Rekrutacja

Rekrutacja wrześniowa


Rekrutacja uzupełniająca - wrześniowa została zakończona:

Kierunki - wolne miejsca

Studia stacjonarne I stopnia:

Wolne miejsca   Kierunek
 0 .................  Architektura krajobrazu (sprawdzian z rysunku odręcznego – 14 września)
 
Studia niestacjonarne I stopnia:

Wolne miejsca  Kierunek

  0 ................. Niestacjonarne - Dietetyka
  0 ................. Niestacjonarne - Ekonomia
  0 ................. Niestacjonarne - Finanse i rachunkowość
  0 ................. Niestacjonarne - Gastronomia i hotelarstwo
  0 ................. Niestacjonarne - Informatyka i Ekonometria
  0 ................. Niestacjonarne - Inżynieria Środowiska
  0 ................. Niestacjonarne - Logistyka
  0 ................. Niestacjonarne - Pedagogika
  0 ................. Niestacjonarne - Rolnictwo
  0 ................. Niestacjonarne - Socjologia
  0 ................. Niestacjonarne - Technologia Żywności i Żywienie Człowieka
  0.................  Niestacjonarne - Zarządzanie
  0 ................. Niestacjonarne - Żywienie Człowieka i Ocena Żywności


Kalendarium rekrutacji uzupełniającej - wrzesniowej na studia I stopnia na rok akademicki 2017/2018

28 sierpnia do godz. 18:00 komunikat o liczbie wolnych miejsc na poszczególnych kierunkach, na których prowadzona jest rekrutacja uzupełniająca
do 12 września do godz. 24.00
  • termin rejestracji nowych kandydatów/zmiany kierunku/modyfikacji statusu w Systemie Obsługi Kandydatów (SOK),
  • termin uzupełnienia wyników matury i innych brakujących danych w formularzu rejestracyjnym,
  • ostateczny termin wniesienia opłaty rekrutacyjnej (tylko dla nowych kandydatów ubiegających się o przyjęcie w kwalifikacji wrześniowej oraz zarejestrowanych, którzy nie wnieśli jeszcze opłaty rekrutacyjnej);
14 września godz. 10
  • sprawdzian z rysunku odręcznego --> szczegóły;
  • wyniki sprawdzianu podane zostaną do wiadomości kandydatów w SOK w dn. 14 września do godz. 18.00;
15 września do godz. 19:00 ogłoszenie wyników kwalifikacji wrześniowej (SOK, komunikat pocztą internetową);
18-20 września godz. 9-15 składanie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia – Biuro Spraw Studenckich (budynek 8)

Sposób postępowania

Kandydaci, którzy nie są jeszcze zarejestrowani w Systemie Obsługi Kandydatów:

Po zapoznaniu się z zasadami rekrutacji i kwalifikacji oraz powyższym kalendarium rekrutacji należy do 12 września do godz. 24:00 wypełnić formularz rejestracji dostępny na stronie http://sok.sggw.pl - Rejestracja, wybrać kierunek i formę studiów, wpisać wyniki matury oraz wnieść opłatę rekrutacyjną. Po wypełnieniu formularza kandydat uzyskuje status „zarejestrowany”, z którym będzie kwalifikowany w dniu 15 września.

UWAGA! Kandydaci na kierunek architektura krajobrazu, przystępują do sprawdzianu z rysunku odręcznego 14 września 2017 r. o godz. 10:00 – zgodnie z komunikatem.

Status kandydata, kierunek i forma studiów, na który kandydat aplikuje oraz indywidualny numer konta dla opłaty rekrutacyjnej widoczne są w SOK w Panelu administracyjnym kandydata - menu po lewej stronie.


Kandydaci już zarejestrowani w Systemie Obsługi Kandydatów – zmiana kierunku lub formy studiów/modyfikacja statusu kandydata:

Udział w rekrutacji uzupełniającej wymaga potwierdzenia. W kwalifikacji uzupełniającej (wrześniowej) będą uwzględniane wyłącznie osoby ze statusem „zarejestrowany”.

Kandydaci zainteresowani udziałem w rekrutacji uzupełniającej - wrześniowej, posiadający obecnie status inny niż „zarejestrowany”  lub status „zarejestrowany” ale na kierunku, na którym nie ma już wolnych miejsc, powinni postępować zgodnie z powyższym kalendarium rekrutacji wrześniowej, tj. :

  1. do 12 września do godz. 24:00 zalogować się do Systemu Obsługi Kandydatów (SOK): http://sok.sggw.plLogowanie,
  2. wybrać z menu po lewej stronie opcję „1st+jm wyniki matur, wybór kierunku”,
  3. wybrać z listy rozwijanej odpowiednią formę studiów (niestacjonarne/stacjonarne), sprawdzić wpisane wyniki matury i ew. je uzupełnić, wybrać kierunek studiów z listy pod tabelą wyników maturalnych i potwierdzić przyciskiem „Zapisz zmiany”.
  4. Kierunek rejestracji i status kandydata należy sprawdzić na stronie głównej panelu administracyjnego SOK (pierwszy od góry element menu po lewej stronie).

Po wykonaniu tych czynności kandydat powinien w SOK mieć status „zarejestrowany” na wybranym kierunku i formie studiów, na którym są wolne miejsca i wówczas będzie uczestniczył w kwalifikacji uzupełniającej na wybrany przez siebie kierunek w dniu 15 września 2017 r.

Uwaga! Po kwalifikacji w dn. 15 września, termin składania dokumentów to 18, 19 i 20 września 2017 r. (poniedziałek, wtorek, środa).