SGGW

11
stycznia
2019

Studia podyplomowe – Aranżacja roślin w przestrzeni użytkowej

Katedra Roślin Ozdobnych WOBiAK SGGW zaprasza na studia podyplomowe.

Studia przeznaczone są dla absolwentów różnych kierunków studiów, zainteresowanych wykorzystaniem roślin ozdobnych tak w przestrzeni prywatnej (mieszkanie, ogród przydomowy), jak i publicznej (miejsce pracy, biurowce, zieleń miejska) ze względu na ich walory estetyczne i oddziaływanie prozdrowotne dla polepszenia jakości życia. Zajęcia obejmują 280 godzin zajęć – 90 godzin wykładów, 90 godzin ćwiczeń i 100 godzin zajęć praktycznych. Dwudniowe zjazdy odbywają się raz w miesiącu w okresie od marca 2019 do lutego 2020 (latem przerwa wakacyjna). Podczas zajęć teoretycznych słuchacze poznają materiał roślinny oraz zasady dekoracji nimi wnętrz, tworzenia kompozycji roślinnych (z roślin doniczkowych, ciętych i trwałych) oraz obsadzania kwietników sezonowych, rabat i różnego typu pojemników (balkony, tarasy, patia, zieleń miejska, ogrody na dachach) z wykorzystaniem bylin oraz drzew i krzewów ozdobnych. W ramach ćwiczeń i praktyki słuchacze wykonują założenia projektowe kwietników sezonowych i rabat bylinowych oraz dekoracji wnętrz; odwiedzają hurtownie i punkty sprzedaży roślin, szkółki bylin i krzewów ozdobnych; poznają rośliny w kolekcjach dydaktycznych.

Więcej informacji:

Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa
tel/fax.: 22 593 22 68 lub 61
e-mail: kro@sggw.pl, pacholczak@poczta.onet.pl lub andrzej_pacholczak@sggw.pl
http://kro.sggw.pl