Rekrutacja

Kalendarium - niestacjonarne


Kalendarium rekrutacji – studia I stopnia na rok akademicki ____________.

Studia niestacjonarne

Kwalifikacja podstawowa

    termin rejestracji w Systemie Obsługi Kandydatów (SOK) oraz składania dokumentów przez laureatów olimpiad i konkursów;
   
  • termin rejestracji pozostałych kandydatów w Systemie Obsługi Kandydatów (SOK),
  • termin uzupełnienia wyników matur i innych brakujących danych w formularzu rejestracyjnym,
  • termin wniesienia opłaty rekrutacyjnej dla ubiegających się o przyjęcie w kwalifikacji podstawowej;
   

ogłoszenie wyników kwalifikacji (SOK, komunikat pocztą internetową);

    składanie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia: (oprócz soboty i niedzieli); Biuro Spraw Studenckich (budynek 8).

 
Kwalifikacja uzupełniająca

   

ogłoszenie liczby pozostałych wolnych miejsc na poszczególnych kierunkach studiów w kolejnym etapie

   
  • rejestracja kandydatów/zmiany wyboru kierunku w Systemie Obsługi Kandydatów,
  • termin uzupełnienia wyników matur i innych brakujących danych w formularzu rejestracyjnym,
  • termin wniesienia opłaty rekrutacyjnej dla nowo zarejestrowanych kandydatów ubiegających się o przyjęcie w kwalifikacji uzupełniającej;
   

ogłoszenie wyników kwalifikacji uzupełniającej (SOK, komunikat pocztą internetową)

   

składanie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia w kwlaifikacji uzupełniającej: Biuro Spraw Studenckich (budynek 8).