Rekrutacja

Terminy składania dokumentów


Informacja dotycząca terminu składania dokumentów.

Uprzejmie prosimy, aby kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia, w pierwszym etapie rekrutacji (kwalifikacja z dn. 11.07.2017r.) składali dokumenty w terminach podanych w poniższych tabelach. Pozwoli to znacznie skrócić czas oczekiwania.
Prosimy też o nieodkładanie złożenia dokumentów na ostatni dzień, powoduje to znaczne kolejki kandydatów.

Jeśli zaproponowany dla nazwiska termin nie jest dla kandydata odpowiedni, możliwe jest złożenie dokumentów w innym niż wskazany dniu, nie później jednak niż 20 lipca 2017r. do godz. 15.00
W związku z powyższym zachęcamy do złożenia dokumentów raczej we wcześniejszym niż późniejszym terminie. Informacje dotyczące składania dokumentów zawarte są w zakładce "Często zadawane pytania", do których to przeczytania serdecznie zachęcamy.

Dokumenty składane są w Biurze Spraw Studenckich SGGW przy ul. Nowoursynowskiej 166 w budynku nr.8. w godzinach 9-15.

Cudzoziemcy oraz osoby ze świadectwami uzyskanymi poza granizami Polski, dyplomami IB, EB składają dokumenty w budynku nr 8, pokój 8, w godzinach 9-15.

Proponowane terminy dla obywateli polskich posiadających świadectrwa wydane w Polsce:

12 lipca osoby, których nazwiska zaczynają się na literę od   A do C
13 lipca osoby, których nazwiska zaczynają się na literę od   D do J
14 lipca osoby, których nazwiska zaczynają się na literę od    K do L
17 lipca osoby, których nazwiska zaczynają się na literę od    Ł do O
18 lipca osoby, których nazwiska zaczynają się na literę od    P do R
19 lipca osoby, których nazwiska zaczynają się na literę od    S do T
20 lipca osoby, których nazwiska zaczynają się na literę od    U do Ż

Proponowane terminy dla cudzoziemców oraz obywateli polskich posiadających świadectrwa wydane w innych krajach:

12 lipca osoby, których nazwiska zaczynają się na literę od   A do B
13 lipca osoby, których nazwiska zaczynają się na literę od   C do J
14 lipca osoby, których nazwiska zaczynają się na literę od    K
17 lipca osoby, których nazwiska zaczynają się na literę od    L do M
18 lipca osoby, których nazwiska zaczynają się na literę od    N do SE
19 lipca osoby, których nazwiska zaczynają się na literę od    SH do T
20 lipca osoby, których nazwiska zaczynają się na literę od    U do Z