Rekrutacja

Kalendarium


Kalendarium rekrutacji - studia II stopnia rozpoczynające się w semestrze letnim w roku akademickim 2016/2017.    -->Lista kierunków

Uwaga! Informujemy, że na studia niestacjonarne II stopnia na kierunki Architektura krajobrazu i Ogrodnictwo nadal prowadzona jest rejestracja kandydatów (do 26 lutego). Postępowanie rekrutacyjne odbywa się wg odrębnego kalendarium.

UWAGA! Zarejestrować się i przystąpić do kwalifikacji może kandydat również przed uzyskaniem dyplomu studiów I stopnia  (przed obroną pracy dyplomowej/egzaminem dyplomowym). Numer dyplomu i datę obrony będzie można uzupełnić w formularzu rejestracyjnym (SOK) w momencie składania dokumentów w Biurze Spraw Studenckich.

Kwalifikacja podstawowa

od 24 - 12 - 2016r.
do 29 - 01 - 2017r.

do godz. 24

termin rejestracji kandydatów w Systemie Obsługi Kandydatów (SOK) i wyboru kierunku studiów;

30 stycznia

do godz. 20

komunikaty w sprawie :

  1. daty i miejsca przeprowadzenia zadania projektowego dla kandydatów na kierunek architektura krajobrazu (studia stacjonarne i niestacjonarne) - o ile WKR zdecyduje o jego przeprowadzeniu,
  2. daty i miejsca spotkań kwalifikacyjnych z WKR dotyczących weryfikacji oczekiwanych od kandydata efektów kształcenia osiągniętych na studiach I stopnia, o ile nie ma zgodności pomiędzy ukończonym kierunkiem studiów pierwszego stopnia określonym w miernikach tych efektów, a  wybranym kierunkiem studiów drugiego stopnia,
  3. potwierdzenia znajomości języka angielskiego - dla kierunków realizowanych w języku angielskim oraz kierunku biotechnologia.

 (informacje na stronie internetowej rekrutacji oraz komunikat pocztą elektroniczną na adres e-mail podany przez kandydata w trakcie rejestracji);

02, 03, 06, 07 lutego

 

Zgodnie z terminarzem podanym w dniu 30 stycznia - spotkania kwalifikacyjne z WKR (ew. zadanie projektowe - 3 lutego) --> sprawdź

05 lutego

 

Ostateczny termin wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

do 10 lutego

do godz. 18

Kandydat: termin uzupełnienia danych w formularzu rekrutacyjnym (średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia, numery świadectw, uzup. fotografii,  itp.);

WKR: termin uzupełnienia danych dot. postępowania kwalifikacyjnego (wyniki spotkań kwalifikacyjnych WKR, weryfikacji efektów kształcenia).

13 lutego

do godz. 18

  • Kwalifikacja kandydatów
  • Ogłoszenie o zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia (zmiana statusu kandydata w SOK oraz komunikat pocztą elektroniczną o składaniu dokumentów).

14-21 lutego
(oprócz soboty i niedzieli)

w godz. 9-15

Składanie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia (oprócz soboty i niedzieli); Biuro Spraw Studenckich (budynek 8); złożenie kompletu dokumentów jest warunkiem niezbędnym do przyjęcia kandydata na studia. W przypadku braku dyplomu kandydat składa odpowiednie zaświadczenie o obronie.

22 lutego 2017r.   Zakończenie rekrutacji – studia stacjonarne

 

Kalendarium rekrutacji na studia niestacjonarne :

Studia niestacjonarne II stopnia, kierunek Architektura Krajobrazu
Studia niestacjonarne II stopnia, kierunek Ogrodnictwo

do 26-02-2017r.

do godz. 24

termin rejestracji uzupełniającej kandydatów w Systemie Obsługi Kandydatów (SOK) i wyboru kierunku studiów;

27–28 lutego 2017r.  

godz. 10-12

spotkania kwalifikacyjne z WKR – Budynek 35, parter, pok. nr 4, w godz. 10.00-12.00;

01 marca 2017r.

do godz. 24

termin uzupełnienia danych w formularzu rekrutacyjnym (średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia, numery świadectw, fotografii,  itp.);

03 marca 2017r. 

do godz. 15

Kwalifikacja kandydatów - Ogłoszenie o zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia (zmiana statusu kandydata w SOK oraz komunikat pocztą elektroniczną o składaniu dokumentów);

06-07 marca 2017r.

godz. 9-15

Składanie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia.

Informacje o rekrutacji na studia II stopnia (dokumenty, kalendarium, komunikaty o testach, przykłady testów) znajdują się w menu po lewej stronie w pozycji < Studia II stopnia