SGGW

05
lutego
2019

Rekrutacja - studia podyplomowe Zamówienia publiczne

Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie ogłasza nabór na kolejną edycję dwusemestralnych podyplomowych studiów Zamówienia publiczne.

Program studiów podyplomowych uwzględnia wzorcowy program studiów z zakresu zamówień publicznych określony przez prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Pierwsze zajęcia rozpoczynają się 16 marca 2019 r. Rekrutacja na studia trwa do 24.02.2019 r.

Oferujemy wysoki poziom i skuteczność kształcenia, kontakt ze specjalistami-praktykami, przyjazną infrastrukturę dydaktyczną oraz konkurencyjne czesne.

Duże zainteresowanie tym kierunkiem studiów na SGGW wynika m.in. ze zróżnicowanej formy prowadzonych zajęć oraz z bogatej oferty programowej. Mocną stroną kierunku jest również zachowanie odpowiednich proporcji między kadrą akademicką oraz praktykami wykładającymi na studiach. Znaczna część zajęć jest prowadzona w formie warsztatów przez osoby posiadające wieloletnią praktykę w dziedzinie zamówień publicznych.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: www.spzp.sggw.pl lub tel. 886 624 111