Rekrutacja

Kalendarium - stacjonarne


Kalendarium rekrutacji – studia I stopnia i jednolite magisterskie (weterynaria) na rok akademicki 2018/2019.

Studia stacjonarne

Kwalifikacje uzupełniające

Kandydat ma dostęp do swojej pozycji na listach rankingowych poszczególnych kierunków studiów i ma możliwość dokonywania zmian rejestracji na kierunki, na których pozostały wolne miejsca; istnieje możliwość rejestracji nowych kandydatów.

w każdy czwartek
 19 lipca     - II etap
 26 lipca     - III etap
 02 sierpnia - IV etap

godz. 18

ogłoszenie liczby pozostałych wolnych miejsc na poszczególnych kierunkach studiów w kolejnym etapie. Widoczne wolne miejsca, dostępna zakładka „Ranking”;

w każdy poniedziałek
 23 lipca        - II etap
 30 lipca        - III etap
 06 sierpnia - IV etap

godz. 10

zamknięcie możliwości rejestracji/zmian w SOK, wprowadzania wyników matur, zamknięcie list rankingowych poszczególnych kierunków studiów do kolejnego etapu;

godz. 17

ogłoszenie wyników kwalifikacji w kolejnym etapie (SOK);

od wtorku do czwartku 
 24 - 26 lipca                - II etap
 31 lipca - 2 sierpnia - III etap
 07 - 09 sierpnia          - IV etap

godz. 9-15

składanie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia w kolejnych etapach – Biuro Spraw Studenckich (budynek 8).

 

 

Kwalifikacja podstawowa

od 01 czerwca
do 02 lipca
do godz. 24

rejestracja w Systemie Obsługi Kandydatów (SOK) i termin wniesienia opłaty rekrutacyjnej dla kandydatów przystępujących do sprawdzianu z rysunku odręcznego na kierunek architektura krajobrazu;

05 lipca

Informacje organizacyjne

sprawdzian z rysunku odręcznego - szczegółowe informacje o miejscu i godzinie sprawdzianu będą podane do dnia 30 czerwca do godz. 18.00 na stronach internetowych SGGW oraz wysłane pocztą elektroniczną do kandydatów;

wyniki sprawdzianu podane zostaną do wiadomości kandydatów w SOK w dn. 5 lipca;

od 01 czerwca
do 08 lipca
do godz. 24
  • rejestracja i  wybór kierunku studiów w Systemie Obsługi Kandydatów (SOK),
  • wprowadzenie/uzupełnienie wyników matur i innych brakujących danych w formularzu rejestracyjnym,
  • termin wniesienia opłaty rekrutacyjnej dla ubiegających się o przyjęcie w kwalifikacji podstawowej;
do 06 lipca godz. 9 - 15 termin składania dokumentów przez laureatów olimpiad i konkursów (po wcześniejszym zarejestrowaniu się w Systemie Obsługi Kandydatów)
10 lipca do godz. 20

ogłoszenie wyników kwalifikacji (SOK, komunikat pocztą internetową);

od 11 do 19 lipca
(oprócz soboty i niedzieli)

godz. 9-15

składanie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia: godz. 9-15; Biuro Spraw Studenckich (budynek 8).