SGGW

09
grudnia
2016

Spotkanie Radców Rolnych Ambasad w SGGW

W Auli Kryształowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbyło się przedświąteczne spotkanie Radców Rolnych Ambasad. W tym roku jego gospodarzem był ambasador Francji Pierre Lévy. W spotkaniu uczestniczyły także władze SGGW oraz dziekani i wykładowcy uczelni.

Radcy Rolni ambasad spotykają się w naszej uczelni od czternastu lat.Tradycyjnie organizowane są przed zakończeniem roku i są doskonałą okazją do podsumowań  współpracy międzynarodowej w obszarze rolno-spożywczym, a także wyrazem wdzięczności dla wszystkich, pracujących w administracji, instytucjach, organizacjach i na uniwersytetach, działających w tym sektorze. Stałym elementem spotkania jest prezentacja i degustacja produktów, i  potraw reprezentatywnych dla wszystkich 15 krajów, co pozwala uczestnikom cieszyć się bogatym dziedzictwem kulinarnym Europy.

Prof. dr hab. Wiesław Bielawski, rektor SGGW w swoim przemówieniu powitalnym podkreślił zasługi polskich producentów żywności, a także pracowników naukowych w rozwój europejskiego rolnictwa. Rektor zwrócił szczególną uwagę na wykorzystanie środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej dzięki którym uczelnia rozwija centra naukowo-badawcze, dzięki którym efekty prac naukowych są wdrażane do gospodarki.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi reprezentowała Ewa Lech, podsekretarz stanu, która podziękowała za dobrą współpracę i wspólne inicjatywy państw członkowskich UE w mijającym roku. Podsumowała działania zrealizowane w MRiRW, a także przedstawiała plany resortu na najbliższą przyszłość.

O świąteczną atmosferę zadbał Ludowy Zespół Artystyczny SGGW "Promni" z repertuarem kolęd.