SGGW

24
października
2018

Studenci i doktoranci SGGW laureatami konkursu „Dyplomy dla Warszawy”

Wręczono nagrody w trzeciej edycji konkursu prezydenta m.st. Warszawy na najlepsze prace magisterskie i doktorskie związane z tematyką rozwoju społeczno-gospodarczego stolicy. Wśród nagrodzonych, jak co roku, znaleźli się absolwenci SGGW.

Celem nagrody jest wyróżnienie najciekawszych projektów dotyczących Warszawy, problemów trapiących miasto i propozycji ich rozwiązania. W tym roku w kategoriach zarówno prac magisterskich, jak i prac doktorskich nagrodzono dwoje absolwentów Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu SGGW.

W kategorii prac magisterskich główną nagrodę przyznano Joannie Karlikowskiej za pracę pt. „Możliwości wprowadzania zieleni w koncepcji uspokojenia ruchu na przykładzie ul. Mokotowskiej w śródmieściu Warszawy". Praca została napisana pod kierunkiem dr inż. arch Kingi Kimic z Katedry Architektury Krajobrazu

W kategorii prac doktorskich wyróżniono pracę dr. Juliusza Markowskiego pt. „Bioremediacja wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w środowisku zurbanizowanym" napisaną pod kierunkiem prof. Stanisława Gawrońskiego z Zakładu Przyrodniczych Podstaw Ogrodnictwa

W kapitule przyznającej nagrody znaleźli się m.in. rektor SGGW prof. Wiesław Bielawski oraz dr Edyta Winiarska-Lisiecka, absolwentka SGGW oraz laureatka nagrody głównej w kategorii doktoratów w ubiegłej edycji. 

Na uroczystości wręczenia nagród, która odbyła się 22 października 2018 w Muzeum Warszawy, był obecny także prof. Aleksander Lisowski – pełnomocnik rektora ds. współpracy z gospodarką.

 

fot. G. Kułakowska