Rekrutacja

Kalendarium - stacjonarne


Kalendarium rekrutacji – studia I stopnia i jednolite magisterskie (weterynaria) na rok akademicki 2017/2018

Studia stacjonarne

Informacje o wrześniowej rekrutacji uzupełniającej na studia I stopnia, wolnych miejscach na poszczególne kierunki studiów oraz kalendarium dostępne są w menu po lewej stronie w zakładce REKRUTACJA WRZEŚNIOWA

Kwalifikacja podstawowa

od 01 czerwca

do 02 lipca
do godz. 24

rejestracja w Systemie Obsługi Kandydatów (SOK) i termin wniesienia opłaty rekrutacyjnej dla kandydatów przystępujących do sprawdzianu z rysunku odręcznego na kierunek architektura krajobrazu;

04 lipca

Informacje organizacyjne

sprawdzian z rysunku odręcznego - szczegółowe informacje o miejscu i godzinie sprawdzianu będą podane do dnia 30 czerwca do godz. 18.00 na stronach internetowych SGGW oraz wysłane pocztą elektroniczną do kandydatów;

wyniki sprawdzianu podane zostaną do wiadomości kandydatów w SOK w dn. 5 lipca;

od 01 czerwca
do 06 lipca
do godz. 24
  • rejestracja i  wybór kierunku studiów w Systemie Obsługi Kandydatów (SOK),
  • wprowadzenie/uzupełnienie wyników matur i innych brakujących danych w formularzu rejestracyjnym,
  • termin wniesienia opłaty rekrutacyjnej dla ubiegających się o przyjęcie w kwalifikacji podstawowej;
od 03 do 06 lipca godz. 9 - 15 termin składania dokumentów przez laureatów olimpiad i konkursów (po wcześniejszym zarejestrowaniu się w Systemie Obsługi Kandydatów)
11 lipca do godz. 20

ogłoszenie wyników kwalifikacji (SOK, komunikat pocztą internetową);

od 12 do 20 lipca 
(oprócz soboty i niedzieli)

godz. 9-15

składanie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia: godz. 9-15; Biuro Spraw Studenckich (budynek 8).

 

Kwalifikacje uzupełniające

Kandydat ma dostęp do swojej pozycji na listach rankingowych poszczególnych kierunków studiów i ma możliwość dokonywania zmian rejestracji na kierunki, na których pozostały wolne miejsca; istnieje możliwość rejestracji nowych kandydatów.

w każdy czwartek
20 lipca      - II etap
27 lipca      - III etap
03 sierpnia - IV etap

godz. 18

ogłoszenie liczby pozostałych wolnych miejsc na poszczególnych kierunkach studiów w kolejnym etapie. Widoczne wolne miejsca, dostępna zakładka „Ranking”;

w każdy poniedziałek
24 lipca      - II etap
31 lipca      - III etap
07 sierpnia - IV etap

godz. 10

zamknięcie możliwości rejestracji/zmian w SOK, wprowadzania wyników matur, zamknięcie list rankingowych poszczególnych kierunków studiów do kolejnego etapu;

godz. 17

ogłoszenie wyników kwalifikacji w kolejnym etapie (SOK);

od wtorku do czwartku
25 – 27 lipca      - II etap
01 – 03 sierpnia - III etap
08 - 10 sierpnia - IV etap

godz. 9-15

składanie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia w kolejnych etapach – Biuro Spraw Studenckich (budynek 8).