Rekrutacja

Termin składania dokumentów


Informacja dotycząca terminu składania dokumentów dla kandydatów na studia II stopnia.

Uprzejmie prosimy, aby kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia, (kwalifikacja z dn. 5 lutego 2019r.) składali dokumenty w terminach podanych w poniższej tabeli. Pozwoli to znacznie skrócić czas oczekiwania.
Prosimy też o nieodkładanie złożenia dokumentów na ostatnie dni, powoduje to znaczne kolejki kandydatów.

Jeśli wyznaczony termin nie jest dla kandydata odpowiedni, możliwe jest złożenie dokumentów w innym niż wskazany dniu, nie później jednak niż 13 lutego 2019r. do godz. 15.00. W związku z powyższym zachęcamy do złożenia dokumentów raczej we wcześniejszym niż późniejszym terminie.

Dokumenty składane są w terminie 7-13 luty 2018r. w Biurze Spraw Studenckich SGGW przy ul. Nowoursynowskiej 166 w budynku nr 8 w godzinach 9-15 (oprócz sobót i niedziel).

Cudzoziemcy oraz osoby z dyplomami uzyskanymi poza granicami Polski składają dokumenty w budynku nr 8, pokój 8, w godzinach 9-15 (oprócz sobót i niedziel).

7 luty osoby, których nazwiska zaczynają się na literę od  A  do D
8 luty osoby, których nazwiska zaczynają się na literę od  E  do J
11 luty osoby, których nazwiska zaczynają się na literę od  K do O
12 luty osoby, których nazwiska zaczynają się na literę od  P do S
13 luty osoby, których nazwiska zaczynają się na literę od  T  do Ż