SGGW

04
września
2018

Studia podyplomowe Projektowanie geotechniczne – rekrutacja trwa

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW ogłasza nabór na kolejną edycję dwusemestralnych podyplomowych studiów Projektowanie geotechniczne.

Adresowane są one do kadry zawodowej z wykształceniem wyższym, która chce podnieść swoje kwalifikacje poprzez rozszerzenie wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie projektowania geotechnicznego według zasad podanych w Eurokod 7. Studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów głównie kierunków budownictwo i inżynieria środowiska.

Tematyka studiów obejmuje następujące bloki tematyczne:
•    Podstawy prawne projektowania geotechnicznego (europejskie normy geotechniczne, prawo budowlane, prawo wodne, prawo geologiczne i górnicze);
•    Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne;
•    Metodyka i interpretacja badań laboratoryjnych i terenowych;
•    Metodyka i interpretacja badań terenowych;
•    Dobór parametrów i obliczenia geotechniczne;
•    Projektowanie geotechniczne fundamentów bezpośrednich;
•    Projektowanie geotechniczne fundamentów palowych;
•    Projektowanie geotechniczne konstrukcji oporowych;
•    Projektowanie geotechniczne nasypów i wykopów;
•    Ocena bezpieczeństwa obiektów budowlanych i ich wpływu na środowisko;
•    Seminaria dyplomowe.

Studia rozpoczną się w październiku i będą trwać 2 semestry z przerwą międzysemestralną. Zajęcia prowadzone będą w formie wykładów, ćwiczeń laboratoryjnych i terenowych oraz obliczeń numerycznych i seminariów dyplomowych. Łącznie planowane są 182 godziny zajęć, które zostaną zrealizowane w ramach 13 zjazdów sobotnio-niedzielnych. Uczestnicy po zaliczeniu testów na zakończenie semestrów oraz złożeniu pracy dyplomowej i zdaniu egzaminu otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Przewiduje się utworzenie dwóch grup ćwiczeniowych:
Grupa G1 – badania laboratoryjne i terenowe, dobór parametrów i obliczenia geotechniczne
Grupa G2 – projektowanie geotechniczne w budownictwie drogowym i kolejowym.

Szczegółowe informacje pod nr. telefonu 22 5935202 i na stronie internetowej http://kg.sggw.pl/stud10/studia.htm