

Kwas octowy 99,5-99,9 % czda

1 L

1

5

Chlorek glinu 6 hydrat czda

250 g

1

6

Kwas metafosforowy ACS

500 g

1

7

Czterotlenek osmu >99,5% do mikroskopii elektronowej

100 mg

1

8

2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl czda

1 g

1

 

 

 


W wyniku konkursu wyłoniono najkorzystniejszą ofertę firmy: Linegal Chemicals Sp. zo.o.
ul. Kasprzaka 44/52 01-224 Warszawa


Warszawa dn. 2016-07-28

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:

Dostawa odczynników chemicznych do badań naukowych

- Część 1 - dostawa odczynników firmy Macherey-Nagel

- Część 2 - dostawa odczynników firmy EURx

- Część 3 - dostawa odczynników firmy Avantor Performance Materials

- Część 4 - dostawa odczynników firmy Bioshop Canada Inc.

- Część 5 - dostawa odczynników firmy New England Biolabs

- Część 6 - dostawa odczynników firmy Sigma - Aldrich

- Część 7 - dostawa odczynników firmy Qiagen

 

 

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 

 

 


 

Warszawa dn. 2016-07-28

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.) ogłasza informację o  udzieleniu zamówienia  na:

Dostawa odczynników chemicznych do badań naukowych

- Część 1 - dostawa odczynników firmy Sigma –Aldrich

- Część 2 - dostawa odczynników firmy Thermo-Fisher Scientific (Pierce)

- Część 3 - dostawa odczynników firmy QIAGEN

- Część 4 - dostawa odczynników firmy Thermo Scientific ( Fermentas, Finzymes, Abgene), Prona

- Część 5 - dostawa odczynników firmy Duchefa Biochemie B.V.

- Część 6 - dostawa odczynników firmy Roth

- Część 7 - dostawa odczynników firmy Thermo-Fisher Scientific

 

 

 


 

 

Warszawa dn. 2016-05-04

 

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:

Dostawa pipet i akcesoriów laboratoryjnych do badań naukowych

 

- Część 1. - Zakup pipet firmy CAPP

- Część 2. - Zakup pipet i końcówek dedykowanych do pipet Eppendorf

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


 

 

Warszawa dn.2016-07-28

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.) ogłasza informację o  udzieleniu zamówienia  na:

Dostawa chłodziarekdo celów badań naukowych:

- Część 1 – chłodziarka LIEBHERR GK VESF4145

- Część 2 – chłodziarka( mini lodówka) MPM 46-CJ-02

 

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

NIP 525-00-07-425

Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

Katedra Techniki i Projektowania Żywności

ul. Nowoursynowska 159C

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt 8a oraz art. 4 pkt 8b  ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2015 r.  poz. 2164) ogłasza informację o udzielanym zamówieniu na dostawę płytki do oznaczania ogólnej liczby drobnoustrojów oraz płytki do oznaczania bakterii z grupy coli.

 

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia: został określony w załączniku nr 1

 

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 

 

Lp.

Produkt/przedmiot zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia

Jednostka opakowaniowa

Ilość opak.

1

Płytki do oznaczania ogólnej liczby drobnoustrojów

 

 • 120 sztuk płytek z podłożem do oznaczania ogólnej liczby drobnoustrojów z żywności w warunkach tlenowych i beztlenowych – średnica 90 mm

sztuka

120

2

Płytki do oznaczania bakterii z grupy coli

 • 630 sztuk płytek z podłożem do oznaczania bakterii z grupy coli z żywności, - średnica płytki 90 mm.

Płytki powinny zawierać fiolet krystaliczny i sole żółci, które hamują wzrost większości bakterii G(+). Dodatkowo podczas wzrostu kolonie bakterii z grupy coli powinny zabarwiać się na czerwono np. poprzez obniżenie pH pożywki. 

 

sztuka

630

 

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Technologii Drewna

Katedra Technologii i Przedsiębiorczości w Przemyśle Drzewnym

ul. Nowoursynowska 159/34, 02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt. 8a oraz art. 4 pkt. 8b  ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację

o zamiarze udzielaniu zamówienia na Wykonanie usługi w postaci badań próbek drewna przy użyciu rentgenowskiej tomografii komputerowej.

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia :       

Wymagania dotyczące badań drewna:

- możliwość badania próbek drewna w stanie suchym i mokrym (w postaci kawałków pni o średnicy do 40cm i masie do 200 kg, lub tarcicy i półfabrykatów przeznaczeniowych o długości do 2 m – nie przekraczających wymiarami przekroju poprzecznego i masą danych podanych dla drewna okrągłego),

- możliwość zapisu wyników (uzyskanych rekonstrukcji obrazów w formie cyfrowej),

- możliwość wykrycia i obserwacji cech anatomicznych drewna (słojów rocznych, sęków, pęknięć, zgnilizn itd.)

– wymagana rozdzielczość: voksle o wymiarach poniżej 1 mm,

- możliwości odczytu gęstości z dowolnego obszaru w skali Hounsfielda.

Zaplanowana liczba badań to 100 (sto) – rozumiana jako analiza odcinka drewna o długości do 30 cm. Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 

 

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Technologii Drewna

Katedra Technologii i Przedsiębiorczości w Przemyśle Drzewnym

ul. Nowoursynowska 159/34, 02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt. 8a oraz art. 4 pkt. 8b  ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację

o zamiarze udzielaniu zamówienia na Wykonie usługi w postaci przygotowania i obserwacji próbek drewna pod mikroskopem elektronowym .

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia :       

Wymagania dotyczące badań drewna:

- możliwość obserwacji próbek drewna w stanie suchym i mokrym (z zastosowaniem próżni po pokryciu  przewodnikiem jak również w trybie ESEM) 

- możliwość powiększeń do 100 000x,

- możliwość zapisu obrazów w formie cyfrowej o rozdzielczości ponad 3000x3000

- możliwość przygotowania próbek do obserwacji.

Zaplanowana liczba próbek do badań to 100 (sto) i godzin pracy przy mikroskopie elektronowym 100 (sto).

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 

 

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Technologii Drewna

Katedra Technologii i Przedsiębiorczości w Przemyśle Drzewnym

ul. Nowoursynowska 159/34, 02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt. 8a oraz art. 4 pkt. 8b  ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację

o zamiarze udzielaniu zamówienia na Dostawę i zakup kamery termowizyjnej FLIR E60 wraz z dodatkową baterią.

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia :       

1. Wymagania dotyczące kamery termowizyjnej:

-Wysoka rozdzielczością termowizyjną na poziomie minimum 320×240,

-Odświeżanie obrazu z częstotliwością minimalną 60Hz,

-W wyposażeniu ma być dołączona kamera cyfrowa o rozdzielczości 3,1 Mpix z funkcją Thermal Fusion (nakładanie na siebie dwóch obrazów: termowizyjnego i cyfrowego),

-Ekran LCD o przekątnej 3,5”,

-Precyzyjny laserowy wskaźnik,

-Wbudowane oświetlanie za pomocą diod LED,

-Opcja PIP, nakładająca obraz z kamery termowizyjnej na standardowy obraz widzialny,

-Funkcja Instant Reports,

-Kompleksowa łączność bezprzewodowa kamery z różnymi typami urządzeń za pomocą WiFi i

Bluetooth,

-Możliwość stałego zasilania z sieci lub za pomocą akumulatora litowo-jonowego,

-Tworzenie osobistych notek tekstowych i głosowych – wprowadzane poprzez klawiaturę lub mikrofon zestawu słuchawkowego,

-Możliwość przeglądania galerii zapisanych obrazów.

2. Dodatkowa bateria wielokrotnego ładowania dostosowana do proponowanej kamery termowizyjnej.

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 

 

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Technologii Drewna

Katedra Technologii i Przedsiębiorczości w Przemyśle Drzewnym

ul. Nowoursynowska 159/34, 02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt. 8a oraz art. 4 pkt. 8b  ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację

o zamiarze udzielaniu zamówienia na Dostawę i zakup komputera stacjonarnego typu Sensilo SX-600 [H007] do analizy obrazów drewna i pomiarów Windendro.

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia :       

1. Dostawa i zakup komputera stacjonarnego typu Sensilo SX-600 [H007] do analizy obrazów drewna
i pomiarów Windendro wg poniższej specyfikacji :

Wymagania dotyczące komputera:

- procesor Intel Core i7 o maksymalnym taktowaniu co najmniej 4GHz i minimum 4 rdzeniach

- dysk SSD o pojemności co najmniej 120GB

- dysk HDD o pojemności co najmniej 512GB

- pamięć RAM o pojemności co najmniej 8GB

- karta graficzna zgodna z technologią CUDA oraz WQHD

- nagrywarka DVD+/-RW

- złącza: audio, RJ45, PS/2, VGA, HDMI, DVI

            - co najmniej 4 złącza USB w tym co najmniej 2 w wersji 3.0

- system operacyjny Windows 8.1 Pro

- co najmniej dwuletnia gwarancja

+ klawiatura, mysz, klawiatura, kable łączące poszczególne elementy z  jednostką centralną

+ monitor (przekątna co najmniej 17", proporcje ekranu 16:9 , rozdzielczość co najmniej HDTV (1366x768),  możliwość regulacji kąta nachylenia, złącze VGA , co najmniej dwuletnia gwarancja).

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 

 

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Technologii Drewna

Katedra Nauki o Drewnie i Ochrony Drewna

ul. Nowoursynowska 159/34, 02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt. 8a oraz art. 4 pkt. 8b  ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzielaniu zamówienia na dostawę cyfrowego liniału poziomego.

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Liniał cyfrowy (elektroniczny) poziomy dokonujący pomiarów w zakresie 0-400mm, wyposażony w wyświetlacz o dokładności wyświetlania 0,01 mm.


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Technologii Drewna

Katedra Nauki o Drewnie i Ochrony Drewna

ul. Nowoursynowska 159/34, 02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt. 8a oraz art. 4 pkt. 8b  ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzielaniu zamówienia na dostawę wagi precyzyjnej.

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Precyzyjna waga laboratoryjna (zakres do 2,1 kg), waga nielegalizowana, z ręcznym wymuszeniem kalibracji. Dokładność wagi oraz rzetelność pomiarów zapewniona przez automatyczną adiustację wewnętrzną, działającą z uwzględnieniem zmian temperatury oraz upływu czasu. Waga musi być wyposażona w następujące interfejsy komunikacyjne: 2 x RS 232, USB typu A, USB typu B.

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Technologii Drewna

Katedra Nauki o Drewnie i Ochrony Drewna

ul. Nowoursynowska 159/34, 02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt. 8a oraz art. 4 pkt. 8b  ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzielaniu zamówienia na dostawę wilgotnościomierza.

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Urządzeniu musi dokonywać pomiarów wilgotności niezależnie od temperatury mierzonego materiału oraz musi bazować na nieinwazyjnej metodzie pomiaru - podczas pomiaru nie może być niszczona powierzchnia materiału.

Pozostałe cechy miernika:

- zastosowana technologia fal elektromagnetycznych - głębokość pomiaru 20 mm;

- zakres pomiaru wilgotności  5-30%

- możliwość dokonania pomiarów wilgotności wielu rodzajów materiałów z drewna, w tym także płyt laminowanych

- czytelny cyfrowy wyświetlacz podający odczyt z dokładnością 0,1%

- podczas pracy urządzenie nie może zakłócać fal telewizyjnych i radiowych

- możliwość skalibrowania urządzenia do pomiaru materiałów zamarzniętych

- możliwość automatycznej dezaktywacji 1 min. bezczynności.


     

           Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Chorób Dużych Zwierząt z Kliniką

ul. Nowoursynowska 100

02-797 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza konkurs ofert na:

Krótki opis przedmiotu zamówienia

Parafina do histologii:

- parafina do histologii o temp. topnienia 56-57 stopni C; wzbogacona o 0,8% DMSO, co ułatwia penetrację parafiny w tkance; w formie łusek; polecana do filtracji i zatapiania materiału metodami manualnymi i w urządzeniach zatapiających (7 op. 8x1 kg/cs)

 

 

 


                Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Chorób Dużych Zwierząt z Kliniką

ul. Nowoursynowska 100

02-797 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza konkurs ofert na:

Krótki opis przedmiotu zamówienia

Odczynniki histologiczne, tj:

 

- Kompletne zestawy do barwienia metodą “Trichrome Masson Stain” (barwienie trójbarwne wg Massona), o składzie: Biebrich scarlet-acid fuchsin solution, Phosphotungstic acid solution, Phosphomolybdic acid solution, Aniline blue solution – 3 szt. Oraz

 

- (3-Aminopropylo)trietoksysilan (≥98%), o właściwościach - postać: ciecz, czysty barwa: bezbarwny; początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia 217 °C w 1.013 hPa - lit.; temperatura zapłonu 93 °C - zamknięty tygiel; dolna/górna granica palności lub wybuchowości: górna granica wybuchowości: 4,5 %(V) dolna granica wybuchowości: 0,8 %(V); prężność par < 13 hPa w 100 °C 133 hPa w 155 °C; gęstość par 7,64 - (Powietrze = 1.0); gęstość względna 0,946 g/cm3 w 25 °C; współczynnik podziału: n-oktanol/woda log Pow: 1,7 w 20 °C; temperatura samozapłonu 270 °C - 3 op. Po 100 ml

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Technologii Drewna

Katedra Technologii i Przedsiębiorczości w Przemyśle Drzewnym

ul. Nowoursynowska 159/34, 02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt. 8a oraz art. 4 pkt. 8b  ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację

o zamiarze udzielaniu zamówienia na Dostawę i zakup zestawu urządzeń do synergicznej modyfikacji i analizy właściwości materiałów drzewnych.

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia :       

1. Urządzenie do badań fizyko-mechanicznych właściwości materiałów drzewnych tj.:

□         wytrzymałość na zginanie statyczne

□         wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni badanego materiału

□         moduł sprężystości

2. Komora badawcza wyposażona w system, który umożliwia klimatyzowanie próbek materiałów jak i pobór próbek gazu do oznaczenia emisji formaldehydu lub oznaczenia emisji lotnych związków organicznych (VOC) z badanego materiału.

□         zakres temperatur 5°C ÷ 60°C (dla temperatur poniżej 5°C ÷ - 8°C brak konieczności utrzymania zakresu wilgotności powietrza jak poniżej)

□         zakres wilgotności powietrza 10% ÷ 95%

□         wymuszony obieg powietrza wewnątrz komory

□         system kontroli i monitorowania parametrów powietrza w komorze (temperatura i wilgotność względna)

□         system poboru (dwa tory poboru prób powietrza wyposażone w):

□         elektroniczne ustawienie i stabilizacja przepływu widoczna na wyświetlaczu,

□         pomiar ciśnienia i temperatury w układzie,

□         stabilizację i regulację przepływu pobieranego powietrza w zakresie 30÷210 l/h,

□         pomiar czasu z możliwością zadawania czasu pracy,

□         pomiar i kontrola oporów ssania powietrza przez płuczki lub na rurki probiercze z węglem aktywnym (dla VOC),

□         naliczanie zassanej objętości gazu w warunkach rzeczywistych lub umownych

□         kontrola parametrów pracy urządzenia za pomocą panelu operatorskiego z wbudowanym wyświetlaczem LCD

□         alarm wizualny i akustyczny w przypadku awarii urządzenia lub przekroczenia wartości zadanych

□         dokładność ustawienia i wyświetlania temperatury 0,1°C

□         dokładność ustawienia i wyświetlania wilgotności względnej 1%

Wszystkie kontrolowane parametry zbierane są w komputerowej bazie danych.

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 

 

 

 


Warszawa dn. 2016-07-25

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:

Dostawę zestawu komputerowego do badań naukowych tj.;

Komputer Dell OptiPlex 5040 Small Form Factor oraz Monitor Dell P2417H IPS 23,8 cali

 

 

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk o Żywności
Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji
ul. Nowoursynowska 159C bud. nr 32
02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza konkurs ofert na: Na dostawę odczynników chemicznych

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

 

 

L.p.

Przedmiot zamówienia

Wielkość opakowania

Ilość opakowań

1

Chlorek litu 1 hydrat czda

500 g

1

2

Azotan magnezu 6 hydrat czda

500 g

1

3

n-haksan czda

1 L

3

4

Kwas octowy 99,5-99,9 % czda

1 L

1

5

Chlorek glinu 6 hydrat czda

250 g

1

6

Kwas metafosforowy ACS

500 g

1

7

Czterotlenek osmu >99,5% do mikroskopii elektronowej

100 mg

1

8

2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl czda

1 g

1

 


Osoba do kontaktu: mgr Katarzyna Rybak     katarzyna_rybak@sggw.pl


Jednocześnie informujemy, że ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

NIP 525-00-07-425

Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

Katedra Techniki i Projektowania Żywności

ul. Nowoursynowska 159C

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt 8a oraz art. 4 pkt 8b  ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2015 r  poz. 2164) ogłasza informację o udzielanym zamówieniu na dostawę różnych dadatków spożywczych: (Guma Guar, Pektyna cytrusowo-jabłkowa, Guma ksantan)

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia: został określony w załączniku nr 1

Lp.

Produkt/przedmiot zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia

Jednostka opakowaniowa

Ilość opak.

Cena jednostkowa netto

Koszt całkowity netto

Koszt całkowity brutto

1

Guma Guar

Guma Guar – zagęstnik, stabilizator (E412)

Wytwarzany z  bielma nasion roślin Cyamopsis tetragonolobus.

Postać: proszek o barwie od biało-szarej do żółtawo-białej.

Rozpuszczalny w zimnej wodzie.

opakowanie zawiera 100g produktu

20

 

 

 

2

Guma ksantanowa

Guma ksantanowa – zagęstnik, stabilizator  (E415)

Wytwarzany w procesie fermentacji cukrów przy udziale bakterii Xanthomonas campestris.

Postać: proszek o barwie kremowej.

Rozpuszczalny w zimnej i ciepłej wodzie

opakowanie zawiera 100g produktu

20

 

 

 

3

Pektyna cytrusowo-jabłkowa

Pektyna amidowana. Zagęstnik (E440).

Źródło: jabłka i owoce cytrusowe.

Postać: proszek

opakowanie zawiera 100g produktu

20

 

 

 

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

NIP 525-00-07-425

Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

Katedra Techniki i Projektowania Żywności

ul. Nowoursynowska 159C

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt 8a oraz art. 4 pkt 8b  ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2015 r  poz. 2164) ogłasza informację o udzielanym zamówieniu na dostawę odczynników chemicznych: (ELISA – zestaw do oznaczania glutenu; KIT – zestaw do oznaczania beta-glukanu).

 

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia: został określony w załączniku nr 1

 

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 

 

 

 

 

Lp.

Produkt/przedmiot zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia

Jednostka opakowaniowa

Ilość opak.

Cena jednostkowa netto

Koszt całkowity netto

Koszt całkowity brutto

1

Test ELISA przeznaczony do ilościowego oznaczania glutenu w surowej i gotowanej żywności

Zestaw zawiera wszystkie niezbędne odczynniki do wykrywania i oznaczania ilościowego glutenu (gliadyny) w żywności świeżej i gotowanej. Zestaw zawierający odczynniki wystarczające dla 96 oznaczeń. Zestaw zawiera:  paski ELISA, 8 próbówek na 200μl, bufor A (stężony bufor płuczący), przeciwciało pierwszorzędowe, drugorzędowe przeciwciało sprzężone z peroksydazą, substrat dla reakcji kolorymetrycznej, roztwór zatrzymania, standardowe roztwory (80-50–10–2-0 ppm). Limit detekcji glutenu 2 ppm. Limit oznaczeń ilościowych 2-80 ppm. Brak reakcji krzyżowych z: miodem akacjowym, migdałami, mlekiem bydlęcym, kaszą gryczaną, orzechami nerkowca, mąka kasztanową, czekoladowym mlekiem sojowym, kawą, śmietanką, fruktozą, łubinem, mlekiem w proszku, owsem, galaretą wieprzową, makiem,  mlekiem sojowym, substytutem cukru, nasionami słonecznika. Inkubacja przeprowadzana w temperaturze pokojowej. Zestaw zawiera odczynniki gotowe do użycia do ekstrakcji materiału z surowej i gotowanej żywności

Zestaw na 96 oznaczeń zawierający bufory do ekstrakcji z surowej żywności (50 reakcji) oraz gotowanej żywności (100 reakcji)

1

 

 

 

2

Test enzymatyczny do oznaczania [(1-3)-(1-4)]-β-D-glukanu

Zestaw zawiera wszystkie niezbędne odczynniki do oznaczania beta-glukanu o wiązaniach β-(1-3)-(1,4-glikozydowych. Zestaw zawierający odczynniki wystarczające dla 100 oznaczeń. Zestaw zawiera 7 butelek zawierających: enzymy – 1 ml lichenazy (1) oraz 1 ml beta-glukosydazy (2); bufory – 50 ml roztwór kwasu p-hydroksybenzoesowego i azydku sodu o pH 7,4 (3) oraz liofilizowany proszek  glukooskydazy oraz peroksydazy i 4-aminoantypiryny (4); standardy: 5 ml (1,0 mg/mL) D-glukozy (5), kontrolnej mąki jęczmiennej (6) oraz kontrolnej mąki owsianej (7)

Zestaw na 100 oznaczeń zawierający enzymy, standardy oraz bufory

1

 

 

 

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie          

Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

Katedra Żywności Funkcjonalnej, Ekologicznej i Towaroznawstwa

Zakład Żywności Ekologicznej

ul. Nowoursynowska 159C bud. nr 32

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielonym zamówieniu na:

Lp.

Nazwa odczynnika

Czystość

Ilość

Uwagi

1

Acetonitryl

HPLC

5 l

 

2

Metanol

CZDA

1 l

 

3

Metanol

HPLC

4 l

 

4

Kwas solny

CZDA

1 l

 

5

Bezwodny tiosiarczan sodu

CZDA

1 kg

 

6

Kwas siarkowy 

CZDA

2 l

 

7

Żelazocyjanek potasu

CZDA

1 kg

 

8

Bezwodny octanu sodu

CZDA

1 kg

 

9

Skrobia rozpuszczalna

CZDA

0,5 kg

 

10

Siarczan miedzi

CZDA

2 kg

 

11

Kwas cytrynowy

CZDA

1 kg

 

12

Bezwodny węglan sodu

CZDA

2 kg

 

13

Kwas szczawiowy

CZDA

2 kg

 

14

2,6-dichlorophenolindophenol

CZDA

5 g

 

15

Ksylen – mieszanina izomerów

CZDA

4 l

 

16

Wodorotlenek sodu

CZDA

1 kg

 

17

Octan etylu

HPLC

6 l

 

18

Aceton

HPLC

6 l

 

19

n-heksan 95%

CZDA

4 l

 

20

ABTS (2,2'-azyno-bis (kwas 3-etylobenzotiazolino-6-sulfonowy)

 

5 g

 

21

Trolox

 

5 g

 

22

Diwodorofosforan potasu

CZDA

1 kg

 

23

Wodorofosforan disodu 

CZDA

1 kg

 

24

Chlorek sodu

CZDA

1 kg

 

25

Floroglucyna >99%

 

100 g

Aldrich 79330

26

Kwas askorbinowy

CZDA

100g

 

27

Wodorotlenek sodu 0,25 mol/l (0,25N), roztwór mianowany

 

4 l

 

28

Formalina, HCHO, 40%,
30,03 g/mol

CZDA

2 l

 

podstawowe chemikalia nieorganiczne i organiczne –  zakup odczynników chemicznych do realizacji  badań

 

Zamówienia udzielono firmie:

IDALIA I.Wolak Sp.jawna

ul.Zubrzyckiego 10

26-610 Radom

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie          

Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

Katedra Żywności Funkcjonalnej, Ekologicznej i Towaroznawstwa

Zakład Żywności Ekologicznej

ul. Nowoursynowska 159C bud. nr 32

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielonym zamówieniu na:

pipety i akcesoria laboratoryjne –

jednorazowe plastikowe końcówki do pipet automatycznych, naczynka scyntylacyjne, filtry strzykawkowe, naczynka chromatograficzne oraz inne jednorazowe akcesoria laboratoryjne

Lp.

Nazwa towaru

Ilość

Uwagi

1

Probówka PP 10ml (16x100mm) okrągłodenna z obrzeżem, ze znacznikami, (500szt)

2 OPK

 

2

Końcówka HTL do pipet automatycznych 10 000ul bezbarwna bez znacznika, niesterylna w worku - 200szt

3 OPK

 

3

Końcówka do pipet automatycznych 1000ul

niebieska (uniwersalna) worek - 500szt

2 OPK

 

4

Korek polietylenowy karbowany czerwony do probówek 16mm (500szt)

2 OPK

 

5

Naczynka scyntylacyjne polietylenowe 20ml, (500szt)

2 OPK

 

6

Filtry Milex SAMPLG001, opakowanie, 96szt

1 OPK.

 

7

Wialki szklane, 1,5 ml, opakowanie 100szt., 11,6x32, bezbarwne, płaskodenne

5 OPK

 

8

Zakrętki do wialek, opakowanie 100szt

5 OPK

 

 

Zamówienia udzielono firmie:

EQUIMED HOŁDA LENK TREMBECKI Spółka Jawna
ul. Prądnicka 46

31-202 Kraków

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk o Żywności
Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii i Oceny Żywności
ul. Nowoursynowska 159c bud. nr 32
02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego
w Warszawie  w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2013 r.  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza konkurs ofert na:

 

 

Zadanie IDostawa laboratoryjnych wyrobów plastikowych oraz szkła laboratoryjnego:

 

Lp.

Przedmiot zamówienia

Jednostka miary

Ilość Jednostek miary

1

Filtry do strzykawek o śr. 25 mm, z membraną z PES (sterylne) 0,20 µm

0,20 µm

100 szt.

2

Końcówki do pipet AB bezbarwne 100-1000µL, autoklawowane w 121°C

100-1000 µlL

500 szt.

3

Końcówki do pipet AB bezbarwne typ 20-200µL, autoklawowane w 121°C

20-200 µL

1000 szt.

4

Strzykawki jednorazowe - zielone - końcówka typu Luer 20 mL

20 mL

100 szt.

5

Probówki reakcyjne typu Eppendorf, 2mL, z płaskim korkiem, autoklawowane w 121°Cq

2 mL

500 szt.

6

Probówki reakcyjne FlipTube® - 1,5 mL, autoklawowane w 121°C

1,5 mL

500 szt.

7

Probówki typu Falcon stożkowe, z zakrętką, podziałka: od 5 do 50 ml - co 5 ml, poj. 50 mL, sterylne,autoklawowane

50 mL

500 szt.

8

Probówki typu Falcon stożkowe, z zakrętką i podziałką: od 1 do 14 ml - co 1 ml, poj. 15 mL, sterylne, autoklawowane

15 mL

100 szt.

9

Zakrętki z septą z czerwonego butylu/szarego PTFE ND8

szt.

100 szt.

10

Fiolki gwintowane ND8, szkło przeźroczyste 1,5 mL

1,5 mL

100 szt.

 

 

Zadanie II – Dostawa odczynników firmy Sigma - Aldrich:

Lp.

Przedmiot zamówienia

Jednostka miary

Ilość Jednostek miary

1

NaCN – 380970-100G-D

g

100 g

2

Octan sodu bezwodnego – W302406-1kg-K

kg

1 kg

3

Kwas undekanowy (Undecaonic acid) 89764-1G-F, analitycal standard

g

1 g

 

Zadanie III – Dostawa odczynników chemicznych I:

 

Lp.

Przedmiot zamówienia

Jednostka miary

Ilość Jednostek miary

1

HCl (kwas solny) 1M r-r mianowany

szt.

2 szt.

2

HCl (kwas solny) 0,1M r-r mianowany

szt.

2 szt.

3

NaOH (wodorotlenek sodu) 0,1M r-r mianowany

szt.

2 szt.

4

NaOH (wodorotlenek sodu) mikrogranulki

kg

1 kg

5

Glukoza bezwodna CZ

kg

1 kg

6

Fruktoza CZ

g

500 g

7

Eter dietylowy CZDA

L

1 L

 

 

Zadanie IV – Dostawa odczynników chemicznych II:

Lp.

Przedmiot zamówienia

Jednostka miary

Ilość Jednostek miary

1

VitaFast Vitamin B12 (Cyanocobalamin)

szt.

1 szt.

 

 

Zadanie V – Dostawa odczynników chemicznych III:

Lp.

Przedmiot zamówienia

Jednostka miary

Ilość Jednostek miary

1

Genomic Mini

Zestaw do izolacji genomowego DNA z bakterii, hodowli komórkowych i tkanek stałych

szt.

1 szt.

 

Termin składania ofert do: 28.07.2016 r. do godz. 10.00

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie          

Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

Katedra Żywności Funkcjonalnej, Ekologicznej i Towaroznawstwa

Zakład Żywności Ekologicznej

ul. Nowoursynowska 159C bud. nr 32

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielonym zamówieniu na:

Lp.

Nazwa odczynnika

Czystość

Ilość

Uwagi

1

Acetonitryl

HPLC

5 l

 

2

Metanol

CZDA

1 l

 

3

Metanol

HPLC

4 l

 

4

Kwas solny

CZDA

1 l

 

5

Bezwodny tiosiarczan sodu

CZDA

1 kg

 

6

Kwas siarkowy 

CZDA

2 l

 

7

Żelazocyjanek potasu

CZDA

1 kg

 

8

Bezwodny octanu sodu

CZDA

1 kg

 

9

Skrobia rozpuszczalna

CZDA

0,5 kg

 

10

Siarczan miedzi

CZDA

2 kg

 

11

Kwas cytrynowy

CZDA

1 kg

 

12

Bezwodny węglan sodu

CZDA

2 kg

 

13

Kwas szczawiowy

CZDA

2 kg

 

14

2,6-dichlorophenolindophenol

CZDA

5 g

 

15

Ksylen – mieszanina izomerów

CZDA

4 l

 

16

Wodorotlenek sodu

CZDA

1 kg

 

17

Octan etylu

HPLC

6 l

 

18

Aceton

HPLC

6 l

 

19

n-heksan 95%

CZDA

4 l

 

20

ABTS (2,2'-azyno-bis (kwas 3-etylobenzotiazolino-6-sulfonowy)

 

5 g

 

21

Trolox

 

5 g

 

22

Diwodorofosforan potasu

CZDA

1 kg

 

23

Wodorofosforan disodu 

CZDA

1 kg

 

24

Chlorek sodu

CZDA

1 kg

 

25

Floroglucyna >99%

 

100 g

Aldrich 79330

26

Kwas askorbinowy

CZDA

100g

 

27

Wodorotlenek sodu 0,25 mol/l (0,25N), roztwór mianowany

 

4 l

 

28

Formalina, HCHO, 40%,
30,03 g/mol

CZDA

2 l

 

podstawowe chemikalia nieorganiczne i organiczne –  zakup odczynników chemicznych do realizacji  badań

 

Zamówienia udzielono firmie:

IDALIA I.Wolak Sp.jawna

ul.Zubrzyckiego 10

26-610 Radom


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie          

Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

Katedra Żywności Funkcjonalnej, Ekologicznej i Towaroznawstwa

Zakład Żywności Ekologicznej

ul. Nowoursynowska 159C bud. nr 32

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielonym zamówieniu na:

pipety i akcesoria laboratoryjne –

jednorazowe plastikowe końcówki do pipet automatycznych, naczynka scyntylacyjne, filtry strzykawkowe, naczynka chromatograficzne oraz inne jednorazowe akcesoria laboratoryjne

Lp.

Nazwa towaru

Ilość

Uwagi

1

Probówka PP 10ml (16x100mm) okrągłodenna z obrzeżem, ze znacznikami, (500szt)

2 OPK

 

2

Końcówka HTL do pipet automatycznych 10 000ul bezbarwna bez znacznika, niesterylna w worku - 200szt

3 OPK

 

3

Końcówka do pipet automatycznych 1000ul

niebieska (uniwersalna) worek - 500szt

2 OPK

 

4

Korek polietylenowy karbowany czerwony do probówek 16mm (500szt)

2 OPK

 

5

Naczynka scyntylacyjne polietylenowe 20ml, (500szt)

2 OPK

 

6

Filtry Milex SAMPLG001, opakowanie, 96szt

1 OPK.

 

7

Wialki szklane, 1,5 ml, opakowanie 100szt., 11,6x32, bezbarwne, płaskodenne

5 OPK

 

8

Zakrętki do wialek, opakowanie 100szt

5 OPK

 

 

Zamówienia udzielono firmie:

EQUIMED HOŁDA LENK TREMBECKI Spółka Jawna
ul. Prądnicka 46

31-202 Kraków


Lp.

Produkt/przedmiot zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia

Ilość

Cena jednostkowa netto

Koszt całkowity netto

Koszt całkowity brutto

1

Szczep Botrytis cinerea

Szczep pleśni szarej (Botrytis cinerea) występującej na owocach maliny. Szczep występujący na terenie Polski, wyizolowany w Poznaniu, postać: liofilizowana.

1

 

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji
Katedra Techniki i Projektowania Żywności
ul. Nowoursynowska 159c bud. nr 32
02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego
w Warszawie  w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2013 r.  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza konkurs ofert na:

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk o Żywności
Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji
ul. Nowoursynowska 159C bud. nr 32
02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza konkurs ofert na: Na organizację sympozjum naukowego


W wyniku konkursu wyłoniono najkorzystniejszą ofertę firmy: Polskie Towarzystwo Technologów Żywności - Oddział Warszawski , ul. Nowoursynowska 166 02-787 Warszawa

 


 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji
Katedra Techniki i Projektowania Żywności

ul. Nowoursynowska 159c bud. nr 32
02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego
w Warszawie  w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2013 r.  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza konkurs ofert na:

Lp.

Produkt/przedmiot zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia

Ilość próbek

Cena jednostkowa netto

Koszt całkowity netto

Koszt całkowity brutto

1

Badania mikrobiologiczne malin

Oznaczenie w owocach malin ogólnej liczb pleśni zgodnie z normą PN-ISO 7954:1999.

40

 

 

 

2

Identyfikacja drobnoustrojów

Identyfikacja poszczególnych szczepów pleśni występujących na owocach malin.

10

 

 

 

3

Badania mikrobiologiczne hamburgerów

Oznaczenie w surowym mięsie wołowym (burgery):

 

 • Ogólnej liczby drobnoustrojów w 1g wyrażonej w jtk/g, zgodnie z normą  PN-EN ISO 4833-1:2013-12
 • Liczby ß-glukuronidazo-dodatnich Escherichia coli w 1g wyrażonej w jtk/g zgodnie normą PN-ISO 16649-2:2004.
 • obecności Salmonella spp. w 10g zgodnie normą PN-EN ISO 6579:2003+AC:2014-11.

12

 

 

 

 

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk o Żywności
Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii i Oceny Żywności
ul. Nowoursynowska 159c bud. nr 32
02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego
w Warszawie  w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2013 r.  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza konkurs ofert na:

 

Dostawa odczynników chemicznych

Lp.

Przedmiot zamówienia

Jednostka miary

Ilość Jednostek miary

1

Glycogen Colorimetric/Fluorometric Assay Kit, 100 assays

szt.

1

2

Glutathione (GSH/GSSG/Total) Fluorometric Assay Kit, 100 assays

szt.

1

3

Trehalose Assay Kit, 100 assays (manual)/1000 assays (microplate)/ 1100 assays (auto-amalyser)

szt.

1

4

Wkład chłodzący

szt.

1

 

Termin składania ofert do: 28.07.2016 r. do godz. 10.00

 

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk o Żywności
Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii i Oceny Żywności
ul. Nowoursynowska 159C bud. nr 32
02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2013 r.  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzielonym zamówieniu na:

Zadanie IDostawa odczynników firmy Sigma – Aldrich

Zadanie II – Dostawa odczynników firmy ROTH

Zadanie III – Dostawa odczynników powszechnie dostępnych I

Zadanie IV – Dostawa odczynników powszechnie dostępnych II

Zadanie V – Dostawa odczynników firmy Phenomenex

Zadanie VI – Dostawa odczynników firmy DR. EHRENSTORFER

W wyniku konkursu wyłoniono najkorzystniejszą ofertę:

Odnośnie zadania IDostawa odczynników firmy Sigma – Aldrich:

Zamówienia udzielono firmie:

 

SIGMA-ALDRICH Sp. z o.o.

ul. Szelągowska 30, 61-626 Poznań

 

Odnośnie zadania IIDostawa odczynników firmy ROTH:

Zamówienia udzielono firmie:

 

Linegal Chemicals Sp. z o.o.

ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa

 

Odnośnie zadania IIIDostawa odczynników powszechnie dostępnych I:

Zamówienia udzielono firmie:

 

Avantor Performance Materials Poland Spółka Akcyjna

ul. Sowińskiego 11, 44-101 Gliwice

 

Odnośnie zadania IVDostawa odczynników powszechnie dostępnych II :

Zamówienia udzielono firmie:

 

Firma Chempur

ul. Lortza 70a, 41-940 Piekary Śląskie

 

Odnośnie zadania VDostawa odczynników firmy Phenomenex:

Zamówienia udzielono firmie:

 

ANCHEM Spółka z o.o.

ul. Międzyborska 23, 04-041 Warszawa

 

 

Odnośnie zadania VI – Dostawa odczynników firmy DR. EHRENSTORFER:

Zamówienia udzielono firmie:

 

S. Witko - Sławomir Witkowski

al. marsz. Józefa Piłsudskiego  143, 92-332 Łódź

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Technologii Drewna,

Katedra Fizyki

 ul. Nowoursynowska 159,bud.34

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust.1 Statutu  Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art.4 pkt 8a  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r  Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r poz.907 z póź.zm.) ogłasza informacje o udzieleniu zamówienia na:

 

 • Lasera podczerwonego

 

 Zamówienia udzielono firmie:

Scope Fluidics Sp. z o.o. z siedziba w Warszawie,

ul. Kasprzaka 44/52,

01-224 Warszawa

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Technologii Drewna,

Katedra Fizyki

 ul. Nowoursynowska 159,bud.34

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust.1 Statutu  Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art.4 pkt 8a  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r  Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r poz.907 z póź.zm.) ogłasza informacje o udzieleniu zamówienia na:

 

 • Kamerę  liniową

 

 • Zestawy filtrów optycznych wraz z mocowaniem: zestaw odbiciowy i adsorpcyjny, zestaw filtrów dielektrycznych

 

 Zamówienia udzielono firmie:

2 Photons Adam Jurczuk

ul. Więckowskiego 1/35; 80-809 Gdańsk, oficjalny przedstawiciel na Polskę amerykańskiej firmy Thorlabs


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Technologii Drewna

Katedra Technologii i Przedsiębiorczości w Przemyśle Drzewnym

ul. Nowoursynowska 159/34, 02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt. 8a oraz art. 4 pkt. 8b  ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzielaniu zamówienia na usługę: "Wytworzenia płyt wiórowych i MDF z drewna topoli Hybryda 275 i plantacyjnego modrzewia europejskiego w skali półtechnicznej" według specyfikacji zawartej w tabeli:

Nazwa usługi

Ilość

Opis

Wytworzenie płyt wiórowych i MDF z drewna topoli Hybryda 275 i plantacyjnego modrzewia europejskiego w skali półtechnicznej

6 wariantów dla płyt wiórowych po 5 powtórzeń

 

6 wariantów dla MDF

po 5 powtórzeń

W ramach prac wymagane jest wytworzenie płyt wiórowych i MDF o gęstości 650 kg/m3, grubości 18 mm, wymiarach długość x szerokość min. 1000 x 600 mm, z surowca dostarczonego w postaci okrągłej (wymagane rozdrobnienie surowca do postaci wiórów i włókien w ramach usługi) - cząstki drzewne zaklejane klejem mocznikowo - formaldehydowym.

Płyty powinny zostać wytworzone w następujących wariantach:

 

PŁYTY WIÓROWE:

WARIANT

UDZIAŁ

SUROWCA [%]

P-przemysłowy

T-topola

M-modrzew

STOPIEŃ ZAKLEJENIA

Ww / Wz

[%]

JEDNOSTKOWE CIŚNIENIE PRASOWANIA [MPa]

UDZIAŁ ŚRODKA HYDROFOBOWEGO wprowadzanego do zaklejarki
[%]

1

P 75/T 25

10 / 12

2,5

0

2

P 50/T 50

10 / 12

1,5

0

3

T 100

10 / 12

1,5

0

4

P 75/M 25

10 / 12

1,5

1

5

P 50/M 50

10 / 12

1,5

0

6

M 100

10 / 12

1,5

0

 

 

 

PŁYTY MDF:

WARIANT

UDZIAŁ

SUROWCA [%]

P-przemysłowy

T-topola

M-modrzew

STOPIEŃ ZAKLEJENIA

 [%]

CIŚNIENIE PRASOWANIA [MPa]

UDZIAŁ ŚRODKA HYDROFOBOWEGO wprowadzanego do zaklejarki
[%]

1

P 75/T 25

10

2,5

0

2

P 50/T 50

10

1,5

0

3

T 100

10

1,5

0

4

P 75/M 25

10

1,5

1

5

P 50/M 50

10

1,5

0

6

M 100

10

1,5

0

 

 

Wytworzone płyty w kolejnym etapie należy scharakteryzować pod względem właściwości mechanicznym i fizycznych (wg obowiązujących norm), tj:

 • wytrzymałość na zginanie statyczne,
 • moduł sprężystości przy zginaniu statycznym,
 • rozciąganie prostopadłe do płaszczyzn,
 • zdolność utrzymywania łączników metalowych,
 • spęcznienie po 24 godzinach moczenia w wodzie,
 • emisja formaldehydu metodą analizy gazowej,
 • zawartość formaldehydu metodą perforator,
 • odrywanie warstwy przypowierzchniowej.

Próbki z badań należy dostarczyć Zamawiającemu.

Wyniki należy przedstawić  w formie raportu w wersji papierowej
(3 egz.) i elektronicznej (płyta CD).

 

 

 


 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Medycyny Weterynaryjnej,
Katedra Nauk Przedklinicznych

ul. Ciszewskiego 8 , 02-786 Warszawa

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk o Żywności
Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii i Oceny Żywności
ul. Nowoursynowska 159c bud. nr 32
02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego
w Warszawie  w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2013 r.  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza konkurs ofert na:

 

 

Dostawa odczynników firmy Sigma – Aldrich:

Lp.

Przedmiot zamówienia

Nr katalogowy

Jednostka miary

Ilość Jednostek miary

1

pankreatyna

P3292

100 g

1

2

żółć wołowa

B3883

100 g

2

 

 

 

Termin składania ofert do: 26.07.2016 r. do godz. 10.00

 

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.


Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza konkurs ofert  nr 2/KNP/WMW/2016:

 

„ZAKUP ZAMRAŻARKI  DLA  KATEDRY NAUK PRZEDKLINICZNYCH

WYDZIAŁU MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ SGGW W WARSZAWIE”

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

 

Zamrażarka szufladowa -20oC (poj. 309 l brutto, wys. 180 cm.) 1szt.

 

 

 

Ogłoszenie  nie stanowi zaproszenia do składania ofert.


 

Lp.

Produkt/przedmiot zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia

Jednostka opakowaniowa

Ilość opak.

Cena jednostkowa netto