SGGW

06
grudnia
2018

SGGW otrzymała dofinansowanie z NCBR na działania edukacyjne dla młodzieży

SGGW otrzymała od NCBR wsparcie na realizację projektów „Uniwersytet Otwarty” oraz projektu „Innowacyjny Obóz Naukowy SmartUP”.

Projekt "Uniwersytet Otwarty SGGW" koordynowany przez dra Marcina Wysokińskiego polega na opracowaniu – wspólnie z partnerem działającym na rzecz edukacji – ośmiu programów kształcenia skierowanych do uczniów pierwszych klas szkół średnich. W oparciu o nie przeprowadzone zostaną następnie działania dydaktyczne, których celem jest zwiększenie wśród młodzieży stopnia rozwoju kompetencji kluczowych odpowiadających potrzebom rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa. Te działania to m.in.: „Zwierzęta i my”, „Jak się dobrze żywić?”, „Środowisko”, „Akademia Młodego Przedsiębiorcy”. Konkurs „Uniwersytet Młodego Odkrywcy”, w którym wyróżniono projekt, jest skierowany do uczelni publicznych i niepublicznych, które wspólnie z podmiotami działającymi na rzecz edukacji zrealizują cykl zajęć edukacyjnych i badawczych dla dzieci i młodzieży wieku od 6 do 16 lat.

Projekt „Innowacyjny Obóz Naukowy SmartUP” koordynowany jest przez dr inż. Annę Berthold-Plutę z Wydziału Nauk o Żywności. W ramach konkursu „Trzecia Misja Uczelni” NCBR przyznał na jego realizację ponad 750 tys. zł. „Trzecia Misja Uczelni” to wpisujący się w ideę społecznej odpowiedzialności nauki. Jego celem jest opracowanie i realizacja programów kształcenia i działań dydaktycznych, kursów czy szkoleń we współpracy z podmiotami działającymi na rzecz edukacji, takimi jak np. jednostki samorządu terytorialnego czy organizacje pozarządowe. Dzięki niemu uczelnie mogły przygotować specjalne programy kształcenia, kursy i szkolenia skierowane do odbiorców spoza środowiska akademickiego.