Rekrutacja

Kalendarium - niestacjonarne


Kalendarium rekrutacji – studia I stopnia na rok akademicki 2018/2019 podane zostanie na początku maja 2018r.

Studia niestacjonarne

Kwalifikacja podstawowa

   
  • rejestracja i  wybór kierunku studiów w Systemie Obsługi Kandydatów (SOK),
  • wprowadzenie/uzupełnienie wyników matur i innych brakujących danych w formularzu rejestracyjnym,
  • termin wniesienia opłaty rekrutacyjnej dla ubiegających się o przyjęcie w kwalifikacji podstawowej;
  godz. 9 - 15 termin składania dokumentów przez laureatów olimpiad i konkursów (po wcześniejszym zarejestrowaniu się w Systemie Obsługi Kandydatów);
  do godz. 20

ogłoszenie wyników kwalifikacji (SOK, komunikat pocztą internetową);

 
(oprócz soboty i niedzieli)
godz. 9-15 składanie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia: (oprócz soboty i niedzieli); Biuro Spraw Studenckich (budynek 8).

 
Kwalifikacja uzupełniająca

  do godz. 18

ogłoszenie liczby pozostałych wolnych miejsc na poszczególnych kierunkach studiów w kolejnym etapie

  do godz. 24
  • rejestracja i wybór/zmiany wyboru kierunku studiów w Systemie Obsługi Kandydatów,
  • wprowadzenie/uzupełnienie wyników matur i innych brakujących danych w formularzu rejestracyjnym,
  • termin wniesienia opłaty rekrutacyjnej dla nowo zarejestrowanych kandydatów ubiegających się o przyjęcie w kwalifikacji uzupełniającej;
  godz. 18

ogłoszenie wyników kwalifikacji uzupełniającej (SOK, komunikat pocztą internetową)

(oprócz soboty i niedzieli) godz. 9-15

składanie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia w kwlaifikacji uzupełniającej: Biuro Spraw Studenckich (budynek 8).