Uczelnia

Oferta przetargowa - warunki


SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE

 

OGŁASZA

I PRZETARG


OFERTA NR 1

PRAWO WŁASNOŚCI  NIERUCHOMOŚĆI POŁOŻONEJ  W BRWINOWIE  W GMINIE BRWINÓW W OBRĘBIE  0005  MIASTO BRWINÓW

Nieruchomość zlokalizowana w Brwinowie przy ulicy Dworskiej, w obrębie 0005 miasto Brwinów Działka  nr 3/15  o powierzchni 1447  m², zabudowana. W ewidencji gruntów w opisie użytków wskazane jest  inne tereny zabudowane Bi. Dla przedmiotowej działki prowadzona jest księga wieczysta nr KW WA1P/00108140/7.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 października 2018 roku o godzinie 10:00 w siedzibie SGGW.


PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA DO POBRANIA TUTAJ

Dodatkowe informacje oraz dokumenty dotyczące przedmiotu postępowania zostaną udostępnione przez pracownika Sekcji Gospodarki Nieruchomościami bud. nr 8, pok. 109, ul. Nowoursynowska 166 lub pod nr tel. 22 59 310 18/19