SGGW

28
września
2018

Studia podyplomowe – administracja i finanse publiczne

Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW ogłasza nabór na kolejną edycję dwusemestralnych studiów podyplomowych administracja i finanse publiczne.

Oferujemy wysoki poziom i skuteczność kształcenia, kontakt ze specjalistami-praktykami, przyjazną infrastrukturę dydaktyczną oraz konkurencyjne czesne.

Celem studiów jest poszerzenie wiedzy słuchaczy z zakresu funkcjonowania sektora finansów publicznych, a w szczególności administracji publicznej. Nabycie umiejętności analizowania oraz rozumienia procesów zachodzących w gospodarce finansowej państwa oraz samorządu terytorialnego, poznanie specyfiki gospodarki finansowej i regulujących ją przepisów prawa finansowego.

Absolwent po ukończeniu studiów podyplomowych powinien dysponować wiedzą teoretyczną i częściowo praktyczną z zakresu administracji i finansów publicznych oraz posiadać umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów z tego zakresu. Absolwenci nabywają wiadomości, które umożliwiają w przyszłości pracę w administracji i instytucjach publicznych.

Mocną stroną tego kierunku są również odpowiednie proporcje między kadrą akademicką oraz praktykami wykładającymi na studiach.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: www.spafp.sggw.pl lub pod nr. tel. 886 624 111