Rekrutacja

Kalendarium - niestacjonarne


Kalendarium rekrutacji – studia I stopnia na rok akademicki 2017/2018

Studia niestacjonarne

Informacje o wrześniowej rekrutacji uzupełniającej na studia I stopnia, wolnych miejscach na poszczególne kierunki studiów oraz kalendarium dostępne są w menu po lewej stronie w zakładce REKRUTACJA WRZEŚNIOWA

Kwalifikacja podstawowa

od 01 czerwca
do 06 lipca
 
  • rejestracja i  wybór kierunku studiów w Systemie Obsługi Kandydatów (SOK),
  • wprowadzenie/uzupełnienie wyników matur i innych brakujących danych w formularzu rejestracyjnym,
  • termin wniesienia opłaty rekrutacyjnej dla ubiegających się o przyjęcie w kwalifikacji podstawowej;
od 03 do 06 lipca godz. 9 - 15 termin składania dokumentów przez laureatów olimpiad i konkursów (po wcześniejszym zarejestrowaniu się w Systemie Obsługi Kandydatów);
11 lipca do godz. 20

ogłoszenie wyników kwalifikacji (SOK, komunikat pocztą internetową);

od 12 do 20 lipca 
(oprócz soboty i niedzieli)
godz. 9-15 składanie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia: (oprócz soboty i niedzieli); Biuro Spraw Studenckich (budynek 8).

 
Kwalifikacja uzupełniająca

21 lipca do godz. 18

ogłoszenie liczby pozostałych wolnych miejsc na poszczególnych kierunkach studiów w kolejnym etapie

do 10 sierpnia do godz. 24
  • rejestracja i wybór/zmiany wyboru kierunku studiów w Systemie Obsługi Kandydatów,
  • wprowadzenie/uzupełnienie wyników matur i innych brakujących danych w formularzu rejestracyjnym,
  • termin wniesienia opłaty rekrutacyjnej dla nowo zarejestrowanych kandydatów ubiegających się o przyjęcie w kwalifikacji uzupełniającej;
11 sierpnia godz. 18

ogłoszenie wyników kwalifikacji uzupełniającej (SOK, komunikat pocztą internetową)

od 16 do 18 sierpnia godz. 9-15

składanie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia w kwlaifikacji uzupełniającej: Biuro Spraw Studenckich (budynek 8).