Rekrutacja

Termin składania dokumentów


Informacja dotycząca terminu składania dokumentów dla kandydatów na studia II stopnia.

Uprzejmie prosimy, aby kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia, (kwalifikacja z dn. 15 września 2017r.) składali dokumenty w terminach podanych w poniższej tabeli. Pozwoli to znacznie skrócić czas oczekiwania.
Prosimy też o nieodkładanie złożenia dokumentów na ostatnie dni, powoduje to znaczne kolejki kandydatów.

Jeśli wyznaczony termin nie jest dla kandydata odpowiedni, możliwe jest złożenie dokumentów w innym niż wskazany dniu, nie później jednak niż 22 września 2017r. W związku z powyższym zachęcamy do złożenia dokumentów raczej we wcześniejszym niż późniejszym terminie.

Dokumenty składane są w Biurze Spraw Studenckich SGGW przy ul. Nowoursynowskiej 166 w budynku nr.8. w godzinach 9-15 (oprócz sobót i niedziel).

Cudzoziemcy oraz osoby z dyplomami uzyskanymi poza granicami Polski składają dokumenty w budynku nr 8, pokój 8, w godzinach 9-15 (oprócz sobót i niedziel).

18 września osoby, których nazwiska zaczynają się na literę od  A  do K
19 września osoby, których nazwiska zaczynają się na literę od  K  do O
20 września osoby, których nazwiska zaczynają się na literę od  P do Ś
21 września osoby, których nazwiska zaczynają się na literę od  T  do V
22 września osoby, których nazwiska zaczynają się na literę od  W  do Ż