SGGW

05
lutego
2019

Rekrutacja - studia podyplomowe Zarządzanie bezpieczeństwem informacji i ochrona danych osobowych

Wydział Nauk Ekonomicznych zaprasza na studia podyplomowe Zarządzanie bezpieczeństwem informacji i ochrona danych osobowych

Start - marzec 2019 r.

Rekrutacja trwa!

Studia adresowane są do:

•             osób już zatrudnionych lub planujących podjąć zatrudnienie w przedsiębiorstwach, których działalność objęta jest RODO i gdzie istnieją wysokie wymagania co do bezpieczeństwa informacji,

•             planujących objąć funkcję inspektora ochrony danych (IOD),

•             wyznaczonych do wdrożenia RODO w jednostkach administracji rządowej i samorządowej,

•             osób zamierzających prowadzić samodzielną działalność gospodarczą w zakresie usług audytu i wdrażania RODO,

•             absolwentów wszystkich kierunków studiów, zainteresowanych nowoczesnymi procedurami zarządzania bezpieczeństwem informacji, pragnących uzyskać nową specjalność zawodową.

Więcej informacji dostępnych pod adresem: http://www.spbiodo.sggw.pl/