Uczelnia

Oferta przetargowa - warunki


SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE

 

OGŁASZA

I PRZETARG


OFERTA NR 1

PRAWA WŁASNOŚCI NIEZABUDOWEJ NIERUCHOMOŚĆI POŁOŻONEJ  W GMINIE GRÓJEC W OBRĘBIE KROBÓW

Nieruchomość zlokalizowana w Krobowie, w obrębie 0017- Krobów, w jednostce ewidencyjnej Grójec-Obszar Wiejski, powiat grójecki, woj. mazowieckie.

Działka  nr 85 dawny numer 11 o powierzchni 11.900 m², niezabudowana. W ewidencji gruntów w opisie użytków wskazane jest łąki trwałe ŁIV. Dla przedmiotowej działki prowadzona jest księga wieczysta nr KW RA1G/00042603/7

 

OFERTA NR 2

PRAWO UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO ZABUDOWEJ  I NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚĆI POŁOŻONEJ 
W MIEJSCOWOŚCI OBORY-ŁYCZYN W GMINIE KONSTANCIN –JEZIORNA

Nieruchomości zlokalizowane w miejscowości Obory-Łyczyn, w obrębie 0015- Obory Łyczyn, w jednostce ewidencyjnej Konstancin - Jeziorna - Obszar Wiejski, powiat piaseczyński, woj. mazowieckie.

Działka  nr 62/21 o powierzchni 9.700 m², zabudowana. W ewidencji gruntów w opisie użytków wskazane jest grunty orne RIVa. Dla przedmiotowej działki prowadzona jest księga wieczysta nr KW WA1I/00032690/6

Działka  nr 62/22 o powierzchni 1.800 m², zabudowana. W ewidencji gruntów w opisie użytków wskazane jest grunt rolny  zabudowany RIVa. Dla przedmiotowej działki prowadzona jest księga wieczysta nr KW WA1I/00032690/6

 

OFERTA NR 3

PRAWA WŁASNOŚCI ZABUDOWEJ NIERUCHOMOŚĆI POŁOŻONEJ  W GMINIE KONSTANCIN -JEZIORNA W OBRĘBIE OBORY

Nieruchomość zlokalizowana jest w  miejscowości Obory, w obrębie 0016 - Obory, w jednostce ewidencyjnej Konstancin - Jeziorna, powiat piaseczyński, woj. mazowieckie. Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w bliskim sąsiedztwie miasta Konstancin-Jeziorna.

Działka  nr 4/169 o powierzchni 442  m², zabudowana. W ewidencji gruntów w opisie użytków wskazane jest grunty rolne zabudowane B-RIVb. Dla budynku znajdującego się na nieruchomości ustalony został numer porządkowy 45.

Dla przedmiotowej działki prowadzona jest księga wieczysta nr KW WA1I/00023332/3

 

OFERTA NR 4

PRAWO WŁASNOŚCI NIEZABUDOWEJ NIERUCHOMOŚĆI POŁOŻONEJ  W GMINIE BRWINÓW W OBRĘBIE  BISKUPICE

Nieruchomość zlokalizowana w Biskupicach, w obrębie 0001Biskupice. Działka  nr 117 o powierzchni 500 m², niezabudowana. W ewidencji gruntów w opisie użytków wskazane jest rola RIVa. Dla przedmiotowej działki prowadzona jest księga wieczysta nr KW WA1P/00082640/3.

 

OFERTA NR 5

PRAWO WŁASNOŚCI NIEZABUDOWEJ NIERUCHOMOŚĆI POŁOŻONEJ  W GMINIE BRWINÓW W OBRĘBIE  BISKUPICE

Nieruchomość zlokalizowana w Biskupicach, w obrębie 0001Biskupice. Działka  nr 126 o powierzchni 1600 m², niezabudowana. W ewidencji gruntów w opisie użytków wskazane jest rola RIVa. Dla przedmiotowej działki prowadzona jest księga wieczysta nr KW WA1P/00047547/4.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 września 2017 roku o godzinie 10:00 w siedzibie SGGW.


PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA DO POBRANIA TUTAJ

Dodatkowe informacje oraz dokumenty dotyczące przedmiotu postępowania zostaną udostępnione przez pracownika Sekcji Gospodarki Nieruchomościami bud. nr 8, pok. 109, ul. Nowoursynowska 166 lub pod nr tel. 22 59 310 18/54