RekrutacjaREJESTRACJA KANDYDATÓW

System Obsługi Kandydata – formularz rejestracji dla kandydatów na studia w SGGW

Przed rejestracją w SOK prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi rekrutacji na poszczególne stopnie i formy studiów oraz często zadawanymi pytaniami.

Informacje o zasadach kwalifikacji, harmonogramy kwalifikacji na poszczególne formy i stopnie studiów znajdują się w menu po lewej stronie.


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie wprowadziła możliwość wysyłania decyzji rekrutacyjnych podpisanych elektronicznie za pośrednictwem Profilu Zaufanego na platformie ePUAP. Zachęcamy do skorzystania z tej możliwości. Więcej informacji w menu po lewej stronie w zakładce Rekrutacja z ePUAP