SGGW

29
marca
2018

Sukces SGGW w realizacji programu Erasmus+ kraje partnerskie (poza UE)! Czwarte miejsce wśród polskich uczelni

W dniu 28 marca 2018 r. Narodowa Agencja Programu Erasmus+ (FRSE) opublikowała podsumowanie wyników z realizacji pierwszego etapu programu Erasmus+ kraje partnerskie obejmującego lata 2015-2017. W ramach umowy KA 107-2015 SGGW zrealizowała łącznie 133 mobilności przy budżecie projektu przekraczającym 430 000 Euro, co ostatecznie zakwalifikowało SGGW na 4-tym miejscu wśród polskich uczelni wyższych w odniesieniu do liczby zrealizowanych wyjazdów i przyjazdów studentów i pracowników.

Program tej wymiany akademickiej umożliwia przyjazdy studentów z krajów pozaeuropejskich na studia w Polsce (3 miejsce SGGW pośród uczelni polskich), wyjazdy studentów SGGW na studia w krajach poza UE (5 miejsce SGGW pośród uczelni polskich), wyjazdy nauczycieli akademickich na wykłady do instytucji partnerskich (1 miejsce SGGW wśród uczelni polskich) jak również przyjazdy nauczycieli z uczelni partnerskich na wykłady w SGGW (3 miejsce SGGW wśród uczelni polskich).  

Szczegółowe statystyki są dostępne na stronie Fundacji Rozowju Systemu Edukacji pod adresem

Za realizację programu Erasmus+ kraje partnerskie odpowiada w SGGW Biuro Współpracy Międzynarodowej. W ramach tego projektu SGGW współpracuje z 26 uczelniami z 18 krajów w regionie Europy Wschodniej, Bałkanów Zachodnich, Azji Środkowej i Południowo-Wschodniej, Afryki Południowej, Ameryki Północnej i Basenu Morza Śródziemnego. Obecnie realizowane są projekty obejmujące lata 2016-2018 i 2017-2019. Szczegółowe informacje dostępne na stronie projektu