Rekrutacja

Kalendarium


Kalendarium rekrutacji - studia II stopnia rozpoczynające się w semestrze letnim w roku akademickim 2017/2018.    -->Lista kierunków

UWAGA! Zarejestrować się i przystąpić do kwalifikacji może kandydat również przed uzyskaniem dyplomu studiów I stopnia  (przed obroną pracy dyplomowej/egzaminem dyplomowym). Numer dyplomu i datę obrony będzie można uzupełnić w formularzu rejestracyjnym (SOK) w momencie składania dokumentów w Biurze Spraw Studenckich.

Kwalifikacja podstawowa

od 22 grudnia 2017
do 28 stycznia 2018

do godz. 24

rejestracja kandydatów i wybór kierunku studiów w Systemie Obsługi Kandydatów (SOK);

29 stycznia 2018

do godz. 20

komunikaty w sprawie:

  1. data i miejsca przeprowadzenia zadania projektowego dla kandydatów na kierunek architektura krajobrazu (studia stacjonarne i niestacjonarne) - o ile WKR zdecyduje o jego przeprowadzeniu,
  2. daty i miejsca spotkań kwalifikacyjnych z WKR dotyczących weryfikacji oczekiwanych od kandydata efektów kształcenia osiągniętych na studiach I stopnia, o ile nie ma zgodności pomiędzy ukończonym kierunkiem studiów pierwszego stopnia określonym w miernikach tych efektów, a  wybranym kierunkiem studiów drugiego stopnia,
  3. potwierdzenia znajomości języka angielskiego - dla kierunków realizowanych w języku angielskim oraz kierunku biotechnologia,

 (informacje na stronie internetowej rekrutacji oraz komunikat pocztą elektroniczną na adres e-mail podany przez kandydata w trakcie rejestracji);

31 stycznia 2018,
01, 02 lutego 2018

 

zgodnie z terminarzem podanym w dniu 29 stycznia - spotkania kwalifikacyjne z WKR;  --> sprawdź

01 lutego 2018

 

zgodnie z terminarzem podanymi w dniu 29 stycznia - ewentualne zadanie projektowe; --> sprawdź
02 lutego 2018   ostateczny termin wniesienia opłaty rekrutacyjnej;

do 06 lutego 2018

do godz. 24

kandydat: termin uzupełnienia danych w formularzu rekrutacyjnym (średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia, numery świadectw, uzup. fotografii,  itp.);

WKR: termin uzupełnienia wyników postępowania kwalifikacyjnego (wyniki testów, rozmów kwalifikacyjnych, weryfikacji efektów kształcenia);

07 lutego 2018

do godz. 18

  • kwalifikacja kandydatów,
  • ogłoszenie o zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia (zmiana statusu kandydata w SOK oraz komunikat pocztą elektroniczną o składaniu dokumentów);

od 08 do 14 lutego 2018
(oprócz soboty i niedzieli)

godz. 9-15

składanie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia (oprócz soboty i niedzieli); Biuro Spraw Studenckich (budynek 8); złożenie kompletu dokumentów jest warunkiem niezbędnym do przyjęcia kandydata na studia. W przypadku braku dyplomu kandydat składa odpowiednie zaświadczenie o obronie.

14 lutego 2018   Zakończenie rekrutacji

 

Informacje o rekrutacji na studia II stopnia (dokumenty, kalendarium, komunikaty o testach, przykłady testów) znajdują się w menu po lewej stronie w pozycji < Studia II stopnia