SGGW

20
lutego
2018

Stypendium na studia podyplomowe w Japonii

Rząd Japonii oferuje 7 stypendiów na studia podyplomowe na okres 18 lub 24 miesięcy dla studentów, absolwentów, doktorantów, pracowników naukowych (przed uzyskaniem stopnia doktora) w dziedzinie nauk humanistycznych, społecznych, przyrodniczych, medycznych, ścisłych oraz dla artystów.

Wymagania:

  • dziedzina musi być zbieżna z tą, którą kandydat studiuje (studiował dotychczas);
  • wiek kandydata nie może przekroczyć 35 lat;
  • w momencie wyjazdu, kandydat musi posiadać dyplom ukończenia studiów.

Kwalifikacja kandydatów przebiega w dwóch etapach:

  • kandydaci wstępnie zakwalifikowani przez stronę polską zgłaszani są do Ambasady Japonii w Warszawie;
  • Ambasada Japonii w Warszawie przeprowadza egzamin językowy i rozmowę kwalifikacyjną. Kandydatów obowiązuje test z języka japońskiego oraz angielskiego (nieznajomość języka japońskiego nie dyskwalifikuje kandydata) – wszyscy kandydaci podchodzą do obu egzaminów niezależnie od poziomu znajomości języka;
  • kandydaci mogą się ubiegać o akceptację uczelni japońskiej dopiero wtedy, kiedy pomyślnie przejdą wstępny etap rekrutacji i otrzymają odpowiednie zaświadczenie z Ambasady Japonii w Warszawie.

Informacje o dokumentach aplikacyjnych

Termin złożenia dokumentów do Biura Współpracy Międzynarodowej : 19.03.2018 r.

Więcej informacji na temat wyjazdów na stronie internetowej Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej - NAWA.