SGGW

27
lipca
2018

Szkoła letnia na rzecz zaangażowania młodzieży w procesy dotyczące gospodarki wodnej i przeciwdziałania zmianom klimatu

W dniach 1–6 lipca na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW w Warszawie odbyła się szkoła letnia „W stronę agendy 2030: szkoła letnia na rzecz innowacji i wspierania udziału młodzieży w procesach decyzyjnych dotyczących gospodarki wodnej i przeciwdziałaniu zmianom klimatu” („Towards 2030 Agenda: A summer school for climate change, innovation and youth advocacy in water management”).

Młodzi ludzie zainteresowani uczestniczeniem w procesie decyzyjnym kształtującym politykę dotyczącą zmian klimatu i zarządzania zasobami wodnymi wspólnie uczyli się i debatowali. W szkole wzięło udział 46 magistrantów i doktorantów z 18 krajów (Armenia, Bułgaria, Niemcy, Węgry, Włochy, Francja, Łotwa, Litwa, Polska, Macedonia, Mołdawia, Czarnogóra, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Ukraina, Trynidad i Tobago). Uczestnicy specjalizowali się w naukach przyrodniczych, geografii, inżynierii, ekologii, architekturze krajobrazu i stosunkach międzynarodowych.

Tematyka szkoły

Celem zajęć było przedstawienie uczestnikom aktualnych globalnych i regionalnych problemów związanych z wodą, a także innowacyjnych sposobów radzenia sobie z nimi. Profesorowie, specjaliści i praktycy z różnych krajów i organizacji, takich jak UNESCO World Water Assessment Programme (WWAP), European Centre for River Restoration (ECRR), University of Ljubljana, Josh's Water Jobs i Global Water Partnership (GWP) zostali zaproszeni jako gościnni wykładowcy i przedstawiali różne perspektywy i podejścia.

Główne tematy zajęć dotyczyły m.in.: zintegrowanego zarządzania zasobami wodnymi (IWRM), międzynarodowego zarządzania zasobami wodnymi, celów zrównoważonego rozwoju ONZ (Sustainable Development Goals), które są integralną częścią Agendy 2030, zielonej infrastruktury, ekosystemów wodnych, innowacyjnych rozwiązań, w tym tych opartych na przyrodzie, renaturyzacji rzek i zarządzania dorzeczami, zintegrowanego miejskiego zarządzania zasobami wodnymi.

Przedstawiono i omówiono studia przypadków, a także wykonano inne ćwiczenia praktyczne, uczestnicy pracowali też w podgrupach. Ćwiczenia te miały na celu umożliwienie lepszego zrozumienia multidyscyplinarnych aspektów zarządzania zasobami wodnymi, takich jak transgraniczne problemy dotyczące wody, możliwości aktywnego uczestnictwa w procesach decyzyjnych oraz techniki rozwiązywania konfliktów. W interaktywnych sesjach uczestnicy mieli szansę wczuć się w rolę różnych interesariuszy, zidentyfikować konkretne problemy, stworzyć innowacyjne rozwiązania, a nawet zrobić pierwsze kroki w kierunku stworzenia własnego projektu związanego z gospodarką wodną.

Szkoła letnia skupiła się szczególnie na zmianach klimatu, które są jednym z najczęściej poruszanych globalnie tematów. Uczestnicy mieli okazję dowiedzieć się więcej o tym, jak na planowanie i podejmowanie decyzji na poziomie krajowym i regionalnym wpływają najnowsze analizy naukowe i procesy toczące się na poziomie globalnym.

Dialog między młodzieżą a decydentami

Integralną częścią szkoły letniej był dialog na rzecz wody i zmian klimatycznych nazwany „Youth Voices àPolicy Choices”. Inicjatywa ta, finansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+, stanowiła interaktywną platformę dialogu między młodymi aktywistami a decydentami. Uczestnicy mieli okazję podzielić się swoimi niepokojami, postulatami i propozycjami rozwiązań z osobami decydującymi, od których otrzymali informację zwrotną i doradzili w sprawie podejmowania przyszłych kroków. 

Decydenci byli reprezentowani przez Lilianę Rastocką (słowackie Ministerstwo Środowiska), Mitję Bricelj (sekretarza stanu słoweńskiego Ministerstwa Środowiska i Planowania Przestrzennego), Adama Kovacsa z International Commission for the Protection of the Danube River (ICPDR), Venerę Vlad z European Bank for Reconstruction and Development (EBRD), Wiktora Orozsi pracującego nad strategią UE dla 5. obszaru priorytetowego: regionu Dunaju oraz Luckę Kajfez Bogataj z Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC).

Po zapoznaniu się z opiniami ekspertów młodzież sfinalizuje swoją wizję zmiany i przedstawi ją na 24. sesji konferencji stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC COP24), która odbędzie się w dniach 3 –14 grudnia 2018 r. w Katowicach.

Dialog „Youth Voices àPolicy Choices” stał się możliwy dzięki współpracy między Solidarity Water Europe, Global Water Partnership Central and Eastern Europe (GWP CEE) i Youth Water Community Central and Eastern Europe (YWC CEE).Szkoła została zorganizowana przez Global Water Partership przy współpracy i wsparciu UNESCO, Youth for Water and Climate, Youth Water Network Central and Eastern Europe, Solidarity Water Europe.

Zachęcamy studentów SGGW do dołączenia do społeczności młodzieży chcącej aktywnie uczestniczyć w procesach decyzyjnych związanych z klimatem i zarządzaniem zasobami wodnymi: https://www.facebook.com/ywccee/.

Więcej zdjęć tutaj: https://www.flickr.com/photos/gwpcee/sets/72157697462635041/with/41636277860/