SGGW

20
listopada
2017

Salon Socjologiczny z prof. Margaret Archer

Serdecznie zapraszamy pracowników i studentów SGGW oraz wszystkie osoby zainteresowane tematyką społeczną na kolejny wykład otwarty w ramach Salonu Socjologicznego w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Wykład pt. „The Morphogenesis of Personal identity. Who we are is what we care about” („Morfogeneza tożsamości. To, kim jesteśmy, jest tym, na czym nam zależy”) wygłosi prof. Margaret Archer – jedna z najbardziej znanych współczesnych socjologów, kierownik Centrum Ontologii Społecznej w University of Warwick w Wielkiej Brytanii.

Zapraszamy w czwartek 23 listopada o godz. 16.00 do Auli Kryształowej. Wykład będzie tłumaczony na język polski.

 

Salon Socjologiczny to spotkania, których pomysłodawcami i organizatorami są pracownicy Katedry Socjologii Wydziału Nauk Społecznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Celem spotkań jest upowszechnianie wiedzy społecznej i naukowa debata na temat istotnych problemów społecznych.

Przedsięwzięcie objęli Patronatem: JM Rektor SGGW prof. dr hab. Wiesław Bielawski, Zarząd Warszawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz Sekcja Socjologii Nauki Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.

Salon Socjologiczny uzyskał finansowanie w ramach umowy 505/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniająca naukę.

Informacje o prelegentce:

Profesor Margaret Scotford Archer jest jedną z najbardziej znanych współczesnych socjologów. Brytyjska teoretyk społeczeństwa jest przedstawicielką nurtu w socjologii – i szerzej w naukach społecznych – zwanego krytycznym realizmem społecznym. Rozwija się on od lat 70. ubiegłego wieku za sprawą wielu teoretyków społecznych.

Margaret S. Archer ukończyła studia z socjologii w London School of Economics (LSE), gdzie uzyskała tytuł doktora. Następnie odbyła staż podoktorski w L’Ecole Pratique des Hautes Etudes na Sorbonie w Paryżu. Pod koniec lat 60. XX w. pracowała także w zespole Pierre’a Bourdieu. Wykładała w Cambridge i w LSE oraz na Uniwersytecie w Warwick, gdzie w 1972 roku otrzymała tytuł profesorski i gdzie pracuje do dzisiaj.

W 1986 r. na 12. Światowym Kongresie Socjologii została wybrana na prezydent Międzynarodowego Towarzystwa Socjologicznego. Jest pierwszą kobietą, która pełniła tę funkcję (kadencja 1986–1990). Ponadto M. S. Archer jest członkiem założycielem Papieskiej Akademii Nauk Społecznych, ciała doradczego do spraw katolickiej nauki społeczej powołanego w 1994 r. przez papieża Jana Pawła II. W marcu ubiegłego roku papież Franciszek mianował ją rektorem Papieskiej Akademii Nauk Społecznych. M. S. Archer opublikowała 13 książek, jedna: „Człowieczeństwo. Problem sprawstwa” została przetłumaczona na język polski. Jest także redaktorką lub współredaktorką 14 książek i autorką kilkudziesięciu opublikowanych artykułów.

 

Margaret S. Archer wprowadziła do tego nurtu krytycznego realizmu społecznego wiele nowych koncepcji. Jej prace stanowią oryginalny wkład w kwestie dotyczące natury ontologii społecznej i wyjaśniania socjologicznego, szczególnie w zakresie wzajemnego oddziaływania struktury i sprawstwa, procesów zmiany społecznej rozumianej jako morfogeneza, a ostatnio refleksyjności.