Rekrutacja

Kalendarium


Kalendarium rekrutacji - studia II stopnia rozpoczynające się w semestrze zimowym w roku akademickim 2017/2018.    -->Lista kierunków

UWAGA! Zarejestrować się i przystąpić do kwalifikacji może kandydat również przed uzyskaniem dyplomu studiów I stopnia  (przed obroną pracy dyplomowej/egzaminem dyplomowym). Numer dyplomu i datę obrony będzie można uzupełnić w formularzu rejestracyjnym (SOK) w momencie składania dokumentów w Biurze Spraw Studenckich.

Kwalifikacja podstawowa

od 01 czerwca
do 09 lipca

do godz. 24

rejestracja kandydatów i wybór kierunku studiów w Systemie Obsługi Kandydatów (SOK);

11 lipca

do godz. 20

komunikaty w sprawie:

  1. daty i miejsca przeprowadzenia testów kompetencyjnych - kierunki: ekonomia, finanse i rachunkowość, logistyka, turystyka i rekreacja, zarządzanie,
  2. daty i miejsca spotkań kwalifikacyjnych z WKR dotyczących weryfikacji oczekiwanych od kandydata efektów kształcenia osiągniętych na studiach I stopnia, o ile nie ma zgodności pomiędzy ukończonym kierunkiem studiów pierwszego stopnia określonym w miernikach tych efektów, a  wybranym kierunkiem studiów drugiego stopnia,
  3. potwierdzenia znajomości języka angielskiego - dla kierunków realizowanych w języku angielskim,

 (informacje na stronie internetowej rekrutacji oraz komunikat pocztą elektroniczną na adres e-mail podany przez kandydata w trakcie rejestracji);

12 lipca   ostateczny termin wniesienia opłaty rekrutacyjnej;

13, 14, 17, 18 lipca

 

zgodnie z terminarzem podanym w dniu 11 lipca - spotkania kwalifikacyjne z WKR;  --> sprawdź

14 lipca

 

zgodnie z terminarzem podanymi w dniu 11 lipca - testy kompetencyjne; --> sprawdź

do 20 lipca

do godz. 24

kandydat: termin uzupełnienia danych w formularzu rekrutacyjnym (średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia, numery świadectw, uzup. fotografii,  itp.);

WKR: termin uzupełnienia wyników postępowania kwalifikacyjnego (wyniki testów, rozmów kwalifikacyjnych, weryfikacji efektów kształcenia);

21 lipca

do godz. 18

  • kwalifikacja kandydatów,
  • ogłoszenie o zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia (zmiana statusu kandydata w SOK oraz komunikat pocztą elektroniczną o składaniu dokumentów);

od 25 lipca do 03 sierpnia
(oprócz soboty i niedzieli)

godz. 9-15

składanie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia (oprócz soboty i niedzieli); Biuro Spraw Studenckich (budynek 8); złożenie kompletu dokumentów jest warunkiem niezbędnym do przyjęcia kandydata na studia. W przypadku braku dyplomu kandydat składa odpowiednie zaświadczenie o obronie.

 

Kwalifikacja uzupełniająca

08 sierpnia do godz. 18.00 Komunikat o wolnych miejscach na poszczególnych kierunkach (System Obsługi Kandydatów)

od 08 sierpnia
do 10 września

do godz. 24

rejestracja kandydatów i wybór kierunku studiów w Systemie Obsługi Kandydatów (SOK);

11 września

do godz. 20

komunikaty w sprawie :

  1. daty i miejsca przeprowadzenia testów kompetencyjnych - kierunki: ekonomia, finanse i rachunkowość, logistyka, turystyka i rekreacja, zarządzanie,
  2. daty i miejsca spotkań kwalifikacyjnych z WKR dotyczących weryfikacji oczekiwanych od kandydata efektów kształcenia osiągniętych na studiach I stopnia, o ile nie ma zgodności pomiędzy ukończonym kierunkiem studiów pierwszego stopnia określonym w miernikach tych efektów, a  wybranym kierunkiem studiów drugiego stopnia,
  3. potwierdzenia znajomości języka angielskiego - dla kierunków realizowanych w języku angielskim,

 (informacje na stronie internetowej rekrutacji oraz komunikat pocztą elektroniczną na adres e-mail podany przez kandydata w trakcie rejestracji);

12 września   ostateczny termin wniesienia opłaty rekrutacyjnej przez nowych kandydatów;

12 - 14 wrzesnia

 

zgodnie z terminarzem podanym w dniu 11 września - spotkania kwalifikacyjne z WKR;  --> sprawdź

13 września

 

zgodnie z terminarzem podanymi w dniu 11 września - testy kompetencyjne; --> sprawdź

do 14 września

do godz. 15

kandydat: termin uzupełnienia danych w formularzu rekrutacyjnym (średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia, numery świadectw, uzup. fotografii,  itp.);

WKR: termin uzupełnienia wyników postępowania kwalifikacyjnego (wyniki testów, rozmów kwalifikacyjnych, weryfikacji efektów kształcenia);

15 września

do godz. 18

  • kwalifikacja kandydatów,
  • ogłoszenie o zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia (zmiana statusu kandydata w SOK oraz komunikat pocztą elektroniczną o składaniu dokumentów);

od 18 do 22 września

godz. 9-15

składanie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia (oprócz soboty i niedzieli); Biuro Spraw Studenckich (budynek 8); złożenie kompletu dokumentów jest warunkiem niezbędnym do przyjęcia kandydata na studia. W przypadku braku dyplomu kandydat składa odpowiednie zaświadczenie o obronie.

 

Informacje o rekrutacji na studia II stopnia (dokumenty, kalendarium, komunikaty o testach, przykłady testów) znajdują się w menu po lewej stronie w pozycji < Studia II stopnia