Uczelnia

Zamówienia spoza ustawy


22/02/2019

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Fizjologicznych

ul. Nowoursynowska 159 

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d, ust. 1, pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielonym zamówieniu na:

Dostawę pasty bakteryjnej (ERC/43/2018)

Zamówienia udzielono firmie: 

 

Genscript Biotech (Netherlands) B.V.

Robert Boyleweg 4

2333CG Leiden 

Holandia

 

 

 


 

 

 

Warszawa 21.02.2019

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia  na:    

Zakup przeciwciał pierwszorzędowych do analizy ekspresji białek referencyjnych

Zamówienie udzielono firmie: 

Life Technologies Polska Sp. z o.o. ul.Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

 

 


Warszawa 21.02.2019

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia  na:    

Zakup przeciwciał pierwszorzędowych do analizy ekspresji białek związanych z miogenezą u Gallus domesticus

Zamówienie udzielono firmie: 

Symbios Sp. z o.o., ul. Modrzewiowa 37, 83-010 Rotmanka

 

Warszawa, 20.02.2019

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,

Centrum Innowacji i Transferu Technologii

ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa,

 

 

Na podstawie regulaminu udzielenia zamówień publicznych na dostawy lub usługi służące wyłącznie  do celów prac  badawczych, eksperymentalnych, naukowych  lub rozwojowych albo z zakresu działalności kulturalnej,1 których wartość przekracza  wyrażoną w złotych równowartość kwoty netto 30.000 EURO, i jest  mniejsza od kwoty określonej  w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, z siedzibą ul. Nowoursynowska 166,02-787 Warszawa, zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej: 

 

Wykonania projektu technicznego agregatu wysiewająco-zagarniająco-okrywającego

 

została wybrana oferta następującej firmy:

 

KOMADO Aleksander i Paweł Kasprzyk, ul. Siłaczki 3/9, 02-495 Warszawa,

NIP: 524-010-29-32

 

 


Warszawa 20.02.2019

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia  na:    

Zakup przeciwciał pierwszorzędowych do analizy ekspresji białek referencyjnych

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

Warszawa 20.02.2019

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia  na:    

Zakup przeciwciał pierwszorzędowych do analizy ekspresji białek związanych z miogenezą u Gallus domesticus.

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzielanym zapytaniu ofertowym na  zakup  akcesorii laboratoryjnych   przeznaczonych do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia: 

 

 

 • Sterylne probówki typu Falcon, 15ml, STANDARD, do 10000g, w workach, Nest Scientific Biotechnology, 10x50szt/500szt – 3 op.
 • Sterylne probówki typu Falcon, 50ml, samostojące STANDARD, do 12500g, w workach, Nest Scientific Biotechnology, 20x25szt/500szt – 1 op.
 • Probówki 0.2ml do PCR, szczelne zamkniecie (utrata w stopniu mniejszym niż 0.2%), Nest Scientific Biotechnology 401001, ednotoksyny: 0.1 EU, USP VI Grade, w worku 1000szt – 3 op.
 • Probówki wirówkowe 1.5ml typu Eppendorf, z zamknięciem Lock up, okrągłodenne do 30000g, -80°C do 121°C, est Scientific Biotechnology, endotoksyny: 0.1EU, USP VI Grade, w worku 500szt – 8 op.
 • Probówki wirówkowe 2.0ml typu Eppendorf, z zamknięciem Lock up, do 30000g, -80°C do 121°C Nest Scientific Biotechnology, endotoksyny: 0.1EU, USP VI Grade, w worku 500szt, - 8 op.
 • Sterylne 12-dołkowe płytki do hodowli w zawiesinie typu F, indywidualnie pakowane, Nest Scientific Biotechnology, 50x1szt/50szt – 1 op.
 • Sterylne szalki Petriego Ø.60mm, z wentylacją, 67x15szt/ 1005szt – 1 op.
 • Sterylne szalki Petriego Ø.90mm, z wentylacją, 24x25szt/ 600szt – 6 op.
 • Sterylne płytki Petriego Ø140mm, wysokość 20mm, z wentylacją, 11x10szt / 110szt – 8 op.

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzielanym zapytaniu ofertowym na zakup  końcówek do pipet firmy VWR i pojemników na mocz    przeznaczonych do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia: 

 

 

 • końcówki do pipet 1-200ul worek (1000szt) nr 613-0891 – 10 op
 • Pojemnik PP 120ml na mocz z czerwoną nakrętką  pakowane zbiorowo – 300 szt

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzielanym zapytaniu ofertowym na  zakup  autoklawu    przeznaczonego do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia: 

 

 

Autoklaw CERTOCLAV CONNECT, 18 L, stal nierdz., programowalny do 140°C, dotykowy wyświetlacz, z koszem ze stali nierdzewnej  (nr kat 9.842 031) – 1 szt.

 

 


Warszawa, 19.02.2019

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawi
Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji
Katedra Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji
ul. Nowoursynowska 159C bud. nr 32
02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:

usługę badań rynkowych i ekonomicznych związaną z rekrutacją i badaniem postaw konsumentów żywności.

 osoba do kontaktu: Sylwia Żakowska-Biemans;  sylwia_zakowska_biemans@sggw.pl

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 


Warszawa, 19.02.2019

SGGW w Warszawie

Dział Obsługi Technicznej Obiektów SGGW

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.) ogłasza informację na udzielenie zamówienia na: " Zakup agregatu prądotwórczego na podwoziu przyczepy transportowej 250kVA „ 


Oferty prosimy składać do dnia 08.03.2019 na adres mail: dt@sggw.pllub złożyć osobiście u zamawiającego Bud.8 pok.108

Zapytanie ofertowe

 


 

Warszawa, 18.02.2019

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawi
Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji
Katedra Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji
ul. Nowoursynowska 159C bud. nr 32
02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o unieważnieniu  zamówienia  na:

usługę badań rynkowych i ekonomicznych związaną z rekrutacją i badaniem postaw konsumentów żywności. 

Zamawiający Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie informuje, iż unieważnia przedmiotowe postępowanie z uwagi na fakt, iż kwota najkorzystniej oferty przekracza środki, którymi dysponuje Zamawiający na realizację zamówienia.

 osoba do kontaktu: Sylwia Żakowska-Biemans;  sylwia_zakowska_biemans@sggw.pl

 

 


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,

Wydział Nauk o Zwierzętach,

Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt,

Zakład Hodowli Bydła

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

          

 

Na podstawie regulaminu udzielenia zamówień publicznych na dostawy lub usługi służące wyłącznie  do celów prac  badawczych, eksperymentalnych, naukowych  lub rozwojowych albo z zakresu działalności kulturalnej,1 których wartość przekracza  wyrażoną w złotych równowartość kwoty netto 30.000 EURO, i jest  mniejsza od kwoty określonej  w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, z siedzibą ul. Nowoursynowska 166,02-787 Warszawa, zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej:

         

Zakup odczynników chemicznych

 

zostały wybrane oferty następującej firmy:

 

DONSERV

ul. Michała Spisaka 31, 02-495 Warszawa

NIP: 522-001-14-45


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
ul. Nowoursynowska 166
02-786 Warszawa

nr sprawy: SZP.253.2.2019

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Postępowanie prowadzone zgodnie z art. 138g ust. 1 w związku z art. 138o ust. 1-4 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych (tj. DzU z 2018 r. poz. 1986) Zamawiający informuje o prowadzonym postępowaniu na:

Zakup usługi polegającej na zapewnieniu dostępu do obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych dla pracowników SGGW oraz ich osób towarzyszących. 

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Zał. nr 1 - Wzór formularza ofertowego

 

 

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Nauk o Zwierzętach
Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt,
ul. Ciszewskiego 8 bud. nr 23
02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d ust. 1 pkt 1ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia na:

Zakup odczynników chemicznych

 Krótki opis przedmiotu zamówienia:

LP

Specyfikacja

ilość

1

Etanol 96% Line-Antybacteria 96

1

2

Końcówka HTL do pipet automatycznych 1000ul bezbarwna bez znacznika sterylna w statywie

10

3

Końcówka HTL do pipet automatycznych 10ul bezbarwna bez znacznika sterylna w statywie

2

4

Płyn do dezynfekcji Meliseptol® rapid

2

5

Presto blue 100 ml

                        1

6

Podłoże menitol slat lab agar Mannitol Salt Lab Agar

2

7

Edwards LAB- AGARTM

2

8

Nanocząstki złoto - nanotech Axonnite Gold- 50 ppm

20

9

Nanocząstki srebro - nanotech Axonnite Silver- 50 ppm

20

10

Nanocząstki miedź - nanotech - Axonnite Copper- 50 ppm

20

11

Olej parafinowy

4

12

Wazelina techniczna

2

13

Tlenek cynku

1

14

Kit do barwienia grama Merck

1

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

Osoba do kontaktu: Marcin Gołębiewski; e-mail:marcin_golebiewski@sggw.pl

 


Warszawa, 11.02.2019

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Samodzielny Zakład Przyrodniczych Podstaw Ogrodnictwa
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówieniu nazakup Pipet

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.


11/02/2019

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Fizjologicznych

ul. Nowoursynowska 159 

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d, ust. 1, pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielonym zamówieniu na:

Zakup odczynników: barwników, odczynników do hodowli komórkowej i biologii molekularnej oraz przeciwciał. Dostawy sukcesywne. (ERC/56/2018)

Zamówienia udzielono firmie: 

 

Zadanie 1

LIFE TECHNOLOGIES POLSKA Sp. z o. o.

ul. Bonifraterska 17

00-203 Warszawa

 

Zadanie 2

LIFE TECHNOLOGIES POLSKA Sp. z o. o.

ul. Bonifraterska 17 

00-203 Warszawa

 

 


08/02/2019

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

ul. Nowoursynowska  159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o  zamiarze udzielenia zamówienia na:
zakup odczynników laboratoryjnych I - dostawy sukcesywne   

 

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 

 

 

 

 


08/02/2019

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o zamiarze udzielenia zamówienia na zakup odczynników: barwnika, przeciwciał oraz płynu eksploatacyjnego do cytometru przepływowego (ERC/02/2019).

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 

 


08/02/2019

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o zamiarze udzielenia zamówienia na zakup plastików laboratoryjnych: płytek, szalek
oraz insertów do doświadczeń z zakresu hodowli komórkowych i obrazowania mikroskopowego oraz odczynnika do doświadczeń z zakresu obrazowania mikroskopowego (ERC/03/2019 oraz ERC/04/2019).

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


08/02/2019

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o zamiarze udzielenia zamówienia na zakup odczynników do doświadczeń z zakresu
hodowli komórkowych (ERC/05/2019).

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


08/02/2019

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o zamiarze udzielenia zamówienia na zakup kolumn separacyjnych (ERC/06/2019).

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Centrum Innowacji i Transferu Technologii
ul. Nowoursynowska 166, bud. nr 8
02-787 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d ust. 1 pkt 1ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r poz. 1986 z późn. zm.) ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia na:

Wykonanie projektu technicznego agregatu wysiewająco-zagarniająco-okrywającego

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.


07/02/2019

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Fizjologicznych

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d, ust. 1., pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielonym zamówieniu na:

Zakup buforów i odczynników do hodowli komórkowych oraz kolumn filtracyjnych
oraz kuwet do elektroporacji (ERC/49/2018 oraz ERC/50/2018 oraz ERC/53/2018)

Zamówienia udzielono firmie:

 

Zadanie 1

HURT-CHEM HURTOWNIA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH Piotr Bartocha

ul. Boczna 10, Duchnice, 05-850 Ożarów Mazowiecki

 

Zadanie 2

HURT-CHEM HURTOWNIA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH Piotr Bartocha

ul. Boczna 10, Duchnice, 05-850 Ożarów Mazowiecki

 

Zadanie 3

HURT-CHEM HURTOWNIA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH Piotr Bartocha

ul. Boczna 10, Duchnice, 05-850 Ożarów Mazowiecki

 

Zadanie 4

HURT-CHEM HURTOWNIA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH Piotr Bartocha

ul. Boczna 10, Duchnice, 05-850 Ożarów Mazowiecki

 


Warszawa, dn. 06.02.2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907 z późn.  zm.) ogłasza o  udzielonym zamówieniu  na:    

dostawę sprzętu laboratoryjnego, optycznego i precyzyjnego (z wyjątkiem szklanego)

Zamówienia udzielono firmie:

VWR International Sp. z o.o. 

ul. Limbowa 5
80-175 Gdańsk

 

 

 

 

 

 

 

 


Warszawa dn. 2019-02-05

 

 

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówienia na:

 

Dostawa odczynników do badań naukowych:

 

Część 1 – dostawa odczynników firmy Thermo Scientific pakiet 1 

Część 2 – dostawa odczynników firmy Thermo-Fisher Scientific pakiet 2 

Część 3- dostawa odczynników firmy Sigma –Aldrich 

Część 4 - dostawa odczynników firmy BIOCHEMdevelopment 

Część 5 - dostawa odczynników firmy CLONTECH 

Część 6 – dostawa odczynników firmy QuantaBiosciences

Część 7 - dostawa odczynników firmy Bioo Scientific (USA

Część 8 – dostawa odczynników firmy MERCK

Część 9 – dostawa odczynników firmy, Linegal  

Część 10 – dostawa odczynników firmy New England BioLabs  

 

 

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


05/02/2019

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Fizjologicznych

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art.4d, ust.1., pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielonym zamówieniu na:

Zakup przeciwciała kontrolnego do Western Blot (ERC/54/2018)

Zamówienia udzielono firmie:

BARTOSZ CZAJKOWSKI STI

ul. I. Domeyki 19

61-332 Poznań


05/02/2019

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Fizjologicznych

ul. Nowoursynowska 159 

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art.4d, ust.1., pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielonym zamówieniu na:

Zakup odczynnika do izolacji i hodowli ludzkich makrofagów (ERC/55/2018)

Zamówienia udzielono firmie: 

MEDIANUS Sp. z o. o.

ul. Cystersów 13/2

31-553 Kraków

 

 


Warszawa, 5.02.2019

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na siatek miedzianych przeznaczonych do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

Krótki opis przedmiotu zamówienia: 

 

-siatki miedziane do mikroskopu elektronowego (sloty) pojedyncze szczelina 2X1mm, srednica 3,05mm – 20 op.

 

Zamówienia udzielono firmie EQUIMED, Oddz. Wa-wa, Ul. Włodarzewska95a, 02-393 Warrszawa

 

 

 

 

Warszawa, 5.02.2019

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na szkiełek nakrywkowych i podstawowych przeznaczonych do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

Krótki opis przedmiotu zamówienia: 

 

 • Szkiełka nakrywkowe (ready to use) 24x60 mm gr 013-0,16mm – 50op/100szt
 • Szkiełka nakrywkowe (ready to use) 24x40 mm gr 013-0,16mm – 40op/100szt
 • Szkiełka mikroskopowe podstawowe (ready to use)  25x75x1mm REF 1042050–  20 op/50

 

Zamówienia udzielono firmie ELO SERWIS, ul. Sotta K. "Sokoła" 7/2A, 02-790 Warszawa

 

 

 

 

 


Warszawa, 04.02.2019

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na siatek miedzianych przeznaczonych do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

Krótki opis przedmiotu zamówienia: 

 

-siatki miedziane do mikroskopu elektronowego (sloty) pojedyncze szczelina 2X1mm, srednica 3,05mm – 20 op.

 

Zamówienia udzielono firmie EQUIMED, Oddz. Wa-wa, Ul. Włodarzewska95a, 02-393 Warrszawa

 

 

 

 

Warszawa, 04.02.2019

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na szkiełek nakrywkowych i podstawowych przeznaczonych do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

Krótki opis przedmiotu zamówienia: 

 

 • Szkiełka nakrywkowe (ready to use) 24x60 mm gr 013-0,16mm – 50op/100szt
 • Szkiełka nakrywkowe (ready to use) 24x40 mm gr 013-0,16mm – 40op/100szt
 • Szkiełka mikroskopowe podstawowe (ready to use)  25x75x1mm REF 1042050–  20 op/50

 

Zamówienia udzielono firmie ELO SERWIS, ul. Sotta K. "Sokoła" 7/2A, 02-790 Warszawa

 

 

 

 

 


Warszawa, 4.02.2019

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Samodzielny Zakład Przyrodniczych Podstaw Ogrodnictwa
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówieniu naOdczynniki laboratoryjne

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.


Warszawa 01.02.2019

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji
Katedra Technologii Gastronomicznej i Higieny Żywności
02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159c (Budynek 32)

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na zakup teksturometru w Katedrze Technologii Gastronomicznej i Higieny Żywności
 

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

 Zakup teksturometru

 

Zamówienia udzielono firmie:

 LABO PLUS

ul. Obornicka 5, 02-948 Warszawa

 

 

 


Warszawa, 31.01.2019

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzielanym zapytaniu ofertowym na  zakup  siatek miedzianych   przeznaczonych do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia: 

 

 

-siatki miedziane do mikroskopu elektronowego (sloty) pojedyncze szczelina 2X1mm, srednica 3,05mm – 20 op.

 

 

 

Warszawa, 31.01.2019

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzielanym zapytaniu ofertowym na  zakup  szkiełek nakrywkowych i podstawowych   przeznaczonych do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia: 

 

 

 • Szkiełka nakrywkowe (ready to use) 24x60 mm gr 013-0,16mm – 50op/100szt
 • Szkiełka nakrywkowe (ready to use) 24x40 mm gr 013-0,16mm – 40op/100szt
 • Szkiełka mikroskopowe podstawowe (ready to use)  25x75x1mm REF 1042050–  20 op/50
 •  

 


Warszawa, 31.01.2019

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawi
Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji
Katedra Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji
ul. Nowoursynowska 159C bud. nr 32
02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:

usługę badań rynkowych i ekonomicznych związaną z rekrutacją i badaniem postaw konsumentów żywności.

 osoba do kontaktu: Sylwia Żakowska-Biemans;  sylwia_zakowska_biemans@sggw.pl

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 

Warszawa, 31.01.2019

O G Ł O S Z E N I E

 

            Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie prosi o składanie ofert na usługi programistyczne dla SGGW. Oferta powinna być sporządzona wg. następującego opisu przedmiotu zamówienia:

1.    Szczegółowy zakres prac objętych przedmiotem niniejszego zamówienia został określony w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia, który zawiera szablon Umowy, jaką Zamawiający zamierza podpisać z wybranym Wykonawcą. 

2.    O wyborze oferty decydować będzie najniższa cena.

3.    Oferty należy składać w zaklejonej i opisanej kopercie do dnia 7 lutego 2019 r. do godziny 14:00 w siedzibie zamawiającego: Centrum Informatyczne SGGW ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa, bud. nr 1, pokój nr 12 lub mailem na adres monika_prolejko@sggw.pl

Załącznik nr 1

 


Warszawa  31.01.2019

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

                        Biblioteka Główna

                         Ul. Nowoursynowska 161 bud. Nr 48

                        07-787 Warszawa

 

    Na podstawie § 67 ust.1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  ( Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza  informację o udzielonym zamówieniu na usługę:

Licencja, serwisowanie, dostęp do aktualizacji oraz bieżąca pomoc techniczna systemu bibliotecznego Aleph.

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania  ofert.


Warszawa,30.01.2019r.

 

 

WYBÓR

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Rada Uczelniana Samorządu Studentów

ul. Nowoursynowska 166

02-787 Warszawa

 

Dot.: przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie: Ustawa Prawa Zamówień Publicznych art. 4d ust. 1 pkt 2 Zarz. Nr 19 Rektora SGGW z dnia 16.04.2014 r. (ze zmianami) w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych na dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych albo z zakresu działalności kulturalnej.

Postępowanie dotyczyło kompleksowej usługi organizacji imprezy kulturalnej, Juwenalia studenckie SGGW pod nazwą Ursynalia 2019, w dniach 31.05-01.06.2019r.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Rada Uczelniana Samorządu Studentów informuje o wyłonieniu najkorzystniejszej oferty:

Fundacja na rzecz studentów i absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego „Universitatis Varsoviensis, ul. Żwirki i Wigury 99, 02-089 Warszawa”

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę cenową i posiada doświadczenie w organizowaniu imprez studenckich.


Warszawa, 25.01.2019

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Przedklinicznych

ul. Ciszewskiego 8 bud. nr 23

02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzieleniu zamówienia na:

 

Zapytanie ofertowe nr 01/KNP/WMW/2019
 – wyroby diagnostyczne

Zamówienia udzielono firmie:
Graso Zenon Sobiecki
83-200 Starogard Gd., Krag 4A


30/01/2019

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Fizjologicznych

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art.4d, ust.1., pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielonym zamówieniu na:

Zakup linii komórkowej RAW 264.7 (ERC/52/2018)

Zamówienia udzielono firmie:

SIGMA - ALDRICH Sp. z o. o.

ul. Szelągowska 30

61-626 Poznań


29/01/2019

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

ul. Nowoursynowska  159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o  zamiarze udzielenia zamówienia na zakup plastików laboratoryjnych:
butelek oraz probówek (ERC/01/2019).

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.


Warszawa, 28.01.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie regulaminu  udzielenia zamówień publicznych na dostawy lub usługi służące wyłącznie  do celów prac  badawczych, eksperymentalnych, naukowych  lub rozwojowych albo z zakresu działalności kulturalnej,1 których wartość przekracza  wyrażoną w złotych równowartość kwoty netto 30.000 EURO, i jest  mniejsza od kwoty określonej  w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Zamawiający:

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Katedra Technologii Gastronomicznej i Higieny Żywności

ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 32
02-776 Warszawa

Przedmiotem zamówienia jest :

Zakup teksturometru

Oferta powinna być sporządzona zgodnie z treścią zapytania ofertowego; określenie przedmiotu/szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamieszczono w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego; wzór oferty zamieszczono w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Załącznik 1

Załącznik 2

 

Termin realizacji zamówienia: do 2 miesięcy od terminu złożenia ofert.

Ofertę złożyć należy do dnia 01.02.2019  do godz.13.00, pocztą lub  osobiście u zamawiającego: Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, ul. Nowoursynowska 159c, (Budynek 32), pok. 88, 02-776 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres aleksandra_szydlowska@sggw.pl.

 


Warszawa, 28.01.2019

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji
Katedra Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji
ul. Nowoursynowska 159C bud. nr 32
02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o unieważnieniu  zamówienia  na:

usługę badań rynkowych i ekonomicznych związaną z rekrutacją i badaniem postaw konsumentów żywności.

Zamawiający Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie informuje, iż unieważnia przedmiotowe postępowanie z uwagi na fakt, iż kwota najkorzystniej oferty przekracza środki, którymi dysponuje Zamawiający na realizację zamówienia.

 osoba do kontaktu: Sylwia Żakowska-Biemans;  sylwia_zakowska_biemans@sggw.pl


Warszawa, 28.01.2019

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:   

dostawę sprzętu laboratoryjnego, optycznego i precyzyjnego (z wyjątkiem szklanego)

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


Warszawa,23.01.2019

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Katedra Technologii Gastronomicznej i Higieny Żywności

ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 32

02-776 Warszawa

Na podstawie regulaminu  udzielenia zamówień publicznych na dostawy lub usługi służące wyłącznie  do celów prac  badawczych, eksperymentalnych, naukowych  lub rozwojowych albo z zakresu działalności kulturalnej,1 których wartość przekracza  wyrażoną w złotych równowartość kwoty netto 30.000 EURO, i jest  mniejsza od kwoty określonej  w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej:

Przeprowadzenie badania ilościowego – ankietowego na reprezentatywnej próbie Polaków powyżej 18 roku życia

przedstawionej przez firmę:

konsorcjum firm: DANAE Sp. z o.o. (Lider),  ul. Szarotki 10 lok. 16, 02-609 Warszawa,
NIP  8212640180 oraz Realizacja Sp. z o.o., al. KEN 93, 02-777 Warszawa, NIP 9512122337


Warszawa, 22.01.2019r.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Centrum Innowacji i Transferu Technologii
bud. 8, pok. 119   ul. Nowoursynowska166, 02-787 Warszawa

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielonym zamówieniu na:

Usługę informatyczną w zakresie przygotowania oprogramowania do tworzenia kalkulatorów opłacalności produkcji dla wybranych działalności rolniczych – w ramach projektu pn.: „System kalkulacji ekonomicznych wspomagających decyzje produkcyjne w gospodarstwach rolniczych”, w projekcie Inkubator Innowacyjności +.. 

Zamówienia udzielono firmie:

Polski Instytut Rolnictwa spółka z ograniczona odpowiedzialnością

 ul. Chłodna 64, pok. 315,

00-872 Warszawa

 


Warszawa, 22.01.2019r.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Centrum Innowacji i Transferu Technologii
bud. 8, pok. 119   ul. Nowoursynowska166, 02-787 Warszawa

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielonym zamówieniu na:

Wykonanie aplikacji serwerowej na telefon komórkowy z bazą danych i interfejsem www służącej do oceny drzew. 

Zamówienia udzielono firmie:

TAXUS IT Sp. z o.o. 

ul. Płomyka 56A

02-491 Warszawa

 


Warszawa dn. 2019-01-16

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o  udzieleniu zamówienia na:

 

Dostawa odczynników do badań naukowych:

Część 1 – dostawa odczynników firmy Thermo Scientific

Część 2 – dostawa odczynników firmy Thermo-Fisher Scientific

Część 3 – dostawa odczynników firmy PRONA

Część 4 – dostawa odczynników firmy EURx 

Część 5 – dostawa odczynników firmy AGRISERA 

Część 6 - dostawa odczynników firmy POCH  

Część 7 – dostawa odczynników firmy Roth, Linegal 

Część 8 – dostawa odczynników firmy Duchefa,  

Część 9 – dostawa odczynników firmy Plant Probes

Część 10 – dostawa odczynników firmy New England BioLabs  

Część 11 - dostawa odczynników firmy Qiagen

Część 12- dostawa odczynników firmy Sigma –Aldrich

Część 13 - dostawa odczynników firmy BIOCHEMdevelopment

Część 14 - dostawa odczynników firmy PROMEGA

Część 15 - dostawa odczynników firmy BIO-RAD

Część 16 - dostawa odczynników firmy Roche 

Część 17 - dostawa odczynników firmy Zymo Research 

Część 18 – dostawa odczynników firmy QuantaBiosciences

Część 19 – dostawa odczynników firmy VWR

Część 20 – dostawa odczynników firmy MERCK

 

 

Warszawa dn. 2019-01-16

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o  udzieleniu zamówienia na:

 

  

Dostawa akcesoriów laboratoryjnych do badań naukowych

Część 1 –akcesoria laboratoryjne firmy BIO-RAD

Cześć 2 – końcówki dedykowane do pipet HTL

Część 3 -–  akcesoria laboratoryjne firmy BIONOVO

Część 4 – pipety zmienno-pojemnościowe firmy Gilson

Część 5 – dostawa akcesoriów i   pipet firmy  Eppendorf

Część 6 – akcesoria firmy Nunc

Część 7 – akcesoria laboratoryjne firmy VWR International

 

 

16.01.2019

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Medycyny Weterynaryjnej,
Katedra Nauk Przedklinicznych

ul. Ciszewskiego 8 , 02-786 Warszawa

 

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 d1,1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o zamiarze udzielenia zamówienia na:

 

„DOSTAWA PRODUKTÓW DIAGNOSTYCZNYCH DLA  KATEDRY NAUK PRZEDKLINICZNYCH

WYDZIAŁU MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ SGGW W WARSZAWIE”

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

- Produkty diagnostyczne do celów prac badawczych, badań naukowych lub rozwojowych- wg zał. 2 –opis przedmiotu zamówienia.

 

Ogłoszenie  nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

16/01/2019

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Fizjologicznych

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art.4d, ust.1., pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielonym zamówieniu na:

Zakup odczynników do doświadczeń z zakresu biologii molekularnej,
hodowli komórkowej, transfekcji i znakowania komórek
(dostawy sukcesywne)
(ERC/48/2018)

Zadanie 1

Zamówienia udzielono firmie:

LIFE TECHNOLOGIES POLSKA Sp. z o. o.

ul. Bonifraterska 17

00-203 Warszawa

Zadanie 2

Zamówienia udzielono firmie:

LIFE TECHNOLOGIES POLSKA Sp. z o. o.

ul. Bonifraterska 17

00-203 Warszawa

 

 

 


Warszawa, 16.01.2019

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawi
Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji
Katedra Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji
ul. Nowoursynowska 159C bud. nr 32
02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:

usługę badań rynkowych i ekonomicznych związaną z rekrutacją i badaniem postaw konsumentów żywności.

 osoba do kontaktu: Sylwia Żakowska-Biemans;  sylwia_zakowska_biemans@sggw.pl

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

Warszawa, 14.01.2019r.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Centrum Innowacji i Transferu Technologii
bud. 8, pok. 119   ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielonym zamówieniu na:

Usługi opracowanie projektu technicznego, technologicznego i wykonanie prototypu regulatora piętrzenia wody w rowie nawadniającym lub zbieraczu drenarskim w ramach minigrantu „Regulator piętrzenia wody w rowie nawadniającym lub zbieraczu drenarskim” w projekcie Inkubator Innowacyjności +

Zamówienia udzielono firmie:

ANT Jerzy Antoniuk

Al. J. Piłsudskiego 41

17-100 Bielsk Podlaski


Warszawa 14.01.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Na podstawie regulaminu udzielenia zamówień publicznych na dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych albo z zakresu działalności kulturalnej,1 których wartość przekracza  wyrażoną w złotych równowartość kwoty netto 30.000 EURO, i jest  mniejsza od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Zamawiający:

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

Katedra Technologii Gastronomicznej i Higieny Żywności

ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 32
02-776 Warszawa

Przedmiot zamówienia jest :

Przeprowadzenie badania ilościowego – ankietowego na reprezentatywnej próbie Polaków powyżej 18 roku życia

Oferta powinna być sporządzona zgodnie z treścią zapytania ofertowego; określenie przedmiotu/szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamieszczono w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego; wzór oferty zamieszczono w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Załącznik 1

Załącznik 2 

 

Termin realizacji zamówienia od dnia zawarcia umowy 21 dni

 

Ofertę złożyć należy do dnia 18.01.2019 do godz.12.00, osobiście u zamawiającego Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, ul. Nowoursynowska 159c, (Budynek 32), pok. 88, 02-776 Warszawa, pocztą elektroniczną na adres marzena_tomaszewska@sggw.pl lub faksem pod nr 22 59 370 83.

 

 

Załącznik nr 4

do regulaminu udzielania zamówień  publicznych  na dostawy  lub usługi  służące  wyłącznie  do celów prac  badawczych, eksperymentalnych , naukowych   lub rozwojowych albo z zakresu  działalności  kulturalnej, których  wartość  przekracza  wyrażoną w złotych równowartość   kwoty netto 30000 EURO i jest  kwotą  mniejszą  od określonej  w przepisach wydanych  na podstawie  art. 11 ust. 8 ustawy  Prawo zamówień  publicznych

 

………………..............................

pieczątka oferenta, nr faks, e-mail                                                                               

 

 

                                                          OFERTA

 

Odpowiadając na skierowane do nas zapytanie ofertowe prowadzone przez Zamawiającego Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie dotyczące zamówienia publicznego realizowanego na podstawie regulaminu udzielenia zamówień publicznych, na dostawy lub usługi służące wyłącznie  do celów prac  badawczych, eksperymentalnych, naukowych  lub rozwojowych albo z zakresu działalności kulturalnej, których wartość przekracza1  wyrażoną w złotych równowartość kwoty netto 30.000 EURO, i jest  mniejsza od kwoty określonej  w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, a dotyczącego:

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(wpisać przedmiot zamówienia )

 

 

składamy ofertę  o następującej treści:

 

 1. Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę netto ........................................................ zł.

Obowiązujący podatek VAT    ....... %       Cena brutto............................................. zł.

Słownie: .................................................................................................................................

 1. Przyjmujemy do realizacji postawione przez Zamawiającego, w zapytaniu ofertowym, warunki realizacji przedmiotu zamówienia.
 1. Oświadczamy, że firma jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym
  NIP  .......................................................
 2. Oświadczamy, iż jesteśmy związani przedmiotową ofertą przez okres 30 dni. 
 3. Oświadczamy, iż podany w treści oferty faks oraz e-mail zobowiązujemy się utrzymywać w gotowości do kontaktów z Zamawiającym do czasu rozstrzygnięcia zapytania. 

     

 

                                                                              ............................................................

                                                                                     podpis osoby upoważnionej

 

-1 Niepotrzebne skreślić

 

Warszawa, 14.01.2019

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 d 1, 1) ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

USTAWĄ z dnia 22 czerwca 2016 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:           

Sukcesywna dostawa wyrobów z tworzyw sztucznych i wyrobów ze szkła dla Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie

Opis przedmiotu zamówienia:

Sukcesywna dostawa odczynników dla Wydziału Medycyny Weterynaryjnej do celów prac badawczych, badań naukowych lub rozwojowych -  Załącznik nr 2 -opis przedmiotu zamówienia.

Ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert

 

 

10/01/2019

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Fizjologicznych

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art.4d, ust.1., pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielonym zamówieniu na:

Zakup białek do hodowli komórkowej (ERC/51/2018)

Zamówienia udzielono firmie:

BIO - TECHNE Sp. z o. o.

ul. Aleje Jerozolimskie 56C

00-803 Warszawa

 


 

Warszawa, 09.01.2019r.

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Rada Uczelniana Samorządu Studentów

ul. Nowoursynowska 166

02-787 Warszawa

 

Podstawą prawną zamieszczenia jest Ustawa Prawa Zamówień Publicznych art. 4d ust. 1 pkt 2 Zarz. Nr 19 Rektora SGGW z dnia 16.04.2014 r. (ze zmianami) w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych na dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych albo z zakresu działalności kulturalnej.

Postępowanie dotyczy kompleksowej usługi organizacji imprezy kulturalnej, Juwenalia studenckie SGGW pod nazwą Ursynalia 2019, w dniach 31.05-01.06.2019r. 

Jednocześnie informujemy, że ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.


Warszawa, 09.01.2019r.

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Rada Uczelniana Samorządu Studentów

ul. Nowoursynowska 166

02-787 Warszawa

 

Podstawą prawną zamieszczenia jest Ustawa Prawa Zamówień Publicznych art. 4d ust. 1 pkt 2 Zarz. Nr 19 Rektora SGGW z dnia 16.04.2014 r. (ze zmianami) w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych na dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych albo z zakresu działalności kulturalnej.

Postępowanie dotyczy kompleksowej usługi organizacji imprezy kulturalnej, Juwenalia studenckie SGGW pod nazwą Ursynalia 2019, w dniach 31.05-01.06.2019r.

Jednocześnie informujemy, że ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


Warszawa 08.01.2019

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:    

Zakup  pipetora ręcznego półautomatycznego

Zamówienia udzielono firmie:

BIONOVO Aneta Ludwig, ul. Nowodworska 7, 59-220 Legnica

 

 


Warszawa, dn. 07.01.2019

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907 z późn.  zm.) ogłasza o  udzielonym zamówieniu  na:    

Zakup i dostawę odczynników chemicznych

Zamówienia udzielono firmie:

Symbios Sp. z o.o. 

83-010 Straszyn, ul. Modrzewiowa 37 

 

 

 

 

 

 


03/01/2019

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Fizjologicznych

ul. Nowoursynowska 159 

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art.4d, ust.1., pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielonym zamówieniu na:

Zakup plastików laboratoryjnych: butelek, probówek, płytek do hodowli oraz insertów
oraz buforu do dysocjacji komórek (dostawy sukcesywne)
(ERC/45/2018 oraz ERC/46/2018)

Zamówienia udzielono firmie: 

 

Zadanie 1

GRAŻYNA KONECKA DIAG- MED

ul. Stanisława 50

05-800 Pruszków

 

Zadanie 2

GRAŻYNA KONECKA DIAG- MED

ul. Stanisława 50

05-800 Pruszków

 

 

 

 


Warszawa 28.12.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o zamiarze udzielenia zamówienia na:  

Zakup i dostawę odczynników chemicznych:

 • Membrany białkowe Human Apoptosis Antibody Array - Membrane (43 Targets) po 4 sztuk  x1
 • Membrany białkowe Human MMP Antibody Array - Membrane (10 Targets) po 4 sztuk  x1

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 


Warszawa, 20.12.2018

 

 

Na podstawie punktu 5 zapytania ofertowego dotyczącego  „Przeprowadzenia badania ilościowego – ankietowego wśród reprezentatywnej próby Polaków powyżej 18 r. ż.” z dnia 14.11.2018 r. Zamawiający unieważnia zapytanie ofertowe.


Warszawa, 20.12.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Samodzielny Zakład Przyrodniczych Podstaw Ogrodnictwa
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówieniu na zakupu środków ochrony osobistej


W wyniku konkursu wyłoniono najkorzystniejszą ofertę firmy: Internetowe Centrum Dystrybucji Sp. z o.o.; 81-814 Sopot, Tatrzańska 19


Warszawa 20.12.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Samodzielny Zakład Przyrodniczych Podstaw Ogrodnictwa
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówieniu na: zakup HendyPEa + 10 opakowań klipsów.

 

Parametry techniczne

Wymagane parametry

1.

2.

FLUORYMETR

Do pomiaru szybkiej kinetyki indukcji fluorescencji chlorofilu.

Urządzenie przenośne

 1. Masa poniżej 600 g,
 2. O wymiarach nie większych niż 170 x 85 x 40 mm,
 3. Wyposażone w pasek umożliwiający zawieszenie na szyi

Pomiar kinetyki fluorescencji chlorofilu

 1. Po naświetleniu światłem aktynicznym o natężeniu nie mniejszym niż 2900 µmol m-2 s-1 z rozdzielczością czasową minimum 100 kHz,
 2. Możliwość preiluminacji próbki bezpośrednio przed pomiarem światłem aktynicznym.

Akumulatory wewnętrzne

Zapewniające  możliwość wykonania bez ładowania minimum 1000 pomiarów w temperaturze 20oC i wilgotności 40%

Mierzone i wyliczane parametry

F0, Fm, Area, tFm, Fv/Fm (jPo) – wydajność pułapkowania energii świetlnej w centrach reakcji fotosyntetycznej fotosystemu II (PSII);  Yo – wydajność, z którą energia świetlna pułapkowana w PSII napędza dalsze etapy łańcucha transportu elektronów, czyli wydajność łańcucha transportu elektronów; jEo – wydajność kwantowa fazy jasnej fotosyntezy; PI – ogólny indeks sprawności wyliczany dla jednakowej ilości aktywnych centrów reakcji PSII w stanie zrelaksowanym i wzbudzonym (odpowiednio PICSm i PICSo) oraz ilości energii świetlnej absorbowanej pojedyncze centrum reakcji PSII (PIABS); ABS/CS – fenomenologiczny strumień energii absorbowanej przez anteny PSII, gdzie CS to wzbudzony, czynny przekrój liścia; RC/ABS – ilość aktywnych centrów reakcji w stosunku do ogólnej ilości absorbowanej energii świetlnej;  TRo/CS – fenomenologiczny strumień energii pułapkowanej w centrach reakcji PSII;

 

TRo/RC – ilość energii pułapkowanej w pojedynczym, aktywnym centrum reakcji PSII;  ETo/CS – fenomenologiczny strumień energii używanej do napędzania transportu elektronów; ETo/RC – ilość energii używanej do napędzania transportu elektronów w przeliczeniu na pojedyncze, aktywne centrum reakcji PSII; DIo/CS – fenomenologiczny strumień energii rozpraszanej w centrach reakcji PSII; DIo/RC – ilość energii rozpraszanej w pojedynczym, aktywnym centrum reakcji PSII; RC/CSo – ilość aktywnych centrów reakcji we wzbudzonym fragmencie liścia;  RC/CSm – ilość aktywnych centrów reakcji w stanie relaksacji fragmentu liścia; OEC – sprawność kompleksu rozkładającego wodę.

Dołączone oprogramowanie

 1.  Pracujące pod systemem operacyjnym Windows,
 2. Umożliwiające importowanie danych z urządzenia, ich podgląd, graficzną prezentację oraz kalkulację parametrów fluorescencji chlorofilu oraz ich eksport do arkusza kalkulacyjnego MS Excel,
 3. Umożliwiające edycję i eksport do urządzenia protokołów doświadczalnych

Pamięć urządzenia

 1. Umożliwiająca zapis co najmniej 5 protokółów doświadczalnych o definiowanym przez użytkownika czasie/ intensywności impulsu, czasie/ intensywności preiluminacji,
 2. Rejestracja i przechowywanie danych dotyczących pełnej krzywej kinetyki fluorescencji chlorofilu pochodzących z minimum 1000 pomiarów

 

 

W wyniku konkursu wyłoniono najkorzystniejszą ofertę firmy: Hansatech Instruments Ltd. Narborough Road, Pentney, King’s Lynn, Norfolk PE32 1JL, Englandt. --


Warszawa. 20.12.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Samodzielny Zakład Przyrodniczych Podstaw Ogrodnictwa
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówieniu na: zakup

•    cylinder miarowy wysoki z PP 50ml, skala niebieska, klasa B, podzialka 1ml, średnica 27mm, wysokość 200mm    szt.5
•    tryskawka z LDPE 500ml, wysokość 270mm     szt. 8
•    Pojemniki z PP z gwintowaną pokrywką – niesterylne -100ml    szt.100
•    Pudełko na końcówki do pipet o poj. 5 ml , szt 1
•    Pudełko na końcówki do pipet o poj. 10 ml, szt 1
•    cylinder miarowy wysoki z PP 10ml, skala niebieska, klasa B, podzialka 0.20ml, średnica 15mm, wysokość 145mm, szt. 5
•    cylinder miarowy wysoki z PP 25ml, skala niebieska, klasa B, podzialka 0.50ml, średnica 22mm, wysokość 170mm, szt. 5
•    cylinder miarowy wysoki z PP 100ml, skala niebieska, klasa B, podzialka 1ml, średnica 33mm, wysokość 250mm, szt. 10
 

 

W wyniku konkursu wyłoniono najkorzystniejszą ofertę firmy: EQUIMED S.J., ul. Prądnicka 46, 31-202 Krakówt. --


Warszawa 20.12.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Samodzielny Zakład Przyrodniczych Podstaw Ogrodnictwa
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówieniu na Szkła laboratoryjnego:

•    Membrane filter, Whatman™, Membrana: PTFE, Niesterylne, Typ: WTP, Rozmiar porów: 0,2 µm, Ø: 47 mm, Grubość: 130 µm - 1 op.
•    Bibuła jakościowa średnia 450 x 560 op=100ark. -20 op.
•    Paski do ozn. półilościowych QUANTOFIX Azotany / Azotyny100 szt.-1op
•    Ekonomiczne papierki do pomiaru pH; 0,0 - 10,0;  Rolka o dł. 5 m i szer. 7 mm    - 2op
 

 

 •  

W wyniku konkursu wyłoniono najkorzystniejszą ofertę firmy: VWR International Sp. z o.o., ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk


Warszwa, 20.12.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Samodzielny Zakład Przyrodniczych Podstaw Ogrodnictwa
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówieniu na Rotora do wirówki:
•    Rotor A-2-MTP, z osłoną i pokrywą rotora, z 2 koszami na 2* 96 probówek, kompatybilny z wirówką Centrifuge 5430/ 5430 R.
W wyniku konkursu wyłoniono najkorzystniejszą ofertę firmy: Eppendorf Poland Sp. Zo.o., Al. Jerozolimskie 212, 02- 486 Warszawa


Warszawa 20.12.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Samodzielny Zakład Przyrodniczych Podstaw Ogrodnictwa
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówieniu na Szkła laboratoryjnego:
•    biureta prosta 50ml, podziałka 0.1ml, pasek Schellbacha, klasa AS, kran PTFE;      4szt.     
•    probówka szklana wg Egertza 30 ml;      50szt.         
•    probówka śr wew. 18/120 mm(zam.min.100szt.)     szt.     200    
•    cylinder miarowy wysoki ze szkła 5ml, podziałka 0.1ml, klasa A, skala niebieska, wysokość 115mm;      5szt.         
•    cylinder miarowy wysoki ze szkła 25ml, podziałka 0.5ml, klasa A, skala niebieska, wysokość 160mm;     1szt.         
•    cylinder miarowy wysoki ze szkła 50ml, podziałka 1.0ml, klasa A, skala niebieska, wysokość 195mm;     5szt.         
•    cylinder miarowy wysoki z PP 10ml, skala niebieska, klasa B, podzialka 0.20ml, średnica 15mm, wysokość 145mm;     5szt.         
•    cylinder miarowy wysoki z PP 25ml, skala niebieska, klasa B, podzialka 0.50ml, średnica 22mm, wysokość 170mm;     5szt.         
•    cylinder miarowy wysoki z PP 100ml, skala niebieska, klasa B, podzialka 1ml, średnica 33mm, wysokość 250mm;    10szt.         
•    krystalizator ze szkła bez wylewu 40ml, średnica 50mm, wysokość 30mm;     50szt.     
•    kolba Erlenmeyera ze szkła 100ml, szeroka szyja;         150 szt.    
•    krystalizator ze szkła z wylewem 2700ml, średnica 230mm, wysokość 100mm;     4szt.
W wyniku konkursu wyłoniono najkorzystniejszą ofertę firmy: EQUIMED S.J., ul. Prądnicka 46, 31-202 Kraków


Warszawa, 20.12.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Samodzielny Zakład Przyrodniczych Podstaw Ogrodnictwa
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówieniu na: zakup Drukarki ze skanerem + 2 tonery
W wyniku konkursu wyłoniono najkorzystniejszą ofertę firmy:SILLVES Sp. z o.o.; ul. Agatowa 2, 03-680 Warszawa


Warszawa, dn. 20.12.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,

Centrum Innowacji i Transferu Technologii

ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa,

 

 

Na podstawie regulaminu udzielenia zamówień publicznych na dostawy lub usługi służące wyłącznie  do celów prac  badawczych, eksperymentalnych, naukowych  lub rozwojowych albo z zakresu działalności kulturalnej,1 których wartość przekracza  wyrażoną w złotych równowartość kwoty netto 30.000 EURO, i jest  mniejsza od kwoty określonej  w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, z siedzibą ul. Nowoursynowska 166,02-787 Warszawa, zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej:

 

Usługi ślusarskie w trakcie wykonywania prototypu maszyny do zbierania kamieni

 

została wybrana oferta następującej firmy:

 

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Marcin Wiśniewski, Stare Gumino 10,

09-164 Dzierzążnia

NIP: 567-178-73-43

Warszawa, dn. 19.12.2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907 z późn.  zm.) ogłasza o  udzielonym zamówieniu  na:    

Dostawę przeciwciał

Zamówienia udzielono firmie:

STI

ul. I. Domeyki 19

61-332 Poznań

Warszawa, dn. 19.12.2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907 z późn.  zm.) ogłasza o  udzielonym zamówieniu  na:    

Dostawę odczynników chemicznych

Zamówienia udzielono firmie:

Symbios Sp. z o.o. 

83-010 Straszyn, ul. Modrzewiowa 37 

 

Warszawa, dn. 19.12.2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907 z późn.  zm.) ogłasza o  udzielonym zamówieniu  na:    

Dostawę testu ELISA

Zamówienia udzielono firmie:

immunoGen POLSKA sp. z o.o.
Siedziba: ul. Bernardyńska 16B/104, 02-904 Warszawa 

Warszawa 19.12.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,

Wydział Nauk o Zwierzętach,

Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt,

Zakład Hodowli Bydła

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

          

 

Na podstawie regulaminu udzielenia zamówień publicznych na dostawy lub usługi służące wyłącznie  do celów prac  badawczych, eksperymentalnych, naukowych  lub rozwojowych albo z zakresu działalności kulturalnej,1 których wartość przekracza  wyrażoną w złotych równowartość kwoty netto 30.000 EURO, i jest  mniejsza od kwoty określonej  w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, z siedzibą ul. Nowoursynowska 166,02-787 Warszawa, zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej:

         

1. Zakup: Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

2. Zakup: Pipety i akcesoria laboratoryjne

3. Zakup: Stojak na pipety

4. Zakup: Odczynniki laboratoryjne do badań mikrobiologicznych

5. Zakup: Odczynniki laboratoryjne do hodowli tkankowych

6. Zakup: Odczynniki laboratoryjne do badań biologii komórki

zostały wybrane oferty następujących firm:

 

w zakresie Części 1 – Zakup: Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

Eppendorf Poland Sp. Z o. o., Al. Jerozolimskie 212, 02-486 Warszawa,

NIP: 701-02-76-552

 

w zakresie Części 2 - Zakup: Pipety i akcesoria laboratoryjne

Eppendorf Poland Sp. Z o. o., Al. Jerozolimskie 212, 02-486 Warszawa,

NIP: 701-02-76-552

 

w zakresie Części 3 – Zakup: Stojak na pipety

Eppendorf Poland Sp. Z o. o., Al. Jerozolimskie 212, 02-486 Warszawa,

NIP: 701-02-76-552

 

w zakresie Części 4 – Zakup: Odczynniki laboratoryjne do badań mikrobiologicznych

BIOMAXIMA S.A.   20-277 Lublin, ul. Vetterów 5.

NIP: 946-23-60-625

 

w zakresie Części 5 – Zakup: Odczynniki laboratoryjne do hodowli tkankowych

Life Technologies Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul Bonifraterskiej 17, 00-203 Warszawa

NIP: 118-00-39-931

 

w zakresie Części 6 – Zakup: Odczynniki laboratoryjne do badań biologii komórki

SIGMA-ALDRICH Sp. z o.o., ul. Szelągowska 30, 61-626 Poznań

NIP: 778-10-02-137

Warszawa 19.12.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie

w związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielanym

zamówieniu na:

Zakup kwasu tiobarbiturowego i 1-butanolu.

Zamówienia udzielono firmie:

Hurt-Chem, Hurtownia Odczynników Chemicznych, Duchnice, ul. Boczna 10, 05-850 Ożarów Mazowiecki.

Warszawa 19.12.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie

w związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielanym

zamówieniu na:

Zakup plastikowych probówek wirówkowych o objętości 15 ml.

Zamówienia udzielono firmie:

GenoPlast Biochemicals Tomasz Schröder, ul. Brzozowa 10, 83-200 Rokocin.

Warszawa 19.12.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie

w związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielanym

zamówieniu na:

Zakup roztworów do hodowli komórek.

Zamówienia udzielono firmie:

Life Technologies Polska Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa.

Warszawa 19.12.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie

w związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielanym

zamówieniu na:

Zakup kolumienek do ultrafiltracji.

Zamówienia udzielono firmie:

Sigma-Aldrich, ul. Szelągowska 30, 61-626 Poznań.

Warszawa 19.12.2018r.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Nauk o Zwierzętach
Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt,
ul. Ciszewskiego 8 bud. nr 23
02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o unieważnieniu postępowania na zakup rzutnika multimedialnego.  

Żadna z przesłanych ofert  nie spełniała wymagań zamawiającego.

 


Warszawa 19.12.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie

w związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielanym

zamówieniu na:

Zakup filtrów strzykawkowych.

Zamówienia udzielono firmie:

BIONOVO Aneta Ludwig, ul. Nowodworska 7, 59-220 Legnica.

 

Warszawa 18.122018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:   

Zakup pipetora ręcznego półautomatycznego

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

17/12/2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Fizjologicznych

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art.4d, ust.1., pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielonym zamówieniu na:

Zakup zbuforowanego roztworu soli fizjologicznej bez jonów wapnia i magnezu (DPBS) (dostawy sukcesywne)

(ERC/44/2018)

 

Zamówienia udzielono firmie:

VWR INTERNATIONAL Sp. z o. o.

ul. Limbowa 5

80-175 Gdańsk

 

 

Warszawa 17.12.2018r.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Nauk o Zwierzętach
Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt,
ul. Ciszewskiego 8 bud. nr 23
02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzieleniu zamówienia na:

4 komputery  stacjonarne  i 2 monitory

 

Zamówienia udzielono firmie:.

Cezar Spółka z o.o., ul. Aspekt 42, 01-904 Warszawa

 

 


17/12/2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

ul. Nowoursynowska  159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o  zamiarze udzielenia zamówienia na zakup odczynników: barwników, odczynników
do hodowli komórkowej i biologii molekularnej oraz przeciwciał (dostawy sukcesywne)
(ERC/56/2018)

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

Warszawa 14.12.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Nauk o Zwierzętach
Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt,
ul. Ciszewskiego 8 bud. nr 23
02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d ust. 1 pkt 1ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia na:

Opracowanie receptur, produkcja oraz dostawa mieszanek paszowych dla niosek, cieląt i krów mlecznych.

 • Opracowanie receptur, produkcja oraz dostawa w wyznaczone miejsce mieszanek paszowych dla niosek w ilości 7,5 t dla 5 grup żywieniowych
 • Opracowanie receptur, produkcja oraz dostawa w wyznaczone miejsce mieszanek paszowych dla cieląt w ilości 5 t, dla 2 grup żywieniowych
 • Opracowanie receptur, produkcja oraz dostawa w wyznaczone miejsce mieszanek paszowych dla niosek w ilości 20 t, dla 2 grup żywieniowych

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

Osoba do kontaktu: Marcin Gołębiewski; e-mail: marcin_golebiewski@sggw.pl

 

Warszawa 14.12.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:   

Dostawę przeciwciał

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

Warszawa 14.12.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:   

Dostawę odczynników chemicznych

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

Warszawa 14.12.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:   

Dostawę testu ELISA

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

14/12/2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawi
Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji
Katedra Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji
ul. Nowoursynowska 159C bud. nr 32
02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:

dostawę bonów podarunkowych do gratyfikacji uczestników badań konsumenckich.

 

osoba do kontaktu: Sylwia Żakowska-Biemans;  sylwia_zakowska_biemans@sggw.pl

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 

14/12/2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Fizjologicznych

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art.4d, ust.1., pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielonym zamówieniu na:

Zakup ludzkiego czynnika stymulującego hodowle makrofagowe M-CSF
oraz barwnika do oceny żywotności komórek (ERC/47/2018)

 

Zamówienia udzielono firmie:

BIOCOURSE.PL DARIUSZ JASTRZĘBSKI Sp. z o. o.

ul. Staromiejska 6/10D

40-013 Katowice

 

14/12/2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Fizjologicznych

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art.4d, ust.1., pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielonym zamówieniu na:

Zakup ludzkiego czynnika stymulującego hodowle makrofagowe M-CSF
oraz barwnika do oceny żywotności komórek (ERC/47/2018)

 

Zamówienia udzielono firmie:

BIOCOURSE.PL DARIUSZ JASTRZĘBSKI Sp. z o. o.

ul. Staromiejska 6/10D

40-013 Katowice

 

 

 

 

 

 

 

Warszawa 14.12.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie

w związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielanym

zamówieniu na:

Zakup roztworów do hodowli komórek.

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


Warszawa 14.12.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie

w związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielanym

zamówieniu na:

Zakup plastikowych probówek wirówkowych o objętości 15 ml.

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


Warszawa 14.12.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie

w związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielanym

zamówieniu na:

Zakup kwasu tiobarbiturowego i 1-butanolu.

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


Warszawa 14.12.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie

w związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielanym

zamówieniu na:

Zakup kolumienek do ultrafiltracji.

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


Warszawa 14.12.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie

w związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielanym

zamówieniu na:

Zakup filtrów strzykawkowych.

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


Warszawa, 14.12.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Nauk o Zwierzętach
Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt,
ul. Ciszewskiego 8 bud. nr 23
02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d ust. 1 pkt 1ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia na:

Zakup odczynników chemicznych – proliferation kit

 Krótki opis przedmiotu zamówienia:

L.P

Nazwa

Ilość

1

Cell Proliferation Kit II (labeling reagent - 5× 25 ml XTT (sodium 3 ́[1-

(phenylaminocarbonyl)- 3,4-tetrazolium]-bis (4-methoxy-6-nitro) benzene sulfonic acid hydrate) labeling reagent, in RPMI 1640, with utphenol red 1 mg/ml, filtered through  0.2 μm pore size membranę;

Electron-coupling reagent - 5× 0.5 ml PMS (N-methyl dibenzopyrazine methyl sulfate), 0.383 mg/ml (1.25 mM), in phosphate buffered saline

(PBS), filtered through 0.2 μm pore size membrane)

1 kit

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

Osoba do kontaktu: Marcin Gołębiewski; e-mail:marcin_golebiewski@sggw.pl

 


Warszawa, dn. 13.12.2018 r.

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawi
Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji
Katedra Technologii Gastronomicznej i Higieny Żywności
ul. Nowoursynowska 159C bud. nr 32
02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  udzielonym zamówieniu  na:           

 1. Przedmiot zamówienia: zakup odczynników chemicznych

 

 1. Zamówienia udzielono firmie:

 

LINEGAL CHEMICALS Sp. z o.o.

 

ul. Kasprzaka 44/52

 

 01-224 Warszawa

 

NIP: 527-010-38-82           

 

 

oraz

 

 

BIO-RAD Polska Sp. z o.o.

 

ul. Przyokopowa 33

 

01-208 Warszawa

 

NIP: 951-00-28-953           

 


Warszawa 13.12.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  udzielonym zamówienia  na:   

zakup odczynników chemicznych firmy Thermo Scientific

Zamówienia udzielona firmie:

Thermo Fisher Scientific

Bonifraterska Str. 17

00-203 Warszawa


13.12.2018

                                                                                                                                                                                          KI-247/2018 Zapytanie ofertowe NA DOSTAWĘ końcówki do homogenizatora


                                                                                                                                                                                                        Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

                                                                                                                                                                                                                                Wydział Nauk o Żywności

                                                                                                                                                                                                        Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji

                                                                                                                                                                                                                ul. Nowoursynowska 159C bud. nr 32
                                                                                                                                                                                                                                02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d, ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielanym zamówieniu na:
dostawę końcówki do homogenizatora:

- Końcówka rozdrabniająca S10 N- 8G- ST

Dane techniczne:

• końcówka ze stali nierdzewnej przeznaczona   dedykowana tylko do homogenizatora   IKA  T10

* uszczelnienie teflonowe

* Końcówka „ST” jest dedykowana do próbek z tkankami lub z materiałami włóknistymi

• zakres pracy - 1 -  50 ml ( woda )

• średnica statora  - 8 mm

• maksymalna/minimalna głębokość zanurzenia końcówki - 20/95 mm

• długość ramienia - 115 mm

• maksymalna prędkość obrotowa – 9,6 m/s

• maksymalna temperatura produktu - 180 °C

• materiały stykające się z produktem - PTFE, AISI 316L

• ostateczne rozdrobnienie, dla zawiesin - 5 - 25 µm

• ostateczne rozdrobnienie, dla emulsji - 1 - 10 µm

• można stosować wszystkie metody sterylizacji
Jednocześnie informujemy, że ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.
Osoba do kontaktu: mgr Katarzyna Rybak     katarzyna_rybak@sggw.pl


 

Warszawa, 13.12.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Samodzielny Zakład Przyrodniczych Podstaw Ogrodnictwa
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówieniu na: zakup HendyPEa + 10 opakowań klipsów.

•   

 

Parametry techniczne

Wymagane parametry

1.

2.

FLUORYMETR

Do pomiaru szybkiej kinetyki indukcji fluorescencji chlorofilu.

Urządzenie przenośne

 1. Masa poniżej 600 g,
 2. O wymiarach nie większych niż 170 x 85 x 40 mm,
 3. Wyposażone w pasek umożliwiający zawieszenie na szyi

Pomiar kinetyki fluorescencji chlorofilu

 1. Po naświetleniu światłem aktynicznym o natężeniu nie mniejszym niż 2900 µmol m-2 s-1 z rozdzielczością czasową minimum 100 kHz,
 2. Możliwość preiluminacji próbki bezpośrednio przed pomiarem światłem aktynicznym.

Akumulatory wewnętrzne

Zapewniające  możliwość wykonania bez ładowania minimum 1000 pomiarów w temperaturze 20oC i wilgotności 40%

Mierzone i wyliczane parametry

F0, Fm, Area, tFm, Fv/Fm (jPo) – wydajność pułapkowania energii świetlnej w centrach reakcji fotosyntetycznej fotosystemu II (PSII);  Yo – wydajność, z którą energia świetlna pułapkowana w PSII napędza dalsze etapy łańcucha transportu elektronów, czyli wydajność łańcucha transportu elektronów; jEo – wydajność kwantowa fazy jasnej fotosyntezy; PI – ogólny indeks sprawności wyliczany dla jednakowej ilości aktywnych centrów reakcji PSII w stanie zrelaksowanym i wzbudzonym (odpowiednio PICSm i PICSo) oraz ilości energii świetlnej absorbowanej pojedyncze centrum reakcji PSII (PIABS); ABS/CS – fenomenologiczny strumień energii absorbowanej przez anteny PSII, gdzie CS to wzbudzony, czynny przekrój liścia; RC/ABS – ilość aktywnych centrów reakcji w stosunku do ogólnej ilości absorbowanej energii świetlnej;  TRo/CS – fenomenologiczny strumień energii pułapkowanej w centrach reakcji PSII;

 

TRo/RC – ilość energii pułapkowanej w pojedynczym, aktywnym centrum reakcji PSII;  ETo/CS – fenomenologiczny strumień energii używanej do napędzania transportu elektronów; ETo/RC – ilość energii używanej do napędzania transportu elektronów w przeliczeniu na pojedyncze, aktywne centrum reakcji PSII; DIo/CS – fenomenologiczny strumień energii rozpraszanej w centrach reakcji PSII; DIo/RC – ilość energii rozpraszanej w pojedynczym, aktywnym centrum reakcji PSII; RC/CSo – ilość aktywnych centrów reakcji we wzbudzonym fragmencie liścia;  RC/CSm – ilość aktywnych centrów reakcji w stanie relaksacji fragmentu liścia; OEC – sprawność kompleksu rozkładającego wodę.

Dołączone oprogramowanie

 1.  Pracujące pod systemem operacyjnym Windows,
 2. Umożliwiające importowanie danych z urządzenia, ich podgląd, graficzną prezentację oraz kalkulację parametrów fluorescencji chlorofilu oraz ich eksport do arkusza kalkulacyjnego MS Excel,
 3. Umożliwiające edycję i eksport do urządzenia protokołów doświadczalnych

Pamięć urządzenia

 1. Umożliwiająca zapis co najmniej 5 protokółów doświadczalnych o definiowanym przez użytkownika czasie/ intensywności impulsu, czasie/ intensywności preiluminacji,
 2. Rejestracja i przechowywanie danych dotyczących pełnej krzywej kinetyki fluorescencji chlorofilu pochodzących z minimum 1000 pomiarów
 

 

 

Ogłoszenie  nie stanowi zaproszenia do składania ofert. --


 

12.12.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 d 1, 1) ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

USTAWĄ z dnia 22 czerwca 2016 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2015 r  poz. 2164  z późn. zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:           

Sukcesywną dostawę odczynników dla Wydziału Medycyny Weterynaryjnej do celów prac badawczych, badań naukowych lub rozwojowych. Zakres 2.

Zamówienia udzielono firmom :

 

Firma

Zadanie 1

Syngen Biotech

Zadanie 2

AMX

Zadanie 3

AMX

Zadanie 4

EURYX

Zadanie 5

Promega

Zadanie 8

Bio-Techne

Zadanie 16

PERLAN

Zadanie 19

BIOMIBO

Zadanie 27

BioMaxima

Zadanie 28

BTL

Zadanie 31

GRASO

Zadanie 34

BioTechne

Zadanie 53

BIOMIBO

   

Ponadto nie zostały złożone inne oferty.

 

 


Warszawa, 11.12.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Katedra Kształtowania Środowiska

ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na zakup:

Akumulatory żelowe (2 szt. ) do zasilania urządzeń kontrolno-pomiarowych na potrzeby realizacji Zadania 3 „Zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności w celu opracowania innowacyjnych metod operacyjnego planowania regulowanych odwodnień i nawodnień podsiąkowych” w projekcie INOMEL w programie BIOSTRATEG (Umowa nr BIOSTRATEG3/347837/11/NCBR/2017).

Zamówienia udzielono firmie:

Z.U.H. NOWY ELEKTRONIK Henryk Faruga,

43-512 BESTWINA, ul. Szkolna 5

Warszawa 11.12.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:   

Zakup odczynników chemicznych firmy Thermo Scientific

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 

 


Warszawa, 11.12.2018

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,

Centrum Innowacji i Transferu Technologii

ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa,

 

 

Na podstawie regulaminu udzielenia zamówień publicznych na dostawy lub usługi służące wyłącznie  do celów prac  badawczych, eksperymentalnych, naukowych  lub rozwojowych albo z zakresu działalności kulturalnej,1 których wartość przekracza  wyrażoną w złotych równowartość kwoty netto 30.000 EURO, i jest  mniejsza od kwoty określonej  w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, z siedzibą ul. Nowoursynowska 166,02-787 Warszawa, zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej:

 

Testowanie prototypu maszyny do zbierania kamieni

 

została wybrana oferta następującej firmy:

USŁUGI ROLNICZE, Sławomir Wiśniewski, Stare Gumino 10, 09-164 Dzierzążnia

NIP: 567-177-55-93


Warszawa, dn. 11.12.2018 r.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawi
Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji
Katedra Technologii Gastronomicznej i Higieny Żywności
ul. Nowoursynowska 159C bud. nr 32
02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:           

 1. Przedmiot zamówienia: zakup odczynników chemicznych
 2. Termin realizacji zamówienia do 2 tygodni od zlecenia
 3. Kryteria oceny ofert oraz ich znaczenie procentowe (cena ewentualnie inne kryteria oceny
  składanych ofert) 100% cena
 4. Inne istotne warunki zamówienia:

- jodoacetamid (elektroforeza 2-DE);

- DTT (elektroforeza 2-DE);

- CHAPS (elektroforeza 2-DE);

- amfolit 3-10 pH (elektroforeza 2-DE);

- KCl.         

Preferujemy opakowania o małej pojemności

 Osoba do kontaktu: mgr inż. Piotr Sałek, e-mail: piotr_salek@sggw.pl

 

 


Warszawa 11.12.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:   

Zakup odczynników chemicznych firmy Thermo Scientific

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 

 


11.12.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Nauk o Zwierzętach
Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt,
ul. Ciszewskiego 8 bud. nr 23
02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia na:

Rzutnik multimedialny

Krótki opis przedmiotu zamówienia

- maksymalna przekątna ekranu – nie mniejsza niż 7,50 m

- współczynnik kontrastu min. 15000:1,

- regulacja jasności i ostrości,

- rozdzielczość podstawowa min. 1920x1080

- jasność min. 3000 lumen,

- żywotność lampy min. 10000 h (tryb eco),

- moc lampy min. 210 W,

- gwarancja min. 12 miesięcy.

 

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

Osoba do kontaktu: Anna Kurek; e-mail: anna_kurek@sggw.pl

 


11.12.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Nauk o Zwierzętach
Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt,
ul. Ciszewskiego 8 bud. nr 23
02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówienia na

Zestawy do oznaczania poziomu białek w homogenatach z mięsa jagnięcego testem ELISA

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

 

1. Test do oznaczania poziomu karnozyny w homogenatach z mięsa jagnięcego - 2 zestawy

 2. Test do oznaczania poziomu tauryny w homogenatach z mięsa jagnięcego - 2 zestawy

3. Test do oznaczania poziomu tauryny w homogenatach z mięsa jagnięcego - 2 zestawy

 

Transport wliczony w cenę zamówienia

Osoba do kontaktu: Witold Rant, e-mail: witold_rant@sggw.pl, tel. 225936566, tel. kom.:502 340 931

 


10.12.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Nauk o Zwierzętach
Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt,
ul. Ciszewskiego 8 bud. nr 23
02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówienia na

Homogenizator z końcówkami do homogenizacji

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

1. Homogenizator mechaniczny z wyświetlaczem cyfrowym:

 - zakres prędkości obrotowej: 0 - 30 000 rpm

 - kontroler obrotów z wyświetlaczem cyfrowy zintegrowany z obudową homogenizatora

- statyw w zestawie

 - manualna regulacja wysokości homogenizatora

 - cyfrowy wyświetlacz prędkości

 - zakres objętości homogenizacji 0,25 ml - 3,5 litra (zależnie od końcówki)

2. Adapter do  końcówek umożliwiający zamontowanie i szybką wymianę końcówek

3. Zestaw końcówek homogenizujących

- możliwość homogenizacji twardych, zamrożonych prób

- średnica 7 mm

- możliwość wielokrotnej sterylizacji

- możliwość homogenizacji w probówkach typu eppendorf 1,5/2 ml

Transport wliczony w cenę zamówienia

Osoba do kontaktu: Witold Rant, e-mail: witold_rant@sggw.pl, tel. 225936566

 

 


Warszawa, 10.12.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Nauk o Zwierzętach
Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt,
ul. Ciszewskiego 8 bud. nr 23
02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4 pkt 8a i art. 4d  ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia na:

4 komputery  stacjonarne  i 2 monitory

 

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

Osoba do kontaktu: Anna Kurek; e-mail: anna_kurek@sggw.pl

 


Warszawa, 10.12.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Samodzielny Zakład Przyrodniczych Podstaw Ogrodnictwa
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówieniu na: zakup

•    cylinder miarowy wysoki z PP 50ml, skala niebieska, klasa B, podzialka 1ml, średnica 27mm, wysokość 200mm    szt.5
•    tryskawka z LDPE 500ml, wysokość 270mm     szt. 8
•    Pojemniki z PP z gwintowaną pokrywką – niesterylne -100ml    szt.100
•    Pudełko na końcówki do pipet o poj. 5 ml , szt 1
•    Pudełko na końcówki do pipet o poj. 10 ml, szt 1
•    cylinder miarowy wysoki z PP 10ml, skala niebieska, klasa B, podzialka 0.20ml, średnica 15mm, wysokość 145mm, szt. 5
•    cylinder miarowy wysoki z PP 25ml, skala niebieska, klasa B, podzialka 0.50ml, średnica 22mm, wysokość 170mm, szt. 5
•    cylinder miarowy wysoki z PP 100ml, skala niebieska, klasa B, podzialka 1ml, średnica 33mm, wysokość 250mm, szt. 10
 

 

Ogłoszenie  nie stanowi zaproszenia do składania ofert. --


Warszawa, 10.12.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Samodzielny Zakład Przyrodniczych Podstaw Ogrodnictwa
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówieniu na: zakup Drukarki ze skanerem + 2 tonery
Ogłoszenie  nie stanowi zaproszenia do składania ofert. --


Warszawa 10.12.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Samodzielny Zakład Przyrodniczych Podstaw Ogrodnictwa
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówieniu na Szkła laboratoryjnego:

•    Membrane filter, Whatman™, Membrana: PTFE, Niesterylne, Typ: WTP, Rozmiar porów: 0,2 µm, Ø: 47 mm, Grubość: 130 µm - 1 op.
•    Bibuła jakościowa średnia 450 x 560 op=100ark. -20 op.
•    Paski do ozn. półilościowych QUANTOFIX Azotany / Azotyny100 szt.-1op
•    Ekonomiczne papierki do pomiaru pH; 0,0 - 10,0;  Rolka o dł. 5 m i szer. 7 mm    - 2op
 

 

 •  

Ogłoszenie  nie stanowi zaproszenia do składania ofert.


Warszawa, 10.12.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

Katedra Żywienia Człowieka

ul. Nowoursynowska 159C bud. nr 32

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) informuje o udzieleniu zamówienia na:

Wybrane analizy laboratoryjne krwi oraz nasienia oraz pobranie nadwyżki krwi (18 ml) do oznaczeń w ramach pracy własnej od mężczyzn

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Specyfikacja wybranych analiz: Morfologia krwi (pełna), Lipidogram (CHOL, HDL, LDL, TG), Białko hsCRP, Albumina, Ferrytyna, Całkowita zdolność wiązania żelaza TIBC, Testosteron całkowity, Testosteron wolny, Dihydrotestosteron (DHT), Witamina D3 metabolit 25(OH), PSA całkowity, Homocysteina, Kwas foliowy, Witamina B12, Seminogram - badanie nasienia wspomagane komputerową analizą danych, Usługa - pobranie materiału (z niezbędnymi materiałami typu probówki, igły itp.).

Zamówienia udzielono firmie Diagnostyka Sp. z o.o., ul. Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków

 


Warszawa, 7.12.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

Katedra Żywienia Człowieka

ul. Nowoursynowska 159C bud. nr 32

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) informuje o udzieleniu zamówienia na:

Wybrane analizy laboratoryjne krwi oraz nasienia oraz pobranie nadwyżki krwi (18 ml) do oznaczeń w ramach pracy własnej od mężczyzn

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Specyfikacja wybranych analiz: Morfologia krwi (pełna), Lipidogram (CHOL, HDL, LDL, TG), Białko hsCRP, Albumina, Ferrytyna, Całkowita zdolność wiązania żelaza TIBC, Testosteron całkowity, Testosteron wolny, Dihydrotestosteron (DHT), Witamina D3 metabolit 25(OH), PSA całkowity, Homocysteina, Kwas foliowy, Witamina B12, Seminogram - badanie nasienia wspomagane komputerową analizą danych, Usługa - pobranie materiału (z niezbędnymi materiałami typu probówki, igły itp.).

Zamówienia udzielono firmie Diagnostyka Sp. z o.o., ul. Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków

 

 


                                 

Warszawa, 7.12.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Nauk o Zwierzętach
Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt,
ul. Ciszewskiego 8 bud. nr 23
02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzieleniu zamówienia na:

wstrząsarkę orbitalną

 

Zamówienia udzielono firmie:.

Labindex Spółka Cywilna Marcin Grzelka, Michalis Stambuldzys,

ul. Nutki 3-5, 02-785 Warszawa

 

 

 


Warszawa, 7.12.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Samodzielny Zakład Przyrodniczych Podstaw Ogrodnictwa
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówieniu na Rotora do wirówki:
•    Rotor A-2-MTP, z osłoną i pokrywą rotora, z 2 koszami na 2* 96 probówek, kompatybilny z wirówką Centrifuge 5430/ 5430 R.
Ogłoszenie  nie stanowi zaproszenia do składania ofert.


Warszawa, dn. 7.12.2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawi
Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji
Katedra Technologii Gastronomicznej i Higieny Żywności
ul. Nowoursynowska 159C bud. nr 32
02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  udzielonym zamówieniu  na:           

 1. Przedmiot zamówienia: zakup drukarek i monitora komputeroego

 

Zamówienia udzielono firmie: X-com, ul. Bojemskiego 25, 42-202 Częstochowa

 

 


Warszawa 06.12.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:  

Zakup i dostawę odczynników chemicznych:

Cytotoxicity Detection Kit (LDH) x2

Cell Proliferation Kit II (XTT) x2

Caspase 3 Assay Kit, Colorimetric x1

Caspase 8 Assay Kit, Colorimetric x1

ATP Assay Kit, Sufficient for 100 Colorimetric or Fluorometric tests x2

Fluorometric Intracellular Ros Kit sufficient for 200 fluorometric tests (green) x2

Phosphate buffered saline – 100 tabletek x2

2′,7′-Dichlorofluorescein diacetate, 5g x1

Melityna 250ug x1

Mitochondrial Membrane Potential Kit, sufficient for 500 fluorometric tests (microplate readers) x1

Triton™ X-100, 1l x1

Rifampicin, 250mg x1

Thalidomide 1g x1

Digitonin, 500mg x1

Aluminum chloride, 25g x1

Agarose, low gelling temperature, 25g x1

Triton™ X-100, 100 ml (for molecular biology) x1

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


Warszawa 06.12.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji
Katedra Technologii Gastronomicznej i Higieny Żywności
02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159c (Budynek 32)

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na zakup czytnika wielodetekcyjnego w Katedrze Technologii Gastronomicznej i Higieny Żywności
 

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

 Zakup czytnika wielodetekcyjnego

 

Zamówienia udzielono firmie:

 Syngen Biotech Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

54-116 Wrocław, ul. Ostródzka13


Warszawa 06.12.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji
Katedra Technologii Gastronomicznej i Higieny Żywności
02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159c (Budynek 32)

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na zakup aparatu do pomiaru aktywności wody,  w Katedrze Technologii Gastronomicznej i Higieny Żywności
 

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Zakup aparatu do pomiaru aktywności wody

 

Zamówienia udzielono firmie:

AQUA LAB, A. Sierzputowski i Wspólnicy Sp.J.

 

03-194 Warszawa, ul. Zabłocka 10

 

 

 

 

   

 


Warszawa, 6.12.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Medycyny Weterynaryjnej,
Katedra Nauk Przedklinicznych

ul. Ciszewskiego 8 , 02-786 Warszawa

 

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza konkurs ofert  nr 03/KNP/WMW/2018:

 

„ZAKUP LODÓWKO-ZAMRAŻARKI DLA  KATEDRY NAUK PRZEDKLINICZNYCH

WYDZIAŁU MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ SGGW W WARSZAWIE”

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

- Lodówko-zamrażarka szt.1

 

Ogłoszenie  nie stanowi zaproszenia do składania ofert.


          Warszawa, 05.12.2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Przedklinicznych

ul. Ciszewskiego 8 bud. nr 23

02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzieleniu zamówienia na:

 

 Zapytanie ofertowe nr 02/KNP/WMW/2018

 – mikroskopy biologiczne

 

Zamówienia udzielono firmie:

PZO Mikroskopy i wyroby optyczne Sp. z o.o.

Ul. Kamionkowska 19 lok.07,03-805 Warszawa

 
 
 
 
 

 

 

 

 


05.12.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Fizjologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37.

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o zakończeniu udzielenia zamówień na:

 

 1. Światłomierz Seconic – rezygnacja z zakupu
 2. Tlen medyczny – zamówienia udzielono Linde Gaz Polska Sp. z o. o.
 3. Odczynniki laboratoryjne do biologii molekularnej – zamówienia udzielono firmie Bodanchimica s.r.l (Włochy)
 4. Akcesoria laboratoryjne do biologii molekularne – zamówienia udzielono firmie Bodanchimica s.r.l (Włochy)
 5. Ultrawirówka – zamówienia udzielono firmie Utah Biotech Equipment (USA)
 6. chromatograf FPLC – zamówienia udzielono firmie Utah Biotech Equipment (USA)
 7. akcesoria laboratoryjne do biologii molekularnej (pipety automatyczne, zasilacz do elektroforezy, shaker) – zamówienia udzielono firmie Biogenet
 8. chłodziarko-zamrażarka – zamówienia udzielono firmie Golmot Wojciech Golasowki
 9. inkubator do krystalizacji białek – zamówienia udzielono firmie American Instruments (USA)
 10. inkubator do hodowli bakterii – zamówienia udzielono firmie ProVendum SA (Szwajcaria)
 11. mikroskop stereoskopowy – zamówienia udzielono firmie Insolution Aleksander Kacz
 12. waga precyzyjna – zamówienia udzielono firmie Invest Horeca Jacek Gargula
 13. kulki cyrkonowe do homogenizacji – zamówienia udzielono firmie TK Biotech Sp. z o.o.
 14. system do uprawy A. thaliana Aracons – zamówienia udzielono firmie Betatech bvba, Voorhavenlaan 14A – 9000 Gent, Belgia
 15. akumulatory do zamrażarki -80°C firmy AngelAntonii – zamówienia udzielono firmie Cheminst Polska
 16. komputer przenośny wraz z rzutnikiem multimedialnym – zamówienia udzielono firmie x-kom Sp. z o.o.
 17. otoczarkę mikrolaboratoryjną do nasion – zamówienia udzielono firmie Satec Equipment GmbH (Niemcy)
 18. analizator CO2 QBox CO650 Plant – zamówienia udzielono firmie STI
 19. rotor do wirówki firmy Eppendorf – zamówienia udzielono firmie Eppendorf  Poland Sp. z o.o.
 20. spektrometr do pomiaru światła z oprogramowaniem – zamówienia udzielono firmie GL Optic Polska Sp. z o.o.
 21. zestaw do analizy fluorescencji NIKON – zamówienia udzielono firmie Precoptic Co. Nikon Mikroskopy Polska
 22. wirniki do koncentratora Eppendorf – zamówienia udzielono firmie Equimed
 23. zestawy do elektroforezy poziomej – zamówienia udzielono firmie Syngen Biotech Sp. z o.o. Sp. K.
 24. mikroskopy stereoskopowe – zamówienia udzielono firmie Merazet Sp Ak.
 25. Wytwornica lodu – zamówienia udzielono firmie Labo Baza Zawielak i Wspólnicy Sp. j.
 26. Komora laminarna klasy II – zamówienia udzielono firmie Labo Baza Zawielak i Wspólnicy Sp. j.

 

 


Warszawa 5.12.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na zakup akcesorii laboratoryjnych i odczynników przeznaczonych do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

 

 • AZOTAN LANTANU, HEKSAHYDRAT – 100G
 • KJELTABS (K2SO4 3,5g, CuSO4 0,4g) -300 TABLETEK
 • PÓŁMASKI OCHRONNE JEDNORAZOWE – 1 op/50szt
 • PODWÓJNE MIKROSZPATUŁKI ZE STALI NIERDZEWNEJ – 4 szt
 • PĘSETA ZE STALI NIERDZEWNEJ PROSTA, MIN. DŁUGOŚĆ 250mm – 1 szt
 • PĘSETA ZE STALI NIERDZEWNEJ Z ZAGIĘTĄ KOŃCÓWKĄ, MIN. DŁUGOŚĆ 250mm – 1 szt.

 

Zamówienia udzielono firmie Alchem Grupa Sp. zo.o., Ul. Sokratesa 17A, 01-909 Warszawa

 

 

 

Warszawa 5.12.2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego  na zakup odczynników  przeznaczonych do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

 

 • OCTAN AMONU CZ.D.A. – 5 kg
 • WODOROTLENEK SODU CZ.D.A GRANULKI – 10 kg

 

Zamówienia udzielono firmie Idalia I.Wolak Sp.jawna , Ul.Marii Fołtyn 10, 26-615 Radom

 


Warszwa, 5.12.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Samodzielny Zakład Przyrodniczych Podstaw Ogrodnictwa
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówieniu na Szkła laboratoryjnego:
•    biureta prosta 50ml, podziałka 0.1ml, pasek Schellbacha, klasa AS, kran PTFE;      4szt.     
•    probówka szklana wg Egertza 30 ml;      50szt.         
•    probówka śr wew. 18/120 mm(zam.min.100szt.)     szt.     200    
•    cylinder miarowy wysoki ze szkła 5ml, podziałka 0.1ml, klasa A, skala niebieska, wysokość 115mm;      5szt.         
•    cylinder miarowy wysoki ze szkła 25ml, podziałka 0.5ml, klasa A, skala niebieska, wysokość 160mm;     1szt.         
•    cylinder miarowy wysoki ze szkła 50ml, podziałka 1.0ml, klasa A, skala niebieska, wysokość 195mm;     5szt.         
•    cylinder miarowy wysoki z PP 10ml, skala niebieska, klasa B, podzialka 0.20ml, średnica 15mm, wysokość 145mm;     5szt.         
•    cylinder miarowy wysoki z PP 25ml, skala niebieska, klasa B, podzialka 0.50ml, średnica 22mm, wysokość 170mm;     5szt.         
•    cylinder miarowy wysoki z PP 100ml, skala niebieska, klasa B, podzialka 1ml, średnica 33mm, wysokość 250mm;    10szt.         
•    krystalizator ze szkła bez wylewu 40ml, średnica 50mm, wysokość 30mm;     50szt.     
•    kolba Erlenmeyera ze szkła 100ml, szeroka szyja;         150 szt.    
•    krystalizator ze szkła z wylewem 2700ml, średnica 230mm, wysokość 100mm;     4szt.
Ogłoszenie  nie stanowi zaproszenia do składania ofert.


 

Warszawa 28.12.2018

 

Warszawa, 4.12.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielonym zamówieniu na następujące usługi:

 

- wydruk materiałów konferencyjnych i roll-up’ów: P.W. Polimax P. Kacprzak, R. Suława – S.C. ul. Nowoursynowska 161 L, 02-787 Warszawa

 

- usługi reklamowe - Grado S.C. ul. Łąkowa 31, 05-090 Raszyn

- usługi hotelarskie i gastronomiczne - POLSKIE TATRY S.A. ul. Droga do Białego 7c 34-500 Zakopane

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


Warszawa, dn. 04.12.2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907 z późn.  zm.) ogłasza o  udzielonym zamówieniu  na:    

Zakup przeciwciał, testów ELISA oraz odczynników do znakowania wykorzystywanych w hodowlach komórkowych in vitro 

Zamówienia udzielono firmie:

Symbios Sp. z o.o.

Modrzewiowa 37

83-010 Rotmanka

 

 

 


Warszawa, 4.12.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Medycyny Weterynaryjnej,
Katedra Nauk Przedklinicznych

ul. Ciszewskiego 8 , 02-786 Warszawa

 

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza konkurs ofert  nr 02/KNP/WMW/2018:

 

„ZAKUP MIKROSKOPÓW BIOLOGICZNYCH DLA  KATEDRY NAUK PRZEDKLINICZNYCH

WYDZIAŁU MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ SGGW W WARSZAWIE”

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

- MIKROSKOPY BIOLOGICZNE szt.22

 

Ogłoszenie  nie stanowi zaproszenia do składania ofert.


04/12/2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

ul. Nowoursynowska  159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o  zamiarze udzielenia zamówienia na zakup przeciwciała kontrolnego do Western Blot
oraz odczynnika do izolacji i hodowli ludzkich makrofagów
(ERC/54/2018 oraz ERC/55/2018).

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


Warszawa 03.12.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

 

 

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.) ogłasza o udzieleniu zamówienia na:

Zakup i dostawę odczynników chemicznych:

Membrany białkowe Human Cytokine Antibody Array (Membrane, 42 Targets) po 8 sztuk x1

Membrany białkowe Human Apoptosis Antibody Array - Membrane (43 Targets) po 8 sztuk  x1

Membrany białkowe Human Growth Factor Antibody Array - Membrane (41 Targets)  po 8 sztuk x2

Zamówienia udzielono firmie:

Symbios 83-010 Rotmanka, ul. Modrzewiowa 37

 


Warszawa, dnia 03.12.2018r.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Centrum Innowacji i Transferu Technologii
bud. 8, pok. 119   ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie
w związku z art. 4d ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielanym zamówieniu na:

Wykonanie aplikacji serwerowej na telefon komórkowy z bazą danych i interfejsem www służącej do oceny drzew.

Składanie ofert do dnia 11.12.2018r. do godz. 15:00

 

Ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.


Warszawa, dnia 03.12.2018r.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Centrum Innowacji i Transferu Technologii
bud. 8, pok. 119   ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie
w związku z art. 4d ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielanym zamówieniu na:

Usługę opracowania projektu technicznego, technologicznego i wykonanie prototypu regulatora piętrzenia wody w rowie nawadniającym lub zbieraczu drenarskim w ramach minigrantu „Regulator piętrzenia wody w rowie nawadniającym lub zbieraczu drenarskim” w projekcie Inkubator Innowacyjności +

Składanie ofert do dnia 11.12.2018r. do godz. 12:00

 

Ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


03.11.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Nauk o Zwierzętach
Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt,
ul. Ciszewskiego 8 bud. nr 23
02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzieleniu zamówienia na:

Urządzenie wielofunkcyjne

 

Zamówienia udzielono firmie:.

Komputronik S.A., ul. Wołczyńska 37, 60-003 Poznań.

 


Warszawa 03.12.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

 

 

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.) ogłasza o udzieleniu zamówienia na:

Zakup i dostawę odczynników chemicznych:

Cytotoxicity Detection Kit (LDH) x2

Cell Proliferation Kit II (XTT) x2

Caspase 3 Assay Kit, Colorimetric x1

Caspase 8 Assay Kit, Colorimetric x1

ATP Assay Kit, Sufficient for 100 Colorimetric or Fluorometric tests x2

Fluorometric Intracellular Ros Kit sufficient for 200 fluorometric tests (green) x2

Phosphate buffered saline – 100 tabletek x2

2′,7′-Dichlorofluorescein diacetate, 5g x1

Melityna 250ug x1

Mitochondrial Membrane Potential Kit, sufficient for 500 fluorometric tests (microplate readers) x1

Triton™ X-100, 1l x1

Rifampicin, 250mg x1

Thalidomide 1g x1

Digitonin, 500mg x1

Aluminum chloride, 25g x1

Agarose, low gelling temperature, 25g x1

Triton™ X-100, 100 ml (for molecular biology) x1

Zamówienia udzielono firmie:

Merck (Sigma-Aldrich) Szelągowska 30, 61-626 Poznań

 


3.12.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzielanym zapytaniu ofertowym na  zakup  akcesorii laboratoryjnych i odczynników   przeznaczonych do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

 

 • AZOTAN LANTANU, HEKSAHYDRAT – 100G
 • KJELTABS (K2SO4 3,5g, CuSO4 0,4g) -300 TABLETEK
 • PÓŁMASKI OCHRONNE JEDNORAZOWE – 1 op/50szt
 • PODWÓJNE MIKROSZPATUŁKI ZE STALI NIERDZEWNEJ – 4 szt
 • PĘSETA ZE STALI NIERDZEWNEJ PROSTA, MIN. DŁUGOŚĆ 250mm – 1 szt
 • PĘSETA ZE STALI NIERDZEWNEJ Z ZAGIĘTĄ KOŃCÓWKĄ, MIN. DŁUGOŚĆ 250mm – 1 szt.

 

 

 

3.12.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzielanym zapytaniu ofertowym na  zakup  odczynników

  przeznaczonych do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

 

 • OCTAN AMONU CZ.D.A. – 5 kg
 • WODOROTLENEK SODU CZ.D.A GRANULKI – 10 kg

 

 

 

 

 


Warszawa 03.12.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie

w związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielanym

zamówieniu na:

Niszczarki do dokumentów.

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


Warszawa 03.12.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie

w związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielanym

zamówieniu na:

Zakup komputera stacjonarnego.

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


Warszawa 03.12.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie

w związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielanym

zamówieniu na:

Drukarki laserowej.

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

Warszawa 03.12.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie

w związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielanym

zamówieniu na:

Drukarki atramentowej kolorowej.

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


Warszawa 03.12.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie

w związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielanym

zamówieniu na:

Zakup komputera przenośnego.

Zamówienia udzielono firmie:

Firma Action S.A. w restrukturyzacji, Dawidowska 10, Zamienie,05-500 Piaseczno.

 

 


30.11.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie  

Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

ul. Nowoursynowska  159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówienia na: zakup zamrażarki niskotemperaturowej

 

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


30.11.2018
                                                            Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Nauk o Żywności

Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art.4d, ust.1., pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielonym zamówieniu na:

Dostawę WYPARKI PRÓŻNIOWEJ BUCHI z akcesoriami

 

Zamówienia udzielono firmie:

 

 

 

DONSERV Wojciech Kaca ul. Michała Spisaka 02-495 Warszawa

 


Warszawa., 30.11.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Nauk o Zwierzętach
Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt,
ul. Ciszewskiego 8 bud. nr 23
02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia na:

wstrząsarkę orbitalną

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

- wstrząsarka orbitalna

- z wyświetlaczem cyfrowym LCD do jednoczesnego odczytu: prędkości i czasu

- z uniwersalną platformą z czterema uchwytami

- częstotliwość: 50/60 Hz

- moc min 30 W

- maksymalne obciążenie (z platformą): 7,5 kg

- zakres prędkości: minimum 100, maksimum 500 obr./min.

- bez szczotkowy silnik prądu stałego

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

Osoba do kontaktu: Anna Kurek; e-mail: anna_kurek@sggw.pl

 


Warszawa, 30.11.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie regulaminu  udzielenia zamówień publicznych na dostawy lub usługi służące wyłącznie  do celów prac  badawczych, eksperymentalnych, naukowych  lub rozwojowych albo z zakresu działalności kulturalnej,1 których wartość przekracza  wyrażoną w złotych równowartość kwoty netto 30.000 EURO, i jest  mniejsza od kwoty określonej  w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Zamawiający:

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Katedra Technologii Gastronomicznej i Higieny Żywności

ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 32
02-776 Warszawa

Przedmiot zamówienia jest :

Zakup aparatu do pomiaru aktywności wody

Oferta powinna być sporządzona zgodnie z treścią zapytania ofertowego; określenie przedmiotu/szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamieszczono w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego; wzór oferty zamieszczono w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Załącznik 1

Załącznik 2

 

Termin realizacji zamówienia max. 2 tygodnie od terminu złożenia ofert.

 

Ofertę złożyć należy do dnia 04.12.2018  do godz.14.30, pocztą, osobiście u zamawiającego Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, ul. Nowoursynowska 159c, (Budynek 32), pok. 88, 02-776 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres aleksandra_szydlowska@sggw.pl.

 


Warszawa, 30.11.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawi
Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji
Katedra Technologii Gastronomicznej i Higieny Żywności
ul. Nowoursynowska 159C bud. nr 32
02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 d 1. 1) ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

USTAWĄ z dnia 22 czerwca 2016 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:           

1. Monitor ekranowy LCD 23,8 cali; 1920 x 1080 pikseli DisplayPort, HDMI,15-stykowe D-Sub

Złącza:1 x USB 3.0 (typ B), 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0

2.   Drukarka kolorowa atramentowa.
 
Funkcje: drukowanie, kopiowanie, skanowanie, kolor: Rozdzielczość optymalizowana do                                   4800x1200 dpi (przy druku w kolorze z komputera na papierach fotograficznych, rozdzielczość       wejściowa 1200 dpi), czerń: Rozdzielczość do 1200 x 1200 dpi.

3.  Drukarki laserowe monochromatyczne – 2 szt.

Rozdzielczość w czerni [dpi]    600 x 600, maksymalny format nośnika A4

Podajnik papieru 150 arkuszy, odbiornik papieru 100 arkuszy, szybkość druku w mono 18 str./min


Warszawa, dn. 29.11.2018 r.

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawi
Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji
Katedra Technologii Gastronomicznej i Higieny Żywności
ul. Nowoursynowska 159C bud. nr 32
02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  udzielonym zamówieniu  na:           

 1. Przedmiot zamówienia: zakup gastronomicznych mikserów ręcznych (4 szt.)

 

 1. Zamówienia udzielono firmie:

 

Gastroproces

 

ul. Reymonta 4

 

93-491 Łódź

 

NIP: 728-113-02-40

 

 

 


Warszawa, 28.11.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawi
Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji
Katedra Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji
ul. Nowoursynowska 159C bud. nr 32
02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  udzielonym zamówieniu  na:

odczynniki chemiczne

Zamówienia udzielono firmie: Alchem Grupa Spółka z o.o., ul. Polna 21, 87-100 Toruń

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawi
Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji
Katedra Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji
ul. Nowoursynowska 159C bud. nr 32
02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na: 

Zakup i dostawę 3 szt. grilla elektrycznego Tefal GC 3060 o mocy 2000 Watt wraz z dodatkowymi wymiennymi płytkami do grillowania.

 

osoba do kontaktu: Sylwia Żakowska-Biemans;  sylwia_zakowska_biemans@sggw.pl

 

 

 

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Medycyny Weterynaryjnej,
Katedra Nauk Przedklinicznych

ul. Ciszewskiego 8 , 02-786 Warszawa

 

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza konkurs ofert  nr 02/KNP/WMW/2018:

 

„ZAKUP MIKROSKOPÓW BIOLOGICZNYCH DLA  KATEDRY NAUK PRZEDKLINICZNYCH

WYDZIAŁU MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ SGGW W WARSZAWIE”

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

- MIKROSKOPY BIOLOGICZNE szt.22

 

Ogłoszenie  nie stanowi zaproszenia do składania ofert.


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na akcesorii laboratoryjnych  przeznaczonych do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

 

 • zlewka 1000 ml PP, wysoce prześwitująca, dobra odporność chemiczna, możliwość sterylizacji w 121oC przez 20 min, gładka powierzchnia umożliwiająca dokładne czyszczenie – 5 szt
 • Pierścień wylewowy do butli laboratoryjnych, DURAN® wykonany z PP, odporny na temperaturę do +140 °C, autoklawowalny, GL45 (10szt) – 2 op.
 • butle laboratoryjne 100 ml,okrągłe, z nakrętką, DURAN® szkło borokrzemowe 3.3 duran, przezroczyste, z nakrętką z PP., gwint GL 45, srednica zew. 56 mm, wysokosc 105 mm – 10szt.
 • butle laboratoryjne 250 ml szkło borokrzemowe 3.3 duran, przezroczyste, z nakrętką z PP., gwintGL 45, srednica zew. 70 mm, wysokosc 143 mm – 10szt.
 • płytka diagnostyczna porcelanowa ilość dołków 12, średnica wewn.otworu 20mm, głębokość dołka 3mm, szer.85mm, długość 119 mm,  wysokość 6mm, glazurowa porcelana – 1 szt
 • szpatułka dwustronna stal, końce o kształcie łyżeczek, wymiary:szer 5 mm, dł.185 mm – 1 szt
 • Łyżeczko-szpatułki mikro stal nierdzewna 18/10, jeden koniec płaska szpatułka, drugi mikro łyżeczka, dł 180 mm,Łyżeczka (dł. x szer.) 9x5 mm – 1 szt

 

 

 

Zamówienia udzielono firmie Alchem Grupa Sp. zo.o., Ul. Sokratesa 17A, 01-909 Warszawa

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego wytrząsarkę  przeznaczoną do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

 

 • Wytrząsarka worteks MX-S (DLAB) nr kat.: 821200057777, - zakres prędkości: 0-2500 obr./min., praca w trybie ciągłym i dotykowym, specjalna konstrukcja zabezpieczająca przed wibracjami urządzenia – 1szt.

 

 

 

Zamówienia udzielono firmie Biogenet, , Parkingowa 1, 05-420 Józefów k./Otwocka


Warszawa 28.11.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:   

Dostawę plastikowych naczyń hodowlanych i akcesoriów do hodowli komórkowych

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

Warszawa, 27.11.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Biuro Spraw Osobowych

       ul. Nowoursynowska 166

02-787 Warszawa

e-mail: aleksandra_kozlowska@sggw.pl

Na podstawie regulaminu udzielenia zamówień, których wartość netto jest większa niż 3000 złotych, a nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości netto 30 000 Euro prowadzone zgodnie z art.4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579z późn. zm.)

Przedmiotem zamówienia jest:

Pakiet profesjonalnych ogłoszeń dot. ofert pracy

Ilość : min. 100 szt.
Forma graficzna z logotypem Uczelni
Profilem pracodawcy

Załącznik 1

Załącznik 2

 

 


Warszawa 27.11.2018 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Biuro Spraw Osobowych

       ul. Nowoursynowska 166

02-787 Warszawa

e-mail: aleksandra_kozlowska@sggw.pl

Na podstawie regulaminu udzielenia zamówień, których wartość netto jest większa niż 3000 złotych, a nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości netto 30 000 Euro prowadzone zgodnie z art.4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579z późn. zm.)

Przedmiot zamówienia:

 1. Legitymacje dla pracowników Uczelni, z min. 35% zniżką na przejazdy kolejowe na terenie kraju.

 

Załącznik 1

Załącznik 2

 

Warszawa 27.11.2018

UWAGA!
Zamówienie anulowano!

 

Na podstawie regulaminu  udzielenia zamówień publicznych na dostawy lub usługi służące wyłącznie  do celów prac  badawczych, eksperymentalnych, naukowych  lub rozwojowych albo z zakresu działalności kulturalnej,1 których wartość przekracza  wyrażoną w złotych równowartość kwoty netto 30.000 EURO, i jest  mniejsza od kwoty określonej  w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Zamawiający:

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Katedra Technologii Gastronomicznej i Higieny Żywności

ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 32
02-776 Warszawa

Przedmiot zamówienia jest :

Zakup czytnika wielodetekcyjnego

Oferta powinna być sporządzona zgodnie z treścią zapytania ofertowego; określenie przedmiotu/szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamieszczono w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego; wzór oferty zamieszczono w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Załącznik 1

Załącznik 2

 

Termin realizacji zamówienia od 3 do 5 tygodni od terminu złożenia ofert. (Uwaga! Zamówienie anulowano)

 

Ofertę złożyć należy do dnia 04.12.2018  do godz.14.30, pocztą, osobiście u zamawiającego Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, ul. Nowoursynowska 159c, (Budynek 32), pok. 88, 02-776 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres aleksandra_szydlowska@sggw.pl.

Warszawa 20.11.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  udzielonym zamówieniu  na:   

dostawę wyparki laboratoryjnej

Zamówienia udzielono firmie:

DONSERV

ul. Michała Spisaka 31

02-495 Warszawa

Warszawa 20.11.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  udzielonym zamówieniu  na:   

dostawę mieszadła magnetycznego

Zamówienia udzielono firmie:

 • Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe
 • "CHEMLAND" Zbigniew Bartczak
 • ul. Usługowa 3, 73-110 Stargard Szczeciński

Warszawa 27.11.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:   

Usługę serwisu pompy próżniowej (TRIVAC D8B) do liofilizatora

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

Warszawa 27.11.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o udzieleniu zamówienia na:   

Zakup i dostawę odczynników do oznaczania stanu fizjologicznego komórek in vitro.

Zamówienia udzielono firmie:

Thermo Fisher Scientific, Life Sciences Solutions, ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

Warszawa 27.11.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r  poz. 907 z późn. zm.) ogłasza o udzieleniu zamówienia na:

Zakup i dostawę plastików laboratoryjnych (butelek hodowlanych i profilowanych tipsów do pipet automatycznych) do badań naukowych.

Zamówienia udzielono firmie:

CytoGen – Polska Sp. z o.o., ul. Kuropatwińskiej 2, 95-100 Zgierz na dostawę profilowanych tipsów do pipet automatycznych

A także firmie

Eppendorf Poland Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 212, 02-486 Warszawa na dostawę butli hodowlanych

Warszawa 27.11.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o udzieleniu zamówienia na:   

Zakup i dostawę odczynników do oznaczania stanu fizjologicznego komórek in vitro.

Zamówienia udzielono firmie:

Thermo Fisher Scientific, Life Sciences Solutions, ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

 

Warszawa, 27.11.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  udzieleniu zamówienia  na:   

Zakup plastikowych naczyń hodowlanych i akcesoriów do hodowli komórkowych

Zamówienia udzielono firmie:

Eppendorf Poland Sp. z o. o.

Warszawa 27.11.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Centrum Innowacji i Transferu Technologii
ul. Nowoursynowska 166, bud. nr 8
02-787 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d ust. 1 pkt 1ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia na:

Testowanie prototypu maszyny do zbierania kamieni

 Krótki opis przedmiotu zamówienia:

L.P

Nazwa

Ilość

1

Przeprowadzenie prób funkcjonalnych u odbiorców końcowych. Minimum 10 podmiotów gospodarczych (gospodarstw rolnych) posiadających grunty o różnym stopniu zakamienienia.

1

2

Zapewnienie ciągnika do napędu zbieracza kamieni o mocy min 140 KM, wyposażonego w układy pozwalające na napęd zespołów maszyny.

1

3

Zapewnienie transportu zbieracza kamieni i ciągnika do miejsc prób funkcjonalnych

1

4

Zapewnienie odbioru i transportu zabranych kamieni

1

5

Zapewnienie materiałów eksploatacyjnych, podczas prób funkcjonalnych, dla środków transportowych, zbieracza kamieni, ciągnika napędzającego i zestawu maszyn zapewniających odbiór i transport zabranych kamieni.

1

6

Zapewnienie mobilnego warsztatu, pozwalającego na usunięcie usterek, powstałych podczas prób funkcjonalnych, bezpośrednio u odbiorców końcowych.

1

7

Opracowanie raportu z prób funkcjonalnych

1

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

Osoba do kontaktu: Tomasz Nowakowski; e-mail:tomasz_nowakowski@sggw.pl

 

Warszawa 26.11.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:   

Zakup przeciwciał, testów ELISA oraz odczynników do znakowania wykorzystywanych w hodowlach komórkowych in vitro 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

Warszawa 26.11.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:  

Zakup i dostawę odczynników chemicznych:

Membrany białkowe Human Cytokine Antibody Array (Membrane, 42 Targets) po 8 sztuk x1

Membrany białkowe Human Apoptosis Antibody Array - Membrane (43 Targets) po 8 sztuk  x1

Membrany białkowe Human Growth Factor Antibody Array - Membrane (41 Targets)  po 8 sztuk x2

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

26.11.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,

Centrum Innowacji i Transferu Technologii

ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa,

 

 

Na podstawie regulaminu udzielenia zamówień publicznych na dostawy lub usługi służące wyłącznie  do celów prac  badawczych, eksperymentalnych, naukowych  lub rozwojowych albo z zakresu działalności kulturalnej,1 których wartość przekracza  wyrażoną w złotych równowartość kwoty netto 30.000 EURO, i jest  mniejsza od kwoty określonej  w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, z siedzibą ul. Nowoursynowska 166,02-787 Warszawa, zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej:

 

Wsparcie w wykonaniu prototypu maszyny do zbierania kamieni

 

została wybrana oferta następującej firmy:

 

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Marcin Wiśniewski, Stare Gumino 10,

09-164 Dzierzążnia, NIP: 567-178-73-43

 

26.11.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,

Centrum Innowacji i Transferu Technologii

ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa,

 

 

Na podstawie regulaminu udzielenia zamówień publicznych na dostawy lub usługi służące wyłącznie  do celów prac  badawczych, eksperymentalnych, naukowych  lub rozwojowych albo z zakresu działalności kulturalnej,1 których wartość przekracza  wyrażoną w złotych równowartość kwoty netto 30.000 EURO, i jest  mniejsza od kwoty określonej  w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, z siedzibą ul. Nowoursynowska 166,02-787 Warszawa, zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej:

 

Wykonania projektu technicznego maszyny do zbierania i oczyszczania kamieni

 

została wybrana oferta następującej firmy:

 

KOMADO Aleksander i Paweł Kasprzyk, ul. Siłaczki 3/9, 02-495 Warszawa,

NIP: 524-010-29-32

 

26.11.2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Fizjologicznych

ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 24

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d, ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielonym zamówieniu na:

Zakup termomiksera laboratoryjnego

 

Zamówienia udzielono firmie:

Eppendorf Poland Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 212,

02-486 Warszawa 

 


Warszawa 26.11.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie

w związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielanym

zamówieniu na:

Zakup komputera przenośnego.

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 


Warszawa, 23.11.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzielanym zapytaniu ofertowym na  zakup  akcesorii laboratoryjnych  przeznaczonych do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

 

 • zlewka 1000 ml PP, wysoce prześwitująca, dobra odporność chemiczna, możliwość sterylizacji w 121oC przez 20 min, gładka powierzchnia umożliwiająca dokładne czyszczenie – 5 szt
 • Pierścień wylewowy do butli laboratoryjnych, DURAN® wykonany z PP, odporny na temperaturę do +140 °C, autoklawowalny, GL45 (10szt) – 2 op.
 • butle laboratoryjne 100 ml,okrągłe, z nakrętką, DURAN® szkło borokrzemowe 3.3 duran, przezroczyste, z nakrętką z PP., gwint GL 45, srednica zew. 56 mm, wysokosc 105 mm – 10szt.
 • butle laboratoryjne 250 ml szkło borokrzemowe 3.3 duran, przezroczyste, z nakrętką z PP., gwintGL 45, srednica zew. 70 mm, wysokosc 143 mm – 10szt.
 • płytka diagnostyczna porcelanowa ilość dołków 12, średnica wewn.otworu 20mm, głębokość dołka 3mm, szer.85mm, długość 119 mm,  wysokość 6mm, glazurowa porcelana – 1 szt
 • szpatułka dwustronna stal, końce o kształcie łyżeczek, wymiary:szer 5 mm, dł.185 mm – 1 szt
 • Łyżeczko-szpatułki mikro stal nierdzewna 18/10, jeden koniec płaska szpatułka, drugi mikro łyżeczka, dł 180 mm,Łyżeczka (dł. x szer.) 9x5 mm – 1 szt

 

 

 

 

 

Warszawa, 23.11.2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzielanym zapytaniu ofertowym na  zakup  Wytrząsarki

  przeznaczonych do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

 

 • Wytrząsarka worteks MX-S (DLAB) nr kat.: 821200057777, - zakres prędkości: 0-2500 obr./min., praca w trybie ciągłym i dotykowym, specjalna konstrukcja zabezpieczająca przed wibracjami urządzenia – 1szt.

 

 

 

 


Warszawa, 22.11.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Nauk o Zwierzętach
Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt,
ul. Ciszewskiego 8 bud. nr 23
02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia na:

Urządzenie wielofunkcyjne

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

 Parametry druku

Prędkość druku w czerni (tryb normal, A4):  Min. 37 str./min

Rozdzielczość druku w czerni (najwyższa): 1200

Drukowanie dwustronne: Automatyczny (standardowo)

Technologia druku: Druk laserowy

Szybkość procesora: 1200 MHz

Obsługa papieru

Podajnik papieru: Podajnik 1 min. na 100 arkuszy, podajnik 2 min.  na 250 arkuszy

Obsługiwane formaty nośników: Podajnik 1: min. A4; A5; A6; B5 (JIS)

Gramatura nośników, obsługiwana:  min. od 60 do 175 g/m²

Parametry skanowania:

Rozdzielczość skanowania, optyczna min. 1200 x 1200 dpi

Dwustronne skanowanie z automatycznego podajnika dokumentów.

Parametry kopiowania

Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4): Maks. 38 kopii/min

Rozdzielczość kopii (tekst w czerni): 600 x 600 dpi

Rozdzielczość kopiowania (tekst i grafika w kolorze): 600 x 600 dpi

Gwarancja: Minimum roczna gwarancja..

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

Osoba do kontaktu: Anna Kurek; e-mail: anna_kurek@sggw.pl

 


Warszawa 22.11.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  udzielonym zamówienia  na:   

Zakup aparatu do elektroforezy z wyposażeniem

Zamówienia udzielona firmie:

Bio-Rad Polska Sp. z.o.o. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa

Warszawa 22.11.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  udzielonym zamówienia  na:   

Zakup wytrząsarki do płytek 96-dołkowej

Zamówienia udzielona firmie:

VWR International Sp. z o.o., ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk

Warszawa, 22.11.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawi
Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji
Katedra Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji
ul. Nowoursynowska 159C bud. nr 32
02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na: 

Zakup i dostawę odczynników chemicznych do badań naukowych:

 

5A-Androst-16-EN-3-ONE, 5mg ,Sigma (1 szt).

3-Methylindole 98%, 5 g, Aldrich (1 szt)

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

Warszawa, dn. 20.11.2018 r.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawi
Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji
Katedra Technologii Gastronomicznej i Higieny Żywności
ul. Nowoursynowska 159C bud. nr 32
02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:           

1.     Przedmiot zamówienia: zakup gastronomicznych mikserów ręcznych (4 szt.)

2.    Termin realizacji zamówienia do 2 tygodni od zlecenia

3.    Kryteria oceny ofert oraz ich znaczenie procentowe (cena ewentualnie inne kryteria oceny

składanych ofert) 100% cena

4.    Inne istotne warunki zamówienia: 

 

- moc silnika: 250W;

- trzepaczka i tarcza do przyrządzania emulsji w zestawie; 

            - zmienna prędkość obrotowa (mikser): 2000-12 000 obr/min;

            - zmienna prędkość obrotowa (trzepaczka): 400-1400 obr/min;

- urządzenie dostosowane do pracy w naczyniach o pojemności do 10 litrów;

- długość stopy miksującej: do 20 cm;

- stopa miksująca oraz trzepaczka wykonane ze stali nierdzewnej;

- możliwość zdemontowania ostrza.

Preferujemy płatność przelewem (faktura przelewowa) z terminem do 14 dni.

         

 Osoba do kontaktu: mgr inż. Piotr Sałek, e-mail: piotr_salek@sggw.pl


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Nauk o Zwierzętach
Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt,
ul. Ciszewskiego 8 bud. nr 23
02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d ust. 1 pkt 1ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia na:

Przeprowadzenie badańproduktu białkowego na krowach mlecznych oraz cielętach.

 

 • Udostępnienie cieląt do badań (min 40 szt.)
 • Obsługa zwierząt podczas doświadczenia
 • Dokonywanie ważeń kontrolnych oraz pomiarów zootechnicznych
 • Zapewnienie nadzoru weterynaryjnego
 • Udostępnienie infrastruktury (budynków dla zwierząt)
 • Prowadzenie rejestru zdarzeń w stadzie.

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

Osoba do kontaktu: Marcin Gołębiewski; e-mail: marcin_golebiewski@sggw.pl


Warszawa, 21.11.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Nauk o Zwierzętach
Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt,
ul. Ciszewskiego 8 bud. nr 23
02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d ust. 1 pkt 1ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia na:

Przeprowadzenie badań produktu białkowego na krowach mlecznych oraz cielętach.

 

 • Udostępnienie cieląt do badań (min 40 szt.)
 • Obsługa zwierząt podczas doświadczenia
 • Dokonywanie ważeń kontrolnych oraz pomiarów zootechnicznych
 • Zapewnienie nadzoru weterynaryjnego
 • Udostępnienie infrastruktury (budynków dla zwierząt)
 • Prowadzenie rejestru zdarzeń w stadzie.

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

Osoba do kontaktu: Marcin Gołębiewski; e-mail: marcin_golebiewski@sggw.pl

   

KI-241/2018 Zapytanie ofertowe NA DOSTAWĘ wyparki próżniowej BUCHI do badań naukowych


 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Żywności

Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji

ul. Nowoursynowska 159C bud. nr 32

                                                                                                                                                                                                                                02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d, ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielanym zamówieniu na:

dostawę WYPARKI PRÓŻNIOWEJ:

 

Lp.

Przedmiot zamówienia

nr katalogowy

Ilość sztuk

1

Wyparka próżniowa R-300/V w wersji

SZKŁO+PLASTIK i podnośnikiem

automatycznym, 230V/50Hz

Zawierająca:

Chłodnicę wodną PIONOWĄ z pokryciem

antyimplozyjnym, termostatowaną łaźnię

wodno-olejową B-305 z cyfrową regulacją i

odczytem temp. do 220 Co , butelkę Woulf’a,

odbieralnik oraz kolbę destylacyjną

o pojemnościach 1 litra.

11SR300251VS01

1

2

Membranową pompę próżniową V-300.

Wydajność 1,8 m3/h, absolutna próżnia

końcowa ≤ 5mbar, 1,5 m przewodu

1

3

Kontroler próżni I-300:

Centralna kontrola wszystkich parametrów

procesu destylacji, sterowanie pracą wyparki,

i pompy. Automatyczna destylacja

z czujnikiem AutoDest (opcja); możliwość

podłączenia czujnika piany i czujnika

temperatury oparów

1

4

Czujnik temperatury oparów

11060707

1

5

Czujnik piany

11061167

1

6

Chłodnica na wylocie pompy V-600

Z izolacją i odbieralnikiem 500ml. Zasilanie wodą z kranu lub medium chłodzącym z chillera.

11059900

1

7

Recyrkulator chłodzący F-305 firmy

Buchi, 230V/50Hz

Zakres temperatur: -10°C do

temp.otoczenia. Ustawianie temp.

z dokł. do 0.1˚C.

Moc chłodzenia: 550W dla 15°C.

Wbudowany wyświetlacz cyfrowy

temp. zadanej i aktualnej. Sterowanie

i ustawianie wszystkich parametrów chillera

F-305 z poziomu kontrolera próżni I-300 lub

I-300 Pro.

000473

 

8

Kolba destylacyjna szklana, 100ml, szlif 24/29

000472

1

9

Kolba destylacyjna szklana, 50ml, szlif 24/29

000472

1

10

złącze redukcyjne WS zew 29/32 x 24/29 WS

wew. Szkło borokrzemowe 3.3

-

2

11

Warunki gwarancji i serwisu:

Okres gwarancji: 24 miesiące;

Czas reakcji serwisu w przypadku awarii: 48 godzin; wymagana bezpośrednia autoryzacja Oferenta przez producenta

na instalację, uruchomienie, serwisowanie gwarancyjne i pogwarancyjne oferowanego sprzętu.

-

-

12

Instrukcja w języku polskim, przeszkolenie w zakresie obsługi i eksploatacji nabytej aparatury

-

1
Jednocześnie informujemy, że ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.
Osoba do kontaktu: mgr Katarzyna Rybak     katarzyna_rybak@sggw.pl

 

 

 


Warszawa, 20.11.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE nr  BSO/PO/2/2018

 

 Na podstawie regulaminu udzielenia zamówień, których wartość netto jest większa niż 3000 złotych, a nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości netto 30 000 Euro prowadzone zgodnie z art.4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz. U. z 2017 r. poz. 1579z późn. zm.)

 1. Zamawiający:

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Biuro Spraw Osobowych

       ul. Nowoursynowska 166

02-787 Warszawa

e-mail: aleksandra_kozlowska@sggw.pl

 1. Przedmiot zamówienia:

Kod CPV: 72210000-0

Przedmiotem zamówienia jest

 1. Dostawa programu do obsługi całości procesu rekrutacji pracowników wraz z możliwością:
  1. zarządzania ogłoszeniami o pracę,
  2. połączenia programu ze stroną kariery i intranetem
  3. pełnym raportowaniem
 2. dostęp min. 40 użytkowników – wymiennie
 3. szkolenia dla pracowników – zdalne: min 10 h, stacjonarne: 5 h
 4. wliczona opłata aktywacyjna

 

 1. Termin realizacji zamówienia:

Listopada 2018/Grudzień 2018

 1. Kryteria oceny ofert oraz ich znaczenie procentowe:
  1. Cena – 80%

Pi(C) = (Ci : Cmax) x 80

 

Pi(C) – liczba punktów, jaką otrzyma oferta „i” za kryterium „Cena”

Cmax – najwyższa Cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert

Ci – Cena ofercie „i”

 

 

 1. funkcjonalności – łącznie 20%, w tym

 

 1. Zarządzanie ogłoszeniami: – łącznie 11 pkt
 • publikacja ogłoszeń bezpośrednia – pełna integracja – 5 pkt.
 • bezpośrednie zarządzanie opublikowanymi ogłoszeniami: edycja, wstrzymanie – 1 pkt.
 • generacja linków do formularzy rekrutacyjnych – 5 pkt.
 1. Zarządzanie zbiorem kandydatów: – łącznie 7 pkt.
 • bezpośrednia korespondencja z kandydatami – łącznie 2 pkt.

- bezpośrednie maile z aplikacji do kandydatów - 1 pkt.

- zwrotne maile od kandydatów bezpośrednio do programu – 1 pkt.

 • sortowanie po filtrach (m.in. klauzule, odpowiedzi w formularzu itp.) – 1 pkt.
 • możliwość oceniania aplikacji – 1 pkt
 • przekazywanie wybranych kart do wglądu kierownika – 1 pkt.
 • szablony wiadomości z możliwością edycji – 1 pkt.
 • przypomnienia sms – 1 pkt.
 1. Raportowanie:  – łącznie 2 pkt.
 • import wybranych kandydatów do excel’a = 1 pkt.
 • raporty zbiorcze (analizy) z rekrutacji  - 1 pkt.

 

           Pi(F) = a+b+c

 

Pi(F) – łączna liczba punktów, jaką otrzyma oferta „i” za kryterium „Funkcjonalność”

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu:

 

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunki minimalne udziału w postępowaniu, dotyczące:

 

 1. doświadczenia: w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał min. 2 usługi odpowiadającego opisowi przedmiotu zamówienia,  o minimalnej wartości 20 000,00 zł brutto każda, w Uczelni Wyższej.

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę powyższego warunku, złoży on wraz z ofertą wykaz dostaw wykonanych, zgodnie z załącznikiem nr 4 niniejszej oferty.

 1. posiadają certyfikat zgodności z OWASP (Open Web Application Security Projekt)
 2. posiadają testy penetracyjne systemu

 

 

           Niespełnienie warunku skutkować będzie odrzuceniem oferty.

 1. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

 

Zamawiający wymaga, aby do oferty Wykonawca załączył:

- Formularz ofertowy – załącznik nr 1,

- Formularz cenowy - załącznik nr 2,

- oświadczenia wymienione w pkt 5

7. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia:

1). Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. wspólnicy spółki cywilnej, uczestnicy konsorcjum).

2). Jeśli Wykonawcy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia - ustalają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

3). Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedłożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

 

 1. Podwykonawcy:

Z uwagi na specyfikę zamówienia Zamawiający dopuszcza możliwości korzystania
z pomocy podwykonawców przy realizacji umowy.

 

 1. Sposób dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz oceny ofert:

1). Zamawiający oceni spełnienie warunku, o którym mowa w pkt. 5 na podstawie złożonych oświadczeń załączonych do oferty dokumentów metodą spełnia / nie spełnia.

2). W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców złożenia wyjaśnień dotyczących ich treści. Niedopuszczalne jest prowadzenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty.

3). Zamawiający poprawi w ofertach:

a) oczywiste omyłki pisarskie,

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią niniejszego Ogłoszenia i jego załącznikami, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

 

Zamawiający informuje, że w przypadku jeżeli cena oferty będzie rażąco niska tzn. nierealna w odniesieniu do cen rynkowych lub budząca wątpliwości co do możliwości wykonania za nią całości przedmiotu zamówienia, Wykonawca zostanie wezwany do udzielenia wyjaśnień dotyczących ceny oferty. Brak ich złożenia lub brak uzasadnienia jej wysokości popartej dowodami (np. szczegółowa kalkulacja) spowoduje, że oferta nie będzie podlegała ocenie i zostanie odrzucona.

 Zamawiający przewiduje możliwość jednorazowego wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw do wykluczenia

 

 1. Termin i sposób złożenia oferty:
  1. W skład oferty powinny wchodzić dokumenty wymienione w pkt. 6 do Zapytania ofertowego, zgodnie z załącznikiem 1, 2, 3 i 4 do przedmiotowego zapytania ofertowego.
  2. Oferta powinna zostać przygotowana na druku stanowiącym Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego.
  3. W przypadku, gdy załącznikiem do oferty jest kopia dokumentu, musi być ona potwierdzona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem poprzez dodanie adnotacji: „za zgodność z oryginałem”, datę i umieszczenie podpisu upoważnionego przedstawiciela.
  4. Ofertę należy złożyć w poniższej formie:

w temacie wiadomości proszę wpisać: Oferta dla zapytania ofertowego nr BSO/PO/2/2018

Wykonawca  ponosi  wszelkie  koszty  związane z przygotowaniem  i złożeniem  oferty.

 1. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 3. Termin złożenia ofert: 27.11.2018 r do godz. 12:00
 4. Termin otwarcia ofert: 27.11.2018 godz. 13:00
 5. Oświadczenie  wymagane od wykonawcy w  zakresie wypełnienia przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 i art. 14 RODO zostało uwzględnione w formularzu ofertowym.

 

 

                                                             ….................................................................

                                                                                                 (data, podpis Zamawiającego)

 

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 do oferty- formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – formularz kalkulacji ofertowej

Załącznik nr 3 – oświadczenia

Załącznik nr 4 – wykaz dostaw

 


20.11.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na zakup  przeciwciał firmy Jackson ImmunoResearch  przeznaczonych do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

 

 • przeciwciało drugorzędowe [nr katalogowy 111-215-144] 18nm Colloidal Gold-AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) (EM Grade) [0.5ml] - 1 opakowanie
 • przeciwciało drugorzędowe [numer katalogowy 112-205-143] 12nm Colloidal Gold-AffiniPure Goat Anti-Rat IgG (H+L) [0.5ml] - 1 opakowanie
 • przeciwciało drugorzędowe [nr katalogowy 111-545-003] Alexa Fluor® 488-AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) [1.5mg] - 1 opakowanie
 • przeciwciało drugorzędowe [nr katalogowy 112-545-003] Alexa Fluor® 488-AffiniPure Goat Anti-Rat IgG (H+L) [1.5mg] -1 opakowanie

 

 

Zamówienia udzielono firmie BIOKOM, ul. Wspólna 3, 05-090 Janki k / Warszawy

 


Warszawa 19.11.2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielanym zamówieniu na następujące usługi:

 

- wydruk materiałów konferencyjnych i roll-up’ów

- usługi reklamowe

    - usługi hotelarskie i gastronomiczne

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


Warszawa, 19.11.2018

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,

Wydział Nauk o Zwierzętach,

Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt,

Zakład Hodowli Bydła

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

           

 

Na podstawie regulaminu udzielenia zamówień publicznych na dostawy lub usługi służące wyłącznie  do celów prac  badawczych, eksperymentalnych, naukowych  lub rozwojowych albo z zakresu działalności kulturalnej,1 których wartość przekracza  wyrażoną w złotych równowartość kwoty netto 30.000 EURO, i jest  mniejsza od kwoty określonej  w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, z siedzibą ul. Nowoursynowska 166,02-787 Warszawa, zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej:

         

Opracowanie oprogramowania do systemu informatycznego wspomagającego hodowlę bydła mięsnego.

 

zostały wybrane oferty następujących firm:

 

GUGA Usługi Informatyczne Łukasz Taraska, ul. Alojzego Felińskiego 5a/101, 93-252 Łódź,

NIP: 834-172-95-39

 

 

 


 

 

20.11.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 d 1, 1) ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

USTAWĄ z dnia 22 czerwca 2016 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:           

Sukcesywną dostawę odczynników dla Wydziału Medycyny Weterynaryjnej do celów prac badawczych, badań naukowych lub rozwojowych

Opis przedmiotu zamówienia:

Sukcesywna dostawa odczynników dla Wydziału Medycyny Weterynaryjnej do celów prac badawczych, badań naukowych lub rozwojowych -  Załącznik nr 2 -opis przedmiotu zamówienia.

Ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert

 

Warszawa 19.11.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:   

Zakup i dostawę odczynników do oznaczania stanu fizjologicznego komórek in vitro.

- test Vybrant™ MTT Cell Viability Assay pozwalający na przeprowadznie 1000 testów, producent Invitrogen™, w oryginalny katalogu ThermoFisher Scientific V13154; przedmiotem zapytania jest 1 kit

- test pozwalający na przyżyciowe barwienie komórek, podział na komórki żywe i martwe poprzez zastosowanie pomiaru fluorescencji, obserwację pod mikroskopem fluorescencyjnym i pomiar przy zastosowaniu cytometrii przepływowej

- LIVE/DEAD™ Viability/Cytotoxicity Kit pozwalający na przeprowadznie 1000 testów, producent Invitrogen™, w oryginalny katalogu ThermoFisher Scientific L3224;

-  bądź Viability/Cytotoxicity Assay Kit for Animal Live & Dead Cells pozwalający na przeprowadznie 300 testów, producent Biotium,  w oryginalny katalogu Biotium #30002;

Przedmiotem zapytania jest 1 kit

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


Warszawa 19.11.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:   

Zakup i dostawę linii komórkowych, odczynników do hodowli komórkowej i grafenowych kropek kwantowych.

- linii komórkowej Human Peripheral Blood Monocytes: HPBM

- linii komórkowej Human Mononuclear Cells: HMNC, adult

- medium do hodowli pierwotnych linii komórkowych Blood Cell Growth Medium (250ml); producent Cell Aplication

- surowicę Fetal Bovine Serum, Research Grade non-USA origin, sterile-filtered, suitable for cell culture

- odczynnik Cell Culture Freezing Media - DMSO, w płynie

- grafenowe kropki kwantowe wykazujące niebieską luminescencję (Graphene quantum dots blue luminescent, 1 mg/mL in H2O)

- grafenowe kropki kwantowe wykazujące cyjanową luminescencję (Graphene quantum dots cyan luminescent, 1 mg/mL in H2O)

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


Warszawa 19.11.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:   

Zakup dostawę plastików laboratoryjnych (butelek hodowlanych i profilowanych tipsów do pipet automatycznych) do badań naukowych.

- butelek hodowlanych Eppendorf Cell Culture Flasks T-75 sterylnych

- tipsów do pipet automatycznych firmy eppendorf lub uniwersalnych o objętości od 10-200 µl ze ściętą końcówką, wolne od Dnaz i Rnaz, pyrogenów i inhibitorów PCR. Są to następujący producenci tipsów wraz z oryginalnymi numerami katalogowymi:

Greiner Bio-One 739280, 739290, 772288

bądź Axygen T-200-C, TR-222-C, TR-222-Y

bądź Starlab TipOne RPT S1161-1800

bądź Sorenson BioScience MulTi Fit Tip 10590,15320, 15330.

- tipsów do pipet automatycznych firmy eppendorf lub uniwersalnych o objętości od 0,5-20 μl ze ściętą końcówką, wolne od Dnaz i Rnaz, pyrogenów i inhibitorów PCR. Są to następujący producenci tipsów wraz z oryginalnymi numerami katalogowymi:

Greiner Bio-One 765290

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


19/11/2018

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,

Wydział Nauk o Zwierzętach,

Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt,

Zakład Hodowli Bydła

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

           

 

Na podstawie regulaminu udzielenia zamówień publicznych na dostawy lub usługi służące wyłącznie  do celów prac  badawczych, eksperymentalnych, naukowych  lub rozwojowych albo z zakresu działalności kulturalnej,1 których wartość przekracza  wyrażoną w złotych równowartość kwoty netto 30.000 EURO, i jest  mniejsza od kwoty określonej  w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, z siedzibą ul. Nowoursynowska 166,02-787 Warszawa, zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej:

         

1. Zakup: Lodówka, palniki oraz plastiki laboratoryjne

 

zostały wybrane oferty następujących firm:

 

w zakresie Części 1 – Zakup: Lodówka, palniki oraz plastiki laboratoryjne

DONSERV, ul. Michała Spisaka 31, 02-495 Warszawa,

NIP: 522-001-14-45

 

 

 

 

 


Warszawa, 16.11.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Zwierzętach Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.) ogłasza o udzieleniu zamówienia na:

Zakup odczynników do hodowli komórkowej

Zamówienia udzielono firmie: Thermo Fisher Scientific Life tTechnologies Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa.

Warszawa 14.11.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie regulaminu  udzielenia zamówień publicznych na dostawy lub usługi służące wyłącznie  do celów prac  badawczych, eksperymentalnych, naukowych  lub rozwojowych albo z zakresu działalności kulturalnej,1 których wartość przekracza  wyrażoną w złotych równowartość kwoty netto 30.000 EURO, i jest  mniejsza od kwoty określonej  w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Zamawiający:

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Katedra Technologii Gastronomicznej i Higieny Żywności

ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 32
02-776 Warszawa

Przedmiot zamówienia jest :

Przeprowadzenie badania ilościowego – ankietowego wśród reprezentatywnej próby Polaków powyżej 18 r.ż.

Oferta powinna być sporządzona zgodnie z treścią zapytania ofertowego; określenie przedmiotu/szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamieszczono w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego; wzór oferty zamieszczono w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Załącznik 1

Załącznik 2

 

Termin realizacji zamówienia od dnia zawarcia umowy do 31.01.2019 r.

 

Ofertę złożyć należy do dnia.23.11.2018  do godz.15.00, osobiście u zamawiającego Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, ul. Nowoursynowska 159c, (Budynek 32), pok. 88, 02-776 Warszawa, pocztą elektroniczną na adres beata_bilska@sggw.pl lub faksem pod nr 22 59 370 83.

Warszawa 14.11.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Centrum Innowacji i Transferu Technologii
ul. Nowoursynowska 166, bud. nr 8
02-787 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d ust. 1 pkt 1ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia na:

Wsparcie w wykonaniu prototypu maszyny do zbierania kamieni

 Krótki opis przedmiotu zamówienia:

L.P

Nazwa

Ilość

1

Wsparcie techniczne i współpraca z biurem projektowym na etapie projektowania maszyny do zbierania i oczyszczania kamieni.

1

2

Wykonanie prototypu maszyny, zgodnie z dostarczoną dokumentacją techniczną.

1

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

Osoba do kontaktu: Tomasz Nowakowski; e-mail:tomasz_nowakowski@sggw.pl

 

 
Warszawa 14.11.2018
 
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 
Wydział Nauk o Zwierzętach
Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt
ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa
 
Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.) ogłasza o zamiarze udzielenia zamówienia na:
Zakup wytrząsarki do płytek 96-dołkowej
Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.
Warszawa 14.11.2018
 
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 
Wydział Nauk o Zwierzętach
Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt
ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa
 
Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.) ogłasza o zamiarze udzielenia zamówienia na:
Zakup aparatu do elektroforezy z wyposażeniem
Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

Warszawa 14.11.2018 r.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

Katedra Żywienia Człowieka

ul. Nowoursynowska 159C bud. nr 32

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d, ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2015 r  poz. 2164  z późn.  zm.) ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia na następujące usługi:

Wybrane analizy laboratoryjne krwi oraz nasienia oraz pobranie nadwyżki krwi (18 ml) do oznaczeń w ramach pracy własnej od 32 mężczyzn

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Specyfikacja wybranych analiz: Morfologia krwi (pełna), Lipidogram (CHOL, HDL, LDL, TG), Białko hsCRP, Albumina, Ferrytyna, Całkowita zdolność wiązania żelaza TIBC, Testosteron całkowity, Testosteron wolny, Dihydrotestosteron (DHT), Witamina D3 metabolit 25(OH), PSA całkowity, Homocysteina, Kwas foliowy, Witamina B12, Seminogram - badanie nasienia wspomagane komputerową analizą danych, Usługa - pobranie materiału (z niezbędnymi materiałami typu probówki, igły itp.).

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

Warszawa 14.11.2018 r.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Nauk o Zwierzętach
Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt,
ul. Ciszewskiego 8 bud. nr 23
02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d ust. 1 pkt 1ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia na:

Zakup: lodówka laboratoryjna, palniki, plastiki laboratoryjne.

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

 

 1.

Palnik bunsena

Z zaworem iglicowym – do wyboru przy zamówieniu na gaz ziemny lub propan butan.

 

Szt. 4

 

2.

Chłodziarko-zamrażarka

Wymiary (wys.x szer.x gł.) 181,2 x 55 x 62,9cm

Pojemność chłodziarki / zamrażarki 210 l / 84 l .

 

Szt. 1

 

3.

Końcówki do pipet

Końcówka HTL do pipet automatycznych

1000ul bezbarwna bez znacznika

niesterylna w worku - 1000szt

 

Szt. 21

 

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

Osoba do kontaktu: Marcin Gołębiewski; e-mail:marcin_golebiewski@sggw.pl

 

Warszawa 13.11.2018 r.

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Katedra Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji

ul. Nowoursynowska 159C

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o  udzielonym zamówieniu na: usługę przeprowadzenia badań rynkowych: wśród konsumentów nt. „Znaczenie wybranych cech psychospołecznych w warunkowaniu zachowań żywieniowych osób zagrożonych ortoreksją psychiczną”.

Zamówienia udzielono firmie:

ARC Rynek i Opinia Sp. z o. o.

ul. Słowackiego 12

01-627 Warszawa

 

Warszawa, 13.11.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Nauk o Zwierzętach
Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt,
ul. Ciszewskiego 8 bud. nr 23
02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d ust. 1 pkt 1ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia na:

Opracowanie kompletnego rozwiązania informatyczno-technicznego wspomagającego hodowlę bydła mięsnego.

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

 1. Opracowanie koncepcji prototypu urządzenia pomiarowego, jak również całej infrastruktury informatycznej niezbędnej do funkcjonowania systemu dzięki której dane z urządzeń pomiarowych będą automatycznie analizowane i przesyłane od hodowców do PZHiPBM. Bardzo ważnym zagadnieniem jest odpowiednia analiza danych pod kątem kompatybilności danych do wymogów wewnętrznych systemu PZHiPBM służącemu pracy hodowlanej bydła mięsnego.
 2. Zaprojektowanie oprogramowania wraz z interfejsem dla prototypu urządzenia pomiarowego.

Założenia ogólne:

 • Możliwości monitorowana ważeń indywidulanych osobników;
 • Indywidualna identyfikacja zwierząt na bazie RFID;
 • System powinien być mobilny;
 • Możliwość wbudowania w dowolny system przepędowy;

Funkcjonalność systemu:

 • Rejestracja pobytu danego osobnika w trakcie przebywania w strefie ważenia;
 • Czytnik RFID sczytuje z obroży TAG, dzięki czemu system identyfikuje osobnika;
 • Czas w którym system „widzi ” TAG jest rejestrowany jako czas pobytu/stabilizacja wagi;
 • Odczyt masy ciała osobnika;
 • System zapisuje masę w systemie;
 • analiza dobowych zamian masy ciała osobnika wraz z systemem raportowania.

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

Osoba do kontaktu: Marcin Gołębiewski; e-mail:marcin_golebiewski@sggw.pl

09/11/2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

ul. Nowoursynowska  159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o  zamiarze udzielenia zamówienia na zakup linii komórkowej RAW 264.7
(ERC/52/2018).

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.


09/11/2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

ul. Nowoursynowska  159

02-776 Warszawa

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o  zamiarze udzielenia zamówienia na zakup białek do hodowli komórkowej
(ERC/51/2018).

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 09/11/2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

ul. Nowoursynowska  159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o  zamiarze udzielenia zamówienia na zakupbuforów i odczynników do hodowli komórkowych oraz kolumn filtracyjnych oraz kuwet do elektroporacji 
(ERC/49/2018 oraz ERC/50/2018 oraz ERC/53/2018).

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Centrum Innowacji i Transferu Technologii
ul. Nowoursynowska 166, bud. nr 8
02-787 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d ust. 1 pkt 1ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia na:

Wykonanie projektu technicznego maszyny do zbierania i oczyszczania kamieni

 Krótki opis przedmiotu zamówienia:

L.P

Nazwa

Ilość

1

Dokumentacja techniczna maszyny do zbierania i oczyszczania kamieni

1

2

Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR) maszyny do zbierania i oczyszczania kamieni wykonana zgodnie z dyrektywą 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r

1

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

Osoba do kontaktu: Tomasz Nowakowski; e-mail:tomasz_nowakowski@sggw.pl


Warszawa 09.11.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907 z późn.  zm.) ogłasza o udzielonym zamówieniu  na:    

Dostawę łaźni wodnej do przygotowania pożywek hodowlanych i innych płynów stosowanych w badaniach naukowych prowadzonych In vitro. 

Zamówienia udzielono firmie:

VWR International Sp. z o.o, ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk.


08/11/2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

ul. Nowoursynowska  159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o  zamiarze udzielenia zamówienia na zakup odczynników do doświadczeń z zakresu biologii molekularnej, hodowli komórkowej, transfekcji i znakowania komórek
(dostawy sukcesywne)
(ERC/48/2018).

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.


Warszawa 07.11.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:   

Dostawę łaźni wodnej do przygotowania pożywek hodowlanych i innych płynów stosowanych w badaniach naukowych prowadzonych In vitro.

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 

Warszawa 03.07.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907 z późn.  zm.) ogłasza o  udzielenym zamówienia  na:    

Zakup modułu regulacji i pomiaru wilgotności

Zamówienia udzielono firmie:

„Donserv” ul. Michała Spisaka 31 02-495 Warszawa


Warszawa, 05.11.2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.)

ogłasza o udzieleniu zamówienia na:

 

Zakup wyposażenia laboratorium do nanotrasfekcji komórek in vitro

 

Zamówienia udzielono firmie:

DONSERV ul. M.Spisaka 31, 02-495 Warszawa


                                               Warszawa dn. 2018-11-02

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Nauk o Zwierzętach
Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt,
ul. Ciszewskiego 8 bud. nr 23
02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d ust. 1 pkt 1ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia na:

Zakup odczynników chemicznych - nanocząstki

 Krótki opis przedmiotu zamówienia:

L.P

Nazwa

Ilość

1

Srebro koloidalne nanocząstek srebra metalicznego 4 N 50 ppm

50szt. x (250 ml)

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

Osoba do kontaktu: Marcin Gołębiewski; e-mail:marcin_golebiewski@sggw.pl


Warszawa dn. 2018-11-02

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówienia na:

 

  

Dostawa akcesoriów laboratoryjnych do badań naukowych

Część 1 –akcesoria laboratoryjne firmy BIO-RAD

Cześć 2 – końcówki dedykowane do pipet HTL

Część 3 -–  akcesoria laboratoryjne firmy BIONOVO

Część 4 – pipety zmienno-pojemnościowe firmy Gilson

Część 5 – dostawa akcesoriów i   pipet firmy  Eppendorf

Część 6 – akcesoria firmy Nunc

Część 7 – akcesoria laboratoryjne firmy VWR International

 

 

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.


Warszawa, 2.11.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o  udzieleniu zamówienia na:

Dostawa odczynników do badań naukowych - dostawa odczynników firmy Quanta Biosciences

 


ZAPYTANIE OFERTOWE nr  BSO/PO/2/2018

 

 Na podstawie regulaminu udzielenia zamówień, których wartość netto jest większa niż 3000 złotych, a nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości netto 30 000 Euro prowadzone zgodnie z art.4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz. U. z 2017 r. poz. 1579z późn. zm.)

 1. Zamawiający:

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Biuro Spraw Osobowych

       ul. Nowoursynowska 166

02-787 Warszawa

e-mail: aleksandra_kozlowska@sggw.pl

 1. Przedmiot zamówienia:

Kod CPV: 72210000-0

Przedmiotem zamówienia jest

 1. Dostawa programu do obsługi całości procesu rekrutacji pracowników wraz z możliwością:
  1. zarządzania ogłoszeniami o pracę,
  2. połączenia programu ze stroną kariery i intranetem
  3. pełnym raportowaniem
 2. dostęp min. 40 użytkowników – wymiennie
 3. szkolenia dla pracowników – zdalne: min 10 h, stacjonarne: 5 h
 4. wliczona opłata aktywacyjna

 

 1. Termin realizacji zamówienia:

Listopada 2018/Grudzień 2018

 1. Kryteria oceny ofert oraz ich znaczenie procentowe:
  1. Cena – 80%

Pi(C) = (Ci : Cmax) x 80

 

Pi(C) – liczba punktów, jaką otrzyma oferta „i” za kryterium „Cena”

Cmax – najwyższa Cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert

Ci – Cena ofercie „i”

Załącznik

 

 1. funkcjonalności – łącznie 20%, w tym

 

 1. Zarządzanie ogłoszeniami: – łącznie 11 pkt
 • publikacja ogłoszeń bezpośrednia – pełna integracja – 5 pkt.
 • bezpośrednie zarządzanie opublikowanymi ogłoszeniami: edycja, wstrzymanie – 1 pkt.
 • generacja linków do formularzy rekrutacyjnych – 5 pkt.
 1. Zarządzanie zbiorem kandydatów: – łącznie 7 pkt.
 • bezpośrednia korespondencja z kandydatami – łącznie 2 pkt.

- bezpośrednie maile z aplikacji do kandydatów - 1 pkt.

- zwrotne maile od kandydatów bezpośrednio do programu – 1 pkt.

 • sortowanie po filtrach (m.in. klauzule, odpowiedzi w formularzu itp.) – 1 pkt.
 • możliwość oceniania aplikacji – 1 pkt
 • przekazywanie wybranych kart do wglądu kierownika – 1 pkt.
 • szablony wiadomości z możliwością edycji – 1 pkt.
 • przypomnienia sms – 1 pkt.
 1. Raportowanie:  – łącznie 2 pkt.
 • import wybranych kandydatów do excel’a = 1 pkt.
 • raporty zbiorcze (analizy) z rekrutacji  - 1 pkt.

 

           Pi(F) = a+b+c

 

Pi(F) – łączna liczba punktów, jaką otrzyma oferta „i” za kryterium „Funkcjonalność”

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu:

 

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunki minimalne udziału w postępowaniu, dotyczące:

 

 1. doświadczenia: w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał min. 2 usługi odpowiadającego opisowi przedmiotu zamówienia,  o minimalnej wartości 20 000,00 zł brutto każda, w Uczelni Wyższej.

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę powyższego warunku, złoży on wraz z ofertą wykaz dostaw wykonanych, zgodnie z załącznikiem nr 4 niniejszej oferty.

 1. posiadają certyfikat zgodności z OWASP (Open Web Application Security Projekt)
 2. posiadają testy penetracyjne systemu

 

 

           Niespełnienie warunku skutkować będzie odrzuceniem oferty.

 1. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

 

Zamawiający wymaga, aby do oferty Wykonawca załączył:

- Formularz ofertowy – załącznik nr 1,

- Formularz cenowy - załącznik nr 2,

- oświadczenia wymienione w pkt 5

7. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia:

1). Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. wspólnicy spółki cywilnej, uczestnicy konsorcjum).

2). Jeśli Wykonawcy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia - ustalają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

3). Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedłożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

 

 1. Podwykonawcy:

Z uwagi na specyfikę zamówienia Zamawiający nie dopuszcza możliwości korzystania
z pomocy podwykonawców przy realizacji umowy.

 

 1. Sposób dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz oceny ofert:

1). Zamawiający oceni spełnienie warunku, o którym mowa w pkt. 5 na podstawie złożonych oświadczeń załączonych do oferty dokumentów metodą spełnia / nie spełnia.

2). W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców złożenia wyjaśnień dotyczących ich treści. Niedopuszczalne jest prowadzenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty.

3). Zamawiający poprawi w ofertach:

a) oczywiste omyłki pisarskie,

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią niniejszego Ogłoszenia i jego załącznikami, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

 

Zamawiający informuje, że w przypadku jeżeli cena oferty będzie rażąco niska tzn. nierealna w odniesieniu do cen rynkowych lub budząca wątpliwości co do możliwości wykonania za nią całości przedmiotu zamówienia, Wykonawca zostanie wezwany do udzielenia wyjaśnień dotyczących ceny oferty. Brak ich złożenia lub brak uzasadnienia jej wysokości popartej dowodami (np. szczegółowa kalkulacja) spowoduje, że oferta nie będzie podlegała ocenie i zostanie odrzucona.

 Zamawiający przewiduje możliwość jednorazowego wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw do wykluczenia

 

 1. Termin i sposób złożenia oferty:
  1. W skład oferty powinny wchodzić dokumenty wymienione w pkt. 6 do Zapytania ofertowego, zgodnie z załącznikiem 1, 2, 3 i 4 do przedmiotowego zapytania ofertowego.
  2. Oferta powinna zostać przygotowana na druku stanowiącym Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego.
  3. W przypadku, gdy załącznikiem do oferty jest kopia dokumentu, musi być ona potwierdzona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem poprzez dodanie adnotacji: „za zgodność z oryginałem”, datę i umieszczenie podpisu upoważnionego przedstawiciela.
  4. Ofertę należy złożyć w poniższej formie:

w temacie wiadomości proszę wpisać: Oferta dla zapytania ofertowego nr BSO/PO/2/2018

Wykonawca  ponosi  wszelkie  koszty  związane z przygotowaniem  i złożeniem  oferty.

 1. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 3. Termin złożenia ofert: 13.11.2018 r do godz. 12:00
 4. Termin otwarcia ofert: 13.11.2018 godz. 13:00
 5. Oświadczenie  wymagane od wykonawcy w  zakresie wypełnienia przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 i art. 14 RODO zostało uwzględnione w formularzu ofertowym.

 

 

                                                             ….................................................................

                                                                                                 (data, podpis Zamawiającego)

 

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 do oferty- formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – formularz kalkulacji ofertowej

Załącznik nr 3 – oświadczenia

Załącznik nr 4 – wykaz dostaw

 

PROTOKÓŁ - BRAK OFERT

 

 

Zapytanie ofertowe numer 13/ZO/II+/2018                                Warszawa, dnia 31.10.2018r.

 

Centrum Innowacji i Transferu Technologii

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 166

 

OGŁOSZENIE

               Zamawiający, Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert  w postepowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego o numerze 13/ZO/II+/2018 na:

Usługę informatyczną w zakresie przygotowania oprogramowania do tworzenia kalkulatorów opłacalności produkcji dla wybranych działalności rolniczych – w ramach projektu pn.: „System kalkulacji ekonomicznych wspomagających decyzje produkcyjne w gospodarstwach rolniczych”, w projekcie Inkubator Innowacyjności +.

Oferta powinna być sporządzona zgodnie z treścią zapytania ofertowego nr 13/ZO/II+/2018; określenie przedmiotu/szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamieszczono w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego; wzór oferty zamieszczono w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Termin wykonania zamówienia do 30.11.2018r.

Zamówienie udzielone zostanie na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.).

O wyborze oferty decydować będzie najniższa cena.

 Załącznik 1

Załącznik 2

Składanie ofert do dnia 08.11.2018r. do godz. 15:00 na adres e-mail: inkubator_plus@sggw.pl lub osobiście u Zamawiającego, bud. nr 8 pok. 119.

 


Warszawa 31.10.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.) ogłasza o udzieleniu zamówienia na:

 sprzęt laboratoryjny:

Komora laminarna ESCO AIRSTREAM® Klasa II BIOHAZARD : szerokość robocza 1220mm, Statyw do zamocowania komory jako niezależne stanowisko pracy; na kółkach; lampa UV, gniazdo elektryczne

Inkubator laboratoryjny Memmert typ IN110, pojemność 108 l; naturalna konwekcja; sterownik SingleDISPLAY

Autoklaw z osprzętem: Sterylizator parowy: pionowa cylindryczna komora sterylizacyjna

pojemność komory 80 l; wersja pionowa:735/915/600 mm; 20 programów sterylizacji, sterowanie mikroprocesorowe; temperatura sterylizacji: programowana w zakresie 103÷136°C; woda 0,1 - 0,6 MPa; zasilanie elektryczne 230/400 V; 50 Hz; 6 kW; wbudowana wytwornica pary; system szybkiego chłodzenia; system próżniowy, podtrzymywanie ciśnienia w komorze; sprężarka cichobieżna wersje MS i MSV.

 

Zamówienia udzielono firmie:

Donserv, 02-495 Warszawa ul Michała Spisaka 31

 


 

Warszawa 30.10.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

 

 

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.) ogłasza o udzieleniu zamówienia na:

Zakup pipet laboratoryjnych

Zamówienia udzielono firmie:

Alchem Grupa Spółka z o.o.   ul. Polna 87-100 Toruń


Warszawa 30.10.2018
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk o Zwierzętach
Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt
ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa
Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:     
Zakup odczynników do hodowli komórkowych
Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.
 


Warszawa 30.10.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:   

Laboratoryjne mieszadło magnetyczne z funkcją grzania

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


Warszawa 30.10.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:   

dostawę kompletnego zestawu wyparki laboratoryjnej Buchi model R-100

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


Warszawa 30.10.2018
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk o Zwierzętach
Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt
ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa
Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:     
Dostawę plastikowych naczyń hodowlanych i akcesoriów do hodowli komórkowych
Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.


Warszawa 30.10.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na zakup produktów  firmy EURx  przeznaczonych do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

 

 • Kit do izolacji RNA, GeneMATRIX Universal RNA Purification Kit z DNaząI,  nr kat. E3598-02 (100 rxn) – 1 op 100 rxn

 

Zamówienia udzielono firmie EURx Sp. zo.o., ul. Przyrodników 3, 80-297 Gdańsk

 

 

 

Warszawa 30.10.2018

 

 

Warszawa 30.10.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  udzielenym zamówienia  na:   

Zakup inkubatora do jaj z automatycznym systemem regulacji wilgotności Humisonic.

Zamówienia udzielono firmie:

Bio Eggs Aksu Spółka Jawna, Plac Wolnica 13/10, 31-060 Kraków.

 

 

 


Warszawa, 30.10.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Samodzielny Zakład Przyrodniczych Podstaw Ogrodnictwa
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa WiejskieZestaw 100ul: Specjalna pipeta Microman, automatycznago w Warszawie w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówieniu na wykonie pracy pod tytułem: "Przygotowanie wysiewów oraz pielęgnacja roślin do testów biologicznych określających ich odporność na herbicydy.". Umowa zlecenie będzie zawarta na czas 15.10-30.011.2018.

 

 
Na podstawie przesłanych ofert wytypowano osoby Magdalenę Żochowską oraz Olgę Żaboklicką.


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na zakup produktów  firmy BIORAD przeznaczonych do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

 • kit do ilościowej analizy ekspresji genów, iTaq™ Universal SYBR® Green Supermix, 2,500 x 20 µl rxns, nr. kat. 1725124 -  1 op/25 ml (5 x 5 ml)

 

Zamówienia udzielono firmie Bio-Rad Polska Sp. z o. o. , Przyokopowa 33,  01-208, Warszawa

 

 

 


Warszawa 30.10.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzielanym zapytaniu ofertowym na  zakup foremek do zatapiania w żywicy firmy AGAR przeznaczonych do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

 

 • Płaskie formy zagnieżdżone – niebieska silikonowa forma, 21 wnęk firmy Agar (nr kat. AGG3549 – 5 szt

 

 

 

Warszawa 30.10.2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzielanym zapytaniu ofertowym na  zakup rotora do wirówki MPW-260R

 przeznaczonych do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

 

rotor 2×1 MTP (standard) do płytek mikrotitracyjnych o numerze 12218 z 2 pojemnikami  numer: 13219, do wirówki MPW-260R

 

 


 

Warszawa 30.10.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Samodzielny Zakład Przyrodniczych Podstaw Ogrodnictwa
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówieniu na torebek strunowych:
70x100 mm - 15 opakowań po 1000 sztuk
120x180 mm - 6 opakowań po 1000 sztuk
180x250 mm - 3 opakowania po 1000 sztuk


W wyniku konkursu wyłoniono najkorzystniejszą ofertę firmy Isopack Izabela Sobiech, Pawłowice ul. Zielone Wzgórza 19, 62-090 Rokietnica, NIP 7642556872; REGON 366813640


30/10/2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

ul. Nowoursynowska  159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o  zamiarze udzielenia zamówienia na zakup ludzkiego czynnika stymulującego hodowle makrofagowe M-CSF oraz barwnika do oceny żywotności komórek) (ERC/47/2018).

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 

 

 

 

 

 


30/10/2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

ul. Nowoursynowska  159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o  zamiarze udzielenia zamówienia na zakup plastików laboratoryjnych: butelek, probówek, płytek do hodowli oraz insertów oraz buforu do dysocjacji komórek (dostawy sukcesywne) (ERC/45/2018 oraz ERC/46/2018).

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 


Warszawa dn. 2018-10-29

 

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówienia na:

 

Dostawa odczynników do badań naukowych:

Część 1 – dostawa odczynników firmy Thermo Scientific

Część 2 – dostawa odczynników firmy Thermo-Fisher Scientific

Część 3 – dostawa odczynników firmy PRONA

Część 4 – dostawa odczynników firmy EURx 

Część 5 – dostawa odczynników firmy AGRISERA 

Część 6 - dostawa odczynników firmy POCH  

Część 7 – dostawa odczynników firmy Roth, Linegal 

Część 8 – dostawa odczynników firmy Duchefa,  

Część 9 – dostawa odczynników firmy Plant Probes

Część 10 – dostawa odczynników firmy New England BioLabs  

Część 11 - dostawa odczynników firmy Qiagen

Część 12- dostawa odczynników firmy Sigma –Aldrich

Część 13 - dostawa odczynników firmy BIOCHEMdevelopment

Część 14 - dostawa odczynników firmy PROMEGA

Część 15 - dostawa odczynników firmy BIO-RAD

Część 16 - dostawa odczynników firmy Roche 

Część 17 - dostawa odczynników firmy Zymo Research 

Część 18 – dostawa odczynników firmy QuantaBiosciences

Część 19 – dostawa odczynników firmy VWR

Część 20 – dostawa odczynników firmy MERCK

 

 

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.


Warszawa 29.10.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:   

Zakup inkubatora do jaj z automatycznym systemem regulacji wilgotności Humisonic.

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 

 


Warszawa 26.10.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie

w związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielanym

zamówieniu na:

Zakup 2 szt. inkubatorów do jaj.

Zamówienia udzielono firmie:

Firma Usługowo Handlowa „Waleński”, Stanisław Waleński, ul. Starogostyńska 9B, 03-800 Gostyń.

 


Warszawa, 26.10.2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(Dz.U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.) ogłasza o udzieleniu zamówienia na:

Zakup pipet laboratoryjnych

 

Zamówienia udzielono firmie:

Eppendorf Poland sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 212, 02-486 Warszawa


Warszawa, 25.10.2018 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Katedra Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji

Ul. Nowoursynowska 159c

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r poz 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia na: 

Usługę przeprowadzenia badań rynkowych wśród konsumentów nt. 

„Stan wiedzy i postaw wobec zaleceń zrównoważonej konsumpcji wśród młodych pracowników” 

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert. 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzielanym zapytaniu ofertowym na  zakup produktów  firmy EURx przeznaczonych do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

 

 • Kit do izolacji RNA, GeneMATRIX Universal RNA Purification Kit z DNaząI,  nr kat. E3598-02 (100 rxn) – 1 op 100 rxn

 


 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzielanym zapytaniu ofertowym na  zakup produktów  firmy BIORAD przeznaczonych do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

 

 • kit do ilościowej analizy ekspresji genów, iTaq™ Universal SYBR® Green Supermix, 2,500 x 20 µl rxns, nr. kat. 1725124 - 1 op/25 ml (5 x 5 ml)

 

 

 


Warszawa, 25.10.2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

 

 

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(Dz.U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.) ogłasza o udzieleniu zamówienia na:

Zakup chłodziarko zamrażarki

 

Zamówienia udzielono firmie:

FHU Krawo Wojciech Chanulak, ul. Grunwaldzka 8 lok. 8, 75-241 Koszalin

 


Warszawa, 24.10.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

 

 

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(Dz.U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.) ogłasza o udzieleniu zamówienia na:

 

 

Zakup linii komórkowych:

1) U251 – glioblastoma cell line human

2) Colo205 – human colorectal adenocarcinoma

3) HFFF2 – human, skin; foreskin

 

 

 

Zamówienia udzielono firmie:

Sigma-Aldrich Sp. z o.o. ul. Szelągowska 30, 61-626 Poznań


Warszawa 24.10.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907 z późn.  zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:    

Zakup modułu regulacji i pomiaru wilgotności                                                                       

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


Warszawa 08.10.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907 z późn.  zm.) ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia  na:    

Zakup przeciwciał do analizy immunohistochemicznej

Zamówienie udzielono firmie: 

BIOKOM, Baka, Olszewski spółka jawna; 05-090 Janki, ul. Wspólna 3

 


Warszawa 22.10.2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(Dz.U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.) ogłasza o zamiarze udzielenia zamówienia na:

 

Zakup pipet laboratoryjnych

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.


Warszawa 22.10.2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(Dz.U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.) ogłasza o zamiarze udzielenia zamówienia na:

 

Zakup chłodziarko-zamrażarki

 

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.


Warszawa 23.10.2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

 

 

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(Dz.U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.) ogłasza o zamiarze udzielenia zamówienia na:

 

Zakup wyposażenia do laboratorium nanotransfekcji komórek in vitro.

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Samodzielny Zakład Przyrodniczych Podstaw Ogrodnictwa
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówieniu na torebek strunowych:
70x100 mm - 15 opakowań po 1000 sztuk
120x180 mm - 6 opakowań po 1000 sztuk
180x250 mm - 3 opakowania po 1000 sztuk


Oferty prosimy składać w ciągu 7 dni na adres mail: monika_malecka@sggw.pl

--

Warszawa 22.10.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie

w związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielanym

zamówieniu na:

Zakup 2 szt. inkubatorów do jaj.

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Medycyny Weterynaryjnej 
ul. Nowoursynowska 159 bud. Nr. 24
02-776 Warszawa

 

W ramach projektu:„Program podnoszenia kompetencji pracowników naukowo–dydaktycznych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie “ nr umowy POWR.03.04.00-00-D008/17-00 realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

 

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d ust. 1 pkt 1ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówienia na:

 

Szkolenie z języka angielskiego

 

Zamówienia udzielono firmie:

VETNOLIMITS Natalia Strokowska, ul. Brogi 16/2, 31-431 Kraków
 

 

Szczegółowe informacje pod adresem:  http://wmw.sggw.pl/category/pr_powr/


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,

Wydział Nauk o Zwierzętach,

Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt,

Zakład Hodowli Bydła

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

 

  OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie regulaminu udzielenia zamówień publicznych na dostawy lub usługi służące wyłącznie  do celów prac  badawczych, eksperymentalnych, naukowych  lub rozwojowych albo z zakresu działalności kulturalnej,1których wartość przekracza  wyrażoną w złotych równowartość kwoty netto 30.000 EURO, i jest  mniejsza od kwoty określonej  w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, z siedzibą ul. Nowoursynowska 166,02-787 Warszawa, zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej:

          

Wykonanie urządzenia do pomiarów masy ciała cieląt.

 

zostały wybrane oferty następujących firm:

 

Bentley Polska Sp. Zo.o., ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa 

NIP:951-17-73-647

 

 


                                                            Warszawa 18.10.2018 r.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Katedra Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji

ul. Nowoursynowska 159C

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 11 ust.8. ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o  zamiarze udzielenia zamówienia na:

usługę przeprowadzeniabadania w populacji polskiej nt. 

„Znaczenie wybranych cech psychospołecznych w warunkowaniu zachowań żywieniowych osób zagrożonych ortoreksją psychiczną”.

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.


Warszawa 18.10.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:   

Zakup linii komórkowych:

1) U251  - glioblastoma cell line human

2) Colo 205 - human colorectal adenocarcinoma

3) HFFF2 – human;  skin; foreskin

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


Warszawa, 18.10.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Centrum Innowacji i Transferu Technologii
bud. 8, pok. 119 ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
w związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielanym
zamówieniu na:

Usługa informatyczna w zakresie przygotowania oprogramowania do tworzenia
kalkulatorów opłacalności produkcji dla wybranych działalności rolniczych – w ramach
projektu pn.: „System kalkulacji ekonomicznych wspomagających decyzje produkcyjne w
gospodarstwach rolniczych”, w projekcie Inkubator Innowacyjności +.

Składanie ofert do dnia 25.10.2018r. do godz. 15:00

 

Ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Samodzielny Zakład Przyrodniczych Podstaw Ogrodnictwa
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 
w Warszawie w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r 
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.) ogłasza 
informację o zamiarze udzielenia zamówieniu na zakup środków ochrony 
osobistej


Zamówienia prosimy składać w ciągu 7 dni na adres mail: monika_malecka@sggw.pl

 


Warszawa, 18.10.2018
 
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 
Wydział Nauk o Zwierzętach
Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt
ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa
 
Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.) ogłasza o udzieleniu zamówienia na:
Zakup sekwencji miR
Zamówienia udzielono firmie:
Sigma – Aldrich Sp. z o. o., ul. Szelągowska 30, 61-626 Poznań

Warszawa, dnia 18.10.2018r.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Centrum Innowacji i Transferu Technologii
bud. 8, pok. 119   ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielonym zamówieniu na:

Usługę informatyczną - wykonanie opracowania bazy danych.

Zamówienia udzielono firmie:

Usługi – outsourcing

Katarzyna Świtkowska

ul. Nugat 8/46

02-776 Warszawa


Warszawa, dnia .17.10.2018r.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Centrum Innowacji i Transferu Technologii
bud. 8, pok. 119   ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie
w związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielanym zamówieniu na:

Usługa informatyczna w zakresie przygotowania oprogramowania do tworzenia kalkulatorów opłacalności produkcji dla wybranych działalności rolniczych – w ramach projektu pn.: „System kalkulacji ekonomicznych wspomagających decyzje produkcyjne w gospodarstwach rolniczych”, w projekcie Inkubator Innowacyjności +.

Składanie ofert do dnia 25.10.2018r. do godz. 15:00

 

Ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.


Warszawa, dn. 15.10.2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907 z późn.  zm.) ogłasza o  udzielonym zamówieniu  na:    

Zakup odczynników chemicznych. 

Zamówienia udzielono firmie:

Symbios Sp. z o.o.

Modrzewiowa 37 

83-010 Rotmanka


Warszawa 16.10.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907 z późn.  zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:    

sprzęt laboratoryjny:

Komora laminarna ESCO AIRSTREAM® Klasa II BIOHAZARD : szerokość robocza 1220mm, Statyw do zamocowania komory jako niezależne stanowisko pracy; na kółkach; lampa UV, gniazdo elektryczne

Inkubator laboratoryjny Memmert typ IN110, pojemność 108 l; naturalna konwekcja; sterownik SingleDISPLAY

Autoklaw z osprzętem: Sterylizator parowy:pionowa cylindryczna komora sterylizacyjna

pojemność komory 80 l; wersja pionowa:735/915/600 mm; 20 programów sterylizacji, sterowanie mikroprocesorowe; temperatura sterylizacji: programowana w zakresie 103÷136°C; woda 0,1 - 0,6 MPa; zasilanie elektryczne 230/400 V; 50 Hz; 6 kW; wbudowana wytwornica pary; system szybkiego chłodzenia; system próżniowy, podtrzymywanie ciśnienia w komorze; sprężarka cichobieżna wersje MS i MSV.

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na zakup probówek do chromatografii przeznaczonego do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

probówki do chromatografii wysokociśnieniowej HPLC:Low volume insert, 150µL glass 100/pkg  nr kat: WAT072294 – 2 op.

 

Zamówienia udzielono firmie Waters Sp. zo.o, ul. Powązkowska 44c, 01-797 Warszawa


16/10/2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Fizjologicznych

ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 24

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d, ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielonym zamówieniu na:

Naprawę oraz przegląd cytometru przepływowego

 

Zamówienia udzielono firmie:

Becton Dickinson Polska Sp. z o. o.

ul. Osmańska 14, 

02-823 Warszawa                               


15/10/2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Fizjologicznych

ul. Nowoursynowska 159 

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art.4d, ust.1., pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielonym zamówieniu na:

Zakup płytek do liczenia (ERC/42/2018)

Zamówienia udzielono firmie: 

VWR International Sp. z o.o.

ul. Limbowa 5

Gdańsk, 80-175

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Nauk o Zwierzętach
Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt,
ul. Ciszewskiego 8 bud. nr 23
02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d ust. 1 pkt 1ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia na:

Wykonanie urządzenia do pomiarów masy ciała cieląt.

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

1. Platforma wagowa:

 • Materiał: aluminium
 • Szerokość: 80 cm
 • Długość:150 cm
 • Wysokość: 100 cm

Wyposażenie:

 • Kółka z przodu klatki (tylko do przemieszczania klatki po utwardzonej powierzchni)
 • 2 x drzwi
 • Rączka otwierająca drzwi wyjściowe
 • Ryflowana podłoga

 

2. Panel wyświetlający:

 • Czas pracy baterii             do 5-9 godz. ciągłej pracy z podłączonymi czujnikami
 • Czas ładowania baterii                   3 godz. (w normalnych warunkach)
 • Zasilanie               zewnętrzny zasilacz (adapter) lub USB
 • Certyfikat ochrony           IP67 (w 100% odporny na wodęi kurz)
 • Grupowanie/sortowanie wyników           do 3 rodzajów wg. różnych kryteriów
 • Gwarancja           24 miesiące

 

3. Czujniki tensometryczne:

 • Maksymalne obciążenie jednego czujnika            1000 kg
 • Maksymalne obciążenie pary    2000 kg
 • Dokładność        +/-1%
 • Minimalna rozdzielczość               100 g
 • Wymiary (dł. x szer. x wys.) - jeden czujnik)           600 x 75 x 93 mm
 • Podstawka czujnika        102 x 170 mm
 • Długośćkabli      5 m
 • Gwarancja           24 miesiące

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

Osoba do kontaktu: Marcin Gołębiewski; e-mail: marcin_golebiewski@sggw.pl


12.10.2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Fizjologicznych

ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 24

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d, ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia na:

Zakup termomiksera laboratoryjnego

Jednocześnie informujemy, że ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


12/10/2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Fizjologicznych

ul. Nowoursynowska 159 

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art.4d, ust.1., pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielonym zamówieniu na:

Zakup odczynników: przeciwciała, antybiotyku oraz odczynników do transfekcji, znakowania i hodowli komórek (dostawy sukcesywne) (ERC/41/2018)

 

Zamówienia udzielono firmie: 

LIFE TECHNOLOGIES POLSKA Sp. z o. o.

ul. Bonifraterska 17

00-203 Warszawa

 


Warszawa, dn. 11.10.2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907 z późn.  zm.) ogłasza o  udzielonym zamówieniu  na:    

Usługi laboratoryjne 

Zamówienia udzielono firmie:

Rapid Crafting
Okrężna 49A
02-925 Warszawa


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzielanym zapytaniu ofertowym na  zakup probówek do chromatografii 

przeznaczonych do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

 

probówki do chromatografii wysokociśnieniowej HPLC:Low volume insert, 150µL glass 100/pkg  nr kat: WAT072294 – 2 op.

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Samodzielny Zakład Przyrodniczych Podstaw Ogrodnictwa
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówieniu na zakupu:

Paleteki rozsadowych, białych - okrągłe otwory format 30x50 - 500 sztuk
Podstawek pod paletki rozsadowe, białe, format 30x50 - 500 sztuk .


W wyniku konkursu wyłoniono najkorzystniejszą ofertę firmy LEMAR, ul.Waldorffa 9, 01-494 Warszawa


Warszawa 10.10.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907 z późn.  zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:    

Usługi laboratoryjne

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


Warszawa, 08.10.2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Fizjologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37

02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówieniana:

 

 1. Zakup analizatora CO2 QBox CO650 Plant
 2. Zakup zestawu do fluorescencji do mikroskopu Nikon
 3. Zakup zestawów do elektroforezy poziomej
 4. Zakup wirników do koncentratora 

Ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Medycyny Weterynaryjnej 
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 24
02-776 Warszawa

 

W ramach projektu:„Program podnoszenia kompetencji pracowników naukowo–dydaktycznych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie “ nr umowy POWR.03.04.00-00-D008/17-00 realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

 

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d ust. 1 pkt 1ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówienia na:

Szkolenie z języka angielskiego

 

Szczegółowe informacje pod adresem:  http://wmw.sggw.pl/category/pr_powr/

 


09/10/2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

ul. Nowoursynowska  159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o  zamiarze udzielenia zamówienia na zakupzbuforowanego roztworu soli fizjologicznej 
bez jonów wapnia i magnezu (DPBS) (dostawy sukcesywne) (ERC/44/2018).

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.


 

09/10/2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

ul. Nowoursynowska  159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o  zamiarze udzielenia zamówienia na dostawę pasty bakteryjnej (ERC/43/2018).

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Katedra Kształtowania Środowiska

ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielonym zamówieniu na: 

wykonanie  oprogramowania  koncepcyjnych  modeli  symulacyjnych  i  metod  szacowania  ich  parametrów, metod  operacyjnego  planowania  oraz  baz  danych  z  operacyjnego  monitoringu  nawodnień  podsiąkowych  i odwodnień w systemach  melioracyjnych  użytków  rolnych.

Zamówienia udzielono firmie: 

Pracownia Gospodarki Wodnej Pro-Woda Paweł Zaremba, 

02-796 Warszawa,

 ul. Wąwozowa 33/34


Warszawa 08.10.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907 z późn.  zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:    

Zakup odczynników chemicznych do analizy Western blot  

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Nauk o Zwierzętach
Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt,
ul. Ciszewskiego 8 bud. nr 23
02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d ust. 1 pkt 1ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówienia na:

 

Genotypowanie DNA owiec i kóz systemem KASPar

- genotypowanie wskazanych miejsc SNP w DNA owiec i kóz

- próbki DNA w 96 dołkowych płytkach

 

Termin zgłoszeń do 10 października 2018r. do godz. 10

Osoba do kontaktu: Marcin Świątek, e-mail: marcin_swiatek@sggw.pl, tel. 225936553


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na zakup pęset przeznaczonego do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

 • Pęseta Dumont biologiczna, Dumostar AGT5392 – 2 szt.
 • Pęseta Dumont HP, typ SS stal nierdzewna, końcówki 0.20 x 0.12 mm AGT5264 – 3 szt.
 • Pęseta Dumont HP, typ N7 pęseta krzyżowa stal Dumoxel, końcówki 0.17 x 0.10 mm AGT5007 – 3 szt.

Zamówienia udzielono firmie PIK INSTRUMENTS, ul. Gen. L. Okulickiego 7/9, 05-500 Piaseczno

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na zakup końcówek do pipet przeznaczonego do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

 

Końcówki do pipet automatycznych  firmy STARLAB - Tip One, 10/20 ul RPT XL Graduated Tip (10 x 96 Tip Racks), bez filtra (nr. Kat. S1160-3800)  – 5 opakowań

 

Zamówienia udzielono firmie Symbios, ul. Modrzewiowa 37, 83-010 Straszyn


 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na zakup odczynników firmy Sigma   przeznaczonego do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

 • MES M3671-50G – 1 op.
 • Acetosyringone D134406-5G – 1 op.

Zamówienia udzielono firmieSigma Aldrich Sp. z o.o., ul. Szelągowska 30, 61-626 Poznań


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na zakup odczynników firmy Thermo fisher   przeznaczonego do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

 • LEHLE SEEDS SILWET L-77 10ML  NC0138454 1x10 ml
 • CellMask™ Green Plasma Membrane Stain  C37608 – 1x100 ul

 

Zamówienia udzielono firmieLife Technologies Polska Sp. z.o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa


Warszawa, 05.10.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Dział Obsługi Technicznej Obiektów

ul. Nowoursynowska 166, bud. 15, pok. 41, 02-787 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.) ogłasza informację na udzielenie zamówienia na: "Sukcesywny zakup narzędzi ręcznych na potrzeby DOTO" . Umowa będzie zawarta na czas 12 miesięcy lub wyczerpania kwoty.

 


Oferty prosimy składać do dnia 19.10.2018 na adres mail: dt@sggw.pl lub złożyć osobiście u zamawiającego, bud.8 pok.108


Warszawa, 03.10.2018r.

Zapytanie Ofertowe Nr 11/ZO/II+/2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Centrum Innowacji i Transferu Technologii
bud. 8, pok. 119   ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) ogłasza informację
 

o unieważnieniu zamówienia na:

Usługę wykonania doświadczenia toksykologicznego na myszach do  realizacji badań prowadzonych w ramach projektu pn.: „Oncoplatinium Pierwszy selektywnie toksyczny lek na bazie płatków tlenku grafenu i nanocząstek platyny w antynowotworowej terapii glejaka mózgu” w projekcie Inkubator Innowacyjności +.


Warszawa, dn. 03.10.2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907 z późn.  zm.) ogłasza o  udzielonym zamówieniu  na:    

Zakup sprzętu laboratoryjnego plastikowego i akcesoriów laboratoryjnych do hodowli komórkowych. 

Zamówienia udzielono firmie:

VWR International Sp. z o.o.
ul. Limbowa 5
Gdańsk, 80-175


02/10/2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Fizjologicznych

ul. Nowoursynowska 159 

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art.4d, ust.1., pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielonym zamówieniu na:

Zakup odczynnika do hodowli komórkowych (dostawy sukcesywne) (ERC/39/2018)

 

Zamówienia udzielono firmie: 

SIGMA – ALDRICH Sp. z o. o.

ul. Szelągowska 30

61-626 Poznań

 


Warszawa, 1.10.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzielanym zapytaniu ofertowym na  zakup odczynników z SIGMY 

przeznaczonych do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

 

 • MES M3671-50G – 1 op.
 • Acetosyringone D134406-5G – 1 op.

 


Warszawa, 1.10.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na zakup przeciwciał firmy Agrisera przeznaczonego do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

 • przeciwciała PR-1 | Pathogenesis-related protein 1 (nr katalogowy AS10 687) – 2 op.
 • przeciwciała CPK-EF | Calcium-dependent protein kinase EF domain (nr katalogowy   AS11 1807) – 2 op.

 

Zamówienia udzielono firmieAgrisera AB Box 57, S-91121 Vännäs, Szwecja


Warszawa, 1.10.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na zakup przeciwciała firmy Bioreba przeznaczonego do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

 

przeciwciało IgG 1000 testów (numer katalogowy 161012 ) - op. 0,2 ml

 

Zamówienia udzielono firmie Hornik Sp. z o.o., ul. Rubież 46, 61-612 Poznań


Warszawa, 1.10.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na zakup odczynnika firmy Sigma   przeznaczonego do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

chlorek ceru (Cerium(III) chloride)   298190-50G – 1 op

 

Zamówienia udzielono firmie Sigma Aldrich Sp. z o.o., ul. Szelągowska 30, 61-626 Poznań


Warszawa, 1.10.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzielanym zapytaniu ofertowym na  zakup pęsetprzeznaczonych do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

 

 • Pęseta Dumont biologiczna, Dumostar AGT5392 -2szt.
 • Pęseta Dumont HP, typ SS stal nierdzewna, końcówki 0.20 x 0.12 mm AGT5264 -- 3szt.
 • Pęseta Dumont HP, typ N7 pęseta krzyżowa stal Dumoxel, końcówki 0.17 x 0.10 mm AGT5007 - 3szt

 


Warszawa, 1.10.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu  Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzielanym zapytaniu ofertowym na  zakup odczynników firmy Thermo Fisher Scientific przeznaczonych do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

 • LEHLE SEEDS SILWET L-77 10ML  NC0138454 1x10 ml
 • CellMask™ Green Plasma Membrane Stain  C37608 – 1x100 ul

 


Warszawa, 27.09.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Samodzielny Zakład Przyrodniczych Podstaw Ogrodnictwa
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.) ogłasza informację na wykonie pracy pod tytułem: "Przygotowanie wysiewów oraz pielęgnacja roślin do testów biologicznych określających ich odporność na herbicydy.". Umowa zlecenie będzie zawarta na czas 15.10-30.011.2018.

 

 
Zamówienia prosimy składać do dnia 04.10.2018 na adres mail: monika_malecka@sggw.pl


Warszawa, 27.09.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907 z późn.  zm.) ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia  na:    

Zakup przeciwciał do analizy immunohistochemicznej

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.


Warszawa dn. 2018-09-27

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o  udzielenia zamówienia na:

 

Dostawa odczynników do badań naukowych

Część 1 - dostawa odczynników firmy BIO BASIC

Część 2 –dostawa odczynników firmy BIO SHOP

Część 3– dostawa odczynników firmy Thermo-Fisher Scientific

Część 4– dostawa odczynników firmy ROTH


Warszawa dn. 2018-08-27

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o  udzieleniu zamówienia na:

 

   

Dostawa akcesoriów laboratoryjnych do badań naukowych

Część 1 – końcówki do pipet, probówki firmy Bionovo

Cześć 2 – końcówki dedykowane do pipet HTL

Część 3 – akcesoria laboratoryjne firmy Roth

Część 4 - pipety zmiennoobjętościowe firmy CAPP


Warszawa dn. 2018-09-27

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówienia na:

 

Dostawa odczynników do badań naukowych - dostawa odczynników firmy Quanta Biosciences

 

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.


Warszawa, 17.08.2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Fizjologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37.

02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówieniana:

 

 1. Zakup rotora do wirówki  firmy Eppendorf
 2. Zakup spektrometru do pomiaru światła wraz z oprogramowaniem
 3. Zakup wytwornicy lodu Scotsman 
 4. Zakup komory laminarnej klasy II

Ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 Warszawa, dnia 27.09.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Biochemii
budynek 37, parter, ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzielonym zamówieniu  na dostawę sterylizatorów parowych.

 

Zamówienia udzielono firmie: 

Promedus sp. z o.o. ul. Uniwersytecka 2/4,  90-137 Łódź


26/09/2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Fizjologicznych

ul. Nowoursynowska 159 

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art.4d, ust.1., pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielonym zamówieniu na:

Zakup plastików laboratoryjnych (dostawy sukcesywne) (ERC/40/2018)

Zadanie 1, Zadanie 2, Zadanie 3

 

Zamówienia udzielono firmie: 

EQUIMED HOŁDA, LENK, TREMBECKI 

SPÓŁKA JAWNA

ul. Prądnicka 46, 31-202 Kraków


Warszawa 26.09.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907 z późn.  zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:    

Zakup sekwencji miR.

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.


Warszawa dn. 24.09.2018r.

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Katedra Kształtowania Środowiska

ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa

Na podstawie §67 ust.1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d ust.I. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 201Sr poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego nadostawę:

 

indukcyjnego miernika natężenia przepływu z Joggerem

 

Zamówienia udzielono firmie: ENKO-POMIAR sp. z o. o.

ul. Dojazdowa 54

44-100 Gliwice


Warszawa 25.09.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:   

Zakup sprzętu laboratoryjnego plastikowego i akcesoriów laboratoryjnych do hodowli komórkowych.

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 


Warszawa 21.09.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907 z późn.  zm.) ogłasza o  udzielonym zamówieniu  na:    

Usługę oznaczania srebra w mięsie ślimaków Helix aspera:

Zamówienia udzielono firmie:

Narodowy Instytut Leków

00-725 Warszawa

Chełmska 30/34

 

Warszawa 21.09.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907 z późn.  zm.) ogłasza o  udzielonym zamówieniu  na:    

Dostawę odczynników marki Sigma

 

Zamówienia udzielono firmie:

Sigma Aldrich sp. z o.o.

Szelagowska 30 61-626 Poznan

 


Warszawa 21.09.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907 z późn.  zm.) ogłasza o  udzielonym zamówieniu  na:    

Dostawę membrany białkowej firmy Abcam

 

Zamówienia udzielono firmie:

Symbios Sp. z o.o. 

83-010 Straszyn, ul. Modrzewiowa 37


Warszawa, 24.09.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzieleniu zamówienia na:

 

 Usługę audytu zewnętrznego projektu BIOSTRATEG2 „Inteligentne systemy hodowli i uprawy, pszenicy, kukurydzy i topoli dla zoptymalizowanej produkcji, biomasy, biopaliw oraz zmodyfikowanego drewna.” finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

 

Zamówienia udzielono firmie APS Biuro Audytorsko Rachunkowe Sp. z o.o., ul. Rakowiecka 34/14,

            02-532 Warszawa


Warszawa, dnia 21.09.2018r.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Centrum Innowacji i Transferu Technologii
bud. 8, pok. 119   ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie
w związku z art. 4d ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielanym zamówieniu na:

Usługę wykonania doświadczenia toksykologicznego na myszach do  realizacji badań prowadzonych w ramach projektu pn.: „Oncoplatinium Pierwszy selektywnie toksyczny lek na bazie płatków tlenku grafenu i nanocząstek platyny w antynowotworowej terapii glejaka mózgu” w projekcie Inkubator Innowacyjności +.

Składanie ofert do dnia 02.10.2018r. do godz. 15:00

 


20/09/2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Fizjologicznych

ul. Nowoursynowska 159 

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art.4d, ust.1., pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielonym zamówieniu na:

Zakup roztworu do odparafinowania skrawków (ERC/37/2018)

 

Zamówienia udzielono firmie: 

Q4LAB Sp. z o. o.

ul. Kątna 17 

00-703 Warszawa


20/09/2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Fizjologicznych

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art.4d, ust.1., pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielonym zamówieniu na:

Zakup roztworu do odparafinowania skrawków (ERC/37/2018)

 

Zamówienia udzielono firmie:

Q4LAB Sp. z o. o.

ul. Kątna 17

00-703 Warszawa

 
 
 

Warszawa, 19.09.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Samodzielny Zakład Przyrodniczych Podstaw Ogrodnictwa
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówieniu na zakupu:

Paleteki rozsadowych, białych - okrągłe otwory format 30x50 - 500 sztuk
Podstawek pod paletki rozsadowe, białe, format 30x50 - 500 sztuk .

 
Zamówienia prosimy składać w ciągu 7 dni na adres mail: monika_malecka@sggw.pl

 


 

18.09.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Medycyny Weterynaryjnej 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 d 1, 1) ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

USTAWĄ z dnia 22 czerwca 2016 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2015 r  poz. 2164  z późn. zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:           

Sukcesywną dostawę odczynników dla Wydziału Medycyny Weterynaryjnej do celów prac badawczych, badań naukowych lub rozwojowych. Zakres 1.

Zamówienia udzielono firmom:

L.p.

Nazwa firmy

Numer zadania

1

Symbios Sp. z o.o. 

Zadanie 10 

Zadanie 17A

2

A&A BOTECHNOLOGY

Zadanie 1

3

ALAB

Zadanie 15

4

BIOMERIEUX

Zadanie 31 (19)

5

BIO-RAD POLSKA

Zadanie 2

6

Life Technologies

Zadanie 5

Zadanie 8 

Zadanie 11

7

Becton Dickinson Polska

Zadanie 20

Zadanie 21A

8

BIOKOM

Zadanie 2A

Zadanie 17

9

DIAG-MED.

Zadanie 21

10

CytoGen

Zadanie 7

11

Hurt-Chem

Zadanie 12A

Zadanie 13

Zadanie 23

12

Medianus

Zadanie 24

13

Sigma-Aldrich

Zadanie 3

Zadanie 5A

Zadanie 12

14

Q4Lab

Zadanie 6

Zadanie 14

15

VWR International

Zadanie 16

16

ABO

Zadanie 9 

 

 

Warszawa 11.09.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907 z późn.  zm.) ogłasza o  udzielonym zamówieniu  na:    

Dostawę jednorazowych akcesoriów laboratoryjnych

Zamówienia udzielono firmie:

GenoPlast Biochemicals

ul. Brzozowa 10, 83-200 Rokocin

 

 

Warszawa 11.09.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907 z późn.  zm.) ogłasza o  udzielonym zamówieniu  na:    

dostawę odczynników chemicznych wykorzystywanych do analiz klasycznych żywności i pasz

Zamówienia udzielono firmie:

Alchem Grupa Sp. z o.o.

Region Centralny

ul. Podleśna 10, 01-673 Warszawa

 

 

Warszawa 16.09.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907 z późn.  zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:    

Oznaczenie zawartości srebra w mięsie ślimaków Helix aspera muller.

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 

 

Warszawa 17.09.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907 z późn.  zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:    

Dostawę odczynników marki Sigma

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

Warszawa 17.09.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907 z późn.  zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:    

Dostawę membrany białkowej firmy Abcam

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 

 

18/09/2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Fizjologicznych

ul. Nowoursynowska 159 

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art.4d, ust.1., pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielonym zamówieniu na:

Zakup odczynników: przeciwciała do techniki Western Blot oraz odczynnika do obrazowania komórek metodą mikroskopii konfokalnej (ERC/38/2018)

 

Zamówienia udzielono firmie: 

LIFE TECHNOLOGIES POLSKA Sp. z o. o.

ul. Bonifraterska 17

00-203 Warszawa


 

Warszawa, 18.09.2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Katedra Kształtowania Środowiska ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

 

 

 

Na podstawie §67 ust. I Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d ust.I. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielonym zamówieniu na dostawę czujników do pomiaru stanu wody wcieku.

 

Zamówienia udzielono firmie: AquqTerra.pl Michał Oleksiewicz

ul. Cytrynowa 15

60-185 Skórzewo

 

 

 

Warszawa 13.09.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:   

Laboratoryjne usługi badawcze

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 


Warszawa 12.09.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:   

dostawę odczynników chemicznych wykorzystywanych do analiz klasycznych żywności i pasz

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


Warszawa 12.09.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:   

dostawę jednorazowych akcesoriów laboratoryjnych

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.


Warszawa 11.09.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  udzielenym zamówienia  na:   

Wykonanie analiz mikrobiologicznych  gleby i wymazów ze stołów paszowych.

Zamówienia udzielono firmie:

Ekolabos sp. z o.o.

Laboratorium Badań Środowiskowych

Wrocławski Park Technologiczny

54-413 Wrocław, ul Duńska 11

 

 


Warszawa, 10.09.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzielanym zapytaniu ofertowym na  zakup odczynników z firmy Agrisera przeznaczonych do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

 

 • przeciwciała PR-1 | Pathogenesis-related protein 1 (nr katalogowy AS10 687) – 2 op.
 • przeciwciała CPK-EF | Calcium-dependent protein kinase EF domain (nr katalogowy   AS11 1807) – 2 op.

 

 

Warszawa, 10.09.2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzielanym zapytaniu ofertowym na  zakup : odczynników  firmy Bioreba przeznaczonych do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

 

przeciwciało IgG 1000 testów (numer katalogowy 161012 ) - op. 0,2 ml

 

 

 

Warszawa, 10.09.2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzielanym zapytaniu ofertowym na  zakup : odczynników firmy SIGMA   przeznaczonych do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

chlorek ceru (Cerium(III) chloride)   298190-50G – 1 op

 

 

 

 


Warszawa 05.09.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:    analizy mikrobiologiczne gleby i wymazów z powierzchni stołów paszowych

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warszawa dn. 2018-09-10

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia na:

 

Usługę audytu zewnętrznego projektu BIOSTRATEG2 „Inteligentne systemy hodowli i uprawy, pszenicy, kukurydzy i topoli dla zoptymalizowanej produkcji, biomasy, biopaliw oraz zmodyfikowanego drewna.” współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

 

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na zakup odczynników firmy Sigma   przeznaczonego do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

 • Indole-3-butyric acid I 5386 – 5 g
 • Riboflavin R 4500 – 25 g

 

Zamówienia udzielono firmie IDALIA, UL. Zubrzyckiego 10, 26-610 Radom

 

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na zakup ekstraktu wołowego w proszku   przeznaczonego do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

 • Ekstrakt wołowy w proszku – 100g

 

Zamówienia udzielono firmie Hurt-Chem, Duchnice, Ul. Boczna 10, 05-850 Ożarów Mazowiecki

 

 

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na zakup odczynników firmy Sigma   przeznaczonego do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przenośna waga, Traceable® SpatulaBalance™  611-1565 – 1 szt

 

Zamówienia udzielono firmie Alchem Grupa Sp. zo.o., Ul. Sokratesa 17A, 01-909 Warszawa

 

 

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na zakup Sterylizatora kulkowego   przeznaczonego do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Sterylizator Kulkowy SR01 – 1 szt.

kulki do sterylizatora SR01 – 2 op.

 

Zamówienia udzielono firmie Biomak Sp.J., ul. Słońskiego 13, 05-820 Piastów

 

 

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na zakup produktów firmy EURx   przeznaczonych do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

 • Extraction Buffer (CTAB based) E0290-01 – 1l
 • Perfect Plus 1 kb DNA Ladder E3131-02 - 500µg
 • 6 x Loading Buffer BLUE E0260-01 – 5x1ml - 1
 • Komplet kolumn do oczyszczania RNA - GeneMATRIX UNIVERSAL RNA Purification Kit E0340-01 - 2 x 25 kolumn - 1
 • Tissue Grinding Tool E0359b-02 - 50 izolacji - 1
 • 0.5 M EDTA pH 8.0 (Molecular Biology Grade) E0240-02 - 500 ml
 • 1 M Tris-HCl pH 8.0 (Molecular Biology Grade) E0273-01 – 1l
 • Mini homogenizator ręczny E0357-01 – 1 szt.

 

Zamówienia udzielono firmie EURx Sp. zo.o., Ul. Przyrodników 3, 80-297 Gdańsk

 

 

 


Warszawa, 5.09.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzieleniu zamówienia na: dostawę sensora tlenków azotu do badań naukowych dla Katedry Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin, SGGW w Warszawie.

 

 


Warszawa 04.09.2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Fizjologicznych

ul. Nowoursynowska 159 

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art.4d, ust.1., pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielonym zamówieniu na:

Zakup zestawu do separacji limfocytów. Dostawy sukcesywne.

 

Zamówienia udzielono firmie: 

STEMCELL TECHNOLOGIES 

miniparc polytec, bat Sirocco, 40, rue des Berges, 

38000 Grenoble, Francja

Warszawa dn. 3.09.2018 r.

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Katedra Kształtowania Środowiska

ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia na usługę:

Wykonanie  oprogramowania  koncepcyjnych  modeli  symulacyjnych  i  metod  szacowania  ich  parametrów, metod  operacyjnego  planowania  oraz  baz  danych  z  operacyjnego  monitoringu  nawodnień  podsiąkowych  i odwodnień w systemach  melioracyjnych  użytków  rolnych.

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 

 

 


 

Warszawa 31.08.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na zakup Systemu do oczyszczania wody Direct-Q3 UV   przeznaczonego do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Laboratoryjny system oczyszczania wody produkujący wodę oczyszczoną (po membranie odwróconej osmozy RO) i wodę  ultraczystą, zasilany  wodą wodociągową o cechach:

 • Wydajność urządzenia do  3 L/h dla wody po RO, szybkość podawania wody ultraczystej ok.1L/min
 • Wbudowany, integralny zbiornik do przechowywania wody po RO
  o pojemności 6L, woda ultraczysta podawana na żądanie
 • Ruchomy, kolorowy wyświetlacz parametrów wody i statusu pracy urządzenia pozwalający na odczyt danych pod różnym kątem [w zależności od potrzeb użytkownika]
 • Możliwość odczytu parametrów wody (przewodnictwo) na wyświetlaczu urządzenia po oczyszczeniu wody na membranie odwróconej osmozy oraz parametrów wody ultraczystej (przewodnictwo/temperatura)
 • Możliwość odczytu parametrów wody ultraczystej w jednostkach uS/cm oraz Mohm*cm zamiennie, możliwość odczytu parametrów skompensowanych i nie skompensowanych temperaturowo
 • Automatyczna sygnalizacja konieczności wymiany elementów eksploatacyjnych, sygnalizacja alarmów i awarii
 • Automatyczna recyrkulacja wody pomiędzy okresami poboru wody (możliwość wymuszenia recyrkulacji manualnie)
 • Możliwość odczytu poziomu wypełnienia zbiornika na wyświetlaczu urządzenia
 • Urządzenie nie wymaga wykonywania okresowej sanityzacji membrany RO (membrana jest integralną częścią wkładu oczyszczania i podlega wymianie przy każdej zmianie wkładu)
 • Możliwość dozowania zadanych objętości wody ultraczystej (dozowanie wolumetryczne)
 • Możliwość ustawienia w systemie dozowania dokładnej ilości  wody ultra czystej  w zakresie do 10l z krokiem 0,25l
 • Dopuszczalne przewodnictwo wody zasilającej to 2000 µS/cm w 25 oC
 • Zbiornik o poj. 30 l do przechowywania wody wstępnie oczyszczonej wykonany z polietylenu, o gładkich wewnętrzne powierzchniach zapobiegających powstawaniu biofilmu na ściankach zbiornika,  cylindrycznym kształemt zbiornika ograniczającym powierzchnie styku z magazynowaną wodą, stożkowatym dnem umożliwiającym całkowite opróżnienie zbiornika, z manualnym zawórem na przedniej ścianie zbiornika do dozowania wody i wężykim przelewowym zabezpieczającym przed ewentualną awarią systemu,  zbiornik jest sprzężony z systemem produkującym wodę co powoduje automatyczne napełnianie zbiornika i bezpośrednie wskazywanie poziomu napełnienia ( % ),
 • Produkowana woda ultra czysta o parametrach: oporność 18,2 MΩ*cm, przewodność 0,055 uS/cm, poziom TOC < 5 ppb, cząstki stałe ( wielkość >0,22um) < 1 cząstki/ml, poziom bakterii < 0,1 cfu/ml
 • - filtr oddechowy – zabezpieczający przed zanieczyszczeniami z powietrza,
 • Wymiary systemu ( gł. x szer. x wys.) – 38 x 29 x 54 cm, waga – 8,6 kg, Waga systemu operacyjna – 18,2 kg, Zasilanie systemu  -  230V/50Hz
 • dodatkowe zestawy filtrów

-SPR0LSIA1  (Wkład SmartPak) – 2 szt

-MPGP02001  (Filtr końcowy Millipak) – 3 szt

-TANKMPK02  (Filtr oddechowy do zbiornika) – 3 szt.

-JAPLPK001  (Wkład prefiltra) – 3 szt

 

 

Zamówienia udzielono firmie Merck Sp. z o.o., Aleje Jerozolimskie 142 B | 02-305 Warszawa

 

 

 

 

 

 


Warszawa, 31.08.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzielanym zapytaniu ofertowym na  zakup odczynniki z SIGMY

przeznaczonych do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

 

 • Indole-3-butyric acid I 5386 – 5 g
 • Riboflavin R 4500 – 25 g

 


 

Warszawa, 31.08.2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzielanym zapytaniu ofertowym na  zakup : produkty  firmy EURx  przeznaczonych do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

 • Extraction Buffer (CTAB based) E0290-01 – 1l
 • Perfect Plus 1 kb DNA Ladder E3131-02 - 500µg
 • 6 x Loading Buffer BLUE E0260-01 – 5x1ml - 1
 • Komplet kolumn do oczyszczania RNA - GeneMATRIX UNIVERSAL RNA Purification Kit E0340-01 - 2 x 25 kolumn - 1
 • Tissue Grinding Tool E0359b-02 - 50 izolacji - 1
 • 0.5 M EDTA pH 8.0 (Molecular Biology Grade) E0240-02 - 500 ml
 • 1 M Tris-HCl pH 8.0 (Molecular Biology Grade) E0273-01 – 1l
 • Mini homogenizator ręczny E0357-01 – 1 szt.

 

 


Warszawa, 31.08.2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzielanym zapytaniu ofertowym na  zakup : Wagi

  przeznaczonej do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

 • Przenośna waga, Traceable® SpatulaBalance™  611-1565 – 1 szt

 

 


Warszawa, 31.08.2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzielanym zapytaniu ofertowym na  zakup sterylizatora przeznaczonego do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Sterylizator Kulkowy SR01 – 1 szt.

kulki do sterylizatora SR01 – 2 op.

Wymagane parametry:

Zasilanie 230V,50Hz, moc pobierana 150W, temperatura pracy 2400C
wymiary obudowy:  średnica 130 mm,  wysokość 150 mm
wymiary komory sterylizacyjnej: średnica 40 mm,  wysokość 80 mm, ciężar 1kg                     

 

 


Warszawa, 31.08.2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzielanym zapytaniu ofertowym na  zakup ekstraktu wołowego przeznaczonego do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

 • Ekstrakt wołowy w proszku – 100g

 

 


Warszawa 31.08.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzieleniu zamówienia na: dostawę galvo skanera
do badań naukowych dla Katedry Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin, SGGW w Warszawie.

 

Zamówienia udzielono firmie SPECTROPOL Krzysztof Korytkowski, ul. Trakt Lubelski 271G, 04-667 Warszawa

 


Warszawa 31.08.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzieleniu zamówienia na:

 

       Usługę audytu zewnętrznego projektu MAESTRO6 „Nowe molekularne i komórkowe mechanizmy śmierci komórki zależne od chloroplastowych retrosygnałów oraz ich znaczenie w regulacji produktywności
i odporności na stresy środowiskowe u Arabidopsis thaliana” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

 

Zamówienia udzielono firmie APS Biuro Audytorsko Rachunkowe Sp. z o.o., ul. Rakowiecka 34/14,

            02-532 Warszawa

 


Warszawa, 31.08.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907 z późn.  zm.) ogłasza o  udzieleniu zamówienia  na:    

Zakup laboratoryjnych wyrobów szklanych (butelki ze szkła Simax, szkiełka nakrywkowe)

Zamówienia udzielono firmie:

BIONOVO Aneta Ludwig, ul. Nowodworska 7, 59-220 Legnica.

 
 

 

30/08/2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Katedra Kształtowania Środowiska

ul. Nowoursynowska  159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówienia na dostawę czujników do pomiaru stanu wody w cieku.

 

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

30/08/2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Katedra Kształtowania Środowiska

ul. Nowoursynowska  159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówienia na dostawę indukcyjnego miernika natężenia przepływu z loggerem.

 

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


Warszawa dn. 2018-08-30

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Zwierzętach

Samodzielny Zakład Ichtiobiologii, Rybactwa i Biotechnologii Akwakultury

ul. Ciszewskiego 8 bud. nr 23

02-786 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówienia na:

 

 Dotyczy dostawy materiałów do badań naukowych:

- Alkoholu etylowego

- O-ksylenów (bądź mieszaniny izomerów)

- Immunoglobulin

- Odczynników i środków kontrastowych

 

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


Warszawa dn. 2018-08-30

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Zwierzętach

Samodzielny Zakład Ichtiobiologii, Rybactwa i Biotechnologii Akwakultury

ul. Ciszewskiego 8 bud. nr 23

02-786 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówienia na:

 

 Dotyczy dostawy materiałów do badań naukowych:

- Jednorazowych, niechemicznych artykułów medycznych i hematologicznych

- Produktów z polistyrenu

 

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 

 


29/08/2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

ul. Nowoursynowska  159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o  zamiarze udzielenia zamówienia na zakup odczynników: przeciwciała, antybiotyku
oraz odczynników do transfekcji, znakowania i hodowli komórek.
Dostawy sukcesywne (ERC/41/2018).

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.


29/08/2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

ul. Nowoursynowska  159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o  zamiarze udzielenia zamówienia na zakup płytek do liczenia (ERC/42/2018).

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Warszawa 28.08.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:   

Zakup laboratoryjnych wyrobów szklanych (butelki ze szkła Simax, szkiełka nakrywkowe)

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


Warszawa 27.08.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzieleniu zamówienia na: dostawę kamery termowizyjnej i obiektywu do kamery do badań naukowych dla Katedry Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin, SGGW w Warszawie.

 

Część 1 -  kamera termowizyjna– 1 szt.

Część 2 -  obiektyw do kamery– 1 szt.


 

Warszawa 27.08.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzieleniu zamówienia na: dostawę kamery CCD
z przetwornikiem CCD do badań naukowych dla Katedry Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin, SGGW w Warszawie.

 


Warszawa 27.08.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzieleniu zamówienia na: dostawę filtra emisyjnego
do badań naukowych dla Katedry Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin, SGGW w Warszawie.

 


 

Warszawa, 27.08.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzielanym zapytaniu ofertowym na  zakup Systemu do oczyszczania wody Direct-Q3 UV  przeznaczonego do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

 

Laboratoryjny system oczyszczania wody produkujący wodę oczyszczoną (po membranie odwróconej osmozy RO) i wodę  ultraczystą, zasilany  wodą wodociągową o cechach:

 • Wydajność urządzenia do  3 L/h dla wody po RO, szybkość podawania wody ultraczystej ok.1L/min
 • Wbudowany, integralny zbiornik do przechowywania wody po RO
  o pojemności 6L, woda ultraczysta podawana na żądanie
 • Ruchomy, kolorowy wyświetlacz parametrów wody i statusu pracy urządzenia pozwalający na odczyt danych pod różnym kątem [w zależności od potrzeb użytkownika]
 • Możliwość odczytu parametrów wody (przewodnictwo) na wyświetlaczu urządzenia po oczyszczeniu wody na membranie odwróconej osmozy oraz parametrów wody ultraczystej (przewodnictwo/temperatura)
 • Możliwość odczytu parametrów wody ultraczystej w jednostkach uS/cm oraz Mohm*cm zamiennie, możliwość odczytu parametrów skompensowanych i nie skompensowanych temperaturowo
 • Automatyczna sygnalizacja konieczności wymiany elementów eksploatacyjnych, sygnalizacja alarmów i awarii
 • Automatyczna recyrkulacja wody pomiędzy okresami poboru wody (możliwość wymuszenia recyrkulacji manualnie)
 • Możliwość odczytu poziomu wypełnienia zbiornika na wyświetlaczu urządzenia
 • Urządzenie nie wymaga wykonywania okresowej sanityzacji membrany RO (membrana jest integralną częścią wkładu oczyszczania i podlega wymianie przy każdej zmianie wkładu)
 • Możliwość dozowania zadanych objętości wody ultraczystej (dozowanie wolumetryczne)
 • Możliwość ustawienia w systemie dozowania dokładnej ilości  wody ultra czystej  w zakresie do 10l z krokiem 0,25l
 • Dopuszczalne przewodnictwo wody zasilającej to 2000 µS/cm w 25 oC
 • Zbiornik o poj. 30 l do przechowywania wody wstępnie oczyszczonej wykonany z polietylenu, o gładkich wewnętrzne powierzchniach zapobiegających powstawaniu biofilmu na ściankach zbiornika,  cylindrycznym kształemt zbiornika ograniczającym powierzchnie styku z magazynowaną wodą, stożkowatym dnem umożliwiającym całkowite opróżnienie zbiornika, z manualnym zawórem na przedniej ścianie zbiornika do dozowania wody i wężykim przelewowym zabezpieczającym przed ewentualną awarią systemu,  zbiornik jest sprzężony z systemem produkującym wodę co powoduje automatyczne napełnianie zbiornika i bezpośrednie wskazywanie poziomu napełnienia ( % ),
 • Produkowana woda ultra czysta o parametrach: oporność 18,2 MΩ*cm, przewodność 0,055 uS/cm, poziom TOC < 5 ppb, cząstki stałe ( wielkość >0,22um) < 1 cząstki/ml, poziom bakterii < 0,1 cfu/ml
 • - filtr oddechowy – zabezpieczający przed zanieczyszczeniami z powietrza,
 • Wymiary systemu ( gł. x szer. x wys.) – 38 x 29 x 54 cm, waga – 8,6 kg, Waga systemu operacyjna – 18,2 kg, Zasilanie systemu  -  230V/50Hz
 • dodatkowe zestawy filtrów

-SPR0LSIA1  (Wkład SmartPak) – 2 szt

-MPGP02001  (Filtr końcowy Millipak) – 3 szt

-TANKMPK02  (Filtr oddechowy do zbiornika) – 3 szt.

-JAPLPK001  (Wkład prefiltra) – 3 szt

Wszystkie wkłady oczyszczania oraz filtry niezbędne do pracy urządzenia będą dostarczane wraz ze świadectwami jakości i specyfikacją materiałów wchodzących w kontakt z wodą.

Dostawa i montaż w cenie oferty,  24-miesięczna gwarancja, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny posiadający autoryzację producenta na wykonywanie napraw i konserwacji. Serwis zlokalizowany na terenie Polski, urządzenie zastępcze na czas naprawy powyżej 5 dni roboczych w okresie gwarancji.

 


Warszawa 27.08.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  udzieleniu zamówienia  na:   

Zakup sprzętu laboratoryjnego plastikowego i akcesoriów laboratoryjnych

Zamówienia udzielono firmie:

BIONOVO Aneta Ludwig, ul. Nowodworska 7, 59-220 Legnica.

 

 

 

 


Warszawa dn. 2018-08-24

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia na:

 

Usługę audytu zewnętrznego projektu MAESTRO6 „Nowe molekularne i komórkowe mechanizmy śmierci komórki zależne od chloroplastowych retrosygnałów oraz ich znaczenie w regulacji produktywności i odporności na stresy środowiskowe u Arabidopsis thaliana” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

 

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warszawa dn. 2018-08-24

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia na:

 

Usługę audytu zewnętrznego projektu MAESTRO6 „Nowe molekularne i komórkowe mechanizmy śmierci komórki zależne od chloroplastowych retrosygnałów oraz ich znaczenie w regulacji produktywności i odporności na stresy środowiskowe u Arabidopsis thaliana” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

 

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


Warszawa dn. 2018-08-24

 

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia na:

dostawę galvo skanera do badań naukowych dla Katedry Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin, SGGW
w Warszawie.

 

 

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 

 

 

 

 

 


Warszawa 23.08.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:   

Zakup sprzętu laboratoryjnego plastikowego i akcesoriów laboratoryjnych.

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


Warszawa 22.08.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na zakup odczynników firmy Thermo Fisher Scientyfic  przeznaczonych do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

 • Gateway™ BP Clonase™ II Enzyme mix (11789020) 20rxn - 1
 • Phusion Green Hot Start II High-Fidelity DNA Polymerase (2 U/µL) (F537L) 500units - 1

 

 

Zamówienia udzielono firmie Life Technologies Polska Sp. z o.o. , ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

 

 

 

 

Warszawa 22.08.2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na zakup drobnego sprzętu laboratoryjnego firmy Sarstedt  przeznaczonego do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

 • Probówka PP 15ml (17x120mm) stożkowodenna, skalowana, z czerwoną nakrętką z polem do opisu, jałowa, niepirogenna (50szt) (62.554.502) – 50 op.
 • Probówki stożkowe PP z czerwoną zakrętką, polem do opisu i skalą, sterylne, nie-pirogenne, probówka 50 ml, 115xØ28 mm z kołnierzem przedłużającym - samostojące, 25 szt. (62.559.001) – 30 op.
 • Probówki Multiply® pojedyncze 0,2ml jałowe, kolor neutralny, BIOSPHERE (250szt), certyfikowane, wolne od DNA, DNaz, RNaz, inhibitorów PCR, ATP, pirogenów i endotoksyn (72.737) – 7 op.
 • Pipeta typu Pasteura 3,5 ml, z podziałką 0,5-3ml, długość 155 mm, wielkość kropli 35-55  µl, pakowane po 500 szt/pudełko (86.1171) – 10 op.
 • Parafilm 100mm długość 38mb. – 8 szt.
 • Skrzynki tekturowe z wkładkami i przykrywą, skrzynka na 81 naczyń 1.5/2.0 ml (9x9), wymiary 135x135x45, max średnica tub.13mm (95.64.981) – 40 szt.

 

 

 

Zamówienia udzielono firmie EQUIMED HOŁDA, LENK, TREMBECKI Sp. J., ul. Prądnicka 46, 31-202 Kraków

 

 

 

Warszawa 22.08.2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na zakup odczynników, siatek i pudełek na siatki  przeznaczonych do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Sinorhizobium meliloti, Poziom BSL: ATCC BSL 1 (ATCC-51124) – 1op.

 

Zamówienia udzielono firmie LGC Standarts Sp. zo.o. ul. Ogrodowa 27/29, Kiełpin, 05-092 Łomianki

 

 

 

Warszawa 22.08.2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na zakup foremek do zatapiania  przeznaczonych do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

 • Silikonowe foremki (PELCO 10505) do zatapiania (niebieskie) wyposażone w 21 ponumerowanych wnęk z przyciętym trapezoidalnie końcem o wymiarach 74x61x6 mm – 6 szt.
 • Silikonowe foremki (PELCO 10504) do zatapiania o wymiarach 105x70x7 mm, wyposażone w 24 ponumerowane wnęki z jednym przyciętym trapezoidalnym końcem, dodatkowo wyposażone w 3 duże bloki  – 9 szt.

 

Zamówienia udzielono firmie Unimarket Fundacja UAM, Ul. Rubież 46, 62-612 Poznań

 

 

 


Warszawa, dn. 21.08.2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego W Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Fizjologii Roślin
budynek 37, przyziemie, ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzieleniu zamówienia na dostarczenie dwóch mikroskopów stereoskopowych typu binokular

W wyniku konkursu wyłoniono najkorzystniejszą ofertę firmy MERAZET Spółka Akcyjna ul. J. Krauthofera 36, 60-203 Poznań

 

 

Ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warszawa dn. 2018-08-21

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówienia na:

 

  

Dostawa akcesoriów laboratoryjnych do badań naukowych

Część 1 –  końcówki do pipet, probówki firmy Bionovo

Cześć 2 – końcówki dedykowane do pipet HTL

Część 3 – akcesoria laboratoryjne firmy Roth

Część 4 - pipety zmiennoobjętościowe firmy CAPP

 

 

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Warszawa dn. 2018-08-21

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówienia na:

 

Dostawa odczynników do badań naukowych

Część 1 - dostawa odczynników firmy BIO BASIC

Część 2 – dostawa odczynników firmy BIO SHOP

Część 3 – dostawa odczynników firmy Thermo-Fisher Scientific

Część 4 – dostawa odczynników firmy ROTH

 

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.


 

 

 

Warszawa dn. 2018-08-21

 

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o  udzieleniu zamówienia na:

 

Dostawa odczynników do badań naukowych

Część 1 - dostawa odczynników firmy BIOCHEMdevelopment

Część 2 – dostawa odczynników firmy Roche

Część 3 – dostawa odczynników firmy VWR

Część 4 – dostawa odczynników firmy Thermo-Fisher Scientific

Część 5 – odczynniki firmy POCH

Część 6 – dostawa odczynników firmy EURx

 


20/08/2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Fizjologicznych

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art.4d, ust.1., pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielonym zamówieniu na:

Zakup linii komórkowej THP-1 (ERC/36/2018)

 

Zamówienia udzielono firmie:

"LGC STANDARDS" Sp. z o. o.

ul. Ogrodowa 27/29

Kiełpin, 05-092 Łomianki


Warszawa, 16.08.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzielanym zapytaniu ofertowym na  zakup : kultury z firmy Allele Biotechnology przeznaczonych do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

 

 • mNeonGreen Basic Single User License ABP-FP-MNEONSB-1

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzielanym zapytaniu ofertowym na  zakup : odczynników firmy Thermo Fisher Scientific przeznaczonych do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

 

 • Gateway™ BP Clonase™ II Enzyme mix (11789020) 20rxn - 1
 • Phusion Green Hot Start II High-Fidelity DNA Polymerase (2 U/µL) (F537L) 500units - 1

 

 

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzielanym zapytaniu ofertowym na  zakup : Akcesoria laboratoryjne z firmy Sarstedt   przeznaczonych do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

 • Probówka PP 15ml (17x120mm) stożkowodenna, skalowana, z czerwoną nakrętką z polem do opisu, jałowa, niepirogenna (50szt) (62.554.502) – 50 op.
 • Probówki stożkowe PP z czerwoną zakrętką, polem do opisu i skalą, sterylne, nie-pirogenne, probówka 50 ml, 115xØ28 mm z kołnierzem przedłużającym - samostojące, 25 szt. (62.559.001) – 30 op.
 • Probówki Multiply® pojedyncze 0,2ml jałowe, kolor neutralny, BIOSPHERE (250szt), certyfikowane, wolne od DNA, DNaz, RNaz, inhibitorów PCR, ATP, pirogenów i endotoksyn (72.737) – 7 op.
 • Pipeta typu Pasteura 3,5 ml, z podziałką 0,5-3ml, długość 155 mm, wielkość kropli 35-55  µl, pakowane po 500 szt/pudełko (86.1171) – 10 op.
 • Parafilm 100mm długość 38mb. – 8 szt.
 • Skrzynki tekturowe z wkładkami i przykrywą, skrzynka na 81 naczyń 1.5/2.0 ml (9x9), wymiary 135x135x45, max średnica tub.13mm (95.64.981) – 40 szt.

 


Warszawa, 16.08.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzielanym zapytaniu ofertowym na  zakup kultur mikrobiologicznych  przeznaczonych do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Sinorhizobium meliloti, Poziom BSL: ATCC BSL 1 (ATCC-51124) – 1op.

 


Warszawa, 16.08.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Samodzielny Zakład Przyrodniczych Podstaw Ogrodnictwa
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa WiejskieZestaw 100ul: Specjalna pipeta Microman, automatycznago w Warszawie w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówieniu na zakup:

Probówki typu falcon 15 ml (4x150 szt)
-Probówki typu falcon 50 ml (7x50 szt.)
-Szalki petriego (2x600 szt.)
-Zestaw pudełek chłodzących na probówki PCR 2 szt.
-końcówki do pipet z filtrem rozm. 10 (960 szt.)
-końcówki do pipet z filtrem rozm. 100 (960 szt.)
-końcówki do pipet z filtrem rozm. 1000 (960 szt.)Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


Warszawa, 16.08.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Samodzielny Zakład Przyrodniczych Podstaw Ogrodnictwa
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa WiejskieZestaw 100ul: Specjalna pipeta Microman, automatycznago w Warszawie w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówieniu na zakup:

200 U polimerazy Taq (preferencyjnie DreamTaq lub odpowiednik)oraz 200 g Potato Dextrose Agar.


Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.


Warszawa, 16.08.2018
 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Samodzielny Zakład Przyrodniczych Podstaw Ogrodnictwa
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa WiejskieZestaw 100ul: Specjalna pipeta Microman, automatycznago w Warszawie w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówieniu na zakup:

 Elementu nr 2  o numerze, katalogowym producenta XX1514702 (podstawa na filtr z porowatym szkłem i
wyjściem bocznym na pompę do podciśnienia) do szklanego zestawu filtracji cieczy firmy Merck Millipore.Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert. --

 


14/08/2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Fizjologicznych

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art.4d, ust.1., pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielonym zamówieniu na:

Zakup przeciwciała (ERC/29/2018)

 

Zamówienia udzielono firmie:

BIO - TECHNE Sp. z o. o.

ul. Aleje Jerozolimskie 56C

00-803 Warszawa


Warszawa, dn. 09.08.2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego W Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Fizjologii Roślin
budynek 37, przyziemie, ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzieleniu zamówienia na zakup i sukcesywną dostawę akcesoriów laboratoryjnych.

W wyniku konkursu wyłoniono najkorzystniejszą ofertę firmy Equimed Spółka Jawna, ul.Prądnicka 46, 31-202 Kraków

 

 

Ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


 

08/08/2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

ul. Nowoursynowska  159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o  zamiarze udzielenia zamówienia na zakup plastików laboratoryjnych. 
Dostawy sukcesywne (ERC/40/2018).

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 

08/08/2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

ul. Nowoursynowska  159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o  zamiarze udzielenia zamówienia na zakup odczynnika do hodowli komórkowych. 
Dostawy sukcesywne (ERC/39/2018).

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 

Warszawa dnia 07.08.2018r.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego W Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Biochemii
budynek 37, parter, ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d, ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzieleniu  zamówienia na Dostawę Sterylizatorów parowych PRESTIGE MEDICALL 12 litrów CLASSIC Standard 210048

 

 

 

UWAGA!

Poniższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


 

Warszawa, 06.08.2018r. 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Fizjologicznych

ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 24

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d, ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielanym zamówieniu na:

Usługę naprawy i przeglądu cytometru przepływowego

 

Jednocześnie informujemy, że ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 


06/08/2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Fizjologicznych

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art.4d, ust.1., pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielonym zamówieniu na:

Zakup zestawu do elektroforezy (ERC/33/2018)

 

Zamówienia udzielono firmie:

"BIO-RAD POLSKA" Sp. z o. o.

ul. Przyokopowa 33

01-208 Warszawa


Warszawa 02.08.2018

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Fizjologicznych

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art.4d, ust.1., pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielonym zamówieniu na:

Zakup automatycznego licznika komórek

 

Zamówienia udzielono firmie:

ALAB Sp. z o.o.,

ul. Stępińska 22/30 lok. 222,

00-739 Warszawa

 


02/08/2018

 

02/08/2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Fizjologicznych

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art.4d, ust.1., pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielonym zamówieniu na:

Zakup odczynników do doświadczeń z zakresu biologii molekularnej (ERC/31/2018)

 

Zamówienia udzielono firmie:

LIFE TECHNOLOGIES POLSKA Sp. z o. o.

ul. Bonifraterska 17

00-203 Warszawa

 

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Fizjologicznych

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art.4d, ust.1., pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielonym zamówieniu na:

Zakup odczynników do izolacji i hodowli ludzkich makrofagów (ERC/35/2018)

 

Zamówienia udzielono firmie:

Zadanie 1

MEDIANUS Sp. z o. o.

ul. Cystersów 13/2

31-553 Kraków

Zadanie 2

MEDIANUS Sp. z o. o.

ul. Cystersów 13/2

31-553 Kraków

 


Warszawa 01.08.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  udzieleniu zamówienia  na:   

Zakup akcesoriów (Cartridge Organic-Free Water oraz Cartridge Pretreatment DI Feed) do aparatury filtrującej wodę (Barnstead Easypure RF Compact Ultrapure Water System) wraz z instalacją

Zamówienia udzielono firmie:

ALAB Sp. z o.o., ul. Stępińska 22/30 lok. 222, 00-739 Warszawa.

 

 


31/07/2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Fizjologicznych

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art.4d, ust.1., pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielonym zamówieniu na:

Zakup buforów i drobnocząsteczkowych związków bioaktywnych (ERC/32/2018)

 

Zamówienia udzielono firmie:

SIGMA – ALDRICH Sp. z o. o.

 ul. Szelągowska 30

61-626 Poznań


31/07/2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

ul. Nowoursynowska  159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o  zamiarze udzielenia zamówienia na zakup roztworu do odparafinowania skrawków (ERC/37/2018).

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 

 

 

 

 

 


31/07/2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

ul. Nowoursynowska  159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o  zamiarze udzielenia zamówienia na zakup odczynników: przeciwciała do techniki Western Blot oraz odczynnika do obrazowania komórek metodą mikroskopii konfokalnej (ERC/38/2018).

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 

 

 

 

 

 


Warszawa, 27.07.2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Fizjologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37.

02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia na:

 

 1. Zakup akumulatorów do zamrażarki -80°C firmy AngelAntonii
 2. Zakup komputera przenośnego wraz z rzutnikiem multimedialnym
 3. Zakup otoczarki mikrolaboratoryjnej do nasion

Ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


Warszawa, 27.07.2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Fizjologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37.

02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia na:

 

 1. Kulki cyrkonowe do homogenizacji o śr. 2,8 oraz 1,4 mm
 2. System do uprawy Arabidopsis thaliana Aracons

Ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 1.  

Warszawa, dn. 27.07.2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego W Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Fizjologii Roślin
budynek 37, przyziemie, ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia na zakup i sukcesywną dostawę akcesoriów laboratoryjnych.

 

Ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 

 

 

 


27.07.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Fizjologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37.

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o zakończeniu udzielenia zamówień na:

 1. Urządzenie do pomiaru chlorofilu – zamówienia udzielono firmie Hansatech Instruments
 2. Dostawę mebli laboratoryjnych – zamówienia udzielono firmie Fabryka Mebli POLTECH sp z o.o.
 3. Ociekacze laboratoryjne – zamówienia udzielono firmie Equimed
 4. Pochłaniacz CO2 i desykant z indykatorem – zamówienia udzielono firmie Sigma-Aldrich i VWR
 5. Zestawy do izolacji RNA – zamówienia udzielono firmie A&A Biotechnology
 6. Drukarka do etykiet – zamówienia udzielono firmie Adva-Tech

26/07/2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Fizjologicznych

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art.4d, ust.1., pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielonym zamówieniu na:

Zakup przeciwciała (ERC/34/2018)

 

Zamówienia udzielono firmie:

LAB-JOT LTD. Sp. z o. o. Sp. k.

ul. Al. Jerozolimskie 214

02-486 Warszawa

 


26/07/2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Fizjologicznych

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art.4d, ust.1., pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielonym zamówieniu na:

Zakup przeciwciała (ERC/34/2018)

 

Zamówienia udzielono firmie:

LAB-JOT LTD. Sp. z o. o. Sp. k.

ul. Al. Jerozolimskie 214

02-486 Warszawa

 


Warszawa 25.07.2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

 

informuje o unieważnieniu zapytania ofertowego z dnia 10.07.2018r. na zakup sprzętu laboratoryjnego plastikowego i akcesoriów laboratoryjnych z powodu nieścisłości w opisie przedmiotu zamówienia.

 


Warszawa dn. 24.07.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Katedra Kształtowania Środowiska

ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na dostawę:

przenośnego automatu do poboru prób wód powierzchniowych z wyposażeniem

Zamówienia udzielono firmie:

IMC ENVAG Spółka z o.o.

02-924 Warszawa

ul. Iwonicka 21

 


Warszawa dn. 23.07.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Katedra Kształtowania Środowiska

ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na dostawę:

przepływomierza przenośnego o stopniu ochrony IP68 z zasilaniem bateryjnym wraz z sondą AV

Zamówienia udzielono firmie:

IMC ENVAG Spółka z o.o.

02-924 Warszawa

ul. Iwonicka 21

 

 


Warszawa, dn. 23.07.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Fizjologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37.

02-776 Warszawa

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o  zamiarze udzielenia zamówienia na zakup owoców: jabłek.

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


Warszawa 23.07.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:   

Zakup akcesoriów (Cartridge Organic-Free Water oraz Cartridge Pretreatment DI Feed) do aparatury filtrującej wodę (Barnstead Easypure RF Compact Ultrapure Water System) wraz z instalacją

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


 

Warszawa, 23.07.2018r.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Centrum Innowacji i Transferu Technologii
bud. 8, pok. 119   ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie
w związku z art. 4d ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielanym zamówieniu na:

Usługa informatyczna - wykonanie opracowania bazy danych

Składanie ofert do dnia 31.07.2018r. do godz. 15:00

 

Ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.


Warszawa 20.07.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  udzielenym zamówienia  na:   

Zakup tonerów do drukarek laserowych i fotokopiarek.

Zamówienia udzielono firmie:

printEX Sp. z o.o. Sp.k., Al. Piłsudskiego 105b, 05-270 Marki.

 

 


19/07/2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Fizjologicznych

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art.4d, ust.1., pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielonym zamówieniu na:

Zakup ludzkiego czynnika stymulującego hodowle makrofagowe M-CSF

oraz barwnika do oceny żywotności komórek (ERC/30/2018)

 

Zamówienia udzielono firmie:

BIOCOURSE.PL DARIUSZ JASTRZĘBSKI Sp. z o. o.

ul. Staromiejska 6/10D

40-013 Katowice


Warszawa 18.07.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Żywności

Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji

ul. Nowoursynowska 159c, 02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn. zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:

Zakup krążków węglowych 2 mm do mikroskopii elektronowej - 18 opakowań. 


Warszawa 17.07.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  udzielonym zamówieniu  na:

 Dostawę oligonukleotydów do rekacji real-time PCR

Zamówienia udzielono firmie:

Genomed S. A., ul. Ponczowa 12, 02-971 Warszawa

 

 


Warszawa 17.07.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:   

Zakup tonerów do drukarek laserowych i fotokopiarek.

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 


16.07.2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Fizjologicznych

ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 24

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d, ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielonym zamówieniu na:

Zakup zestawu wytrząsarek laboratoryjnych

 

Zamówienia udzielono firmie:

IKA POLAND SP. Z O.O.

ul. Poleczki 35,

02-822 Warszawa

 


                                                                                                        

16.07.2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Fizjologicznych

ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 24

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d, ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielonym zamówieniu na:

Zakup zestawu mieszadeł laboratoryjnych

 

Zamówienia udzielono firmie:

IKA POLAND SP. Z O.O.

ul. Poleczki 35,

02-822 Warszawa


Warszawa, dn. 13.07.2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego W Warszawie

 

Wydział Rolnictwa i Biologii

Katedra Fizjologii Roślin

 

budynek 37, przyziemie, ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego

w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację

o udzieleniu zamówienia na sukcesywną dostawę odczynników chemicznych.

W wyniku konkursu wyłoniono najkorzystniejszą ofertę firmy Sigma-Aldrich Sp. z o.o., 61-626 Poznań, ul. Szelągowska 30.

 

Warszawa, dnia 13.07.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego W Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Biochemii
budynek 37, parter, ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

 

 

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d, ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielanym zamówieniu na dostawę 5 sztuk spektrofotometrów VIS Metertech SP 830 wraz z wyposażeniem.

 

 

Zamówienia udzielono firmie:

Medson s.c. Krzysztof Kowalski, Dariusz Wlaź, ul. Średzka 15, 62-021 Paczkowo


  Warszawa 12.07.2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Katedra Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji

ul. Nowoursynowska 159C

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o  udzielonym zamówieniu na: usługę przeprowadzenia badań rynkowych

 nt. „Wykorzystanie Internetu przez konsumentów na rynku usług gastronomicznych”.

Zamówienia udzielono firmie:

Grupa doradcza Sp. z o.o., Sp. komandytowa

ul. Grzyśki 16

40-560 Katowice


Warszawa 12.07.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na zakup odczynników   przeznaczonych do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

 • Sacharoza 1kg – 5 opakowań
 • Tlenek propylenu 2,5l

Zamówienia udzielono firmie IDALIA,  ul. Zubrzyckiego 10, 26-610 Radom

 


 

Warszawa 12.07.2018

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na zakup drobnego sprzętu laboratoryjnego  przeznaczonego do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

 • - Kolba Erlenmeyera z szeroką szyją, bez szlifu, o pojemności 200 ml, wysokości 131 mm i średnicy podstawy 79 mm, wykonana z wysokiej jakości białego szkła borokrzemowego SIMAX, zgodnie z normą ISO 24 450 - 50 szt
 • - Probówka ze szkła sodowego 7ml (13x100mm) okrągłodenna (250szt) – 1 opakowanie
 • - Probówka PS 15ml (17x120mm) stożkowodenna, skalowana, z nakrętką z polem do opisu (50szt) – 4 opakowania

 

Zamówienia udzielono firmie EQUIMED HOŁDA, LENK, TREMBECKI Sp. J., ul. Prądnicka 46, 31-202 Kraków


Warszawa 12.07.2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na zakup odczynników, siatek i pudełek na siatki  przeznaczonych do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

nr katalogowy

nazwa

pojemność

Ilość opakowań

AGR1015

Czterotlenek osmu firmy Agar opakowanie 10x0,1g

10x0,1g

2 opakowania

AGR1104

Kakodylan sodu

100g

1 opakowanie

AGG2500C

Siatki Agar pojedyncza szczelina 2mmx1mm, miedź, średnica 3,05mm

tubka 100 szt.

2 opakowania

AGG276N

Pudełko na 100 siatek TEM

 

3 sztuki

 

Zamówienia udzielono firmie PIK INSTRUMENTS, ul. Gen. L. Okulickiego 7/9,  05-500 Piaseczno

 


Warszawa 12.07.2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na zakup foremek do zatapiania  przeznaczonych do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

 • Silikonowe foremki (PELCO 10505) do zatapiania (niebieskie) wyposażone w 21 ponumerowanych wnęk z przyciętym trapezoidalnie końcem o wymiarach 74x61x6 mm – 6 szt.
 • Silikonowe foremki (PELCO 10504) do zatapiania o wymiarach 105x70x7 mm, wyposażone w 24 ponumerowane wnęki z jednym przyciętym trapezoidalnym końcem, dodatkowo wyposażone w 3 duże bloki  – 9 szt.

 

Zamówienia udzielono firmie Unimarket Fundacja UAM, Ul. Rubież 46, 62-612 Poznań

 

 


Warszawa 10.07.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:   

Zakup sprzętu laboratoryjnego plastikowego i akcesoriów laboratoryjnych.

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 


Warszawa, 09.07.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Centrum Innowacji i Transferu Technologii
bud. 8, pok. 119   ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielonym zamówieniu na:

Elementy do tworzenia systemu monitoringu roślin.

Zamówienia udzielono firmie:

IDALIA Ireneusz Wolak Spółka Jawna

ul. Marii Fołtyn 10, 26-615 Radom

NIP: 796-010-13-18


 

Warszawa, dn. 09.07.2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego W Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Fizjologii Roślin
budynek 37, przyziemie, ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia na dwa mikroskopy stereoskopowe typu binokular

 

Ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


Warszawa 09.07.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Nauk o Zwierzętach
Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt,
ul. Ciszewskiego 8 bud. nr 23
02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d ust. 1 pkt 1ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówienia na:

Badanie składu podstawowego prób mleka:

 • badanie próbek tylko przy użyciu aparatu Combifoss (MilkoScan FT 6000)
 • ilość prób mleka – 250
 • próbki mleka z dodatkiem koncentratu dostarczone w probówkach
 • zbadanie w każdej próbce zawartości:
  • suchej masy,
  • tłuszczu,
  • białka,
  • laktozy,
  • mocznik,
  • komórki somatyczne,
  • punkt zamarzania 

 

Zamówienia udzielono firmie: Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt ul. Sokołowska 3,  01-142 Warszawa

Warszawa 09.07.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

Zakład Nanobiotechnologii

ul. Ciszewskiego 8, bud. nr. 23, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:   

Dostawę oligonukleotydów do rekacji real-time PCR

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

Warszawa, dn. 05.07.2018 r.

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawi
Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji
Katedra Technologii Gastronomicznej i Higieny Żywności
ul. Nowoursynowska 159C bud. nr 32
02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  udzielonym zamówieniu  na:           

 1. Przedmiot zamówienia: zakup chłodziarko-zamrażarki

 

 1. Zamówienia udzielono firmie:

 

TERG S.A.

 

ul. Za Dworcem 1D

 

77-400 Złotów

 

NIP: 767-10-04-218           

 

 

 

Warszawa 05.07.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:   

Sukcesywną dostawę odczynników do prac badawczych w związku z realizacją zadania badawczego: „Wszechstronny monitoring populacji i siedliska żubra” wykonywanego w ramach „Kompleksowego projektu ochrony żubra przez Lasy Państwowe”

Krótki opis przedmiotu zamówienia :       

Sukcesywną dostawę odczynników do prac badawczych w związku z realizacją zadania badawczego: „Wszechstronny monitoring populacji i siedliska żubra” wykonywanego w ramach „Kompleksowego projektu ochrony żubra przez Lasy Państwowe” Przedmiot zamówienia składa się z dwudziestu niezależnych zadań na dostawy odczynników

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

Warszawa dn. 2018-07-04

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o  udzieleniu zamówienia na:

 

  

Dostawa akcesoriów laboratoryjnych do badań naukowych

Część 1 – dostawa akcesoriów laboratoryjnych firmy Genoplast

Część 2 – dostawa akcesoriów laboratoryjnych firmy Greiner

Część 3 – dostawa akcesoriów laboratoryjnych firmy BIONOVO

Część 4 - końcówki dedykowane do pipet typu Gilson Pipetman

Warszawa dn. 2018-07-04

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o  udzieleniu zamówienia na:

 

Dostawa odczynników do badań naukowych

Część 1 – dostawa odczynników firmy SIGMA-ALDRICH

Część 2 – dostawa odczynników firmy Thermo-Fisher Scientific (pakiet 1)

Część 3 – dostawa odczynników firmy Thermo-Fisher Scientific (pakiet 2)

Część 4 – odczynniki firmy Roth, Linegal

Część 5 – odczynniki firmy Promega

Część 6 – odczynniki firmy Qiagen

Część 7 – odczynniki firmy POCH

Część 8 – odczynniki firmy A&A Biotechnology

Część 9 – odczynniki firmy New England BioLabs

Część 10 – odczynniki firmy Roche

Część 11 – dostawa odczynników firmy Duchefa

Część 12 – dostawa odczynników firmy VWR

Warszawa dn. 2018-07-04

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówienia na:

 

Dostawa sprzętu laboratoryjnego do badań naukowych

Część 1 – mieszadło rotacyjne Mini Labroller H5500-230V-EU

Część 2 – wytrząsarka Unimax 1010 Heidolph

Część 3 – Sonifikator model  UP100H firmy Hielscher

Warszawa dn. 2018-07-04

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o  udzieleniu zamówienia na:

 

 

 

„Dostawę  pH-metru laboratoryjnego  do badań naukowych Hanna HI2221-02”

 

 

 

Warszawa dn. 2018-07-04

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o  udzieleniu zamówienia na:

 

 

 

„Dostawę pompy perystaltycznej do badań naukowych”

Warszawa dn. 2018-07-04

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o  udzieleniu zamówienia na:

 

Dostawa odczynników do badań naukowych firmy Quanta Biosciences :

 

 

Warszawa 03.07.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  udzielenym zamówienia  na:   

Zakup mikropłytek do chemotaksji komórek nieadherentnych do badań naukowych.

Zamówienia udzielono firmie:

AnimaLab Sp. z o. o., ul. Dąbrowskiego 343, 60-419 Poznań.

 

 


03/07/2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

ul. Nowoursynowska  159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o  zamiarze udzielenia zamówienia na zakup linii komórkowej THP-1 (ERC/36/2018).

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 

 


Warszawa, 3.07.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie  

Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

ul. Nowoursynowska  159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówienia na: zakup odczynników laboratoryjnych i chemicznych do badań naukowych

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.


Warszawa, 3.07.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie  

Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

ul. Nowoursynowska  159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówienia na: zakup szkła i plastików laboratoryjnych.

 

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.


Warszawa, 3.07.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie  

Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

ul. Nowoursynowska  159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówienia na: zakup odczynników laboratoryjnych i chemicznych do badań naukowych

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

Warszawa, 3.07.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie  

Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

ul. Nowoursynowska  159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówienia na: zakup szkła i plastików laboratoryjnych.

 

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

Warszawa dn. 2018-07-02

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówienia na:

 

Dostawa odczynników do badań naukowych

Część 1 - dostawa odczynników firmy BIOCHEMdevelopment

Część 2 – dostawa odczynników firmy Roche

Część 3 – dostawa odczynników firmy VWR

Część 4 – dostawa odczynników firmy Thermo-Fisher Scientific

Część 5 – odczynniki firmy POCH

Część 6 – dostawa odczynników firmy EURx

 

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.


Warszawa, 02.07.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzielanym zapytaniu ofertowym na  zakup : odczynników przeznaczonych do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

 • Sacharoza 1kg – 5 opakowań
 • Tlenek propylenu 2,5l

 

Warszawa, 02.07.2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzielanym zapytaniu ofertowym na  zakup : plastikowych i szklanych wyrobów laboratoryjnych przeznaczonych do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

 • - Kolba Erlenmeyera z szeroką szyją, bez szlifu, o pojemności 200 ml, wysokości 131 mm i średnicy podstawy 79 mm, wykonana z wysokiej jakości białego szkła borokrzemowego SIMAX, zgodnie z normą ISO 24 450 - 50 szt
 • - Probówka ze szkła sodowego 7ml (13x100mm) okrągłodenna (250szt) – 1 opakowanie
 • - Probówka PS 15ml (17x120mm) stożkowodenna, skalowana, z nakrętką z polem do opisu (50szt) – 4 opakowania

 

 

Warszawa, 02.07.2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzielanym zapytaniu ofertowym na  zakup : odczynników, siatek i pudełek na siatki  przeznaczonych do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

nr katalogowy

nazwa

pojemność

Ilość opakowań

 

AGR1015

Czterotlenek osmu firmy Agar opakowanie 10x0,1g

10x0,1g

2 opakowania

 

AGR1104

Kakodylan sodu

100g

1 opakowanie

 

AGG2500C

Siatki Agar pojedyncza szczelina 2mmx1mm, miedź, średnica 3,05mm

tubka 100 szt.

2 opakowania

 

AGG276N

Pudełko na 100 siatek TEM

 

3 sztuki

 

 

 

           

 

 


Warszawa, 2.07.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na zakup odczynników z SIGMY  przeznaczonych do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

 • 2-Aminoethyl diphenylborinate D9754 - 10 g
 • Monochlorobimane  69899 - 5 mg
 • 2,4,6-Tris(dimethylaminomethyl)phenol  T58203 - 250 ml
 • Epoxy embedding medium, hardener DDSA 45346-250ML-F - 250 ml
 • Epoxy embedding medium, hardener MNA 45347-1L-F - 1 l
 • Epoxy embedding medium 45345 - 1 l
 • McCown’s Woody Plant Basal Salt Mixture - M6774 - 10 l x 2 szt.
 • Murashige and Skoog Basal Salt Mixture (MS)  M5524 - 50 l
 • Zeatin Z0164 - 5 mg
 • Phenylacetic acid P6061 - 500 g
 • Lead (II) nitrate 203580 - 10 g

 

Zamówienia udzielono firmie SIGMA-ALDRICH Sp. z o.o., ul. Szelągowska30, 61-626 Poznań

 

 


 

 

Warszawa, 2.07.2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na odczynników z Thermo Fisher Scientyfic  przeznaczonych do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

 • Leadmium™ Green AM A10024 - 5 x 50 µg
 • CellROX™ Orange Reagent C10443  - 5 x 50 µL
 • CellROX™ Green Reagent C10444 - 5 x 50 µL
 • Dihydroethidium (Hydroethidine) D11347 - 10 x 1 mg

 

Zamówienia udzielono firmie Life Technologies Polska Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

 


Warszawa, 29.06.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Nauk o Zwierzętach
Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt,
ul. Ciszewskiego 8 bud. nr 23
02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d ust. 1 pkt 1ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówienia na:

Badanie składu podstawowego prób mleka:

 • badanie próbek tylko przy użyciu aparatu Combifoss (MilkoScan FT 6000)
 • ilość prób mleka – 250
 • próbki mleka z dodatkiem koncentratu dostarczone w probówkach
 • zbadanie w każdej próbce zawartości:
  • suchej masy,
  • tłuszczu,
  • białka,
  • laktozy,
  • mocznik,
  • komórki somatyczne,
  • punkt zamarzania 

 

 

Termin zgłoszeń do 06 lipca 2018r. do godz. 10.00

Osoba do kontaktu: Żaneta Szymańska, e-mail: zaneta_szymanska@sggw.pl, tel. 225936553

Warszawa, 28.06.2018r.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Centrum Innowacji i Transferu Technologii
bud. 8, pok. 119   ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielonym zamówieniu na:

Dostawa materiałów laboratoryjnych do bezpośredniego zużycia

Zamówienia udzielono firmie:

„DONSERV” Wojciech Kaca, ul. Michała Spisaka 31, 02-495 Warszawa, NIP: 522-001-14-45

Warszawa, 28.06.2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Fizjologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37.

02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia na:

 

 1. Zakup mebli laboratoryjnych.
 2. Ociekaczy laboratoryjnych
 3. Pochłaniacza CO2 i desykanta z indykatorem
 4. Drukarka do etykiet
 5. Zestawy do izolacji RNA
 6. Tlen medyczny
 7. Odczynniki laboratoryjne do biologii molekularnej
 8. Akcesoria laboratoryjne do biologii molekularnej

Ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

Warszawa dn. 28.06.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Katedra Kształtowania Środowiska

ul. Nowoursunowska 166, 02-787 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia na dostawę :

przepływomierza przenośnego o stopniu ochrony IP68 z zasilaniem bateryjnym wraz z sondą AV

termin składania ofert: 02.07.2018

więcej informacji: http://wbis.sggw.pl/2018/06/27/przeplywomierz-zaproszenie-do-zlozenia-oferty/

Warszawa dn. 28.06.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Katedra Kształtowania Środowiska

ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia na dostawę :

przenośnego automatu do poboru prób wód powierzchniowych z wyposażeniem

 

termin składania ofert: 03.07.2018

więcej informacji: http://wbis.sggw.pl/2018/06/27/przenosny-automat-do-poboru-prob-wod-powierzchniowych-z-wyposazeniem-zaproszenie-do-zlozenia-oferty/

Warszawa, 27.06.2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Fizjologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37.

02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia na:

 

 1. ultrawirówka
 2. chromatograf FPLC
 3. akcesoria laboratoryjne do biologii molekularnej (pipety automatyczne, zasilacz do elektroforezy, shaker)
 4. chłodziarko-zamrażarka
 5. inkubator do krystalizacji białek
 6. inkubator do hodowli bakterii
 7. mikroskop stereoskopowy
 8. waga precyzyjna

Ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

Warszawa, 25.06.2018r.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Centrum Innowacji i Transferu Technologii
bud. 8, pok. 119   ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie 
w związku z art. 4d ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielanym zamówieniu na:

Elementy do tworzenia systemu monitoringu roślin.

Składanie ofert do dnia 03.07.2018r. godz. 15:00

 

Ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

21/06/2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

ul. Nowoursynowska  159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o  zamiarze udzielenia zamówienia na zakup odczynników do izolacji i hodowli ludzkich makrofagów (ERC/35/2018).

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 

 

 

 

 

 


20.06.2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Fizjologicznych

ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 24

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d, ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielonym zamówieniu na:

Zakup wirówek laboratoryjnych i rotora

 

Zamówienia udzielono firmie:

Eppendorf Poland Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 212,

02-486 Warszawa 

 


Warszawa 19.06.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:   

Zakup mikropłytek do chemotaksji komórek nieadherentnych do badań naukowych.

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 


Warszawa 19.06.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:   

Zakup plastików do wizualizacji chemotaksji komórek nieadherentnych do badań naukowych.

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


Warszawa 19.06.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:   

Zakup odczynników do badania chemotaksji leukocytów do celów prac naukowych.

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


Warszawa 19.06.2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Katedra Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji

ul. Nowoursynowska 159C

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o  zamiarze udzielenia zamówienia na:

usługę przeprowadzenia badań rynkowych wśród konsumentów nt.

„Wykorzystanie Internetu przez konsumentów na rynku usług gastronomicznych”.

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


Warszawa, 18.06.2018 r

Protokół z obrad komisji wybierającej partnera do projektu NCBiR ścieżki 3MU


Warszawa, dn. 18.06.2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego W Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Fizjologii Roślin
budynek 37, przyziemie, ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia na sukcesywną dostawę odczynników chemicznych firma Sigma

 

Ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 

 

 


 Warszawa dn. 2018-06-18

                                        Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

                                                 Centrum innowacji i Transferu Technologii

                                    ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa, budynek 8, pok. 119

 

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielonym zamówieniu na:

 „Usługa badawcza w zakresie analizy i optymalizacji technicznej projektu urządzenia z zastosowaniem innowacyjnego systemu nawożenia mineralnego roślin”

Zamówienia udzielono firmie:

KOMADO S.C. Aleksander Kasprzyk, Paweł Kasprzyk


 

Warszawa, dn. 15.06.2018 r.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawi
Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji
Katedra Technologii Gastronomicznej i Higieny Żywności
ul. Nowoursynowska 159C bud. nr 32
02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:           

 1. Przedmiot zamówienia: zakup chłodziarko-zamrażarki
 2. Termin realizacji zamówienia do 2 tygodni od zlecenia
 3. Kryteria oceny ofert oraz ich znaczenie procentowe (cena ewentualnie inne kryteria oceny
  składanych ofert) 100% cena
 4. Inne istotne warunki zamówienia:

- chłodziarko-zamrażarka z dolną zamrażarką;

- wysokość min. 200 cm, pojemność chłodziarki min. 250 l;

- system bezszronowy;

- klasa energetyczna min. A++.

 

 Osoba do kontaktu: mgr inż. Piotr Sałek, e-mail: piotr_salek@sggw.pl


14.06.2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 d 1, 1) ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

USTAWĄ z dnia 22 czerwca 2016 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:           

Sukcesywną dostawę odczynników dla Wydziału Medycyny Weterynaryjnej do celów prac badawczych, badań naukowych lub rozwojowych

Opis przedmiotu zamówienia:

Sukcesywna dostawa odczynników dla Wydziału Medycyny Weterynaryjnej do celów prac badawczych, badań naukowych lub rozwojowych -  Załącznik nr 2 -opis przedmiotu zamówienia.

Ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert

 


Warszawa 13.06.2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Fizjologicznych

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art.4d, ust.1., pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielonym zamówieniu na:

Zakup odczynników do badania proliferacji i apoptozy limfocytów. Dostawy sukcesywne.

 

Zamówienia udzielono firmie:

Life Technologies Polska Sp. z o.o.,

 ul. Bonifraterska 17,

00-203 Warszawa

 


13/06/2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

ul. Nowoursynowska  159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o  zamiarze udzielenia zamówienia na: zakup automatycznego licznika komórek.

 

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


Warszawa dnia 13.06.2018r.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego W Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Biochemii
budynek 37, parter, ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d, ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzieleniu  zamówienia na Dostawę 5 sztuk spektrofotometrów VIS Metertech SP 830 wraz z wyposażeniem.

 

 

 

 

UWAGA!

Poniższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

12/06/2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

ul. Nowoursynowska  159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o  zamiarze udzielenia zamówienia na zakup przeciwciała (ERC/34/2018).

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

12/06/2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

ul. Nowoursynowska  159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o  zamiarze udzielenia zamówienia na zakup zestawu do elektroforezy (ERC/33/2018).

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

12/06/2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

ul. Nowoursynowska  159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o  zamiarze udzielenia zamówienia na zakup buforów i drobnocząsteczkowych związków bioaktywnych (ERC/32/2018).

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

Warszawa, 11.06.2018r.
 
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Rada Uczelniana Samorządu Studentów
ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa
 
Dot.: przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie: Ustawa Prawa
Zamówień Publicznych art. 4d ust. 1 pkt 2 Zarz. Nr 19 Rektora SGGW z dnia 16.04.2014 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych na dostawy lub
usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub
rozwojowych albo z zakresu działalności kulturalnej.
Postępowanie dotyczyło prowadzenia wydarzenia Ursynalia 2018 przez konferansjera
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Rada Uczelniana Samorządu
Studentów informuje o podpisaniu umowy z: Paweł Stefanowicz, Synergia Biznesu, ul. Grota
Roweckiego 27/47, 10-693 Olsztyn
Konferansjer został wyłoniony na podstawie negocjacji.
 
Warszawa, 11.06.2018r.
 
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Rada Uczelniana Samorządu Studentów
ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa
 
Podstawą prawną zamieszczenia jest Ustawa Prawa Zamówień Publicznych art. 4d ust. 1 pkt
2 Zarz. Nr 19 Rektora SGGW z dnia 16.04.2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu
udzielania zamówień publicznych na dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac
badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych albo z zakresu działalności
kulturalnej.
Postępowanie dotyczyło usługi organizacji imprezy kulturalnej, obejmującej pokazy filmowe
na Kampusie SGGW, w dniu 5.06.2018r.
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Rada Uczelniana Samorządu
Studentów informuje o podpisaniu umowy z: Szortal Sp. Z o.o. ul. Grzybowska 80/82, 00-844
Warszawa
Firma złożyła najkorzystniejszą ofertę cenową.

Warszawa, 11.06.2018r.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Centrum Innowacji i Transferu Technologii
bud. 8, pok. 119   ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d, ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielanym zamówieniu na:

Dostawa materiałów laboratoryjnych do bezpośredniego zużycia

 

Składanie ofert do dnia do dnia 21.06.2018r. godz. 15.00

 

Ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

11/06/2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Fizjologicznych

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art.4d, ust.1., pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielonym zamówieniu na:

Zakup acetonówki (dostawy sukcesywne) (ERC/13/2018)

 

Zamówienia udzielono firmie:

LINEGAL CHEMICALS Sp. z o. o.

ul. Kasprzaka 44/52

01-224 Warszawa

11/06/2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

ul. Nowoursynowska  159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o  zamiarze udzielenia zamówienia na zakup odczynników do doświadczeń z zakresu biologii molekularnej (ERC/31/2018).

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

11/06/2018

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wi