Rekrutacja

Kalendarium - stacjonarne


Kalendarium rekrutacji – studia I stopnia i jednolite magisterskie (weterynaria) na rok akademicki ____________.

Studia stacjonarne

Kwalifikacja podstawowa

   

termin rejestracji w Systemie Obsługi Kandydatów (SOK) i wniesienia opłaty rekrutacyjnej dla kandydatów przystępujących do sprawdzianu z rysunku odręcznego na kierunek architektura krajobrazu

   

sprawdzian z rysunku odręcznego - szczegółowe informacje o miejscu i godzinie sprawdzianu będą podane do dnia 1 lipca do godz. 18.00 na stronach internetowych SGGW oraz wysłane pocztą elektroniczną do kandydatów;

wyniki sprawdzianu podane zostaną do wiadomości kandydatów w SOK w dn. 6 lipca;

   

termin rejestracji w Systemie Obsługi Kandydatów (SOK) oraz składania dokumentów przez laureatów olimpiad i konkursów;

   
  • termin rejestracji kandydatów na pozostałe kierunki studiów w Systemie Obsługi Kandydatów (SOK),
  • termin uzupełnienia wyników matur i innych brakujących danych w formularzu rejestracyjnym,
  • termin wniesienia opłaty rekrutacyjnej dla ubiegających się o przyjęcie w kwalifikacji podstawowej;
   

ogłoszenie wyników kwalifikacji (SOK, komunikat pocztą internetową);

   

składanie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia: godz. 9-15; Biuro Spraw Studenckich (budynek 8).

 

Kwalifikacje uzupełniające

Kandydat ma dostęp do swojej pozycji na listach rankingowych poszczególnych kierunków studiów i ma możliwość dokonywania zmian rejestracji na kierunki, na których pozostały wolne miejsca; istnieje możliwość rejestracji nowych kandydatów.

   

ogłoszenie liczby pozostałych wolnych miejsc na poszczególnych kierunkach studiów w kolejnym etapie;

   

zamknięcie możliwości rejestracji/zmian w SOK, wprowadzania wyników matur, zamknięcie list rankingowych poszczególnych kierunków studiów do kolejnego etapu;

 

ogłoszenie wyników kwalifikacji w kolejnym etapie (SOK);

   

składanie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia w kolejnych etapach – Biuro Spraw Studenckich (budynek 8).